Tài liệu miễn phí Hoá học

Download Tài liệu học tập miễn phí Hoá học

Xác định hàm lượng Betamethason trong thuốc mỡ bôi da bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC) để xác định hàm lượng hoạt chất Betamethason trong kem mỡ bôi da. Kết quả nghiên cứu đạt được tối ưu điều kiện sắc kí với tốc độ dòng 1,5ml.phút-1, làm giảm thời gian chạy mẫu, sắc kí đồ của peak đáp ứng hệ số đối xứng và tối ưu quy trình xử lí mẫu với nền mẫu có hàm lượng béo cao, nên kết hợp kĩ thuật chiết siêu âm và làm lạnh làm, tỉ lệ hiệu suất thu hồi tăng từ 62,27% đến 99,66%.

12/29/2020 6:06:43 PM +00:00

Động học chiết xuất anthocyanin từ trái si rô (Carissa carandas) với sự hỗ trợ của microwave

Cây si rô (Carissa carandas L.) là một loài thực vật có hoa thuộc họ Trúc đào. Các bộ phận của cây có thể được sử dụng như là dược phẩm và thực phẩm, mà đặc biệt là trái si rô. Trái chín được biết đến như là một nguồn giàu của hoạt chất kháng oxi hóa, được xác định là anthocyanin.

12/29/2020 6:06:03 PM +00:00

Chưng cất tinh dầu Hương thảo bằng phương pháp lôi cuốn hơi nước

Nghiên cứu này thực hiện chưng cất tinh dầu Hương thảo bằng phương pháp lôi cuốn hơi nước, so sánh hiệu suất và thành phần hóa học của tinh dầu thu được với các phương pháp khác. Nghiên cứu góp phần tận dụng nguồn nguyên liệu Hương thảo sẵn có tại Việt Nam.

12/29/2020 6:05:57 PM +00:00

Cloning of AA9 Polysaccharide Monooxygenase gene AN3860 into pEX2B for expression in Aspergillus oryzae

Polysaccharide monooxygenases (PMOs) catalyze oxidative degradation of recalcitrant carbohydrate chains in cellulose, starch, and chitin. In biofuel industry, the conversion of rich lignocellulose source to fermentable sugars by hydrolytic cellulases can be synergistically boosted by cellulose-active PMOs (AA9 PMOs) found in a vast number of fungi that grow on biomass.

12/29/2020 6:05:37 PM +00:00

Tổng hợp và đánh giá động học hấp phụ của vật liệu graphit tróc nở trong xử lí nước thải dệt nhuộm

Vật liệu graphit tróc nở được tổng hợp bằng phương pháp chiếu xạ vi sóng. Cấu trúc vật liệu được đánh giá bằng các phương pháp phân tích nhiễu xạ tia X (XRD), quang phổ hồng ngoại chuyển đổi Fourier FT-IR và đẳng nhiệt hấp phụ - khử hấp phụ N2. Kết quả phân tích nhiễu xạ tia X cho cường độ peak, chứng tỏ graphit tróc nở (EG) được hình thành với độ tinh thể cao, phù hợp với kết quả phân tích phổ hồng ngoại chuyển đổi FT-IR.

12/29/2020 6:05:31 PM +00:00

Studying and determining simultaneously Zn2 , Cd2, Pb2 and Cu2 in mud and water of the Dai Tu fish reservoir, Hoang Mai district, Hanoi

Hoang Mai, a district in the south of Hanoi, has a lot of reservoirs, supplying fish to the whole city. Due to the development of the industry, many heavy metals from waste pollute this water source. In this research, the content of heavy metals in mud and water in Dai Tu fish reservoir, Hoang Mai, Hanoi, was determined to evaluate the pollution levels.

12/29/2020 5:55:55 PM +00:00

Study on the optimal conditions to determine Cu, Pb and Cd using flame atomic absorption spectroscopy (F-AAS)

In this study, optimal conditions for the determination of Cu, Pb, Cd were investigated by flame atomic absoroption spectroscopy (F-AAS). The content of Cu, Pb, Cd in domestic water selected in some lakes in Cau Giay and Tu Liem districts (Hanoi) were determined using the optimal conditions obtained above.

