Tài liệu miễn phí Hoá học

Download Tài liệu học tập miễn phí Hoá học

Hoạt tính kháng viêm của các muối Glucosamin

Chitin và các dẫn xuất của nó có các đặc tính qúi như kháng nấm, kháng khuẩn, rất dễ phân hủy sinh học, bởi vậy chitin và các dẫn xuất đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau [1, 2, 3]. Trong những năm gần đây các hoạt tính hạ cholesterol và kháng viêm của các dẫn xuất từ chitin được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm [4]. Ðối với các muối của glucosamin như glucosamin hydroclorid, glucosamin sulfat, glucosamin photsphat... thì hoạt tính kháng viêm được thể hiện tương đối mạnh, đặc biệt là viêm khớp. Các muối này tan rất tốt trong nước và có khả năng xâm nhập vào khớp rất nhanh do đó có hiệu quả một cách nhanh chóng [5]. Trong khuôn khổ công trình này chúng tôi nghiên cứu hoạt tính kháng viêm của glucosamin hydroclorua (Glu-1). Các hoạt tính chống viêm khớp của glucosamin hydroclorid, glucosamin sulfat (Glu-2) và glucosamin phosphat (Glu-3) đã được chúng tôi nghiên cứu và sẽ báo cáo trong các công trình tiếp theo.

7/8/2020 9:27:14 PM +00:00

Một phương pháp xác định hàm lượng vết Protein trong vật liệu Chitin/Chitosan

Những tạp chất này, đặc biệt là protein và muối vô cơ nằm đan xen nhau trong mạch cao phân tử chitin/chitosan, nên khi áp dụng các phương pháp xác định vết protein thông thường cho hợp chất thấp phân tử sẽ có độ chính xác không cao. Mặt khác, trong cấu tạo hoá học của đại phân tử chitin/chitosan đã có chứa nitơ ở các nhóm chức (NHCOCH3, NH2), vì vậy không thể dùng phản ứng Kjeldahl đơn thuần để xác định vết protein được. Do đó, chúng tôi đặt vấn đề nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định hàm lượng vết protein trong chitin/chitosan để góp phần xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cho vật liệu này.

7/8/2020 9:26:52 PM +00:00

Sinh tổng hợp Terpen

Tài liệu trình bày nghiên cứu tổng hợp sesquiterpen đi ngang qua sự sinh tổng hợp monoterpene; acid mevalonic được tạo thành từ acid acetic trong các mô của sinh vật cơ chế bao gồm sự súc hợp của 2 phân tử acetil CoA tạo ra từ acetoacetil CoA.

7/8/2020 9:25:48 PM +00:00

Tác dụng hạn chế tăng glucose huyết của thân mướp đắng trên một số mô hình gây tăng glucose huyết thực nghiệm

Trong bài báo này, chúng tôi xin trình bày một số kết quả nghiên cứu về tác dụng hạn chế tăng glucose huyết của thân cây mướp đắng (TMÐ) trên một số mô hình gây tăng glucose thực nghiệm.

7/8/2020 9:25:36 PM +00:00

Thành phần hóa học của tinh dầu từ hoa của cây hoa dẻ (Desmos Chinensis Lour.) ở Việt Nam

Chi Hoa dẻ (Desmos Lour.) theo Nguyễn Tiến Bân và Phạm Hoàng Hộ có 5 loài [1, 2], trong đó loài hoa dẻ thơm (Desmos chinensis) phân bố ở Ấn Độ, Trung Quốc, Lào, Cămpuchia, Thái Lan, Philippin, Inđônêxia và Việt Nam. Hoa của cây hoa dẻ thơm có mùi thơm dễ chịu có thể cất tinh dầu phục vụ cho việc sản xuất nước hoa. Đồng bào Mường ở Hòa Bình còn dùng nước sắc của hoa để chữa bệnh khó đẻ cho phụ nữ. Ở Ấn Độ người ta dùng nước sắc của rễ cây hoa dẻ thơm để chữa lỵ và chóng mặt. Ở Trung Quốc người ta dùng rễ và lá để trị đau dạ dày, đau bụng và viêm thận [3]... Tuy vậy, chưa có công trình nào ở trong nước nghiên cứu về tinh dầu cũng như thành phần hóa học của tinh dầu cây hoa dẻ thơm. Trong bài báo này chúng tôi muốn trình bầy một số kết quả về thành phần hóa học của tinh dầu cất từ hoa của hoa dẻ thơm ở Việt Nam.

