Tài liệu miễn phí Hoá học

Download Tài liệu học tập miễn phí Hoá học

Chế tạo vật liệu nano Fe3O4 phân tán trên xơ dừa để hấp phụ ion kim loại nặng trong môi trường nước

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu phân tán nano Fe3O4 trên xơ dừa để chế tạo vật liệu hấp phụ và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ các ion kim loại nặng trong môi trường nước của vật liệu.

10/19/2020 6:40:39 PM +00:00

Ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình tổng hợp nano bạc bằng trichoderma asperellum

Tổng hợp nano bạc (AgNPs) bằng phương pháp sinh học có nhiều ưu điểm so với các phương pháp tổng hợp hóa học và vật lí, đặc biệt là tính thân thiện với môi trường và đang được chú trọng nghiên cứu trên thế giới. Nghiên cứu đã trình bày kết quả đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng tổng hợp AgNPs từ 2 chủng vi nấm Trichoderma asperellum.

10/19/2020 6:40:32 PM +00:00

Nghiên cứu phương pháp nâng cao độ chính xác trong phân tích đồng vị phóng xạ các mẫu thực vật hóa tro

Bài viết phân tích đồng vị phóng xạ 238U, 232Th và 40K trong một số mẫu thực vật hóa tro bằng phổ kế gamma HPGe. Trong phân tích mẫu phóng xạ môi trường trên phổ kế gamma thì các đỉnh năng lượng thấp luôn khó khăn khi xử lí và gây ra sai số lớn do ảnh hưởng của nền phông lớn tại đỉnh năng lượng.

10/19/2020 6:36:11 PM +00:00

Xác định hàm chuẩn tuyến tính phân tích boron trong mẫu bằng hệ phổ kế PGNAA

Thiết bị phổ kế phân tích kích hoạt neutron prompt-gamma (PGNAA) tại kênh neutron nhiệt số 2 của lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt đã được phát triển và ứng dụng như một phương pháp bổ trợ trong phương pháp phân tích kích hoạt neutron (NAA), ứng dụng trong phân tích hàm lượng nguyên tố vết trong các loại mẫu khác nhau.

10/19/2020 6:35:58 PM +00:00

Ảnh hưởng của các tương tác ghép đôi đến sự đối xứng của khe năng lượng trong các chất siêu dẫn nhiệt độ cao chứa oxit đồng

Kết quả nghiên cứu cho phép khẳng định rằng, tương tác đẩy Coulomb cùng với các dạng tương tác ghép đôi khác (tương tác hút electron-phonon và tương tác đẩy thăng giáng spin) đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị và tính chất đối xứng của khe năng lượng trong các chất siêu dẫn nhiệt độ cao chứa oxit đồng.

10/19/2020 6:31:02 PM +00:00

Quy trình xây dựng bài học theo chủ đề môn Hóa học theo hướng phát triển năng lực tự học của học sinh ở trung học phổ thông

Bài viết đề cập tới cơ sở lí luận về tự học, NLTH và giới thiệu quy trình xây dựng bài học theo chủ đề “Ankan với môi trường” định hướng phát triển NLTH của HS gồm có 6 bước: Xác định vấn đề cần giải quyết trong bài học, xây dựng nội dung chủ đề bài học, xác định mục tiêu bài học, xác định và mô tả mức độ yêu cầu, biên soạn các câu hỏi / bài tập, thiết kế tiến trình dạy học.

10/19/2020 6:28:39 PM +00:00

Ảnh hưởng của hợp phần lên tính chất quang của ion Eu 3+ trong thủy tinh

Thủy tinh với hợp phần TeO2-B2O3-ZnO-Na2O-Eu2O3 được chế tạo bằng phương pháp nóng chảy, các tính chất quang của các mẫu thủy tinh này được khảo sát thông qua phổ phát quang và phổ kích thích phát quang.

10/19/2020 6:26:20 PM +00:00

Nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của vật liệu phát quang Zn2SiO4 pha tạp ion Mn2+

Trong nghiên cứu này, vật liệu phát quang Zn2SiO4 pha tạp ion Mn2+ đã được chế tạo bằng phương pháp phản ứng pha rắn. Cấu trúc và tính chất quang của chúng được nghiên cứu bằng phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) và đo phổ phát quang (PL).

