Tài liệu miễn phí Sinh học

Download Tài liệu học tập miễn phí Sinh học

Đa dạng di truyền một số gen dược học

Di truyền là yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất góp phần tạo ra sự khác biệt trong đáp ứng thuốc cá nhân. Đa dạng di truyền các gen dược học có thể dẫn đến kết quả điều trị không mong muốn hoặc thậm chí gặp phải các phản ứng có hại của thuốc. Các gen dược học mã hóa cho các protein thuộc 3 nhóm chức năng chính: enzyme chuyển hóa thuốc, protein vận chuyển thuốc và các thụ thể là đích tác dụng của thuốc.

3/17/2021 11:39:06 AM +00:00

Xây dựng quy trình phân tích hàm lượng 17 amino acid từ cua lột Scylla sp.

Bài viết trình bày việc xây dựng quy trình xác định hàm lượng 17/20 amino acid trong quá trình chế biến cua lột Scylla sp. nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm thu được sau khi chế biến. Quy trình này dựa trên phương pháp HPLC sử dụng detector huỳnh quang.

3/17/2021 11:38:46 AM +00:00

Khảo sát hoạt tính kháng đái tháo đường và bắt gốc tự do của lá sung (Ficus glomerata), lá dứa (Pandanus amaryllifolia), và lá sa kê (Artocarpus altilis)

Nhiều cây thuốc nam đã được biết đến và sử dụng từ xưa đến nay như là bài thuốc dân gian trong điều trị bệnh đái tháo đường. Trong nghiên cứu này, hoạt tính kháng đái tháo đường và bắt gốc tự do của cao chiết ethanol lá sung (Ficus glomerata), lá dứa (Pandanus amaryllifolia), và lá sa kê (Artocarpus altilis) được khảo sát. Hoạt tính ức chế enzym alpha-amylase được khảo sát bằng phương pháp dinitrosalicylic axit.

3/17/2021 11:35:47 AM +00:00

Đặc điểm hình thái, sinh lí và sinh hóa là các marker quan trọng cho chọn lọc các chủng vi tảo lục nước ngọt có hàm lượng carotenoid và lipid cao

Vi tảo lục là những vi sinh vật quang hợp có khả năng tổng hợp các chất hữu cơ thiết yếu như carotenoid, lipid, chất chống oxy hóa để duy trì sự sống trên Trái Đất. Quá trình chọn lọc các chủng vi tảo lục có khả năng tích lũy carotenoid, lipid cao được thực hiện trên các chủng vi tảo lục phân lập từ các mẫu nước thu thập ở Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang dựa trên đặc điểm hình thái, sinh lí và sinh hóa.

3/17/2021 11:35:40 AM +00:00

Xác định mật độ axit với đường chuẩn mật độ được xây dựng từ dữ liệu mô phỏng Monte Carlo

Nghiên cứu trình bày một cách tiếp cận để xác định mật độ của các loại axit phổ biến. Trong cách tiếp cận này, đường chuẩn tuyến tính của tỉ số lnR (R là tỉ số diện tích đỉnh phổ truyền qua của axit và nước) theo mật độ được xây dựng bằng dữ liệu mô phỏng Monte Carlo để xác định mật độ của các loại axit vô cơ và hữu cơ. Nghiên cứu sử dụng đầu dò nhấp nháy NaI(Tl) và nguồn phóng xạ 137Cs.

3/17/2021 11:35:33 AM +00:00

Phân lập sàng lọc tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả năng phân hủy nhựa polyetylen

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là tìm thêm những chủng vi sinh vật an toàn có hoạt tính phân hủy PE, đồng thời khảo sát những chủng đã tìm thấy trước đó để tìm ra chủng vừa mang hoạt tính phân hủy PE cao vừa an toàn, đồng thời định hướng hỗ trợ cho một trong các giai đoạn phân hủy PE, nhằm rút ngắn thời gian làm cơ sở cho việc ứng dụng trong tạo các chế phẩm, chủ động trong việc tăng nhanh quá trình phân hủy tự nhiên và góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường của rác thải nhựa.

