Tài liệu miễn phí Sinh học

Download Tài liệu học tập miễn phí Sinh học

Đặc điểm hình thái và đa dạng di truyền của các giống cây ba kích (Morinda officinalis How)

Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết đặc điểm hình thái và đa dạng di truyền của 11 giống Ba kích được thu nhập ở 6 tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam.

3/18/2021 4:05:31 PM +00:00

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống cây ba kích (Morinda officinalis How) tại Bắc Giang

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này là xác định các biện pháp kỹ thuật nhân giống Ba kích từ hạt và hom cho kết quả tốt nhất từ đó áp dụng rộng rãi vào thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

3/18/2021 4:05:24 PM +00:00

Giáo trình Vi sinh ký sinh - Nghề: Dược (Trình độ: Trung cấp nghề/Cao đẳng nghề)

Giáo trình Vi sinh ký sinh - Nghề: Dược (Trình độ: Trung cấp nghề/Cao đẳng nghề) gồm có 5 chương với những nội dung chính sau: Đại cương vi sinh vật học, vi khuẩn, một số vi sinh vật gây bệnh thường gặp, đại cương virus, đại cương về ký sinh trùng, giun ký sinh (nemathelminths), sán ký sinh, đơn bào, ký sinh trùng sốt rét, tiết túc y học. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/18/2021 2:22:36 PM +00:00

Ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất chlorpyrifos ethyl lên sự phát triển của vi tảo Chlorella và Scenedesmus

Trong nghiên cứu này, hai loài tảo lục Chlorella sp. và Scenedesmus protuberans phân lập từ Việt Nam, được phơi nhiễm riêng lẻ và đồng thời với thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl tại các nồng độ 0, 5, 25 và 125 µg L -1 trong 18 ngày.

3/18/2021 11:23:40 AM +00:00

Ảnh hưởng của Chitosan lên sự sinh trưởng của lan Mokara nuôi cấy mô

Bài viết tiến hành nghiên cứu và minh hoạ cho tác dụng kích thích sinh trưởng lên thực vật in vitro nói chung của chitosan và mở ra một hướng ứng dụng cho đối tượng lan mokara nói riêng.

3/18/2021 7:52:36 AM +00:00

Ảnh hưởng của dịch chiết rong Ulva reticulata lên sự phát triển của rau muống (Ipomoea aquatic)

Rong biển đã và đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó ngành nông nghiệp có thể sử dụng rong biển như một loại phân bón hữu cơ. Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích khảo sát điều kiện thích hợp để thu dịch chiết rong Ulva reticulata, và khảo sát ảnh hưởng dịch chiết rong lên tỷ lệ nảy mầm, năng suất, chiều dài thân, chiều dài rễ của rau muống (Ipomoea aquatica)

3/18/2021 7:51:33 AM +00:00

Nghiên cứu lựa chọn bao bì và thời gian bảo quản bột giàu protein từ lòng trắng trứng vịt muối

Lòng trắng trứng vịt muối thường bị loại bỏ trong quá trình thu hồi lòng đỏ trong khi vẫn giữ được hầu hết các thành phần dinh dưỡng của trứng vịt. Để tận dụng được lòng trắng trứng vịt muối, cần chế biến thành bột giàu protein để làm nguyên liệu chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, quá trình bảo quản sản phẩm bột lòng trắng trứng gặp nhiều khó khăn do nó thường hút ẩm rất nhanh, gây ra các hư hỏng vật lý (như biến màu), hóa học (biến đổi protein, lipit hóa...); biến đổi sinh học (nấm men, nấm mốc phát triển tạo ra các độc tố).

3/18/2021 7:50:43 AM +00:00

Khảo sát điều kiện thu nhận axit gamma-aminobutyric từ dịch cám gạo bằng Lactobacillus

Trong nghiên cứu này, GABA được sản xuất bằng Lactobacillus từ nguồn nguyên liệu tự nhiên và rẻ tiền là dịch cám gạo bằng cách xác định một số thành phần bổ sung vào môi trường (nguồn carbon, nitơ, khoáng và nồng độ cơ chất), đồng thời lựa chọn các điều kiện nuôi cấy (pH và thời gian) lên men thích hợp để tăng khả năng sinh tổng hợp GABA.

3/18/2021 7:50:21 AM +00:00

Đa dạng thành phần loài cây tinh dầu khu vực Tây Nguyên và hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định, kháng viêm của tinh dầu Giổi chanh (Magnolia citrata Noot. & Chalermglin) và Mật hương (Hedyosmum orientale Merr. & Chun)

Bài viết đã tiến hành khảo sát điều tra đánh giá tài nguyên tinh dầu tại 5 tỉnh: Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk; tiến hành nghiên cứu 248 loài thực vật có giá trị cung cấp tinh dầu; nghiên cứu đánh giá về hàm lượng tinh dầu trong các bộ phận của cây, thành phần hóa học tinh dầu và hoạt tính sinh học của một số loài.

