Tài liệu miễn phí Địa Lý

Download Tài liệu học tập miễn phí Địa Lý

Nghiên cứu về giáo dục địa lí trong các khóa luận tốt nghiệp của sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Mục đích của nghiên cứu này là mô tả và phân tích bức tranh khái quát các nghiên cứu về giáo dục Địa lí trong các khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Dữ liệu của nghiên cứu này bao gồm 91 khóa luận tốt nghiệp lĩnh vực giáo dục Địa lí của sinh viên ngành Cử nhân Sư phạm Địa lí được thực hiện từ khóa 2001-2005 đến khóa 2016-2020.

10/19/2020 6:40:12 PM +00:00

Tích hợp giáo dục biển đảo trong dạy học địa lí kinh tế xã hội Việt Nam cho sinh viên ở trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Bài viết này tiến hành nghiên cứu khả năng tích hợp giáo dục biển đảo, cũng như xác định các nội dung, địa chỉ, chủ đề cần tích hợp giáo dục biển đảo và đưa ra các phương pháp và kĩ thuật dạy học phù hợp để nâng cao hiệu quả giáo dục biển đảo cho sinh viên thông qua giảng dạy học phần Địa lí kinh tế xã hội Việt Nam.

10/19/2020 6:30:50 PM +00:00

Potential use of satellite observations to detect suspended sediment in delta region: A case study of the Red river delta, Vietnam

This study aims to investigate the potential use of satellite observations (MODIS reflectance) to detect the seasonal change of suspended sediment flux in the RRD region. We first extract the satellite reflectance value at the location of the station and then apply simple regression analysis to the reflectance, discharge, suspended sediment, and total sediment load on the same day.

10/19/2020 3:40:39 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần: Quản lý thông tin đất

Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Quản lý thông tin đất. Kết thúc học phần này, sinh viên có thể nắm được những kiến thức cơ bản của Viễn thám và Hệ thống thông tin Địa lý (GIS), cơ sở ứng dụng của Viễn thám và GIS trong lĩnh vực quản lý đất và các nguồn tài nguyên.

10/19/2020 3:32:01 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần: Công nghệ thành lập bản đồ địa chính

Đề cương chi tiết học phần: Công nghệ thành lập bản đồ địa chính giúp sinh viên nắm được các thôn tin cơ bản của môn học, đồng thời nắm được những điểm nội dung cơ bản của học phần. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

10/19/2020 3:25:14 PM +00:00

Logistics activities in Vietnamese retail enterprises: Problems and solutions

Logistics is one of the important factors to ensure the availability of goods, allowing retail businesses to deliver and consume goods quickly. However, logistics in Vietnamese retail businesses is identified as being limited, reducing the efficiency and competitiveness of enterprises.

9/24/2020 9:31:27 PM +00:00

Đánh giá số liệu mưa vệ tinh GSMaP cho khu vực Trung Bộ Việt Nam giai đoạn 2000-2010 và khả năng hiệu chỉnh

Nghiên cứu này đánh giá số liệu mưa vệ tinh GSMaP theo qui mô thời gian tháng và ngày tại một số trạm khu vực Trung Bộ trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2010 và thử nghiệm hiệu chỉnh. Giới thiệu về nguồn số liệu, các chỉ số đánh giá và phương pháp hiệu chỉnh được trình bày trong mục tiếp theo. Các kết quả đánh giá và bình luận được đưa ra ở mục 3 và cuối cùng là các kết luận và tài liệu tham khảo.

9/24/2020 6:23:24 PM +00:00

Effects of monsoon activity on monthly phytoplankton blooms in the gulf of Thai Land in El Nino year 2002

The Gulf of Thailand is a semi-closed Gulf on the west and southwest side of the Indochina Penisula and experiences reversal monsoon. The object of the present study is to investigate monthly and spatial distributions of the phytoplankton in the Gulf of Thailand during whole El Nino year 2002 by using remote-sensing measurements of chlorophyll-a (Chl-a) and surface wind vectors.

9/24/2020 6:22:35 PM +00:00

Local herbs used in concoction for herbal rice preparation by kelantan siamese community in Malaysia

This study was piloted to survey and record the type and parts of herbs used in the concoction. The current study was conducted via in-depth interview with local people from three village in Kelantan namely Kampung Kuang, Tanah Merah, Kampung Pasir Puteh, Tumpat dan Kampung Mentua, Tumpat, Kelantan.

9/24/2020 6:22:23 PM +00:00

Diversity of medicinal plants at Phia Oac - Phia Den national park, Nguyen Binh district, Cao Bang province

Based on life forms and used parts, distributing habitats, we suggest the medical plants at Phia Oac - Phia Den National Park would be exploited within scrubs or grasslands, agricultural ecosystems and in some areas under the canopy of plantation forests in the purpose of natural resource sustainable utilization integrated with local economic development.

