Tài liệu miễn phí Sinh học

Download Tài liệu học tập miễn phí Sinh học

Một số đặc điểm sinh học, sinh thái của bọ rùa hai mảng đỏ (Lemnia biplagiata Swartz, 1808) (Coccinellidae: Coleoptera)

Bài báo này trình bày một số kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái của bọ rùa hai mảng đỏ làm cơ sở để sử dụng chúng phòng trừ loài rệp muội và các loài sâu hại khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/17/2021 8:36:50 PM +00:00

Nghiên cứu lí thuyết phản ứng hydrogen hóa CO trên hệ xúc tác lưỡng kim loại Co2Cu2 trên chất mang MgO(200) bằng phương pháp phiềm hàm mật độ - Phần 2: Cơ chế phản ứng

Trong nghiên cứu này, các tác giả sử dụng các phương pháp tính toán lượng tử để nghiên cứu phản ứng hydro hóa CO trên hệ xúc tác Co2Cu2 trên chất mang MgO với sự tạo thành sản phẩm ethanol, xây dựng các đường phản ứng và phân tích, đánh giá sự tạo thành các sản phẩm trung gian có thể có.

3/17/2021 8:36:43 PM +00:00

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tín hiệu ra của cảm biến miễn dịch điện hóa phát hiện virus Newcastle trên cơ sở kháng thể IgY chiết xuất trực tiếp từ trứng gà

Cảm biến miễn dịch điện hóa phát hiện virus Newcastle được phát triển trên cơ sở kháng thể IgY chiết xuất trực tiếp từ trứng gà thay vì sử dụng kháng thể IgG tinh chế với qui trình tách chiết phức tạp đòi hỏi chi phí cao và thời gian dài. Hệ ba điện cực bao gồm hai điện cực vàng (điện cực làm việc, điện cực đối) và điện cực so sánh thay thế Ag/AgCl được thiết kế, chế tạo và tích hợp với một bình phản ứng mini.

3/17/2021 8:36:36 PM +00:00

Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa một số dẫn xuất Dibenzothiopodand

Nghiên cứu này tiếp tục phát triển phương pháp tổng hợp các hợp chất podand mới có chứa đồng thời các dị tố lưu huỳnh và tiến hành nghiên cứu chuyển hóa hóa học của các thiopodand trong môi trường axit khi có mặt các tác nhân chứa nhóm carbonyl (phản ứng ngưng tụ Croton).

3/17/2021 8:36:15 PM +00:00

The fern genus arachniodes (Dryopteridaceae): A new record for the flora of Vietnam

This paper presents a new record of the fern genus Arachniodes Blume from Vietnam, Arachniodes simplicior. The paper provides a detailed description of the new species based on the traditional morphological method, of which micro morphological characters of spores were firstly described based on the specimens collected from Quang Binh (Minh Hoa district), Vietnam. In addition, type materials of A. simplicior were analyzed and a specimen from MAK (MAK012702) was designated as a lectotype.

3/17/2021 8:36:08 PM +00:00

Aspidistra papillata G.Z.Li (Asparagaceae Juss.): Loài bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam

Aspidistra papillata G.Z.Li, trước đây là loài đặc hữu hẹp của Trung Quốc, đã được phát hiện và ghi nhận cho hệ thực vật Việt Nam. Nhằm cung cấp dữ liệu phục vụ cho việc nhận diện và nghiên cứu loài sâu hơn sau này, các đặc điểm hình thái cùng ảnh màu minh họa, một số thông tin về sinh học, sinh thái và phân bố của loài bổ sung nêu trên được trình bày dưới đây.

3/17/2021 8:36:01 PM +00:00

Tổng hợp vật liệu nanocomposite đồng - silica và thử nghiệm khả năng kháng nấm gây bệnh trên cây lúa

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tổng hợp vật liệu nanocomposite đồng –silica bằng cách sử dụng các hạt nanosilica tách từ vỏ trấu làm chất mang để gắn các hạt nano đồng.Vật liệu nanocomposite đồng - silica (Cu-silicaNPs) được tổng hợp bằng một quy trình khử hóa học đơn giản và hiệu quả với chất khử là hydrazine.

