Tài liệu miễn phí Nông - Lâm - Ngư

Download Tài liệu học tập miễn phí Nông - Lâm - Ngư

Đề tài: Nghiên cứu khả năng xử lý nitơ, photpho của tảo Chlorella sp trong nước thải thủy sản tại Công ty Cổ phần Thủy sản

Nghiên cứu nhằm giải quyết vấn để giải quyết vấn ô nhiễm môi trường tại công ty cũng như tạo ra hướng đi mới trong vấn đề xử lý nước thải thủy sản hiện nay đồng thời tạo ra nguồn nguyên liệu sạch hướng để hướng đến phát triển bền vững nhằm giải quyết nhu cầu thiếu hụt của nguồn nhiên liệu hóa thạch trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:29:23 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp đại học: Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ cán bộ công chức cấp xã Hoa Thám, Nguyên Bình, Cao Bằng

Đề tài hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: tìm hiểu khái quát vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ công chức cấp xã, đề xuất các giải pháp để nâng cao năng lực quản lí của cán bộ công chức tại UBND xã;... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:29:23 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP của hộ nông dân tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội

Trên cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP của hộ nông dân tại xã Tráng Việt để đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất rau thông thường cũng như hiệu quả kinh tế sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP của địa phương trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất và chế biến thuốc lào tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Khóa luận hướng đến mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng hiệu quả kinh tế trong sản xuất và chế biến thuốc lào tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và chế biến thuốc lào tại xã. Từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất và chế biến thuốc lào tại xã Quảng Thọ trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất khoai tây vụ đông của các hộ nông dân trên địa bàn xã Việt Thống - huyện Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh

Trên cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất khoai tây của các hộ nông dân trên địa bàn xã Việt Thống, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; từ đó khóa luận đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất khoai tây của các hộ nông dân trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa trên địa bàn xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Khóa luận hướng đến mục tiêu nghiên cứu: Phân tích thực trạng và đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa của các hộ nông dân từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất lúa góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế và khả năng áp dụng của mô hình nuôi ghép cá rô phi lai xa dòng Isarel với các loài cá truyền thống khác theo hướng an toàn trong nông hộ ở xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Trên cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình nuôi ghép cá rô phi lai xa dòng Isarel với các loài cá truyền thống khác theo hướng an toàn, từ đó khóa luận đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và đưa ra khả năng áp dụng mô hình tại địa bàn xã Hưng Đạo, Huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả phát triển kinh tế hộ nông nghiệp gắn với phát triển đô thị tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Khóa luận đánh giá hiệu quả phát triển kinh tế hộ nông nghiệp gắn với phát triển đô thị tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình chuyển dịch kinh tế hộ nông nghiệp gắn với phát triển đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả trồng cây cảnh tại xã Hồng Quang, huyện Nam Trực tỉnh Nam Định

Trên cơ sở đánh giá hiệu quả trồng cây cảnh tại xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trồng cây cảnh tại xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hình thức liên kết trong sản xuất mía nguyên liệu giữa Công ty CP NCN DVTM Vân Sơn với nông dân tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Khóa luận đánh giá thực trạng hình thức liên kết trong sản xuất mía nguyên liệu giữa Công ty CP NCN DVTM Vân Sơn với nông dân tại Xã Vân Sơn -Triệu Sơn -Thanh Hóa. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp phát triển hình thức liên kết trong sản xuất mía nguyên liệu tại xã Vân Sơn -Triệu Sơn -Thanh Hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết 30a/2008/NQ-CP tại xã Nậm Hăn, huyện Sin Hồ, tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2009-2014

Khóa luận nghiên cứu thực trạng thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo theo Nghị quyết 30a/NQ-CP nhằm đánh giá kết quả thực hiện chính sách và phân tích các yếu tố ảnh hưởng để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện của chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá liên kết trong sản xuất và tiêu thụ khoai tây Atlantic tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Khóa luận đánh giá thực trạng liên kết trong sản xuất và tiêu thụ khoai tây Atlantic tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Từ đó đề xuất một số giải pháp tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ khoai tây Atlantic nguyên liệu của xã trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá sự tham gia của cộng đồng dân tộc Mường trong giảm nghèo tại xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Khóa luận thực hiện nghiên cứu nhằm hướng đến các mục tiêu: góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về sự tham gia của cộng đồng dân tộc trong giảm nghèo; đánh giá thực trạng sự tham gia của cộng đồng dân tộc Mường trong giảm nghèo tại xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa; xác định những yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của cộng đồng dân tộc Mường trong giảm nghèo;... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá sự tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số trong giảm nghèo trên địa bàn xã Cát Tân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Khóa luận thực hiện nghiên cứu nhằm hướng đến các mục tiêu: góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về sự tham gia của cộng đồng dân tộc trong giảm nghèo; đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số trong giảm nghèo tại xã Cát Tân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tác động của chuyển đổi cơ cấu cây trồng đến phát triển kinh tế hộ nông dân xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Khóa luận thực hiện nghiên cứu nhằm hướng đến các mục tiêu: góp phần hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về chuyển đổi cơ cấu cây trồng đến phát triển kinh tế hộ; tìm hiểu thực trạng chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đánh giá tác động của chuyển đổi cơ cấu cây trồng đến phát triển kinh tế nông hộ ở xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng;... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tác động của xuất khẩu lao động đến đời sống của người dân xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Khóa luận thực hiện nghiên cứu nhằm hướng đến các mục tiêu: góp phần hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn về xuất khẩu lao động; đánh giá thực trạng xuất khẩu lao động trên địa bàn xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; phân tích tác động của xuất khẩu lao động đến đời sống của người dân trên địa bàn xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An;... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn xã Cổ Bi - huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội

