Tài liệu miễn phí Địa Lý

Download Tài liệu học tập miễn phí Địa Lý

Phương pháp thu nổ địa chấn 2D và xử lý số liệu sơ bộ trên tàu

Bài viết trình bày khái quát về phương pháp thăm dò địa chấn 2D trên biển. Từ việc thiết kế mạng lưới đến bố trí các thiết bị cần thiết trong quá trình thu nổ như súng hơi, cáp thu và các phương pháp xử lý cơ bản như lọc tần số, cộng điểm sâu chung, xử lý vận tốc được thực hiện trên tàu địa chấn trước khi đưa về trung tâm xử lý để giúp đánh giá chất lượng tài liệu địa chấn khi xử lý và minh giải số liệu.

12/29/2020 6:31:22 PM +00:00

Analysing potentials, advantages, disadvantages of natutal conditions, resources to make a basis to orient reasonable exploitation and use of Ba river basin

Protection and exploitation of potentials and advantages of the basin is very limited, natural resources are degrading, the rate of poor and hungry families is high, the cultural life of the people is low. To uphold potentials and advantages and overcome the above shortcomings, it is necessary to renew policies, mobilize at highest external sources to push up the economic development.

12/29/2020 5:56:46 PM +00:00

Nghiên cứu xây dựng quy trình xử lý ảnh vệ tinh Landsat 8 trong Arcgis

Bài viết trình bày các bước chính xử lý ảnh Landsat 8 trên phần mềm ArcGIS, bao gồm chuyển đổi giá trị cấp độ xám ảnh của Landsat 8 thành giá trị bức xạ, phản xạ nhằm giảm sự khác biệt giữa giá trị ghi lại trong ảnh và giá trị phản xạ phổ thực của bề mặt…

12/29/2020 4:10:04 PM +00:00

Ứng dụng mạng trí tuệ nhân tạo dự báo phân bố vật liệu núi lửa trong tập D, mỏ X, bể Cửu Long

Bài viết này sử dụng phương pháp phân tích thuộc tính địa chấn kết hợp với ứng dụng mạng Nơron nhân tạo (ANN) để dự báo sự phân bố của các vật liệu núi lửa trong tập D. Các thuộc tính được lựa chọn làm đầu vào để luyện ANN bao gồm thuộc tính RMS, thuộc tính RAI và thuộc tính Specdecom.

12/29/2020 4:07:23 PM +00:00

Ứng dụng phương pháp bình sai điều kiện kèm ẩn số trong xử lý hỗn hợp lưới GNSS, thủy chuẩn và nâng cao độ chính xác mô hình Geoid

Bài viết tiến hành xem xét và đề xuất bài toán xử lý số liệu trắc địa từ khía cạnh lý thuyết bình sai điều kiện kèm ẩn số và tính toán ma trận trọng số đảo của các số liệu đầu vào.

12/29/2020 4:07:03 PM +00:00

Nghiên cứu lựa chọn vị trí cất cánh cho thiết bị bay không người lái tích hợp GNSS động phục vụ đo vẽ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn cho các mỏ lộ thiên

Bài viết này sẽ giới thiệu phương pháp xác định vị trí cất cánh phù hợp cho P4K khi bay chụp phục vụ đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn cho mỏ lộ thiên. Để thực hiện mục tiêu này, tại mỏ than Cọc Sáu, khu vực rộng khoảng 80 ha có chênh cao địa hình lớn (∼300m), được khảo sát để xác định vị trí cất cánh cho P4K. Máy bay được chọn cất cánh tại hai vị trí có độ cao +50 m và +160 m, với vị trí sâu nhất của địa hình mỏ (- 60 m) vẫn đảm bảo độ chính xác thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn theo qui phạm trắc địa mỏ. DSM được thành lập từ ảnh bay chụp P4K kết hợp với 02 điểm khống chế ảnh mặt đất có độ chính xác ở mức độ cm.

12/29/2020 4:06:56 PM +00:00

Đặc điểm nguồn gốc trầm tích khu vực tây nam biển Đông

Bài viết trình bày kết quả phân tích tổ hợp khoáng vật sét từ các lỗ khoan ở khu vực phía tây nam biển Đông trong các nghiên cứu trước đây được tổng hợp và tái xử lý sâu hơn để đánh giá đặc điểm nguồn gốc trầm tích của khu vực này.

12/29/2020 4:06:27 PM +00:00

Chế độ nhiệt ẩm lưu vực sông Ba và ảnh hưởng của chúng đến phát triển kinh tế - xã hội

Bài báo đã nêu bật sự phân hóa chế độ nhiệt - ẩm lưu vực sông Ba - lưu vực sông lớn nhất vùng Bắc Trung bộ nước ta. Trên cơ sở phân tích chế độ nhiệt - ẩm, các đặc điểm thuận lợi, khó khăn lưu vực sông Ba, bài báo đã nêu ảnh hưởng của chúng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân cư khu vực trên lưu vực.

