Tài liệu miễn phí Địa Lý

Download Tài liệu học tập miễn phí Địa Lý

Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong đánh giá sự mở rộng các đảo nhân tạo khó tiếp cận thuộc Quần đảo Trường Sa, Việt Nam

Bài viết xây dựng quy trình đánh giá sự mở rộng các đảo nhân tạo khó tiếp cận thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam dựa trên các nguồn thông tin dữ liệu viễn thám đa chiều, kết hợp các phép xử lý, phân tích GIS.

7/8/2020 9:34:16 PM +00:00

Phân vùng địa mạo, động lực học hình thái ven bờ và khả năng xuất hiện bùn loãng tại luồng tàu biển Việt Nam

Hiện tượng bùn loãng là hiện tượng khá phổ biến tại một số luồng hàng hải với một số đặc điểm nhất định về hình thái ven bờ. Theo kinh nghiệm, điều kiện tự nhiên để luồng tàu có khả năng xuất hiện bùn loãng gồm các luồng tàu nằm trong vùng biển đáy bùn, bùn cát mịn, yếu tố động lực chủ yếu là triều mạnh, dòng chảy sông lớn mang phù sa bùn cát mịn và thường có mật độ giao thông thủy cao. Dựa trên phân tích, phân vùng địa mạo, động lực học hình thái ven biển tại các khu vực cửa sông ven biển của Việt Nam kết hợp với kinh nghiệm, số liệu kiểm chứng thực tế trong quá trình khảo sát theo dõi diễn biến độ sâu các tuyến luồng hàng hải, bài báo tiến hành đánh giá về tương quan giữa các yếu tố trên và khả năng xuất hiện bùn loãng có thể tận dụng để nâng cao hiệu quả chạy tàu tại một số luồng hàng hải tại Việt Nam.

7/8/2020 9:33:20 PM +00:00

Đánh giá diễn biến hạn hán và phân cấp độ yếu tố tác động đến hạn thủy văn ở vùng đồng bằng sông Hồng - Thái Bình

Bài viết trình bày kết quả đánh giá biến động về các chỉ số hạn theo không gian và thời gian, kết hợp với việc phân tích xác định các nguyên nhân điển hình gây ra hiện tượng hạn hán, đã thành lập bảng phân cấp độ các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến diễn biến hạn hán ở khu vực này.

7/8/2020 9:30:58 PM +00:00

Tinh thể thời gian

Tinh thể thời gian (time crystals) là trạng thái mới của vật chất chứa những cấu hình hoạt động tương tự như trong các đồng hồ. Tinh thể thời gian có thể giúp chúng ta hiểu thêm vũ trụ và lỗ đen từ một khía cạnh khác. Giúp chúng ta hiểu vật chất một cách khác hoặc mở rộng tầm nhìn về vật chất. Nếu cơ chế tinh thể thời gian là một cơ chế phổ quát trong vũ trụ thì tinh thể thời gian có thể là một quan điểm nhận thức mới về vũ trụ.

7/8/2020 8:32:24 PM +00:00

Dynamic hand gesture recognition using depth data

In this paper, we propose a new framework for deeply evaluate efficient of Depth information for dynamic hand gesture recognition. In addition, the suitable frames number of depth images in a gestures are evaluated to obtain very competitive accuracy.

7/8/2020 6:07:16 PM +00:00

Phương pháp xử lý mây và bóng mây theo thời gian cho ảnh Landsat 5 8 trên nền Google Earth Engine

Trong bài viết này, phương pháp xử lý mây và bóng mây theo thời gian bao gồm ba bước chính: (i) hiệu chỉnh hệ số bức xạ, (ii) xác định và nhận diện các pixels có mây và bóng mây, (iii) khôi phục lại các pixels có mây và bóng mây sử dụng dữ liệu từ ảnh tham khảo) đã được thực hiện trên nền tảng của Google Earth Engine sử dụng ngôn ngữ lập trình Java Script, và sau đó nó được áp dụng để loại bỏ mây và bóng mây trong 35 ảnh Landsat 5/8 (với tỷ lệ che phủ của mây và bóng mây nhỏ hơn 10%) được thu thập từ năm 1984 đến 2018.

