Tài liệu miễn phí Nông - Lâm - Ngư

Download Tài liệu học tập miễn phí Nông - Lâm - Ngư

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế hoạt động sản xuất mía của các nông hộ tại địa bàn xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh tế nói chung và hiệu quả sản xuất mía nói riêng; phân tích thực trạng sản xuất, tiêu thụ mía nguyên liệu của xã Nghĩa Đồng, qua đó đánh giá hiệu quả kinh tế cây mía ở địa bàn nghiên cứu; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cây mía nguyên liệu tại địa bàn xã.

8/30/2018 5:23:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Chiến lược phát triển cây cao su vùng gò đồi huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chiến lược phát triển cây cao su trên cơ sở lý luận chung về chiến lược phát triển cây công nghiệp; đánh giá thực trạng và xu thế phát triển cây cao su trên địa bàn huyện Bố Trạch trong thời gian qua; xác định các yếu tố ảnh hưởng có tính quyết định đến khả năng phát triển sản xuất, cũng như trong việc cạnh tranh của sản phẩm cao su và tiêu thụ sản phẩm này;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:23:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tình hình đầu tư phát triển trên địa bàn huyện Nông Cống tỉnh Thanh hóa giai đoạn 2009-2012

Đề tài hệ thống hóa và góp phần hoàn thiện lý luận về đầu tư phát triển trong phát triển kinh tế, trong đó xác định rõ vai trò của đầu tư phát triển đối với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, nội dung, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư phát triển để vận dụng vào điều kiện cụ thể của huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa;... Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 5:23:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả hoạt động trồng rừng sản xuất tại xã Phú Sơn – thị xã Hương Thủy – tỉnh Thừa Thiên Huế

Đề tài đánh giá hiệu quả trồng rừng sản xuất của các hộ gia đình trên địa bàn xã Phú Sơn. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của hoạt động trồng rừng. Kết quả nghiên cứu có thể cung cấp thông tin hữu ích cho người sản xuất và các nhà hoạch định chính sách trong việc phát triển sản xuất lâm nghiệp bền vững, hiệu quả.

8/30/2018 5:23:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả kinh tế của các mô hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững tại các xã vùng cát huyện Hải Lăng

Đề tài đã phân tích hiệu quả kinh tế các mô hình canh tác bảo vệ và cải tạo đất sản xuất nông nghiệp bền vững, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh tế của các mô hình này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:23:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả kỹ thuật trồng lúa của thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đề tài đã nghiên cứu, phân tích hiệu quả kỹ thuật trồng lúa đồng thời đưa ra các biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất lúa và chất lượng cho các hộ nông dân trên địa bàn thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:23:05 AM +00:00

Bài tập nhóm: Suy giảm tài nguyên rừng

Bài tập nhóm: Suy giảm tài nguyên rừng trình bày về khái quát tài nguyên rừng, hiện trạng tài nguyên rừng, nguyên nhân, tác động của suy giảm tài nguyên rừng đến tự nhiên – môi trường sống, giải pháp cơ bản bảo vệ tài nguyên rừng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

8/30/2018 5:22:00 AM +00:00

Bài thảo luận nhóm môn Quản lý rừng phòng hộ

Bài thảo luận nhóm môn Quản lý rừng phòng hộ được trình bày với các nội dung: Tình hình cát di động ở một số địa phương ven biển của Việt Nam, những biện pháp cố định cát?, kỹ thuật trồng rừng phòng hộ chống cát bay, cát di động cho một địa phương. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm vững nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:22:00 AM +00:00

Bài thuyết trình: Thuốc trừ bệnh gốc Lưu Huỳnh (S)

Bài thuyết trình: Thuốc trừ bệnh gốc Lưu Huỳnh (S) trình bày về lưu huỳnh nguyên tố và hơp chất lưu huỳnh vô cơ, thuốc trừ nấm lưu huỳnh hữu cơ. Để nắm vững nội dung chi tiết bài thuyết trình mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

