Tài liệu miễn phí Nông - Lâm - Ngư

Download Tài liệu học tập miễn phí Nông - Lâm - Ngư

Báo cáo tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả quản lý dịch hại trên cây khổ qua (Momordica charantia L.) giữa hai mô hình canh tác theo tập quán địa phương và quản lý tổng hợp tại xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

Khổ qua là loài cây trồng có nhiều đối tượng dịch hại, vì thế việc sản xuất khổ qua gặp không ít khó khăn, theo tập quán canh tác truyền thống, trước những đối tượng dịch hại trên bà con nông dân thường sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ. Đề tài này được tiến hành nhằm mục đích đưa ra một quy trình canh tác hiệu quả dựa trên nền phân bón và việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có hiệu quả theo hướng sản xuất an toàn.

8/30/2018 5:11:43 AM +00:00

Báo cáo khóa luận tốt nghiệp: So sánh sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của sáu giống đậu bắp vụ xuân hè 2012 trồng trên nền đất xám bạc màu Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mục tiêu đề tài này nhằm khảo sát đặc điểm sinh trưởng, phát triển, tình hình sâu bệnh hại và năng suất của sáu giống đậu bắp để chọn ra giống đậu bắp phù hợp nhằm bổ sung vào cơ cấu cây trồng tại địa phương.

8/30/2018 5:11:43 AM +00:00

Báo cáo tốt nghiệp: Điều tra thành phần sâu hại và xác định hiệu lực trừ sâu vẽ bùa hại bưởi da xanh của một số loại thuốc trừ sâu tại huyện Đức Huệ tỉnh Long An

Nội dung chính của nghiên cứu đề tài gồm: Xác định được thành phần sâu hại trên bưởi da xanh, xác định được mức độ gây hại của sâu hại chính, xác định được hiệu lực trừ sâu vẽ bùa của một số thuốc trừ sâu. Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 5:11:43 AM +00:00

Báo cáo tốt nghiệp: Khảo sát đặc điểm sinh trưởng, phát triển và năng suất của 8 dòng lúa đột biến vụ xuân 2011 tại huyện Củ Chi Tp. Hồ Chí Minh

Mục tiêu của đề tài này nhằm: Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của 8 dòng lúa đột biến, xác định dòng có năng suất cao, phẩm chất tốt, nhiễm sâu bệnh nhẹ thích ứng với điều kiện của địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:11:43 AM +00:00

Báo cáo khóa luận tốt nghiệp: So sánh khả năng sinh trưởng - năng suất và phẩm chất 10 giống mè vụ đông xuân 2012 tại huyện Gò Dầu - tỉnh Tây Ninh

Mục tiêu của đề tài này nhằm: Đánh giá hình thái, sự sinh trưởng, phát triển, các đặc tính nông học, năng suất và chất lượng của các giống mè; tìm ra giống cho hiệu quả kinh tế và thích hợp với điều kiện sản xuất của vùng.

8/30/2018 5:11:43 AM +00:00

Báo cáo tốt nghiệp: Điều tra bệnh phấn trắng hại hoa hồng và hiệu quả phòng trừ bệnh của một số loại thuốc tại thành phố Đà Lạt

Mục đích của nghiên cứu này nhằm nắm được tình hình bệnh phấn trắng hại hoa hồng tại thành phố Đà Lạt và chọn được loại thuốc có thể hạn chế hiệu quả sự phát triển của bệnh phấn trắng trên hoa hồng.

8/30/2018 5:11:43 AM +00:00

Báo cáo khóa luận tốt nghiệp: Xác định thành phần bệnh hại chính trên cây đậu phộng ngoài đồng, sau thu hoạch và hiệu quả phòng trừ của một số chế phẩm sinh học

Mục tiêu đề tài gồm: Điều tra thành phần bệnh trên đậu phộng giai đoạn đồng ruộng, thu thập và giám định thành phần bệnh nấm gây hại trên hạt đậu phộng sau thu hoạch, xác định mức độ gây hại của từng loại nấm trên mẫu hạt giống thu thập, mô tả đặc điểm hình thái của nấm gây bệnh trên hạt giống và trong môi trường nuôi cấy, xác định sự ảnh hưởng của các tác nhân nấm gây bệnh đến khả năng nảy mầm của hạt giống đậu phộng.

