Tài liệu miễn phí Sinh học

Download Tài liệu học tập miễn phí Sinh học

Thành phần loài thú hiện biết ở huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

Nghiên cứu được thực hiện vào tháng 4 và tháng 12 năm 2016 nhằm xác định thành phần loài và trạng thái của các loài thú tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Kết quả điều tra đã ghi nhận 47 loài thú thuộc 33 giống, 20 họ, 7 bộ. Những phát hiện này cũng cho thấy có 16 loài thú nằm trong Sách Đỏ Việt Nam, Sách Đỏ IUCN và Nghị định số 32/2006 / NĐ-CP của Chính phủ.

5/20/2021 3:47:10 PM +00:00

Hoạt tính kháng khuẩn của nano lưỡng kim bạc – vàng trên nền Dextran

Bài viết quy trình tổng hợp nano lưỡng kim Ag–Au trên nền dextran tương đối đơn giản và nhanh. Các hạt nano kim loại quý thu được trong quá trình tổng hợp có dạng hình cầu và phân tán tốt trong dextran. Sản phẩm của quá trình tổng hợp được thử nghiệm khả năng kháng khuẩn và kháng nấm đối với vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) và nấm Magnaporthe grisea (M. grisea). Khi hạt nano lưỡng kim có hàm lượng bạc càng cao thì thể hiện khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn và nấm càng tốt.

5/20/2021 11:00:21 AM +00:00

Tập tính phát tiếng kêu trong mùa sinh sản của hai loài chim Hồng hoàng (Buceros bicornis) và cao cát bụng trắng (Anthracoceros albirostris) tại vườn thú Hà Nội

Bài viết nghiên cứu các cá thể của hai loài chim Hồng hoàng (Buceros bicornis) và Cao cát bụng trắng (Anthracoceros albirostris) tại Vườn thú Hà Nội trong năm 2016-2017, bước đầu đã xác định được một số đặc điểm về đặc trưng âm sinh học cũng như biểu hiện tập tính của loài khi phát tiếng kêu. Kết quả nghiên cứu tạo cơ sở khoa học hướng tới việc nhân nuôi sinh sản thành công hai loài chim Hồng hoàng và Cao cát bụng trắng tại Vườn thú Hà Nội trong thời gian tới.

5/20/2021 10:53:10 AM +00:00

Xác định đặc điểm vùng gen rbcL và trnH-psbA của phân loài Vân sam Phan Xi Păng (Abies delavayi subsp. fansipanensis (Q.P. Xiang) Rurhforth) ở Việt Nam

Vân sam Phan Xi Păng (Abies delavayi subsp. fansipanensis (Q.P. Xiang) Rurhforth) là loài thực vật bản địa thường phân bố ở độ cao từ 2.400 m so với mực nước biển. Đây là loài nằm trong danh lục các loài thực vật nguy cấp cần được bảo vệ và bị cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Quần thể Vân sam của Việt Nam tập trung duy nhất ở một vùng núi thuộc đỉnh Phan Xi Păng với đường kính quần thể khoảng 3 km, ở độ cao 2.600-2.950 m, cách xa quần thể Vân sam ở Cang Shan, Trung Quốc khoảng 500 km. Trong nghiên cứu này, nhằm tìm hiểu rõ hơn về sự sai khác di truyền giữa loài Vân sam phân bố ở Phan Xi Păng Việt Nam với loài Vân sam phân bố tại Trung Quốc, các tác giả đã tiến hành đọc trình tự 2 vùng gen lục lạp gồm rbcL và trnH-psbA và so sánh với loài Vân sam của Trung Quốc.

5/20/2021 10:20:08 AM +00:00

Phân lập và đánh giá khả năng phân hủy lá mía của các dòng vi khuẩn trong đất phèn trồng mía ở Đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân lập và đánh giá khả năng phân hủy lá mía của nhóm vi khuẩn bản địa trong đất phèn canh tác mía ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Mẫu đất được thu thập tại ba vùng đất phèn có diện tích canh tác mía lớn ở ĐBSCL: huyện Bến Lức (Long An), huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) và huyện Hòn Đất (Kiên Giang).