12/29/2020 5:55:45 PM +00:00

The first result of study on Zn2 adsorption on Phuoc Long basalt, Vietnam

This study reported adsorption capacity of Zn2+ on Phuoc Long basalt, Vietnam in comparison with powder activated carbon (PAC). The adsorption of Zn2 from aqueous solution on basalt and PAC was investigated in aqueous solution of pH: 4.51/4.67, at temperature of 31 - 0.50C.

12/29/2020 5:55:17 PM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số ion đến việc xác định hàm lượng Photphat trong nước tự nhiên

Bài viết này tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của một số ion đến việc xác định hàm lượng Photphat trong nước tự nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

12/29/2020 4:11:12 PM +00:00

Synthesis of some potential semi conductor compounds via arylation of benzo[1,2-b:4,5-b’]dithiophene

Four potential semiconductors containing benzo[1,2-b:4,5-b’]dithiophene were successfully synthesized via Heck-type coupling reaction. The best condition of the arylation was optimized. The selectivity of the first and second arylation at positions 9 and 10 were elucidated with HMBC spectrum and X-ray analysis.

12/29/2020 3:45:42 PM +00:00

A simple method of synthesizing the drug compound belinostat

Histone acetylation and deacetylation play an important role in the regulation of gene expression, influencing the transcription of many genes. Deregulation of histone results in abnormal gene expression profiles involved in controlling cell proliferation, differentiation and apoptosis of cancer cells, and is associated with malignancy,

12/29/2020 3:45:35 PM +00:00

Chemical constituents from the chloroform extract of the stem of Mahonia nepalensis DC., Berberidaceae

From the stems of Mahonia nepalensis, five compounds were isolated: 1-C-syringylglycerol 4-O-β-Dglucopyranoside (1), 5,6-dihydro-2,3,9,12-tetramethoxydibenzo quinolizinium (2), 7-hydroxy-6- methoxyisochroman-1-one (3) and 6,7-dimethoxyisochroman-1-one (4), 4’,7-dihydroxyflavanone (5).

12/29/2020 3:45:28 PM +00:00

Một số đặc tính của vật liệu tổ hợp hydroxyl Apatit (HA) phủ trên TiO2 pha tạp nitơ (HA/TiO2-N)

Mục đích của bài viết này là (1) nghiên cứu, tổng hợp HA dạng bột có cấu trúc tinh thể dạng thanh; (2) Chế tạo HA/TiO2-N và (3) đánh giá đặc trưng, tính chất quang xúc tác – hấp phụ của vật liệu.

12/29/2020 3:45:20 PM +00:00

Tối ưu hóa quy trình chiết tách chất chống cháy cơ phốt pho ở mẫu bụi trong nhà và phân tích trên sắc kí khí kết nối khối phổ (GC/EI-MS)

Bài viết tiến hành nghiên cứu tối ưu hóa quy trình chiết siêu âm để xác định hàm lượng 15 chất OPFRs trong mẫu bụi không khí bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ (GC-MS). Từ đó, áp dụng để xác định và định lượng các OPFRs trong một số mẫu bụi trong nhà ở quận Thanh Xuân - Hà Nội.

12/29/2020 3:44:59 PM +00:00

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích đồng vị δ 15N và δ 18O nhằm xác định nguồn gốc nitrat trong môi trường nước sông Đáy: Một số kết quả bước đầu

Bài viết tiến hành nghiên cứu sự biến đổi chất lượng nước sông Đáy theo không gian và thời gian thông qua các chỉ tiêu dinh dưỡng cơ bản nitơ (nitrit, nitrat, ammoni, tổng nitơ), kết hợp với giá trị δ 15N và δ 18O từ đó xác định được nguồn gốc ô nhiễm nitrat trên sông Đáy.

12/29/2020 3:44:53 PM +00:00

Đánh giá hiệu quả quá trình bảo quản thóc dự trữ bằng khí nitơ

Công nghệ bảo quản là một trong những yếu tố then chốt để hạn chế tổn thất sau thu hoạch. Ban đầu là bảo quản thoáng tự nhiên với yêu cầu tiên quyết để kiểm soát là độ ẩm của sản phẩm (bảo quản khô), sau đó công nghệ bảo quản phát triển lên bảo quản kín, bảo quản lạnh, bảo quản có sử dụng hóa chất, bảo quản trong môi trường điều biến. Bài viết trình bày đặc trưng cảm quan và chỉ tiêu cơ lý của vật liệu thóc bảo quản.