3/17/2021 11:35:17 AM +00:00

Ảnh hưởng của ion đồng (Cu2) lên tỉ lệ sống, sự tăng trưởng và số lượng hồng cầu cá Ngựa vằn trưởng thành

Ion đồng là môṭ trong những cation tác đôṇ g lên sức sống, khả năng tăng trưởng, số lượng tế bào máu trong quá trình sống của thủy sản, Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá tác động của ion đồng (Cu2) ở các nồng độ 0 ug/L; 500 ug/L; 1000 ug/L; 2000ug/L lên quá trình phát triển và chỉ số máu cá Ngựa vằn giai đoạn trưởng thành.

3/17/2021 11:34:55 AM +00:00

Khảo sát khả năng kháng độc tính asen của dịch ép tỏi Lý Sơn thông qua số lượng tế bào máu và cấu trúc mô học gan, thận và lách chuột nhắt trắng đực

Nghiên cứu này nhằm đánh giá vai trò bảo vệ của dịch ép tỏi Lý Sơn với liều độc Asen 450 μg/L thông qua số lượng tế bào máu và sự tổn thương mô học của gan, thận và lách chuột. 48 chuột đực 6 tuần tuổi chia làm 4 nghiệm thức: NT1-ĐC; NT2-As; NT3-T250 (As và nước ép tỏi 250 mg/kg/ngày); NT4-T500 (As và nước ép tỏi 500 mg/kg/ngày). Chuột được uống As và dịch ép tỏi trong 60 ngày.

3/17/2021 11:34:47 AM +00:00

Nghiên cứu điều chế hạt vi cầu Y-90 dạng hạt thủy tinh và dạng gel ứng dụng trong điều trị ung thư gan tại Việt Nam

Trong bài báo này, tác giả tổng hợp hạt vi cầu Y-90 dạng hạt thủy tinh và hạt gel trên Lò phản ứng Hạt nhân Đà Lạt ứng dụng trong điều trị ung thư gan tại Việt Nam. Kích thước và hình thái học của hạt vi cầu Y-90 được kiểm tra bằng phương pháp kính hiển vi điện tử quét phân giải cao (FE-SEM), độ tinh khiết hóa học được kiểm tra bằng phổ tán sắc năng lượng tia X (EDX),... Mời các bạn cùng tham khảo.

3/17/2021 11:34:32 AM +00:00

Phenolic compounds from the leaves of Ricinus communis Linn.

Ricinus communis Linn. (Castor oil plant) is a monotypic species of Ricinus genus (Euphorbiaceae) and widely distributed in all tropical countries. Phytochemical data of this plant are scarce. As part of ongoing research on a survey of Vietnamese medicinal plants, the investigation of this plant was performed. The isolation and structural determination of five phenolic compounds isolated from the leaves of R. communis Linn. growing in Binh Phuoc province were addressed.

3/17/2021 11:34:17 AM +00:00

Removal of methyl orange by heterogeneous fenton process using iron dispersed on alumina pillared bentonite pellet

In this study, pellets of iron alumina pillared bentonite (PFeAPB) were prepared by dispersing iron ions on alumina pillared bentonite pellet. Catalyst activity and lifetime were investigated via efficiencies of Methyl Orange (MO) decolorization and Chemical Oxygen Demand (COD) removal, a typical dye type of textile wastewater. Characteristics of the PFeAPB catalyst were examined by X-ray diffraction (XRD), Brunauer–Emmett–Teller (BET) surface area, and X-ray fluorescence (XRF).

3/17/2021 11:34:08 AM +00:00

Improved error of electromagnetic shielding problems by a two-process coupling subproblem technique

In this article, we propose a two-process coupling subproblem technique for improving the errors that overcome thin shell assumptions. This technique is based on the subproblem method to couple SPs in two-processes. The first scenario is an initial problem solved with coils/stranded inductors together with thin region models. The obtained solutions are then considered as volume sources for the second scenario, including actual volume improvements that scope with the thin shell assumptions.

3/17/2021 11:33:46 AM +00:00

Xao Tam Phan (Paramignya trimera) methanol extract induced apoptosis in hepatocellular carcinoma HepG2 cell line in vitro

Xao Tam Phan (Paramignya trimera) has long been used in Viet Nam as an herbal medicine for the treatment of Hepatitis, hepatocellular carcinoma, and diabetes. This study aimed to determine the anti-proliferation effect of Paramignyatrimera extract(P.trimera extract) on HepG2 hepatocellular carcinoma cells.