8/30/2018 5:11:43 AM +00:00

Báo cáo tốt nghiệp: Ảnh hưởng của một số nông dược đến sâu non ruồi đục lá Liriomyza huidobrensis và ong ký sinh của chúng trên cây khoai tây tại Đà Lạt - Lâm Đồng

Mục đích của đề tài nghiên cứu này nhằm xác định loại nông dược trừ sâu non ruồi đục lá L. huidobrensis tốt và ít độc với ong ký sinh của chúng trên cây khoai tây, từ đó xây dựng biện pháp quản lý ruồi đục lá khoai tây tại Lâm Đồng.

8/30/2018 5:11:43 AM +00:00

Báo cáo khóa luận tốt nghiệp: Tình hình sử dụng hóa chất nông nghiệp trên lúa đông xuân 2010 – 2011 tại huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

Mục đích của đề tài này nhằm tìm hiểu tình hình sử dụng hóa chất nông nghiệp trên cây lúa tại huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng hóa chất nông nghiệp trên địa bàn huyện, cung cấp những số liệu có ích cho việc đánh giá và quản lí tình hình sử dụng hóa chất nông nghiệp tại địa phương.

8/30/2018 5:11:43 AM +00:00

Báo cáo tóm tắt: Kiểm chứng tác nhân gây bệnh vàng lá thối rễ trên cây có múi và xác định giống chống chịu bệnh trong điều kiện nhà lưới

Bệnh Vàng lá thối rễ hiện đang là một trong những bệnh nguy hiểm nhất, kết hợp với bệnh Vàng lá greening chúng gây thiệt hại rất nặng nề cho ngành trồng cây có múi. Vì vậy mục đích của đề tài này nhằm kiểm chứng tác nhân gây bệnh Vàng lá thối rễ trên cây có múi và xác định giống chống chịu bệnh trong điều kiện nhà lưới.

8/30/2018 5:11:43 AM +00:00

Báo cáo tốt nghiệp: Điều tra thành phần và diễn biến của côn trùng chích hút trên cây đậu bắp và đánh giá hiệu lực diệt trừ rầy xanh hai chấm (Empoasca biguttula Shiraki) của thuốc laser 500WG và một số loại thuốc trừ sâu khác

Mục đích cảu đề tài này nhằm điều tra thành phần, diễn biến và mật số các loài sâu hại và thiên địch, đồng thời đánh giá hiệu lực diệt trừ rầy xanh hai chấm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:11:43 AM +00:00

Báo cáo tốt nghiệp: Điều tra tình hình bệnh vàng lá thối rễ và kiểm chứng tác nhân gây bệnh vàng lá thối rễ chanh Volka (Citrus volkarmeriana)

Nội dung chính của nghiên cứu này gồm có: Điều tra tình hình bệnh vàng lá thối rễ trên các vườn cam sành sử dụng gốc ghép chanh Volka, xác định mật số Pratylenchus spp. ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của chanh Volka, đánh giá ảnh hưởng của 2 dòng nấm Fusarium sp. và Phytophthora sp. đến sự biểu hiện triệu chứng VLTR chanh Volka, đánh giá ảnh hưởng tương tác giữa Pratylenchus spp., Fusarium sp. và Phytophthora sp. đến sự biểu hiện triệu chứng VLTR chanh Volka.

8/30/2018 5:11:43 AM +00:00

Báo cáo tóm tắt luận văn tốt nghiệp: Ảnh hưởng của nhiệt độ và chất bảo quản đến phẩm chất thanh long chiếu xạ (Hylocereus undatus (Haw.) Britt. et Rose)

Mục tiêu của đề tài này nhằm xác định chất bảo quản thích hợp có thể kéo dài thời gian bảo quản mà ít ảnh hưởng đến phẩm chất thanh long chiếu xạ nhất, đồng thời xác định mức nhiệt độ phù hợp trong bảo quản. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:11:43 AM +00:00

Báo cáo khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu khả năng đền bù của cây lúa trong điều kiện hủy chồi để giả tạo sâu đục thân gây hại trong vụ hè thu 2011 tại xã Điềm Hy - Châu Thành - Tiền Giang

Mục tiêu của đề tài nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng đền bù của cây lúa trong điều kiện giả tạo sâu đục thân gây hại ở giai đoạn lúa đẻ nhánh và lúa trổ, từ đó có những khuyến cáo cụ thể trong việc phòng trừ đối tượng sâu hại này.

