Tài liệu miễn phí Nông - Lâm - Ngư

Download Tài liệu học tập miễn phí Nông - Lâm - Ngư

Tiểu luận: Thực trạng cung cầu gạo ở Việt Nam

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, tiểu luận Thực trạng cung cầu gạo ở Việt Nam tập trung phân tích các nội dung: cung cầu hàng hóa, thực trạng cung cầu gạo ở Việt Nam, giải pháp nâng cao hiệu quả cung cầu.

4/9/2023 6:58:49 AM +00:00

Báo cáo Giao đất giao rừng trong bối cảnh tái cơ cấu ngành lâm nghiệp: Cơ hội và thách thức

Báo cáo Giao đất giao rừng trong bối cảnh tái cơ cấu ngành lâm nghiệp: Cơ hội và thách thức được chia thành 8 phần chính. Phần 1: Mô tả tổng quan về đất rừng tại Việt Nam, Phần 2: Tóm tắt một số thể chế lâm nghiệp cơ bản từ năm 1950 đến nay, Phần 3: Chính sách giao đất giao rừng cho các hộ gia đình hoặc cá nhân, Phần 4: Tiến trình thực hiện giao đất giao rừng, Phần 5: Tác động của chính sách giao đất giao rừng, Phần 6: Ý nghĩa giao đất giao rừng với FLEGT và REDD+, Phần 7: Một số tiềm năng thay đổi thông qua GĐGR, Phần 8: Kết luận.

4/9/2023 3:07:07 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp ngành Kinh tế Nông lâm: Giải pháp chăm sóc khách hàng trên địa bàn quận Thủ Đức đối với Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận Giải pháp chăm sóc khách hàng trên địa bàn quận Thủ Đức đối với Công ty BHNT Prudential nhằm tìm hiểu, khảo sát ý kiến, mức độ hài lòng của khách hàng. Tìm ra và phân tích các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng, để từ đó đề ra những giải pháp chăm sóc khách hàng phù hợp cụ thể nhằm nâng cao thương hiệu ,uy tín của Công ty BHNT Prudential Việt Nam.

4/8/2023 10:36:29 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp ngành Kinh tế nông lâm: Tìm hiểu đời sống của người dân nghèo tại xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất một số biện pháp giảm nghèo

Khóa luận Tìm hiểu đời sống của người dân nghèo tại xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất một số biện pháp giảm nghèo gồm có những mục tiêu nghiên cứu sau: Tìm hiểu thực trạng đời sống của người dân nghèo Xã Bình Khánh; tìm hiểu nhu cầu về vốn và sử dụng vốn của các hộ, cụ thể ở đây là vốn vay từ nguồn tín dụng ưu đãi/nhỏ. Qua đó so sánh giữa các hộ có vay và không vay tại địa phương; xác định những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo ở địa phương; đề xuất một số giải pháp nhằm giảm nghèo ở địa phương.

4/8/2023 10:32:56 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp ngành Kinh tế nông lâm: Ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống người dân trồng cao su tại huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Mục tiêu của đề tài Ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến đời sống người dân trồng cao su tại huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương gồm: Khảo sát sự thay đổi về đời sống của những hộ dân trồng cao su sau khi bị thu hồi đất hoàn toàn; so sánh đời sống của những hộ trồng cao su sau khi họ bị thu hồi đất hoàn toàn với đời sống của những hộ đang trồng cây cao su hiện tại; phân tích ảnh hưởng của việc thu hồi đất qua việc làm, thu nhập, chi tiêu, trình độ dân trí, điều kiện sống và sinh hoạt, … Từ đó thấy được mặt tích cực cũng như mặt tiêu cực của việc thu hồi đất đối với những hộ trồng cao su bị mất đất hoàn toàn.

4/8/2023 10:32:45 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp ngành Kinh tế nông lâm: Nghiên cứu chiến lược sản phẩm hạt giống bắp lai của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam

Mục tiêu chung của khóa luận Nghiên cứu chiến lược sản phẩm hạt giống bắp lai của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam là nghiên cứu chiến lược sản phẩm hạt giống bắp lai của Cty Cổ Phần Giống Cây Trồng Miền Nam. Qua đó đề ra một số giải pháp nhằm giúp Cty hoàn thiện chiến lược sản phẩm hạt giống bắp của mình, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường đồng thời giữ vững vị thế trên thương trường trong tương lai.

