Tài liệu miễn phí Thể dục thể thao

Download Tài liệu học tập miễn phí Thể dục thể thao

Ứng dụng bài tập phát triển sức mạnh tốc độ trong môn Bóng ném cho nam sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất, trường Đại học Quy Nhơn

Môn bóng ném yêu cầu đòi hỏi cao về sức mạnh tốc độ trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu; vì vậy, việc nghiên cứu để lựa chọn các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ là một vấn đề vô cùng quan trọng. Để xác định các bài tập, chúng tôi đã sử dụng chủ yếu các phương pháp nghiên cứu khoa học như: phân tích và tổng hợp tài liệu, quan sát và kiểm tra sư phạm; đặc biệt là phương pháp thực nghiệm và kiểm chứng độ tin cậy của các số liệu qua phương pháp toán học thống kê.

12/29/2020 1:24:14 PM +00:00

Nghiên cứu hệ thống các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ môn Bóng đá cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất, Trường Đại học Quy Nhơn

Qua việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thể dục thể thao, chúng tôi đã lựa chọn được 19 bài tập phát triển sức mạnh tốc độ trong môn bóng đá cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất, Trường Đại học Quy Nhơn. Quá trình thực nghiệm được kiểm chứng bằng phương pháp toán thống kê, 19 bài tập được lựa chọn đã thể hiện tính ưu việt và có hiệu quả cao.

12/29/2020 1:23:46 PM +00:00

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa GDTC – GDQP trường Đại học Phú Yên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

Bài viết phân tích một số vấn đề về rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, những giải pháp đổi mới nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên thể dục thể thao (TDTT) trong tương lai, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

12/29/2020 12:48:30 AM +00:00

Đánh giá thực trạng một số điều kiện đảm bảo việc thực hiện công tác giáo dục thể chất và đề xuất một số giải pháp ở trường Đại học Phú Yên

Trên cơ sở đánh giá thực trạng một số điều kiện đảm bảo việc thực hiện công tác giáo dục thể chất (GDTC) tại Trường Đại học Phú Yên, kết hợp phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả công tác GDTC trong giai đoạn 2011 – 2016, chúng tôi đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác GDTC tại trường hiện nay.

12/29/2020 12:47:29 AM +00:00

Lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao sức bền chuyên môn cho nam vận động viên cầu lông lứa tuổi 14-15 lớp năng khiếu tỉnh Tuyên Quang

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn từ việc điều tra thực trạng, kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện, thành tích thi đấu, khả năng tiếp thu động tác, kĩ chiến thuật của nam vận động viên (VĐV) cầu lông lứa tuổi 14 - 15 đề tài đã lựa chọn được 10 bài tập phát triển sức bền chuyên môn cho nam vận động viên cầu lông 14 - 15 tuổi.

12/29/2020 12:45:55 AM +00:00

Ứng dụng bài tập dẫn dắt nâng cao hiệu quả học tập kỹ thuật bơi bướm cho sinh viên chuyên sâu bơi lội tại trường đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng

Các bài tập dẫn dắt có vai trò quan trọng trong việc hình thành kỹ năng và kỹ xảo động tác. Bài viết sử dụng các bài tập dẫn dắt với tỷ lệ hợp lý khoa học sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người tập hình thành các kỹ năng cơ bản ban đầu của động tác, giúp họ hoàn thiện kỹ thuật động tác của kiểu bơi bướm một cách nhanh chóng nhất.

12/28/2020 10:43:50 PM +00:00

Những nhân tố quyết định các thành tích thể thao cao trong bóng rổ

Bài viết trình bày những đặc điểm hình thái học của cấu tạo cơ thể, sự phát triển các khả năng vận động, trình độ huấn luyện chức năng, sự phát triển các đặc điểm tâm lý của nhân cách. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

12/28/2020 10:43:38 PM +00:00

Đặc điểm di truyền của gen kháng kháng sinh ở vi khuẩn Vibrio cholerae phân lập tại tỉnh Trà Vinh

Bài viết tiến hành xác định đặc điểm di truyền của gen kháng kháng sinh, từ đó xác định tính tương đồng của gen kháng kháng sinh của V. cholerae phân lập được tại tỉnh Trà Vinh với những chủng V. cholerae phân lập từ môi trường, thức ăn hải sản ở Việt Nam và trên thế giới.

