Tài liệu miễn phí Thư viện thông tin

Download Tài liệu học tập miễn phí Thư viện thông tin

Biện pháp quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin ở Trung tâm Thông tin - Thư viện Lê Vũ Hùng của trường Đại học Đồng Tháp

Bài viết nghiên cứu thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin ở Trung tâm Thông tin - Thư viện Lê Vũ Hùng của Trường Đại học Đồng Tháp; từ đó đề xuất các biện pháp quản lý trong thời gian sắp tới để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường.

10/5/2021 12:01:49 AM +00:00

Nâng cấp phần mềm quản lý hệ thống tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến (VJOL) từ phiên bản OJS2.X lên OJS3.X tại cục thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Bài viết này trình bày một số vấn đề liên quan đến việc nâng cấp phần mềm OJS từ phiên bản 2.X lên 3.X cho Hệ thống tạp chí khoa học trực tuyến của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

10/4/2021 7:35:47 AM +00:00

Nhận diện tính năng mới của thư viện thông minh trong giáo dục

Bài viết trình bày một số tính năng mới của thư viện thông minh thông qua công nghệ để phục vụ dạy học trong thời đại Công nghiệp 4.0.

10/4/2021 7:35:19 AM +00:00

Khung năng lực số cho sinh viên Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số

Bài viết khái quát bối cảnh chuyển đổi số và nhu cầu về nhân lực có năng lực số. Nghiên cứu đối sánh một số khung năng lực số đang được sử dụng phổ biến hiện nay trên thế giới, từ đó đề xuất một khung năng lực số dành cho sinh viên Việt Nam với bảy nhóm năng lực: Vận hành thiết bị và phần mềm; Năng lực thông tin và dữ liệu; Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số; Sáng tạo nội dung số; An ninh và an toàn trên không gian mạng; Học tập và phát triển kỹ năng số; và Năng lực số liên quan đến nghề nghiệp.

10/4/2021 7:35:07 AM +00:00

Giới học thuật và thư viện đại học trong bối cảnh học thuật số

Bài viết trình bày khái niệm, phạm vi và các thành tố của học thuật số, đồng thời cũng chỉ ra cách thức làm việc và nhu cầu của giới học thuật, bao gồm nhà nghiên cứu, giảng viên, người học (sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh) trong môi trường số. Theo đó, vai trò của thư viện đại học cũng được nhận diện lại cùng với các dịch vụ hỗ trợ học thuật số.

10/4/2021 7:34:33 AM +00:00

Ứng dụng mô hình BERT cho bài toán phân loại hồ sơ theo thời hạn bảo quản

Bài viết trình bày nghiên cứu đánh giá sự hiệu quả của mô hình BERT so sánh với các thuật toán máy học truyền thống và mô hình học sâu trên các bộ dữ liệu thực tế hồ sơ lưu trữ theo thời hạn bảo quản ở các cơ quan.

10/4/2021 3:47:53 AM +00:00

Vấu trúc phân quyền trên phần mềm mã nguồn mở DSpace với bản quyền tài liệu trong xây dựng thư viện số

Để làm sáng tỏ hơn về vấn đề này và cung cấp thêm thông tin để các thư viện triển khai dịch vụ thư viện số, bài viết sẽ phân tích một số phương diện liên quan đến các văn bản pháp luật có tác động chi phối đến việc bảo vệ bản quyền tài liệu và tài liệu số; đồng thời phân tích những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn. Mời các bạn tham khảo!

10/3/2021 1:29:52 PM +00:00

Xây dựng nguồn tài nguyên thông tin điện tử hướng tới mục tiêu chuyển đổi số tại trường Đại học Khánh Hòa

Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để làm rõ đặc điểm, vai trò của nguồn thông tin điện tử trong môi trường chuyển đổi số giáo dục đại học; Phân tích hiện trạng công tác phát triển tài nguyên thông tin điện tử tại Trường Đại học Khánh Hòa.

10/3/2021 12:04:15 PM +00:00

Phát triển văn hóa đọc cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học trường Đại học thủ đô Hà Nội đáp ứng yêu cầu dạy học theo định hướng phát triển năng lực

Trên cơ sở phân tích thực trạng, bài viết bàn đến một số giải pháp cụ thể để phát triển văn hóa đọc cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, đáp ứng yêu cầu dạy học theo định hướng phát triển năng lực: xây dựng Thư viện Khoa; khuyến khích sinh viên đọc sách ở Thư viện; thành lập Câu lạc bộ “Đọc sách cùng bạn” hay “Mỗi ngày một cuốn sách”; kiểm soát việc đọc giáo trình, tài liệu tham khảo.

10/2/2021 11:57:25 PM +00:00

Bài giảng Đảm bảo thông tin cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia - ThS. Trần Thị Hải Yến

Bài giảng Đảm bảo thông tin cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia - ThS. Trần Thị Hải Yến tìm hiểu cơ sở để triển khai chương trình; nội dung chương trình phục vụ thông tin; định hướng phát triển.

