Tài liệu miễn phí Địa Lý

Download Tài liệu học tập miễn phí Địa Lý

Đặc điểm cấu trúc địa chất và các đới phá hủy kiến tạo tại các đảo lớn thuộc quần đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang

Bài viết trình bày kết quả đo vẽ địa chất xác định các đặc điểm cấu trúc, các đới phá hủy, các phương nứt nẻ và các đứt gãy kiến tạo của đá gốc tại các đảo Hòn Lớn, Hòn Ngang và Hòn Mấu thuộc quần đảo Nam Du cho thấy, các đá bị phá hủy từ mạnh đến trung bình, hình thành lên các đới đứt gãy phát triển theo các phương ĐB-TN, TB-ĐN và á kinh tuyến có chiều rộng từ 1-2 đến 4-5m thậm chí từ 6-8m được lấp nhét bởi các dăm kết kiến tạo và mùn kiến tạo và tập trung chủ yếu ở phía bắc các đảo.

5/22/2021 3:00:36 AM +00:00

Trao đổi về cách đọc và viết một số địa danh ở Tây Nguyên – tiếp cận từ góc độ ngôn ngữ - văn hóa

Trên cơ sở khái quát về địa danh học, địa danh Tây Nguyên và khảo cứu một số trường hợp địa danh ở Tây Nguyên còn có những cách hiểu và cách thể hiện khác nhau, bài viết đưa ra những kiến nghị về việc định danh, sửa đổi và sử dụng địa danh ở vùng đất này.

5/22/2021 2:17:15 AM +00:00

Nghiên cứu nhận diện các dạng xung đột môi trường trong họat động khoáng sản ở tỉnh Lào Cai và đề xuất giải pháp phát triển bền vững

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu xác lập các dạng xung đột môi trường trong hoạt động khoáng sản trên cơ sở áp dụng phối hợp phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu, phương pháp điều tra, thống kê, kết hợp phương pháp phỏng vấn cộng đồng và ý kiến chuyên gia.

5/21/2021 10:00:31 PM +00:00

Nghiên cứu sử dụng sóng địa chấn trong định hướng cho các trạm địa chấn dưới đáy biển

Bài viết trình bày phương pháp sử dụng sóng địa chấn để xác định phương hướng cho các trạm địa chấn đáy biển OBS. Các kết quả thu được từ 11 trạm địa chấn đáy biển ở Biển Đông cho thấy toàn bộ các trạm này đều bị sai hướng với các góc khác nhau. Phương pháp này có nhiều ưu điểm với độ tin cậy cao. Trên cơ sở các kết quả đạt được cho thấy phương pháp này có thể áp dụng rộng rãi cho tất cả các thiết bị địa chấn đáy biển OBS ở các vùng biển khác nhau.

5/21/2021 10:00:17 PM +00:00

Tổng quan về một số phương pháp định tuổi thành tạo khoáng hoá

Một trong những thành tựu quan trọng của việc áp dụng đồng vị phóng xạ trong nghiên cứu địa chất là định tuổi khoáng hoá. Trên cơ sở tổng hợp, đối sánh và đánh giá hệ đồng vị phổ biến trong định tuổi khoáng hóa hiện nay, một số phương pháp định tuổi tuyệt đối sử dụng hệ đồng vị Rb-Sr, Re-Os và Ar-Ar được xem xét trong nghiên cứu này.

5/21/2021 9:59:07 PM +00:00

Xác định các đới biến đổi giàu khoáng vật sét và oxit sắt sử dụng ảnh Landsat 8 khu vực Pu Sam Cáp, Lai Châu

Các đới biến đổi nhiệt dịch là dấu hiệu quan trọng cho tìm kiếm các mỏ khoáng và có thể được nhận dạng trên ảnh viễn thám. Tuy nhiên điều này bị hạn chế do ảnh hưởng của yếu tố thực vật. Phân tích thành phần chính định hướng (DCPA) là một phương pháp giúp cải thiện điều trên bao gồm việc tính toán các thành phần chính trên các ảnh chia kênh. Một tỷ lệ chứa thông tin đối tượng địa chất, tỷ lệ thứ hai làm nổi bật thực vật...

5/21/2021 9:58:53 PM +00:00

Tiếp cận hồi quy không gian đánh giá biến động bề mặt không thấm tại thành phố Cần Thơ giai đoạn 2000-2020

Bài viết tiến hành nghiên cứu nhằm đánh giá biến động không gian và thời gian bề mặt không thấm tại thành phố Cần Thơ sử dụng ảnh Landsat đa thời gian, được tải từ công nghệ điện toán Google Earth Engine và tiếp cận hồi quy không gian. Chỉ số chuẩn hóa khác biệt xây dựng và phương pháp bình phương tối thiểu đã được sử dụng để đánh giá đánh giá biến động của quá trình mở rộng bề mặt không thấm trong giai đoạn 2000-2020.

