Tài liệu miễn phí Thư viện thông tin

Download Tài liệu học tập miễn phí Thư viện thông tin

Tổ chức triển khai Luật thống kê trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Bài viết Tổ chức triển khai Luật thống kê trong lĩnh vực khoa học và công nghệ giới thiệu 6 vấn đề quan trọng trong quá trình triển khai luật thống kê trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:27:43 AM +00:00

Tổ chức không gian cho thư viện trong môi trường thông tin hiện nay

Trong suốt những thập trước, khi thiết kết các thư viện, người ta dành sự quan tâm chủ yếu đến kho thư viện, đến việc tổ chức, lưu giữ và bảo quản kho, song hiện nay, điều kiện làm việc của bạn đọc trong thư viện cần phải trở thành mối quan tâm chính của các nhà thiết kế, điều đó có nghĩa là lý thuyết căn bản về thiết kế thư viện cần phải thay đổi. Mời các bạn cùng tìm hiểu phương pháp tổ chức không gian cho thư viện qua bài viết sau.

8/30/2018 5:27:43 AM +00:00

Một số công cụ hỗ trợ tự động hóa phân loại và biên mục tài liệu

Bài viết giới thiệu một số công cụ điện tử hỗ trợ công tác xử lý thông tin tại các thư viện và cơ quan thông tin nhằm giúp cán bộ thư viện rút ngắn thời gian xử lý đồng thời phát huy hiệu quả trong việc tự động hóa các khâu công tác thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:43 AM +00:00

Vận dụng nguyên tắc phân loại tài liệu trong khung phân loại thập phân Dewey

Bài viết trình bày một số nguyên tắc và quy tắc của khung phân loại thập phân Dewey. Bằng phương pháp phân tích kết quả khảo sát trên mục lục truy cập công cộng trực tuyến của Thư viện trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, bài viết nhận diện một số hạn chế trong công tác phân loại tài liệu cũng như quá trình vận dụng các nguyên tắc, quy tắc phân loại cụ thể trong thư viện.

8/30/2018 5:27:43 AM +00:00

Định hướng Quốc gia về phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ

Bài viết trình bày khái niệm và vai trò của Định hướng quốc gia về phát triển nguồn tin KH&CN; làm rõ quan điểm và mục tiêu phát triển nguồn tin KH&CN quốc gia; đề xuất các nhiệm vụ cơ bản của Định hướng quốc gia về phát triển nguồn tin KH&CN; bổ sung, phát triển các nguồn tin KH&CN quốc tế.

8/30/2018 5:27:43 AM +00:00

Ứng dụng marketing truyền thông xã hội trong cơ quan thông tin - Thư viện

Bài viết giới thiệu tổng quát về marketing truyền thông xã hội và ứng dụng marketing truyền thông xã hội trong các cơ quan thông tin - Thư viện nhằm thu hút người dùng tin sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin - Thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:27:43 AM +00:00

Công tác chuẩn hóa hoạt động thông tin thư viện tại Đại học Đà Nẵng: Thực trạng và giải pháp

Bài viết khái quát hoạt động thông tin-thư viện tại Đại học Đà Nẵng. Trình bày cơ sở vật chất, hạ tầng thông tin và việc áp dụng các chuẩn nghiệp vụ cũng như chuẩn hóa năng lực đội ngũ cán bộ của Thư viện Đại học Đà Nẵng. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:43 AM +00:00

Ứng dụng công nghệ thông tin tại Thư viện Khoa học xã hội: Thành công và tồn tại

Bài viết khái quát quá trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin-thư viện tại Thư viện Khoa học Xã hội. Trình bày một số kết quả và hạn chế trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Thư viện và đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế.

