Tài liệu miễn phí Sinh học

Download Tài liệu học tập miễn phí Sinh học

Đa dạng khu hệ động vật đáy không xương sống cỡ lớn ở sông Hậu thuộc khu vực cầu Cần Thơ

Bài viết thông qua việc khảo sát khu hệ động vật đáy không xương sống cỡ lớn giúp đánh giá chất lượng môi trường nước nền đáy của các thuỷ vực như sông,suối, ao, hồ.

5/20/2021 3:53:56 PM +00:00

Kết quả bước đầu nghiên cứu thành phần loài chim ở khu vực Pu Xai Lai Leng, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

Bài viết này đề cập đến kết quả nghiên cứu thành phần loài chim và sự phân bố của chúng theo độ cao địa hình, sinh cảnh sống ở khu vực Pu Xai Lai Leng.

5/20/2021 3:53:50 PM +00:00

Kết quả nghiên cứu về thành phần loài cá vùng cửa sông Mai Giang, huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

Bài viết này dẫn ra kết quả nghiên cứu về thành phần loài cá ở khu vực nghiên cứu trong các đợt thu mẫu năm 2015-2016. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

5/20/2021 3:53:43 PM +00:00

A checklist of the Cicadidae (Hemiptera: Auchenorhyncha) from northern Vietnam

Research on the faunistics and biogeography of the Cicadidae of Vietnam is at an early stage. However, the cicada fauna of Vietnam is as rich or richer, than any area of comparable size in the world and, based on previous studies, is highly endemic. One of the major aims of the project is to build comprehensive ditribution maps of cicadas for north Vietnam and to accurately document their distribution within the country.

5/20/2021 3:53:37 PM +00:00

Một số dẫn liệu về phân loại chi mật sạ (Meliosma blume) ở Việt Nam

Bài viết góp phần cung cấp cơ sở dữ liệu cho việc soạn thảo Thực vật chí Việt Nam về chi Mật sạ và cho các nghiên cứu có liên quan, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu phân loại chi Mật sạ (Meliosma Blume) ở Việt Nam.

5/20/2021 3:53:30 PM +00:00

Chi ráng tiền thận - pronephrium C. Presl (họ ráng thư dực – Thelypteridaceae ching ex pic. serm.) ở Việt Nam

Bài viết này giới thiệu đặc điểm của chi Pronephrium C. Presl, khóa định loại đến loài, đặc điểm hình thái, mẫu chuẩn, sinh học sinh thái, phân bố, mẫu nghiên cứu của các loài thuộc chi ở Việt Nam.

5/20/2021 3:53:23 PM +00:00

Đặc điểm hình thái các chi trong họ ráng thư dực (Thelypteridaceae ching ex pic. Serm.) ở Việt Nam

Bài viết này giới thiệu một số đặc điểm cơ bản của các chi trong họ Ráng thư dực ở Việt Nam, là cơ sở xây dựng khóa định loại đến chi và loài của họ này trong nghiên cứu tiếp theo.

5/20/2021 3:53:17 PM +00:00

Một số dẫn liệu về phân loại chi mua (Melastoma L.) ở Việt Nam

Bài viết tiến hành nghiên cứu toàn diện về phân loại và cung cấp dữ liệu cho việc nhận biết các loài trong chi, chúng tôi tiến hành nghiên cứu phân loại chi Mua (Melastoma L.) ở Việt Nam.

5/20/2021 3:53:10 PM +00:00

Đặc điểm hình thái và phân loại chi sơn - Toxicodendron mill. (họ xoài – Anacardiaceae R. Br.) ở Việt Nam

Bài viết mô tả đặc điểm chi, xây dựng khoá định loại loài và mô tả đặc điểm của các loài, cung cấp các thông tin về mẫu chuẩn, sinh học sinh thái, phân bố và mẫu nghiên cứu của các loài thuộc chi này.

5/20/2021 3:53:04 PM +00:00

Nghiên cứu đa dạng sinh học khu hệ côn trùng tỉnh An Giang

Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu về khu hệ côn trùng ở tỉnh An Giang, bổ sung thêm vào danh mục thành phần loài khu hệ côn trùng đã được các nhà khoa học ghi nhận truớc đây.

5/20/2021 3:52:58 PM +00:00

Phân miền địa lí động vật Đông Dương và đặc điểm phân bố của lưỡng cư bò sát ở khu vực Bắc Trung bộ, Việt Nam

Bài báo này thảo luận về tiểu vùng Đông Dương và mô hình phân bố của các loài lưỡng cư và bò sát ở Bắc Trung Bộ Việt Nam. Trên cơ sở nghiên cứu về sự phân bố của các nhóm động vật khác nhau, khu vực Bắc Trung Bộ Việt Nam được coi là vùng chuyển tiếp của một số nhóm động vật giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam.

