Tài liệu miễn phí Sinh học

Download Tài liệu học tập miễn phí Sinh học

Ảnh hưởng của thời gian xay, nhiệt độ và thời gian chiên đến chất lượng chả cá rô phi

Bài viết tiến hành đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố chế biến đến chất lượng sản phẩm chả cá rô phi chiên, hướng đến chế biến ra sản phẩm chả cá có chất lượng tốt và an toàn vệ sinh thực phẩm.

5/20/2021 10:12:14 PM +00:00

Phân lập và tuyển chọn các dòng nấm men từ quả hồng xiêm (Manilkara zapota (L.) P. Royen) có khả năng chịu được ethanol ở nồng độ cao để lên men rượu vang Sapo

Mục tiêu nghiên cứu nhằm phân lập và tuyển chọn các dòng nấm men từ dịch quả hồng xiêm (sapo) để lên men rượu vang sapo, góp phần đa dạng hóa rượu vang trái cây. Nghiên cứu phân lập các dòng nấm men từ dịch quả sapo lên men; khảo sát khả năng lên men đường saccharose của các dòng nấm men phân lập; khảo sát khả năng chịu ethanol của các dòng nấm men; xác định các dòng nấm men lên men tốt dịch quả sapo.

5/20/2021 10:11:59 PM +00:00

Nghiên cứu đặc điểm hình thái giải phẫu và sử dụng ADN mã vạch định danh cây rau rươi lá bắc trồng tại Cần Thơ

Bài viết này trình bày một số kết quả nghiên cứu về đặc điểm thực vật, bổ sung thêm tư liệu cho việc xác định loài, từ đó đặt nền tảng cho việc nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng sinh học của cây Rau rươi lá bắc.

5/20/2021 10:11:15 PM +00:00

Tài liệu giảng dạy môn Sinh học đại cương

(NB) Tài liệu giảng dạy môn Sinh học đại cương được tổ chức thành 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: sinh học tế bào, sinh học phân tử, tiến hóa, thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/20/2021 7:49:31 PM +00:00

Tài liệu giảng dạy môn Sinh học và di truyền

(NB) Tài liệu giảng dạy môn Sinh học và di truyền được tổ chức thành 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Sinh học tế bào, sinh học phân tử, sinh học phát triển, kỹ thuật di truyền, di truyền học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/20/2021 7:49:06 PM +00:00

Giáo trình Vi sinh vật học đại cương và ứng dụng

Giáo trình Giáo trình Vi sinh vật học đại cương và ứng dụng gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Hình thái, cấu tạo vi sinh vật; sinh trưởng của vi sinh vật; dinh dưỡng và trao đổi chất của vi sinh vật; vai trò của vi sinh vật trong nuôi trồng thủy sản; vi sinh vật gây bệnh.

5/20/2021 7:40:24 PM +00:00

Highly sensitive luminescent probe for singlet oxygen based on a europium (III) complexes containing Benzoyltrifluoroacetone and (1-(Anthracen-9-yl)-N-(pyridine2-yl methyl) Methaneamine ligands

A new luminescent probe based on β- diketonate Eu3+ complex, Eu (TFPB)3AnPy, where AnPy is (1-(anthracen-9-yl)-N-(pyridine-2-ylmethyl) methaneamine and TFPB is benzoyltriluoro acetone was successfully synthesized. The molecular structure of Eu (TFPB)3AnPy determined by SC-XRD show an eight coordination in which Eu3+ is bonded to six oxygen atoms of three TFPB and two nitrogen atoms of the AnPy ligand. The complex could act as a highly sensitive luminescent probe for 1O2 that can be applied in biological systems.

5/20/2021 5:04:30 PM +00:00

Đa dạng họ Long não (Lauraceae Juss.) ở vườn Quốc gia Pù Mát, Nghệ An

Bài viết này cung cấp thêm những dẫn liệu về tính đa dạng chi và loài họ Long não ở vườn quốc gia Pù Mát để góp phần phát hiện, thống kê đầy đủ về các taxon bậc họ giúp cho công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý.