12/29/2020 2:27:22 PM +00:00

Hiện trạng và nguyên nhân xói lở - bồi tụ bờ biển, bồi lấp cửa sông vùng ven biển cửa sông Cửa Việt, Quảng Trị

Một trong những nhược điểm lớn nhất hiện nay của của sông Cửa Việt là sự bồi lấp luồng tàu và xói lở - bồi tụ bờ biển, cửa sông diễn ra khá mạng mà vẫn chưa có biện pháp chỉnh trị hữu hiệu, hàng năm phải nạo vét một lượng bùn cát rất lớn tốn kém nhiều tỷ đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 2:24:25 PM +00:00

Một số phát hiện mới về di tích khảo cổ trong các thành tạo và di sản địa chất dọc thung lũng cổ sông Ba

Bài viết trình bày những phát hiện khảo cổ mới này đã được các chuyên gia khảo cổ trong nước và quốc tế đánh giá rất cao, vì đã bổ sung nguồn tư liệu khảo cổ rất có giá trị để nghiên cứu giai đoạn tiền sử Đá cũ ở tỉnh Gia Lai, Tây Nguyên nói riêng và ở Việt Nam, Đông Nam Á nói chung, đồng thời nâng cao giá trị tổng thể về di sản của khu vực và cung cấp nguồn tài nguyên di sản kép (di sản thiên nhiên và di sản văn hóa) quý giá cho khai thác du lịch và phát triển bền vững kinh tế xã hội.

12/29/2020 1:07:43 PM +00:00

Tích hợp các đặc trưng đa dạng trong xây dựng mô hình định lượng về phân vùng cảnh quan: Trường hợp nghiên cứu tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Trong bài viết này, mô hình định lượng trong phân vùng được xây dựng từ quá trình tích hợp ba nhóm thông tin (nhóm các yếu tố thuộc tính, nhóm các yếu tố động lực và nhóm các yếu tố đa dạng) của các đơn vị cảnh quan cơ sở. Trên cơ sở phân tích phân cụm k-mean, nghiên cứu tiến hành thực hiện phân thành 06 tiểu vùng từ dữ liệu định lượng của 68 tiểu lưu vực trong lãnh thổ hành chính huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Từ quá trình so sánh số lượng tiểu vùng về mặt thống kê và thực tiễn, nghiên cứu đã tiến hành hiệu chỉnh và xác định 15 tiểu vùng tối ưu, giảm đáng kể tính chủ quan trong quá trình phân vùng cảnh quan.

12/29/2020 1:02:39 PM +00:00

Using inverse analysis to estimate hydraulic properties for unsaturated layered sand

In order to better evaluate the applicability of the inverse analysis method for calculation and evaluation of hydraulic properties of unsaturated soil in more realistic conditions, a transient one – step outflow experiment for layered sands was applied in the desaturation process with the purpose to attain the profiles of suction, saturation and flow rate with time. In this study, the fine sand and medium sand were used with the same thickness of 40cm for each layer. The sand grains were mixed under water and scooped into the plexiglas column (H = 80cm, D = 28cm, wall thickness = 1cm) to prepare a fully saturated sample. For homogeneity within each sand layer, the density of two sands must be controlled during soil column construction. For numerical study, the inverse simulation and one straightforward calculation were carried out to determine the unsaturated hydraulic properties of sands.

12/29/2020 12:02:01 PM +00:00

An overview of the tectonic evolution of the indochina block and granitoid emplacement, particularly in the central and south Vietnam

Vietnam is mainly located within the Indochina block in Southeast Asia. Asmall northern part of Vietnam belongs to the South China block, the southwest part liesadjacent to the Sibumasu block and opens to the East Sea on the east side. Tectonicactivities in Vietnam were very complicated they relate to intense interactions betweenmany geological blocks at different times. Magmatic emplacement is the final and instantproduct of tectonic activities.

12/29/2020 11:52:06 AM +00:00

Đánh giá tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đảo Thổ Chu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng

Bài báo này lần đầu tiên trình bày kết quả điều tra, nghiên cứu và đánh giá tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng đảo Thổ Chu. Khí hậu ở đảo Thổ Chu là chế độ khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình chịu ảnh hưởng của biển, nóng quanh năm. Lượng mưa phong phú, bức xạ dồi dào.

12/29/2020 10:18:35 AM +00:00

Nghiên cứu đặc điểm hình thái động lực các bãi biển đồng bằng cửa sông Nam trung bộ phục vụ dự báo biến động và qui hoạch bãi biển

Bãi biển được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp hình thái động lực, bao gồm: Khảo sát thực địa, phân tích ảnh vệ tinh, bản đồ địa hình đáy biển…. Các yếu tố hình thái địa hình bãi biển được phân tích bao gồm: Hình thái mặt cắt ngang (độ dốc, độ rộng, tính phân bậc), hình thái bình đồ (độ uốn khúc, độ lớn khúc uốn, đặc điểm khúc xạ sóng). Mời các bạn cùng tham khảo.