5/20/2021 10:20:01 AM +00:00

Khảo sát điều kiện lên men của chủng vi khuẩn biển Bacillus velezensis AlgSm1 để thu nhận alginate lyase

Trong nghiên cứu này, điều kiện lên men của chủng khuẩn biển Bacillus velezensis AlgSm1 đã được khảo sát nhằm thu nhận enzym alginate lyase có hàm lượng và hoạt tính cao. Các thành phần dinh dưỡng như nguồn carbon, nitơ, pH môi trường nuôi cấy ban đầu và thời gian lên men đã được khảo sát.

5/20/2021 10:19:54 AM +00:00

Khảo sát sơ bộ qui trình phân lập thành phần hóa học của lá cây Dó Bầu (Aquilaria crassna Pierre)

Bài viết trình bày về qui trình phân lập thành phần hóa học của lá cây Dó Bầu được hái ở tỉnh Bình Phước; quy trình thể hiện rõ từng giai đoạn của quá trình nghiên cứu từ xử lí lá tươi đến khi thành cao.

5/20/2021 10:16:53 AM +00:00

Phân lập, định danh và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết sinh khối nấm thuộc chi Pycnoporus

Các loài nấm thuộc chi Pycnoporus đã được nhiều nghiên cứu chứng minh có thể ức chế được nhiều loại vi khuẩn gây bệnh khác nhau, tuy nhiên đến nay chưa có nghiên cứu đi sâu khai thác các hợp chất kháng khuẩn của các loài nấm này tại Việt Nam. Nghiên cứu này đã chọn lọc và phân lập một chủng nấm thuộc chi Pycnoporus tại Việt Nam.

5/20/2021 10:16:45 AM +00:00

Phân lập vi nấm kháng vi sinh vật từ đất công viên ở Tp. Hồ Chí Minh

Bài viết này tiến hành nghiên cứu, chọn lựa đất tại các khu vực trong thành phố để xác định hệ vi nấm và khảo sát sơ bộ tính kháng vi sinh vật là một số tác nhân gây bệnh cho người.

5/20/2021 10:16:36 AM +00:00

Đánh giá đa dạng di truyền của một số loài Lan Dendrobium ở khu vực phía Nam Việt Nam

Bài viết đánh giá đa dạng di truyền giúp quản lí được nguồn gen đa dạng của loài Dendrobium, phục vụ công tác quản lí giống và lai tạo. Nghiên cứu này, thực hiện khảo sát đa dạng di truyền mẫu thuộc chi Dendrobium ở khu vực phía Nam Việt Nam.

5/20/2021 10:16:21 AM +00:00

Cloning of an AA13 polysaccharide monooxygenase gene from Neurospora crassa into the plasmid pEX2B

In this study, we cloned the AA13 PMO gene from Neurospora crassa (NCU08746) into a pEX2B vector and transformed Agrobacterium tumefaciens resulting in a recombinant vector, a necessary step for transferring the constructed expression into Aspergillus oryzae using a recently developed method [20].

5/20/2021 10:16:07 AM +00:00

Chlorogenic acids from green coffee beans collected in Tay Nguyen provinces of Viet Nam

This paper, we report the results of isolation and structural determination of six chlorogenic acid compounds from green coffee beans (Coffea arabica) collected in Tay Nguyen provinces of Viet Nam.

5/20/2021 10:11:39 AM +00:00

Antifungal activity of coumarin and triterpenoid taraxasteryl acetate from the hexane soluble fraction of the leaves and twigs of eupatorium fortune against sclerotium rolfsii and rhizoctonia solani

This study indicated that the leaves and twigs of E. fortune possesses potent in vitro antifungal activity against S. rolfsii and R. solani and contains bioactive compounds that could be used as active ingredients for developing botanical fungicides against plant diseases.

5/20/2021 10:11:33 AM +00:00

Population fluctuation of Paederus fuscipes curtis and their prey in the field on the Red river alluvial plain (Bai Giua), Ha Noi, Viet Nam

This article presents initial research results on the population fluctuation and prey of P. fuscipes in four agricultural biomes on the Red River alluvial plain, which runs through the Long Bien Bridge in Long Bien District, Ha Noi City.