3/18/2021 7:49:44 AM +00:00

Nghiên cứu lưu giữ in vitro nguồn gen khoai môn sọ bản địa Colocasia esculenta (L.) Schott

Bài viết trình bày kết quả lưu giữ nguồn gen khoai môn sọ bản địa Cụ Cang (Sơn La) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

3/18/2021 7:49:31 AM +00:00

Ảnh hưởng của nhiệt độ, pH và môi trường nuôi cấy đến sinh trưởng phát triển của chủng nấm sò (Pleurotus sp.) FH và PN20

Bài viết tiến hành với mục đích đánh giá và tìm được điều kiện nhiệt độ, pH và môi trường nhân giống thích hợp với sự phát triển sợi nấm của 2 chủng nấm sò FH và PN20 để quá trình duy trì và sản xuất giống nấm đạt hiệu quả cao.

3/18/2021 7:48:56 AM +00:00

Đánh giá khả năng phân loại của vùng gen ITS-rDNA đối với loài Hoàng liên ô rô lá dày (Mahonia bealei (Fortune) Pynaert) của Việt Nam

Bài viết này tiến hành phân tích đặc điểm phân tử vùng gen ITS-rDNA và đánh giá khả năng phân loại của vùng gen này đối với loài Hoàng liên ô rô lá dày của Việt Nam. Kết quả cho thấy, vùng gen ITS dài 700 bp có chứa 24,1% Thymine, 28,4% Guanine, 23,4% Adenine và 24,1% Cytosine, là vùng gen phù hợp, có thể sử dụng như một mã vạch DNA để xác định loài Mahonia bealei và nghiên cứu mối quan hệ di truyền cho các loài thuộc họ Berberidaceae.

3/18/2021 7:48:35 AM +00:00

Đánh giá tính hướng đích của phức hệ nano curcumin gắn axit folic tới tế bào biểu hiện thụ thể folate

Nội dung nghiên cứu của bài viết này là gắn thêm axit folic vào hệ n-Cur (n-Cur-Fl) giúp cho Cur đạt được tính hướng đích đặc hiệu tới các tế bào biểu hiện thụ thể folate. Việc gắn thêm axit folic vào n-Cur được thực hiện thông qua thí nghiệm hướng đích (boyden charmber assay) của các tế bào biểu hiện cao thụ thể folate (tế bào viêm hoặc ung thư).

3/18/2021 7:48:29 AM +00:00

Đặc điểm sinh học và định danh chủng vi khuẩn Bacillus altitudinis T1008 phân lập từ đất nhiễm mặn

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân lập, xác định được các chủng vi khuẩn B. altitudinis có khả năng chịu NaCl và có hoạt tính sinh học trong việc tạo ra chế phẩm vi sinh vật cho sản xuất cây ăn quả (bưởi Da xanh, sầu riêng) tại tỉnh Bến Tre nói riêng, Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

3/18/2021 7:48:07 AM +00:00

Thành phần hóa học tinh dầu loài Tiểu sim (Rhodamnia dumetorum (Poir.) Merr. & Perry) và Trâm tích lan (Syzygium zeylanicum (L.) DC.)

Trong nghiên cứu này, các tác giả trình bày kết quả nghiên cứu về thành phần hóa học tinh dầu loài Tiểu sim (Rhodamnia dumetorum) và Trâm tích lan (Syzygium zeylanicum). Kết quả cho thấy, hàm lượng tinh dầu đạt lần lượt là 0,82 và 0,12% tương ứng theo nguyên liệu tươi.

3/18/2021 7:47:47 AM +00:00

Removal of methylene blue from simulated wastewater by Carica papaya wood biosorbent

In this study, batch and continuous-flow sorption experiments were conducted to evaluate the removal of methylene blue (MB) from aqueous solutions by Carica papaya wood (CPW) biosorbents. The effects of critical factors such as initial pH, particle size of the biosorbent, biosorbent dosage, initial dye concentration, contact time, and salt ionic strength were studied in batch experiments.

3/18/2021 7:43:37 AM +00:00

Nutrients in sediment regulate benthic algal assemblages in the tropical Tri An reservoir of Vietnam

This preliminary data set demonstrates the use of benthic algae as precise biological indicators for a measure of the ecological integrity of an aquatic ecosystem and contributes to the further study of benthic environments in tropical regions.

3/18/2021 7:42:42 AM +00:00

Diversity of zooplankton and benthic macroinvertebrates of estuarine coastal waters in Tien Giang province, southern Vietnam

This study contributes to the diversity information of zooplankton and benthic macroinvertebrates, which can be used to position the sustainable management of natural resources and evaluate the natural feed sources for aquaculture in this estuarine area.

