Tài liệu miễn phí Sinh học

Download Tài liệu học tập miễn phí Sinh học

Hoạt tính kháng khuẩn và kháng tế bào ung thư của chủng xạ khuẩn biển Streptomyces viridodiastaticus TB5.3 phân lập từ vùng ven biển tỉnh Thái Bình

Bài viết với mục tiêu mở rộng nghiên cứu về các chất có hoạt tính sinh học từ xạ khuẩn biển Việt Nam nhằm ứng dụng trong y dược, chúng tôi công bố một số kết quả nghiên cứu sơ bộ về chủng xạ khuẩn TB5.3 được phân lập từ vùng ven biển tỉnh Thái Bình, có hoạt tính đối kháng với vi khuẩn kháng thuốc và có khả năng gây độc với một số dòng tế bào ung thư.

5/20/2021 4:08:03 PM +00:00

Nghiên cứu nhân giống loài hoàng liên ô rô lá dày (Mahonia Bealei (Fortune) Pynaert) bằng phương pháp giâm hom

Nội dung của bài viết trình bày kết quả sau 90 ngày nhân giống Mahonia bealei từ hom chồi dài 15 cm vào mùa đông cho tỷ lệ sống cao nhất (56,67%). Sử dụng hoocmon IBA 1.500 ppm làm tăng số lượng rễ và chồi cao nhất, tỷ lệ sống là 94,4%

5/20/2021 4:07:53 PM +00:00

Thành phần hóa học tinh dầu loài gừng tía (Zingiber Montanum (Koenig) Dietrich) ở Nghệ An

Tinh dầu từ lá và rễ được phân lập bằng phương pháp chưng cất hơi nước của cây Zingiber montanum (Koenig) Dietrich thu được tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, tỉnh Nghệ An vào tháng 11 năm 2013 có sản lượng 0,16% và 0,11%. Kết quả phân tích bằng GC / MS cho thấy dầu lá chứa chủ yếu là monoterpen...

5/20/2021 4:07:47 PM +00:00

Thành phần hóa học tinh dầu loài thiên niên kiện (homalomena occulta (lour.) Schott) và thần phục (Homalomena Pierreana Engl.) ở vườn quốc gia Pù Mát, Nghệ An

Bài viết này cung cấp thêm những dẫn liệu về thành phần hóa học tinh dầu của loài Thiên niên kiện (Homalomena occulta (Lour.) Schott) và Thần phục (Homalomena pierreana Engl.) phân bố ở VQG Pù Mát.

5/20/2021 4:07:41 PM +00:00

Nhân nuôi cây hoa hồng cổ sapa (Rosa Gallica L.) bằng kỹ thuật cấy mô in vitro

Bài viết trình bày thí nghiệm sử dụng một số chất điều hòa sinh trưởng để kiểm soát mẫu hoa hồng sapa in vitro. Mục tiêu của nghiên cứu là tạo ra nguồn cây con để sản xuất và kiến thức cơ bản về hình thái của các mô cụ thể được nuôi cấy trong ống nghiệm.

5/20/2021 4:07:34 PM +00:00

Xác định một số nguồn gen Lily (Lilium) bản địa ở Việt Nam

Bài viết trình bày những kết quả bước đầu về xác định một số nguồn gen lily (Lilium) bản địa phổ biến ở Việt Nam nhằm phục vụ cho việc chọn, tạo và phát triển nguồn hoa lily quý hiếm cho Việt Nam, cũng như thế giới.

5/20/2021 4:07:28 PM +00:00

Nghiên cứu thực trạng khai thác lâm sản ngoài gỗ làm thuốc và thực phẩm tại khu bảo tồn thiên nhiên phong quang tỉnh Hà Giang

Bài viết này được hoàn thành trong khuôn khổ của đề tài thạc sĩ nhằm đánh giá thực trạng để góp phần sử dụng hợp lý lâm sản ngoài gỗ và nâng cao hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Quang, tỉnh Hà Giang.

5/20/2021 4:07:19 PM +00:00

Đặc điểm sinh học và thành phần hóa học tinh dầu loài sa mộc dầu (Cunninghamia Konishii Hayata) ở khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, Nghệ An

Bài viết này nhằm đánh giá về đặc điểm sinh học, phân bố và thành phần hóa học tinh dầu của loài Sa mu dầu ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, Nghệ An làm cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững.

5/20/2021 4:07:13 PM +00:00

Nghiên cứu tạo cụm chồi trong điều kiện in vitro ở cây hoa Păng-xê

Bài viết này trình bày các kết quả nghiên cứu tạo cụm chồi từ đỉnh chồi trong điều kiện in vitro ở cây hoa Păng-xê nhằm xây dựng quy trình nhân giống vô tính in vitro cây hoa Păng-xê phục vụ nhu cầu sản xuất.

5/20/2021 4:07:06 PM +00:00

Nghiên cứu tạo chồi in vitro ở cây huyết dụ (Cordyline Terminalis (l.) Kunth)

Bài viết xuất phát từ lý do trên, chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu điều kiện khử trùng mẫu vật nuôi cấy từ cây ngoài tự nhiên và tạo chồi in vitro ở cây Huyết dụ (Cordyline terminalis (L.) Kunth) nhằm xây dựng quy trình nhân giống bằng kỹ thuật nuôi cấy mô ở đối tượng này.