8/30/2018 5:22:00 AM +00:00

Bài thuyết trình Định hướng cơ bản thực hiện tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp tại địa phương; lồng ghép kế hoạch PTLN năm 2015, 5 năm (2016 - 2020)

Bài thuyết trình Định hướng cơ bản thực hiện tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp tại địa phương; lồng ghép kế hoạch PTLN năm 2015, 5 năm (2016 - 2020) trình bày về một số nội dung chính tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; định hướng cơ bản thực hiện tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp tại địa phương; lồng ghép kế hoạch PTLN năm 2015, 5 năm (2016 2020).

8/30/2018 5:21:59 AM +00:00

Luận án Thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp: Nghiên cứu thực trạng phát triển rừng trồng Sa mộc (Cunninghamia lanceota hook) tại huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang

Luận án Thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp: Nghiên cứu thực trạng phát triển rừng trồng Sa mộc (Cunninghamia lanceota hook) tại huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang được nghiên cứu nhằm làm rõ được thực trạng phát triển trồng rừng Sa mộc tại huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang; xác định được các yếu tố thuận lợi và khó khăn đối với phát triển trồng rừng Sa mộc tại khu vực nghiên cứu làm cơ sở đề xuất biện pháp phát triển trồng rừng Sa mộc tại địa phương.

8/30/2018 5:21:58 AM +00:00

Bài thuyết trình nhóm Mô phôi động vật thủy sản: Quá trình phát triển phôi và các giai đoạn ấu trùng của Cua biển

Bài thuyết trình nhóm Mô phôi động vật thủy sản: Quá trình phát triển phôi và các giai đoạn ấu trùng của Cua biển trình bày về quá trình phát triển phôi của Cua biển, các giai đoạn ấu trùng của Cua biển. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

8/30/2018 5:21:56 AM +00:00

Tiểu luận: Các vùng nông nghiệp chính của Trung Quốc

Tiểu luận đề tài Các vùng nông nghiệp chính của Trung Quốc được nghiên cứu với các nội dung chính: Sơ lược về nền nông nghiệp Trung Quốc, các vùng nông nghiệp chính của Trung Quốc. Để nắm vững nội dung kiến thức đề tài mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

8/30/2018 5:21:45 AM +00:00

Đề tài: Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2012– 2020

Đề tài: Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2012– 2020 là một giải pháp nhằm xây dựng xã Thanh Yên thành mô hình nông thôn mới tiêu Bảng trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; có nền kinh tế phát triển bền vững, hạ tầng kỹ thuật hiện đại, xã hội văn minh, môi trường xanh sạch đẹp; bản sắc văn hoá dân tộc và quê hương được gìn giữ, dân chủ cơ sở được phát huy, đảm bảo công bằng tiến bộ xã hội; quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị vững mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:21:37 AM +00:00

Báo cáo: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011-2015 huyện Điện Biên Đông

Báo cáo: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011-2015 huyện Điện Biên Đông được nghiên cứu nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu về đất cho những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đảm bảo sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng các quy định của Luật Đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

8/30/2018 5:21:37 AM +00:00

Thuyết trình nhóm: Phát triển nông thôn - Khía cạnh xã hội của phát triển nông thôn (Phần 2)

Thuyết trình nhóm: Phát triển nông thôn chủ đề Khía cạnh xã hội của phát triển nông thôn (Phần 2) được tiến hành với các nội dung: Nghèo đói và suy dinh dưỡng, quyền đối với đất, di sản văn hóa, các cộng đồng. Để nắm vững hơn nội dung chủ đề mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

8/30/2018 5:20:38 AM +00:00

Chuyên đề tốt nghiệp: Điều tra tình hình chăn nuôi và dịch bệnh của đàn lợn tại X.Hàm Tử, H.Khoái Châu, T.Hưng Yên