3/17/2021 11:33:38 AM +00:00

Factors affecting acrylamide mitigation in fried potatoes

By pre-treating potato strips in different conditions of enzyme concentrations, pH, temperature and frying time, the effects of these parameters on acrylamide levels in fried products were evaluated by measuring UV-Vis spectra of sample solutions containing acrylamide. The maximum absorbance values at 224 nm were used to determine the acrylamide concentrations by calculation from a calibration curve.

3/17/2021 11:33:31 AM +00:00

Synthesis and evaluation of a-glucosidase and tyrosinase inhibitory activities of ester derivatives of usnic acid

Usnic acid isolated from lichen was a potential bioactivity compound. It has a broad spectrum bioactivity, including antiviral, anti-inflammatory, anticancer… However, low solubility in water limited its application. Many researchs have done to overcome the restriction. Recent results showed that usnic acid derivatives bearing triazole, enamine, pyrazole and benzylidene groups had strong antiviral and anticancer activities. Thus, investigation of usnic acid derivatives synthesis was an attractive aspect due to the diversity of bioactivities of usnic acid derivatives.

3/17/2021 11:33:24 AM +00:00

Enthusiastic discussions on solid physic and material science at SPMS2019

There were more than 200 reports with five specialized subcommittees: (A) Physics and magnetic materials, (B) Semiconductor and dielectric physics, (C) Materials - semiconductor components - dielectric, (D) Biomedical materials - agriculture, energy - environment, (E) Composite materials - metals - ceramics. Besides, numerous reports submitted to the Journal of Science and Technology (Vietnam Academy of Science and Technology), full-text reports sent to the Organizing Committee, after a critical review process, had been summarized and published in the Collection of conference reports.

3/17/2021 11:33:16 AM +00:00

Establishing murine models of hepatocellular carcinoma using NOD/SCID, nude and Balb/c mice: An initial comparative study

Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the leading causes of cancer mortality in the world. Therefore, more and more studies are developing novel therapies to treat this disease. The pre-clinical trials on animals are a vital step to evaluate the efficacy as well as side effects of these novel therapies. Hence, this study aimed to develop the murine model of HCC using 3 kinds of mice: NOD/SCID, nude and Balb/c mice.

3/17/2021 11:33:05 AM +00:00

Relationship between water temperature and phytoplankton communities in Ba Lai river, Viet Nam

Phytoplankton which can affect higher trophic levels play a pivotal role as primary producers. Phytoplankton structure and diversity may, besides other factors, be controlled by the changing of water temperatures. Hence, the present study aimed to determine some relationship between phytoplankton assemblage and water temperature in Ba Lai River, Vietnam.

3/17/2021 11:32:58 AM +00:00

Forecasting of saline intrusion in Ham Luong river, Ben Tre province (Southern Vietnam) using Box-Jenkins ARIMA models

Ham Luong River is a branch of Mekong River located in Ben Tre Province, which has played a crucial role in supporting livelihoods of local residents and the province's economic development. However, the saline intrusion has been expanding in Ham Luong River, which seriously affects the productive agriculture, aquaculture, and further causes tremendous difficulties for local people's lives.

3/17/2021 11:32:49 AM +00:00

Secretory expression of the recombinant FGF-2 protein in Pichia pastoris carrying multiple copies of target gene

Fibroblast growth factor-2 (FGF-2) is a multifunctional protein that plays an important role in the regulation of proliferation, differentiation and migration of a variety of cells. The recombinant human FGF-2 (rhFGF-2) is currently used in stem cell culture, medicine and cosmetic products. In this study, we aim to produce secreted rhFGF-2 protein from a Pichia pastoris strain containing multiple copies of the fgf-2 gene to eliminate the disadvantages of intracellular expression systems

3/17/2021 11:32:42 AM +00:00

Chemical constituents of the ethyl acetate extract from the leaf of mugwort (Artemisia vulgaris L.)

Mugwort (Artemisia vulgaris L.) is a familiar herbal medicine and also a daily vegetable. It is one of the ingredients in the famous remedy Cao ích mẫu specializing in menstrual disorders or the omelet with mugwort that helps save blood flow to the brain to treat headaches. In both traditional medicine and the new drugs, diseases are usually treated by mugwort as diabetes, epilepsy combination for psychoneurosis, depression, irritability, insomnia, anxiety, and stress. To demonstrate the medicinal uses, the chemical constituents of this herbal were continually studied.