5/20/2021 10:11:26 AM +00:00

Isolation of marine bacteria from sponges in the south-Central coastal region of Vietnam with brown seaweed polysaccharide-degrading activities

This research aims to screen for new sources of enzyme among bacteria isolated from sponges collected from Phu Quy and Van Phong Islands that utilized alginate and fucoidan of brown seaweed Sargassum genus (S. mcclurei, S. polycystum, S. oligocystum) as well as to identify the potential strains.

5/20/2021 10:11:11 AM +00:00

Extraction and bioactivity evaluation of the extracts from Cleistocalyx operculatus L. leaves

The essential purposes of this work were to determinate the extraction yield and antioxidant activity of the extracts from C. Operculatus L. leaves by using solid-liquid extraction method under different conditions.

5/20/2021 10:11:05 AM +00:00

Discrimination of Vietnamese green teas from different geographical origins by aroma profile using hs-spme/gc–ms integrated with multivariable analysis

The objectives of this study were to use GC-MS paired with SPME to: identify common volatile compounds in the brewed liquor of a wide range of green tea samples from various provinces, and determine if green teas from different regions can be discriminated based on volatile composition in samples that are prepared for normal consumption.

5/20/2021 10:10:44 AM +00:00

Triterpenoid saponins from the leaves of Aralia hiepiana

The present paper deals with describing the isolation and structural elucidation of two triterpenoid saponins along with two other compounds. All of them were isolated for the first time from this plant.

5/20/2021 10:10:09 AM +00:00

Structural determination of sulfated polysaccharide from red seaweed Acanthophora spicifera

In this study, the polysaccharide was extracted from Acanthophora spicifera species collected at Nha Trang Bay, its structure was determined by using GPC, IR and NMR methods.

5/20/2021 10:09:50 AM +00:00

Structure and biological activity of five flavonoids from Ampelopsis cantoniensis

In this paper, phytochemical studies on ethanol extract of Ampelopsi cantoniensis led to obtain five flavonoid compounds: myricitrin, myricetin, quercetin, dihydromyricetin, and phloretin. Their structure was confirmed by NMR and ESI-MS methods. Antioxidant and antidiabetic activities of the compounds were evaluated.

5/20/2021 10:09:36 AM +00:00

Bioactive saponins from Panax bipinnatifidus seem. growing in Viet Nam

As part of our study course on the title plant, the present paper deals with identification of the two more saponins of 3-O-β-Dglucopyranosyl-(1→3)-β-D-glucuronopyranosyloleanolic acid (1) and Stipuleanoside R1 (2). In addition, the preliminary evaluation on the anti-inflammaroty activity of the extract and the principle saponins of the title plants are also discussed in this paper.

5/20/2021 10:08:55 AM +00:00

Essential oils obtained from eucalyptus and cymbopogon leaves by steam distillation for making natural mixture having effect as a mosquito repellent

The major component of Eucalyptus globulus is 1,8-Cineole (Eucalyptol) and has been recognized as a high ovipositional repellent and mild mosquito feeding repellent [8]. Chemical instability, volatility, propensity for oxidation and poor water solubility of essential oils make them inconvenient for extensive use [9]. Cymbopogon winterianus, commonly known as citronella, is native to the tropical and subtropical areas, consisting of citronellol, citronellal, and geraniol as its major compounds [10]. Cymbopogon oil has been proven to exhibit low acute toxicity in laboratory animals [11]. Various studies have evaluated the mosquito repellent activity of citronella oil extracted from Cymbopogon. Consequently, the incorporation of essential oils from Eucalyptus and Cymbopogon leaves have not been extensively investigated. In this study, we aim to extract the essential oil from Eucalyptus and Cymbopogon leaves, grown in southern Viet Nam, and examine the repellent activities of the essential oil against mosquitoes.

5/20/2021 10:08:48 AM +00:00

Structural characteristics and biological activity of sulfated Polysaccharide from red algae Betaphycus gelatinus

In this paper, sulfated polysaccharides were extracted from red algae Betaphycus gelatinus species collected at Ninh Thuan sea by using several extraction methods. The structural characteristics of sulfated polysaccharides were investigated by IR and NMR methods. The results indicated that polysaccharides from B. gelatinus were identified as hybrid carrageenan, mainly composed of β-carrageenan, κ-carrageenan and -carrageenan. Biological activity evaluation showed that the sulphated polysaccharides possessed antioxidant activity with different levels.