12/29/2020 3:44:47 PM +00:00

Nghiên cứu xử lý phosphat trong nước bằng vật liệu nano ZnO

Phospho là nguyên tố thiết yếu của sự sống. Do có tác động hóa học cao với oxi đơn chất và trong hợp chất nên phốt pho ở tự nhiên là dạng hợp chất với oxi và một số nguyên tố khác (Na, K, Ca, Mg…).

12/29/2020 3:44:32 PM +00:00

Nghiên cứu đẳng nhiệt hấp phụ, động học, nhiệt động lực học quá trình hấp phụ phosphat trong môi trường nước của vật liệu nano ZnO

Bài viết trình bày khảo sát quá trình hấp phụ photphat theo các mô hình hấp phụ đẳng nhiệt, khảo sát cân bằng hấp phụ photphat theo mô hình hấp phụ đẳng nhiệt DubininRadushkevich, khảo sát cân bằng hấp phụ photphat theo mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Freundlich

12/29/2020 3:44:25 PM +00:00

Nghiên cứu mức độ ô nhiễm, đặc trưng tích lũy và nguồn phát thải các hydrocacbon thơm đa vòng trong mẫu bụi lắng tại khu vực tháo dỡ phương tiện giao thông hết hạn sử dụng và khu vực đô thị ở miền Bắc Việt Nam

Bài viết tiến hành thập mẫu bụi lắng tại các khu vực làm việc và khu vực sinh hoạt của một số cơ sở tháo dỡ ELV tại Bắc Giang, cùng với một số địa điểm so sánh tại Hà Nội nhằm đánh giá mức nồng độ và đặc trưng tích lũy của 16 chất PAHs. Kết quả thu được sẽ cung cấp những thông tin đánh giá sơ bộ với độ chính xác cao về tình trạng ô nhiễm và nguồn phát thải của PAHs tại các khu vực nghiên cứu.

12/29/2020 3:44:11 PM +00:00

Phân hủy phenol trong môi trường nước bằng quá trình nội điện phân trên vật liệu Fe-C

Để nâng cao hiệu quả xử lý nước thải cốc hóa có chứa phenol bài viết đã nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố như pH, thời gian xử lý, khối lượng vật liệu Fe-C, tốc độ lắc, nồng độ đến hiệu suất phân hủy phenol của vật liệu Fe-C trong môi trường nước.

12/29/2020 3:44:02 PM +00:00

Khảo sát khả năng hấp phụ xanh metylen của sét hữu cơ điều chế từ bentonit ấn độ với propyltriphenylphotphoni bromua

Bài viết trình bày khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ xanh metylen của bent-A và sét hữu cơ điều chế, khảo sát dung lượng hấp phụ xanh metylen theo mô hình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir.

12/29/2020 3:43:56 PM +00:00

Tăng cường hoạt tính xúc tác quang vùng khả kiến của TiO2 bằng vật liệu lai ghép TiO2/WO3

Trong những năm gần đây, việc sử dụng TiO2 như là một chất quang xúc tác trong quá trình oxi hóa tăng cường để xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ bền đang rất được quan tâm. Tuy nhiên, ứng dụng của xúc tác TiO2 trong thực tiễn còn hạn chế, vì nó có mức năng lượng vùng cấm lớn nên chỉ thể hiện hoạt tính xúc tác trong vùng UV và hoạt tính xúc tác chỉ thể hiện mạnh khi ở dạng nano.

12/29/2020 3:43:48 PM +00:00

Xác định hằng số cân bằng của axit 5,6-đioxo-3-sunfoquinolin-7- yloxy axetic trong dung dịch nước bằng thuật toán tính lặp

Axit 5,6-đioxo-3-sunfoquinolin-7-yloxi axetic là một axit mới được tổng hợp từ eugenol. Đây là thuốc thử được ứng dụng rộng rãi trong y học cũng như trong hóa phân tích để xác định các ion kim loại do vòng quinolin có nhiều trung tâm tạo phức được với các ion kim loại chuyển tiếp.