3/17/2021 11:32:36 AM +00:00

Evaluation of low energy X-ray depth dose distribution by gafchromic film for dosimetry in food irradiation

Dosimetry is of crucial importance in radiation processing of food. Among others, plastic film has been widely used for dosimetry in radiation therapy since its density is quite similar to the equivalent biological materials. In this study, the depth dose distribution was estimated by using gafchromic film for the purpose of dosimetry in food irradiation.

3/17/2021 11:32:28 AM +00:00

Bio-Electro-Fenton: A novel method for treating leachate in Da Phuoc Landfill, Vietnam

Leachate is a noticeable pollution problem because it contains a considerable amount of persistent organic pollutants (POPs). If leachate isn't treated thoroughly, its leak will negatively affect the environment. Therefore, appropriate treatment technologies are required to remove them. Bio-Electro-Fenton (BEF) is a new method using microorganisms such as electrolytes to convert chemical energy into electricity to help create H2O2 support advanced oxidation process (AOPs).

3/17/2021 11:32:22 AM +00:00

A review of the genus Sphenomorphus Fitzinger, 1843 (Squamata: Scincidae) in southern Vietnam, with additional data on S. sheai and S. tridigitus

Among 14 species of forest skinks (genus Sphenomorphus) in Vietnam, seven were recorded from southern part of the country. Shea's forest skink, S. sheai, was described from Kon Tum Plateau based on a single female. Similarly, the tridigital forest skink, S. tridigitus, was also described based on a single putrid and desiccated specimen found dead on a road in Bach Ma; specimens collected recently in Laos did not fully agree with the original description.

3/17/2021 11:32:10 AM +00:00

Textiles from orange peel waste

This paper details the successful brand `Orange fibre', its journey from scratch, and the properties of textiles made from processing orange peel waste. The current areas of research have also been covered in a brief way, to invite more scholars to create solutions for the hitherto pollution orange peel waste.

3/17/2021 11:32:02 AM +00:00

Design of magnetron co-sputtering configuration for preparing magnesium tin silicide-based thermoelectric alloy thin films

Magnesium tin silicide (MgSiSn) is known as a good-thermoelectric-performance, safe and cost-efficient alloy material. The goal of this work is to design a magnetron co-sputtering configuration for depositing alloy thin films from three independent metal targets including magnesium (Mg), silicon (Si) and tin (Sn).

3/17/2021 11:31:54 AM +00:00

Chemical constituents and the inhibition of a-glucosidase of Gynura procumbens (Lour.) Merr.

Gynura procumbens (Lour.) Merr. (Family: Asteraceae) is mainly popular in SouthEast Asian countries for its traditional medicinal properties. It is usually used as a traditional medicine for the treatment of eruptive fevers, rash, kidney disease, migraines, constipation, hypertension, diabetes mellitus, and cancer. It is commonly used as a traditional medicine in Vietnam for the treatment of many diseases.

3/17/2021 11:31:47 AM +00:00

Using edge elements for modeling of 3-D magnetodynamic problem via a subproblem method

In this paper, the subproblem method with using edge finite elements is proposed for coupling subproblems via several steps to treat and deal with some troubles regarding to electromagnetic problems that gets quite difficulties when directly applying a finite element method. In the strategy subproblem method, it allows a complete problem to define into several subproblems with adapted dimensions. Each subproblem can be solved on its independent domain and mesh without performing in whole domain or mesh. This easily supports meshing and decreases computing time.

3/17/2021 11:31:39 AM +00:00

A computational study of cysteine and glutathione binding to small gold cluster Au8

Understanding the binding mechanism between gold nanoparticles and biomolecules is a fundamental step for numerous applications in biosensors and targeted drug delivery. This study aims to clarify the adsorption behaviors of CYS and GSH on the gold surface using a small gold Au8 cluster as a model reactant.

3/17/2021 11:31:32 AM +00:00

A preliminary study on gas metal arc welding-based additive manufacturing of metal parts

A gas metal arc welding robot was used to build a thin-walled component made of mild steel on a low-carbon substrate according to the AM principle. Thereafter, the specimens for observing microstructures and mechanical properties were extracted from the built thin-walled component. The microstructures of the specimen were observed by an optical microscope; the hardness was measured by a digital microhardness tester, and the tensile tests were carried out on a tensile test machine.

3/17/2021 11:31:24 AM +00:00