7/8/2020 6:06:39 PM +00:00

Tài nguyên vị thế huyện đảo Phú Quý

Huyện đảo Phú Quý nằm trên vùng biển Nam Trung Bộ của Việt Nam. Bài báo trình bày kết quả phân tích đánh giá tài nguyên vị thế và đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên vị thế của huyện đảo Phú Quý. Các phương pháp nghiên cứu chính được áp dụng bao gồm phương pháp điều tra khảo sát thực địa và phương pháp phân tích. Nhờ ưu thế về vị trí địa lý, về hình thể các đảo và vị trí phân bố lẻ loi trên biển, huyện đảo Phú Quý sở hữu những giá trị to lớn về tài nguyên vị thế. Đó là giá trị về địa chính trị bởi lợi ích mở rộng chủ quyền quốc gia trên biển, bởi vị trí tiền tiêu và tiền đồn bảo vệ vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó là những lợi ích về địa kinh tế với nhiều lợi thế về việc khai thác hải sản vùng khơi xa, phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, chế biến hải sản, dịch vụ cung cấp cho hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ trên biển, tránh trú bão cho tàu thuyền. Cuối cùng là giá trị về địa lý tự nhiên với những điều kiện thuận lợi cho việc phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng biển đảo và bảo tồn đa dạng sinh học biển.

7/8/2020 4:44:09 PM +00:00

Phân tích các nhân tố cảnh quan – cơ sở phân loại và đánh giá cảnh quan tỉnh Vĩnh Phúc

Nghiên cứu nhằm phân tích sự phân hóa về đặc điểm cơ bản của các nhân tố thành tạo cảnh quan tỉnh Vĩnh Phúc: địa chất, địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng, thảm thực vật, các hoạt động nhân sinh trên lãnh thổ. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp thu thập, phân tích, xử lý thông tin; phương pháp bản đồ và phương pháp tổng hợp. Kết quả nghiên cứu cho thấy Vĩnh Phúc là khu vực có sự đa dạng về đặc điểm các nhân tố thành tạo cảnh quan. Sự đa dạng này cùng với các tác động của nhân tố nhân sinh tạo nên sự phân hóa đa dạng về các đơn vị lãnh thổ cảnh quan bên trong lãnh thổ. Đây là cơ sở khoa học để tiến hành phân loại cảnh quan, thành lập bản đồ cảnh quan, đánh giá cảnh quan phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Phúc.

7/8/2020 4:43:25 PM +00:00

Mapping of the matic data of Kinnerasani Basin using GIS and RS for management of land resources

Thematic maps present information relating to spatial variations in the distribution of specific geographical features at a regional scale or across the entire basin. The spatial distribution of thematic maps aids in decision-making of management of resources. Different thematic maps generated for the Kinnerasani basin include watershed boundary, drainage network, slope map, landuse/landcover map and soil map with the help of Survey of India topographical map and Cartosat DEM. LULC map was developed using IRS P6 LISS III satellite data. Deciduous forest is the major land use with 64% followed by crop land with 25% of the area of Kinnerasani basin. Water bodies are occupying an area of 3% followed by fallow land (2%). The basin consists of mainly two types of soils. Majority of the area is under Clay soils with 84 percent and Clay loam soil occupies 14 percent and remaining 2 percent is under rock and water bodies. Soil depth and productivity maps were also generated for sustainable land management.

7/8/2020 3:28:46 PM +00:00

Hệ thống phân loại địa tầng và quy phạm địa tầng Việt Nam

Ebook Quy phạm địa tầng Việt Nam trình bày hệ thống phân loại địa tầng, các yếu tố cơ bản của phân vị địa tầng; các phân vị thạch địa tầng; các phân vị theo tính chất riêng biệt của đá; các phân vị sinh địa tầng; các phân vị thời địa tầng; quyền ưu tiên; xét duyệt các phân vị địa tầng Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

7/8/2020 12:56:44 PM +00:00

Những kỳ quan địa chất của biển đảo Việt Nam và sinh thái tiêu biểu

Ebook Biển đảo Việt Nam – Tài nguyên vị thế và những kỳ quan địa chất, sinh thái tiêu biểu gồm 2 phần chính với các nội dung tiềm năng tài nguyên vị thế, kỳ quan địa chất và sinh thái các vùng biển đảo Việt Nam; tài nguyên vị thế, kỳ quan địa chất và sinh thái các khu vực tiêu biểu.

7/8/2020 12:56:11 PM +00:00

Hướng dẫn môn học Thực tập trắc địa

Tài liệu hướng dẫn môn học Thực tập trắc địa trình bày nội dung thực tập; làm quen với máy thủy bình, máy kinh vĩ điện tử; đo vẽ bình đồ khu vực; đo cao, đo góc; kí hiệu địa vật. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết những nội dung môn học.

