Tài liệu miễn phí Thủ tục hành chính

Download Tài liệu học tập miễn phí Thủ tục hành chính

Mẫu Công văn đề nghị không thu thuế (Mẫu số 05/CVĐNKTT/TXNK)

Mẫu Công văn đề nghị không thu thuế (Mẫu số 05/CVĐNKTT/TXNK) là văn bản của tổ chức hoặc cá nhân đề nghị không thu thuế gửi cho cơ quan có thẩm quyền xử lý không thu thuế. Nội dung công văn bao gồm thông tin tổ chức/cá nhân đề nghị không thu thuế, thông tin về hàng hóa đề nghị không thu thuế, thông tin về số tiền thuế đề nghị không thu.

4/9/2023 2:43:08 AM +00:00

Mẫu Công văn đề nghị hoàn nộp thừa (Mẫu số 27/CVĐNHNT/TXN)

Mẫu Công văn đề nghị hoàn nộp thừa áp dụng trong trường hợp hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa (Mẫu số 27/CVĐNHNT/TXNK) gồm 2 nội dung chính: một là thông tin cá nhân hoặc tổ chức đề nghị hoàn thuế, hai là nội dung đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (Thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả, Lý do đề nghị hoàn, hình thức hoàn trả). Mời bạn tham khảo chi tiết.

4/9/2023 2:42:57 AM +00:00

Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế là văn bản do người có quyền thừa kế xác lập thể hiện nguyện vọng, nhu cầu của mình với khối tài sản được thừa kế. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ nội dung hơn.

4/5/2023 7:10:51 PM +00:00

Thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng cháy và chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng cháy và chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an được ban hành kèm theo Quyết định số 2974/QĐ­BCA­C07, ngày 04/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/18/2021 5:31:57 PM +00:00

Mẫu Tờ trình thẩm định khách hàng

Mẫu Tờ trình thẩm định khách hàng được sử dụng với mục tiêu cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp (mức cấp ≤ 05 tỷ). Tờ trình nêu rõ thông tin doanh nghiệp, hiện trạng - kiến nghị tổng mức cấp tín dụng - quan hệ với các tổ chức tín dụng,... Mời các cùng tham khảo!

10/18/2021 8:38:48 AM +00:00

Mẫu Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

Mẫu Băn bản xin được thực hiện dự án đầu tư là mẫu văn bản được lập ra để xin được thực hiện dự án đầu tư và phải nêu rõ thông tin của dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về Mẫu Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư dưới đây.

6/17/2020 10:08:11 PM +00:00

Mẫu Quyết định chủ trương đầu tư

Mẫu Quyết định về việc chủ trương đầu tư là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc chủ trường đầu tư. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin các nhà đầu tư... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về Mẫu Quyết định chủ trương đầu tư dưới đây.

6/17/2020 10:08:05 PM +00:00

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Mẫu Giấy chứng nhận về việc đăng ký đầu tư là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về việc đăng ký đầu tư. Mẫu giấy chứng nhận nêu rõ thông tin nhà đầu tư, nội dung chứng nhận... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau đây.

6/17/2020 10:07:59 PM +00:00

Quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án

Quy trình này được thiết lập nhằm quy định trình tự và cách thức thẩm định, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Quy trình này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại các tỉnh, thành phố.

6/17/2020 10:07:53 PM +00:00

Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ dự án

Giấy biên nhận hồ sơ là mẫu giấy được lập ra để xác nhận biên nhận hồ sơ. Mẫu giấy biên nhận hồ sơ dự án nêu rõ thông tin của người biên nhận hồ sơ, thông tin của người nhận hồ sơ, hồ sơ, giấy tờ tài liệu cần gửi... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ dự án tại đây.

6/17/2020 10:07:47 PM +00:00

Quy chế đánh giá thành tích nhân viên công ty

Quy trình đánh giá được xác lập nhằm đáp ứng các yêu cầu sau: đánh giá mức độ hoàn thành công việc là cơ sở để xác định những đóng góp của cá nhân, tập thể vào thành tích chung của Công ty, trên cơ sở đó để Hội đồng lương của Công ty quyết định trả lương, nâng lương, trả thưởng, và các lợi ích và nghĩa vụ khác với từng cá nhân và tập thể...

9/14/2019 12:35:50 PM +00:00

Nội dung hướng dẫn nhân viên mới

Nội dung hướng dẫn nhân viên mới gồm các quy định nơi làm việc: Hướng dẫn cách chấm công; giờ giấc làm việc; thủ tục ra vào cổng trong giờ làm việc, xin nghỉ phép, các quy định mang tính sinh hoạt: Giờ ăn giữa ca; nhà vệ sinh; hút thuốc; cách thức và nơi gửi xe; tuyến xe đưa rước, các quy định mang tính chế độ: Chế độ tham gia BHXH, BHYT, BH thân thể; chế độ thai sản; chế độ phép năm... Mời các bạn cùng tham khảo.