7/8/2020 9:25:09 PM +00:00

Bài giảng Hóa sinh - Chương 5: Vitamin

Vitamin là một nhóm chất hữu cơ có các tính chất lý, hoá học rất khác nhau. Tác dụng của chúng trên các cơ thể sinh vật cũng rất khác nhau nhưng đều rất cần thiết cho sự sống của sinh vật, nhất là đối với người và động vật. Bài giảng Chương 5: Vitamin tìm hiểu về Vitamin tan trong nước; Vitamin tan trong chất béo, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung các nội dung.

7/8/2020 9:24:17 PM +00:00

Improving predicted residue-residue contacts by filtering false positive samples

Research on the residue-residue contacts in interactive proteins is meaningful in determining the function and structure of proteins, structure-based drug design, and disease treatment. Previous methods showed good predicted results, however, the number of false positive non-residue-residue contacts (nonRRCs) is still much higher than the number of true positive residue-residue contacts (RRCs). In this research, we propose a method to eliminate false positive non-RRCs enhancing the predicted quality. The experimental results showed that our proposed method to increase the predicted quality in some cases.

7/8/2020 9:19:19 PM +00:00

Dark matter fermion production at lepton colliders via photon - dark photon - photon exchange

Dark matter (DM) is a special matter kind. The total amount of dark matter should be around five times bigger than that of ordinary matter. Currently, there are many dark matter models, such as the Cold Dark Matter model with a cosmological constant (ΛCDM) [1] and the vector-fermion dark matter model.

7/8/2020 9:19:13 PM +00:00

Successful combination of ferromagnetism and photoluminescence properties in lead-free ferroelectric Bi0.5Na0.5TiO3 materials

Lead-free ferroelectric Bi0.5Na0.5TiO3 materials integrated ferromagnetism and photoluminescence at room temperature. Fe and Sm cations were used as the magnetic and photoluminescence sources for the co-modified host Bi0.5Na0.5TiO3 materials. The (Fe, Sm)-modified Bi0.5Na0.5TiO3 materials were fabricated by using the sol-gel method. The structure of the samples was studied through X-ray diffraction and Raman scattering, which indicated that a single perovskite structure was successful fabricated. The samples exhibited strong photoluminescence in the visible light range, and complex ferromagnetic properties were obtained. We expect our work to open a new direction in the development of advanced function materials for smart electronic device applications.

7/8/2020 9:19:06 PM +00:00

Raman spectroscopy of GaN/AlxGa1-xN/AlN/Si structures

In this work, the Raman and IR active vibrational modes of GaN structure were calculated using correlation method. All the experimental Raman peaks were assigned in the Raman spectra of GaN/AlxGa1-xN/AlN/Si structures, which were prepared using metalorganic chemical vapor deposition (MOCVD) technique. The effect of AlxGa1-xN buffer layer with various of x values (0.011; 0.02; 0.037; 0.053; 0.49; 1) on the structure properties of GaN was studied by mean of Raman spectroscopy. The stabilization of the position and the change of full width at half maximum (FWHM) of E2 mode in the Raman spectra of GaN/AlxGa1-xN/AlN/Si structures confirmed the high crystalline quality of the GaN layer.