6/18/2020 5:49:34 PM +00:00

Evaluation of solar radiation estimated from Himawari-8 satellite over Viet Nam region

In this study, we evaluated the Himawari-8 radiation product, named AMATERASS, provided by solar radiation consortium under Japan Science and Technology Agency (JST), Strategic Creation Research Promotion Project/Terrestrial Energy Estimation and Demand Data Analyzes (CREST/TEEDDA) using observations recorded at 5 stations in different regions of Viet Nam. The result showed good agreement between satellite estimation and observed data with high correlation of range 0.92- 0.94, and better in clear-sky episodes. We compared GHI estimates of EMATERASS with ERAInterim reanalysis in the spatial scale. The comparison was made separately for 7 climate zones and 4 seasons. The results showed that ERA-Interim products were well associated with satellite-based estimates in seasonal trends, but with different biases. The difference between two products was particularly pronounced in the months of DJF periods and in the north part of Viet Nam because of unresolved cloud in the ERA reanalysis. Thus, satellite estimation of Solar irradiation could be used for producing reliable solar radiation maps for Viet Nam in condition of limited surface network of observations.

6/18/2020 5:27:25 PM +00:00

Inter-comparison between modis satellite-based and aeronet ground-based aerosol optical depth products in Viet Nam

Although a number of studies have extensively inter-compared the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) satellite-based aerosol optical depth (AOD) with the Aerosol Robotic Network (AERONET) ground-based AOD on both global and regional scales, almost no similar studies have been conducted for Viet Nam - a humid subtropical climate region. For the first time, inter-comparison between the MODIS Terra and Aqua Collection 6.1 (C6.1) Dark Target (DT) 10 km, Deep Blue (DB) 10 km, and merged DT-DB 10 km with the AERONET AODs has been performed in different areas with different surface types and different climatic characteristics in Viet Nam. Three investigated AERONET stations are Nghia Do (urban), Son La (mountainous rural), and Bac Lieu (coastal urban) with the studying periods of 2010 - 2016, 2012 - 2017, and 2010 - 2017, respectively. Our findings showed the better performances of DB algorithm than those of DT and DT-DB products in the urban area. Additionally, all MODIS AOD algorithm performed worse over the coastal area compared to those in the non-coastal areas. Generally, the ability of all the MODIS AODs to catch up the monthly-mean AERONET AODs has been expressed in this study.

6/18/2020 5:26:23 PM +00:00

Một số bàn luận về thuật ngữ đo đạc và bản đồ

Trong bài viết này tác giả phân tích một số bất cập trong việc sử dụng các thuật ngữ trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, từ đó đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền để tìm ra hướng giải quyết để chuẩn hóa các thuật ngữ chưa được thống nhất này.

6/18/2020 2:05:52 PM +00:00

Cơ sở khoa học của việc xác định các giá trị dị thường RTM ở các khu vực rừng núi Việt Nam

Bài báo khoa học này đã luận chứng cho việc sử dụng dị thường RTM để xây dựng CSDL dị thường trọng lực quốc gia đối với đất nước có 3/4 diện tích là các khu vực đồi núi cao như Việt Nam. Bài báo đã chứng minh được rằng khi các hiệu độ cao giữa mặt địa hình thực và mặt địa hình trung bình lớn hơn 23,244 m, các dị thường Faye sẽ chứa trong mình các sai số hệ thống lớn được gây ra bởi các khối lượng vật chất dư thừa nằm giữa mặt địa hình thực và mặt địa hình trung bình, thêm vào đó các khối lượng vật chất dư thừa đặc trưng cho sự tác động của các sóng geoid với các bước sóng trung.

6/18/2020 9:03:50 AM +00:00

Hoàn thiện quy trình xử lý các dữ liệu trọng lực để xây dựng cơ sở dữ liệu dị thường trọng lực quốc gia ở Việt Nam

Bài báo khoa học này trình bày các kết quả nghiên cứu trên thế giới và đề xuất bổ sung vào các tiêu chuẩn quốc gia về trọng lực chi tiết các nội dung liên quan đến việc hiệu chỉnh dị thường không khí tự do bởi các số hiệu chỉnh do khối lượng vật chất khí quyển và khối lượng vật chất địa hình giữa mặt địa hình thực và mặt địa hình trung bình. Ngoài ra, bài báo này đề xuất sử dụng phương pháp tính toán số hiệu chỉnh Faye theo tích phân lăng trụ khi tính đến cấu trúc của các mô hình số độ cao độ phân giải cao hiện nay.