Khóa luận đánh giá tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển HTX tại xã Cổ Bi - huyện Gia Lâm - thành phố Hà Nội, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn xã trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá thực hiện sản xuất dứa theo hợp đồng giữa hộ nông dân xã Quang Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình và Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao (DOVECO)

Khóa luận đánh giá thực hiện sản xuất dứa theo hợp đồng giữa hộ dân xã Quang Sơn và Công ty CPTPXK Đồng Giao (DOVECO), từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sản xuất theo hợp đồng giữa hộ nông dân và doanh nghiệp trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá thực thi chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã ở xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

Khóa luận đánh giá tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã ở xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá thực thi chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã ở xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Khóa luận đánh giá được việc thực thi chính sách hỗ trợ phát triển của hợp tác xã tại Trung Tú qua đó đưa ra những đề xuất, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực thi chính sách hỗ trợ cho phát triển hợp tác xã trên địa bàn xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng khai thác và sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Khóa luận đánh giá thực trạng khai thác và sử dụng các công trình thủy lợi, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn xã Vân Nội, huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tình hình cung ứng phân bón cho các hộ nông dân trên địa bàn xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Khóa luận thực hiện với mục tiêu nhằm tìm hiểu tình hình cung ứng phân bón cho các hộ nông dân địa bàn xã Dân Lý từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao khả năng cung ứng phân bón cho các hộ nông dân trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tình hình hoạt động dịch vụ của các hợp tác xã tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Khóa luận đánh giá hiệu quả hoạt động dịch vụ của các hợp tác xã trên địa bàn xã Mai Lâm, từ đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện hoạt động dịch vụ của các hợp tác xã trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tình hình thực hiện công tác dồn điền đổi thửa tại xã Quỳnh Hồng huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Khóa luận hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác dồn điền đổi thửa; đánh giá thực trạng công tác dồn điền đổi thửa tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; phân tích những nguyên nhân ảnh hưởng tới công tác dồn điền đổi thửa, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác dồn điền đổi thửa tại xã Quỳnh Hồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tình hình thực thi chính sách giáo dục cho người nghèo tại xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Khóa luận đánh giá của hộ về tình hình thực thi chính sách giáo dục cho người nghèo ở xã Mường Thải, huyện Phù Yên tỉnh Sơn La, từ đó góp phần đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách tại địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tình hình thực thi chính sách hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng theo nghị định 78/2002/NĐ-CP trên địa bàn xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Khóa luận đánh giá tình hình thực thi chính sách hỗ trợ người nghèo vay vốn tín dụng theo nghị định 78/2002/NĐ-CP trên địa bàn xã Bắc Phong huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường thực thi chính sách hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng trên địa bàn xã trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá việc thực thi chính sách phát triển hợp tác xã tại địa bàn xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực thi chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã tại xã Nguyên Khê thuộc huyện Đông Anh thành phố Hà Nội, từ đó khóa luận đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh thành phố Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tình hình thực thi chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho người nghèo ở xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Khóa luận với mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng, đánh giá hiệu quả thực thi chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho người nghèo ở xã Mường Thải và tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến thực thi chính sách này từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của xã Mường Thải trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tình hình thực thi chính sách hỗ trợ, phát triển hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Khóa luận thực hiện với mục tiêu nghiên cứu tình hình thực thi chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã của người dân trong địa bàn xã, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã tại xã Nhị khê, huyện Thường tín, thành phố Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tình hình thực thi tiêu chí môi trường trong xây dựng mô hình nông thôn mới tại xã Tây Phong, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực thi tiêu chí môi trường trong xây dựng mô hình nông thôn mới tại xã Tây Phong, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, từ đó khóa luận đề xuất các giải pháp góp phần xây dựng thành công mô hình nông thôn mới tại địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:05 AM +00:00