Tài liệu miễn phí Sức khỏe người cao tuổi

Download Tài liệu học tập miễn phí Sức khỏe người cao tuổi

Chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang năm 2020

Tại huyện Tân Phú Đông, người cao tuổi (NCT) chưa thực sự quan tâm nhiều đến sức khỏe, việc đánh giá chất lượng cuộc sống (CLCS) liên quan đến tình trạng sức khỏe sẽ là cơ sở cho chiến lược chăm sóc sức khỏe NCT tại địa phương. Bài viết trình bày đánh giá CLCS và xác định một số yếu tố có liên quan đến CLCS của NCT tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang năm 2020.

12/29/2020 1:51:57 PM +00:00

Một số chỉ tiêu hình thái, sinh lý ở người cao tuổi tại thành phố Hà Nội

Bài viết tìm hiểu một số chỉ tiêu hình thái, sinh lý ở người cao tuổi tại thành phố Hà Nội thông qua khảo sát trên 840 người cao tuổi ở Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

12/28/2020 6:29:29 PM +00:00

Rối loạn trầm cảm và các yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước năm 2019

Trầm cảm sẽ là một trong số những căn bệnh phổ biến toàn cầu. Người cao tuổi mang nhiều yếu tố nguy cơ của rối loạn trầm cảm và có khoảng 15% người cao tuổi trong cộng đồng bị rối loạn trầm cảm. Bài viết trình bày xác định tỷ lệ rối loạn trầm cảm và các yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước năm 2019.

10/19/2020 6:42:31 PM +00:00

Kết quả công tác chăm sóc điều dưỡng và luyện tập phục hồi chức năng sau mổ thay khớp háng bán phần ở người cao tuổi tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Bài viết trình bày về kết quả và những kinh nghiệm công tác điều dưỡng trong theo dõi săn sóc, luyện tập phục hồi chức năng ở 45 bệnh nhân sau phẫu thuật thay khớp háng bán phần Bipolar trong thời gian từ tháng 1/2013 đến 2/2014.

10/19/2020 5:17:18 PM +00:00

Các vấn đề sức khỏe thường gặp và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi tại thành phố Huế

Cùng với quá trình già hóa dân số, hệ thống y tế Việt Nam chưa thực sự đáp ứng tốt với những kỳ vọng và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi và đòi hỏi cần có những giải pháp can thiệp toàn diện nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Nghiên cứu nhằm tìm hiểu các vấn đề sức khỏe thường gặp, thực trạng sử dụng dịch vụ y tế và xác định các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của của người cao tuổi tại thành phố Huế.

10/19/2020 8:59:47 AM +00:00

Thái độ “kỳ thị người cao tuổi” của bác sĩ tuyến y tế cơ sở ở một số địa phương

ghiên cứu mô tả thực trạng thái độ kỳ thị người cao tuổi của bác sĩ tuyến y tế cơ sở ở một số địa phương. 108 bác sĩ tuyến y tế cơ sở tại Hà Nội, Huế, Ninh Bình, Điện Biên được phỏng vấn bằng bộ câu hỏi tự điền gồm 2 phần: đặc điểm nhân khẩu - xã hội học và 2 bộ câu hỏi AAS (Thái độ phân biệt tuổi già, điểm từ 23-115) và FSA (Bộ câu hỏi Fraboni về phân biệt tuổi già, điểm từ 29-116).

9/24/2020 8:27:33 PM +00:00

Già hóa chủ động của người cao tuổi tại Hà Nội năm 2018 và một số yếu tố liên quan

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 502 người cao tuổi nhằm mô tả thực trạng già hóa chủ động của người cao tuổi tại Hà Nội và xác định một số yếu tố liên quan. Chúng tôi tiến hành kiểm định lại bộ câu hỏi ASS-Thai-36 câu trước khi đưa vào nghiên cứu chính thức. Phân tích ROC curve và phân tích phân lớp LCA được sử dụng để xác định điểm phân nhóm đối tượng.

9/24/2020 8:25:58 PM +00:00

Thực trạng tự nhận thức về sức khỏe cá nhân của người cao tuổi tại vùng nông thôn Việt Nam năm 2018 và các yếu tố ảnh hưởng

Tự đánh giá sức khỏe cá nhân là một đánh giá đơn giản nhưng toàn diện về mọi mặt của sức khỏe. Bài viết trình bày việc tìm hiểu thực trạng tự nhận thức sức khỏe cá nhân và các yếu tố ảnh hưởng tới tự nhận thức của nhóm người Từ 60 tuổi trở lên ở vùng nông thôn Việt Nam.

