Tài liệu miễn phí Hoá học

Download Tài liệu học tập miễn phí Hoá học

Bài thuyết trình Hóa học và công nghệ đất hiếm: Tách Ceri (IV) oxit từ quặng bastnaesite

Bài thuyết trình Hóa học và công nghệ đất hiếm: Tách Ceri (IV) oxit từ quặng bastnaesite giới thiệu chung CeO2; cơ sở hóa lý của quá trình phân hủy quặng; quy trình tách Ceri (IV) oxit.

5/22/2021 9:01:28 AM +00:00

The absorption properties of gold nano conjugated with proteins

The absorption properties of protein-conjugated metallic nanoparticles are theoretically investigated based on the Mie theory and the core-shell model. Our numerical calculations show that this finding is in good agreement with previous experiments. We provide a better interpretation of the origin of optical peaks in the absorption spectrum of the nanoparticle complex system. Our results can be used in biomedical applications.

5/22/2021 4:43:51 AM +00:00

The special culture of Japan

The culture of Japan contains a deep and meaningful philosophy. Whatever area such as cuisine, calligraphy, fencing, flower watching,…is summarized into a theory and an art. Several special features of Japanese culture are presented as follows.

5/22/2021 4:42:34 AM +00:00

Xây dựng bộ điều khiển dự báo theo mô hình cho hệ song tuyến bất định và ứng dụng vào điều khiển thiết bị phản ứng khấy trộn liên tục thủy phân Acetic Anhydride

Bài viết đề xuất một phương pháp điều khiển dự báo cho hệ MIMO song tuyến có chứa các thành phần bất định biến đổi chậm thông qua phương pháp điều khiển dự báo đề xuất làm việc theo nguyê tắc thiết lập mô hình sự báo trên cơ sở tuyến tính hóa học theo quỹ đạo trạng thái mô hình song tuyến và ước lượng xấp xỉ các thành phần bất định.

5/22/2021 2:50:32 AM +00:00

So sánh khả năng phản ứng của gốc propargyl (C3H3) với phân tử ammoniac (NH3) trong pha khí

Bài viết tìm hiểu các cơ chế phản ứng giữa gốc propargyl và amoniac (NH3) hoặc gốc metyl (CH3) đã được nghiên cứu bởi Lý thuyết hàm mật độ (DFT) bằng cách sử dụng hàm B3LYP kết hợp với bộ cơ sở 6-31 ++ G (3df, 2p). Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

5/22/2021 2:50:03 AM +00:00

Sử dụng graphene đa lớp làm chất mang xúc tác trong phản ứng hydro hóa cinnamaldehyde nhằm thu được hydrocinnamaldehyde với độ chọn lọc cao

Trong bài viết này vật liệu graphene đa lớp được chế tạo từ ruột bút chì bằng phương pháp bóc tách cơ học và được ứng dụng làm chất mang cho hạt nano palladium.

5/22/2021 2:49:50 AM +00:00

Nghiên cứu điều kiện thu nhận Chondroitin sulfate (CS) từ sự thủy phân sụn ức gà bằng enzyme Alcalase

Bài viết xác định điều kiện thủy phân tối ưu sụn ức gà bằng enzyme Alcalase 2.4L để hiệu suất thi nhận Glycosaminoglycans sulphate đạt cao nhất.

5/22/2021 2:49:34 AM +00:00

Numerical investigation of solidification around a circular cylinder with the presence of the free surface in a rectangular cavity

This paper presents numerical simulation of solidification around a cooled circular cylinder with the presence of a free surface in a rectangular cavity. The free surface is introduced to account for volume change due to density difference between the solid and liquid phases during solidification. Pure tin with the solid-to-liquid density ratio sl = 1.05 (shrinkage) is investigated as a phase change material.

5/22/2021 2:49:09 AM +00:00

Influence of sintering temperature on the properties of in-situ carbide-reinforced hybrid copper-based composite

The aim of this research is to investigate the influence of the sintering temperature on the properties of the in-situ carbide (Nb,Ti)C in a copper matrix synthesized via mechanical alloying and powder metallurgy from elemental powders of Cu, Nb, Ti and graphite. The mixture of starting powders with compositions corresponding to Cu-15vol.% (Nb, Ti)C was mechanical alloyed using a planetary ball mill for 20 hours.