6/18/2020 9:03:35 AM +00:00

Tiếp cận bài toán tìm kiếm và loại bỏ các sai số thô trong dữ liệu dị thường trọng lực khi xây dựng cơ sở dữ liệu dị thường trọng lực theo phương pháp Kriging tổng quát

Bài toán nội suy xác định các giá trị dị thường trọng lực tại các đỉnh của các ô chuẩn trong CSDL dị thường trọng lực quốc gia từ các giá trị dị thường trọng lực trên các điểm trọng lực là bài toán khoa học - kỹ thuật rất phức tạp. Hiện nay phương pháp kriging tổng quát đang được sử dụng để giải quyết bài toán nêu trên.

6/18/2020 9:03:21 AM +00:00

Tiếp cận khái niệm mô hình địa chính biển Việt Nam

Bài báo trình bày cách tiếp cận khái niệm mô hình quản lý lãnh thổ biển - mô hình địa chính biển trên cơ sở phân tích, đánh giá các khái niệm, mô hình của một số nước trên thế giới từ đó đề xuất khung mô hình phù hợp với Việt Nam, giúp việc quy hoạch, quản lý và sử dụng không gian biển hiệu quả, bền vững

6/18/2020 9:03:13 AM +00:00

Bàn về đánh giá theo các phương pháp Kriging và Collocation

Với mục đích nhận được đánh giá sự không xê dịch của độ lệch xác suất theo phương pháp collocation, các giá trị gần đúng của đại lượng ngẫu nhiên xác suất nhất được nội suy phải được xác định từ chính các đại lượng ngẫu nhiên trong trường ngẫu nhiên. Từ các kết quả nghiên cứu, bài báo đã chỉ ra sự không thích hợp của việc sử dụng các dị thường trọng lực được xác định từ mô hình EGM2008 làm các giá trị gần đúng của các giá trị dị thường được nội suy dựa trên các giá trị dị thường trọng lực mặt đất ở Việt Nam do các dữ liệu trọng lực ở Việt Nam không tham gia tính toán các hệ số điều hòa của mô hình EGM2008.

6/18/2020 9:03:06 AM +00:00

Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai

Bài báo này giới thiệu mô hình xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai; đồng thời từ cơ sở dữ liệu này ứng dụng phần mềm ArcGIS xây dựng các công cụ tự động hóa để hỗ trợ công tác thống kê, kiểm kê đất đai theo các quy định hiện hành. Các kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng trong công tác kiểm kê đất đai năm 2019 tại huyện Tân Hồng và thị xã Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp.

6/18/2020 7:33:28 AM +00:00

Xác định các hệ số mô hình dự báo lún Asadi phù hợp đặc điểm khai thác vỉa dốc tại bể than Quảng Ninh

Bài báo đề xuất công thức tổng quát tính trị số gần đúng của các hệ số mô hình dự báo lún Asadi. Dựa trên các trị gần đúng và số liệu quan trắc lún bề mặt do khai thác than hầm lò tại mỏ Thống Nhất, áp dụng nguyên lý số bình phương nhỏ nhất để xác định các hệ số của mô hình. Sử dụng mô hình này dự báo độ lún bề mặt do khai thác tại mỏ than Mông Dương, đây là mỏ hầm lò có điều kiện địa chất, tính chất cơ lý đất đá cũng như độ dốc của vỉa khá tương đồng với mỏ Thống Nhất.

6/18/2020 7:33:15 AM +00:00

Tích hợp không gian địa lý với hồ sơ hành chính để sản xuất số liệu thống kê chính xác

Để chuẩn bị cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2020 của Mông Cổ, Cơ quan Thống kê quốc gia Mông Cổ (NSO) dự kiến thực hiện cách tiếp cận đa phương thức, hàng loạt các hoạt động liên quan đến phát triển và nâng cao khung thống kê không gian địa lý.