5/20/2021 5:04:23 PM +00:00

Zingiber neotruncatum T.L. Wu, K. Larsen & Turland, mô tả loài bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam

Trong quá trình nghiên cứu chi Gừng (Zingiber) ở Bắc Trung Bộ, đã phát hiện và bổ sung loài Zingiber neotruncatum T.L. Wu, K. Larsen & Turland cho hệ thực vật Việt Nam. Mẫu tiêu bản của loài này được thu ở Nghệ An và lưu tữ tại Phòng tiêu bản thực vật, trường Đại học Vinh. Mô tả chi tiết hình thái và hình ảnh minh họa của loài này cùng với dẫn liệu về phân bố, sinh thái, mùa hoa quả và ghi chú với các loài gần giống đã được trình bày.

5/20/2021 5:04:17 PM +00:00

Dẫn liệu về đa dạng ốc cạn (Mollusca: Gastropoda) ở tỉnh Điện Biên

Bài viết được thực hiện dựa trên kết quả khảo sát thực địa từ năm 2013 đến năm 2019 tại các sinh cảnh thuộc tỉnh Điện Biên. Danh sách thành phần loài và phân bố ốc cạn đầu tiên và cập nhật cho tỉnh Điện Biên đã được xác định, làm cơ sở khoa học cho những nghiên cứu chuyên sâu và công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

5/20/2021 5:03:56 PM +00:00

Đánh giá đa dạng sinh học khu bảo tồn Saola Quảng Nam, Quảng Nam, Việt Nam

Mục đích của việc khảo sát này nhằm đối chiếu và mở rộng những hiểu biết về giá trị ĐDSH tại khu bảo tồn Saola Quảng Nam và cung cấp cơ sở cho việc quản lý các giá trị ĐDSH quan trọng. Muc tiêu căn bản của việc nghiên cứu này là để xác định và lắp đầy những khoảng trống trong các cuộc điều tra ĐDSH trước đây, từ đó hoàn thành những đánh giá và nổ lực điều tra đã thực hiện trước đây...

5/20/2021 5:00:23 PM +00:00

Correlation of trace element composition of oils and other caustobiolites with chemical content of different types of biota and the Upper, Middle and the Lower Earth's Crust

The trace element (TE) content of oils is known to have a polygenetic character and to be inherited from an organic matter, surrounding rocks and from formation waters. The presence of some TEs indicates the involvement of the deep source, at least from the Lower Crust. However, these conclusions have a qualitative character. We present the results of the correlation analysis of TE content of oils with the chemical compositions of the Upper, Middle, and Lower Crust, with different types of organic matter, clays, and causetobiolites. A logarithmic instead of a linear scale for TE concentration values are used in calculations because the examining values change by several orders of magnitude. The TE compositions of clays, coals, and shales correlate better with the composition of the upper continental crust and an organic matter.

5/20/2021 4:45:29 PM +00:00

Investigation of anti-helicobacter pylori activity and chemical constituents of ludwigia hyssopifolia aerial parts

In this study, five extracts and fractions of the aerial parts of Ludwigia hyssopifolia (G. Don) Exellincluding n-hexane, chloroform, ethyl acetate, methanol, and ethanol ones were screened for anti-H. pylori activity by disk diffusion method.

5/20/2021 4:44:46 PM +00:00

Urban classification using multi-temporal sentinel-1 data based on coherence characteristics

The paper presents the method of urban classification using the coherence characteristics of pairs of SAR images observed at different times. Two scenes of Sentinel-1A VV and VH polarized on January 16, 2020, and January 28, 2020, in some central districts of Hanoi city were used experimentally in this study.

5/20/2021 4:43:40 PM +00:00

Ecological characteristic of grazing vegetation and capacity food for the large cattle in Central Highland, Vietnam

The ecological characteristics of grazing habitats including distribution and area, species scheme, forage species are described.