9/14/2019 12:35:20 PM +00:00

Mẫu Tờ trình yêu cầu bổ sung nhân sự đột xuất

Mẫu tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất nhằm giúp bạn soạn thảo một mẫu tờ trình về việc bổ sung nhân sự với cấp lãnh đạo công ty. Với mẫu tờ trình này sẽ giúp bạn không phải băn khoăn lo lắng khi có sự thay đổi về nhân sự trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

9/14/2019 12:35:14 PM +00:00

Mẫu Tờ trình miễn nhiệm cán bộ

Mẫu tờ trình miễn nhiệm cán bộ được các trưởng bộ phận sử dụng để trình lên cấp trên có liên quan xét duyệt khi nhận được thông tin về việc miễn nhiễm đối với cán bộ làm việc trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tờ tình về việc miễn nhiệm cán bộ cần nêu rõ thông tin cá nhân của người miễn nhiệm, đơn vị công tác, chức vụ, lý do miễn nhiệm cán bộ...

9/14/2019 12:35:07 PM +00:00

Mẫu Tờ trình điều động cán bộ

Mẫu tờ trình Điều động cán bộ là mẫu bản tờ trình được lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để trình bày về việc điều động cán bộ từ đơn vị này sang đơn vị khác. Mẫu tờ trình nêu rõ thông tin cá nhân của các cán bộ được điều động, đơn vị cũ và đơn vị mới chuyển đến, thời gian điều động, lý do điều động, mô tả công việc tại đơn vị mới của cán bộ được điều động. Mời các bạn cùng tham khảo.

9/14/2019 12:34:59 PM +00:00

Mẫu Tờ trình điều chuyển cán bộ

Mẫu tờ trình điều chuyển cán bộ là mẫu bản tờ trình được lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để trình bày về việc điều chuyển cán bộ từ đơn vị này sang đơn vị khác. Mẫu tờ trình nêu rõ thông tin cá nhân của các cán bộ được điều chuyển, đơn vị cũ và đơn vị mới chuyển đến, thời gian điều chuyển, lý do điều chuyển, mô tả công việc tại đơn vị mới của cán bộ được điều chuyển.

9/14/2019 12:34:52 PM +00:00

Mẫu Tờ trình bổ nhiệm cán bộ

Tờ trình bổ nhiệm cán bộ được lập ra để gửi đến các bộ cấp trên trước khi có quyết định chính thức cho việc bổ nhiệm cán bộ. Trong mẫu tờ trình bổ nhiệm cán bộ sẽ có đầy đủ các thông tin từ: thông tin cá nhân, đơn vị, vị trí công tác, thu nhập, vị trí - nhiệm vụ mới, vv. Các thông tin trong tờ trình bổ nhiệm cán bộ sẽ được xem và xét duyệt cụ thể để có công văn bổ nhiệm cán bộ ở vị trí mới.

9/14/2019 12:34:39 PM +00:00

Mẫu Thông báo không tiếp tục gia hạn HĐLĐ

Đối với HĐLĐ có thời hạn, khi hết hạn hai bên có quyền tái ký hoặc không tái ký HĐLĐ mới. Trường hợp NSDLĐ không tái ký, thì phải thông báo bằng văn bản cho NLĐ ít nhất 15 ngày trước khi HĐLĐ hết hạn. Dưới đây là mẫu Mẫu Thông báo không tiếp tục gia hạn HĐLĐ, mời các bạn cùng tham khảo.

9/14/2019 12:34:24 PM +00:00

Mẫu Sổ theo dõi khen thưởng

Mẫu sổ theo dõi khen thưởng là sổ theo dõi được dùng trong các doanh nghiệp, được dùng để theo dõi quá trình khen thưởng của doanh nghiệp trong các năm. Mẫu bao gồm các nội dung: số thứ tự, số quyết định, ngày, lý do khen thưởng, người được khen thưởng, hình thức khen thưởng...... Mời các bạn cùng tham khảo!

9/14/2019 12:34:06 PM +00:00

Mẫu Quyết định xử lý kỷ luật

Mẫu quyết định xử lý kỷ luật là mẫu quyết định được ban lãnh đạo của cơ quan, doanh nghiệp lập ra để quyết định về việc xử lý kỷ luật đối với nhân viên vi phạm nội quy, quy chế của công ty. Mẫu quyết định lấy quy chế của công ty, biên bản họp kỷ luật làm căn cứ và nêu rõ tên nhân viên bị kỷ luật. Mời các bạn cùng tham khảo!

