Tài liệu miễn phí Sinh học

Download Tài liệu học tập miễn phí Sinh học

Kết quả điều tra bước đầu về các loài ong ký sinh ở mọt hại ngô hạt bảo quản trong kho ở Sơn La

Bài viết này đưa ra kết quả điều tra năm 2015-2016 về các loài mọt hại ngô hạt bảo quản trong kho và thành phần ong ký sinh của chúng tại một số địa điểm ở Sơn La.

5/20/2021 3:57:25 PM +00:00

Nhân nuôi bảo tồn các loài cá cóc (Salamandridae) tại trạm đa dạng sinh học Mê Linh

Bài viết này cung cấp thông tin ban đầu về đặc điểm sinh học, sinh thái và sinh trưởng trong việc nhân nuôi các loài Cá cóc tại Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh.

5/20/2021 3:57:18 PM +00:00

Tình hình nhiễm ấu trùng sán lá máu gia cầm ở ốc nước ngọt ở Hà Nội

Bài viết tiến hành nghiên cứu tình hình nhiễm ấu trùng sán lá máu gia cầm ở ốc nước ngọt là cần thiết nhằm xác định được loài ốc đóng vai trò vật chủ trung gian truyền bệnh. Trên cơ sở đó có những biện pháp phòng trừ thích hợp.

5/20/2021 3:57:11 PM +00:00

Thực trạng và kiến nghị cho điều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững vườn quốc gia Chư Yang Sin đến 2020

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác hợp lý tiềm năng và thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ của Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, việc đánh giá thực trạng và kiến nghị cho điều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia (VQG) Chư Yang Sin là công việc cần thiết được tiến hành định kỳ.

5/20/2021 3:57:01 PM +00:00

Đa hình nucleotide vùng D-loop gen ty thể giống chó xoáy Lưng Phú Quốc

Bài viết tiến hành phân tích đa dạng nguồn gen cũng như đặc điểm di truyền các gen liên quan tính trạng xoáy lưng đặc trưng của giống chó này là việc cần thiết được tiến hành và có ý nghĩa cả về thực tiễn và khoa học.

5/20/2021 3:56:54 PM +00:00

Sự biến động về thành phần loài ve giáp thuộc phân bộ Oribatida (Acari) trên đất trồng ngô tại làng Lập Trí, Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội

Bài viết đã ghi nhận được loài ve Oribatid thuộc giống Oribatida (Acari) trên đất ngô ở Lập Trì, Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội, gồm 22 loài thuộc 19 chi và 11 họ. Ba họ có số lượng chi và loài lớn nhất được ghi nhận là Xylobatidae, Oppiidae và Scheloribatidae. Ba chi có số lượng loài được phát hiện lại cao nhất là Perxylobates, Xylobates và Scheloribates.

5/20/2021 3:56:47 PM +00:00

Hiện trạng quần thể vượn đen má trắng Siki (Nomascus Siki) tại khu bảo tồn thiên nhiên đề xuất khe nước trong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Bài viết nghiên cứu nhằm khẳng định tầm quan trọng về đa dạng sinh học của khu vực để sớm trở thành Khu Bảo tồn thiên nhiên, đảm bảo duy trì và phát triển quần thể Vượn đen má trắng Siki cũng như các loài sinh vật khác.

5/20/2021 3:56:41 PM +00:00

Thành phần loài và phân bố của họ Pupinidae (Mollusca: Gastropoda) ở khu vực hai xã Thần Sa và Vũ Chấn trong khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên

Bài viết này cung cấp các dẫn liệu về thành phần loài, phân bố và một số gợi ý định hướng sử dụng ốc nhộng ở 2 xã Thần Sa và Vũ Chấn (TS&VC) trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, góp phần hoàn chỉnh nghiên cứu đa dạng và ứng dụng Thân mềm ở khu vực Thái Nguyên nói riêng và của Việt Nam trong thời gian tới.