3/17/2021 8:35:53 PM +00:00

Nghiên cứu tổng hợp 1-benzyl-4-phenyl-1H-1,2,3-triazole dựa vào phản ứng Click sử dụng xúc tác [Cu(CH3CN)4]PF6

Trong bài báo này, [Cu(CH3CN)4]PF6 được sử dụng làm chất xúc tác cho phản ứng đóng vòng tạo 1-benzyl-4-phenyl-1H-1,2,3-triazole từ phenylacetylene và benzyl azide dựa vào phản ứng Click. 1-Phenyl-2-(trimethylsilyl)acetylene được tổng hợp dựa vào phản ứng Sonogashira, sau đó nhóm bảo vệ trimethylsilyl (−Si(CH3)3) sẽ được loại bỏ để thu được phenylacetylene.

3/17/2021 8:35:43 PM +00:00

Nghiên cứu chế tạo etyl biodiesel từ mỡ cá tra bằng phương pháp mới, sử dụng đồng dung môi etyl biodiesel

Trong công trình này đã nghiên cứu chế tạo este etyl cacboxylat (còn gọi là etyl biodiesel hoặc FAEE) từ mỡ cá tra và rượu etanol bằng phương pháp mới, sử dụng chính sản phẩm phản ứng là FAEE làm đồng dung môi, nhằm 2 mục tiêu. Một là, nâng cao hiệu suất etyl biodiesel. Hai là, xác định hàm lượng các este của các axit béo không no, để đánh giá khả năng tách các axit omega-3,-6,-9 làm thực phẩm chức năng trong tương lai.

3/17/2021 8:35:36 PM +00:00

Đánh giá hiệu quả một số phương pháp xác định biên của nguồn gây dị thường trường thế

Bài báo này trình bày một nghiên cứu so sánh về hiệu quả của các phương pháp xác định biên như phương pháp gradient ngang toàn phần, biên độ tín hiệu giải tích, góc nghiêng, gradient ngang của góc nghiêng, bản đồ theta, góc nghiêng ngang, góc nghiêng của gradient ngang toàn phần, góc nghiêng của biên độ tín hiệu giải tích, bản đồ theta cải tiến, gradient ngang toàn phần của góc nghiêng cải tiến.

3/17/2021 8:35:28 PM +00:00

Detailed checklist of the Grammitid specimens from the Biological Museum Herbarium under VNU University of Science (HNU)

This study aims to compile a detailed checklist of grammitid specimens kept in the Biological Museum Herbarium under VNU University of Science (HNU). The study adopted the Pteridophyte Phylogeny Group classification (PPG I 2016) to classify these specimens and fifteen references were used to identify their scientific names.

3/17/2021 8:35:22 PM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất đóng rắn TDI đến một số tính chất của vecny este epoxy alkyd

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chất đóng rắn toluen diisoxyanat (TDI) đến tính chất điện của vecny este epoxy alkyd. Thông qua việc kiểm tra điện áp đánh thủng, hằng số điện môi, điện trở suất khối, Tang (Tg) góc tổn hao điện môi, tính chất điện của màng sơn được khảo sát. Khi hàm lượng TDI tăng từ 4- 10 phần khối lượng, điện áp đánh thủng tăng từ 21,78 lên 65, 69 KV/mm.

3/17/2021 8:35:10 PM +00:00

Prototype edge-grown nanowire sensor array for the real-time monitoring and classification of multiple gases

The monitoring and classification of different gases using a single resistive semiconductor sensor are challenging because of the similar response characteristics. An array of separated sensors can be used as an electronic nose, but such arrays have a bulky structure and complex fabrication processes.

3/17/2021 8:25:29 PM +00:00

Bài giảng Chương 2: Sự tạo trứng

Bài giảng Chương 2: Sự tạo trứng được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức về tuyến sinh dục cái, hình dạng và kích thước của trứng, noãn hoàng, cơ cấu tổ chức của trứng, tính tổ chức của tế bào trứng, sự tạo trứng, những biến đổi của nhân noãn bào trong giai đoạn tăng trưởng, tiến triển các nang trứng và thành thục noãn bào.