Chuyên đề đã điều tra tình hình chăn nuôi lợn ở nông hộ tại xã Hàm Tử, điều tra tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã, điều tra phương thức nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho lợn tại địa phương, trên cơ sở thông tin thu được, đưa ra các giải pháp để phát triển chăn nuôi lợn bền vững, hiệu quả cao. Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 5:20:30 AM +00:00

Đề tài: Nuyên tắc của các biện pháp đánh giá chất lượng trứng gia cầm

Đề tài Nuyên tắc của các biện pháp đánh giá chất lượng trứng gia cầm được nghiên cứu với các nội dung: Khái niệm, phân loại trứng, kiểm nghiệm trứng tươi, kết luận. Để nắm vững hơn nội dung kiến thức đề tài mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

8/30/2018 5:20:23 AM +00:00

Môn học Đất Lâm nghiệp: Xói mòn đất

Môn học Đất Lâm nghiệp đề tài Xói mòn đất được nghiên cứu với các nội dung: Một số nguyên nhân gây xói mòn đất, tác hại của xói mòn đất, tình hình xói mòn đất đai trên thế giới và ở việt nam, bảo tồn đất đai. Để nắm vững nội dung đề tài mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

8/30/2018 5:20:21 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp Chăn nuôi thú y: Thử nghiệm vaccine Marek ở một trại gà đẻ thương phẩm thuộc tỉnh Đồng Nai

Mục đích của luận văn tốt nghiệp Chăn nuôi thú y: Thử nghiệm vaccine Marek ở một trại gà đẻ thương phẩm thuộc tỉnh Đồng Nai là nhằm kiểm tra hiệu lực và độ an toàn của vaccine Marek serotype 1 và 3 (tên thương mại là Nobilis Rimavac + CA126) trước khi đưa ra thị trường để phòng bệnh Marek.

8/30/2018 5:20:17 AM +00:00

Đề tài: Nghiên cứu quản lý đa dạng sinh học tại dải núi đá vôi phía Tây Nam tỉnh Hòa Bình

Đề tài Nghiên cứu quản lý đa dạng sinh học tại dải núi đá vôi phía Tây Nam tỉnh Hòa Bình được nghiên cứu với mục đích: Đánh giá hiện trạng ĐDSH, công tác quản lý, bảo tồn ĐDSH làm cơ sở đề xuất các giải pháp nhằm quản lý ĐDSH tại dải núi đá vôi phía Tây Nam tỉnh Hòa Bình. Để nắm vững nội dung đề tài mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

8/30/2018 5:20:17 AM +00:00

Bài thuyết trình Mô phỏng sự ô nhiễm chất hữu cơ trong ao nuôi tôm

Bài thuyết trình Mô phỏng sự ô nhiễm chất hữu cơ trong ao nuôi tôm bao gồm những nội dung về mở đầu, mô hình thực nghiệm, kết quả nghiên cứu (biến động BOD5 các chất gây ô nhiễm trong ao nuôi tôm; quá trình tự ô nhiễm trong ao nuôi tôm công nghiệp); kết luận và kiến nghị.

8/30/2018 5:20:16 AM +00:00

Thuyết trình nhóm: Sinh lý chống chịu thực vật

Thuyết trình nhóm Sinh lý chống chịu thực vật được thực hiện với các nội dung: Khái niệm chung về sinh lý chống chịu ở thực vật, tính chịu hạn (chịu thiếu nước ở thực vật), tính chịu nhiệt độ cao (tính chịu nóng), tính chịu nhiệt độ thấp (tính chịu rét, tính chịu băng giá).

8/30/2018 5:18:58 AM +00:00

Đề tài: Tìm hiểu nguyên liệu rau quả và các biến đổi xảy ra trong quá trình xử lý, bảo quản rau quả

Đề tài Tìm hiểu nguyên liệu rau quả và các biến đổi xảy ra trong quá trình xử lý, bảo quản rau quả được nghiên cứu với các nội dung: Tổng quan về rau quả, các biến đổi xảy ra trong quá trình xử lý bảo quản rau quả, kết luân. Để hiểu rõ hơn về đề tài mời các bạn tham khảo tài liệu.