5/20/2021 3:56:34 PM +00:00

Đa dạng họ đậu (Fabaceae) ở khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, Nghệ An

Bài viết đưa ra một số dẫn liệu về tính đa dạng họ Đậu ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt để làm cơ sở cho việc khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên ở khu vực nghiên cứu.

5/20/2021 3:56:27 PM +00:00

Đa dạng loài cá ở các suối và hồ thủy lợi thuộc huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Bài viết tiến hành nghiên cứu thành phần loài cá làm cơ sở để đề xuất những giải pháp phát triển bền vững nguồn lợi là rất cần thiết. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

5/20/2021 3:56:21 PM +00:00

Bổ sung dẫn liệu về hình thái và di truyền của loài Cyrtodactylus bichnganae (reptilia: gekkonidae)

Bài viết tiến hành thu thập bổ sung 11 mẫu của loài C. bichnganae ở khu vực rừng xung quanh thành phố Sơn La và xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu. Dựa vào các mẫu trên chúng tôi đã bổ sung dẫn liệu về đặc điểm hình thái và di truyền của loài này ở tỉnh Sơn La.

5/20/2021 3:56:14 PM +00:00

Morphological variations of larvae and juveniles of acanthopagrus latus collected from northern Viet Nam

In this study, a detailed description of larval and juvenile Acanthopagrus latus is provided for the first time in Viet Nam.

5/20/2021 3:56:08 PM +00:00

Nghiên cứu khu hệ nấm lớn ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế

Bài viết tiến hành nghiên cứu nhằm bổ sung thành phần loài cho khu hệ nấm lớn Việt Nam, nhằm bảo vệ sự đa dạng sinh học cũng như bảo vệ nguồn gen quý hiếm ở Việt Nam.

5/20/2021 3:56:02 PM +00:00

Đa dạng thành phần loài nấm lớn ở thành phố Huế

Bài viết tiến hành xác định thành phần loài, bổ sung các loài mới cho danh lục khu hệ nấm lớn Việt Nam, đánh giá tính đa dạng sinh học và giá trị tài nguyên của nấm lớn ở thành phố Huế, xác định các loài quý hiếm, loài nguy cấp, loài có tiềm năng lớn trong công nghệ sinh học và đời sống có ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn cao.

5/20/2021 3:55:55 PM +00:00

Kết quả nghiên cứu các loài dơi thuộc hai giống Pipistrellus và Myotis (Chiroptera: Vespertilionidae) với nghi nhận mới về phạm vi phân bố của chúng ở Việt Nam

Bài viết này cung cấp dẫn liệu về thành phần loài dơi hiện biết của Việt Nam trên cơ sở những mẫu vật nghiên cứu và tổng hợp những tài liệu đã công bố. Đồng thời, bài báo cũng cung cấp những dẫn liệu mới về phạm vi phân bố của một số loài căn cứ vào kết quả điều tra thực địa và phân loại mẫu vật.

5/20/2021 3:55:46 PM +00:00

Đánh giá tầm quan trọng của khu hệ chim vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Bài viết này đánh giá tầm quan trọng của khu hệ chim tại Vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

5/20/2021 3:55:40 PM +00:00

Thành phần loài chim ở vườn quốc gia Xuân Thuỷ, tỉnh Nam Định

Bài viết tiến hành nghiên cứu nhằm đánh giá hiện trạng thành phần loài chim ở khu vực nghiên cứu, tạo lập cơ sở khoa học cho quản lý bảo tồn khu hệ chim, chúng tôi đã tiến hành điều tra khảo sát về thành phần loài chim ở vườn quốc gia Xuân Thuỷ, tỉnh Nam Định.

5/20/2021 3:55:34 PM +00:00

Đa dạng thành phần loài tuyến trùng tự do ở các thủy vực nước ngọt tại tỉnh Đồng Nai

Để có được bức tranh phong phú về độ đa dạng sinh học tại các thủy vực nước ngọt tại tỉnh Đồng Nai nói chung và quần xã tuyến trùng nói riêng thì việc điều tra sự đa dạng về thành phần loài là việc làm cần thiết.

