Tài liệu miễn phí Thủ tục hành chính

Download Tài liệu học tập miễn phí Thủ tục hành chính

Mẫu tờ khai xin cấp lại bản chính giấy khai sinh

Mẫu tờ khai xin cấp lại bản chính giấy khai sinh giúp cho người bị mất giấy khai sinh làm đúng trình tự, thủ tục hành chính để xin cấp lại giấy khai sinh. Mời bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:32:05 AM +00:00

Quyền của người nộp đơn đăng ký sáng chế

Cho tới khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung các tài liệu của đơn hoặc tách đơn đăng ký.

8/30/2018 4:20:34 AM +00:00

Quy trình làm thủ tục Đăng ký sáng chế

Trình tự thực hiện và Quy trình làm thủ tục Đăng ký sáng chế: Tiếp nhận đơn, Đơn đăng ký sáng chế có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

8/30/2018 4:20:34 AM +00:00

Thủ tục đăng ký thuế của các đơn vị, tổ chức kinh tế sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng, hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt nam; Bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài có trách nhiệm nộp hộ thuế cho các nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài.

8/30/2018 4:20:23 AM +00:00

Thủ tục thoái trả thuế thu nhập với người có thu nhập cao

Cá nhân là đối tượng được thoái trả thuế thu nhập cần có mã số thuế cá nhân. Trường hợp chưa có thì cơ quan thuế hướng dẫn và đề nghị cá nhân thực hiện các thủ tục đăng ký để được cấp mã số thuế TNCN.

8/30/2018 4:20:23 AM +00:00

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đích danh và không đích danh

Hồ sơ nuôi con không đích danh bao gồm bộ hồ sơ nhận nuôi con, trong đó bao gồm các loại giấy tờ như phiếu lý lịch tư pháp, văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân, hồ sơ của người được nhận làm con.. cùng một số giấy tờ cần thiết và những qui định của luật nuôi con kèm theo. Mời các bạn tìm hiểu kĩ hơn qua tài liệu dưới đây!

8/30/2018 4:20:00 AM +00:00

Điều kiện, thủ tục nhận nuôi con nuôi

Tại Điều 14, Luật Nuôi con nuôi quy định người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây: có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên, có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi.

8/30/2018 4:20:00 AM +00:00

Thủ tục đăng ký việc nhận nuôi con nuôi

Thủ tục đăng ký việc nhận nuôi con nuôi: trình tự thực hiện: Người nhận con nuôi phải trực tiếp nộp hồ sơ nhận con nuôi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã. Nếu xét thấy việc cho và nhận con nuôi có đủ điều kiện theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình thì Ủy ban nhân dân cấp xã thụ lý giải quyết việc đăng ký việc nuôi con nuôi.

8/30/2018 4:20:00 AM +00:00

Trình tự, thủ tục khi nhận nuôi con nuôi

Đối với trường hợp nhận nuôi con trong nước thì người nhận con nuôi phải nộp hồ sơ của mình và hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi tại UBND cấp xã nơi người được giới thiệu làm con nuôi thường trú hoặc nơi người nhận con nuôi thường trú.

8/30/2018 4:20:00 AM +00:00

Các bước thành lập công ty cổ phần, thủ tục thành lập

Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế.

8/30/2018 4:20:00 AM +00:00

Thủ tục thành lập doanh nghiệp, công ty năm 2014

Thủ tục thành lập công ty mới được chia làm 3 giai đoạn: Chuẩn bị thông tin, thực hiện thủ tục hành chính, hoàn thành thủ tục sau thành lập. Mời các bạn tham khảo tài liệu dưới đây để hiểu hơn các bước thành lập một công ty!

8/30/2018 4:20:00 AM +00:00

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Bạn đang có nhu cầu thành lập chi nhánh công ty cổ phần? Bạn còn mông lung về các thủ tục để thành lập chi nhánh công ty cổ phần, các bạn có thể tham khảo tài liệu dưới đây để hiểu rõ hơn về qui định, điều kiện thành lập chi nhánh công ty. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 4:20:00 AM +00:00

Thủ tục tiến hành thành lập doanh nghiệp

Nếu bạn đang sở hữu một ý tưởng kinh doanh sáng sủa, đừng ngần ngại bắt tay cùng bạn bè hay nỗ lực tự thân để thành lập một doanh nghiệp. Thủ tục thành lập doanh nghiệp ngày nay không quá phức tạp. Khi tuân thủ chặt chẽ những bước sau, nhà kinh doanh trẻ có thể dễ dàng sở hữu một doanh nghiệp hợp pháp để phát triển ý tưởng kinh doanh.

8/30/2018 4:20:00 AM +00:00

Thủ tục hải quan điện tử xuất khẩu sản phẩm

Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm sản xuất xuất khẩu ra nước ngoài thực hiện theo quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu theo hợp đồng mua bán quy định. Mời các bạn tham khảo về thủ tục hải quản xuất khẩu sản phẩm qua tài liệu dưới đây.

8/30/2018 4:20:00 AM +00:00

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thương mại

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thương mại, khi làm thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu thương mại, người khai hải quan phải nộp đầy đủ các giấy tờ. Mời các bạn tham khảo về thủ tục để biết rõ hơn.