9/24/2020 6:22:04 PM +00:00

Tính toán trường dòng chảy và đánh giá tiềm năng khai thác điện từ dòng chảy biển tại vùng biển cửa sông Mê Kông

Nghiên cứu này có mục đích ước tính tiềm năng khai thác điện từ nguồn năng lượng dòng chảy biển cho vùng biển cửa sông Mê Kông nhờ việc tính toán trường dòng chảy tại vùng biển này bằng mô hình ROMS (Regional Ocean Modeling System) và thử nghiệm ước tính ứng dụng một trong các thiết bị tạo điện từ dòng chảy biển đang được nghiên cứu tại Việt Nam hiện nay.

9/24/2020 6:21:58 PM +00:00

Assessment of indoor and ambient air pollution at complex buildings in Hanoi

The most typical air pollutants including PM10, CO, SO2, NOx are monitored at different sites indoor (basement, shopping malls) and outdoor (ambient air) of several complex buildings which are used for different purposes of resident, office, and shopping malls in Hanoi. The results show that the indoor air pollution concentrations tend to be higher than the corresponding pollutants of the ambient air.

9/24/2020 6:21:34 PM +00:00

Adaptive large neighborhood search enhances global protein protein network alignment

In this paper, we present a novel global protein-protein interaction network alignment algorithm, which is enhanced with an extended large neighborhood search heuristics. Evaluated on benchmark datasets of yeast, fly, human and worm, the proposed algorithm outperforms state-of-the-art algorithms. Furthermore, the complexity of ours is polynomial, thus being scalable to large biological networks in practice.

9/24/2020 6:21:02 PM +00:00

Modeling the Red-shanked douc (Pygathrix nemaeus) distribution in Vietnam using maxent

In this study, we used Maxent, a species distribution modeling approach that is shown to a have high predictive power even with low number of occurrence records, to predict the current distribution of the Red-shanked Douc in Vietnam based on published records.

9/24/2020 6:20:44 PM +00:00

Bước đầu phân tích, đánh giá hàm lượng thủy ngân trong mẫu than nguyên liệu sử dụng tại một số nhà máy nhiệt điện ở Việt Nam

Qua phân tích, hàm lượng thủy ngân trong than nguyên liệu tại các nhà máy nhiệt điện của Việt Nam xác định giao động trong khoảng từ 0,06-0,14ppm, cá biệt có mẫu đạt giá trị 0,82ppm. Giá trị hàm lượng này ở mức thấp khi so sánh với các than cùng chủng loại tại Trung Quốc và một số nước. Mời các bạn cùng tìm hiểu.

9/24/2020 6:20:25 PM +00:00

Nghiên cứu xử lý nước cấp sinh hoạt bằng công nghệ phóng điện vầng quang kết hợp keo tụ tạo bông

Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu về việc xử lý nước cấp sinh hoạt từ nước sông bằng phương pháp phóng điện vầng quang kết hợp keo tụ tạo bông. Phóng điện vầng quang được tạo ra bởi hệ thống điện cực trụ đồng trục với điện cực ngoài dạng lưới tại điện áp khoảng 10 kV và tần số 31 kHz.

9/24/2020 6:20:19 PM +00:00

Ô nhiễm không khí trong nhà và ngoài trời bởi bụi (PM10, PM2.5, PM1) khi sử dụng các loại nhiên liệu đun nấu khác nhau

Trong nghiên cứu này, hàm lượng bụi PM10, PM2.5, PM1 được quan trắc bằng thiết bị GRIMM 107-G (Grimm Technologies, Inc., Douglasville, GA, USA) trong quá trình đun nấu sử dụng các loại nhiên liệu khác nhau như than tổ ong, gỗ củi và LPG.

9/24/2020 6:19:55 PM +00:00

Building a travel advisory system using webgis technology for tourism development in Quang Binh, Vietnam

In Vietnam, the role of the tourism industry in the development of the country has been well recognized and has received early investment attention from the Party and the State. Quang Binh is a central province of Vietnam blessed with many natural beauty, historical sites, which is also a place attracting many tourists from all over the world.

9/24/2020 6:18:46 PM +00:00

Đánh giá sự tích lũy và rủi ro sinh thái một số kim loại nặng trong trầm tích mặt khu vực hạ lưu sông Đáy

Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá chỉ số rủi ro sinh thái tiềm năng của một số kim loại trong trầm tích khu vực hạ lưu sông đáy nhằm hiểu rõ mức độ rủi ro tiềm năng của khu vực. Kết quả nghiên cứu có thể là cơ sở khoa học của các biện pháp kiểm soát và giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường từ các hoạt động kinh tế xã hội của lưu vực sông Nhuệ - Đáy.

9/24/2020 6:18:26 PM +00:00

Mối quan hệ giữa lượng mây và bức xạ sóng dài đi ra tại đỉnh khí quyển trên khu vực Nam Bộ

OLR và lượng mây chắc chắn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên, cho đến nay, ở Việt Nam, mối liên hệ này hay sự biến đổi của chúng theo không gian và theo thời gian trong năm hoặc nhiều năm chưa được xem xét kỹ lưỡng. Bài báo đến vấn đề này trên khu vực Nam Bộ nhằm cung cấp thêm bằng chứng để lý giải những biến đổi của thời tiết, khí hậu đang diễn ra hiện nay.