5/22/2021 2:47:55 AM +00:00

Ảnh hưởng của chỉ số axit của dầu hạt cao su Việt Nam tới quá trình epoxy hóa

Bài viết tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của chỉ số axit của dầu nguyên liệu tới quá trình epoxy hóa thông qua khả năng chuyển hóa nối đôi, khả năng hình thành nhóm epoxy cũng như khả năng mở vòng nhóm epoxy mới hình thành.

5/22/2021 2:47:09 AM +00:00

Ảnh hưởng của chế độ công nghệ sấy vi sóng tới sự biến đổi của β-carotene và lycopene trong màng gấc

Bài viết đánh giá và xác định một số điều kiện kỹ thuật vi song đối với quá trình làm khô màng gấc, cũng như sự biến đổi thành phần β-carotene và lycopene trong sản phẩm thu được.

5/22/2021 2:46:58 AM +00:00

Green secondary plasticizer/thermal stabilizer in PVC processing

In the presence work, the epoxidized soybean oil was used as green secondary plasticizer/thermal stabilizer in PVC processing. Beside tensile properties, some tests as a leaching, migration, migration and volatilization in hot air were performed to estimate characteristics of PVC. The thermal property of PVC was studied by using TGA analysis.

5/22/2021 2:46:34 AM +00:00

Tổng hợp vật liệu tổ hợp trực tiếp rGO/thanh nano NiO bằng phương pháp nhiệt thủy phân và nghiên cứu các tính chất của vật liệu tổ hợp

Vật liệu tổ hợp giữa graphen oxit đã khử (rGO) với thanh nano NiO được tổng hợp trực tiếp (in-situ) bằng phương pháp nhiệt thủy phân với các hàm lượng graphen oxit (GO) (% khối lượng của GO trong vật liệu tổ hợp là 0,0, 0,5 và 1,0% khối lượng GO). Trong đó, GO được chế tạo từ mảnh nano graphen bằng phương pháp Hummer và được đưa trực tiếp vào dung dịch tiền chất của vật liệu NiO. Cấu trúc và tính tinh thể của vật liệu tổ hợp được khảo sát bằng phổ nhiễu xạ tia X. Hình thái của vật liệu được khảo sát bằng kính hiển vi điện tử quét. Khả năng hấp phụ của vật liệu được đánh giá thông qua thí nghiệm hấp phụ các chất nhuộm màu metyl da cam và công-gô đỏ.

5/22/2021 2:46:26 AM +00:00

Khảo sát khả năng hấp phụ xanh metylen của vật liệu màng graphen oxit/polyvinyl alcohol

Bài viết tổng hợp vật liệu GO/PVA bằng phương pháp trộn dung dịch trực tiếp rồi đem sấy trong tủ sấy. Lượng polymer sử dụng cao hơn rất nhiều so với lượng GO. Nghiên cứu sẽ tập trung vào quá trình khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu GO/PVA tự tổng hợp trên chất màu MB.

5/22/2021 2:46:20 AM +00:00

Một phương pháp mới tổng hợp các dẫn chất 2-Benzothiazol từ các 2-Aminothiophenol và Acetophenon

Trong nghiên cứu này bài viết công bố một phương pháp mới đơn giản để tổng hợp các dẫn chất khung 1,3-benzothiazol đi từ các dẫn chất của o-aminothiophenol và acetophenon.

5/22/2021 2:46:07 AM +00:00

Nghiên cứu phương pháp mới để tổng hợp các 2-arylbenzoxazole từ dẫn xuất của 2-Aminophenol và Benzaldehyde sử dụng lưu huỳnh làm tác nhân oxi hóa

Trong nghiên cứu này, lưu huỳnh (S8) được tìm thấy như một chất oxy hóa hiệu quả trong phản ứng ngưng tụ oxy hóa giữa 2-aminophenol với benzaldehyd để thu được các 2-arylbenzoxazole. Với sự có mặt của Na2S làm chất xúc tác và DMSO như một chất phụ gia, các phản ứng cho hiệu suất tốt chỉ trong một bước ở điều kiện êm dịu.