5/20/2021 4:06:59 PM +00:00

Tri thức bản địa về sử dụng thực vật làm men rượu của cộng đồng Chơ Ro tại khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai

Bài viết tiến hành nghiên cứu nhằm góp phần cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc khôi phục, duy trì và phát triển nghề nấu rượu cần truyền thống cũng như gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc văn hóa, nâng cao nhận thức của cộng đồng người dân trong việc bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thực vật mang giá trị “sinh thái-văn hóa” nơi đây.

5/20/2021 4:06:53 PM +00:00

Đánh giá đa dạng tài nguyên cây thuốc tại khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bài viết tiến hành nghiên cứu đa dạng cây thuốc có ý nghĩa quan trọng cả về khoa học và thực tiễn nhằm cung cấp những dẫn liệu mới, góp phần bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên tại khu vực nghiên cứu.

5/20/2021 4:06:44 PM +00:00

(Đánh giá sinh trưởng và thành phần dược chất cây ba kích (Morinda Officinalis How) nuôi cấy in vitro trồng tại Cao Bằng và Phú Yên)

Đánh giá sinh trưởng và thành phần dược chất cây ba kích (Morinda Officinalis How) nuôi cấy in vitro trồng tại Cao Bằng và Phú Yên

5/20/2021 4:06:31 PM +00:00

Đa dạng thành phần loài và giá trị sử dụng cây thuốc tại xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

Bài viết tiến hành điều tra cho thấy có 119 loài cây thuốc thuộc 109 giống, 61 họ phân bố tự nhiên ở độ cao 700 - 1300 m so với mực nước biển tại xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Trong đó, có 8 loài được ghi trong Sách đỏ cây thuốc Việt Nam, 12 loài được thu hái thường xuyên để chữa bệnh và bán.

5/20/2021 4:06:25 PM +00:00

Đặc điểm phân bố và nhân giống hữu tính thìa là hóa gỗ việt (Xyloselinum Vietnamense Pimenov & Kljuykov) tại khu bảo tồn thiên nhiên Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

Nghiên cứu này nhằm khảo sát hiện trạng phân bố của loài Thìa là hóa gỗ việt (X. vietnamense ) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Đại Sơn và nhân giống hữu tính góp phần làm giàu hóa về số lượng cá thể loài thực vật có giá trị đang bị đe dọa tuyệt chủng, giữ gìn và phát triển đa dạng sinh học thực vật.

5/20/2021 4:06:17 PM +00:00

Nghiên cứu về tinh dầu họ na (Annonaceae Juss.) ở Việt Nam

Bài viết tiến hành thống kê có hệ thống về các chi, loài và thứ được phân tích tinh dầu ở Việt Nam. Từ đó có thể thấy được tổng quan về nghiên cứu tinh dầu của họ Na (Annonaceae) ở Việt Nam.

5/20/2021 4:06:09 PM +00:00

Thành phần loài cây có tinh dầu thuộc họ cam (Rutaceae) ở vườn quốc gia Bến En, Thanh Hóa

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu các loài cây có tinh dầu trong họ Cam (Rutaceae) phân bố ở VQG Bến En, Thanh Hóa nhằm cung cấp những dẫn liệu về thực vật có tinh dầu nói riêng và hệ thực vật nói chung để góp phần khai thác và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý.

5/20/2021 4:05:56 PM +00:00

Thành phần hóa học tinh dầu loài xoài (Mangifera Indica L.) ở vườn quốc gia Bến En, Thanh Hóa

Bài viết này, nhằm cung cấp thêm những dẫn liệu của tinh dầu loài Xoài (Mangifera indica L.) phân bố ở Vườn Quốc gia Bến En, Thanh Hóa.

5/20/2021 4:05:50 PM +00:00

Những loài có giá trị làm thuốc thuộc chi khoai lang (Ipomoea L.) – Họ bìm bìm (Convolvulaceae Juss.) ở Việt Nam

Bài viết tiến hành mô tả tóm tắt đặc điểm hình thái của những loài có giá trị làm thuốc, nơi phân bố và đi sâu phân tích về các bộ phận sử dụng và các nhóm bệnh của các loài trong chi Khoai lang (Ipomoea L.) ở Việt Nam.

5/20/2021 4:05:43 PM +00:00

Đánh giá đa dạng hệ thực vật và tài nguyên cây thuốc tại khu di tích lịch sử Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang

Bài viết tiến hành điều tra, nghiên cứu đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc ở khu di tích lịch sử Tân Trào có ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên quý giá của địa phương.

5/20/2021 4:05:35 PM +00:00

Kinh nghiệm sử dụng cây thuốc của đồng bào Thái ở xã Nam Động và Nam Tiến, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Bài viết này trình bày một số nghiên cứu về kinh nghiệm sử dụng thực vật làm thuốc của dân tộc Thái ở các vùng nhưng chưa có công bố nào về tri thức sử dụng cây thuốc của đồng bào Thái ở huyện Quan Hóa, vì vậy nơi đây chứa đựng tiền năng khai thác tri thức sử dụng dược liệu là rất lớn.