3/17/2021 8:19:19 PM +00:00

Bài giảng Chương 2: Sự tạo tinh trùng

Bài giảng Chương 2: Sự tạo tinh trùng tìm hiểu cấu tạo của tinh hoàn, ống sinh tinh và biểu mô sinh tinh, cấu tạo tinh trùng, sự tạo tinh. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức, phục vụ học tập và nghiên cứu.

3/17/2021 8:19:07 PM +00:00

Thiết kế chủ đề theo định hướng phát triển năng lực trong dạy học sinh học trung học phổ thông

Dạy học theo chủ đề là một sự lựa chọn tối ưu cho bước chuyển đổi từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực. Bài viết này sẽ cụ thể hóa các hoạt động để thiết kế chủ đề trong dạy học Sinh học theo định hướng phát triển năng lực.

3/17/2021 4:13:21 PM +00:00

Thiết kế hoạt động trải nghiệm theo định hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trong dạy học phần sinh học cơ thể-sinh học 11

Bài viết đề xuất quy trình xây dựng hoạt động trải nghiệm trong dạy học Sinh học theo định hướng phát triển năng lực sáng tạo. Vận dụng quy trình đó với chủ đề “Trao đổi nước và khoáng ở thực vật” phần Sinh học cơ thể.

3/17/2021 4:13:13 PM +00:00

Thực trạng và các biện pháp để rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thiết kế câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn theo tiếp cận đánh giá năng lực trong dạy học sinh học ở cấp trung học phổ thông

Bài viết trình bày về khái niệm năng lực và đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực. Đồng thời, bài viết cũng phân tích thực trạng nhận thức của sinh viên về các năng lực cần đạt của học sinh trung học phổ thông theo chương trình chương trình giáo dục phổ thông 2018 và kỹ năng của thiết kế câu hỏi trắc nghiệm khách quan của sinh viên theo tiếp cận năng lực.

3/17/2021 4:13:06 PM +00:00

Tổ chức dạy học chủ đề “ứng dụng của dòng điện trong điều trị” môn Lí sinh ở trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên

Dựa trên cơ sở lý thuyết về dạy học phát triển năng lực và dạy học dự án, tác giả thiết kế tiến trình hoạt động dạy học chủ đề “Ứng dụng của dòng điện trong điều trị”cho sinh viên Y khoa trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Phân tích các kết quả thu được, tác giả đánh giá tính khả thi của việc tổ chức giảng dạy để phát triển năng lực của người học, từ đó phát triển các hướng nghiên cứu tiếp theo.

3/17/2021 4:12:46 PM +00:00

Nghiên cứu động vật không xương sống trong hang động núi lửa Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Việc nghiên cứu khu hệ động vật không xương sống trong hệ thống hang động ở nước ta là rất cần thiết. Lần đầu tiên, một nghiên cứu về động vật không xương sống trong hang động núi lửa được tiến hành, nhằm xác định giá trị đa dạng sinh học hang động khu vực nghiên cứu và hoạt động của con người ảnh hưởng đến đa dạng sinh học hang động.

3/17/2021 4:07:59 PM +00:00

Tổng luận Quản lý thực phẩm biến đổi gen: Kinh nghiệm của Mỹ, liên minh Châu Âu và Trung Quốc

Nội dung của tổng luận này trình bày kinh nghiệm của liên minh Châu Âu về quản lý thực phẩm biến đổi gen; các công cụ chính sách và luật pháp về thực phẩm biến đổi gen ở Mỹ; khuôn khổ pháp lý của Trung Quốc liên quan đến an toàn sinh học và thực phẩm biến đổi gen.

3/17/2021 2:48:42 PM +00:00

Tổng luận Sinh học tổng hợp

Tổng luận Sinh học tổng hợp giúp bạn đọc có thể có thể hiểu rõ hơn về những tiềm năng và những thách phát triển của lĩnh vực khoa học này. Do sinh học tổng hợp bao hàm nhiều lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu và nhiều khái niệm mới, công việc biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót, ban biên tập mong bạn đọc thông cảm và đóng góp ý kiến để hoàn thiện những chuyên đề sau này.