8/30/2018 5:11:43 AM +00:00

Báo cáo tốt nghiệp: Ảnh hưởng của phương pháp tưới nước tiết kiệm đến quần thể cỏ dại, sâu và bệnh hại ở ruộng lúa sạ vụ hè thu năm 2011 tại Tiền Giang

Nước có vai trò quan trọng bậc nhất trong sản xuất lúa. Tưới nước theo tập quán của nông dân mang lại hiệu quả không cao, gây lãng phí nước. Tưới nước khoa học là phương pháp tưới nhằm tiết kiệm lượng nước nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đủ nước cho cây lúa. Mục đích của đề tài này nhằm xác định ảnh hưởng của phương pháp tưới nước tiết kiệm đến cỏ dại, sâu và bệnh hại trên ruộng lúa sạ.

8/30/2018 5:11:43 AM +00:00

Báo cáo tốt nghiệp: Ảnh hưởng của liều lượng phân bón lá hữa cơ vi sinh HTD-04 lên sinh trưởng, năng suất và phẩm chất của cải ngọt (Brassica integerifolia)

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng rau an toàn cho người dân và nhu cầu cho sản xuất của nông dân, ngoài việc tuyển chọn giống, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh thì phân bón là một trong những yếu tố rất quan trọng. Tại các vùng sinh thái khác nhau thì việc sử dụng các loại phân bón khác nhau và liều lượng sử dụng phân cũng khác nhau. Vì vậy đề tài được thực hiện nhằm xác định liều lượng phun phân bón lá hữu vi sinh HTD-04 thích hợp cho cải ngọt nhằm đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao.

8/30/2018 5:11:43 AM +00:00

Báo cáo tóm tắt: Khảo sát chung tuyển 12 dòng vô tính cao su trên vùng đất đỏ Công ty Cao su Phú Riềng tỉnh Bình Phước

Mục tiêu của đề tài nghiên cứu này nhằm chọn ra được những giống có khả năng sinh trưởng phát triển tốt, thời gian kiến thiết cơ bản ngắn, ổn định, và thích nghi với điều kiện tự nhiên của Bình Phước nhằm bổ sung vào cơ cấu giống cho địa phương.

8/30/2018 5:11:43 AM +00:00

Báo cáo khóa luận tốt nghiệp: Điều tra giống, kỹ thuật canh tác sắn tại xã Bom Bo, Bù Đăng, Bình Phước

Báo cáo tốt nghiệp này gồm có bốn nội dung chính, đó là: Giới thiệu chung về đề tài báo cáo, phương pháp điều tra, kết quả và thảo luận và cuối cùng là kết luận và đề nghị. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:11:43 AM +00:00

Báo cáo tốt nghiệp: Ảnh hưởng của các liều lượng phân bón hữu cơ AHN-HUMIX đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và sâu bệnh hại trên lúa

Mục đích của đề tài báo cáo nhằm xác định liều lượng phân hữu cơ AHN-HUMIX phù hợp cho cây lúa trên vùng đất phèn ở xã Tân Lập - huyện Tân Thạnh – tỉnh Long An, nhằm tăng năng suất, hiệu quả kinh tế cao. Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 5:11:43 AM +00:00

Báo cáo tốt nghiệp: Nghiên cứu động thái ẩm độ đất trong mùa khô và đầu mùa mưa trên vườn cao su khai thác tại vùng đất xám Lai Khê

Đề tài này được thực hiện nhằm các mục tiêu sau: Tìm hiểu diễn biến động thái ẩm độ đất trong mùa khô và đầu mùa mưa trên vườn cao su khai thác tại đất xám Lai Khê; tìm hiểu mối tương quan giữa ẩm độ đất, nhiệt độ không khí với sản lượng mủ; diễn biến các thông số sinh lý mủ trong giai đoạn mùa khô và đầu mùa mưa trên vườn cao su khai thác.

8/30/2018 5:11:43 AM +00:00

Báo cáo khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu tập quán sinh hoạt và khả năng ăn rầy mềm (Homoptera: Aphididae) của loài ruồi xám Leucopis formosana Hennig, 1938 (Diptera: Chamaemyiidae) tại Tp. Hồ Chí Minh và vùng phụ cận

Nội dung nghiên cứu của đề tài này gồm: Điều tra thành phần, phân bố cây kí chủ rầy mềm có hiện diện ruồi xám; khảo sát tập quán sinh hoạt và khả năng ăn mồi của ruồi xám trong điều kiện có chọn lựa và không chọn lựa. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:11:43 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu tác nhân gây bệnh chết thân, cành sầu riêng

Nội dung nghiên cứu của đề tài này gồm: Điều tra, khảo sát tình hình bệnh; giám định tác nhân gây bệnh bằng phương pháp nuôi cấy, phân lập, định danh; kiểm chứng tác nhân gây bệnh trên cây sầu riêng; mô tả các đặc điểm hình thái, sinh học và triệu chứng gây hại của loài mọt đục thân, cành sầu riêng. Mời tham khảo.

