Tài liệu miễn phí Hoá học

Download Tài liệu học tập miễn phí Hoá học

Tối ưu hóa dựa trên thiết kế tổng hợp trung tâm (CCD) cho quá trình chuyển hóa axit béo tự do trong dầu chiết xuất từ bã cà phê thành diesel sinh học

Nội dung của bài viết trình bày về phản ứng este hóa giữa FFA trong dầu được chiết xuất từ bã cà phê với methanol được thực hiện trong thiết bị phản ứng khuấy trộn, làm việc gián đoạn. Phương pháp bề mặt đáp ứng (RSM) được áp dụng để thiết lập các thí nghiệm, phân tích, đánh giá và tối ưu hóa kết quả thực nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 5:51:20 PM +00:00

Đánh giá khả năng hấp phụ khí H2 và CO2 trong MIL-88A-Fe bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo chính tắc lớn

Nội dung bài viết đánh giá khả năng lưu trữ khí H2 và bắt giữ khí CO2 của MIL-88A-Fe bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo chính tắc lớn ở nhiệt độ 77 K và 298 K với vùng áp suất dưới 100 bar. Kết quả cho thấy cách thông số hóa trường một phần bằng cách kết hợp tính điện tích riêng phần bằng phương pháp DDEC cho tương tác tĩnh điện và chọn thông số trường lực phổ quát cho tương tác Lennard-Jones có thể giúp đánh giá nhanh và đáng tin cậy cho khả năng bắt giữ và lưu trữ khí của họ vật liệu xốp.

10/20/2021 4:54:32 PM +00:00

Xác định hàm lượng polyphenol, flavonoid và hoạt tính kháng oxy hóa của cao chiết từ lá chanh (chi cam chanh – Citrus)

Nghiên cứu nhằm xác định hàm lượng polyphenol, flavonoid toàn phần, hoạt tính kháng oxy hóa của các mẫu cao chiết từ lá ba giống chanh: Chanh không hạt (Citrus latifolia Tanaka), chanh tàu (Citrus limonia Osbeck) và chanh giấy (Citrus aurantifolia (Christm et Panzer) Swingle). Dung môi được sử dụng là ethanol (96%, 50%) và nước cất theo các phương pháp Folin-Ciocalteu; Phương pháp so màu AlCl3; DPPH (2,2-diphenyl-1-1picrylhydrazyl) và FRAP (Ferric ion reducing antioxidant power).

10/20/2021 6:20:40 AM +00:00

Nghiên cứu xử lý nước rỉ rác sau sinh học bằng phương pháp fenton điện hoá

Trong nghiên cứu này, nước rỉ rác sau quá trình xử lý sinh học (bể sinh học dòng liên tục) được tiếp tục xử lý bằng phương pháp Fenton điện hóa với xúc tác dị thể Sắt (II) Sunfua và oxit sắt từ trên hai điện cực Ti/IrO2-Ta2O5 và Ti/RuO2. Ảnh hưởng các điều kiện pH khác nhau đến hiệu quả loại bỏ chất ô nhiễm trong nước rỉ rác đã được nghiên cứu. Kết quả cho thấy điện cực Ti/IrO2-Ta2O5 và xúc tác Sắt (II) Sunfua có hiệu suất xử lý nước rỉ rác tốt hơn điện cực Ti/RuO2 và oxit sắt từ trong cùng điều kiện thí nghiệm.

10/20/2021 4:04:53 AM +00:00

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hàm lượng tinh dầu cây Oải hương (Lavandula angustifolia Mill.) thu nhận bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước

Trong nghiên cứu này các yếu tố như kích thước nguyên liệu (cắt nhỏ 1 cm; xay nhuyễn 1 phút), độ héo của nguyên liệu (0 h - nguyên liệu tươi, nguyên liệu làm héo: 24 h; 48 h; 72 h; 96 h), nồng độ muối NaCl (0%; 5%; 10%; 15%; 20%). thời gian ngâm mẫu (0 phút; 15 phút; 30 phút; 45 phút và 60 phút). Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:23:14 AM +00:00

Mô phỏng và tối ưu quy trình sản xuất Amoniac từ khí thiên nhiên

Nghiên cứu tiến hành mô phỏng qui trình sản xuất NH3 bằng phần mềm HYSYS. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự ảnh hưởng của các thông số áp suất và nhiệt độ phản ứng đến hiệu suất, đồng thời xác định được thông số tối ưu của quá trình sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/20/2021 1:18:52 AM +00:00

Bài tập hóa học (Lý thuyết cơ sở): Phần 2

Bài tập hóa học đại cương (Hóa học lý thuyết cơ sở): Phần 1 gồm có những chương sau: Các khái niệm chung về liên kết thuyết VB, thuyết MO vê liên kết, liên kết giữa các phân tử và trong phức chất, liên kết hóa học trong tinh thể, một số đề thi và hướng dẫn giải môn hóa học lý thuyết.