12/28/2020 10:42:38 PM +00:00

Thực trạng mô hình phát triển thể dục thể thao quần chúng ở khu vực thành thị và nông thôn Việt Nam

Bài viết tiến hành tổng hợp kết quả điều tra khảo sát, phân tích các yếu tố thành phần tác động, chi phối tới hoạt động thể dục thể thao của người dân, từ đó sơ đồ hóa mô hình phát triển thể dục thể thao quần chúng ở khu vực thành thị và nông thôn. Trên cơ sở đó phân tích những vấn đề còn tồn tại trong từng mô hình và xác định những điểm giống và khác nhau giữa 02 mô hình phát triển thể dục thể thao quần chúng ở khu vực thành thị và nông thôn.

12/28/2020 6:35:25 PM +00:00

Đánh giá thể lực của sinh viên trường Đại học Tây Nguyên

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng 6 test đánh giá thể lực của sinh viên theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy thể lực của nam sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên xếp loại chưa đạt (có 2/6 test thể lực xếp loại chưa đạt); về thể lực nữ sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên xếp loại đạt từ đó đề xuất giải pháp để cải thiện tình hình trong thời gian tới

12/28/2020 6:33:55 PM +00:00

Xây dựng hệ thống bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho đội tuyển bóng chuyền nam sinh viên tại trường Đại học Tiền Giang

Bài viết đã lựa chọn được 8 test đánh giá và 35 bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho đội tuyển bóng chuyền nam sinh viên tại trường Đại học Tiền Giang. Bước đầu ứng dụng các bài tập đã lựa chọn vào trong thực tế và đánh giá hiệu quả.

12/28/2020 6:33:48 PM +00:00

Đánh giá thực trạng thể lực sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Phạm Văn Đồng

Bài viết đã tập trung làm rõ thực trạng thể lực sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Phạm Văn Đồng, thông qua việc tổng hợp và so sánh giá trị trung bình các tiêu chí đánh giá thể lực sinh viên năm thứ nhất Trường và trung bình thể chất người Việt Nam 19 tuổi và đánh giá thể lực theo Quyết định 53/2008/QĐBGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

12/28/2020 6:33:42 PM +00:00

Thực trạng một số chỉ số chức năng hô hấp, tim mạch của sinh viên khóa 39 trường Cao đẳng Hải Dương vào đầu năm học thứ hai

Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản nhằm đánh giá thực trạng mức độ ảnh hưởng của các bài tập thể chất đối với chức năng hô hấp và tim mạch của sinh viên khóa 39 trường Cao đẳng Hải Dương đầu năm học thứ hai.

12/28/2020 6:33:35 PM +00:00

Nghiên cứu đánh giá thực trạng thể lực chung của học sinh lứa tuổi 11-12 trường trung học cơ sở Hùng Quan - Đoan Hùng - Phú Thọ

Bài viết trên cơ sở phân tích tầm quan trọng, tính cấp thiết của vấn đề nêu trên, với mục đích là góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho học sinh trường THCS Hùng Quan - Đoan Hùng - Phú Thọ.

12/28/2020 6:33:29 PM +00:00

Nghiên cứu một số bài tập nhằm nâng cao thể lực cho đội tuyển Karatedo nam trường THPT Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành Hố Hồ Chí Minh

Bài viết thông qua các phương pháp nghiên cứu, chúng tôi xác định được 11 test đánh giá và 22 bài tập nâng cao thể lực của môn Karatedo. Từ đó, áp dụng các test và các bài tập vào quá trình huấn luyện và đánh giá thể lực cho đội tuyển Karatedo nam trường THPT Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