12/29/2020 3:43:34 PM +00:00

Đánh giá mức độ tích lũy kim loại nặng trong loài trùng trục (Lanceolaria sp) và trầm tích sông câu đoạn chảy qua tỉnh Hải Dương

Nghiên cứu xác định hàm lượng một số kim loại nặng trong loài trùng trục (Lanceolaria sp.) và trầm tích sông Cầu đoạn chảy qua thành tỉnh Hải Dương để đánh giá mức độ tích lũy Fe, Pb, Zn, Cd và Cr trong loài trùng trục (Lanceolaria sp.) và trầm tích sông Cầu đoạn chảy qua thành tỉnh Hải Dương.

12/29/2020 3:43:18 PM +00:00

Vật liệu nano ZrO2:Bi(III): Tổng hợp và khảo sát hoạt tính xúc tác quang phân hủy phẩm nhuộm direct yellow GX

Trong nghiên cứu này, vật liệu ZrO2:Bi(III) tổng hợp bằng phương pháp đốt cháy và thủy nhiệt-nung được dùng làm xúc tác quang phân hủy một loại phẩm nhuộm màu vàng nhạt là Direct Yellow GX (C30H26N4Na2O8S2), viết tắt là DYG.

12/29/2020 3:42:44 PM +00:00

Nghiên cứu quy trình chiết Asen trong nước biển và phân tích bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hydrua (HG-AAS)

Nghiên cứu chiết đồng thời các ion kim loại nặng As, Cd, Cr và Pb trong mẫu nước nhiễm mặn bằng kỹ thuật chiết pha rắn (bằng SPEC18) kết hợp với việc phân tích bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử lò graphite, giới hạn phát hiện của phương pháp cho nguyên tố As là 0,328 µg/L.

12/29/2020 3:42:32 PM +00:00

Tổng hợp vật liệu xúc tác quang compozit BiVO4/Ta2O5/g-C3N4 nhằm ứng dụng phân hủy các chất hữu cơ ô nhiễm

Trong nghiên cứu này, để khắc phục nhược điểm của từng vật liệu riêng lẻ, bài viết tiến hành tổng hợp vật liệu xúc tác quang compozit BiVO4/Ta2O5/gC3N4 nhằm khắc phục những nhược điểm nêu trên, phát huy hiệu quả quang xúc tác của chúng trong vùng ánh sáng nhìn thấy.

12/29/2020 3:42:25 PM +00:00

Đánh giá khả năng tự làm sạch và khả năng tiếp nhận chất ô nhiễm của nước sông Nhuệ ở điều kiện mô phỏng trong phòng thí nghiệm

Nghiên cứu này nhằm mục đích khảo sát tác động của hàm lượng oxy hòa tan (thông qua sự xáo trộn) đến quá trình tự làm sạch và tiếp nhận chất ô nhiễm đối với môi trường nước sông Nhuệ. Các nghiên cứu được thực hiện trên mẫu nước thực tế lấy tại sông Nhuệ sau khi khảo sát để lựa chọn vị trí phù hợp và duy trì các điều kiện xáo trộn ở mô hình phòng thí nghiệm.

12/29/2020 3:42:16 PM +00:00

Nghiên cứu tính chất điện hóa của nanocompozit MnO2/CNT ứng dụng trong siêu tụ

Nghiên cứu và phát triển các nguồn năng lượng mới đang được nhiều nhà khoa học trên thế giới quan tâm, trong đó phải kể đến siêu tụ. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu tính chất điện hóa của vật liệu nanocompozit MnO2/CNT tổng hợp theo phương pháp kết tủa hóa học.

12/29/2020 3:42:08 PM +00:00

Hoạt tính kháng oxy hóa và kháng viêm in vitro của các cao chiết lá cây cò sen (Miliusa velutina)

Cây Cò Sen (Miliusa velutina) là một loài thực vật thuộc chi Miliusa được sử dụng nhiều trong y học dân gian như một loại thuốc bổ, thuốc kích thích tình dục, trị ghẻ lở, bệnh ngoài da, hắc lào, mụn nhọt, đau dạ dày và rất có hiệu quả trong việc điều trị các bệnh liên quan đến viêm.

12/29/2020 3:42:02 PM +00:00