Tài liệu miễn phí Thư viện thông tin

Download Tài liệu học tập miễn phí Thư viện thông tin

Ebook Kỷ yếu hội thảo chuyên đề Internet of things (IOT): Ứng dụng công nghệ thông tin và internet of things (IOT) trong hoạt động thư viện – y tế phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp (Phần 2)

Nội dung phần 2 của ebook trình bày về việc ứng dụng công nghệ RFID trong quản lý thư viện chất lượng cao, tủ sách ebook hcmute, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong thời đại số cho đội ngũ cán bộ thư viện hcmute, sử dụng và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu trực tuyến, giải pháp truyền thông tổng thể và ứng dụng giải pháp truyền thông wisogroup.

8/30/2018 5:39:31 AM +00:00

Ebook Kỷ yếu hội thảo chuyên đề Internet of things (IOT): Ứng dụng công nghệ thông tin và internet of things (IOT) trong hoạt động thư viện – y tế phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp (Phần 1)

Nội dung phần 1 của ebook trình bày về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thực tiễn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phục vụ bạn đọc tại thư viện hcmute, đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ thông tin trong môi trường số tại các thư viện đại học, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chia sẻ tài nguyên thông tin giữa các thư viện trường đại học, đọc sách thời đại công nghệ số.

8/30/2018 5:39:31 AM +00:00

Cẩm nang dành cho độc giả thông minh

Cẩm nang dành cho độc giả thông minh gồm 9 chương với các nội dung chính như: Thông tin và Tin tức, quy trình sản xuất tin tức, Nguồn tin và bối cảnh, công bằng, cân bằng và thành kiến, sức mạnh của hình ảnh, thông tin trên Internet và Mạng xã hội,...Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:39:31 AM +00:00

Trích dẫn tài liệu tham khảo kiểu Apa

Nội dung của tài liệu trình bày khái niệm về trích dẫn tài liệu tham khảo, tầm quan trọng của việc trích dẫn tài liệu tham khảo, các bước tiến hành trích dẫn tài liệu tham khảo, trích dẫn văn bản, liệt kê danh sách tài liệu tham khảo và thông tin điện tử.

8/30/2018 5:39:30 AM +00:00

Tìm kiếm thông tin y tế trực tuyến: Tài liệu hướng dẫn cán bộ chuyên ngành Việt Nam

Nội dung của tài liệu giới thiệu về khám phá truy cập, phát triển các kỹ thuật tìm kiếm và kỹ năng máy tính, tìm kiếm tư liệu, sử dụng và tìm kiếm các trang web, tìm kiếm các nguồn thông tin chuyên ngành tại các trang tin cậy và tìm kiếm thông tin hỗ trợ các mục đích chuyên môn.

8/30/2018 5:39:27 AM +00:00

Sử dụng công nghệ mới để phát triển dịch vụ thông tin đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, và giảng dạy – kinh nghiệm từ Thư viện Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung của tài liệu trình bày về đặc điểm trong lộ trình phát triển thư viện, phần mềm quản lý thư viện hiện đại và cổng thông tin tích hợp gồm nhiều dịch vụ hiện đại của Thư viện Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh.

8/30/2018 5:39:27 AM +00:00

Bài giảng Đảm bảo thông tin cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Nội dung bài giảng của Thạc sĩ Trần Thị Hải Yến trình bày về cơ sở để triển khai chương trình, nội dung của chương trình phục vụ thông tin và những định hướng, mục tiêu, đối tượng phục vụ và cách thức tham gia của chương trình.

8/30/2018 5:39:26 AM +00:00

Ngân hàng câu hỏi kết thúc học phần phương pháp NCKH

Ngân hàng câu hỏi kết thúc học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học gồm có 2 phần lý thuyết và bài tập thực hành kèm theo đáp án chi tiết nhằm giúp các bạn ôn tập dễ dàng hơn.

8/30/2018 5:39:23 AM +00:00

Thông tin thư mục: Thông báo tài liệu mới của thư viện KHCN xây dựng

Nội dung thư mục trình bày các tài liệu mới và thông tin tài liệu bao gồm các tạp chí, ấn phẩm thông tin, thông tin chuyên đề, tiêu chuẩn định mức, kết quả nghiên cứu, sách.

