Tài liệu miễn phí Sinh học

Download Tài liệu học tập miễn phí Sinh học

Những vấn đề cơ bản về sinh học quần thể: Phần 1

Giáo trình Sinh thái học quần thể phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về: Biến động số lượng và các trạng thái cân bằng của quần thể, cạnh tranh cùng loài và các mô hình toán về đơn quần thể, chiến lược tồn tại và phát triển của quần thể. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/20/2021 8:19:15 AM +00:00

Đại cương các vấn đề cơ bản về sinh học phân tử: phần 2

Giáo trình Sinh học phân tử (Tái bản lần thứ tư): Phần 2 trình bày các nội dung 3 chương cuối bao gồm các nội dung chính về: Tái tổ hợp di truyền, ADN tái tổ hợp, vận chuyển protein trong tế bào. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/20/2021 8:18:36 AM +00:00

Đại cương các vấn đề cơ bản về sinh học phân tử: phần 1

Giáo trình Sinh học phân tử (Tái bản lần thứ tư): Phần 1 trình bày 3 chương đầu với những nội dung chính sau: Cấu trúc genome, cấu trúc và hoạt động của gen, các cơ chế sửa chữa và tổng hợp ADN. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/20/2021 8:18:19 AM +00:00

Ứng dụng kỹ thuật gen: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook Kỹ thuật gen: Nguyên lý và ứng dụng cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nguyên lý kỹ thuật gen, phương pháp PCR và các kỹ thuật cơ bản trong công nghệ sinh học phân tử, ứng dụng kỹ thuật gen trong y học và chẩn đoán, kỹ thuật gen ứng dụng trong thực tiễn sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2021 8:12:54 AM +00:00

Ứng dụng kỹ thuật gen: Phần 1

Phần 1 của ebook Kỹ thuật gen: Nguyên lý và ứng dụng cung cấp cho người đọc các kiến thức về: Đặc điểm cấu trúc bộ gen và gen của prokaryote và eukaryote, bản đồ di truyền, phân tích dữ liệu di truyền và phương pháp dựng cây phân loại,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2021 8:12:18 AM +00:00

Ứng dụng kỹ thuật di truyền sinh học: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 của tài liệu Kỹ thuật di truyền và ứng dụng, phần 2 sẽ cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên lý ứng dụng kỹ thuật di truyền, các lĩnh vực ứng dụng kỹ thuật di truyền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/20/2021 8:11:43 AM +00:00

Ứng dụng kỹ thuật di truyền sinh học: Phần 1

Phần 1 ebook Kỹ thuật di truyền và ứng dụng cung cấp cho người học các kiến thức về: Sự hình thành kỹ thuật di truyền, nguyên lý thao tác axit nucleic, các enzym và các hệ thống vật chủ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/20/2021 8:11:21 AM +00:00

Đại cương Hóa sinh học: Phần 2

Giáo trình Thực hành hóa sinh học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản. Đây là cuốn sách hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai đang công tác trong ngành Hóa sinh dùng làm tài liệu tham khảo và nghiên cứu.

5/20/2021 8:00:25 AM +00:00

Đại cương Hóa sinh học: Phần 1

Giáo trình Thực hành hóa sinh học được biên soạn để làm tài liệu thực hành của chương trình Hóa sinh học đại cương ở bậc đại học. Mục đích của các bài thí nghiệm trong giáo trình là minh họa và củng cố phần kiến thức lý thuyết mà sinh viên đã học. Giáo trình được chia thành 8 chương, giới thiệu về 8 nhóm hợp chất quan trọng của các tế bào và cơ thể sống. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

5/20/2021 7:59:40 AM +00:00

Ứng dụng dịch tễ học trong thú y: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 ebook Dịch tễ học thú y ứng dụng cung cấp cho người học các kiến thức về: Phần mềm ứng dụng trong dịch tễ học thú y, phân tích dịch tễ học không gian, phân tích mô tả dịch bệnh gia súc, gia cầm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/20/2021 7:58:27 AM +00:00

Ứng dụng dịch tễ học trong thú y: Phần 1

Ebook Dịch tễ học thú y ứng dụng: Phần 1 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về dịch tễ học, các đơn vị đo lường và tần suất dịch bệnh, thiết kế và nghiên cứu trong dịch tễ thú y, điều tra ổ dịch,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/20/2021 7:58:14 AM +00:00

