Tài liệu miễn phí Sinh học

Download Tài liệu học tập miễn phí Sinh học

Hiện trạng và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến phân bố của loài thạch sùng mí Cát Bà Goniurosaurus Catbaensis

Bài viết này giới thiệu kết quả sử dụng mô hình phân bố loài để xác định khu vực phân bố tiềm năng của loài Thạch sùng mí cát bà và đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến phân bố của loài nhằm cung cấp thông tin cho xây dựng kế hoạch bảo tồn loài bò sát quý hiếm và đặc hữu này.

5/20/2021 4:04:15 PM +00:00

Dẫn liệu bước đầu về thành phần loài chim tại khu rừng Khe Choăng, vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An

Bài viết tiến hành đánh giá hiện trạng đa dạng thành phần loài chim ở khu vực này, chúng tôi điều tra thu thập mẫu vật các loài chim trong phạm vi rừng đặc dụng thuộc địa phận Trạm Quản lý và bảo vệ rừng Khe Choăng qua đó xác định các loài chim quý hiếm cần ưu tiên bảo tồn.

5/20/2021 4:04:08 PM +00:00

Nghiên cứu tính đa dạng, phân bố và hiện trạng bảo tồn các loài thông tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Thanh Hóa

Bài viết tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng và nghiên cứu thử nghiệm nhân giống bằng hạt và bằng hom sinh dưỡng của các loài Thông quý hiếm, nguy cấp là những giải pháp cần thiết và cấp bách.

5/20/2021 4:04:02 PM +00:00

Đa dạng chi hồng bì (Clausena) và chi cơm rượu (Glycosmis) (Rutaceae) ở Nghệ An

Bài báo này là kết quả nghiên cứu chi Hồng bì (Clausena) và Cơm rượu (Glycosmis) nhằm cung cấp thêm những dẫn liệu về tính đa dạng, giá trị sử dụng của các loài ở khu vực sinh thái khác nhau của Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung.

5/20/2021 4:03:55 PM +00:00

Đánh giá các mô hình sản xuất nông nghiệp trong khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tỉnh Hậu Giang

Bảo tồn đa dạng sinh học và duy trì Khu Bảo tồn thiên nhiên là một thách thức đối với hoạt động bảo tồn ở đây; bài viết tìm ra những mô hình sản xuất có hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường là vấn đề cần quan tâm.

5/20/2021 4:03:49 PM +00:00

Đa dạng thành phần loài tảo lục ở hồ Trị An

Bài viết nhằm công bố kết quả điều tra thành phần tảo lục của hồ Trị An trong năm 2016. Từ đó làm cơ sở phát triển các nghiên cứu về đa dạng sinh học cũng như các công trình nghiên cứu về tảo lục tiếp theo.

5/20/2021 4:03:41 PM +00:00

Nghiên cứu giống chuồn chuồn kim Prodasineura cowley, 1934 (Odonata: Zygoptera: Platycnemididae) ở Việt Nam

Bài viết cung cấp hình ảnh cấu tạo con đực, con cái của mỗi loài và cập nhập vùng phân bố của các loài Prodasineura ở Việt Nam dựa trên dữ liệu cá nhân của các tác giả và các tài liệu đã công bố (trừ loài P. laidlawi không có mẫu vật và vùng phân bố của nó ở Việt Nam cần phải được xem xét lại).

5/20/2021 4:03:34 PM +00:00

Khảo sát thành phần loài địa y trên lá thuộc chi Strigula. Arg tại hai tiểu khu 614 và 619 thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

Nghiên cứu này là cần thiết vì góp phần đánh giá sự đa dạng và phong phú của các loài địa y trên lá tại khu vực này để bổ sung thêm nguồn tài liệu về địa y trong kho tàng kiến thức đa dạng sinh vật ở Việt Nam và trên thế giới.

5/20/2021 4:03:28 PM +00:00

Tìm hiểu thành phần loài địa y trên lá thuộc chi Porina Ach. 1890 ở một số khu vực thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu trước đây đã mở ra những triển vọng nghiên cứu về khu hệ địa y ở Việt Nam, đặc biệt là những nghiên cứu về đa dạng thành phần loài một cách toàn diện và có tính hệ thống tại các Khu bảo tồn, các Vườn Quốc gia và các khu vực trên cả nước để lập ra một cơ sở dữ liệu về thành phần loài địa y ở Việt Nam.

5/20/2021 4:03:20 PM +00:00

Đa dạng và biến động cấu trúc quần xã tảo Silic tại sông Nhuệ đoạn chảy qua Khê Tang

Bài viết tiến hành điều tra thành phần loài tảo silic có ý nghĩa lớn, không chỉ phản ánh tính đa dạng sinh học tảo silic tại Sông Nhuệ mà còn xác định phân bố sinh thái của chúng nhằm sử dụng tảo silic trong các nghiên cứu đánh giá chất lượng môi trường nước.

