Tài liệu miễn phí Sinh học

Download Tài liệu học tập miễn phí Sinh học

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và hoạt tính sinh học của cây rau dền cơm (Amaranthus Lividus L.) thu hái tại Hưng Yên

Bài viết tiến hành mô tả chi tiết và có hình ảnh minh hoạ các đặc điểm hình thái, sinh thái; mùa hoa, quả; giá trị sử dụng, thông tin về mẫu chuẩn của loài. Chi Rau dền (Amaranthus) nhận biết bởi nhóm đặc điểm: lá mọc cách, hoa đơn tính, chỉ nhị rời nhau, bầu 1 ô chứa 1 noãn.

5/20/2021 4:11:31 PM +00:00

Khảo sát quá trình tách Hydroxyapatite (HAp) dạng vi tinh thể từ xương bò và hoạt tính sinh học của nó in vitro

Trong nghiên cứu này, HAp được tách từ xương bò và tạo hạt dạng vi tinh thể bằng việc kết hợp các phương pháp ninh, nung, siêu âm; bột HAp thu được có độ tinh thể cao, mật độ phân bố tương đối dày đặc. Bột HAp dạng vi tinh thể được kiểm tra hoạt tính sinh học thông qua thực nghiệm in vitro cho thấy HAp có hoạt tính sinh học cao nhờ vào việc hình thành lớp khoáng xương mới giúp cho xương nhanh chóng được tái tạo.

5/20/2021 4:11:24 PM +00:00

Sử dụng mã vạch ADN định loại mẫu rái cá tại bảo tàng thiên nhiên Việt Nam

Bài viết tiến hành nhận dạng hình thái ban đầu đã sơ bộ xác định gồm hai loài Rái cá thường và Rái cá vuốt bé; để xác định chính xác tên loài cho mẫu vật phục vụ cho công tác trưng bày, giáo dục cộng đồng, bảo tàng thiên nhiên đã phân tích vùng gen CO1 làm trình tự ADN barcode để giám định lại các mẫu nêu trên.

5/20/2021 4:11:18 PM +00:00

Một số kết quả ban đầu về thành phần hóa học tinh dầu gỗ loài giáng hương Santa (Pterocarpus Santalinus L.F.)

Bài viết trình bày về thành phần hóa học của tinh dầu Giáng hương santa (Pterocarpus santalinus L.f.) thu mẫu qua đường nhập khẩu tại Hải Phòng. Đây là những dẫn liệu đầu tiên về thành phần hóa học của loài này.

5/20/2021 4:11:11 PM +00:00

Thành phần hóa học tinh dầu loài hồng bì dại (Clausena excavata Burm. F.) và mắc mật (Clausena indica (Dalz.) Oliv.) ở miền bắc Việt Nam

Bài viết trình bày về thành phần hóa học của tinh dầu Hồng bì dại (Clausena excavata) thu tại Vĩnh Phúc và tinh dầu Mắc mật (Clausena indica) thu tại Hòa Bình nhằm đánh giá tính đa dạng về tinh dầu của loài này ở các vùng sinh thái khác nhau của Việt Nam.

5/20/2021 4:11:05 PM +00:00

Tuyển chọn thực khuẩn thể có tiềm năng kiểm soát bệnh héo xanh do vi khuẩn Ralstonia Solanacearum trên cây hoa cúc (Chrysanthemum Sp.) trong điều kiện phòng thí nghiệm

Trong nghiên cứu này nhằm tuyển chọn được những dòng thực khuẩn thể hiệu quả cho việc quản lý bệnh héo xanh trên cây hoa cúc, góp phần phát triển nguồn vật liệu trong phòng trừ sinh học trên cây hoa ở đồng bằng Sông Cửu Long nói riêng và Việt Nam nói chung.

5/20/2021 4:10:58 PM +00:00

Đa dạng thành phần loài cây thuốc của đồng bào dân tộc Thái ở xã Xuân Thái và bình lương thuộc vùng đệm vườn quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu đa dạng thành phần loài cây thuốc tại 2 xã Xuân Thái và Bình Lương thuộc vùng đệm Vườn Quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

5/20/2021 4:10:52 PM +00:00

Đánh giá thực trạng, tiềm năng khai thác và bảo tồn nguồn tài nguyên cây thuốc vùng Bảy Núi, An Giang

Bài viết nghiên cứu thành phần, dạng sống, công dụng chữa bệnh và giá trị kinh tế của chúng. Lập hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về cây dược liệu vùng phục vụ cho công tác quản lý và nghiên cứu khoa học. Đồng thời đề xuất hướng bảo tồn và khai thác hợp lý nguồn dược liệu vùng.