5/20/2021 3:52:51 PM +00:00

Bổ sung một loài thuộc chi ngân hoa - Silvianthus hook. F. họ cạt man (carlemanniceae) ở Việt Nam

Bài viết dựa vào đặc điểm hình thái của các cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản để so sánh, trong đó dựa vào đặc điểm của cơ quan sinh sản là chủ yếu vì đây là cơ quan ít biến đổi khi chịu tác động của các điều kiện môi trường bên ngoài để bổ sung một loài thuộc chi ngân hoa - Silvianthus hook. F. họ cạt man (carlemanniceae) ở Việt Nam.

5/20/2021 3:52:43 PM +00:00

Đặc điểm hình thái và phân loại chi Argostemma wall. (Argostemmateae-rubiaceae) ở Việt Nam

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu xây dựng khóa phân loại và mô tả chi tiết các loài hiện biết của chi Nhược hùng, bao gồm các thông tin mẫu chuẩn, phân bố, sinh học, sinh thái và mẫu nghiên cứu ở Việt Nam.

5/20/2021 3:52:37 PM +00:00

Đặc điểm hình thái và giải phẩu của cây lá ngón thu hái ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Bài viết tiến hành nghiên cứu đặc điểm hình thái và giải phẫu của cây Lá ngón góp phần cho việc nhận biết để tránh nhầm lẫn với các loài cây thuốc khác khi thu hái, sử dụng và tiêu chuẩn hóa dược liệu.

5/20/2021 3:52:30 PM +00:00

Ghi nhận loài Strobilanthes hossei C. B. Clarke, họ ô rô (Acanthaceae) có phân bố ở Việt Nam

Bài viết tiến hành ghi nhận loài Strobilanthes hossei có phân bố ở Việt Nam, đưa tổng số loài thuộc chi này là 36 loài. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

5/20/2021 3:52:24 PM +00:00

Đa dạng về thân mềm chân bụng (Gastropoda) trên cạn ở Hữu Liên, Hữu Lũng, Lạng Sơn

Bài viết tiến hành khảo sát này để có được danh sách các loài Thân mềm Chân bụng trên cạn ở một địa điểm của Khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên, đánh giá các loài ở khu vực nghiên cứu về giá trị đa dạng sinh học với một số địa danh được nghiên cứu ở phía Bắc Việt Nam, góp phần vào bảo tồn đa dạng sinh học.

5/20/2021 3:52:16 PM +00:00

Ghi nhận 3 loài mới thuộc chi Amanita dill. Ex boehm. 1760 bổ sung vào danh mục nấm lớn Việt Nam

Bài viết phát hiện được 3 loài bổ sung vào chi nấm Amanita thuộc họ Amanitaceae ở Việt Nam; 3 loài này trước đây đã được phát hiện ở Thái Lan, Đài Loan Nhật Bản và cho đến nay họ Amanitaceae ở Việt Nam đã ghi nhận được 27 loài.

5/20/2021 3:52:06 PM +00:00

Bổ sung các loài thuộc giống xén tóc thường Xylotrechus chevrolat, 1860 (Coleoptera: cerambycidae: cerambycinae) ở Việt Nam

Bài viết này tiếp theo loạt bài viết về các giống thuộc tộc Clytini. Trước đó chúng tôi đã bổ sung 6 loài ghi nhận mới cho giống Chlorophorus Chevrolat, 1863 vào năm 2015 (Cao Thị Quỳnh Nga và nnk, 2015) và bổ sung 13 loài ghi nhận mới cho giống Demonax Thomson, 1860 vào năm 2016 (Cao Thị Quỳnh Nga và nnk, 2016). Dựa vào bộ mẫu đã đƣợc thu thập nhiều năm, hiện lưu giữ tại Phòng Hệ thống học côn trùng, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, chúng tôi tiếp tục ghi nhận bổ sung một số loài đồng thời đưa ra danh sách đầy đủ các loài thuộc giống Xylotrechus ghi nhận đƣợc ở Việt Nam cho đến thời điểm hiện nay.

5/20/2021 3:52:00 PM +00:00

Một số loài giổi ăn hạt (Michelia spp.) ở Việt Nam

Nghiên cứu này tập trung làm rõ chính xác tên khoa học và vị trí của chúng trong hệ thống phân loại dựa trên những dẫn liệu về hình thái học. Kết quả nghiên cứu cũng sẽ là tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực hóa phân tích các hợp chất tự nhiên, lĩnh vực bảo tồn và phát triển loài.

5/20/2021 3:51:52 PM +00:00

Đa dạng thành phần loài chim ở khu du lịch sinh thái Thung Nham, tỉnh Ninh Bình

Để bảo tồn và phát huy giá trị dịch vụ sinh thái của khu hệ chim nơi đây, bài viết đã tiến hành điều tra khảo sát xác định thành phần loài chim tạo cơ sở cho bảo tồn và phát triển du lịch sinh thái quan sát chim ở Thung Nham.