9/24/2020 8:25:23 PM +00:00

Thực hành chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi tại một số xã vùng nông thôn, tỉnh Thái Bình năm 2015

Nhằm mục đích nâng cao khả năng quản lý chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi ở tại một số xã vùng nông thôn, tỉnh Thái Bình. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang có kết hợp phân tích, được tiến hành trên 365 người cao tuổi tại 5 xã vùng nông thôn, tỉnh Thái Bình thông qua phỏng vấn trực tiếp đối tượng.

7/8/2020 7:56:52 PM +00:00

Ảnh hưởng của sức khoẻ răng miệng lên chất lượng cuộc sống người cao tuổi tỉnh Trà Vinh

Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 994 người cao tuổi tại tỉnh Trà Vinh với mục tiêu xác định điểm số chất lượng cuộc sống của người cao tuổi và tìm hiểu ảnh hưởng sức khỏe răng miệng lên chất lượng cuộc sống ở người cao tuổi tại tỉnh Trà Vinh.

7/8/2020 7:54:36 PM +00:00

Tỷ lệ sa sút trí tuệ và các yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định năm 2015

Bài viết trình bày xác định tỷ lệ hiện mắc SSTT ở người từ 65 tuổi trở lên tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến SSTT ở đối tượng nghiên cứu.

7/8/2020 7:46:49 PM +00:00

Nhu cầu khám chữa bệnh và một số yếu tố liên quan của người cao tuổi tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Để đưa ra cơ sở cho việc lập kế hoạch đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người cao tuổi, mục tiêu của nghiên cứu “khảo sát nhu cầu khám chữa bệnh và một số yếu tố liên quan của người cao tuổi tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị”. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 924 người cao tuổi tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

7/8/2020 7:45:58 PM +00:00

Kiến thức về phòng chống bệnh tăng huyết áp của người cao tuổi đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu khảo sát kiến thức về dự phòng và điều trị bệnh tăng huyết áp cho người cao tuổi đồng bào Khmer. Nghiên cứu điều tra ngang ở 134 người. Kết quả cho thấy tỷ lệ nữ 47,7% và nam là 52,3%.

7/8/2020 7:45:23 PM +00:00

Đặc điểm trị số huyết áp và chỉ số Lipid máu ở bệnh nhân tăng huyết áp tâm thu đơn độc

Bài viết xác định tỉ lệ tăng huyết áp tâm thu đơn độc trên bệnh nhân cao tuổi có Tăng huyết áp tại Khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế; tỷ lệ rối loạn lipid máu ở bệnh nhân tăng huyết áp tâm thu đơn độc trên bệnh nhân cao tuổi có tăng huyết áp tại Khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế.

6/18/2020 3:12:06 PM +00:00

Đánh giá mức độ phụ thuộc hoạt động chức năng cơ bản và hoạt động chức năng sinh hoạt bằng dụng cụ phương tiện của người cao tuổi phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội năm 2017

Nghiên cứu này thực hiện năm 2017 tại xã Xuân Phương, TP.Hà Nội nhằm đánh giá mức độ phụ thuộc hoạt động chức năng cơ bản (ADL) và hoạt động chức năng sinh hoạt bằng dụng cụ phương tiện (IADL), từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao sức khỏe người cao tuổi (NCT) trên địa bàn.

6/18/2020 2:13:24 PM +00:00

Nhu cầu tham vấn tâm lý và các yếu tố liên quan ở người cao tuổi xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Việt Nam có tốc độ già hóa nhanh trên thế giới, những nhu cầu tham vấn tâm lý ở người cao tuổi chưa nhận được sự quan tâm đúng mức. Nghiên cứu thực hiện nhằm tìm hiểu về nhu cầu tham vấn tâm lý và một số yếu tố liên quan ở người ≥ 60 tuổi xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

5/19/2020 6:52:44 PM +00:00

Thực trạng sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người cao tuổi tại thị xã Chí Linh, Hải Dương và Kim Bôi, Hòa Bình năm 2018

Bài viết trình bày thực trạng sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người cao tuổi tại thị xã Chí Linh, Hải Dương và Kim Bôi, Hòa Bình năm 2018.