Ứng dụng công nghệ trong sinh sản động vật: Phần 2

Ebook Công nghệ tế bào phôi động vật: Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật cấy nhân để tạo dòng vô tính ở cá, cấy truyền phôi, vi thao tác phôi động vật có vú, vấn đề tạo dòng vô tính và bản sao cơ thể động vật, công nghệ tế bào gốc. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2021 7:56:40 AM +00:00

Ứng dụng công nghệ trong sinh sản động vật: Phần 1

Nội dung cuốn sách Công nghệ tế bào phôi động vật được trình bày thành 8 chương. Phần 1 sẽ trang bị cho người học những kiến thức chủ yếu về: Trinh sản, mẫu sinh, biệt hóa giới tính động vật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/20/2021 7:56:02 AM +00:00

Ứng dụng công nghệ sinh học vào phát triển nông thôn: Phần 1

Ebook Công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn phần 1 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nội dung và phân loại công nghệ sinh học, công nghệ sinh học với chiến lược bảo vệ tài nguyên sinh vật và xây dựng nền nông nghiệp sinh thái bền vững, công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2021 7:55:50 AM +00:00

Ứng dụng công nghệ sinh học vào phát triển nông thôn: Phần 2

Ebook Công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Công nghệ sinh học trong chế biến và sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, thực trạng triển vọng công nghệ sinh học ở Việt Nam và một số giải pháp liên quan,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2021 7:55:38 AM +00:00

Di truyền tập tính: Phần 2

Ebook Cơ sở di truyền tập tính: Phần 2 trình bày các nội dung về di truyên học tập tính ở người, bao gồm: Di truyền học chỉ số thông minh, di truyền học nếp vân da, các khuyết tật về trí thông minh,...Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2021 7:52:47 AM +00:00

Di truyền tập tính: Phần 1

Ebook Cơ sở di truyền tập tính: Phần 1 trình bày các nội dung về di truyền học tập tính động vật, bao gồm: Tập tính bẩm sinh ở động vật - bản năng; cơ chế vô tuyến định hướng, định vị vở một số loài sinh vật; cơ sở di truyền tập tính nhận biết mùi (Odor - Guided behavior) ở một số loài sinh vật,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2021 7:52:10 AM +00:00

Giáo trình Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men (In lần thứ ba, có sửa chữa, bổ sung): Phần 1

Phần 1 cuốn Các phương pháp phân tích ngành công nghệ lên men cung cấp cho người học các kiến thức về: Phân tích hạt đại mạch, phân tích malt đại mạch, phân tích nguyên liệu chứa tinh bột, phân tích rỉ đường, phân tích hoa houblon,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/20/2021 7:51:40 AM +00:00

Giáo trình Sinh học đại cương 1

Giáo trình Sinh học đại cương 1 được biên soạn gồm 4 chương với các nội dung sinh học tế bào; sinh học phân tử; tiến hóa; một số bài tập thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết các kiến thức, hỗ trợ cho việc học và nghiên cứu.

5/20/2021 4:33:47 AM +00:00

Thành phần loài, phân bố và sinh lượng các loài động vật đáy khu vực trang trại điện gió Bạc Liêu

Việc nghiên cứu các loài động vật đáy khu vực này nhằm cung cấp số liệu, thông tin hiện trạng, góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho các nghiên cứu sâu hơn về biến động, giá trị nguồn lợi, cũng như cung cấp dữ liệu cho việc quản lý, giám sát tài nguyên, môi trường, phục vụ cho công tác quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên môi trường biển.

5/20/2021 4:11:03 AM +00:00

Giáo dục phát triển bền vững trong dạy học sinh học trung học cơ sở

Bài viết đề cập đến việc tích hợp nội dung giáo dục PTBV, đặc biệt là giáo dục bảo vệ môi trường, trong dạy học Sinh học trung học cơ sở Giáo dục bảo vệ môi trường giúp học sinh có cơ hội được trải nghiệm về môi trường xung quanh dưới nhiều hình thức giáo dục khác nhau, phát huy tính chủ động và sáng tạo.

5/20/2021 4:08:34 AM +00:00

Thiết kế bộ điều khiển cường độ của led ứng dụng trong giàn nuôi cấy mô

Bài này trình bày về nghiên cứu, thiết kế bộ điều khiển chiếu sáng sử dụng LED ứng dụng trong giàn nuôi cấy mô. Việc chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc với cường độ ánh sáng phù hợp sẽ mang lại hiệu suất năng lượng sinh học cao từ đó kích thích sự phát triển của cây trồng hơn so với các loại bóng đèn truyền thống khác.