5/20/2021 4:05:28 PM +00:00

Khảo sát thành phần hóa học của tinh dầu thân và lá loài tía tô đất (Melissa Officinalis L.)

Bài viết lựa chọn nghiên cứu phân tích về hàm lượng và thành phần hoá học của tinh dầu trong lá và thân loài M.officinalis trồng thử nghiệm ở Việt Nam, có nguồn gốc từ Belarus.

5/20/2021 4:05:22 PM +00:00

Nghiên cứu đặc điểm hình thái giải phẫu và hoạt tính kháng khuẩn của loài màn màn tím (Cleome rutidosperma DC.) thu thập ở tỉnh Thái Nguyên

bài viết phân tích đặc điểm hình thái giải phẫu hiển vi rễ, thân, lá và hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết loài Màn màn tím trên một số loài vi khuẩn nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin về loài thực vật làm thuốc này ở Việt Nam.

5/20/2021 4:05:15 PM +00:00

Kinh nghiệm và kiến thức bản địa trong khai thác, sử dụng cây thuốc của dân tộc Vân Kiều, tỉnh Quảng Bình

Bài viết tiến hành tìm hiểu kinh nghiệm và kiến thức bản địa trong khai thác, sử dụng cây thuốc của người Vân Kiều nhằm bảo tồn và duy trì các cây thuốc quý là vấn đề rất cần thiết.

5/20/2021 4:05:08 PM +00:00

German-Vietnamese long-term cooperation between the cologne zoo and the institute of ecology and biological resources in terms of herpetodiversity research and conservation

The outcomes of our integrative taxonomic analyses, viz. the combination of morphological and molecular datasets are publications of herpetofaunal lists for such regions, reserves or provinces, including first regional or country records of species or even new species discoveries (Ziegler & Nguyen 2015). Also species group revisions and positioning of poorly known or newly described species in phylogenetic trees help to better understand diversity and uncover cryptic, viz. hidden diversity.

5/20/2021 4:05:01 PM +00:00

Đa dạng sinh học quần xã thực vật phù du và chất lượng môi trường ở sông Hàm Luông tỉnh Bến Tre

Nghiên cứu này trình bày kết quả khảo sát về biến động thành phần loài theo mùa của quần xã thực vật phù du trên sông Hàm Luông, tỉnh Bến Tre nhằm góp phần làm cơ sở khoa học cho công tác quản lý, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học của thủy vực.

5/20/2021 4:04:50 PM +00:00

Sự khác nhau về hình thái của quần thể loài cá phèn Upeneus tragula richardson, 1846 (Perciformes: Mullidae) ở vùng biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Bài viết tiến hành nghiên cứu về đặc trưng thành phần loài cá Phèn Upeneus tragula khu vực đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, đã phát hiện 2 dạng cá Phèn sọc đen và cá Phèn sọc đỏ. Hai dạng cá Phèn này có cấu tạo về hình thái giống nhau nhưng màu sắc và sự thành thục sinh dục khác nhau.

5/20/2021 4:04:44 PM +00:00

Một số đặc điểm sinh sản của cá thát lát (Notopterus Notopterus) tại các lưu vực sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình

Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu bước đầu về một số đặc điểm sinh sản của cá Thát lát ở các lưu vực sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình, làm cơ sở cho công tác gây nuôi, sinh sản nhân tạo đối tượng này tại địa phương.

5/20/2021 4:04:37 PM +00:00

Dẫn liệu về giống Rhoenanthus Eaton, 1881 (Insecta: Ephemeroptera, Potamanthidae) ở Việt Nam

Bài viết trình bày kết quả của nghiên cứu này đã bổ sung thêm loài Rhoenanthus (Rhoenanthus) speciosus Eaton cho thành phần loài thuộc giống Rhoenanthus ở Việt Nam. Mẫu vật (4 mẫu ấu trùng) của loài này lần đầu tiên thu được ở Việt Nam tại suối Khe Thẻ thuộc Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam vào tháng 4 năm 2016. Các đặc điểm về hình thái, cấu tạo cơ thể cũng như một số đặc điểm về sinh học của loài Rhoenanthus (Rhoenanthus) speciosus cũng được bổ sung. Đồng thời kết quả của nghiên cứu này cũng đã cũng cấp thêm các dẫn liệu, nhất là các ghi nhận mới về phân bố của các loài thuộc giống ở Rhoenanthus Việt Nam.

5/20/2021 4:04:30 PM +00:00

Ứng dụng hệ thông tin địa lý trong quy hoạch hành lang đa dạng sinh học cho tỉnh Cao Bằng

bài viết tiến hành thực hiện nghiên cứu xây dựng quy hoạch hành lang đa dạng sinh học bằng hệ thông tin địa lý tại tỉnh Cao Bằng nhằm đánh giá đa dạng sinh học và đóng góp cho kế hoạch bảo tồn tại khu vực này.

5/20/2021 4:04:23 PM +00:00