5/21/2021 3:08:31 AM +00:00

Thành lập bản đồ hiện trạng lớp phủ bề mặt tỉnh Đồng Tháp

Hiện nay, sử dụng ảnh viễn thám trong thành lập bản đồ được thực hiện nhanh chóng và mang lại hiệu quả cao. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám Landsat trong thành lập bản đồ lớp phủ bề mặt tỉnh Đồng Tháp năm 2015. Kết quả bản đồ lớp phủ bề mặt tỉnh Đồng Tháp năm 2015 gồm có 05 đối tượng: Sông, kênh rạch, dân cư, cây ăn quả, rừng, đất nông nghiệp.

5/20/2021 10:37:30 PM +00:00

Pliocene - present tectonics and strain rate in Ninh Thuan region and surrounding continental shelf

In this paper, we present detail data of Pliocene - present tectonics and strain rate from GPS measurement and seismic interpretation. Using international reference frame ITRF08, we revealed absolute tectonic velocities of GPS sites with the slip rate to the east between 22 to 25 mm/year, to the south between 4 to 8 mm/year. The present strain rate was determined from present tectonic velocities that were consistent with the recent strain rates determined from seismic profiles, thickness of Pliocene - Quaternary sediments. Present day strain rate varying from 10 to 30 nano per year indicated that the region has been deformed weakly, in a stable tectonic regime.

5/20/2021 4:45:47 PM +00:00

Determination of tectonic velocities of some continuously operating reference stations (CORS) in Vietnam 2016-2018 by using precise point positioning

Determining the speed of tectonic plate displacement helps us to better understand tectonic activities of the area, and is a prerequisite to help forecast earthquakes. The determination of tectonic plate displacement by GNSS technology in Vietnam has been conducted since the 2000s, mainly using the relative positioning technique. The increasing accuracy of precise point positioning technique, and the number of CORS in Vietnam, will facilitate the accurate determination of tectonic velocities. Based on the GNSS data of some CORSs in Vietnam from 2016-2018, we have determined accurately their three-dimensional coordinates using a precise point positioning technique.

5/20/2021 4:45:00 PM +00:00

Moisture transfer finite element modeling with soil-water characteristic curve-based parameters and its application To Nhan co red mud basin slope

The soil cohesion and angle of internal friction depend greatly on the soil moisture. Specifically, soil with a lower moisture content has a higher shearing strength than that in soil with higher moisture content. The finite element modeling of moisture transfers in unsaturated soils through the relationship between soil moisture, soil suction, unsaturated permeability and soilmoisture dispersivity is capable of accurately predicting the wetting front development. The element sizes and time steps have been selected based on detailed analysis of analytical error estimation and on the numerical simulations with different element sizes numerical simulation errors. Soil samples had been taken then the soil different suctions and corresponding soil moisture values have been determined in the laboratory. T

5/20/2021 4:43:47 PM +00:00

Đặc điểm tướng đá - cổ địa lý Miocen muộn khu vực Đông Nam miền võng Hà Nội

Nội dung của bài viết này trình bày đặc điểm tướng đá - cổ địa lý Miocen muộn khu vực Đông Nam Miền võng Hà Nội được làm sáng tỏ trên cơ sở nghiên cứu tiến hóa trầm tích trong mối quan hệ với sự thay đổi mực nước biển và chuyển động kiến tạo. Sự thay đổi mực nước biển toàn cầu trong Miocen muộn đã tạo ra một phức tập và ba miền hệ thống trầm tích. Miền hệ thống trầm tích biển thấp (LST) đặc trưng bởi năm nhịp trầm tích aluvi. Các nhịp này được thể hiện bởi trường sóng địa chấn thô, hỗn độn, tần số phản xạ thấp. Môi trường này không thuận lợi cho quá trình tạo than.

5/20/2021 4:43:26 PM +00:00

Đặc điểm thành phần thạch học và cấu trúc các đá phiến chứa granat của hệ tầng Nậm Cô, khu vực Sơn La, đới khâu Sông Mã, Tây Bắc Việt Nam

Bài viết tìm hiểu đặc điểm về cấu trúc, thành phần thạch học của các phiến chứa granat (trầm tích pelit biến chất) thuộc hệ tầng Nậm Cô nằm trong khu vực Sơn La sẽ được nghiên cứu chi tiết tạo tiền đề cho việc tính toán và xác định quá trình tiến hóa lịch sử biến chất (áp suất-nhiệt độthời gian (P-T-t)) của các đá trầm tích biến chất trong khu vực từ đó làm cơ sở khôi phục lịch sử tiến hóa kiến tạo của ranh giới mảng Đông Dương và Nam Trung Hoa.