5/20/2021 4:03:11 PM +00:00

Sự tăng trưởng kích thước cá chim trắng vây vàng trachinotus blochii (lacepede, 1801) nuôi thử nghiệm với một số công thức thức ăn khác nhau tại quảng bình

bài viết tiến hành nghiên cứu nuôi thử nghiệm đối tượng này trên hệ thống ao đất ven biển Quảng Bình với một số công thức thức ăn khác nhau nhằm bước đầu cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho mở rộng đối tượng nuôi thủy sản của địa phương hiệu quả.

5/20/2021 4:03:01 PM +00:00

Xác định tình trạng và phân bố của quần thể loài gà so ngực vàng (Arborophila Chloropus Blyth, 1859) tại vườn quốc gia cát tiên bằng phương pháp âm sinh học

Bài viết tiến hành nghiên cứu nhằm bổ sung thêm thông tin về tình trạng và đặc điểm phân bố của loài Gà so ngực vàng. Nghiên cứu cũng mở ra một hướng đi mới trong điều tra và giám các loài động vật hoang dã tại Việt Nam.

5/20/2021 4:02:54 PM +00:00

Đa dạng họ hồ tiêu (Piperaceae) ở vườn quốc gia Bến En, Thanh Hóa

Bài viết này là kết quả nghiên cứu họ Hồ tiêu (Piperaceae) ở VQG Bến En nhằm cung cấp thêm những dẫn liệu để góp phần bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn tài nguyên thực vật có hiệu quả.

5/20/2021 4:02:48 PM +00:00

Đa dạng thực vật có hoa vùng đất cát huyện Triệu Phong và Hải Lăng tỉnh Quảng Trị

Cồn cát ven biển, đất cát là loại thể nền đặc trưng của vùng bờ biển. Chúng chịu tác động của các yếu tố vô sinh như: hoạt động của biển, thủy triều, nhiệt độ, gió, sự bồi lắng phù sa hay sự ngưng tụ chất hữu cơ,… Trải qua thời gian, dưới tác động của các yếu tố trong môi trường đã hình thành những dãy cồn cát từ bờ biển cho đến sâu vào trong nội địa. Nhờ có sự hiện diện của hệ thực vật ở đây đã góp phần vào giảm thiểu tính khắc nghiệt khí hậu, ngăn cản sự sa mạc hóa do hiện tượng di động của cồn cát, đồng thời đó là một trong những nguồn lợi kinh tế của dân địa phương như cung cấp chất đốt, cây thuốc, mật ong...

5/20/2021 4:02:41 PM +00:00

Đa dạng thành phần loài thực vật bậc cao có mạch tại vùng Đông Nam, vườn quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu tính đa dạng thành phần loài thực vật bậc cao có mạch ở vùng Đông Nam Vườn Quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa.

5/20/2021 4:02:34 PM +00:00

Thành phần các loài lan quý hiếm tại vườn lan của trạm đa dạng sinh học Mê Linh

Bài viết áp dụng phương pháp nghiên cứu so sánh hình thái để định loại. Đây là phương pháp truyền thống được sử dụng phổ biến trong phân loại thực vật. Dựa vào đặc điểm hình thái của các cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản để so sánh, trong đó chủ yếu dựa vào đặc điểm của cơ quan sinh sản (hoa, quả, hạt,…) vì đây là cơ quan ít biến đổi và ít chịu tác động của các điều kiện môi trường bên ngoài.

5/20/2021 4:02:23 PM +00:00

Đa dạng di truyền cá đối mục (Mugil Cephalus) ở vùng biển phía Bắc - Trung Bộ Việt Nam dựa trên trình tự gen CO1

Bài viết này trình bày đa dạng di truyền các dòng cá Đối mục Mugil cephalus ở vùng biển Bắc - Trung Bộ Việt Nam trên cơ sở phân tích đặc điểm vùng gen cytochrome c oxidase subunit 1 (CO1).

5/20/2021 4:02:16 PM +00:00

Đa dạng sinh học quần xã động vật đáy không xương sống cỡ lớn trong các ao nuôi tôm sinh thái, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Mục tiêu của bài viết là phân tích sự đa dạng của quần xã động vật đáy không xương sống cỡ lớn tại các ao nuôi tôm sinh thái của huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, chúng là đối tượng chính trong thành phần thức ăn của tôm (Marte, 1980; Panikkar, 1952; Hall, 1962; Chong & Sasekumar, 1981). Kết quả nghiên cứu phục vụ trực tiếp cho sự phát triển mô hình nuôi tôm sinh thái ở đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và Việt Nam nói chung.

5/20/2021 4:02:09 PM +00:00

Tình trạng và bảo tồn loài ốc nhồi Pila Polita (Deshayes, 1830) ở vùng Tây Bắc Việt Nam (Gastropoda: Ampullariidae)

Bài viết này nhằm mục đích cập nhật tình trạng và sự phân bố của loài Pila polita tại Tây Bắc Việt Nam, đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển bền vững trong thời gian tới.

5/20/2021 4:02:03 PM +00:00

Nghiên cứu gen có vai trõ chẩn đoán vi khuẩn Salmonella Typhimurium

Bài viết trình bày về vi khuẩn Salmonella typhimurium được phân lập từ nước thải, nhận từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, được nuôi trên môi trường nước pepton.