4/8/2023 10:32:33 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp Nuôi trồng thủy sản: Ứng dụng công nghệ GIS trong hỗ trợ quy hoạch nuôi trồng thủy sản xã Xuân Lâm - Tĩnh Gia - Thanh Hóa

Mục tiêu của đề tài là làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, tiếp cận với công nghệ mới phục vụ cho ngành thủy sản đó là công nghệ GIS; tiếp cận, rà soát hiện trạng hệ thống nuôi trồng thủy sản của xã Xuân Lâm, tìm hiểu những mặt hạnh chế và những khó khăn trong NTTS địa phương; thành lập bản đồ số hóa hệ thống nuôi trồng thủy sản, cung cấp cơ sở dữ liệu hỗ trợ cho quản lý và phát triển quy hoạch.

4/7/2023 6:31:52 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu sinh trưởng, năng suất và chu kỳ khai thác rừng Thông ba lá tối ưu về kinh tế ở Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng

Mục đích của đề tài là xây dựng cơ sở dữ liệu về những đặc trưng sinh trưởng đường kính, chiều cao và trữ lượng của rừng Thông ba lá để làm căn cứ đánh giá sự thích nghi của Thông ba lá với lập địa và xác định chu kỳ khai thác rừng Thông ba lá tối ưu về kinh tế ở Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng

4/7/2023 6:26:55 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp: Giảm nghèo ở huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

Mục tiêu của đề tài là cập nhật và hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn nghiên cứu huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh; đánh giá thực trạng công tác giảm nghèo, những kết quả đã đạt được của chương trình giảm nghèo huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh; đánh giá về thu nhập hộ gia đình, về chương trình giảm nghèo đang thực hiện tại địa phương,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

4/5/2023 8:26:13 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp: Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Luận văn nghiên cứu thực trạng đào tạo nghề gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Phổ Yên. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nghề gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Phổ Yên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

4/5/2023 8:25:40 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp: Giải pháp phát triển cây cà gai leo (Solanum procumben lour.) trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá được thực trạng phát triển cây Cà gai leo trên địa bàn huyện Thanh Sơn; đánh giá được hiệu quả kinh tế của cây Cà gai leo trên địa bàn huyện Thanh Sơn; phân tích được những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển cây Cà gai leo trên địa bàn huyện Thanh Sơn; đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển trồng cây Cà gai leo trên địa bàn huyện Thanh Sơn.

4/5/2023 8:25:05 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp: Giải pháp phát triển sản xuất lúa chất lượng cao J02 theo hướng bền vững trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Đề tài nghiên cứu nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển sản xuất lúa bền vững; đánh giá thực trạng phát triển sản xuất lúa chất lượng cao J02 trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ; đề xuất một số giải pháp phát triển sản xuất lúa chất lượng cao J02 theo hướng bền vững tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

4/5/2023 8:24:56 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của tập đoàn giống sắn tại đại học Nông lâm Thái Nguyên năm 2018

Đề tài nghiên cứu nhằm lựa chọn ra những giống sắn mới có năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho thực tiễn sản xuất và chế biến tại khu vực Trung du miền núi phía Bắc. Góp phần bảo tồn đa dạng sinh học cây sắn, phục vụ cho công tác học tập, nghiên cứu và chọn tạo giống sắn đáp ứng nhu cầu sản xuất sắn hàng hóa.

4/5/2023 8:22:47 PM +00:00

Nhật ký thực tập: Đánh giá thực trạng chất lượng nước thải bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn

Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu một số thông tin về bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Kạn; xác định tình hình sử dụng nước của Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Kạn; đánh giá thực trạng nước thải Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Kạn; đề ra một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nước thải bệnh viện.