9/14/2019 12:33:59 PM +00:00

Mẫu Quyết định tiếp nhận thực tập

Mẫu quyết định tiếp nhận thực tập là mẫu quyết định của công ty, doanh nghiệp ban hành về việc quyết định nhận thực tập sinh vào thực tập khi sinh viên đó xin thực tập tại cơ quan, doanh nghiệp. Mẫu nêu rõ những thông tin làm căn cứ, thông tin sinh viên thực tập, thời gian tham gia thực tập... Mời các bạn cùng tham khảo!

9/14/2019 12:33:52 PM +00:00

Mẫu Quyết định tiếp nhận cán bộ, nhân viên

Mẫu quyết định về việc tiếp nhận cán bộ, nhân viên của Tổng Giám đốc là mẫu bản quyết định được Tổng giám đốc công ty lập ra để quyết định về việc tiếp nhận cán bộ, công nhân viên của đơn vị doanh nghiệp. Mẫu quyết định nêu rõ nhân viên được tiếp nhận, quyền lợi và trách nhiệm của nhân viên được tiếp nhận đó.

9/14/2019 12:33:45 PM +00:00

Mẫu Quyết định thanh lý Hợp đồng lao động

Mẫu quyết định về việc thanh lý hợp đồng lao động là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc thanh lý hợp đồng lao động. Mẫu quyết nêu rõ thông tin người được thanh lý hợp đồng, chức vụ, thời gian thanh lý hợp đồng...

9/14/2019 12:33:39 PM +00:00

Mẫu Quyết định nâng bậc lương cho cán bộ, nhân viên

Mẫu quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên viên chức là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên viên chức. Mẫu quyết định nêu rõ nội dung nâng bậc lương, hệ số lương mới cho cán bộ viên chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

9/14/2019 12:33:32 PM +00:00

Mẫu Quyết định miễn nhiệm cán bộ

Mẫu Quyết định miễn nhiệm cán bộ, viên chức là mẫu quyết định của doanh nghiệp về việc miễn nhiệm chức vụ của cán bộ trong công ty khi đã có sự đồng ý của hội đồng quản trị công ty. Mời các bạn cùng tham khảo và download mẫu quyết định chi tiết tại TaiLieu.VN.

9/14/2019 12:33:25 PM +00:00

Mẫu Quyết định lương miễn nhiệm

Mẫu quyết định lương miễn nhiệm chức vụ cán bộ là mẫu quyết định của công ty ban hành về mức lương miễn nhiệm một chức vụ, cán bộ nào đó của công ty khi có sự đồng ý của hội đồng quản trị công ty. Mẫu quyết định lương miễn nhiệm lấy luật doanh nghiệp, các điều khoản của công ty làm căn cứ để đưa ra quyết định miễn nhiệm một người nào đó. Mời các bạn cùng tham khảo.

9/14/2019 12:33:18 PM +00:00

Mẫu Quyết định lương bổ nhiệm

Khi công ty bổ nhiệm, đề cử một cá nhân vào vị trí mới thì công ty sẽ phải ra quyết định về lương bổ nhiệm chức vụ mới cho nhân viên. Mẫu quyết định lương bổ nhiệm chức vụ thường được đính kèm và sử dụng trong các quyết định bổ nhiệm trưởng phòng, quyết định bổ nhiệm phó giám đốc, quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng... Mời các bạn cùng tham khảo.

9/14/2019 12:33:11 PM +00:00

Mẫu Quyết định đồng ý cho nghỉ việc

Mẫu Quyết định đồng ý cho nghỉ việc là một văn bản được áp dụng cho các doanh nghiệp/công ty/tập đoàn hay các khối cơ quan đoàn thể dùng để quyết định nghỉ việc cho một cá nhân trong công ty. Để tiện lợi cho quá trình soạn thảo chúng tôi đã mang đến cho bạn những mẫu quyết định nghỉ việc chuẩn nhất, bạn có thể tham khảo và download mẫu đơn xin nghỉ việc để sử dụng.

9/14/2019 12:33:04 PM +00:00

Mẫu Quyết định điều chuyển cán bộ

Nội dung Mẫu Quyết định điều chuyển cán bộ bao gồm các thông tin về đơn vị điều chuyển, người được điều chuyển, quyền và nghĩa vụ của người được điều chuyển, mức lương, phụ cấp và các nội dung khác liên quan... Mời các bạn cùng tham khảo.

9/14/2019 12:32:57 PM +00:00

Mẫu Quyết định bổ nhiệm cán bộ

Mẫu Quyết định bổ nhiệm cán bộ thuộc loại văn bản quyết định bổ nhiệm của Giám đốc Công ty, doanh nghiệp, Ban lãnh đạo muốn bổ nhiệm một chức vụ mới cho nhân viên. Mời các bạn cùng tham khảo!

9/14/2019 12:32:44 PM +00:00