Tài liệu miễn phí Nông - Lâm - Ngư

Download Tài liệu học tập miễn phí Nông - Lâm - Ngư

Luận văn Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển: Sản xuất giống và nuôi cá chẽm (Lates calcarifer)

Luận văn trình bày phân loại, đặc điểm phân bố và sinh học của cá chẽm; sơ lƣợc về kiên giang; thiết kế và xây dựng trại sản xuất cá chẽm; kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chẽm và quản lý môi trƣờng; thị trƣờng và kế hoạch tài chính.

10/19/2020 3:55:40 PM +00:00

Tiểu luận: Khảo sát quy trình chế biến cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) fillet đông lạnh, tính định mức và hệ thống thiết bị tại công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ Caseamex

Tiểu luận được thực hiện nhằm khảo sát quy trình công nghệ chế biến cá tra fillet đông lạnh, tính định mức sản xuất tại từng công đoạn chế biến và khảo sát trang thiết bị trong chế biến nhằm đưa ra giải pháp phù hợp hơn với tình hình thực tế, góp phần nâng cao quy trình chế biến của nhà máy và giảm hao hụt nguyên liệu trong quá trình sản xuất nâng cao lợi nhuận cho công ty.

8/28/2020 6:39:12 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp ngành Công nghệ chế biến thủy sản: Ảnh hưởng của các yếu tố kỹ thuật trong sản xuất sản phẩm chà bông tôm đất (Metapenaeus ensis) xông khói

Đề tài được thực hiện nhằm khảo sát các yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng trong sản xuất sản phẩm chà bông tôm đất (Metapenaeus ensis) xông khói nhằm tạo ra sản phẩm mới góp phần đa dạng hóa các sản phẩm. Đề tài thực hiện gồm bốn thí nghiệm sau: khảo sát ảnh hưởng của thời gian sấy sơ bộ, thời gian xông khói, thời gian sấy chín đến chất lượng cảm quan, hiệu suất thu hồi, ẩm độ và độ tơi của sản phẩm và khảo sát sự biến đổi chất lượng sản phẩm trong thời gian bảo quản. Kết quả cho thấy, sấy sơ bộ tôm ở nhiệt độ 60°C trong 30 phút cho giá trị cảm quan tốt (17,9). Xông khói 35 phút và sấy chín tôm ở 60°C trong 4 giờ cho sản phẩm có cảm quan (17,9), độ tơi (91,5%), ẩm độ (22,1%) và hiệu suất thu hồi (13,5%) tốt nhất. Sản phẩm vẫn đảm bảo chất lượng và an toàn về mặt vi sinh khi được bao gói và bảo quản ở ở nhiệt độ phòng đến tuần thứ 4.

8/28/2020 6:39:06 PM +00:00

Influence of drip fertigation levels on physiological parameters of aerobic rice in western zone of Tamil Nadu, India

A field experiment was conducted during kharif 2016 at R&D farm of Jain Irrigation Systems Ltd., Udumalpet with seven treatments comprising of two irrigation (100% and 150% ETc) and three fertigation levels (75%, 100% and 125% RDF) in addition, surface irrigation method as a check were arranged in randomized block design and replicated thrice. Rice was grown in sandy clay soil with pH and EC of 7.6 and 0.21 (dS m-1 ), respectively. A 115 day long variety ADT (R) 45 was used with spacing of 20x10cm. Fertilizers were applied @ 150:50:50 kg of N P2O5 K2O ha-1 . The result indicated that surface irrigation method resulted in higher grain yields and physiological parameters except root length as it was higher with lower water and higher fertilizer level (75% ETc + 125% RDF). Within the aerobic rice treatments, drip fertigation at 150% ETc with 125% RDF recorded higher grain yields and physiological parameters and it was found to be on par with surface irrigation method.

8/28/2020 3:28:06 PM +00:00

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Sưu tập và xây dựng quỹ gen invitro một số giống hoa cúc phổ biến tại Đà Lạt

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là Nghiên cứu xây dựng quỹ gen invitro một số giống hoa cúc phổ biến tại Đà Lạt để phục vụ cho công tác giảng dạy thực hành một số mô đun/môn học có liên quan thuộc nghề Công nghệ sinh học và Bảo vệ thực vật tại trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt.

7/8/2020 2:11:52 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Nông nghiệp: Nghiên cứu một số đặc tính của vi khuẩn Escherichia coli phân lập từ ngan bệnh và biện pháp phòng, trị

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là trình bày việc xác định một số đặc tính của vi khuẩn Escherichia coli gây bệnh trên ngan và biện pháp phòng trị bệnh. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 9:04:23 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xu hướng công nghệ trồng sâm phi lâm nghiệp

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày xu hướng công nghệ trồng sâm phi lâm nghiệp. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.

6/18/2020 12:52:40 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Hướng ứng dụng công nghệ sấy vi sóng trong bảo quản, chế biến nông sản và thực phẩm

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày dướng ứng dụng công nghệ sấy vi sóng trong bảo quản, chế biến nông sản và thực phẩm. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.

6/18/2020 12:52:27 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xu hướng nghiên cứu và ứng dụng axit humic và rong tảo trong sản xuất hoạt chất kích thích sinh học

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày xu hướng nghiên cứu và ứng dụng axit humic và rong tảo trong sản xuất hoạt chất kích thích sinh học. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:52:19 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xu hướng nghiên cứu và ứng dụng polymer sinh học trong công nghiệp thực phẩm

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày xu hướng nghiên cứu và ứng dụng polymer sinh học trong công nghiệp thực phẩm. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:51:52 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Công nghệ in 3D – hướng ứng dụng trong tương lai

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày công nghệ in 3D – hướng ứng dụng trong tương lai. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.