10/2/2021 7:11:14 AM +00:00

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến việc đọc sách của sinh viên cử nhân chính quy Trường Đại học Y tế Công Cộng năm 2019

Mô tả thực trạng và xác định một số yếu tố liên quan đến việc đọc sách của sinh viên cử nhân chính quy trường Đại học Y tế công cộng, năm 2019.

5/21/2021 11:43:42 PM +00:00

Getting through that invisible word: Lessons from struggling readers

This was designed to eventually transform frustration-level readers into “grade-level” readers, implemented in three years. Through Participatory Action Research (PAR), the Project provides for these identified “frustration-level” readers to develop the necessary skills not just to “make sense” of the written word but, more importantly, overcome the invisible yet more serious consequences of their condition.

5/21/2021 8:33:37 PM +00:00

Mô hình tích hợp giải thích cho ý định đọc sách của sinh viên

Bài viết nghiên cứu xây dựng mô hình tích hợp để giải thích cho ý định duy trì thói quen đọc sách của các sinh viên. Để kiểm định mô hình nghiên cứu, phương pháp định lượng được thực hiện, với bảng khảo sát được phát cho các đối tượng sinh viên như trên, số liệu được phân tích và xử lý thông qua phần mềm AMOS 21. Những cơ sở lý thuyết cụ thể và việc tích hợp mô hình nghiên cứu sẽ được giới thiệu ở phần tiếp theo.

5/20/2021 11:39:31 PM +00:00

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của Trung tâm Thông tin – Thư viện Lê Vũ Hùng tại trường Đại học đồng Tháp

Bài viết trình bày các lý thuyết về chất lượng dịch vụ và nghiên cứu các nhân tố đang ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ Trung tâm Thông tin – Thư viện Lê Vũ Hùng thông qua thang đo SERVPERF. Trên cơ sở thực trạng, bài viết đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện, nâng cao hình ảnh của thư viện đến với sinh viên, góp phần phát triển thêm một kênh học thức vốn đã vô cùng bổ ích, tạo điều kiện cho việc dạy và học tại trường Đại học Đồng Tháp thêm phần đa dạng và linh hoạt.

5/20/2021 10:30:55 PM +00:00

Nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ tại thư viện điện tử trường Đại học Tây Đô

Bài viết tiến hành nghiên cứu này nhằm đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ tại thư viện điện tử Trường Đại học Tây Đô, từ đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ tại thư viện điện tử Trường Đại học Tây Đô trong thời gian tới.

5/20/2021 10:07:13 PM +00:00

Thực trạng và định hướng phát triển đội ngũ cán bộ chuyên ngành tại trung tâm thư viện HUFI

Bài viết trình bày chất lượng cán bộ chuyên ngành thư viện trong thời đại mới; Cơ hội và thách thức đặt ra đối với đội ngũ cán bộ chuyên ngành trong thư viện trường đại học; Thực trạng đội ngũ cán bộ chuyên ngành tại trung tâm thư viện HUFI; Mục tiêu, định hướng phát triển đội ngũ cán bộ chuyên ngành tại trung tâm thư viện HUFI.

5/20/2021 12:52:06 PM +00:00

Ứng dụng khai phá dữ liệu nâng cao dịch vụ thư viện số

Bài viết mô tả các kỹ thuật khai phá dữ liệu, giới thiệu quy trình khai phá dữ liệu, nghiên cứu kỹ thuật phân cụm và luật kết hợp trong khai phá dữ liệu để phân tích dữ liệu người dùng, tạo ra hệ thống khuyến nghị nhằm nâng cao dịch vụ thư viện số.

5/20/2021 12:44:09 AM +00:00

Tiêu chuẩn siêu dữ liệu áp dụng tổ chức tri thức ở thư viện số

Bài viết trình bày các khái niệm, vai trò của tiêu chuẩn hóa nói chung và tiêu chuẩn hóa hoạt động thư viện nói riêng, đồng thời tập trung phân tích các tiêu chuẩn siêu dữ liệu trong tổ chức tri thức ở thư viện số.

5/20/2021 12:44:03 AM +00:00

Năng lực thông tin của cán bộ thư viện trong cuộc cách mạng 4.0

Các thư viện Việt Nam đã phát triển cả về số lượng và chất lượng. Việc ứng dụng các thành tựu của khoa học và công nghệ đã làm thay đổi phương thức hoạt động trong thư viện. Bài viết phân tích cơ hội và thách thức của các thư viện trong bối cảnh cách mạng 4.0 và năng lực thông tin của cán bộ thư viện trong môi trường số.

5/20/2021 12:43:57 AM +00:00

Nền tảng internet kết nối vạn vật (IoT), ứng dụng trong các cơ quan thông tin - thư viện hiện đại

Mục đích chung của bài báo là cung cấp cái nhìn tổng quát với những đặc tính nổi bật về một số nền tảng công nghệ Internet kết nối vạn vật (Internet of Things: IoT) có thể phát triển cho các cơ quan thông tin (Information Agencies: IA) như thư viện, kho lưu trữ, viện bảo tàng, v.v.