3/17/2021 2:48:03 PM +00:00

Process of extraction and isolation of canthaxanthin from saline bacteria biomass Paracoccus carotinifaciens VTP20181 isolated in Vietnam

In this study, we established the process of extracting, enriching and isolating canthaxanthin from the post-fermentation biomass of the saline bacteria Paracoccus carotinifaciens VTP20181 isolated in Vietnam at laboratory scale. This process consists of 5 steps: Dry biomass generation, dry biomass extraction, removal of saturated fat, fast column chromatography and slow column chromatography, canthaxanthin purification. Canthaxanthin compound is obtained with 98% purity. Canthaxanthin extraction and purification efficiency of the whole process reached 55.5%.

3/17/2021 2:30:30 PM +00:00

Density and nitrifying potential of indigenous bacterial community in mangrove and seagrass in the north of Vietnam

Density and nitrification potential of indigenous microorganism in mangroves (Tien Yen - Quang Ninh and Bang La - Hai Phong) and seagrass (Ha Coi, Dam Ha - Quang Ninh and Tam Giang - Thua Thien Hue) in the north of Vietnam were evaluated through 4 sampling times in the dry and rainy seasons in the years of 2017-2019.

3/17/2021 2:30:24 PM +00:00

Species diversity, taxon structure and distribution of the Chlorophytes on Truong Sa archipelago

Materials used for this research are collected from several projects implemented at nine islands of Truong Sa archipelago (Big Truong Sa, Da Tay, Thuyen Chai, Toc Tan, Sinh Ton, Nam Yet, Song Tu Tay, Da Nam and Son Ca) from 1994 to 2019 as follows.

3/17/2021 2:30:17 PM +00:00

A new record of rare dinoflagellate species Protoperidinium carum (Abé, 1981) Balech, 1994 for Vietnamese waters and Southeast Asia region

In this paper, Protoperidinium carum was re-described in details of cell morphology, plate patterns and thecal ornamentation, especially the second anterior intercalary plate (2a) is wide pentagonal instead of hexagonal type as in the previous descriptions. This species was illustrated with line drawing, light and scanning electron microscope photographs. P. carum was newly recorded in Southeast Asia and Vietnamese waters.

3/17/2021 2:30:00 PM +00:00

Sponge’s biodiversity in the limestone islands in Vietnam sea

In order to contribute to the full understanding of the biodiversity of sponge, the search for substances containing anticancer, and bioactive substances, a detailed description of the biodiversity of the sponge species distributed in the limestone islands in Vietnam sea is presented below.

3/17/2021 2:29:39 PM +00:00

Distribution characteristics of temperature, salinity, chlorophyll-A, and sound speed in the Da Nang and Quy Nhon waters

This paper study on the spatial distribution of the speed of sound has a great meaning to support economic development and national security.

3/17/2021 2:29:33 PM +00:00

Studying to build the determination process of ammelide (AMD) and dicyandiamide (DCD) in animal feed by high-performance liquid chromatography (HPLC) with a diode-array detector (DAD)

The purpose of this study is to develop a process to identify AMD and DCD according to the sample preparation process combined with the cleaning process by solid phase extraction (SPE) and quantification by HPLC-DAD analysis method, which is popularized in many laboratories in Vietnam.

3/17/2021 2:29:22 PM +00:00

Effects of storage conditions on polyphenol and triterpenoid saponin content and the antioxidant capacity of ethanolic extract from leaves of Polyscias fruticosa (L.) Harms

The objective of this study was to evaluate effects of temperatures (5 °C, 30 °C, and 60 °C) on the concentration of polyphenol and triterpenoid saponin and the antioxidant capacity of the ethanolic extract from the leaves of Polyscias fruticosa (L.) Harms during storage. Regression analysis revealed that the antioxidant capacity highly correlated with the content of polyphenol and triterpenoid saponin.

3/17/2021 2:29:09 PM +00:00