7/8/2020 9:19:00 PM +00:00

Power dependence of polycrystalline silicon thin film crystallinities with multiline beam continuous-wave laser lateral crystallization

Polycrystalline Silicon Thin Film Transistors (poly-Si TFTs) have been played as important driving elements for Flat panel display (FPD). In this work, we studied crystallinities of laser-crystallized poly-Si thin films using Multi-Line Beam (MLB) –CLC and investigated the dependence of poly-Si thin films on the conditions of laser power along with scanning speed. Surface orientation of poly-Si thin films were observed by X-Ray Diffraction (XRD) and Electron Back Scattering Diffraction (EBSD) measurement. In addition, the stress values of polySi thin films varied with laser powers were calculated from Raman spectra. We found that highly (100)-surface oriented poly-Si thin films were obtained as changing the laser power along with changing scanning speeds from 5 W to 7 W. The poly-Si thin films formed at low laser power values had better (100)-surface orientation.

7/8/2020 9:18:54 PM +00:00

Synthesis and structures of some new Thieno[3,2-B] Thiophene derivatives

Three new derivatives containing thieno[3,2-b]thiophene, ethyl 5- (anthracen-9-yl)thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate (1a), ethyl 5-(4-cyanophenyl) thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate (1b) and 3-(5-(anthracen-9-yl)thieno[3,2-b] thiophen-2-yl)pyridine (2a) were synthesized by arylation reaction in presence of 1.0 mol% of Pd(OAc)2. Their structures were elucidated with NMR, MS and XRay analysis. The selectivity of arylation was at C6 of either ester or pyridine substituted instead of C2 positions.

7/8/2020 9:18:42 PM +00:00

Preparation and characterization of zinc hidroxyapatite coatings on 316L stainless steel

Zinc hydroxyapatite coatings (ZnHAp) were synthesized on 316L stainless steel by ion exchange method between hydroxyapatite coatings (HAp) and solution containing Zn(NO3)2. Effect of the initial concentration of Zn2+ and contact time to ion exchange process was studied. The analytical results of FTIR, SEM, Xray, and AAS showed that the obtained coatings were single phase crystals of HAp, and the present of Zn in HAp structure with the atomic ratios of Zn/Ca, (Ca + Zn)/P of 0.143 and 1.707 changed the morphology, the crystal diameter and the lattice parameters. Besides, kinetics of ion exchange process followed the model of the pseudo-second order kinetic with the ion exchange capacity at equilibrium of 1.529 mmol/g and the rate constant of 0.112 g/mmol.min.

7/8/2020 9:18:35 PM +00:00

Study on anatomical features of roots, stems, leaves, chemical composition and antifungal, antibacterial activities of cinnamon oil (Cinnamomum cassia (L.) J. PRESL) planted in Thanh Hoa

The paper presents anatomical features of roots, stems and leaves of cinnamon planted in Thanh Hoa. Anatomical features of the root and stem include epidermis, cortex, phloem, xylem and pith. Petiole and midrib have the epidermis, phloem, xylem, pith and thick tissue, blade composed of the upper epidermis, lower epidermis, palisade mesophyll and spongy mesophyll.

7/8/2020 9:18:23 PM +00:00

Phân tích môđun Cyclic trong đại số đường đi Leavitt

Trong bài viết này, chúng tôi mô tả cấu trúc của môđun cyclic trong đại số đường đi Leavitt sinh bởi các phần tử trong đồ thị cảm sinh.

7/8/2020 9:17:24 PM +00:00

Một số hợp chất cô lập từ cao Chloroform của thân cây mật gấu Mahonia nepalensis DC

Từ dịch chiết cao chloroform thân cây mật gấu được thu hái tại Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Việt Nam, chúng tôi đã ly trích và xác định cấu trúc 3 hợp chất: 5-hydroxymethyl-2- furfuraldehyde (1); 2,3-dimethoxyphenol (2); 2-methylpyridin-3-ol (3). Cấu trúc hóa học của các hợp chất được xác định bằng các phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân một chiều và hai chiều kết hợp so sánh với các tài liệu tham khảo. Các hợp chất này lần đầu tiên được tìm thấy trong thân cây Mahonia nepalensis DC. mọc ở Việt Nam.