12/29/2020 10:18:28 AM +00:00

Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa lí phục vụ quản lí mạng lưới trường học tỉnh Yên Bái

Bài báo trình bày kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới trường học dựa trên nền tảng của cơ sở dữ liệu không gian địa lí tại tỉnh miền núi Yên Bái. Thông qua việc tích hợp dữ liệu không gian với dữ liệu thống kê trong hệ thông tin địa lí, chúng tôi đã tổ chức số liệu và áp dụng một số chức năng để hệ thống có thể cung cấp các chỉ số hoạt động giáo dục, đào tạo của từng cấp hành chính, cũng như thông tin của từng điểm trường cho nhà quản lí một cách chính xác và nhanh chóng.

12/29/2020 10:18:21 AM +00:00

Phân tích đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát sinh trượt lở đất ở tỉnh Quảng Nam

Trên cơ sở phân tích hệ thống các bản đồ cơ sở, chồng xếp bản đồ thành phần với bản đồ hiện trạng trượt lở đất và phân tích thống kê, bài báo đã phân tích một cách tổng hợp các yếu tố tự nhiên và các hoạt động kinh tế - công trình của con người ảnh hưởng đến sự phát sinh trượt lở đất ở tỉnh Quảng Nam.

12/29/2020 10:18:14 AM +00:00

Phân tích quan hệ giữa biến động sử dụng đất và biến đổi của một số yếu tố khí hậu, thiên tai tại tỉnh Hà Tĩnh

Để phân tích ảnh hưởng của một số các yếu tố khí hậu và thiên tai đến biến động sử dụng đất nông nghiệp ở tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn 2005 - 2015 các tác giả đã sử dụng mô hình hồi quy logistic đa biến nhằm xác định tương quan giữa sự biến động sử dụng đất nông nghiệp với sự thay đổi của một số yếu tố khí hậu và thiên tai.

12/29/2020 9:55:38 AM +00:00

Bài giảng Thủy tĩnh học - Chương 1: Thủy tĩnh học

Bài giảng Thủy tĩnh học - Chương 1: Thủy tĩnh học trình bày khái niệm chung của thủy tĩnh học, phương trình cơ bản thủy tĩnh học, các loại áp suất, cách biểu diễn áp suất bằng cột chất lỏng, ý nghĩa hình học và năng lượng của phương trình cơ bản thủy tĩnh học, áp lực thủy tĩnh tác dụng lên thành phẳng áp lực thủy tĩnh tác dụng lên thành phẳng...

12/29/2020 8:37:39 AM +00:00

Bài giảng Khoáng vật và đất đá

Bài giảng Khoáng vật và đất đá với các nội dung nguồn gốc trái đất; cấu trúc và các thông số trái đất; sự dịch chuyển các mảng kiến tạo và hiện tượng động đất, sóng thần; từ trường trái đất và ứng dụng trong cuộc sống; các dạng địa hình trên trái đất.

12/29/2020 8:36:34 AM +00:00

Ảnh hưởng của địa hình trong độ lệch dây dọi ở vùng núi Tây Bắc và Tây Nguyên

Nghiên cứu thực hiện khảo sát và đưa ra bức tranh chung về độ lớn của đại lượng này và mối tương quan của nó với độ cao địa hình tại điểm xét trên hai vùng núi đặc trưng của nước ta: Tây Bắc và Tây Nguyên. Mời các bạn tham khảo!

12/29/2020 5:20:38 AM +00:00

Chính xác hóa dị thường độ cao EGM2008 dựa trên số liệu GPS thuỷ chuẩn trên phạm vi cục bộ vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ

Nội dung bài viết trình bày kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình Geoid chính xác hóa EGM08C bảo đảm sử dụng cho đo cao GPS vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ đạt độ chính xác tương đương thủy chuẩn hạng IV vùng núi với độ tin cậy 100%, trong đó có khoảng 80% tuyến đạt hạn sai thủy chuẩn hạng III. Sai số chuyền độ cao bằng GPS trên 1km giảm từ 0,0244m/km xuống còn 0,009m/km (tăng 63%). Mời các bạn tham khảo!

12/29/2020 5:20:32 AM +00:00

Phương pháp từ biến đổi và kết quả thử nghiệm theo mô hình

Nội dung nghiên cứu việc giảm số liệu thực địa được thực hiện bằng cách sử dụng đặc điểm nhận biết các hiện tượng (xử lý thủ công) hoặc bằng cách phân tích mật độ năng lượng theo thời gian thông qua việc xác định hàm chuyển đổi từ m (r, r0) hoặc từ véctơ cảm ứng. Mời các bạn tham khảo!