8/30/2018 5:37:26 AM +00:00

Ebook Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Vũ Cao Đàm

Ebook “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học” do Vũ Cao Đàm biên soạn không chỉ cho các bạn đang theo học đại học và sau đại học, mà cũng có giá trị tham khảo cho các bạn đồng nghiệp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:37:23 AM +00:00

Bài cuối kỳ: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (ISO) trong công tác văn phòng, văn thư và lưu trữ

Bài cuối kỳ: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (ISO) trong công tác văn phòng, văn thư và lưu trữ giúp bạn đọc nắm được các thuật ngữ, định nghĩa, hệ thống quản lý chất lượng, trách nhiệm của lãnh đạo, quan lý nguồn lực, tạo sản phẩm, đo lường, phân tích và cải tiến.

8/30/2018 5:37:02 AM +00:00

Chia sẻ tài nguyên thông tin giữa các thư viện đại học: Nhận diện các yếu tố tác động và đề xuất mô hình hợp tác

Bài báo phân tích bối cảnh về đổi mới giáo dục, ứng dụng công nghệ và xu thế mở trong giáo dục đại học dẫn tới nhu cầu hợp tác chia sẻ tài nguyên thông tin giữa các thư viện đại học. Khảo sát thực trạng học liệu, hoạt động hợp tác chia sẻ tài nguyên thông tin của các thư viện đại học; nhận dạng 14 yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động này. Nghiên cứu đề xuất mô hình hợp tác phân tán và gợi ý một số dịch vụ liên thư viện có thể áp dụng cho các thư viện đại học Việt Nam.

8/30/2018 5:34:32 AM +00:00

Nhân lực khoa học và công nghệ: Từ khái niệm của các tổ chức quốc tế đến khả năng vận dụng cho Việt Nam

Bài báo trình bày một số khái niệm về “nhân lực khoa học và công nghệ” hiện nay. So sánh khái niệm nhân lực hoạt động KH&CN của Việt Nam, UNESCO và OECD. Tổng quan và đề xuất quan điểm tiếp cận để dần đến thống nhất sử dụng khái niệm về nhân lực KH&CN phù hợp điều kiện của Việt Nam và có khả năng tương thích quốc tế.

8/30/2018 5:34:32 AM +00:00

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ tại Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài “ Nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ tại Ủy ban Nhân dân Thành phố Trà Vinh”. Trong đó, chúng tôi chú trọng phân tích kết quả khảo sát về công tác lưu trữ và hệ thống kho lưu trữ tài liệu tại Ủy ban Nhân dân Thành phố (UBND TP.) Trà Vinh. Kết quả khảo sát cho thấy, công tác lưu trữ tại UBND TP Trà Vinh vẫn còn gặp một số hạn chế: Chủ yếu thực hiện thủ công dẫn đến tốn nhiều thời gian; các nghiệp vụ lưu trữ chưa đảm bảo đúng theo trình tự, thủ tục.

8/30/2018 5:31:48 AM +00:00

Ebook Free books for all - The public library movement in ontario, 1850-1930: Part 1

(BQ) Part 1 book Free books for all - The public library movement in ontario, 1850-1930 has contents: Common school and mechanics' institute libraries, from one century to another, the days of advance, the caliban of the nineteenth century,...and other contents.

8/30/2018 5:29:43 AM +00:00

Ebook Free books for all - The public library movement in ontario, 1850-1930: Part 2

(BQ) Part 2 book Free books for all - The public library movement in ontario, 1850-1930 has contents: The ontario library association, carnegie philanthropy, a province to be served.

8/30/2018 5:29:43 AM +00:00

Thế giới thư viện số

Thư viện số là gì? Xây dựng thư viện số là xây dựng một cơ sở thư viện hay đơn giản chỉ hình thành một bộ phận công nghệ trong một cơ sở? Đây là điều chúng ta cần quán triệt trước khi bắt tay vào xây dựng thư viện số. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để tìm hiểu về Thế giới thư viện số.

8/30/2018 5:29:35 AM +00:00

Thư viện Học viện Viễn Đông Bác cổ

Học viện Viễn Đông Bác cổ (École française d'Extrême-Orient - EFEO) được xây dựng nhằm 3 mục tiêu: Bảo trì và phát triển thư viện và bảo tàng của EFEO. Bài viết khái quát về Thư viện EFEO và giới thiệu đôi nét về khối tư liệu quý giá được lưu giữ tại đây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Một số vấn đề trong công tác quản lý và hoạt động của các thư viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hiện nay

Bài viết đánh giá hiện trạng hoạt động thông tin - thư viện trong hệ thống Viện Hàn lâm Khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam dựa trên những kết quả khảo sát thực tế; đồng thời đưa ra một số kiến nghị và đề xuất nhằm cải thiện hoạt động thư viện trong toàn hệ thống theo hướng hiện đại hóa, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của giới dùng tin và các nhà nghiên cứu, phù hợp với xu thế chung của các thư viện trong nước và quốc tế.