12/28/2020 6:33:23 PM +00:00

Lựa chọn các test đánh giá thể lực chuyên môn cho nam vận động viên Vovinam lứa tuổi 16-17 tỉnh Đồng Nai

Bài viết trên cơ sở tổng hợp và phân tích các ý kiến, kiến thức của các nhà chuyên môn, lựa chọn các test đánh giá thể lực chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả huấn luyện và thành tích thi đấu cho nam vận động viên Vovinam lứa tuổi 16-17 tỉnh Đồng Nai. Qua nghiên cứu đã xác định được 10 test đánh giá thể lực chuyên môn dùng kiểm tra cho các nam vận động viên Vovinam lứa tuổi 16-17 đủ độ tin cậy và có tính thông báo cao.

12/28/2020 6:33:15 PM +00:00

Xây dựng nội dung môn học chuyên ngành Taekwondo trường Đại học TDTT Đà Nẵng phù hợp với xu thế phát triển Taekwondo trong giai đoạn hiện nay

Bài viết thông qua phương pháp phân tích tài liệu và quan sát sư phạm chúng tôi nghiên cứu những điểm chưa phù hợp trong thực trạng nội dung giảng dạy môn học chuyên ngành Taekwondo trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng so với yêu cầu xã hội.

12/28/2020 6:33:09 PM +00:00

Nghiên cứu ứng dụng bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật tại chỗ ném rổ một tay trên cao môn bóng rổ cho sinh viên khoa Du lịch - Đại học Huế

Kỹ thuật tại chỗ ném rổ một tay trong cao là một trong những nội dung đánh giá kết quả học tập môn bóng rổ của sinh viên. Bài viết nghiên cứu các yếu tố gây ảnh hưởng, hạn chế thường gặp trong quá trình tập luyện kỹ thuật tại chỗ ném rổ 1 tay trên cao môn bóng rổ qua đánh giá thực trạng, từ đó tiến hành nghiên cứu được 09 bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật tại chỗ ném rổ một tay trên cao cho sinh viên Khoa Du lịch - Đại học Huế.

12/28/2020 6:33:02 PM +00:00

Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao - Số 13/2020

Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao - Số 13/2020 thông tin đến các bạn với các bài viết Nghiên cứu thực trạng thể chất nữ học sinh 9 tuổi tại một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Biện pháp nâng cao chất lượng tập luyện cho học sinh câu lạc bộ bóng chuyền trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Ứng dụng bài tập dẫn dắt nâng cao hiệu quả học tập kỹ thuật bơi bướm cho sinh viên chuyên sâu bơi lội tại trường Đại học TDTT Đà Nẵng; Xây dựng nội dung môn học chuyên ngành Taekwondo trường Đại học TDTT Đà Nẵng phù hợp với xu thế phát triển Taekwondo trong giai đoạn hiện nay...

12/28/2020 6:32:50 PM +00:00

Biện pháp nâng cao chất lượng tập luyện cho học sinh câu lạc bộ Bóng chuyền trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Bài viết tiến hành lựa chọn các biện pháp để đảm bảo và nâng cao chất lượng tập luyện của học sinh CLB bóng chuyền là một yêu cầu thực tiễn cấp thiết góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Quy nhơn, tỉnh Bình Định.

12/28/2020 6:32:44 PM +00:00

Nghiên cứu xây dựng các phương án phân phối tốc độ chạy cự ly 1.500m cho đội tuyển sinh viên điền kinh trường Đại học sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

Bài viết nghiên cứu nhằm qui chung các nhóm vận động viên có thể lực tốt, hay nhóm thể lực yếu có những phương án chạy để đạt hiệu quả cao nhất, điều này đòi hỏi phải nghiên cứu, xây dựng phương án phân phối tốc độ trong chạy 1.500m cho vận động viên.

12/28/2020 6:32:31 PM +00:00

Nghiên cứu thực trạng thể chất nữ học sinh 9 tuổi tại một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu thường qui trong lĩnh vực giáo dục thể chất tập trung đánh giá thực trạng thể chất của nữ học sinh 9 tuổi tại một số trường Tiểu học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh qua các yếu tố hình thái, thể lực và chức năng.