12/29/2020 5:20:26 AM +00:00

Phương pháp tỷ số phổ H/V của sóng vi địa chấn và khả năng ứng dụng trong đánh giá ảnh hưởng của điều kiện nền tới dao động động đất tại Hà Nội

Trong khuôn khổ bài báo này, giới thiệu cơ sở lý thuyết của phương pháp phổ H/V và một số kết quả phân tích sóng vi địa chấn ghi nhận tại Hà Nội. Đồng thời, tiến hành đánh giá khả năng xác định chu kỳ trội và hệ số khuyếch đại dao động của phương pháp tại một số vị trí thuộc nội thành thành phố Hà Nội bằng cách so sánh phổ H/V với hàm chuyển đổi lý thuyết tương ứng.

12/29/2020 5:20:20 AM +00:00

Bước đầu khảo sát hàm lượng carbon hữu cơ không tan (POC) trong môi trường nước vùng hạ lưu hệ thống Sông Hồng

Bài báo giới thiệu kết quả bước đầu xác định hàm lượng POC, tìm hiểu mối quan hệ của chúng với lưu lượng nước và hàm lượng cát bùn lơ lửng trong môi trường nước hệ thống sông Hồng vùng hạ lưu, từ Hà Nội đến các phân lưu chính (sông Trà Lý, Ba Lạt, Ninh Cơ và sông Đào) trong thời gian từ tháng 4/2009 đến tháng 4/2010.

12/29/2020 5:20:14 AM +00:00

Phân tích hệ thống tài nguyên nước và đề xuất các giải pháp phân bổ hợp lý nguồn nước lưu vực Sông Ba

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích đánh giá hoạt động của các thành phần của hệ thống tài nguyên nước theo các kịch bản phản ánh điều kiện kinh tế-xã hội-cơ sở hạ tầng của lưu vực trong hai giai đoạn 2000-2010 và 2011-2020. Mời các bạn tham khảo!

12/29/2020 5:20:07 AM +00:00

Nước mặn trên sông Cổ Chiên và giải pháp khai thác nước ngọt phục vụ cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố Trà Vinh

Trong nghiên cứu này tập trung đánh giá khả năng khai thác nguồn nước ngọt trên sông Cổ Chiên và biện pháp xây dựng công trình hồ điều tiết tại đoạn sông bỏ Láng Thé để điều tiết, tích trữ nguồn nước ngọt phục vụ cung cấp nước sinh hoạt cho Tp. Trà Vinh. Mời các bạn tham khảo!

12/29/2020 5:20:00 AM +00:00

Vai trò của hình thái địa hình đối với mưa lớn ở vùng Bắc Trung Bộ và sự phân hóa giữa Bắc và Nam đèo Ngang

Nội dung bài viết trình bày nguyên nhân và quy luật của thời tiết mưa lớn, mưa lớn trái mùa vùng BTB (giai đoạn 1987-2006)”, bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về vai trò của HTĐH trong sự gia tăng các đợt mưa lớn, mưa rất lớn ở BTB và sự phân hóa về mưa lớn giữa các khu vực Bắc và Nam đèo Ngang. Mời các bạn tham khảo!

12/29/2020 5:19:53 AM +00:00

Hiệu quả ứng dụng kết cấu đảo chiều hoàn lưu chống sạt lở bờ sông Vu Gia khu vực xã Đại Cường, tỉnh Quảng Nam

Nội dung bài viết trình bày kết cấu đảo chiều hoàn lưu dùng cho mục đích chống sạt lở bảo vệ bờ dựa trên nguyên tắc làm việc là tác động vào dòng chảy theo chiều ngược lại: đón dòng nước mặt có động năng lớn, đẩy ra xa bờ lõm, hướng chuyển sang phía bờ đối diện và loại trừ nguyên nhân trực tiếp gây sạt lở; ngược lại, dòng chảy đáy mang nhiều bùn cát, theo quy luật hoàn lưu, sẽ tự động đi về phía bờ lõm, để chân bờ không những không bị kéo ra mà còn được bồi đắp thêm bùn cát.

12/29/2020 5:19:46 AM +00:00

Tai biến sạt lở bờ sông khu vực hợp lưu các sông Thao - Đà - Lô

Nghiên cứu trên thực tế cho thấy việc xác định đúng đắn nguyên nhân gây sạt lở bờ sông ở đây là một vấn đề cấp thiết và có ý nghĩa thực tiễn to lớn trong phát triển bền vững của khu vực. Bài báo này phân tích tổng hợp các yếu tố nội, ngoại sinh và nhân sinh nhằm góp phần giải quyết vấn đề nói trên. Mời các bạn tham khảo!

12/29/2020 5:19:40 AM +00:00