3/18/2021 7:42:36 AM +00:00

Microbiological contamination of indoor air in university classrooms (Case study: University of Science - Vietnam National University, Ho Chi Minh city)

This study was conducted to preliminarily assess microbial contamination of the indoor air inside classrooms at the University of Science - Ho Chi Minh city. At the same time, this study demonstrates the scientific basis of air quality assessment in a school environment and develops long-term direct or indirect solutions to protect the environment and ensure student health.

3/18/2021 7:42:16 AM +00:00

Single and combined effects of Di-2-ethylhexyl phthalate and bisphenol A on life traits of the tropical micro-crustacean Ceriodaphnia cornuta

The aim of this study is to assess the chronic impacts of DEHP and BPA on the survival, reproduction, and growth of the tropical micro-crustacean Ceriodaphnia cornuta isolated from Vietnam.

3/18/2021 7:42:10 AM +00:00

Total limonoid concentration and antioxidant capacities of extracts from seeds of different citrus varieties using different solvents

The objective of this study is to investigate the total limonoid aglycones, limonin content and antioxidant capacities of extracts from different kinds of citrus varieties (Dao lime, Vinh orange, Thanh Tra pomelo) using the solvents having different polarity including ethyl acetate, acetone, methanol and dichloromethane.

3/18/2021 7:41:57 AM +00:00

Lecture Campbell biology: Concepts and connections (Seventh edition) - Chapter 11: How genes are controlled

Lecture Campbell biology: Concepts and connections (Seventh edition) - Chapter 11: How genes are controlled. The main contents of this chapter include all of the following: Control of gene expression, cloning of plants and animals, the genetic basis of cancer.

3/18/2021 4:24:55 AM +00:00

Lecture Campbell biology: Concepts and connections (Seventh edition) - Chapter 10: Molecular biology of the gene

Chapter 10 - Molecular biology of the gene. The main contents of this chapter include all of the following: The structure of the genetic material, DNA replication, the flow of genetic information from DNA to RNA to protein, microbial genetics.

3/18/2021 4:24:47 AM +00:00

Lecture Campbell biology: Concepts and connections (Seventh edition) - Chapter 9: Patterns of inheritance

Chapter 9 - Patterns of inheritance. The main contents of this chapter include all of the following: Mendel's laws, variations on Mendel's laws, the chromosomal basis of inheritance, sex chromosomes and sex-linked genes.

3/18/2021 4:24:39 AM +00:00

Lecture Campbell biology: Concepts and connections (Seventh edition) - Chapter 8: The cellular basis of reproduction and inheritance

Chapter 8 - The cellular basis of reproduction and inheritance. The main contents of this chapter include all of the following: Cell division and reproduction, the eukaryotic cell cycle and mitosis, meiosis and crossing over, alterations of chromosome number and structure.

3/18/2021 4:24:27 AM +00:00

Lecture Campbell biology: Concepts and connections (Seventh edition) - Chapter 7: Photosynthesis: Using light to make food

The main contents of this chapter include all of the following: An overview of photosynthesis, the light reactions: converting solar energy to chemical energy, the calvin cycle: converting CO2 to sugars, photosynthesis reviewed and extended.

3/18/2021 4:24:19 AM +00:00

Lecture Campbell biology: Concepts and connections (Seventh edition) - Chapter 6: How cells harvest chemical energy

The main contents of this chapter include all of the following: Cellular respiration: aerobic harvesting of energy, stages of cellular respiration, fermentation: anaerobic harvesting of energy, connections between metabolic pathways.

3/18/2021 4:24:11 AM +00:00

Lecture Campbell biology: Concepts and connections (Seventh edition) - Chapter 5: The working cell

Lecture Campbell biology: Concepts and connections (Seventh edition) - Chapter 5: The working cell. The main contents of this chapter include all of the following: Membrane structure and function, energy and the cell, how enzymes function.

3/18/2021 4:24:04 AM +00:00

Lecture Campbell biology: Concepts and connections (Seventh edition) - Chapter 4: A tour of the cell

Chapter 4 - A tour of the cell. The main contents of this chapter include all of the following: Introduction to the cell, the nucleus and ribosomes, the endomembrane system, energy-converting organelles, the cytoskeleton and cell surfaces.

3/18/2021 4:23:55 AM +00:00

Lecture Campbell biology: Concepts and connections (Seventh edition) - Chapter 3: The molecules of cells

Lecture Campbell biology: Concepts and connections (Seventh edition) - Chapter 3: The molecules of cells. The main contents of this chapter include all of the following: Introduction to organic compounds, carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acids.

3/18/2021 4:23:47 AM +00:00