5/19/2020 6:51:43 PM +00:00

Một số yếu tố liên quan đến trầm cảm ở người cao tuổi huyện Chương Mỹ, Hà Nội, năm 2019

Nghiên cứu này nhằm mục đích 1) mô tả thực trạng trầm cảm và 2) xác định các yếu tố liên quan đến trầm cảm ở người cao tuổi huyện Chương Mỹ, Hà Nội năm 2019.

5/4/2020 3:45:29 PM +00:00

Consumption pattern of selected elderly

Present study was conducted to assess the nutritional status of 600 elderly populations residing in urban (200), rural (200) and tribal area (200) of Nanded district of Marathwada region of Maharashtra state, India. Anthropometric status of selected elderly was determined by recording height (cm), weight (kg), hip circumference (cm), waist circumference (cm) and body mass index was calculated using values of height and weight. On the basis of BMI, selected subjects were categorised under different grades of under nutrition.

3/30/2020 2:26:56 PM +00:00

Đặc điểm lâm sàng thính lực và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân ≥ 60 tuổi biểu hiện nghe kém tại khoa tai mũi họng bệnh viện Thống Nhất

Mô tả các đặc điểm lâm sàng thính lực và xác định các yếu tố liên quan ở những bệnh nhân ≥ 60 tuổi có biểu hiện nghe kém đến khám tại Khoa Tai Mũi Họng bệnh viện Thống Nhất.

3/29/2020 5:01:17 PM +00:00

Hiệu quả chương trình tập huấn nâng cao kiến thức về đái tháo đường của người cao tuổi mắc đái tháo đường type 2 tại thành phố Cần Thơ

Bài viết nhằm nâng cao kiến thức về chế độ dinh dưỡng và tự kiểm soát ĐTĐ, thực hành dinh dưỡng cũng như thực hành vận động thể lực của bệnh nhân ĐTĐ tại 4 phường/xã tại thành phố Cần Thơ.

3/29/2020 4:57:59 PM +00:00

Tỷ lệ bệnh nha chu và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi đến khám ngoại trú tại bệnh viện quận Thủ Đức

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 423 NCT khám tại bệnh viện quận Thủ Đức bằng hình thức khám lâm sàng và phỏng vấn trực tiếp bằng bộ câu hỏi cấu trúc soạn sẵn. Đánh giá tình trạng nha chu được dựa vào các tiêu chuẩn hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

3/29/2020 4:55:59 PM +00:00

Nguy cơ té ngã ở người bệnh cao tuổi điều trị nội trú và các yếu tố liên quan

Té ngã ở người cao tuổi gây ra nhiều biến chứng, di chứng, làm tiêu tốn nhiều tiền của cho quá trình chăm sóc và điều trị. Té ngã là sự cố y khoa không mong muốn có thể phòng ngừa được. Việc sử dụng một công cụ cụ thể đã được xác định có giá trị lâm sàng để đánh giá nguy cơ té ngã và các yếu tố liên quan là một trong những bước quan trọng trong công tác phòng ngừa té ngã, bảo đảm an toàn cho người bệnh khi nằm viện. Bài viết đánh giá mức độ nguy cơ té ngã và các yếu tố liên quan ở người bệnh cao tuổi điều trị nội trú.

3/29/2020 4:48:19 PM +00:00

Bài giảng Y tế công cộng và khuyến cáo chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Bài giảng Y tế công cộng và khuyến cáo chăm sóc sức khỏe người cao tuổi với các nội dung: Việt Nam có thể hướng tới tuổi thọ tăng trong điều kiện dân số đang tăng lên; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nếu có và khi nào cần; tránh triệu chứng mất trí nhớ khi về già.

3/29/2020 4:22:40 PM +00:00

Assessment of depression status of older adults of Hisar city

Human ageing is associated with a wide range of physiological changes that not only make us more susceptible to death, but also limit the normal functions and render us to be more susceptible to a number of diseases. A study was conducted on 60 elderly people of age ranging from 60-80 years in Hisar district of Haryana state living in different lifestyle i.e. living with family, living without family and living in old age homes. Majority of the respondents (46.67%) were in the age group of 70-79 years followed by 38.33% between 60-69 years of age. 33.33 percent of the respondents were living each in nuclear and joint family system while the rest were living in others that included old age homes of Hisar city. Majority of the respondents were living in a family of up to 5 members only. 33.33% of the elderly lived alone. Majority of the elderly (70%) were married while 1.67% of them were unmarried. 23.33 percent of the respondents were widower. 40% of respondents was uneducated followed by 30 percent having studied up to metric and 10+2 and 21.67% who had passed graduate and post graduate. 66.67% of the respondent were physically dependent on heavy work. 23.33 percent elderly were having no physical dependency followed by 10% having partial dependency. Majority of respondent (57 out of 60 respondents) had various types of old aged related problems. Perusal of results of the current study revealed that out of the total study sample 35% of the senior citizens had severe psychological depression.