10/19/2020 6:26:14 PM +00:00

Tính toán nhiệt động học các tham số tự khuếch tán trong kim loại sắt

Trong bài viết này, dựa trên mô hình cBΩ của nhiệt động học, chúng tôi nghiên cứu quá trình tự khuếch tán trong kim loại sắt. Chúng tôi đã xây dựng biểu thức giải tích của một số đại lượng khuếch tán như hệ số tự khuếch tán, năng lượng tự do Gibbs kích hoạt, thể tích kích hoạt, entropy kích hoạt, enthalpy kích hoạt.

10/19/2020 6:25:23 PM +00:00

Đề thi kết thúc học kỳ I năm học 2019-2020 môn Kỹ thuật phản ứng Hóa học (Đề 1) - ĐH Khoa học Tự nhiên

Đề thi kết thúc học kỳ I năm học 2019-2020 môn Kỹ thuật phản ứng Hóa học giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu để củng cố các kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi cuối kỳ. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn luyện và kiểm tra kiến thức tốt, chuẩn bị cho kì thi học kì. Mời các em và các quý thầy cô giáo bộ môn tham khảo.

10/19/2020 4:53:42 PM +00:00

Đề thi kết thúc học kỳ II năm học 2019-2020 môn Hóa địa cương (Đề 1) - ĐH Khoa học Tự nhiên

Đề thi kết thúc học kỳ II năm học 2019-2020 môn Hóa địa cương gồm 6 bài tập nhằm giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức, giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/19/2020 4:53:36 PM +00:00

Đề thi kết thúc học kỳ II năm học 2017-2018 môn Cơ sở hóa sinh (Đề 1) - ĐH Khoa học Tự nhiên

Đề thi kết thúc học kỳ II năm học 2017-2018 môn Cơ sở hóa sinh sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên củng cố, rèn luyện, nâng cao kiến thức môn Cơ sở hóa sinh. Để nắm chi tiết nội dung các bài tập mời các bạn cùng tham khảo đề thi.

10/19/2020 4:53:11 PM +00:00

Đề thi kết thúc học kỳ II năm học 2015-2016 môn Cơ sở hóa học hữu cơ 1 (Đề số 1) - ĐH Khoa học Tự nhiên

Đề thi kết thúc học kỳ II năm học 2015-2016 môn Cơ sở hóa học hữu cơ 1 giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Hóa học và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

10/19/2020 4:52:47 PM +00:00

Đề kiểm tra cuối kỳ I năm học 2019-2020 môn Cơ sở hóa học vật liệu (Đề số 1) - ĐH Khoa học Tự nhiên

Đề kiểm tra cuối kỳ I năm học 2019-2020 môn Cơ sở hóa học vật liệu giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Hóa học và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

10/19/2020 4:52:34 PM +00:00

Đề thi kết thúc học kỳ I năm học 2018-2019 môn Cơ sở hóa học vật liệu (Đề số 1) - ĐH KHTN

Đề thi kết thúc học kỳ I năm học 2018-2019 môn Cơ sở hóa học vật liệu giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Hóa học và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

10/19/2020 4:52:22 PM +00:00

Đề thi kết thúc học kỳ I năm học 2018-2019 môn Nhiệt động kỹ thuật hóa học (Đề số 1) - ĐH KHTN

Nhằm giúp các bạn sinh viên có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới được tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi kết thúc học kỳ I năm học 2018-2019 môn Nhiệt động kỹ thuật hóa học. để có thêm tài liệu ôn thi.l

10/19/2020 4:52:15 PM +00:00

Đề thi kết thúc học kỳ I năm học 2017-2018 môn Nhiệt động kỹ thuật hóa học (Đề số 1) - ĐH KHTN

Mời các bạn cùng tham khảo đề thi kết thúc học kỳ I năm học 2017-2018 môn Nhiệt động kỹ thuật hóa học sau đây để biết được cấu trúc đề thi, cách thức làm bài thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn sinh viên có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.

10/19/2020 4:52:08 PM +00:00

Đề thi kết thúc học kỳ I năm học 2016-2017 môn Cơ sở hóa sinh (Đề số 1) - ĐH KHTN

Đề thi kết thúc học kỳ I năm học 2016-2017 môn Cơ sở hóa sinh giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi.

10/19/2020 4:52:01 PM +00:00

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2019-2020 môn Toán cao cấp cho kỹ sư 1 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Đề thi cuối học kỳ II năm học 2019-2020 môn Toán cao cấp cho kỹ sư 1 giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu để củng cố các kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi cuối kỳ. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn luyện và kiểm tra kiến thức tốt, chuẩn bị cho kì thi học kì. Mời các em và các quý thầy cô giáo bộ môn tham khảo.