8/30/2018 5:27:43 AM +00:00

Dịch vụ di động ở một số thư viện thế giới hiện nay

Bài viết Dịch vụ di động ở một số thư viện thế giới hiện nay giới thiệu tới người đọc sự phát triển của công nghệ thông tin và Web, dịch vụ di động cho thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:27:43 AM +00:00

Xu hướng công nghệ trong năm 2016 và ý nghĩa đối với thư viện

Bài viết Xu hướng công nghệ trong năm 2016 và ý nghĩa đối với thư viện giới thiệu những xu hướng công nghệ phổ biến trong năm 2016 và ý nghĩa của các xu hướng này trong quá trình đổi mới hoạt động thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:43 AM +00:00

Thư viện Học viện Cảnh sát nhân dân phục vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của học viện

Bài viết Thư viện Học viện Cảnh sát nhân dân phục vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của học viện giới thiệu tới người đọc các thông tin cơ bản về Học viện Cảnh sát nhân, chính sách đầu tư phát triển thư viện Học viện Cảnh sát nhân,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:27:43 AM +00:00

Đề xuất hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ

Bài viết trình bày một số kết quả về đánh giá hiện trạng và đề xuất hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ trong điều kiện Luật Khoa học và Công nghệ và Luật thống kê vừa được ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:43 AM +00:00

Các giải pháp thích ứng của thư viện chuyên ngành giáo dục trong thời đại công nghệ số

Bài viết phân tích những thách thức trong phát triển công tác thư viện trong nghiên cứu giáo dục, như: sự cắt giảm kinh phí; thiếu hụt nhân lực TT-TV và trang bị về cơ sở hạ tầng thông tin hạn chế. Đề ra một số giải pháp phát triển thư viện chuyên ngành nghiên cứu giáo dục trong thời đại công nghệ số hiện nay.

8/30/2018 5:27:43 AM +00:00

Bài giảng Giới thiệu về tự động hóa thư viện

Bài giảng Giới thiệu về tự động hóa thư viện tập trung tìm hiểu về khái niệm tự động hóa thư viện, những yếu tố cần được xem xét khi lập kế hoạch và thực hiện tự động hóa thư viện. Với các bạn chuyên ngành Thư viện thì đây là tài liệu hữu ích.

8/30/2018 5:24:48 AM +00:00

Bài giảng môn Quản trị văn phòng

Bài giảng môn Quản trị văn phòng trang bị cho các bạn những kiến thức về một số vấn đề về quản trị văn phòng, nghiệp vụ cơ bản của văn phòng, tổ chức công tác lễ tân, soạn thảo và quản lý văn bản, công tác lưu trữ.

8/30/2018 5:23:32 AM +00:00

Bài giảng Đề tài viết tiểu luận môn Nghiệp vụ thư ký

Bài giảng Đề tài viết tiểu luận môn Nghiệp vụ thư ký giới thiệu tới các bạn quy định về cách thức và quy cách của tiểu luận; các đề tài làm tiểu luận. Mời các bạn tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

8/30/2018 5:23:32 AM +00:00

Bài giảng Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Bài giảng Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về tổng quan hệ thống văn bản quản lý, yêu cầu về kỹ thuật soạn thảo, soạn thảo văn bản hành chính cá biệt, soạn thảo văn bản hành chính thông thường.

8/30/2018 5:23:32 AM +00:00

Nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực bậc cao về quản trị văn phòng phục vụ yêu cầu cải cách hành chính, đổi mới và hội nhập ở Việt Nam

Nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực bậc cao về quản trị văn phòng phục vụ yêu cầu cải cách hành chính, đổi mới và hội nhập ở Việt Nam nêu lên quan niệm về văn phòng và quản trị văn phòng; nhu cầu và tình hình nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực về quản trị văn phòng ở Việt Nam hiện nay.

8/30/2018 5:23:32 AM +00:00

Giáo trình Quản trị hành chính văn phòng: Phần - Nghiệp vụ Quản trị hành chính văn phòng (Phần 1)

(NB) Giáo trình Quản trị hành chính văn phòng: Phần - Nghiệp vụ Quản trị hành chính văn phòng (Phần 1) cung cấp cho các bạn những kiến thức về quản trị thông tin, quản trị nguồn nhân lực, quản trị dự án, quan hệ công chúng, kĩ thuật soạn thảo văn bản.

8/30/2018 5:23:32 AM +00:00

Giáo trình Quản trị hành chính văn phòng: Phần - Nghiệp vụ Quản trị hành chính văn phòng (Phần 2)

Mời các bạn tham khảo Giáo trình Quản trị hành chính văn phòng: Phần - Nghiệp vụ Quản trị hành chính văn phòng (Phần 2) sau đây để nắm bắt được những kiến thức về quản lí tài sản; bảo trì, bảo hành tài sản thiết bị; quản lí việc sử dụng văn phòng phẩm và một số nội dung khác.