5/20/2021 3:55:26 PM +00:00

Giống cua Tiwaripotamon bott, 1970 ở miền Bắc Việt Nam

Bài báo này đưa ra dẫn liệu mới về đa dạng thành phần loài thuộc giống Tiwaripotamon ở Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đưa ra một số dẫn liệu về phân bố, đặc điểm sinh học, sinh thái, các mối đe dọa, qua đó đánh giá tình trạng bảo tồn cho các loài trong giống cua này. Từ đó đề xuất các biện pháp và khu vực bảo tồn cho các loài cua này ở Việt Nam.

5/20/2021 3:55:19 PM +00:00

Đa dạng thành phần loài dơi (Mammalia: Chiroptera) tại khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò, tỉnh Hoà Bình

Bài viết trình bày những dẫn liệu cập nhật về sự đa dạng thành phần loài dơi tại HK-PC và một số đặc điểm sinh thái của chúng; từ đó cung cấp cơ sở khoa học cho việc nâng cao công tác bảo tồn đa dạng sinh học nói chung và bảo tồn dơi nói riêng tại đây.

5/20/2021 3:55:12 PM +00:00

Thành phần loài lưỡng cư (Amphibia) và bò sát (Reptilia) ở khu vực Mường Bang, Phù Yên, Sơn La

Bài viết dựa vào kết quả khảo sát thực địa từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 5 năm 2017 chúng tôi đánh giá sự đa dạng về thành phần loài và thảo luận đặc điểm phân bố cũng như giá trị bảo tồn của khu hệ LCBS ở xã Mường Bang.

5/20/2021 3:55:05 PM +00:00

Thành phần và cấu trúc quần xã ve giáp (Acari: Oribatida) ở rừng nhân tác độ cao 989m tại vườn quốc gia Tam Đảo

Việt Nam là quốc gia có đa dạng sinh học cao về cả động vật, thực vật và vi sinh vật. Trong hệ động vật thì động vật đất đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chúng tham gia tích cực vào các quá trình hình thành đất, quyết định nhiều hoạt tính sinh học quan trọng của môi trường và có vai trò rất lớn trong việc phân huỷ chất hữu cơ, chuyển hoá các chất khoáng góp phần nâng cao độ phì nhiêu của đất. Chúng là thành phần quan trọng tạo nên tính đa dạng sinh học của giới động vật.

5/20/2021 3:54:59 PM +00:00

Dẫn liệu về khu hệ cá sông Hàm Luông ở vùng hạ lưu sông Cửu Long

Bài viết tìm hiểu sự tương tác và trao đổi mạnh giữa nguồn nước mặn và ngọt là yếu tố thủy văn quan trọng, tạo môi trường thuận lợi cho các loài cá và thủy sinh vật có nguồn gốc mặn, lợ ở khu vực hạ lưu cửa sông di cư, sinh sản, sinh trưởng tạo ra nguồn giống tự nhiên của các loài cá, nhuyễn thể, giáp xác phong phú, trữ lượng thủy hải sản khai thác dồi dào, cũng là điều kiện quan trọng để phát triển nghề nuôi trồng thủy, hải sản cho cộng đồng sinh sống trong khu vực sông Hàm Luông.

5/20/2021 3:54:53 PM +00:00

Cấu trúc quần xã ve giáp (Aacari: Oribatida) ở hệ sinh thái đất rừng tự nhiên độ cao 300 m, thuộc vườn quốc gia Ba Bể

Bài viết trên cơ sở các kết quả phân tích, tổng hợp về sự biến động thành phần loài Ve giáp thuộc bộ Oribatida, chúng ta có thể đánh giá vai trò của chúng trong hệ sinh thái, đây sẽ là cơ sở khoa học cho việc quản lý và khai thác bền vững hệ sinh thái.