5/20/2021 12:43:50 AM +00:00

Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong thư viện

Điện toán đám mây đã trở thành một trong những công nghệ được sử dụng nhiều nhất bởi rất nhiều các tổ chức trên toàn thế giới. Bài viết này sẽ cung cấp những hiểu biết về cách để các thư viện có thể tối ưu hóa các dịch vụ của mình với điện toán đám mây

5/20/2021 12:43:44 AM +00:00

Kỹ thuật nâng cao chất lượng hình ảnh bìa sách trong số hóa tài liệu

Bài viết này đề cập đến việc ứng dụng kỹ thuật Morphing trong biểu diễn bề mặt trên cơ sở đó kết hợp với các kỹ thuật nắn chỉnh khác để có thể tái tạo được hình ảnh 3 chiều sau quá trình thu nhận như chính gốc của nó. Kỹ thuật được thử nghiệm cho việc nắn chỉnh bìa sách trong quá trình số hóa tài liệu tại Trung tâm Thông tin thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội.

5/20/2021 12:43:38 AM +00:00

Liên thông thư viện Việt Nam trong sứ mệnh quản trị tri thức số

Bài viết luận giải về sự cần thiết phải kết nối liên thông các thư viện trong bối cảnh thực hiện sứ mệnh quản trị tri thức số. Thông qua kết quả khảo sát thực trạng kết nối liên thông các thư viện tại Việt Nam, bài viết nhận định về những tồn tại và đề xuất giải pháp khắc phục.

5/20/2021 12:43:32 AM +00:00

Thư viện số đại học trong môi trường điện toán đám mây - các vấn đề an toàn thông tin và toàn vẹn dữ liệu số

Chuyển đổi số (digital transformation) đang trở thành chiến lược tại các doanh nghiệp, tổ chức, các trường đại học trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở nước ta hiện nay. Các công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud computing) giúp mọi người tiếp cận thông tin nhanh hơn, tổng hợp hơn, làm thay đổi bản chất quá trình biến thông tin thành tri thức.

5/20/2021 12:43:25 AM +00:00

Tìm hiểu một số mô hình chuyển đổi số hoạt động thông tin thư viện đại học

Bài viết trình bày việc tìm hiểu, phân tích và lựa chọn để phát triển một mô hình hoạt động thông tin thư viện đại học nói riêng, thư viện Việt Nam nói chung là xu hướng tất yếu và cần thiết để thư viện thực sự đồng hành cùng công cuộc chuyển đổi số của trường đại học và quốc gia.

5/20/2021 12:43:19 AM +00:00

Số hóa và chuyển đổi số trong hoạt động thư viện

Chuyển đổi số (Digital Transformation) là khái niệm ra đời trong thời đại internet bùng nổ, đang trở nên phổ biến trong thời gian gần đây, mô tả việc ứng dụng công nghệ số (digitalize) vào tất cả các khía cạnh của các tổ chức, doanh nghiệp.

5/20/2021 12:43:06 AM +00:00

Một vài ý kiến đề xuất xây dựng hệ thống thư viện số thông tin khoa học xã hội

Bài viết với mục đích tham góp thêm một số ý kiến trong việc triển khai hệ thống thư viện số nguồn tài nguyên thông tin khoa học xã hội thông qua việc tổng hợp và phân tích một số tư liệu, phỏng vấn các chuyên gia trong lĩnh vực thông tin thư viện để làm cơ sở đưa ra ý kiến đề xuất.

5/20/2021 12:43:00 AM +00:00

Xây dựng kho dữ liệu thư viện trong kỷ nguyên khoa học dữ liệu

Khoa học dữ liệu là lĩnh vực không thể thiếu cho nhu cầu phát triển của xã hội trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, được sử dụng nhằm mục đích hỗ trợ việc đưa ra quyết định hoặc dự đoán. Kho dữ liệu cho phép tích hợp các siêu dữ liệu từ các nguồn mang lại tiềm năng khai thác thông tin cho người sử dụng.

5/20/2021 12:42:54 AM +00:00

Marketing 4.0 – xu hướng phát triển mới trong các thư viện đại học Việt Nam

Nội dung bài viết đề cấp đến các khái niệm liên quan đến Marketing, sự thay đổi từ Marketing 1.0 đến Marketing 4.0, vai trò của Marketing trong thư viện, xu hướng phát triển của Marketing 4.0 vào các Thư viện Đại học Việt Nam.

5/20/2021 12:42:48 AM +00:00

Phần mềm mã nguồn mở Calibre 4.23.0 – giải pháp xây dựng thư viện ebook cá nhân

Giới thiệu nguồn gốc, cùng các tính năng nổi bật của phần mềm mã nguồn mở “Calibre” phiên bản 4.23.0. Trên cơ sở nghiên cứu thực hành phần mềm, tác giả trình bày khái quát quá trình ứng dụng phần mềm để xây dựng thư viện ebook cá nhân trên máy tính, cũng như các thao tác thực hành quản trị phần mềm để quản lý và khai thác ebook hiệu quả.

5/20/2021 12:42:42 AM +00:00