8/30/2018 5:18:53 AM +00:00

Đề tài: Nghiên cứu khả năng đối kháng của một số chủng vi sinh vật phân lập từ đất trồng rừng đối với một số loại nấm vật gây bệnh thực vật phổ biến ở miền Bắc Việt Nam

Đề tài Nghiên cứu khả năng đối kháng của một số chủng vi sinh vật phân lập từ đất trồng rừng đối với một số loại nấm vật gây bệnh thực vật phổ biến ở miền Bắc Việt Nam được nghiên cứu với các mục đích: Phân lập được một số chủng nấm gây bệnh thực vật ở miền Bắc; Phân lập và tuyển chọn các chủng xạ khuẩn, vi khuẩn có hoạt tính kháng nấm gây bệnh trên cây nông lâm nghiệp; Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và đặc điểm phân loại của một số chủng xạ khuẩn, vi khuẩn Bacillus có hoạt tính chống nấm mạnh, có nhiều triển vọng ứng dụng; Tối ưu 1 số điều kiện nuôi cấy xạ khuẩn, vi khuẩn Bacillus cho hoạt tính đối kháng cao.

8/30/2018 5:18:48 AM +00:00

Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp trường: Thu nhận trứng bò, heo để cải thiện quy trình đông lạnh trứng trong điều kiện Việt Nam

Mục tiêu của báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp trường: Thu nhận trứng bò, heo để cải thiện quy trình đông lạnh trứng trong điều kiện Việt Nam là nhằm thu nhận và nuôi trứng bò, heo đến giai đoạn trưởng thành (In vitro Maturaration_IVM); thử nghiệm khả năng sống của trứng bò, heo trưởng thành sau khi đông lạnh bằng phương pháp thủy tinh hóa.

8/30/2018 5:18:42 AM +00:00

Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp trường: Nghiên cứu tăng trưởng của loài cây tóc đỏ (Lumnitzera Littorea (Jack) Voigt) với các chế độ muối khác nhau ở giai đoạn vườn ươm

Mục đích của Báo cáo: Nghiên cứu tăng trưởng của loài cây tóc đỏ (Lumnitzera Littorea (Jack) Voigt) với các chế độ muối khác nhau ở giai đoạn vườn ươm là xác định mối quan hệ giữa các độ mặn của nước với sự sinh trưởng của loài cóc đỏ ở giai đoạn vườn ươm, từ đó xác định độ mặn thích hợp cho sự sinh trưởng của cây cóc đỏ trong gieo ươm.

8/30/2018 5:18:42 AM +00:00

Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ nông - công nghiệp trồng và chế biến cây công nghiệp ngắn ngày, cây thực phẩm ở các quận, huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ nông - công nghiệp trồng và chế biến cây công nghiệp ngắn ngày, cây thực phẩm ở các quận, huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, đánh giá hiện trạng sản xuất các loại cây công nghiệp, cây thực phẩm ở các quận, huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh.

8/30/2018 5:17:12 AM +00:00

Bài thuyết trình Tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý nghề cá ven bờ

Bài thuyết trình Tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý nghề cá ven bờ nêu lên việc tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý nghề cá ven bờ với trường hợp điển hình về xây dựng kế hoạch thành lập khu vực biển vịnh Quy Nhơn do cộng đồng địa phương quản lý tại Bình Định.

8/30/2018 5:17:08 AM +00:00

Bàn luận: Làm nông nghiệp phải xuất phát từ trái tim

Bàn luận: Làm nông nghiệp phải xuất phát từ trái tim trình bày khái quát về ngành Nông nghiệp, thực trạng ngành Nông nghiệp, nguyên nhân – giải pháp cho ngành Nông nghiệp. Từ đó, chứng minh cho câu nói Làm nông nghiệp phải xuất phát từ trái tim.

8/30/2018 5:17:04 AM +00:00