10/19/2021 7:33:18 PM +00:00

Bài tập hóa học (Lý thuyết cơ sở): Phần 1

Bài tập hóa học đại cương (Hóa học lý thuyết cơ sở): Phần 1 gồm có những chương sau: Một số khái niệm chung, nguyên lý i của nhiệt động lực học, nguyên lý ii của nhiệt động lực học, cân bằng hóa học, dung dịch, động hóa học, hạt nhân nguyên tử, cấu tạo nguyên tử theo quan điểm cơ học lượng tử, nguyên tử hidro, nguyên tử nhiều electron, hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

10/19/2021 7:32:53 PM +00:00

Nghiên cứu hòa tách đồng và bạc kim loại từ bản mạch điện tử phế thải sử dụng Fe2(SO4)3 điều chế từ phoi sắt

Bản mạch điện tử là một loại chất thải rắn khó phân hủy chứa nhiều kim loại có giá trị kinh tế như Cu, Ag, Zn... Thu hồi các kim loại mang lại giá trị kinh tế đồng thời giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Nghiên cứu đã tìm ra phương pháp hòa tách đồng thời đồng và bạc kim loại từ bản mạch phế thải sử dụng tác nhân hòa tách Fe2(SO4)3.

10/19/2021 6:55:59 AM +00:00

Nghiên cứu xác định chế độ sấy lá cây dây thìa canh bằng phương pháp sấy bơm nhiệt nhằm nâng cao hiệu suất thu hồi hàm lượng tổng phenolic và flavonoid

Nghiên cứu này tối ưu hoá quá trình sấy bơm nhiệt nhằm nâng cao hiệu suất thu hồi hàm lượng tổng phenolic và flavonoid từ lá cây Dây thìa canh (Gymnema sylvestre) bằng phương pháp đáp ứng bề mặt (RSM).

10/19/2021 6:54:27 AM +00:00

Embedded based system for the study of heats of mixing of binary liquid mixtures

The ARM controller sends the data to the Personal Computer through the serial port and software is developed to calculate enthalpy values. A comparison of the results obtained with the literature data showed good agreement. The designed system can be used as an alternative for the measuring heats of mixing of binary liquid mixtures. The paper deals with the design aspects both hardware and software features of the system.

10/19/2021 6:33:47 AM +00:00

Nghiên cứu thành phần đồng vị của nước mưa khu vực thành phố Long Khánh, miền Đông Nam Bộ

Mục đích của công trình này là phân tích thành phần đồng vị δ2 H và δ18O trong nước mưa thu thập ở khu vực Long Khánh để thiết lập đường nước khí tượng địa phương, làm cơ sở cho việc nghiên cứu về nguồn tài nguyên nước dưới đất khu vực Long Khánh và các nghiên cứu trong tương lai về nguồn gốc nước dưới đất khu vực miền Đông Nam Bộ, lưu vực sông Đồng Nai. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 11:26:29 PM +00:00

Nghiên cứu florua hóa dysprozi oxit bằng tác nhân amoni biflorua điều chế muối dysprozi florua

Nhằm nâng cao giá trị kinh tế của nguồn tài nguyên đất hiếm trong nước, việc nghiên cứu điều chế các REM cần được tiến hành. Trong nghiên cứu này, sử dụng phương pháp khô với muối NH4 HF2 và oxit Dy2 O3 là các tác nhân phản ứng để điều chế muối DyF3 dùng làm nguyên liệu để điều chế kim loại Dy. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 11:26:06 PM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu đế α-SiO2 đến khả năng hấp phụ khí CO của graphene bằng tính toán mô phỏng lý thuyết phiếm hàm mật độ

Bài nghiên cứu này khảo sát hệ vật liệu graphene và vật liệu đế α-SiO2. Đế α-SiO2 được lựa chọn bởi trong thực nghiệm graphene đã được chế tạo thành công trên loại vật liệu đế này. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này.