3/19/2021 1:57:59 AM +00:00

Đặc tính môi trường oxy hóa - khử của granitoid khối Ngọc Tụ và tính chuyên hóa địa hóa của chúng

Bài viết trình bày nghiên cứu bao thể nguyên sinh của magma bằng phương pháp địa hóa nhiệt áp trên thiết bị RAMAN đã xác định granitoid khối Ngọc Tụ mang đặc tính oxy hóa được chỉ thị bởi các bao thể nguyên sinh giàu CO2. Điều kiện này cho thấy granitoid khối Ngọc Tụ không thuận lợi cho tính chuyên hóa sinh khoáng của Sn nhưng có thể thuận lợi cho việc di chuyển Mo, W từ dung thể magma vào dung dịch quặng.

3/19/2021 1:57:53 AM +00:00

Ứng dụng kiểm định thống kê xác định điểm không ổn định trong lưới cơ sở quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình

Bài viết giới thiệu một phương pháp tìm điểm không ổn định của lưới cơ sở trong quan trắc chuyển dịch ngang công trình dựa trên thuật toán kiểm định thống kê. Đối với công tác xử lý số liệu lưới quan trắc chuyển dịch ngang công trình, việc xác định và hiệu chỉnh điểm lưới cơ sở không ổn định là một bước rất quan trọng, không thể thiếu vì nó quyết định đến việc tính toán lượng chuyển dịch của các điểm quan trắc.

3/19/2021 1:57:39 AM +00:00

Định vị trí và giá cho từng thửa đất sử dụng ArcGIS Engine

Bài viết đề xuất mô hình xử lý mới để tự động xác định vị trí của thửa đất theo hướng dẫn của quyết định số 49/2019/QĐ-UBND. Mô hình xử lý được thực hiện dựa trên ArcGIS Engine và ngôn ngữ lập trình VB.NET và được tiến hành thực nghiệm trong định giá đất ở đô thị của các thửa đất thuộc phường Tam Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3/19/2021 1:57:32 AM +00:00

Xác định giá trị hàm truyền điều biến (MTF) phục vụ đánh giá chất lượng ảnh vệ tinh VNREDSat-1, sử dụng bãi thử cố định

Bài viết sử dụng phương pháp cạnh nghiêng đối với bãi thử nhân tạo cố định và dữ liệu ảnh VNREDSat-1 có độ phân giải không gian kênh toàn sắc là 2,5 m để thực hiện ước tính giá trị MTF.

3/19/2021 1:57:25 AM +00:00

Phân loại lớp phủ bề mặt khu công nghiệp Bắc Thăng Long bằng phương pháp phân loại hướng đối tượng sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh độ phân giải cao Worldview-2

Bài viết này sử dụng phương pháp phân loại hướng đối tượng trong việc phân loại lớp phủ nhân tạo ở khu công nghiệp sử dụng tư liệu ảnh Worldview-2 có độ phân giải không gian 1,8 m. Việc chiết tách các loại hình lớp phủ/sử dụng đất dựa vào việc phân cấp các đối tượng theo đặc trưng phổ phản xạ, chỉ số hình dạng, vị trí các đối tượng, độ sáng, chỉ số thực vật NDVI và mật độ các đối tượng mang lại hiệu quả cao về chất lượng kết quả phân loại.

3/19/2021 1:57:18 AM +00:00

Các lý thuyết địa lý học văn hóa, sinh thái học văn hóa và việc vận dụng trong nghiên cứu văn hóa

Trong bài viết này, vận dụng phương pháp phân tích - tổng hợp tư liệu và phương pháp so sánh, chúng tôi tóm lược nội dung kèm theo nhận định về giá trị đóng góp của các lý thuyết địa lý học văn hóa và sinh thái học văn hóa, để từ đó chọn lọc, đúc kết những luận điểm phù hợp, có thể vận dụng vào việc nghiên cứu văn hóa.

3/18/2021 1:15:52 PM +00:00

Bài tập môn Địa lí địa phương: Tìm hiểu địa lí địa phương tỉnh An Giang

Mục tiêu nghiên cứu của bài tập nhóm này là tìm hiểu vị trí địa lý và các đơn vị hành chính An Giang; các nhân tố tự nhiên; dân cư và quần cư; cơ cấu kinh tế và các ngành kinh tế của tỉnh An Giang.

3/18/2021 8:37:57 AM +00:00

Xác định độ cao đỉnh Phanxipăng theo số liệu GPS, thủy chuẩn, trọng lực và địa hình

Bài viết này tiến hành trình kết quả xác định giá trị độ cao mới cho đỉnh Phanxipăng trên cơ sở kết hợp sử dụng số liệu GPS, thủy chuẩn, trọng lực và độ cao địa hình. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

3/18/2021 8:11:26 AM +00:00

Xây dựng phần mềm giản đồ nhiệt động học và ứng dụng trong giảng dạy

Bài viết với mục tiêu nhằm giúp cho sinh viên nắm vững kiến thức đã học và bước đầu hiểu rõ hơn về phương pháp nghiên cứu lĩnh vực khoa học này, tác giả đưa ra cơ sở lý thuyết giản đồ thiên khí, thuyết trình khả năng xây dựng chương trình vẽ giản đồ thiên khí trên máy tính.