7/8/2020 9:17:18 PM +00:00

Khảo sát khả năng hấp phụ phenol đỏ và Mn(II) trong nước bằng vật liệu CTAB/AL-Bentonite

Trong nghiên cứu này, vật liệu bentonite biến tính bởi tác nhân hữu cơ/vô cơ được điều chế và ứng dụng để xử lý phenol đỏ và Mn(II) trong nước. Vật liệu được điều chế bằng cách trao đổi cation vô cơ nằm giữa lớp sét bentonite bằng tác nhân cetytrimethylammonium bromide (CTAB) và polycation nhôm.

7/8/2020 9:17:12 PM +00:00

Áp dụng phương pháp nội suy hồi quy Kriging xây dựng bản đồ hàm lượng cacbon hữu cơ trong đất tại xã Hương Lâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Hàm lượng cacbon hữu cơ có trong đất là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá chất lượng đất, đặc biệt là để sử dụng cho mục đích nông nghiệp. Nghiên cứu này được tiến hành tại xã Hương Lâm, huyện A Lưới nhằm tìm hiểu sự ảnh hưởng của địa hình như độ dốc, độ cao và chỉ số khác biệt thực vật (NDVI) đến việc nội suy cacbon hữu cơ bằng mô hình nội suy hồi quy. Hàm lượng hữu cơ cacbon trong đất được nội suy từ 48 điểm mẫu lấy ngẫu nhiên ở độ sâu 0–30 cm.

7/8/2020 8:25:29 PM +00:00

ZnO nanorods grown on plastic PVC substrate for environmental application

In this work, the hydrothermal growth of ZnO nanorods (NRs) on plastic PVC substrate is presented. It was shown that ZnO NRs with high density and high crystallinity can be successfully grown by implementing saturated nutrition solution of zinc nitrate hexahydrate (Zn[NO3]2·6H2O) and hexamethylenetetramine (C6H12N4) without the assistance of a seed layer. The morphologies of the ZnO nanorods investigated by scanning electron microscope (SEM) demonstrated hexagonal structures. The crystallinity of the ZnO NRs was studied by photoluminescence (PL) spectroscopy. The as-grown ZnO NRs were then utilized for photocatalytic degradation of methylene blue.

7/8/2020 8:22:00 PM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng các thông số công nghệ ép nóng đến độ truyền qua của gốm quang học Magie Florua trong phổ hồng ngoại

Bài báo này nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ ép nóng (nhiệt độ, áp suất, thời gian) trong chế tạo gốm quang học Magie Florua (MgF2) đến độ truyền qua của ánh sáng hồng ngoại, từ đó xác định được bộ thông số công nghệ hợp lý để chế tạo vật liệu gốm quang học đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật ứng dụng cho chóp đầu tự dẫn tên lửa hồng ngoại. Tiến hành nghiên cứu các cơ chế và quy luật xảy ra trong quá trình ép nóng. Chế tạo các mẫu thử ở các thông số công nghệ khác nhau để đánh giá ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến chất lượng sản phẩm ép. Bằng thực nghiệm xác định được chế độ công nghệ ép nóng hợp lý (áp suất P = 250MPa; nhiệt độ T = 650o C và thời gian ép t = 30 phút) phục vụ chế tạo phôi chóp đầu tự dẫn hồng ngoại đạt các yêu cầu kỹ thuật đề ra.

7/8/2020 8:21:54 PM +00:00

Nghiên cứu chế tạo Carbon Nanodots ứng dụng để phát hiện kim loại trong nước

Carbon Nanodots (CNDs) là vật liệu mới có tính ứng dụng phát hiện kim loại nặng trong nước. Nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp thủy nhiệt để tổng hợp CNDs từ Citric acid (CA), Urea (URA) và Thiourea (TURA) bằng phương pháp thủy nhiệt ở nhiệt độ cao trong những điều kiện khác nhau. Sau đó, CNDs sẽ được thử nghiệm để phát hiện các kim loại Al, Ag, Hg trong nước với các nồng độ từ 1ppb đến 1ppm. Kết quả cho thấy, có 2 trên 4 mẫu CNDs được thử nghiệm trong nghiên cứu có khả năng nhận diện được ba kim loại Ag, Al và Hg (nồng độ 100ppb đối với ion Al tại mẫu II, 1ppm đối với ion Ag tại mẫu. Như vậy, vật liệu CNDs tổng hợp được có thể xác định sự có mặt của một số ion kim loại trong nước.