10/18/2021 11:25:43 PM +00:00

Đề cương luận văn: Nghiên cứu chế tạo vật liệu Geopolymer từ Diatomite

Đề cương luận văn: Nghiên cứu chế tạo vật liệu Geopolymer từ Diatomite được thực hiện với mục tiêu nhằm nghiên cứu chế tạo vật liệu geopolymer từ nguyên liệu diatomite sử dụng dung dịch hoạt hóa kiềm NaOH và điều kiện dưỡng hộ hấp thủy nhiệt để tạo liên kết bền trong geopolymer. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 11:13:59 PM +00:00

Bài giảng Mô hình hóa và mô phỏng trong công nghệ hóa học

Bài giảng Mô hình hóa và mô phỏng trong công nghệ hóa học cung cấp cho người đọc các kiến thức như: Hệ thống và cấu trúc hệ thống công nghệ; phân tích hệ thống các quá trình công nghệ. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của luận văn này.

10/18/2021 9:13:52 PM +00:00

Nghiên cứu cải thiện độ tan của mebendazol bằng hệ phân tán rắn

Trong nghiên cứu này, chế tạo hệ phân tán rắn của MBZ với các chất mang (PEG, chất diện hoạt) và phương pháp điều chế thích hợp. Kết quả khảo sát khả năng hòa tan của dược chất từ các hệ phân tán rắn cho thấy độ tan của MBZ được cải thiện rõ rệt từ các hệ phân tán rắn điều chế theo phương pháp đun chảy hay dung môi với các chất mang PEG 4000, PEG 6000, có hoặc không có thêm chất diện hoạt Tween 80. Mức độ và tốc độ hòa tan của dược chất từ các hệ phân tán rắn cũng tăng lên khi tăng tỷ lệ chất mang.

10/18/2021 7:06:32 PM +00:00

Trường chuẩn liều neutron của nguồn 239Pu - Be: Thông số đo liều của thành phần tổng cộng

Nghiên cứu này trình bày quá trình xác định các thông số đo liều của thành phần tổng cộng trong trường chuẩn liều neutron của nguồn 239Pu - Be tại Viện Hóa học Môi trường Quân sự (VHHMTQS, thuộc Binh chủng Hóa học – Bộ Quốc phòng).

10/18/2021 12:49:43 PM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần các tác nhân phản ứng đến hiệu suất ghép acrylamit lên xenlulozơ thu được từ sợi rơm

Trong bài viết này, nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu được ảnh hưởng của kích thước sợi xenlulo, nồng độ acrylamit (AM), tỷ lệ monome/sợi và nồng độ chất xúc tác trong quá trình trùng hợp ghép polyme trên xenlulozơ đã thu được từ rơm rạ.

10/18/2021 12:49:14 PM +00:00

Nghiên cứu chế tạo vật liệu composite trên nền nitroxenlulo và xenlulo

Bài viết tiến hành nghiên cứu tính chất cơ lý và tính chất hóa lý của hỗn hợp trên, cụ thể, độ bền kéo đứt đạt 24,0 MPa; Độ dãn dài tương đối 3,4%; Nhiệt lượng cháy 530 cal/g; Nhiệt độ bùng cháy 196,7 ºC và độ an định bằng phương pháp Methyl tím tại 134,5 ºC là 150 phút.

10/18/2021 12:48:21 PM +00:00

Cellulose phủ nickel ứng dụng cho quá trình oxi hóa điện hóa ethanol

Vật liệu cellulose và nickel (Ni/cellulose) được ứng dụng tham gia vào phản ứng xúc tác điện hóa đối với ethanol. Cellulose được tổng hợp từ phế thải của nông nghiệp như vỏ cam ở miền nam Việt Nam thông qua phương pháp thủy nhiệt trong môi trường kiềm. Nickel đã được kết tủa thành công trên bề mặt cellulose bằng cách khử hydrazine hydrate.

10/18/2021 12:34:48 PM +00:00

Thẩm định quy trình phân tích arsenic vô cơ và arsenic hữu cơ trong nước mắm bằng phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử với kỹ thuật tạo hydride

Đã thẩm định thành công quy trình phân tích các thành phần arsenic trong nước mắm bằng phương pháp HG-AAS. Hàm lượng arsenic tổng (tAs) được phân tích sau khi phá mẫu bằng phương pháp vô cơ hóa khô và ướt kết hợp trong bình Teflon ở nhiệt độ 450 oC và sau đó khử As (V) về As (III) bằng hỗn hợp chất khử KI/acid ascorbic. Với arsenic vô cơ (iAs), mẫu được thủy phân bằng dung dịch HCl trong 14 giờ, tiếp tục chuyển As (V) về As (III) rồi phản ứng với hydrazine 1,5%. Dùng CHCl3 để chiết và chiết lại trong HNO3.