5/20/2021 4:10:45 PM +00:00

Đặc điểm di truyền của loài Sơn đào (Melanorrhoea Usitata Wall.) ở Việt Nam trên cơ sở phân tích trình tự gen trnL và rbcL

Bài viết với mục tiêu định danh một cách chính xác mẫu thu được cũng như góp phần tạo lập cơ sở dữ liệu di truyền cho việc quản lý các loài quý hiếm, đang bị đe doạ của Việt Nam, chúng tôi tiến hành giải mã trình tự gen rbcL; trnL của loài Sơn đào.

5/20/2021 4:10:39 PM +00:00

Đánh giá trữ lượng đảng sâm (Codonopsis Javanica - Campanulaceae) tại vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, Lâm Đồng

Bài viết này trình bày kết quả ghi nhận về trữ lượng Đảng sâm có trong tự nhiên tại vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà. Đây là nguồn dữ liệu giúp Ban quản lý vườn quốc gia có cơ sở trong việc xem xét xây dựng cơ chế chia sẻ cho cộng đồng sử dụng hay kế hoạch quản lý bảo tồn loài cây thuốc quý này.

5/20/2021 4:10:32 PM +00:00

Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc của đồng bào dân tộc Khơ-me ở vùng Bảy Núi tỉnh An Giang

Bài viết tiến hành điều tra nguồn tài nguyên cây thuốc của đồng bào dân tộc Khơ-me là rất cần thiết, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, đồng thời góp phần trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế nông nghiệp cho người dân địa phương.

5/20/2021 4:10:25 PM +00:00

Đặc điểm nguồn giống trứng cá và cá bột trong rạn san hô ở Phú Quốc - Kiên Giang

Bài viết tiến hành xác định, đánh giá về hiện trạng con giống như thành phần loài, mật độ, phân bố, mùa vụ xuất hiện để có được bức tranh chung về nguồn giống của vùng, xây dựng phương án bảo vệ là điều rất cần thiết.

5/20/2021 4:10:19 PM +00:00

Một số loài nấm thuộc họ Ganodermataceae mới thu thập ở núi Ngọc Linh tỉnh Quảng Nam

Bài viết tiến hành giới thiệu một số loài nấm trong họ Ganodermataceae mới được thu thập ở núi Ngọc Linh, tỉnh Quảng Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

5/20/2021 4:10:12 PM +00:00

Các loài “nấm trứng” ở núi Ngọc Linh tỉnh Quảng Nam

Bài viết xác định ở vùng núi này có khá nhiều loài “nấm trứng” thuộc các bộ và họ khác nhau; giới thiệu một số loài “nấm trứng” mới được định danh ở núi Ngọc Linh, tỉnh Quảng Nam.

5/20/2021 4:10:06 PM +00:00

Tình hình khai thác và sử dụng các loài bò sát tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Nghiên cứu này sẽ cung cấp những dẫn liệu bước đầu về thành phần loài, mức độ quý hiếm của các loài bò sát đang được khai thác và sử dụng tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

5/20/2021 4:10:00 PM +00:00

Kết quả điều tra nguồn tài nguyên cây thuốc tại thành phố Đà Nẵng

Bài viết tiến hành nghiên cứu giúp các bạn nắm được tổng số loài cây thuốc đã biết, cùng với một số dẫn liệu khác có liên quan, phục vụ cho yêu cầu khai thác, sử dụng một cách bền vững nguồn tài nguyên này tại đại phương.

5/20/2021 4:09:53 PM +00:00

Thành phần hóa học tinh dầu của một số loài trong họ cam (Rutaceae Juss.) ở vườn quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa

Nội dung của bài viết này là trình bày kết quả nghiên cứu tinh dầu của 3 loài trong họ Cam (Rutaceae) ở vườn quốc gia Bến En. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

5/20/2021 4:09:45 PM +00:00

Composition of the root oil of cunninghamia konishii hayata, growing wild in Nghe An province, Vietnam

In this study, the essential oil composition of the roots of Cunninghamia konishii Hayata in Tuong Duong district, Nghe An Province, Vietnam was investigated.

5/20/2021 4:09:31 PM +00:00

Thành phần các loài cây thuốc ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Nội dung của bài viết này trình bày hiện trạng đa dạng tài nguyên cây thuốc ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang nhằm làm cơ sở khoa học cho việc bảo tồn.

5/20/2021 4:09:25 PM +00:00

Kinh nghiệm của cộng đồng dân tộc Chăm và K’ho về sử dụng cây thuốc tại khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, tỉnh Bình Thuận

Bài viết này báo cáo kinh nghiệm của đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã Chăm và K Ho về sử dụng cây thuốc ở khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, tỉnh Bình Thuận. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cây thuốc ở khu vực này gồm 158 loài, 139 chi, 61 họ thuộc 3 bộ có mạch Polypodiophyta, Pinophyta và Magnoliophyta.