5/22/2021 2:46:00 AM +00:00

Tổng hợp ZIF-67 trong ethanol có hỗ trợ của sóng siêu âm

Vật liệu nano-ZIF-67 đã được tổng hợp trong dung môi ethanol có hỗ trợ của sóng siêu âm giúp thời gian tổng hợp ngắn hơn so với phương pháp nhiệt dung môi thông thường. Tinh thể ZIF-67 tổng hợp được đặc trưng bằng phương pháp như XRD, SEM, TEM, FT-IR, hấp phụ - nhả hấp phụ N2 và TGA/DTA cho thấy các tinh thể ZIF-67 tạo thành có độ bền nhiệt cao đến 350°C (trong không khí), độ tinh thể cao, kích thước tinh thể đồng đều khoảng 50nm (theo TEM), diện tích bề mặt theo BET là 1363 m2/g, diện tích bề mặt theo Langmuir là 1912 m2/g. Vật liệu nano-ZIF-67 được khảo sát khả năng hấp phụ và quang xúc tác để xử lý methylene blue (MB).

5/22/2021 2:45:54 AM +00:00

Chế tạo và đặc trưng nhạy khí H2S của vật liệu V2O5 cấu trúc nano

Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu chế tạo và đặc trưng nhạy khí H2S của vật liệu nano V2O5 được tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt. Các kết quả nghiên cứu cho thấy vật liệu nano V2O phù hợp trong ứng dụng phát triển cảm biến phát hiện khí H2S trong khoảng nồng độ thấp từ 1-10 ppm, đáp ứng yêu cầu trong quan trắc khí độc H2S ở các trang trại chăn nuôi v.v.

5/22/2021 2:45:47 AM +00:00

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng của quá trình keo tụ nhũ tương thải cắt gọt làm giảm thông số COD

Bài viết nghiên cứu khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xử lý nhũ tương cắt gọt với các chất keo tụ Al2(SO4)3 và chất trợ keo tụ CPAM (Poly Acrylamide Cation).

5/22/2021 2:45:34 AM +00:00

Tổng hợp và đặc trưng hóa polyme sinh học dẫn xuất của 2,5-furandicarboxylic acid và 1,4-butanediol

Trong nghiên cứu này, PBF đã được tổng hợp và đặc trưng hóa bằng các phép phân tích: 1 H NMR, IR, DSC, TGA. Qua đó đánh giá những tính chất nhiệt của polyme giàu tiềm năng này để đưa ra một kết luận sơ lược về khả năng thay thế PBT của nó.

5/22/2021 2:45:18 AM +00:00

Nghiên cứu hóa học lượng tử về cấu trúc và tính chất phân tử của chất màu 2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxo-butanamide

Mục đích của bài viết là sử dụng những ưu điểm của hóa học tính toán để nghiên cứu cấu trúc và tính chất phân tử, làm cơ sở để nghiên cứu độ bền và việc sử dụng chất màu này trong thực tiễn.

5/22/2021 2:45:08 AM +00:00

Xây dựng đường chuẩn và khảo sát đặc tính nhạy khí H2 của thiết bị cảm biến hoạt động ở công suất thấp

Bài viết tập trung vào việc xây dựng đường chuẩn công suất, nhiệt độ làm việc của cảm biến và khảo sát khả năng làm việc của thiết bị cảm biến với khí H2 tại công suất thấp dựa trên cơ sở màng mỏng Pd/SnO2 chế tạo bằng phương pháp phún xạ kết hợp với công nghệ vi điện tử.

5/22/2021 2:44:00 AM +00:00

Cấu trúc và tính chất từ của hệ gốm Pr0,7A0,3MnO3 (A=Ca, Sr, Ba) chế tạo bằng phương pháp nghiền phản ứng kết hợp xử lý nhiệt

Bài viết tiến hành nghiên cứu chi tiết cấu trúc và tính chất từ của hệ gốm đa tinh thể Pr0,7A0,3MnO3 (với A = Ca, Sr và Ba). Việc thay thế một phần Pr3+ bằng các ion Ca2+, Sr2+ và Ba2+ có bán kính ion khác nhau cho phép chúng tôi đánh giá được sự ảnh hưởng của bán kính ion trung bình () và độ sai khác bán kính ion tại vị trí Pr/A (σ 2 ) lên cấu trúc và tính chất từ của hệ vật liệu.