6/18/2020 7:32:25 AM +00:00

Thách thức và tiếp cận mô hình ba chiều điều kiện địa chất công trình khu vực Hà Nội

Trong nghiên cứu này, các tiếp cận và phương pháp nghiên cứu đã được đề xuất trên cơ sở phân tích các thách thức trong mô hình hóa, thiết lập mô hình ba chiều điều kiện địa chất công trình khu vực Hà Nội. Kết quả mô hình ba chiều khu vực Hà Nội có cấu trúc gồm 21 lớp địa tầng xếp chồng khít lên nhau, có độ chính xác và tin cậy được kiểm định qua các đánh giá thống kê. Mô hình được tích hợp các thuộc tính địa chất địa công trình đã góp phần tái hiện các cấu trúc địa không gian các điều kiện địa chất công trình khu vực nghiên cứu một cách toàn diện, liên tục, phân giải cao mang tính hệ thống.

6/18/2020 7:32:00 AM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến kết quả tuyển mẫu than Vàng Danh cỡ hạt -0,3 mm trên thiết bị tuyển nổi cột dạng tấm nghiêng Reflux

Bài báo trình bày kết quả tuyển nổi điều kiện mẫu than cỡ hạt -0,3 mm tại mỏ than Vàng Danh trên thiết bị Reflux phòng thí nghiệm. Trong các thí nghiệm, một số thông số công nghệ như: thời gian tuyển nổi, nồng độ bùn, tốc độ cấp liệu, chiều dày lớp bọt, chi phí nước rửa bọt, các chế độ thuốc tuyển được khảo sát nhằm đánh giá khả năng tuyển than trên thiết bị này.

6/18/2020 7:30:35 AM +00:00

Một số kết quả nghiên cứu mới về quặng hóa volfram, thiếc-đa kim khu vực Huổi Chừn, tỉnh Hủa Phăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Bài báo giới thiệu một số kết quả nghiên cứu mới về quặng hóa volfram, thiếc - đa kim khu vực Huổi Chừn trên cơ sở áp dụng phương pháp địa chất truyền thống, kết hợp phương pháp nghiên cứu thành phần vật chất quặng và phương pháp toán thống kê.

6/18/2020 7:30:28 AM +00:00

Giải pháp bảo mật thông tin cho thiết bị Gateway IoT

Trong bài báo này, nhóm tác giả trình bày giải pháp bảo mật dữ liệu cho thiết bị Gateway IoT nhằm đảm bảo an toàn thông tin chống lại các cuộc tấn công kiểu nghe lén hay sniffers. Thiết bị được tích hợp thử nghiệm trong hệ thống giám sát sạt lở đất và đã chứng minh được khả năng làm việc, tăng độ tin cậy của hệ thống.

6/18/2020 7:29:55 AM +00:00

Dự báo biến động sử dụng đất với sự hỗ trợ của GIS và viễn thám

Quá trình đô thị hóa ở Việt Nam đang diễn ra nhanh chóng, cùng với đó là sự biến động sử dụng đất mạnh mẽ. Dự báo được xu hướng phát triển của các loại hình sử dụng đất giúp các nhà hoạch định chính sách có những quyết định đúng đắn trong quy hoạch và phát triển đô thị. Mục tiêu của bài báo là nhằm dự báo và phân tích xu hướng phát triển sử dụng đất dựa trên ảnh vệ tinh Landsat 5 và 8 các năm 2006, 2010, 2016, ảnh Sentinel năm 2018 và công nghệ GIS. Khu vực thực nghiệm được chọn là huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị.

6/18/2020 7:29:49 AM +00:00

Đánh giá vai trò của cơ cấu lớp phủ bề mặt đô thị trong việc giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị bằng công nghệ viễn thám và GIS

Nghiên cứu này đã điều tra và đánh giá vai trò của cơ cấu lớp phủ bề mặt đô thị sẽ ảnh hưởng đến UHI ở khu vực đô thị quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, dựa trên việc phân tích nhiệt độ bề mặt đất (LST) liên quan đến tỷ lệ phần trăm thảm thực vật,tỷ lệ không thấm nước,tỷ lệ lớp phủ mặt nước và tỷ lệ lớp phủ đất trống.

6/18/2020 7:29:36 AM +00:00

Đặc điểm trầm tích tầng mặt vùng biển đảo Cô Tô

Bài viết đã thu thập 552 mẫu độ hạt và 33 mẫu định lượng khoáng vật trong trầm tích tầng mặt tại vùng biển đảo Cô Tô, Vịnh Bắc Bộ, Việt Nam để xác định đặc điểm phân bố và nguồn gốc trầm tích.

6/18/2020 7:29:10 AM +00:00