5/20/2021 4:01:56 PM +00:00

Nghiên cứu đa dạng vi khuẩn lam (Microcystis) ở Hồ Láng và Hồ Tây và sự ức chế sinh trưởng của chúng bằng sinh khối khô thực vật

Bài viết xác định thành phần loài vi khuẩn Lam Microcystis ở hồ Tây và hồ Láng, Hà Nội và đánh giá hiệu quả sử dụng sinh khối khô một số loài thực vật nhằm ức chế sinh trưởng của Microcystis thu từ mẫu tự nhiên.

5/20/2021 4:01:47 PM +00:00

Dẫn liệu bước đầu về thành phần loài cá biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh

Bài viết cung cấp dẫn liệu bước đầu về đa dạng thành phần loài cá biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh nhằm góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn lợi cũng như định hướng khai thác.

5/20/2021 4:01:41 PM +00:00

Cấu trúc quần xã tuyến trùng sống tự do tại phần rừng ngập mặn bị đốn tỉa thuộc vườn quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định

Nghiên cứu được tiến hành tại rừng ngập mặn bị đốn tỉa và rừng ngập mặn không bị tác động thuộc Vườn Quốc gia Xuân Thủy để tìm hiểu sự khác biệt trong cấu trúc quần xã tuyến trùng sống tự do tại hai khu vực này.

5/20/2021 4:01:34 PM +00:00

Thành phần loài thuộc họ bìm bìm (Convolvulaceae) tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Bài viết tiến hành xác định thành phần loài Bìm bìm hiện hữu và mô tả đặc điểm hình thái một số loài đang xấm lấn mạnh tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng là cơ sở khoa học cho công tác phòng trừ, ngăn chặn sự phát triển của chúng.

5/20/2021 4:01:28 PM +00:00

Nguyên nhân chim yến non bị rơi khỏi tổ ở đảo cù Lao Chàm, Hội An, tỉnh Quảng Nam

Bài viết tìm ra nguyên nhân chim yến non bị rơi là cơ sở khoa học để hạn chế hiện tượng trên, là một việc làm rất cần thiết nhằm phát triển ổn định và bền vững quần thể chim yến và nguồn lợi tổ yến tại địa phương.

5/20/2021 4:01:21 PM +00:00

Đa dạng thành phần loài côn trùng tại khu rừng đặc dụng Copia, tỉnh Sơn La

Bài viết tiến hành nghiên cứu dựa trên các mẫu vật thu được trong hai năm 2016-2017, bài báo này công bố cập nhật danh sách thành phần loài côn trùng tại rừng đặc dụng Copia, tỉnh Sơn La.

5/20/2021 4:01:15 PM +00:00

Điều tra thành phần loài nấm lớn thuộc chi Russula pers.: S. F. gray, 1821 ở vườn quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk

Bài viết nghiên cứu về các loài nấm thuộc chi này đến nay vẫn chưa được quan tâm nhiều. Do đó, chúng tôi đã tiến hành điều tra thành phần các loài nấm lớn thuộc chi Russula tại vườn quốc gia Chư Yang Sin.

5/20/2021 4:01:09 PM +00:00

Dẫn liệu bước đầu về thành phần loài động vật phù du ở khu bảo tồn vùng nước nội địa Lộc An - Phước Thuận, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lộc An là một xã ven biển của huyện Đất Đỏ, nằm phía Đông Nam trung tâm huyện, phía Bắc giáp xã Láng Dài, phía Nam giáp Biển Đông, phía Đông giáp xã Phước Thuận huyện Xuyên Mộc, phía Tây-Tây Nam giáp xã Phước Hội và Phước Hải. Lộc An là hạ lưu và đồng thời cũng là cửa biển của Sông Ray. Nghiên cứu này tập trung vào việc đánh giá bước đầu về thành phần loài động vật phù du ở Khu bảo tồn Lộc An - Phước Thuận.

5/20/2021 4:01:02 PM +00:00

Đa dạng thành phần loài và một số chỉ số sinh học của động vật phù du ở hồ Dankia, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Bài viết thông qua kết quả các chỉ số sinh học cho thấy rằng, tại các vị trí thu mẫu chất lượng nước tầng mặt giữa các đợt khảo sát đại diện cho mùa mưa và mùa khô trong năm không sai khác nhau nhiều, hầu hết đều dao động ở mức ô nhiễm nhẹ đến ô nhiễm.

5/20/2021 4:00:56 PM +00:00

Vascular plant diversity of mangrove forest in Dong Long commune, Tien Hai district, Thai Binh province

Vascular plant species and plant communities in mangrove forest in Dong Long commune, Tien Hai district, Thai Binh province. To support the restoration and development of mangrove forest, we need to determine the composition of plant species, their association, communities, and their distribution in mangrove forest. From that, we gain an overview about the rules of changing in the structure of mangrove forests and also mangrove forest succession. This is the basictechnical solution to develop mangrove community hererin.

5/20/2021 4:00:50 PM +00:00