Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Khóa luận tốt nghiệp ngành Văn hóa du lịch: Tìm hiểu hoạt động Team building cho khách du lịch là công nhân của công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng

Mục đích của đề tài: Thứ nhất là tìm hiểu về Team building và loại hình du lịch Team building, đối tượng khách công nhân Thứ hai là nghiên cứu hoạt động du lịch teambuilding trong các chương trình du lịch của công ty Vietravel đã thực hiện cho thị trường khách công nhân, từ đó đưa ra những đánh giá nhận xét về mặt tích cực hạn chế trong việc triển khai hoạt động du lịch này cho thị trường khách công nhân của công ty.

9/16/2019 9:49:07 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp ngành Văn hóa du lịch: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng

Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu của khóa luận là tìm hiểu thực trạng hoạt động kinh doanh lữ hành tại công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng. Nhận diện một số thách thức và nguyên nhân tồn tại trong hoạt động kinh doanh lữ hành tại công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành tại công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng trong thời gian tới.

9/16/2019 9:48:51 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp ngành Văn hóa du lịch: Tìm hiểu dịch vụ vui chơi giải trí phục vụ khách du lịch tại Sunworld Hạ Long Park, Quảng Ninh

Đề tài tổng quan được những vấn đề về dịch vụ và dịch vụ vui chơi giải trí. Đề tài đã tìm hiểu, phân tích thực trạng phát triển dịch vụ vui chơi giải trí tại Sunworld Hạ Long Park. Từ đó đề xuất các giải pháp để khắc phục được những hạn chế và giúp phát triển dịch vụ vui chơi giải trí tại đây một cách hiệu quả hơn.

9/16/2019 9:48:31 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp ngành Văn hóa du lịch: Giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp ở Mộc Châu - Sơn La

Mục tiêu chung của khóa luận là Đề xuất các giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp thông qua việc đánh giá thực trạng phát triển du lịch nông nghiệp của huyện Mộc Châu cùng với việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của du lịch nông nghiệp tại đây. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:48:07 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ ngành Văn hóa du lịch: Khai thác văn hóa tộc người H’mong ở Sapa phục vụ hoạt động du lịch

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là tìm hiểu , khai thác văn hóa tộc người H’mong qua đó giữ gìn và phát triển văn hóa đó để phục vụ hoạt động du lịch. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung luận văn này.

9/16/2019 9:47:40 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp du lịch: Tiềm năng và giải pháp khai thác các điểm du lịch tại Ninh Bình

Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu đã có về lí luận cũng như thực tiễn và vận dụng vào địa bàn tỉnh Ninh Bình, mục tiêu chủ yếu của đề tài là tìm hiểu tình hình phát triển du lịch của Ninh Bình để từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm khai thác ngành này có hiệu quả và bền vững ở vùng đất cố đô.

9/16/2019 9:47:11 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp du lịch: Một số biện pháp marketing-mix nhằm thu hút khách du lịch vào mùa du lịch thấp điểm tại khách sạn New Star Hạ Long

Đề tài nghiên cứu nhằm giải quyết những vấn đề sau: Hệ thống hóa cơ sở lí luận và thực tiễn về khách sạn, kinh doanh khách sạn và các chính sách marketing trong kinh doanh khách sạn. Phân tích các chính sách marketing tại khách sạn New Star Hạ Long nói chung và cụ thể trong mùa thấp điểm.

9/16/2019 9:46:55 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp du lịch: Nghệ thuật múa rối Hải Phòng và khả năng phục vụ phát triển du lịch

Mục đích nghiên cứu của khoá luận được xác định dựa trên cơ sở nghiên cứu thực tế các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống ở Hải Phòng và việc khai thác cho hoạt động du lịch. Qua đó đánh giá những kết quả đạt được, một số hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục để khai thác có hiệu quả hơn nữa các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống cho hoạt động du lịch, nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, đồng thời thành một sản phẩm du lịch đặc thù không thể thiếu mỗi khi du khách đến tham quan thành phố Hải Phòng.

9/16/2019 9:46:36 AM +00:00

Luận văn nghiên cứu về một số địa điểm du lịch được yêu thích của học sinh, sinh viên thành phố Hải Phòng.

Luận văn nghiên cứu về một số địa điểm du lịch được yêu thích của học sinh, sinh viên thành phố Hải Phòng. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung đồ án này.

9/16/2019 9:46:18 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp du lịch: Nghiên cứu điều kiện phát triển loại hình du lịch mạo hiểm tại Đà Lạt, Lâm Đồng

Đề tài này nhằm mục đích giới thiệu về loại hình du lịch còn khá là mới mẻ ở nước ta đó là du lịch mạo hiểm, đồng thời nghiên cứu các điều kiện phát triển loại hình du lịch này tại Đà Lạt, Lâm Đồng để khẳng định đây là một điểm đến đầy tiềm năng rất thích hợp để phát triển loại hình du lịch này. Cuối cùng trên cơ sở phân tích thực trạng, tiến tới đề xuất một số ý kiến, giải pháp nhằm phát triển hơn nữa đối với loại hình du lịch mới mẻ này tại Đà Lạt nói riêng và Việt Nam nói chung.

9/16/2019 9:45:54 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp du lịch: Thực trạng và giải pháp khai thác Hát Đúm Thủy Nguyên, Hải Phòng phục vụ hoạt động du lịch

Mục đích nghiên cứu: Thực hiện bài khóa luận về đề tài “Thực trạng và giải pháp khai thác hát Đúm Thủy Nguyên, Hải Phòng phục vụ hoạt động du lịch” nhằm mục đích nâng cao những hiểu biết, những nhận thức về hoạt động du lịch trên địa bàn. Vận dụng những kiến thức lễ hội, các giá trị di sản văn hóa vào mục đích nghiên cứu của đề tài, nâng cao nhận thức, tri thức trong quá trình nghiên cứu thực tiễn, đồng thời mở rộng thêm kiến thức mình còn hổng.