5/20/2021 3:54:46 PM +00:00

Đa dạng sinh học khu hệ thực vật nổi ở hồ Đan Kia, Đà Lạt

Hiện nay, diện tích mặt hồ Đan Kia đang ngày càng thu hẹp bởi người dân tự ý đổ đất lấn chiếm lòng hồ để canh tác nông nghiệp và quá trình bồi lắng tự nhiên phía thượng nguồn hồ, thêm vào đó nhiều hộ gia đình còn xả rác thải, vật tư nông nghiệp vào lưu vực hồ, quá trình khai thác cát, sạt lở bờ gây ảnh hưởng đến chất lượng nước hồ cũng như làm thay đổi môi trường sinh thái của các loài thủy sinh vật. Nghiên cứu này đề cập đến sự biến thiên theo mùa của thành phần loài và mật độ thực vật nổi ở hồ Đan Kia.

5/20/2021 3:54:38 PM +00:00

Khóa định loại các loài của phân họ Sphinginae latreille, [1802] (Lepidoptera: Sphingidae) ở Việt Nam

Bài viết sử dụng hệ thống phân loại của Kitching & Cadiou (2000) để sắp xếp và đưua ra khóa định loại tới bậc loài của 14 loài Ngài chim thuộc phân họ Sphinginae ở Việt Nam.

5/20/2021 3:54:31 PM +00:00

Khu hệ giun đất ở tỉnh Đồng Tháp

Bài viết “Khu hệ giun đất ở tỉnh Đồng Tháp” sẽ cung cấp thêm những dẫn liệu về sự đa dạng của các loài giun đất ở tỉnh Đồng Tháp nói riêng, vùng đồng bằng Sông Cửu Long nói chung, góp phần vào việc nghiên cứu cơ bản để bảo vệ tài nguyên và định hướng sử dụng nguồn lợi giun đất cho vùng nghiên cứu, đồng thời cung cấp mẫu vật để phục vụ cho nghiên cứu và giảng dạy.

5/20/2021 3:54:24 PM +00:00

Nghiên cứu động vật đất cỡ trung bình (Mesofauna) ở núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh

Nghiên cứu động vật đất cỡ trung bình (mesofauna) ở núi Bà Đen chƣa đƣợc chú ý, ngoại trừ nghiên cứu về thành phần loài giun đất của Nguyễn Văn Thuận và Men Mardi (2016). Vì vậy bài viết tiến hành nghiên cứu các nhóm Mesofauna ở đất và đặc điểm phân bố của chúng ở núi Bà Đen là cần thiết.

5/20/2021 3:54:18 PM +00:00

Ghi nhận bổ sung hai loài ếch nhái thuộc họ Megophryidae ở tỉnh Nghệ An

Bài viết ghi nhận hai loài Leptobrachium masatakasatoi và Leptolalax eos ở tỉnh Nghệ An với các mẫu vật thu đƣợc ở Vƣờn Quốc gia (VQG) Pù Mát. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi nâng tổng số loài lưỡng cư ghi nhận ở VQG Pù Mát từ 28 loài lên 30 loài (Lê Nguyên Ngật và Hoàng Xuân Quang 2001, Hoàng Xuân Quang và cs. 2004, SFNC 2000, Humtose et al. 2008, Nguyen et al. 2009, Ohler et al. 2011, Orlov et al. 2015).

5/20/2021 3:54:10 PM +00:00

Mô tả nòng nọc loài Leptobrachium chapaense (Bourret, 1937) ở tỉnh Nghệ An

Dựa trên bộ mẫu vật thu thập ở Vườn Quốc gia Pù Mát (VQG), tỉnh Nghệ An, bài viết mô tả đặc điểm hình thái nòng nọc của loài L. chapaense gồm dữ liệu về hình thái ngoài, công thức răng và một số đặc điểm giải phẫu miệng.

5/20/2021 3:54:02 PM +00:00