4/5/2023 8:22:39 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tình hình sản xuất và áp dụng một số kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất rau bắp cải tại Công ty TNHH Kolia Phia Đén, Nguyên Bình, Cao Bằng

Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá được hiện trạng sản xuất, kinh doanh rau bắp cải tại công ty; đánh giá được kết quả, thuận lợi, khó khăn, trong áp dụng kỹ thuật của sản xuất rau bắp cải tại công ty đồng thời xác định thuận lợi, khó khăn, định hướng phát triển rau bắp cải để tăng hiệu quả kinh tế; tìm ra bài học kinh nghiệm trong nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.

4/5/2023 8:22:32 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng môi trường nước nuôi cá diêu hồng và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tại Trung tâm đào tạo, nghiên cứu và phát triển thủy sản Đông Bắc

Thông qua nghiên cứu đề tài đánh giá được chất lượng môi trường nước sử dụng cho việc nuôi cá diêu hồng tại Trung tâm đào tạo nghiên cứu và phát triển thủy sản vùng Đông Bắc (TTTS) - Trường Đại học Nông lâm để từ đó đưa ra các giải pháp phòng ngừa giảm thiểu các tác nhân có thể gây ra ô nhiễm nước trong khu vực nuôi trồng thủy sản.

4/5/2023 3:01:22 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản nuôi tại Công ty CP khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh

Đề tài nghiên cứu nhằm 3 mục tiêu: Nắm được tình hình chăn nuôi tại trại lợn của công ty cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường - TP. Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh; nắm được quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng cho đàn lợn nái nuôi tại trại; phát hiện được các bệnh hay xảy ra đối với lợn nái sinh sản và đưa ra phương pháp phòng trị bệnh hiệu quả nhất.

4/5/2023 3:01:14 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái và lợn con tại trang trại sinh thái Thanh Xuân, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Mục tiêu của đề tài là đánh giá chung tình hình chăn nuôi tại trang trại sinh thái Thanh Xuân, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; tìm hiểu quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh phòng bệnh cho đàn lợn nuôi tại cơ sở; đánh giá tình hình mắc bệnh phân trắng ở lợn con và lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp, đưa ra biện pháp phòng trị bệnh hiệu quả tại trang trại.

4/5/2023 3:01:06 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn liên kết với Công ty cổ phần thuốc thú y Marphavet

Đề tài nghiên cứu đánh giá tình hình chăn nuôi tại trại liên kết với Công ty cổ phần thuốc thú y Marphavet; xác định được tình hình nhiễm bệnh, biết cách phòng trị bệnh cho lợn con nuôi tại trại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

4/5/2023 3:00:58 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh ở đàn lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn Đỗ Đức Thuận, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba vì, thành phố Hà Nội

Đề tài nghiên cứu đánh giá tình hình chăn nuôi tại trại lợn Đỗ Đức Thuận, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng cho đàn lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi; xác định tình hình nhiễm bệnh, thực hiện phòng và trị bệnh cho lợn con theo phác đồ phòng, trị bệnh của trại.

4/5/2023 3:00:49 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ nuôi tại Công ty CP khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh

Mục tiêu của đề tài là đánh giá tình hình chăn nuôi tại trang trại; thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng cho lợn nái sinh sản tại trại; nắm được các loại thức ăn dành cho lợn nái sinh sản, khẩu phần ăn và cách cho lợn nái sinh sản qua từng giai đoạn; nắm được các bệnh hay xảy ra đối với lợn nái sinh sản và phương pháp phòng trị bệnh hiệu quả nhất.

4/5/2023 3:00:41 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại trại lợn Chu Bá Thơ, Việt Yên, Bắc Giang

Mục tiêu của đề tài là nắm được quy trình chăm sóc lợn nái sinh sản; nắm được các loại thức ăn dành cho lợn nái sinh sản, khẩu phần ăn và cách cho lợn nái ăn qua từng giai đoạn mang thai; nắm được các bệnh thường xảy ra đối với lợn nái sinh sản và phương pháp phòng trị bệnh hiệu quả nhất.