5/20/2021 3:51:46 PM +00:00

Dẫn liệu bƣớc đầu về thành phần và sự phân bố của các loài ong mật (Hymenoptera: Apidae) ở vùng núi Đông Bắc, Việt Nam

Bài viết tiến hành làm rõ thành phần cũng như sự phân bố của các loài ong mật ở khu vực vùng núi Đông Bắc. Kết quả nghiên cứu cung cấp những thông tin quan trọng cho việc bảo tồn và đánh giá tiềm năng sinh học của các loài ong mật trong các nghiên cứu sau này.

5/20/2021 3:51:35 PM +00:00

Kết quả bước đầu về thành phần loài lưỡng cư ở khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa

Bài viết ghi nhận 35 loài lưỡng cư thuộc 06 họ và 21 giống tại Hòn Bà, trong đó 17 loài lặp lại nghiên cứu trước, 01 loài tham khảo tài liệu và 17 loài mới ghi nhận cho khu hệ. Họ Ếch cây Rhacophoridae chiếm ưu thế với số loài ghi nhận nhiều nhất 9/35 loài.

5/20/2021 3:51:28 PM +00:00

Kết quả điều tra dơi ở các tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Sơn La

Bài viết cung cấp thành phần loài dơi đã ghi nhận đƣợc ở khu vực nghiên cứu qua các đợt điều tra thực địa trong thời gian nêu trên. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

5/20/2021 3:51:22 PM +00:00

Một số dẫn liệu bổ sung cho cây quéo (họ đào lộn hột - Anacardiaceae) trồng ở đền chùa Hà Nội

Bài viết Xác định đúng tên gọi của đối tượng là công việc rất cần thiết để lập kế hoạch sử dụng bền vững chúng, trong đó có việc lập hồ sơ để tôn vinh các Cây Di sản. Tên một số cây trồng bằng tiếng Việt và tên khoa học, nhất là đối với các cây trồng không rõ nguồn gốc đề xuất có khi không nhất quán vì không dẫn ra bằng chứng khoa học đáng tin cậy.

5/20/2021 3:51:15 PM +00:00

Đa dạng thành phần loài chim ở tỉnh Cà Mau

Bài viết tiến hành khảo sát lại hiện trạng các vườn chim và thành phần loài trên phạm vi toàn tỉnh để biết được sự biến động của chúng là thật sự cần thiết, đặc biệt là sau khi được công nhận là Khu Ramsar của thế giới.

5/20/2021 3:51:09 PM +00:00

Đa dạng sinh học ốc cạn tại vùng núi đá vôi xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Mục tiêu của bài viết này là xác định được thành phần loài và đặc điểm phân bố của các loài ốc cạn tại vùng núi đá vôi xã Hòa Bình để từ đó đề xuất các biện pháp bảo tồn, phát triển và khai thác nhóm ốc này.

5/20/2021 3:51:02 PM +00:00

Myrica rubra (Lour.) Siebold & zucc. (myricaceae): A useful plant resource in Vietnam

In Vietnam, several authors (Pham Hoang Ho, 1999; Nguyen Tien Ban, 2003) have taxonomically studied Myricaceae, and recorded one Myrica esculenta Buch.- Ham. ex. D. Don with three varieties; M. esculenta var. balansae Dode; M. esculenta var. chevalieri (Dode) Phamh; M. esculenta var. tonkinesis (A. Chev.) Dode. However, Chan and Huyen (2000) recognized one to two species of Myrica for Vietnam. They recognized Myrica rubra from Vietnam but did not provide any information about distribution, examined specimen, as well as morphological characteristics. While compiling the Flora of Hong Kong, Xia (2007) recorded distribution of Myrica rubra in Vietnam but he did not provide any information about localities as well as studied specimens from Vietnam.

5/20/2021 3:50:56 PM +00:00

Chi Sơn Linh - Sonerila Roxb. (họ Mua-Melastomataceae Juss.) ở Việt Nam

Bài viết này mô tả bổ sung chi tiết các đặc điểm của chi Sơn linh (Sonerila Roxb.) và các loài thuộc chi này ở Việt Nam, kèm theo đó là một khóa định loại đến loài.

5/20/2021 3:50:49 PM +00:00

Thành phần loài thực vật làm thuốc có nguy cơ tuyệt chủng ở khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An

Bài viết này nhằm cung cấp những dẫn liệu về các loài cây làm thuốc quý hiếm ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt cho công tác bảo tồn, phát triển và khai thác hợp lí cũng như bảo vệ một cách bền vững các hệ sinh thái rừng nhiệt đới.

5/20/2021 3:50:43 PM +00:00

Đa dạng loài cá ở vùng ven biển cửa sông Gianh, tỉnh Quảng Bình

Bài viết tiến hành điều tra toàn diện về thành phần loài cá ở vùng ven biển cửa Sông Gianh là cần thiết nhằm tạo cơ sở dữ liệu phục vụ cho khai thác, bảo vệ và phục hồi nguồn lợi cá tại nơi đây.

5/20/2021 3:50:36 PM +00:00