8/30/2018 5:11:43 AM +00:00

Báo cáo khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá khả năng chống chịu của bọ cánh cụt Paederus fuscipes (Staphylinidae-Coleoptera) đối với nhóm thuốc Thiamethoxam

Mục đích của đè tài nghiên cứu Đánh giá khả năng chống chịu của bọ cánh cụt Paederus fuscipes (Staphylinidae-Coleoptera) đối với nhóm thuốc Thiamethoxam nhằm xác định ảnh hưởng của thuốc thiamethoxam đến bọ cánh cụt Paederus fuscipes ở điều kiện phòng thí nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:11:43 AM +00:00

Báo cáo tốt nghiệp: Ảnh hưởng của 4 loại phân bón lá đến sự sinh trưởng và phát triển của cây hoa hướng dương (Helianthus annuus L.) trồng tại Thủ Đức – TP.HCM

Mục đích của nghiên cứu Ảnh hưởng của 4 loại phân bón lá đến sự sinh trưởng và phát triển của cây hoa hướng dương (Helianthus annuus L.) trồng tại Thủ Đức – TP.HCM nhằm tìm ra loại phân bón lá phù hợp để sử dụng cho giống hoa hướng dương trồng tại TP. Hồ Chí Minh.

8/30/2018 5:11:43 AM +00:00

Báo cáo khóa luận tốt nghiệp: Điều tra diễn biến bệnh mốc sương cà chua (Phytophthora infestans(Mont.) De Bary) và khảo sát hiệu lực phòng trừ bệnh của một số thuốc hóa học, sinh học tại huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng

Mốc sương cà chua (Phythophthora infestans (Mont.) de Bary) là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất, phẩm chất của cà chua. Để góp phần hạn chế sự phát sinh, phát triển của bệnh, cần hiểu rõ sự phát sinh phát triển của bệnh, và nâng cao công tác bảo vệ thực vật.Đề tài này được tiến hành nhằm có cái nhìn sâu hơn về bệnh mốc sương cà chua và xác định một số thuốc có hiệu lực tốt trong việc phòng trừ bệnh mốc sương.

8/30/2018 5:11:43 AM +00:00

Báo cáo khóa luận tốt nghiệp: Xác định tác nhân và khảo sát hiệu lực một số loại thuốc hoá học trong phòng trừ thối nhũn trái thanh long (Hylocereus Undatus L.)

Mục đích của đề tài Xác định tác nhân và khảo sát hiệu lực một số loại thuốc hoá học trong phòng trừ thối nhũn trái thanh long (Hylocereus Undatus L.) nhằm xác định tác nhân gây bệnh thối trái thanh long và khảo nghiệm một số loại thuốc hóa học phòng trừ bệnh.

8/30/2018 5:11:43 AM +00:00

Báo cáo khóa luận tốt nghiệp: Khảo sát quần thể giống Jatropha (Jatropha curcas L.) được xử lý đột biến nguồn Co60 tại Trảng Bàng, Tây Ninh

Mục tiêu của đề tài này gồm: Mô tả các đặc trưng hình thái của quần thể giống Jatropha đã được xử lý đột biến nguồn Co60, khảo sát tình hình sinh trưởng của quần thể giống Jatropha đã được xử lý đột biến nguồn Co60. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:11:43 AM +00:00

Báo cáo Thực hành nông nghiệp tốt (GAP): Vì sao mọi người đều có nhu cầu thực phẩm an toàn và chất lượng

Báo cáo Thực hành nông nghiệp tốt (GAP): Vì sao mọi người đều có nhu cầu thực phẩm an toàn và chất lượng trình bày khái quát nhu cầu thực phẩm an toàn và chất lượng, áp lực thế giới, áp lực khu vực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:11:38 AM +00:00

Bài thuyết trình: Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất rau quả tươi GAP ở Việt Nam

Bài thuyết trình Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất rau quả tươi GAP ở Việt Nam trình bày các nội dung: Tình hình sản xuất rau quả của thế giới xu thế thế giới, tình hình sản xuất rau quả ở Việt Nam, thuận lợi và khó khăn, giải pháp. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:11:38 AM +00:00

Báo cáo Bảo quản sau thu hoạch trái xoài

Báo cáo Bảo quản sau thu hoạch trái xoài giới thiệu tới người đọc đặc điểm của trái xoài, quy trình thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch xoài, thách thức và giải pháp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:11:38 AM +00:00