5/20/2021 4:42:39 PM +00:00

Đánh giá tính đa dạng sinh học một số quần xã thủy sinh chỉ thị chất lượng môi trường của hệ sinh thái cửa sông Cửu Long

Nghiên cứu đã đưa ra một số giải pháp nhằm giảm thiểu sự suy giảm nhanh chóng đa dạng sinh học của khu vực bằng các biện pháp cụ thể từ nhiều hướng: quản lý, giáo dục, tuyên truyền, bảo tồn, ngăn chặn những tác nhân nêu trên ảnh hưởng tới chất lượng hệ sinh thái trong khu vực.

5/20/2021 4:41:58 PM +00:00

Dự án bảo tồn voi tại Đăk Lăk

Tất cả những yếu tố trên là những nguy cơ ảnh hưởng đến bảo tồn Voi, không chỉ đơn thuần đối với loài trong tự nhiên mà còn liên quan đến bảo tồn nét văn hoá truyền thống cộng đồng. Do vậy Dự án bảo tồn Voi tại tỉnh Đăk Lăk được xây dựng nhằm góp phần hướng đến các mục tiêu của kế hoạch hành động quốc gia nói trên; đồng thời không chỉ chú trọng đến bảo tồn loài trong tự nhiên mà còn quan tâm đến đặc thù về xã hội, nhân văn và kinh tế của địa phương liên quan đến voi.

5/20/2021 4:20:40 PM +00:00

Ảnh hưởng của đồng và crôm lên sự phát triển của vi tảo lục Scenedesmus Acuminatus Var. Biseratus Reinsch

Bài viết tiến hành tìm hiểu ảnh hưởng của một số kim loại nặng (Cu, Cr) ở nồng độ thường gặp trong môi trường tự nhiên lên sự phát triển của vi tảo lục trong điều kiện phòng thí nghiệm.

5/20/2021 4:18:34 PM +00:00

Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu sinh cảnh sống của khu hệ chim thành phố Hà Nội

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh Landsat 8 để nghiên cứu môi trường sống của các loài chim thành phố Hà Nội với mục tiêu: Sử dụng tư liệu viễn thám Landsat 8 và công nghệ GIS để nghiên cứu và đánh giá môi trường sống của khu hệ chim thành phố Hà Nội.

5/20/2021 4:18:26 PM +00:00

Tính ăn và phổ thức ăn của cá bống trứng Eleotris Melanosoma ở ven biển tỉnh Sóc Trăng

Bài viết nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ sẽ bổ sung dẫn liệu khoa học về đặc điểm dinh dưỡng của loài từ vùng cửa sông ven biển, nơi mà nghiên cứu trước chưa thực hiện và làm cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo về nuôi nhân tạo và bảo vệ nguồn lợi của loài này.

5/20/2021 4:18:11 PM +00:00

Ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng trong nuôi cấy phát sinh hình thái in vitro đinh lăng (polyscias Fruticosa (L.) Harms)

Bài viết đánh giá ảnh hưởng của 2 loại auxin là 2,4-D và NAA đến phát sinh hình thái trong nuôi cấy tế bào đinh lăng. Từ đó, xác định loại auxin ở nồng độ thích hợp nhất giúp nhân sinh khối tế bào, rễ sử dụng cho tách chiết hợp chất và tạo nguồn phôi phục vụ cho nhân giống in vitro.

5/20/2021 4:18:05 PM +00:00

Sử dụng hệ thống vi thủy canh trong nhân giống cây giọt băng (Mesembryanthemum Crystallinum L.)

Bài viết này trình bày kết quả của việc sử dụng microponictechnique để vi nhân giống cây băng. Hạt giống từ cây băng hoang dã được khử trùng bằng HgCl2 0,1% trong 1 phút cho thấy có hiệu quả làm tăng tỷ lệ sống lên đến 54,5%.