5/20/2021 4:09:19 PM +00:00

Thành phần hóa học tinh dầu từ hoa của loài Ngọc lan hoa trắng (Michelia Alba DC.) ở vườn quốc gia Bến En, Thanh Hóa

Bài viết tiến hành nghiên cứu về tinh dầu hoa loài Ngọc lan hoa trắng phân bố ở Thanh Hóa vào tháng 01 năm 2017. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

5/20/2021 4:09:11 PM +00:00

Thành phần hóa học tinh dầu loài bời lời biến thiên (Litsea Variabilis Hemsl.) ở vườn quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh

Bài viết cung cấp thêm những dẫn liệu về tinh dầu của loài Bời lời biến thiên (Litsea variabilis Hemsl.) phân bố ở Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh.

5/20/2021 4:09:05 PM +00:00

Điều tra cây thuốc và giá trị sử dụng theo kinh nghiệm của dân tộc Mông tại xã Muờng Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Bài viết góp phần làm phong phú thêm kho tàng tri thức về cây thuốc và kinh nghiệm sử dụng cây thuốc của cộng đồng các dân tộc thiểu số nói chung và của đồng bào dân tộc Mông nói riêng tại khu vực nghiên cứu đồng thời làm cơ sở khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo.

5/20/2021 4:08:59 PM +00:00

Phân lập và tuyển chọn chủng nấm mốc có khả năng phân giải Pectin

Bài viết đề cập đến các nghiên cứu phân lập và tuyển chọn chủng nấm mốc có khả năng phân giải pectin, với mục đích tìm ra được một số chủng có hoạt tính pectinase mạnh nhằm phát hiện nguồn gen để tạo cơ sở cho những nghiên cứu ứng dụng pectinase về sau.

5/20/2021 4:08:51 PM +00:00

Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn cố định Nitrogen từ đất chuyên canh rau ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Bài viết đề cập đến các nghiên cứu phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn cố định N, với mong muốn tìm ra được các chủng có hoạt lực cố định N mạnh phù hợp với vùng sinh thái hẹp của địa phương để tạo chế phẩm sinh học và đưa trở lại đất trồng rau.

5/20/2021 4:08:44 PM +00:00

Hiệu quả hạ glucose huyết của cao chiết lá xoài non (Mangifera Indica L.) trên chuột bệnh đái tháo đường

Bài viết tiến hành thử nghiệm hoạt tính sinh học của lá Xoài non để kiểm tra hiệu quả hạ glucose huyết của cao chiết lá Xoài trên mô hình chuột bệnh đái tháo đường.

5/20/2021 4:08:37 PM +00:00

Lần đầu tiên ghi nhận loài sá sùng (Siphonosoma Australe) phân bố ở vùng ven biển Cửa Việt, Tỉnh Quảng Trị

Bài viết đưa ra kết quả nghiên cứu về sự phân bố, đặc điểm sinh học của loài này nhằm xác định thêm khu vực phân bố của Sá sùng ở Việt Nam giúp cho công tác khai thác hợp lý và bảo tồn có hiệu quả.

5/20/2021 4:08:30 PM +00:00

Illumina miseq-based sequencing analysis of bacterial community in Vietnamese ginseng cultivated soil in the Ngoc Linh mountain, Vietnam

In the past decades, next generation sequencing has improved our understanding of bacterial diversity in soil (Simon and Daniel, 2011). Nguyen et al. (2016) used 454 pyrosequencing to detect bacterial community in Korean ginseng cultivated soil in Korea. But the high cost of 454 pyrosequencing tools have limited small laboratories‟ access. Due to that, in 2001 Illumina developed MiSeq which have enabled deep sequencing of microbial communities at a lower cost (Caporaso et al., 2012). Thus, the aim of the present study was to Miseq to investigate bacterial community and diversity in VNG cultivated soil in the Ngoc Linh Mountain. We can detect bacterial population in soil at relative speed, and the ability to detect uncultivable organisms. We further predicted functional profiles from obtained 16S rRNA data.

5/20/2021 4:08:24 PM +00:00

Nghiên cứu sử dụng cúc vạn thọ nhỏ (Tagestes Patula L.) trong xử lý nước thải sinh hoạt bằng kĩ thuật thủy canh màng dinh dưỡng (Nutrient Film Technique)

Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu ứng dụng Cúc vạn thọ nhỏ trong xử lý nước thải sinh hoạt bằng kĩ thuật thủy canh màng dinh dưỡng (NFT – Nutrient Film Technique) nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các vùng nông thôn đồng thời đem lại giá trị kinh tế, giải quyết được vấn đề sinh khối sau xử lý.

5/20/2021 4:08:17 PM +00:00

Kết quả nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây thuốc ở Việt Nam trong giai đoạn 2011–2016

Bài viết với mục tiêu quản lý, khai thác và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên cây thuốc phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo tồn đa dạng sinh học, công tác bảo tồn nguồn gen cây thuốc đã được thực hiện thường xuyên trong nhiều năm qua.

5/20/2021 4:08:11 PM +00:00