3/18/2021 8:10:32 AM +00:00

Sơ lược lịch sử hiểu biết về sự vận động của trái đất và các hành tinh trong vũ trụ

Bài viết tìm hiểu quỹ đạo của mỗi hành tinh là một êlíp mà Mặt Trời nằm tại một tiêu điểm của êlíp; bán kính véctơ của mỗi hành tinh quét những diện tích bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau; tam thừa tỷ số bán kính trục lớn của hai hành tinh bằng bình phương tỷ số chu kỳ của chúng.

3/18/2021 8:08:38 AM +00:00

Trục nghiêng, quỹ đạo ellip của trái đất và các số 8 trên bầu trời

Bài viết trình bày một số sai lệch nhỏ về vị trí của mặt trời trên bầu trời, tạo ra bởi trục quay nghiêng so với mặt phẳng Hoàng đạo và quỹ đạo dạng ellíp của trái đất khi tịnh tiến xung quanh mặt trời.

3/18/2021 8:08:30 AM +00:00

Sự chuyển động của trái đất và các hành tinh

Nội dung của bài viết này là trình bày suy nghĩ của Niutơn về tác dụng của lực hấp dẫn tới dự chuyển động của các thiên thể triển quỹ đạo; vận tốc của trái đất quanh mặt trời nhanh hơn máy bay phản lực hàng trăm lần; chu kỳ và bán trục của các hành tinh trong chuyển động quanh mặt trời.

3/18/2021 8:08:25 AM +00:00

Tìm hiểu một số loại gió địa phương điển hình ở vùng Tây Bắc Việt Nam

Bài viết đề cập tới điều kiện hình thành, quá trình hoạt động và ảnh hưởng của một số loại gió địa phương đến khí hậu Tây Bắc, bao gồm: gió tây khô nóng, gió Ô Quy Hồ và gió Than Uyên. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

3/18/2021 8:07:44 AM +00:00

Thuyết lục địa trôi của A.Wegener vĩ đại và thuyết kiến tạo mảng hiện đại

Bài báo viết nhân dịp kỷ niệm 80 năm ra đời của thuyết Lục địa trôi của A.Wegener, 1912 - 1992. Nội dung bài báo nhằm giới thiệu một số vấn đề cơ bản của thuyết Lục địa trôi và một số nét về tác giả của thuyết - nhà khoa học chân chính A.Wegener, giới thiệu học thuyết Kiến tạo mảng hiện đại và trình bày về tác dụng của các yếu tố Vật lý như lực quán tính Coriolis và định luật bảo toàn momen động lượng tới sự chuyển động theo phương ngang của vỏ trái đất cùng những hậu quả do chuyển động này gây ra.

3/18/2021 8:07:16 AM +00:00

Tiếp cận các giả thuyết, học thuyết của khoa học trái đất và một số vấn đề về học thuyết kiến tạo mảng

Bài viết này trình bày một cách sơ sài về việc tạo ra các giả thuyết và lý thuyết về các ngành khoa học của Trái đất và đề cập đến một số vấn đề liên quan đến kiến tạo mảng - một phần quan trọng trong địa chất vật lý và địa chất lịch sử trong Khoa Địa lý của Trường Đại học Sư phạm.

3/18/2021 8:07:10 AM +00:00

Sự phân hóa khí hậu ở miền địa lý tự nhiên Bắc và đông bắc Bắc Bộ

Bài báo này trình bày một kết quả nghiên cứu mới về sự phân hóa khí hậu ở miền địa lý tự nhiên Bắc và đông Bắc Bắc Bộ thiết thực đóng góp vào việc nghiên cứu phân vùng khí hậu Việt Nam, phân vùng địa lý tự nhiên Việt Nam và những ứng dụng thực tiễn khác.

3/18/2021 8:02:53 AM +00:00

Nghiên cứu các nhân tố thành tạo sự đa dạng cảnh quan huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La

Bài viết nghiên cứu các nhân tố thành tạo cảnh quan có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở để xây dựng hệ thống phân loại và thành lập bản đồ cảnh quan. Trên lãnh thổ huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La, do chịu chi phối của các quy luật cơ bản là quy luật địa đới, quy luật phi địa đới, quy luật địa phương nên điều kiện tự nhiên khá phức tạp. điều này thể hiện rất rõ ở các nhân tố của nền địa chất, điều kiện địa hình, khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng, thực vật.

3/18/2021 7:56:47 AM +00:00