12/28/2020 6:32:24 PM +00:00

Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực cho nam học viên đội tuyển Boxing Học viện An ninh nhân dân

Bài viết tiến hành xây dựng tiêu chuẩn khoa học để đánh giá thể lực cho học viên là vấn đề cần thiết và cấp thiết trong qui trình huấn luyện. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

12/28/2020 6:32:02 PM +00:00

Các giải pháp tuyên truyền nhằm phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng khu vực miền núi Việt Nam

Bài viết sử dụng phương pháp tổng hợp tài liệu, phỏng vấn trực tiếp và phỏng vấn bằng phiếu hỏi lựa chọn được 04 giải pháp tuyên truyền để phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng tại khu vực miền núi Việt Nam. Xây dựng nội dung cụ thể cho từng giải pháp.

12/28/2020 6:31:56 PM +00:00

Thực trạng nhận thức của người khuyết tật thành phố Vinh tỉnh Nghệ An về các chính sách thể dục thể thao

Bài viết thông qua điều tra xã hội học, phương pháp phỏng vấn đề tài tiến hành xác định thực trạng nhận thức của người khuyết tật thành phố Vinh tỉnh Nghệ An về các chính sách thể dục thể thao.

12/28/2020 6:31:49 PM +00:00

Thực trạng và xu hướng tiêu dùng dịch vụ thể dục thể thao tại Việt Nam

Bài viết đánh giá thực trạng và xu hướng tiêu dùng dịch vụ thể dục thể thao tại Việt Nam là vấn đề quan trọng; làm cơ sở đề xuất giải pháp phát triển tiêu dùng dịch vụ thể dục thể thao tại Việt Nam.

12/28/2020 6:31:43 PM +00:00

Thực trạng công tác huấn luyện khả năng phối hợp vận động cho nam vận động viên quần vợt lứa tuổi 13-14 tuổi Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao

Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản, đề tài đã đánh giá được thực trạng công tác huấn luyện khả năng phối hợp vận động cho Nam vận động viên Quần vợt lứa tuổi 13-14 Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội trên các mặt: thực trạng phân bổ nội dung chương trình huấn luyện; thực trạng cơ sở vật chất phục vụ công tác huấn luyện; thực trạng sử dụng các bài tập phát triển khả năng phối hợp vận động và thực trạng khả năng phối hợp vận động của vận động viên.

12/28/2020 6:31:37 PM +00:00

Đánh giá hiệu quả bài tập phát triển sức bền tốc độ cho nữ vận động viên đua thuyền Kayak cự ly 500m lứa tuổi 15-17 Câu lạc bộ Đua thuyền Hà Nội

Thông qua các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy và các kiểm định thống kê, bài viết đã chứng minh được tính hiệu quả của các bài tập, tỷ lệ nội dung huấn luyện mà đề tài đã xây dựng và ứng dụng trên đối tượng thực nghiệm là có hiệu quả, đảm bảo giá trị khoa học.

12/28/2020 6:31:30 PM +00:00

Lựa chọn bài tập phát triển sức bền chuyên môn cho nam học sinh đội tuyển cầu lông trường Trung học phổ thông số 1 Sapa – Lào Cai

Bài viết thông qua các phương pháp nghiên cứu cơ bản đề tài đã lựa chọn được 3 test đánh giá và 16 bài tập phát triển sức bền chuyên môn cho nam học sinh Đội tuyển Cầu lông Trường THPT số 1 SaPa – Lào Cai.

12/28/2020 6:31:18 PM +00:00

Đánh giá thực trạng hoạt động tập luyện ngoại khóa của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Thực tế chất lượng phong trào tập luyện thể thao ngoại khoá của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là rất thấp được thể hiện qua số lượng sinh viên tham gia tập luyện ít do nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan. Kết quả nghiên cứu đã đánh giá được thực trạng những hạn chế trong hoạt động tập luyện ngoại khoá của sinh viên Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.

12/28/2020 6:31:12 PM +00:00