8/30/2018 5:23:32 AM +00:00

Bài giảng Chuyên đề 5: Kỹ năng soạn thảo văn bản của chính quyền cơ sở

Bài giảng Chuyên đề 5: Kỹ năng soạn thảo văn bản của chính quyền cơ sở tổng quan về hệ thống văn bản quản lý hành chính nhà nước; kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

8/30/2018 5:23:32 AM +00:00

Tập bài giảng Thống kê và kiểm tra tài liệu lưu trữ

Tập bài giảng Thống kê và kiểm tra tài liệu lưu trữ sau đây trang bị cho các bạn những kiến thức về thống kê công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ; công tác kiểm tra. Mời các bạn tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

8/30/2018 5:23:32 AM +00:00

Tập bài giảng Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ

Tập bài giảng Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ bao gồm những nội dung về khái niệm, mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc của việc sử dụng tài liệu lưu trữ; các hình thức sử dụng tài liệu lưu trữ; theo dõi và quản lý các kết quả sử dụng tài liệu lưu trữ.

8/30/2018 5:23:32 AM +00:00

Tập bài giảng Văn thư – Lưu trữ trong cơ quan Đảng

Tập bài giảng Văn thư – Lưu trữ trong cơ quan Đảng giới thiệu tới các bạn về hệ thống tổ chức của ĐCS VN và ĐTN CS HCM; công tác văn thư trong cơ quan Đảng; thể thức văn bản của Đảng và một số nội dung khác.

8/30/2018 5:23:32 AM +00:00

Bài giảng Học phần Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Chương 1 - Tổng quan về thư ký

Bài giảng Học phần Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Chương 1 - Tổng quan về thư ký cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm, vị trí của người thư ký; vị trí của thư ký trong doanh nghiệp; nhiệm vụ của người thư ký;... Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 5:23:32 AM +00:00

Bài giảng Học phần Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Chương 2 - Thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho lãnh đạo

Bài giảng Học phần Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Chương 2 - Thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho lãnh đạo trình bày về thông tin và thông tin trong hoạt động quản lý; quy trình thu thập, xử lý và cung cấp thông tin phục vụ lãnh đạo.

8/30/2018 5:23:32 AM +00:00

Bài giảng Học phần Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Chương 3 - Xây dựng và quản lý chương trình, kế hoạch

Bài giảng Học phần Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Chương 3 - Xây dựng và quản lý chương trình, kế hoạch khái quát chung về kế hoạch làm việc của lãnh đạo; nội dung của kế hoạch; xây dựng kế hoạch công tác công tác tuần của lãnh đạo.

8/30/2018 5:23:32 AM +00:00

Bài giảng Học phần Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Chương 4 - Tổ chức chuyến công tác cho lãnh đạo

Bài giảng Học phần Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Chương 4 - Tổ chức chuyến công tác cho lãnh đạo cung cấp cho các bạn những kiến thức về mục đích, yêu cầu của các chuyến công tác; lập kế hoạch chuyến công tác; trách nhiệm của TK khi tổ chức chuyến công tác cho lãnh đạo.

8/30/2018 5:23:32 AM +00:00

Bài giảng Học phần Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Chương 5 - Kĩ năng giao tiếp trong hành chính

Bài giảng Học phần Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Chương 5 - Kĩ năng giao tiếp trong hành chính giới thiệu các bạn về khái niệm giao tiếp, phương tiện của giao tiếp, hình thức giao tiếp, giao tiếp trong hành chính, các rào cản trong giao tiếp hành chính.

8/30/2018 5:23:32 AM +00:00

Bài giảng Học phần Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Chương 6 - Tổ chức các hoạt động trong lễ tân ngoại giao

Mời các bạn tham khảo bài giảng Học phần Nghiệp vụ thư ký văn phòng: Chương 6 - Tổ chức các hoạt động trong lễ tân ngoại giao để trang bị cho các bạn những kiến thức về tổ chức tiệc, tặng phẩm, tặng hoa. Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 5:23:32 AM +00:00