6/18/2020 12:51:45 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xu hướng công nghệ cứu hộ hỏa hoạn nhà cao tầng

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày xu hướng công nghệ cứu hộ hỏa hoạn nhà cao tầng. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.

6/18/2020 12:51:18 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xu hướng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sấy đảo chiều đa năng trong sấy nông sản theo hướng sản xuất nông nghiệp bền vững

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày xu hướng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sấy đảo chiều đa năng trong sấy nông sản theo hướng sản xuất nông nghiệp bền vững

6/18/2020 12:51:11 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xu hướng nghiên cứu và ứng dụng các hoạt chất thảo dược trong thực phẩm chức năng, mỹ phẩm bằng công nghệ nano, sản xuất viên nang chống nắng từ lycopene và curcumin

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ xu hướng nghiên cứu và ứng dụng các hoạt chất thảo dược trong thực phẩm chức năng, mỹ phẩm bằng công nghệ nano. Sản xuất viên nang chống nắng từ lycopene và curcumin. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:51:03 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xu hướng nghiên cứu và sử dụng phân bón chậm phân giải tại Việt Nam

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày xu hướng nghiên cứu và sử dụng phân bón chậm phân giải tại Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:50:50 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xu hướng sản xuất và ứng dụng thảo mộc trong nông nghiệp hữu cơ, giấm gỗ - sản phẩm mới của Việt Nam

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày xu hướng sản xuất và ứng dụng thảo mộc trong nông nghiệp hữu cơ, giấm gỗ - sản phẩm mới của Việt Nam. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.

6/18/2020 12:50:43 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xu hướng nghiên cứu, ứng dụng hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn trong phát triển nuôi tôm bền vững

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày xu hướng nghiên cứu, ứng dụng hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn trong phát triển nuôi tôm bền vững. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:50:22 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Công nghệ bảo quản rau quả và thịt gia súc, gia cầm tươi

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày công nghệ bảo quản rau quả và thịt gia súc, gia cầm tươi. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung chi tiết báo cáo.

6/18/2020 12:50:15 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xu hướng công nghệ phát hiện dư lượng kháng sinh trong thủy sản – phương pháp phát hiện nhanh

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày xu hướng công nghệ phát hiện dư lượng kháng sinh trong thủy sản – phương pháp phát hiện nhanh. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.

6/18/2020 12:49:47 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Chiến lược phát triển dược sinh học ứng dụng vào ngừa và chữa bệnh do virus gây ra trên gia cầm

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày chiến lược phát triển dược sinh học ứng dụng vào ngừa và chữa bệnh do virus gây ra trên gia cầm. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.

6/18/2020 12:49:40 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Ứng dụng plasma trong chế biến và bảo quản thực phẩm

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày ứng dụng plasma trong chế biến và bảo quản thực phẩm. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.

6/18/2020 12:49:33 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Gấc và công nghệ sản xuất tiềm năng

Nội dung báo cáo trình bày phương pháp sấy, ép, vi bao hiện đại ứng dụng vào sản xuất nhằm bảo quản tốt hơn, hạn chế thất thoát hàm lượng β-carotene và lycopene trong sản phẩm gấc. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:49:26 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Giải pháp nâng cao chất lượng cà phê xuất khẩu Việt Nam công nghệ sơ chế, bảo quản cà phê hạt

Nội dung báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày giải pháp nâng cao chất lượng cà phê xuất khẩu việt nam công nghệ sơ chế, bảo quản cà phê hạt. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.

6/18/2020 12:48:45 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Phân tích công nghệ sản xuất - Ứng dụng nhựa phân hủy sinh học

Nội dung báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày quá trình phân tích công nghệ sản xuất - Ứng dụng nhựa phân hủy sinh họ. Để hiểu rõ hơn mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.

6/18/2020 12:48:38 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Cây trồng biến đổi gen – xu hướng phát triển tại Việt Nam và trên thế giới

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày cây trồng biến đổi gen – xu hướng phát triển tại Việt Nam và trên thế giới. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:48:24 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Nghiên cứu chế tạo pin nhiên liệu – triển vọng xu hướng nhiên liệu sạch và xanh

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày nghiên cứu chế tạo pin nhiên liệu – triển vọng xu hướng nhiên liệu sạch và xanh. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết này.

6/18/2020 12:48:16 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xu hướng sử dụng thiên địch trong canh tác rau an toàn trong nhà kính, nhà lưới

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày xu hướng sử dụng thiên địch trong canh tác rau an toàn trong nhà kính, nhà lưới. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:48:09 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Công nghệ sinh học trong nghiên cứu phát triển vaccine cho nuôi trồng thủy sản

Nội dung báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày công nghệ sinh học trong nghiên cứu phát triển vaccine cho nuôi trồng thủy sản. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:47:56 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Sử dụng chế phẩm sinh học trong canh tác cây trồng

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày việc sử dụng chế phẩm sinh học trong canh tác cây trồng. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.

6/18/2020 12:47:35 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Giới thiệu hệ thống tưới khoa học và các ứng dụng thành công tại Việt Nam

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ là giới thiệu hệ thống tưới khoa học và các ứng dụng thành công tại Việt Nam. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.

6/18/2020 12:47:22 AM +00:00