5/21/2021 11:38:07 PM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ pha tạp carbon lên cấu trúc của các màng Mn5Ge3 được chế tạo trên đế Ge(111)

Bằng cách kết hợp các phép phân tích cấu trúc hiện đại từ nhiễu xạ điện tử phản xạ năng lượng cao (RHEED), Kính hiển vi điện tử truyền qua độ phân giải cao (HR-TEM) và giản đồ nhiễu xạ tia X (X-ray), nhóm nghiên cứu đã xác định được nồng độ carbon tối đa có thể pha tạp vào màng Mn5Ge3 mà không làm thay đổi cấu trúc của chúng là x = 0,6. Vượt quá nồng độ này, các màng sẽ thay đổi hoàn toàn cấu trúc và chuyển sang dạng đa tinh thể hay vô định hình tương ứng với nồng độ carbon x = 0,7 và 0,9. Nguyên nhân được cho là do carbon ở những nồng độ này đã vượt ngưỡng cho phép nên không thể kết hợp được vào các vị trí xen kẽ còn trống trong màng tinh thể dẫn tới carbon dư thừa phá hủy cấu trúc của màng.

5/21/2021 11:38:01 PM +00:00

Bài thuyết trình Hệ phân tán thô

Bài thuyết trình Hệ phân tán thô trình bày khái quát về hệ phân tán; tìm hiểu hệ phân tán thô; vai trò của hệ phân tán thô; phân loại nhũ tương; nhận biết nhũ tương; độ bền vững của nhũ tương...

5/21/2021 11:33:35 PM +00:00

Bài thuyết trình Tính chất quang học của hệ keo

Bài thuyết trình Tính chất quang học của hệ keo với các nội dung hệ keo và cuộc sống; định nghĩa tính chất quang học của hệ keo; phân loại tính chất quang học của hệ keo; đặc điểm tính chất quang học của hệ keo...

5/21/2021 11:33:28 PM +00:00

Bài thuyết trình Tinh chất động học của hệ keo

Bài thuyết trình Tinh chất động học của hệ keo tìm hiểu định nghĩa về tinh chất động học của hệ keo; phân loại tinh chất động học của hệ keo; tính chất động học của hệ keo.

5/21/2021 11:33:21 PM +00:00

Bài thuyết trình Độ bền vững của hệ keo

Bài thuyết trình Độ bền vững của hệ keo tình bày định nghĩa hệ keo; độ bền vững của hệ keo; độ bền động học; độ bền tập hợp; tương quan giữa lực hút và đẩy; những phương pháp làm cho hệ keo bền vững...

5/21/2021 11:33:00 PM +00:00

Nghiên cứu quá trình hấp phụ ion Th (IV) trên vật liệu silica mao quản trung bình SBA-15

Vật liệu silica mao quản trung bình SBA-15 được tổng hợp từ các nguyên liệu rẻ tiền, sẵn có trong nước giá thành thấp. SBA-15 được ứng dụng để nghiên cứu quá trình hấp phụ ion Th(IV) trong nước. Ảnh hưởng của pH, thời gian hấp phụ, mô hình hấp phụ đã được nghiên cứu và thảo luận.

5/21/2021 10:21:45 PM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất phụ gia đa nguyên tố chứa Na, Fe, Al, Ca đến hiệu quả đốt than

Trong báo cáo này, ảnh hưởng của phụ gia đa nguyên tố chứa Na, Fe, Al, Ca đến hiệu quả đốt than áp dụng trên mẫu than antraxit Việt Nam của nhà máy nhiệt điện đốt than đã được chỉ ra, so sánh, đánh giá trên tiêu chí giảm nhiệt độ bắt cháy và tăng mức độ cháy kiệt của than. Kết quả nghiên cứu thu được cho thấy, ảnh hưởng của hàm lượng Ca và Fe trong hệ phụ gia đến hiệu quả đốt than cao hơn so với Al và Na.

5/21/2021 10:21:38 PM +00:00