10/19/2020 4:51:43 PM +00:00

Đáp án đề thi năm học 2019-2020 môn Toán cao cấp cho kỹ sư 1 - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Đáp án đề thi giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc và cách giải đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học môn này và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

10/19/2020 4:51:36 PM +00:00

Đề thi cuối kỳ học kỳ II năm học 2015-2016 môn Kinh tế học đại cương - ĐH Sư phạm Kỹ thuật

Đề thi cuối kỳ học kỳ II năm học 2015-2016 môn Kinh tế học đại cương gồm 5 câu hỏi hệ thống lại kiến thức học phần và giúp các bạn sinh viên ôn tập kiến thức đã học, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

10/19/2020 4:51:30 PM +00:00

Đáp án đề thi môn Thiết kế và tạo khuôn ép nhựa

Đáp án đề thi giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc và cách giải đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học môn này và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

10/19/2020 4:51:24 PM +00:00

Đề thi cuối kỳ II môn Hóa vô cơ (Đề số 1) - ĐH Khoa học Tự nhiên

Đề thi cuối kỳ II môn Hóa vô cơ giúp cho các bạn sinh viên nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Hóa học và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

10/19/2020 4:50:43 PM +00:00

Đề thi cuối kỳ môn Hóa sinh học (Đề số 1) - ĐH Khoa học Tự nhiên

Đề thi cuối kỳ môn Hóa sinh học giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu để củng cố các kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi cuối kỳ. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn luyện và kiểm tra kiến thức tốt, chuẩn bị cho kì thi học kì. Mời các em và các quý thầy cô giáo bộ môn tham khảo.

10/19/2020 4:50:35 PM +00:00

Đề thi cuối kỳ I năm học 2016-2017 môn Hóa sinh học (Đề số 1) - ĐH Khoa học Tự nhiên

Đề thi cuối kỳ I năm học 2016-2017 môn Hóa sinh học giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu để củng cố các kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi cuối kỳ. Đây là tài liệu bổ ích để các em ôn luyện và kiểm tra kiến thức tốt, chuẩn bị cho kì thi học kì. Mời các em và các quý thầy cô giáo bộ môn tham khảo.

10/19/2020 4:50:29 PM +00:00

Đề thi cuối kỳ I năm học 2013-2014 môn Hóa sinh học (Đề số 1) - ĐH Khoa học Tự nhiên

Mời các bạn cùng tham khảo đề thi cuối kỳ II năm học 2013-2014 môn Hóa sinh học dưới đây nhằm giúp các em có thêm tư liệu để tham khảo cũng như củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi. Cùng tham khảo và giải đề thi để ôn tập kiến thức và làm quen với cấu trúc đề thi.

10/19/2020 4:50:23 PM +00:00

Đề thi cuối kỳ I năm học 2019-2020 môn Hóa sinh học (Đề số 1) - ĐH Khoa học Tự nhiên

Đề thi cuối kỳ II năm học 2019-2020 môn Hóa sinh học sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên củng cố, rèn luyện, nâng cao kiến thức môn Hóa sinh học. Để nắm chi tiết nội dung các bài tập mời các bạn cùng tham khảo đề thi.

10/19/2020 4:50:15 PM +00:00

Đề thi cuối kỳ II năm học 2019-2020 môn Hóa môi trường - ĐH Khoa học Tự nhiên

Đề thi cuối kỳ II năm học 2019-2020 môn Hóa môi trường sau đây để biết được cấu trúc đề thi, cách thức làm bài thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn sinh viên có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.

10/19/2020 4:50:08 PM +00:00

Đề thi cuối kỳ II năm học 2017-2018 môn Hóa môi trường - ĐH Khoa học Tự nhiên

Để giúp các bạn sinh viên củng cố lại phần kiến thức đã học, nắm bắt được cấu trúc đề thi và thử sức mình khi thực hiện thử các bài thi. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi cuối kỳ II năm học 2017-2018 môn Hóa môi trường dưới đây để có thêm tài liệu ôn thi.

10/19/2020 4:50:02 PM +00:00

Đề thi cuối kỳ II năm học 2017-2018 môn Hóa học dầu mỏ - ĐH Khoa học Tự nhiên

Đề thi cuối kỳ II năm học 2017-2018 môn Hóa học dầu mỏ giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi.

10/19/2020 4:49:55 PM +00:00