7/8/2020 8:21:48 PM +00:00

Tổng hợp bột NiO dạng cầu rỗng cấu trúc nano bằng phương pháp nhiệt phân aerosol

Trong nghiên cứu này, bột oxit niken (NiO) dạng cầu rỗng cấu trúc nano đã được tổng hợp bằng phương pháp nhiệt phân aerosol (NPA) dung dịch muối niken axetat Ni(CH3COO)2 nồng độ 10 % (theo khối lượng). Ảnh hưởng của nhiệt độ tổng hợp đến đặc trưng về kích thước và hình thái của các hạt NiO cấu trúc nano được làm rõ. Bột NiO được nghiên cứu bằng phương pháp hấp phụ nitơ nhiệt độ thấp (BET), nhiễu xạ tia X, hiển vi điện tử quét (SEM) và phân tích cấp độ hạt qua tán xạ ánh sáng động.

7/8/2020 8:21:42 PM +00:00

Tổng hợp và tính chất của cao su Butadien dạng lỏng có hai nhóm Hydroxyl đầu-cuối mạch

Cao su butadiene có hai nhóm hydroxyl cuối mạch (HTPB)được tổng hợp bằng phương pháp trùng hợp gốc 1,3-butadien, sử dụng hydropeoxit làm chất khơi mào và tiến hành trong dung môi isopropanol. Các đặc trưng của HTPB được đánh giá bởi sắc ký thẩm thấu gel (GPC), phổ hồng ngoại (FT-IR) và phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1 H-NMR, 13C-NMR. Ngoài ra, các tính chất nhiệt và nhiệt độ thủy tinh hóa (Tg) của HTPB cũng được nghiên cứu. Các kết thu được cho thấy, HTPB thu được tồn tại ở 3 dạng cấu trúc trong phân tử là cis, trans và vinyl, với khối lượng phân tử trung bình (Mw 2588,89 (g/mol) độ đa phân tán 1,44.

7/8/2020 8:21:36 PM +00:00

Исследование и разработка огнезащитного покрытия для газогенератора снаряда с повышенной дальностью к артиллерийской системе 130-ММ М46

В данной статье предтавлены некоторые исследования по созданию и применению огне-теплозащитного покрытия донного газогенератора (ракетной топливной шашки) для нового снаряда с повышенной дальностью к артиллерийской системе 130-мм М46. Разработанный состав Институтом Порохов и Взрывчатых веществ полимерных композиционных материалов на основе бутадиен-нитрильного каучука СКН-10 КТР и эпоксидной смолы ЭД-20 может быть применен для создания огне-теплозащитного покрытия вышеуказаного газогенератора.

7/8/2020 8:21:30 PM +00:00

Nghiên cứu khả năng che chắn sóng điện từ trong dải tần băng X (8÷12 ghz) của lớp màng phủ trên cơ sở vật liệu rGO (Reduced Graphene Oxide)

Vật liệu rGO (reduced graphene oxide) tổng hợp bằng phương pháp khử nhiệt graphen oxit (GO) từ graphit được oxi hóa theo phương pháp Hummer cải tiến. Vật liệu rGO sau khi tổng hợp được đánh giá bằng các phương pháp đo đạc tính năng phù hợp và phối trộn với epoxy tạo màng phủ trên nền gỗ. Lớp màng phủ được đánh giá khả năng che chắn sóng điện từ trong dải tần băng X (8÷12 GHz) bằng thiết bị chuyên dụng. Kết quả đánh giá cho thấy, lớp màng phủ 1mm với hàm lượng rGO-2 là 15% phối trộn trong epoxy có thể che chắn sóng điện từ lên đến -15,4 dB (97,11%) tại tần số 8 GHz. Bổ sung thêm vật liệu bari ferrit có từ tính cao, khả năng che chắn sóng điện từ của lớp màng phủ cũng được tăng lên, cụ thể với lớp màng phủ 0,5 mm sử dụng 15% rGO-2 sau khi bổ sung 15% bari ferrit hiệu quả che chắn sóng điện từ đã tăng từ -8,21dB (84,89 %) lên -10,59 dB (91,27 %) tại tần số 8 GHz.