5/20/2021 10:08:35 AM +00:00

Study on antioxidant activity of phytoestrogen extracts from soy germ

The objective of this study was to compare antioxidant activity including the DPPH scavenging and reducing power properties of different extracts (total phytoestrogens extract, crude isoflavone aglycone extract and purified isoflavone aglycone extract) during process of phytoestrogens extraction by cellobiase and purification.

5/20/2021 10:08:21 AM +00:00

Factors enhancing the accumulation of β-carotene in rhodotorula taiwanensis CT1

β-carotene known as an antioxidant, immunostimulant, provitamin A and natural colour is a popular additive used in food, cosmetics, and animal feed. Microbial β-carotene currently attracts attention thanks to its shorter production time and controllable process in comparison to β-carotene from plant source. This study investigates the factors that enhance the accumulation of β-carotene in the yeast strain Rhodotorula taiwanensis CT1. The addition of stressors including ethanol (0.2 %), hydrogen peroxide (10 mM), and NaCl (1 M) to the 48 h CT1 cultures improved the intracellular β-carotene yield by 2.2; 2.05 and 1.35 folds, respectively.

5/20/2021 10:07:53 AM +00:00

Đặc điểm hình thái và giải phẫu của loài Nấm ngọc cẩu Việt Nam thuộc chi balanophora - họ Dó đất (balanophoraceae)

Bài viết này phân tích mô tả và hệ thống hoá các dữ liệu về đặc điểm hình thái, cấu tạo giải phẫu và đặc điểm vi học bột dược liệu của cây nấm ngọc cẩu. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/20/2021 10:01:12 AM +00:00

Effects of Vitamin E on fasl-induced apoptotic death of dendritic cells through PI3K signaling

This study addresses the effects of vitamin E (VitE) on the survival of mouse dendritic cells (DCs) and on underlying signaling molecules. To this end, mouse bone marrow cells were isolated and cultured to attain bone marrow-derived DCs (BMDCs).

5/20/2021 10:01:05 AM +00:00

Giáo trình môn học/mô đun: Bệnh cây chuyên khoa (Nghề: Bảo vệ thực vật): Phần 2

Giáo trình môn học/mô đun: Bệnh cây chuyên khoa (Nghề: Bảo vệ thực vật): Phần 2 gồm có 3 chương, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về bệnh hại cây rau, bệnh hại cây hoa và bệnh hại cây ăn quả. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 giáo trình để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/20/2021 9:46:52 AM +00:00

Giáo trình môn học/mô đun: Bệnh cây chuyên khoa (Nghề: Bảo vệ thực vật): Phần 1

Giáo trình được tác giả biên soạn nhằm mục đích giảng dạy nghề Bảo vệ thực vật, trình độ cao đẳng. Trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất về bệnh cây chuyên khoa trong lĩnh vực cây nông nghiệp; giúp sinh viên nhận biết triệu chứng bệnh hại chính, trên một số cây trồng chủ lực, thực hiện các biện pháp phòng trừ bệnh cây đạt hiệu quả cao. Nội dung giáo trình được tổ chức thành 7 đơn vị bài học, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 giáo trình để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/20/2021 9:46:41 AM +00:00

Giáo trình Phương pháp thí nghiệm - Trường CĐN Đà Lạt

Phương pháp thí nghiệm có ý nghĩa rất quan trọng đến kết quả nghiên cứu, phương pháp thí nghiệm chính là cách thức, con đường và phương tiện để giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu nhằm đạt được mục đích đề ra. Tùy thuộc vào đối tượng nghiên cứu khác nhau mà người nghiên cứu sử dụng các phương pháp nghiên cứu khác nhau. Giáo trình phương pháp thí nghiệm do Ths. Nguyễn Sanh Mân – Khoa Nông nghiệp – Sinh học Ứng dụng thuộc Trường Cao đẳng Nghề chủ biên soạn với 4 chương dựa trên đề cương chi tiết môn học phương pháp thí nghiệm do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt ban hành.

5/20/2021 9:45:55 AM +00:00