5/20/2021 4:17:58 PM +00:00

Một số đặc điểm sinh học của mọt thuốc lá Lasioderma Serricorne Fabrisius gây hại thức ăn cám cá viên trong kho tại vùng đồng bằng sông Cửu Long

Để góp phần trong việc phòng trừ mọt L. serricorne thì việc tìm hiểu đặc điểm sinh học của mọt L. serricorne trên thức ăn cám cá viên là thực sự cần thiết. Chính vì vậy, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này.

5/20/2021 4:17:38 PM +00:00

Ứng dụng viễn thám và hệ thông tin địa lý trong nghiên cứu biến động sinh thái cảnh quan tại tỉnh Sơn La

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này là xây dựng hệ thống sinh thái cảnh quan tỉnh Sơn La; 2) đánh giá biến động sinh thái cảnh quan từ năm 2005-2015 bằng hệ thông tin địa lý.

5/20/2021 4:17:17 PM +00:00

Nghiên cứu đặc tính sinh học của xạ khuẩn Streptomyces Angustmyceticus HBQ19 nội sinh trên cây quế (Cinnamomum Cassia Presl) tại Hòa Bình

Bài viết này, nghiên cứu tập trung vào đánh giá khả năng sinh kháng sinh, chất ức chế ung thư và phân tích trình tự gen mã hóa PKS-I, PKS-II từ chủng xạ khuẩn HBQ19 nội sinh.

5/20/2021 4:17:10 PM +00:00

Đặc điểm hình thái, dinh dưỡng và sinh sản của thằn lằn bóng hoa Eutropis Multifascia

Bài viết nghiên cứu các đặc điểm sinh học của loài Thằn lằn bóng hoa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ cung cấp những dẫn liệu ban đầu về hình thái, dinh dưỡng và sinh sản của loài nhằm đưa ra giải pháp nhân nuôi và bảo tồn loài có hiệu quả.

5/20/2021 4:16:50 PM +00:00

Đặc điểm sinh cảnh của loài khỉ mặt đỏ (Macaca Arctoides) ở khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, Thanh Hóa, Việt Nam

Bài viết tiến hành xác định các dạng sinh cảnh ở khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên được Khỉ mặt đỏ sử dụng, các đặc điểm cơ bản của các dạng sinh cảnh và ảnh hưởng của chất lượng sinh cảnh đến việc sử dụng sinh cảnh của quần thể Khỉ mặt đỏ.

5/20/2021 4:16:44 PM +00:00

Đặc điểm phân bố, sinh thái và kết quả nhân giống loài pơ mu (Fokienia hodginsii (Dunn) A. Henry & H. H. Thomas) ở vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An

Bài viết này mô tả đặc điểm phân bố, sinh thái và kết quả nhân giống bằng hạt loài Pơ muở khu Vườn Quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An nhằm cung cấp thêm cơ sở khoa học phục vụ công tác bảo tồn nguồn gen quý hiếm này cho tỉnh Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung.

5/20/2021 4:16:37 PM +00:00

Hiệu quả của môi trường lỏng trong vi nhân giống loài kim tuyến trung bộ (Anoectochilus Annamensis Aver.)

Nghiên cứu nhân giống A. annamensis bằng hạt và nhân nhanh trên môi trường lỏng là giải pháp tạo cây giống với số lượng lớn và chất lượng đồng đều.

5/20/2021 4:16:21 PM +00:00

Phân loại một số chủng vi sinh vật phân lập từ đất trồng cà phê Tây Nguyên để sản xuất chế phẩm vi sinh đa chức năng

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu phân loại, định tên 05 chủng vi sinh vật đã được phân lập và tuyển chọn từ đất trồng cà phê Tây Nguyên, đã được đánh giá hoạt tính, hiệu quả đối với đất và cây trồng cũng như khả năng tồn tại trong chế phẩm để đảm bảo an toàn khi đưa vào sản xuất chế phẩm vi sinh sử dụng cho cây trồng.

5/20/2021 4:16:14 PM +00:00