4/5/2023 3:00:33 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng lợn nái sinh sản và lợn con theo mẹ tại trại Hoàng Văn Châu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Mục tiêu của đề tài là nắm được tình hình chăn nuôi tại công ty TNHH Minh Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng lợn nái sinh sản; đánh giá tỷ lệ mắc một số bệnh trên đàn lợn và hiệu quả điều trị bệnh.

4/5/2023 3:00:25 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái tại trang trại chăn lợn tập đoàn Hòa Phát, xã Lương Thịnh – huyện Trấn Yên – tỉnh Yên Bái

Mục tiêu của đề tài là đánh giá tình hình chăn nuôi tại trang trại chăn nuôi Hòa Yên, tập đoàn Hòa Phát; á dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng cho đàn lợn nái nuôi tại trại; xác định tình hình nhiễm bệnh, áp dụng và đánh giá hiệu quả của quy trình phòng, trị bệnh cho đàn lợn nái nuôi tại trại.

4/5/2023 3:00:18 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn thịt nuôi tại trại Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường TP Cẩm Phả - Quảng Ninh

Đề tài nghiên cứu giúp sinh viên củng cố kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp thông qua việc áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng đàn lợn thịt; đánh giá được tỷ lệ mắc một số bệnh thường gặp ở lợn thịt; chẩn đoán và đưa ra phác đồ điều trị một số bệnh thường gặp trên đàn lợn thịt; xác định được quy trình phòng, trị bệnh và nuôi dưỡng, chăm sóc đàn lợn thịt tại trại.

4/5/2023 3:00:10 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản lý đất đai: Đánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016 - 2018

Đánh giá được kết quả công tác chuyển quyền sử dụng đất của thị xã Phổ Yên, giai đoạn 2016 - 2018; đánh giá được một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác chuyển quyền sử dụng đất của thị xã Phổ Yên; tìm ra những thuận lợi và khó khăn, tồn tại của công tác chuyển quyền sử dụng đất tại thị xã Phổ Yên; đề xuất được những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và khắc phục những tồn tại của công tác chuyển quyền sử dụng đất cho địa phương trong thời gian tới.

4/5/2023 3:00:03 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn gà Broiler (cp-707) nuôi tại trại Phạm Trọng Vinh, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Mục tiêu của đề tài là nắm được chi tiết quá trình, cách thức tổ chức chung của một trang trại chăn nuôi gà. Biết cách sử dụng, vận hành trang thiết bị máy móc liên quan đến chăn nuôi; thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng cũng như phòng trị bệnh đối với đàn gà; học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi gà nói chung để từ đó đưa ra các phương pháp kỹ thuật ở cơ sở để áp dụng vào thực tiễn sau này;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

4/5/2023 2:59:50 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu bệnh do ấu trùng Cys. Cellulosae gây ra ở lợn (bệnh gạo lợn) tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Đề tài nghiên cứu đặc điểm điểm dịch tễ và lâm sàng của bệnh do ấu trùng Cys. Cellulosae gây ra trên lợn, làm cơ sở khoa học cho những nghiên cứu tiếp theo để xây dựng quy trình phòng chống bệnh đạt hiệu quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

4/5/2023 2:55:34 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh trên đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trại Nam Dần, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, liên kết với công ty AVET

Đề tài nghiên cứu đánh giá được việc áp dụng quy trình kỹ thuật trên đàn lợn nái sinh sản của trại; xác định tình hình nhiễm bệnh trên đàn lợn nái sinh sản và áp dụng được quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng; xác định được hiệu lực điều trị các bệnh xảy ra trên đàn lợn nái sinh sản của trại.

4/5/2023 2:55:27 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Thực hiện quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, trị bệnh cho đàn lợn nuôi tại trại lợn Nguyễn Thế Anh, xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Đề tài nghiên cứu nhằm 3 mục tiêu: Giúp sinh viên củng cố kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp thông qua việc áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng đàn lợn nái và lợn con theo mẹ; có thể chẩn đoán và đưa ra phác đồ điều trị một số bệnh thường gặp trên đàn lợn nái và lợn con theo mẹ; học tập kỹ năng quản lý trang trại chăn nuôi có hiệu quả.

4/5/2023 2:55:16 PM +00:00