8/30/2018 5:27:57 AM +00:00

Thực trạng chất lượng cán bộ thư viện trong mạng lưới trường phổ thông ở Hà Nội

Bài viết trình bày khái lược về vai trò của thư viện trường học đối với giáo dục phổ thông ở Hà Nội, các yêu cầu đối với cán bộ thư viện trường học, thực trạng trình độ của cán bộ thư viện trường học ở Hà Nội và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ thư viện trường học ở Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:48 AM +00:00

Tìm hiểu quá trình phát triển của các kỹ thuật truyền tin

Bài viết Tìm hiểu quá trình phát triển của các kỹ thuật truyền tin điểm qua những mốc chính của quá trình phát triển của kỹ thuật truyền tin, từ tiếng nói, chữ viết, nghề in đến công nghệ thông tin hiện đại. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:48 AM +00:00

Thư viện điện tử và những vấn đề đặt ra trong xây dựng thư viện điện tử ở nước ta hiện nay

Bài viết trình bày sự ra đời của thư viện điện tử và lợi ích của thư viện điện tử, cấu trúc của thư viện điện tử, những yêu cầu đặt ra với phần mềm quản trị thư viện điện tử, xây dựng kho thông tin số hóa toàn văn và vấn đề bản quyền. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:47 AM +00:00

Thư viện số trong ngữ cảnh văn hóa xã hội

Bài viết Thư viện số trong ngữ cảnh văn hóa xã hội trình bày khái niệm thư viện số và các vấn đề nghiên cứu thư viện số trong ngữ cảnh văn hóa xã hội. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:47 AM +00:00

Tóm tắt và trích rút tài liệu văn bản trong thư viện số

Bài viết Tóm tắt và trích rút tài liệu văn bản trong thư viện số trình bày một số kết quả nghiên cứu lý thuyết về bài toán như tóm tắt tối ưu, hàm trích rút và đánh giá về thông tin và độ dài. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:47 AM +00:00

Vấn đề chuẩn hóa trong hoạt động thư viện thông tin hiện nay

Bài viết Vấn đề chuẩn hóa trong hoạt động thư viện thông tin hiện nay đưa ra một số quan niệm về chuẩn hóa và đề cập tới những vấn đề cần chú trọng để thực hiện việc chuẩn hóa trong hoạt động thư viện thông tin ở Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy tiến trình thực hiện chuẩn hóa trong hoạt động thư viện thông tin ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:47 AM +00:00

Về khái niệm thông tin và các thuộc tính làm nên giá trị của thông tin

Bài viết Về khái niệm thông tin và các thuộc tính làm nên giá trị của thông tin trình bày khái niệm thông tin và các thuộc tính tạo nên giá trị của thông tin trong đời sống con người. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:47 AM +00:00

Cán bộ thư viện thông tin: Những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay

Bài viết Cán bộ thư viện thông tin: Những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay trình bày những yêu cầu đặt ra đối với cán bộ thư viện – thông tin trong giai đoạn hiện nay. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:44 AM +00:00

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Thư viện Thông tin ở trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Bài viết đề cập tới những vấn đề về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ giảng viên, và những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện và cập nhật, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo về công nghệ thông tin cho cán bộ thông tin - thư viện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:44 AM +00:00

Hướng tới người đọc, các thư viện công cộng sẽ lấy lại được sức sống mạnh mẽ

Bài viết Hướng tới người đọc, các thư viện công cộng sẽ lấy lại được sức sống mạnh mẽ trình bày về đối tượng phục vụ, thực trạng hoạt động và phục vụ bạn đọc của các thư viện công cộng Việt Nam hiện nay... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:44 AM +00:00

Một số vấn đề về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ trong tình hình mới

Bài viết Một số vấn đề về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ trong tình hình mới trình bày hiện trạng hoạt động thông tin Khoa học và Công nghệ ở Việt Nam hiện nay, và đưa ra một số định hướng cho hoạt động thông tin khoa học và công nghệ trong thời gian tới. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:44 AM +00:00