1/13/2020 12:11:21 AM +00:00

Age wise distribution of diseases among the geriatric population of Sirsa distric, Haryana, India

Aging can be described as a progressive deterioration of the physical and mental functions resulting in decline in both the capacity of body to maintain homeostatic balance as well as the adaptation of the individual of various stressors of internal and external environment of morbidity and mortality. A sample of three hundred respondents out of which 150 were from urban and 150 from rural area, aged above 60 years and above was selected randomly. The data on required aspects was collected through valid questionnaire schedule. Majority of the respondents (33.33%) were suffering from cataract in the age group of 61 to 70 years followed by 23.67 per cent respondents (28.26% rural and 28.67% urban) and 2.00 per cent respondents (2.67% rural and 1.33% urban) who were in the age group of 71 to 80 years and 81 to 90 years, respectively. Majority of the respondents (19.67%)suffering from diabetes were from age group of 61 to 70 years while 9.00 per cent respondents were in the age group of 71 to 80 years. Maximum number of respondents suffering from diseases (cataract, blood pressure, asthma, diabetes, heart disease and osteoarthritis) was in the age group of 61 to 70 years.

1/12/2020 5:48:12 PM +00:00

A study on impact of ageing on self esteem

Old age involves a number of other changes that might contribute to declines in selfesteem, including spousal loss, decreased social support, declining physical health, cognitive impairments. Main objective of the study is to measure impact of ageing on selfesteem of older people and to find the factors affecting the self-esteem of older people. Self -esteem of the respondents was measured on three different aspects- Performance selfesteem, Social self-esteem and Appearance self-esteem. Result indicated that nearly half of the respondents had medium and high level of Performance self-esteem and medium level of Social self-esteem. Majority of the respondents had medium level of Appearance selfesteem followed by low level of Appearance self-esteem. It was found that the respondents who have higher level of education had high level of performance self –esteem.

1/12/2020 9:20:33 AM +00:00

Current health status and care practices among the retired elderly professors of Tribhuvan University

This study tries to find out the current health status and the care practices of the retired elderly Professors of Kathmandu. Descriptive research design has been followed and all together 30 male and 10 female retired professors were selected conveniently. Structured questionnaire was used to collect the data and information. This study reveals that, most of the respondents (around 50%) were from 60-69 years young-old age group. In most cases, economic condition (around 90% have their own pension), marital life (around 62.5% are currently married) and family support (more than 90%) of the respondents were satisfactory about their current health status. Their physical health seems good but they were still suffering from the backache (100%), poor eye sight (80%), pain around the waist (60%), gastritis (60%) and headache (40%) which was often in elderly age due to auto immune and wear and tear theory. It was found that some of them were suffering from different chronic and acute diseases but they were cared and supported by their family members in their hard time. They had practiced regular medical checkups due to satisfactory family life and economic status.

11/29/2019 7:41:40 PM +00:00

Bài giảng Cập nhật về nhóm thuốc viên mới ở bệnh nhân cao tuổi – BS. Trần Viết Thắng

Bài giảng trình bày tần suất bệnh nhân đái tháo đường típ 2 cao tuổi; nguyên nhân gia tăng đái tháo đường bệnh nhân cao tuổi; các bệnh đi kèm của bệnh nhân cao tuổi bị đái tháo đường; tử vong liên quan đến tăng đường huyết...

11/29/2019 4:43:44 PM +00:00

Đặc điểm rối loạn dáng đi và thăng bẳng theo thang điểm Tinetti ở người cao tuổi

Bài viết nhằm đánh giá tỷ lệ và đặc điểm củng như nguy cơ mắc rối loạn dáng đi,thăng bẳng theo thang điểm Tinetti ở người cao tuổi. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

11/29/2019 4:28:13 AM +00:00