8/30/2018 4:20:00 AM +00:00

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư. Mời các bạn tham khảo để nắm rõ các vấn đề về thủ tục đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

8/30/2018 4:20:00 AM +00:00

Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa từ nội địa vào doanh nghiệp chế xuất

Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa từ nội địa vào doanh nghiệp chế xuất,các thủ tục này dành cho doanh nghiệm nội địa và doanh nghiệp chế xuất. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 4:20:00 AM +00:00

Thủ tục hải quan quá cảnh và thông quan nội địa

Thủ tục hải quan quá cảnh và thông quan nội địa. Chế độ thủ tục hải quan quá cảnh và thông quan nội địa. Nguyên tắc cơ bản của thủ tục hải quan quá cảnh. Miễn khám hải quan, tiền đặt cọc và áp tải trên đường vận chuyển. Mời các bạn tham khảo để nắm rõ hơn.

8/30/2018 4:20:00 AM +00:00

Thủ Tục Hải Quan Xuất Nhập khẩu Container

Thủ Tục Hải Quan Xuất Nhập khẩu Container được chia làm hai bước: thủ tục hải quan giám sát và thủ tục hải quan kiểm hóa. Quy trình kiểm tra hải quan bao gồm những thủ tục cụ thể nào? các bạn có thể tìm hiểu kĩ hơn qua tài liệu dưới đây!

8/30/2018 4:20:00 AM +00:00

Thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan

Thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan, gồm có các nguyên tắc hành thủ tục hải quan kiểm tra giám sát hải quan, thủ tục hải quan, địa điểm làm thủ tục hải quan và một số điều khác. Mời các bạn tham khảo để nắm rõ hơn.

8/30/2018 4:20:00 AM +00:00

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu, thủ tục này được thực hiện với các cá nhân và tổ chức, cơ quan hành chính nhà nước. Mời các bạn tham khảo để biết thêm các thông tin bên trong thủ tục!

8/30/2018 4:20:00 AM +00:00

Thủ tục hải quan điện tử nhập khẩu nguyên liệu, vật tư gia công

Tìm hiểu một số thủ tục hải quan điện tử nhập khẩu nguyên liệu, vật tư gia công qua tài liệu dưới đây giúp bạn nắm rõ qui định và quy trình làm thủ tục nhập khẩu hàng điện tử. Tài liệu dành cho sinh viên ngành hải quan, xuất nhập khẩu cùng tham khảo để học tốt hơn!

8/30/2018 4:20:00 AM +00:00

Thủ tục hải quan điện tử xuất khẩu sản phẩm gia công ra nước ngoài

Một số qui định về hồ sơ hải quan điện tử xuất khẩu sản phẩm gia công ra nước ngoài dành cho sinh viên, nhân viên ngành xuất nhập khẩu tham khảo để học và làm tốt hơn.

8/30/2018 4:20:00 AM +00:00

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận tải đa phương thức

Thủ tục hải quản đối với hàng hóa vận tải đa phương thức qui định hàng hóa phải trả cho người nhận hàng ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, cùng một số qui định hàng hóa khác trong hồ sơ hải quan, các bạn có thể tìm hiểu kĩ hơn qua tài liệu dưới đây. Mời các bạn tham khảo!

8/30/2018 4:20:00 AM +00:00

Bốn bước tiến hành giải thể doanh nghiệp - Thủ tục cần làm khi giải thể công ty TNHH 1 thành viên

Một công ty, doanh nghiệp khi muốn giải thể công ty cần những thủ tục hành chính nào và tiến hành giải thể ra sao. Cùng tìm hiểu bốn bước tiến hành để giải thể đối với công ty TNHH 1 thành viên qua tài liệu dưới đây bạn nhé!

8/30/2018 4:19:59 AM +00:00

Quy trình giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn

Tìm hiểu quy trình giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn qua tài liệu dưới đây. Tài liệu dành cho sinh viên ngành quản trị kinh doanh tham khảo để học tốt hơn!

8/30/2018 4:19:59 AM +00:00

Thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên - Hồ sơ đăng kí giải thể doanh nghiệp

Khi tiến hành thủ tục giải thể công ty, doanh nghiệp đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì hồ sơ đăng kí giải thể bao gồm cụ thể những giấy tờ và thủ tục tiến hành ra sao? tài liệu sau đây sẽ giúp các bạn sinh viên quản trị doanh nghiệp nắm rõ để học tốt hơn.

8/30/2018 4:19:59 AM +00:00

Quy định về giải thể doanh nghiệp

Tìm hiểu về trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp cũng như các bước tiến hành giải thể qua tài liệu sau đây. Tài liệu dành cho các bạn sinh viên ngành quản trị doanh nghiệp tham khảo để học tốt hơn!

8/30/2018 4:19:59 AM +00:00

Các luật pháp liên quan khi nhập khẩu và bán hàng tại Nhật Bản

Khi kinh doanh nhập khẩu vào Nhật Bản, có các danh mục mua bán thuộc hoặc không thuộc đối tượng áp dụng của pháp luật. Nếu thuộc đối tượng áp dụng của pháp luật thì các thủ tục liên quan cũng khác nhau bởi luật điều chỉnh nó, vì vậy bạn cần xác nhận trước điều này. Mời các bạn tham khảo tài liệu dưới đây để hiểu rõ hơn thủ tục nhập khẩu của đất nước bạn.

8/30/2018 4:19:59 AM +00:00

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại

Một số qui đinh, thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại cũng như điều kiện và đăng ký nhập khẩu hàng vào Việt Nam được qui định như thế nào, các bạn có thể tìm hiểu qua tài liệu dưới đây.

8/30/2018 4:19:59 AM +00:00