10/18/2021 12:31:46 PM +00:00

Chế tạo một bước vật liệu tổ hợp cấu trúc nano than trấu Fe3O4 bằng phương pháp đồng kết tủa có sự hỗ trợ của siêu âm và thăm dò ứng dụng xử lý kháng sinh sulfamethoxazole trong nước

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu chế tạo một bước vật liệu tổ hợp cấu trúc nano than trấu/Fe3O4 (RHF) bằng phương pháp đồng kết tủa có sự hỗ trợ của siêu âm ứng dụng hấp phụ xử lý kháng sinh Sulfamethoxazole (SMX) trong nước.

10/18/2021 12:31:30 PM +00:00

Chế tạo linh kiện nhạy quang vùng bước sóng UV bằng phương pháp dung dịch dựa trên tiếp xúc dị thể P-N từ các vật liệu TiO2, NiO và các bon

Trong nghiên cứu này, linh kiện nhạy quang vùng bước sóng UV nhờ vào hiệu ứng quang dẫn của một số chất bán dẫn vùng cấm rộng như titan đioxit (TiO2), niken oxit (NiO) được chế tạo bằng phương pháp quay phủ dung dịch. Từ đó, linh kiện được hoàn thành có cấu trúc từ dưới lên trên lần lượt là FTO/TiO2/NiO/Cac-bon.

10/18/2021 12:30:53 PM +00:00

Phân tích dạng hóa học và đánh giá nguy cơ ô nhiễm môi trường bởi Zn trong đất thải của mỏ quặng Pb/Zn Làng Hích, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Các mẫu đất ở khu vực bãi thải của mỏ Chì/Kẽm làng Hích, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã được thu thập và phân tích. Hàm lượng Zn tổng số trong các mẫu đất được xác định bằng phương pháp quang phổ khối plasma (ICP-MS). Quy trình chiết liên tục Tessier cải tiến được sử dụng để chiết và phân tích dạng hóa học của Zn trong các mẫu đất.

10/18/2021 12:29:37 PM +00:00

Phân tích dạng hóa học và đánh giá nguy cơ ô nhiễm môi trường bởi Pb trong đất thải của mỏ quặng Pb/Zn Làng Hích, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu này áp dụng quy trình chiết Tessier để xác định các dạng kim loại của chì (Pb) trong các mẫu đất bãi thải ở khu vực mỏ chì/kẽm làng Hích, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên bằng phương pháp ICP-MS.

10/18/2021 12:29:19 PM +00:00

Nghiên cứu xử lý chất nhuộm màu Direct Black 22 bằng vật liệu Mg/Al LDH- Zeolit

Trong nghiên cứu này, vật liệu tổ hợp giữa các hydroxit kép phân lớp Mg/Al và zeolit tự nhiên (Mg/Al LDH-zeolit) đã được tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa nhằm loại bỏ chất nhuộm màu Direct Black 22 (DB22) khỏi dung dịch nước.

10/18/2021 12:27:28 PM +00:00

Bài tập Động học các phản ứng

Tài liệu Bài tập động học các phản ứng cung cấp đến bạn các bài tập và lời giải giúp bạn luyện tập thật tốt các dạng bài về động học các phản ứng chuẩn bị cho các kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu!

10/18/2021 12:20:20 PM +00:00

Lecture General Chemistry 2 - Chapter 18: Acid-Base Equilibria

Lecture General Chemistry 2 - Chapter 18: Acid-Base Equilibria. After studying this section will help you understand: arrhenius acid-base definition, strong and weak acids, the acid dissociation constant, classifying the relative strengths of acids,...

10/17/2021 3:53:00 PM +00:00

Lecture General Chemistry 2 - Chapter 21: Electrochemistry: Chemical Change and Electrical Work

Lecture General Chemistry 2 - Chapter 21: Electrochemistry: Chemical Change and Electrical Work. After studying this section will help you understand: overview of redox reactions, half-reaction method for balancing redox reactions, steps in the half-reaction method,...

10/17/2021 3:51:56 PM +00:00