5/20/2021 3:43:13 AM +00:00

Tổng quan về tinh dầu sả (Cymbopogon), thành phần hóa học và hoạt tính sinh học

Nội dung của bài viết này trình bày tổng quan về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của tinh dầu sả, thành phần hóa học của tinh dầu sả có chứa các chất như: citral, geraniol, citronellal và piperitone, là những chất có hoạt tính sinh học rất cao, có khả năng kháng khuẩn, diệt nấm, diệt men, trừ sâu và các hoạt tính làm giảm sưng tấy trong thời gian dài.

5/20/2021 3:39:52 AM +00:00

Studies on sensory properties of dahi blended with biofortified bajra flour

In the present study dahi was prepared by using buffalo milk. While preparing dahi milk solids were replaced with biofortified bajra flour. Dahi was prepared from buffalo milk by blending of bajra flour at 2,4,6 and 8 parts.

5/20/2021 3:26:50 AM +00:00

Synonymous codon usage bias factors affecting chloroplast genome of grape wine Vitis vinifera

In order to optimize protein production in expression systems, analysis of codon usage patterns is very important. In this regard, chloroplast has special importance due to its small size and high copy number of genome. Vitis vinifera is the most important fruit species in the modern world. In this research, the complete nucleotide sequence of the chloroplast genome in Vitis vinifera was studied, and then analyzed using CodonW software.

5/20/2021 3:13:18 AM +00:00

Comparison of phenol-chloroform and CTAB assay for DNA extraction from polysaccharides-rich simarouba glauca DC applying modified CTAB method

Different methods available for extraction of plant genomic DNA suffers from one or more drawbacks including compromised quality, quantity and many more. The extraction of high-quality DNA Simarouba glauca DC is notoriously troublesome due to the high contents of polysaccharides and different secondary metabolites. Herein, we aimed to develop a modified CTAB extraction method to isolate DNA from tissues containing high levels of polysaccharides.

5/20/2021 3:11:38 AM +00:00

Endophytic fungi from Oryza sativa L.: Isolation, characterization, and production of GA3 in submerged fermentation

In the present investigation, an attempt was made to isolate endophytic fungi from rice plant (Oryza sativa L.). A total of 48 fungi were isolated from 288 segments, from 4 varieties (Gitanjali, Hiranyamayee, Khandagiri and Lalat) of rice plant (Oryza sativa L). The coloniczation frequency of the endophytic fungi were observed to be 16.87% and 16.40% in leaf and stem respectively.

5/20/2021 3:08:16 AM +00:00

Bước đầu đánh giá điều kiện sinh trưởng của một số chủng vi sinh vật có khả năng phân hủy sinh học cao su thiên nhiên

Để xử lý sinh học thì việc lựa chọn chủng vi sinh vật là điều vô cùng quan trọng và việc sử dụng được những giống bản địa sẽ giải quyết được vấn đề thích nghi của vi sinh vật với môi trường sống mới và có thể ứng dụng ngay vào thực tiễn giảm bớt quá trình khảo sát điều kiện sinh trưởng và phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết điều kiện sinh trưởng của một số chủng vi sinh vật có khả năng phân hủy sinh học cao su thiên nhiên.

5/20/2021 2:48:34 AM +00:00

Larval rearing and post larval production of ganga river shell fishes Macrobrachium gangeticum and Macrobrachium malcolmsonii

The present paper deals with the comparative larval biology and post larval production of Macrobrachium malcolmsonii (Edwards) and Macrobrachium gangeticum (Bate) were studied under captive using 10-19 ppt brackish water to provide information needed for commercial hatchery technology.

5/19/2021 11:52:10 PM +00:00

Biocompatibility study of collagen i modified PCL/gelatin/chitosan composite nanofibrous scaffold for fibroblast and osteoblast cells

In present study, a previously fabricated tripolymer composite scaffold of PCL/gelatin/chitosan was modified with collagen I and the modified scaffold were studied for biocompatibility of L929 mouse fibroblasts and human osteoblast cells. Phase contrast microscopy confirmed the viability of L929 mouse fibroblasts and human osteoblasts cultured with the modified composite scaffold which indicated that scaffold did not produce any toxic effect on both cells.

5/19/2021 11:51:21 PM +00:00