7/8/2020 8:21:24 PM +00:00

Soil characteristics of kumbhi block under Lakhimpur (Kheri) district of Uttar Pradesh, India

A study was carried out to assess the available nutrient status in soils of Kumbhi block under Lakhimpur (Kheri) district (U.P.). In that context 60 soil samples were collected from the different locations of Kumbhi block. Collected soil samples taken for laboratory analysis and analyzed the physico-chemical properties viz. pH, Electrical conductivity, Bulk density, Particle density, Water holding capacity, Organic carbon and status of available nutrients viz. nitrogen, phosphorus, potassium and sulphur.

7/8/2020 6:31:12 PM +00:00

Fixation and recovery of applied potassium in some coastal soils of West Bengal, India

The amount of K fixed increased and percent of added K fixed of the soils decreased consistently with increasing rate of K application. Maximum percentage of K fixation was occurred at low rate of K application and minimum at higher dose of K application. The overall K fixation capacity of the soils was moderate. Recovery and fixation rate of K per unit of added K in the soils varied from 0.51 to 0.73 and 0.27 to 0.48, respectively. The unit fertilizer K requirement per unit increase in soil available K ranged from 1.36 to 1.94. Soils having medium to higher available and K reserve with lower K fixation and higher K recovery need frequent K application at lower dose, while soils having poor reserve of labile and non-labile K with moderate to high K fixation and lower K recovery need K fertilization at moderate dose for optimal plant nutrition.

7/8/2020 6:31:06 PM +00:00

Quantifying the stock of soil carbon sequestration in different land uses: An overview

International efforts to mitigate human-caused changes in the Earth‟s climate are considering a system of incentives that would encourage specific changes in land use that can help to reduce the atmospheric concentration of carbon dioxide. The two primary landbased activities that would help to minimize atmospheric carbon dioxide are carbon storage in the terrestrial biosphere and the efficient substitution of biomass fuels and biobased products for fossil fuels and energy-intensive products. These two activities have very different land requirements and different implications for the preservation of biodiversity and the maintenance of other ecosystem services.

7/8/2020 6:27:11 PM +00:00

Vertical distribution of nutrient of the soils of Namblan sub-catchment of jhelum basin of Srinagar district in Kashmir valley

Among the various Sub-catchments in the state of Jammu and Kashmir, the Namblan Subcatchment of Jhelum basin has not been studied in view of the nutrient status of the soils. Based on variations in vegetation, altitude, land use and soil heterogeneity six representative soil profiles were exposed and studied for their depth wise distribution of Nutrient. Soil samples collected thereof, were analyzed for various macro and micro nutrients. While as the increasing trend was followed by the macro-nutrients and micro nutrients. The contents of nitrogen and potassium were in the range of 231.43 to 585.38 and 210.43 to 572.45 kg ha-1 with the mean values of 376.41 and 371.87 kg ha-1 , respectively.

7/8/2020 6:27:05 PM +00:00

Encapsulation process optimization of iron, L-Ascorbic Acid and L. acidophilus with sodium alginate using CCRD-RSM

The optimal composition of ferrous sulphate, L-ascorbic acid, Lactobacillus acidophilus and sodium alginate for encapsulation was studied. The Central Composite Rotatable Design- Response Surface Methodology (CCRD-RSM) was used to determine the optimum proportion of the matrices for higher yield of encapsulation (%) and strength of beads (g). Results showed that the entrapped viable cells and strength of the beads, increased by optimizing ingredients.

7/8/2020 6:22:11 PM +00:00