9/24/2020 6:18:14 PM +00:00

Mức sẵn lòng chi trả của người dân để cải thiện dịch vụ nước sạch tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên lặp để điều tra, phương pháp phân tích hồi quy để phân tích, kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ người dân được sử dụng nước máy trung bình 60 phần trăm tổng dân số của toàn thị xã. Việc đầu tư cải thiện dịch vụ cung cấp nước sạch đến người dân đang gặp nhiều khó khăn vì ngân sách Nhà nước còn hạn chế.

9/24/2020 6:18:08 PM +00:00

Nghiên cứu phương thức giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính khu vực giáp ranh giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Tranh chấp đất đai giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình còn tồn tại trên 7 khu vực, mỗi khu vực có đặc điểm khác nhau về địa hình, dân cư, lịch sử, văn hóa, kinh tế xã hội nên được lựa chọn là khu vực nghiên cứu. Bài báo này trình bày phương thức giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình, làm bài học kinh nghiệm cho việc giải quyết tranh chấp tại các địa phương khác trong cả nước.

9/24/2020 6:18:00 PM +00:00

Đặc điểm môi trường nước biển và địa hóa trầm tích tầng mặt khu vực biển Quảng Bình (60-100m nước)

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định đặc điểm địa hóa môi trường nước biển và trầm tích tầng mặt vùng biển Quảng Bình (60-100m nước) để đánh giá mức độ ổn định và chất lượng nguồn nước trong khu vực. Kết quả cho thấy môi trường nước biển tại đây đặc trưng cho môi trường nước biển nông, ít chịu tác động của nước lục địa, độ chênh lệch độ mặn, Eh, pH… tại các độ sâu là không đáng kể.

9/24/2020 6:17:48 PM +00:00

Analyzing the displacement of horizon geodetic network at Tuyen Quang hydropower

This article presents the iterative weight transformation technique of the problem handle the free geodetic network at Tuyen Quang hydropower. The results showed that the largest displacement value was 2.2 mm/year and equivalent to the actual measurement error. This calculation method provides more useful information about the displacement model of geodetic base points, helping to plan a large-scale project safety assurance.

9/24/2020 6:17:42 PM +00:00

Ảnh hưởng của việc bổ sung nấm mốc phân huỷ lignin đến đặc tính và khả năng phân hủy Cartap của hỗn hợp sinh học

Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung chủng nấm mốc có hoạt tính phân huỷ lignin cao, Penicillium chrysogenum N2, đến đặc tính sinh học và sự phân huỷ Cartap của hỗn hợp sinh học. Hỗn hợp sinh học đã được chuẩn bị với ba thành phần là rơm, bã thải trồng nấm và đất mặt với tỉ lệ 2:1:1, độ ẩm 60 phần trăm.

9/24/2020 6:17:36 PM +00:00

A study to assess the effectiveness of constructed wetland technology for polluted surface water treatment

The study aims to assess the applying effectiveness of constructed wetland technology for polluted surface water treatment. The experimental models were operated with 2 hydraulic loadings of 500mL/min/m2 (T1) and 1500mL/min/m2 (T2). The reed grass (Phragmites australis) was selected for the studying process.

9/24/2020 6:17:30 PM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng nghịch nhiệt đến hàm lượng bụi PM2.5 trong môi trường không khí tại Hà Nội

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá sự ảnh hưởng của hiện tượng nghịch nhiệt đến chất lượng môi trường không khí tại Hà Nội, là thủ đô của Việt Nam với tốc độ phát triển kinh tế cũng như đô thị hóa khá cao trong những năm gần đây. Hiện tượng nghịch nhiệt xảy ra thường xuyên hơn vào mùa lạnh và nó làm ảnh hưởng đến sự phát thải khí và sự khuếch tán khí thải từ các ngành công nghiệp, giao thông vận tải.

9/24/2020 6:17:23 PM +00:00

Development of landsat cloud free image data for classification of land cover-case study in Dak Lak province

Land cover mapping by optical remote sensing has many obstacles including clouds. Clouds block solar radiation coming to earth surface and reflective radiance from the earth surface to remote optical sensors resulting. Therefore, clouds result no-signal areas in images that cannot be used for study of ground objects.

9/24/2020 6:17:17 PM +00:00

Adaptation in statistical machine translation for low resource domains in English-Vietnamese language

In this paper, we propose a new method for domain adaptation in statistical machine translation for low-resource domains in English-Vietnamese language. Specifically, our method only uses monolingual data to adapt the translation phrase-table, our system brings improvements over the SMT baseline system.

9/24/2020 6:17:11 PM +00:00

Numerical simulation and compact modeling of low voltage pentacene based OTFTs

This paper demonstrates the technology computer-aided design (TCAD) based numerical simulation, compact modeling and parameter extraction of a low voltage Pentacene based OTFTs. In this paper, fundamental semiconductor equations are tuned up to represent the device electrical characteristics using device numerical simulation.

9/24/2020 6:17:05 PM +00:00