9/16/2019 9:45:35 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp du lịch: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ tiệc cưới nhà khách Bến Bính Hải Phòng

Đề tài nêu lên thực trạng chất lượng dịch vụ của tiệc cưới Bến Bính. Từ đó, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại tiệc cưới tại nhà khách Bến Bính. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:45:16 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp du lịch: Khai thác và phát triển loại hình du lịch thiện nguyện tại bản Mển - xã Thanh Nưa - huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên

Mục đích chính của đề tài là khai thác và phát triển loại hình du lịch Thiện nguyện ở bản Mển - xã Thanh Nưa - huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên, trên cơ sở tìm hiểu điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, đánh giá tiềm năng khai thác du lịch Thiện nguyện và tình hình phát triển du lịch, từ đó đưa ra một số định hướng và giải pháp nhằm phát triển loại hình du lịch mới mẻ này, cũng góp phần tạo cơ hội việc làm, nâng cao đời sống, tạo điều kiện thoát nghèo cho cộng đồng địa phương.

9/16/2019 9:44:45 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp du lịch: Tìm hiểu một số lễ hội truyền thống tiêu biểu ở huyện Kiến Thụy - Hải Phòng phục vụ phát triển du lịch

Đề tài đi sâu tìm hiểu về một số lễ hội tiêu biểu truyền thống ở huyện Kiến Thụy nhằm tìm ra những giá trị đặc sắc của lễ hội, từ đó góp phần vào việc giới thiệu và bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc. Mặt khác, đề xuất một số định hướng, giải pháp nhằm khai thác có hiệu quả những lễ hội đó phục vụ phát triển du lịch địa phương. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:44:26 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp du lịch: Tìm hiểu điều kiện phát triển du lịch sinh thái ở Na Hang, Tuyên Quang

Đề tài “Tìm hiểu điều kiện phát triển du lịch sinh thái ở Na Hang, Tuyên Quang” nhằm nghiên cứu và đánh giá hoạt động du lịch tại Na Hang, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển du lịch, nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường tự nhiên của địa phương, góp phần tăng hiệu quả kinh tế xóa đói giảm nghèo , nâng cao đời sống cho người dân địa phương.

9/16/2019 9:44:01 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp du lịch: Giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp ở huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

Mục tiêu chung: Đề xuất các giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp thông qua việc đánh giá thực trạng phát triển du lịch nông nghiệp của huyện Mù Cang Chải cùng với việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của du lịch nông nghiệp tại đây.

9/16/2019 9:43:38 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp du lịch: Thực trạng và giải pháp đối với công tác quản trị nhân lực tại khách sạn Hải Đăng Plaza

Mục đích của đồ án là tìm hiểu công tác quản trị nhân lực trong khách sạn Hải Đăng Plaza cũng như đưa ra các giải pháp nhằm, hoàn thiện công tác quản trị nhân lực khách sạn, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách sạn.

9/16/2019 9:43:21 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp du lịch: Tìm hiểu và khai thác văn hóa Then của người Tày tại huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh phục vụ du lịch

Đề tài giới thiệu chi tiết về Văn hóa Then và tiềm năng khai thác du lịch nó. Đưa ra các phương án phục hồi và bảo tồn văn hóa của người Tày tại huyện Bình Liêu. Kiến nghị với chính quyền cao cấp, ngành du lịch, văn hóa, và các ngành có liên quan phối hợp chỉ đạo, nhằm bảo tồn, khai thác các giá trị văn hóa của tộc người Tày nhằm phát triển văn hóa.

9/16/2019 9:42:58 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp du lịch: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của một số công ty du lịch hoạt động tại khu vực Vịnh Hạ Long

Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu, phấn tích, đánh giá thực trạng hoạt động du lịch tại VHL từ khi được công nhận cho đến nay. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của một số công ty hoạt dộng tại khu vực VHL.

9/16/2019 9:42:42 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp du lịch: Thực trạng và giải pháp phát triển loại hình du lịch sinh thái tại Tràng An, Ninh Bình

Mục đích nghiên cứu: Dựa trên những kiến thức đã được học và trải nghiệm về khái niệm DLST để nghiên cứu thực trạng và phát triển DLST tại Tràng An để nhằm quảng bá địa danh của Việt Nam đến với nhiều du khách trong và ngoài nước hơn. Và quan trọng hơn là tìm hiểu về cách khai thác du lịch của địa phương để từ đó xác định được hướng khai thác tốt nhất cho danh thắng, song song đó cũng đưa ra một số biện pháp phát triển kinh tế và biện pháp bảo vệ môi trường cho Tràng An.

9/16/2019 9:42:27 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp du lịch: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ở nhà hàng Tuấn Bảo

Mục tiêu nghiên cứu của đồ án là điều tra thu thập ý kiến đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ ăn uống của nhà hàng Tuấn Bảo, từ đó đánh giá đúng thực trạng chất lượng dịch vụ ăn uống của nhà hàng Tuấn Bảo. Từ việc đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ, đưa ra các giải pháp cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống của nhà hàng Tuấn Bảo.

9/16/2019 9:42:09 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp du lịch: Hoạt động xúc tiến du lịch Hải Phòng chào đón 1000 năm Thăng Long

Mục tiêu nghiên cứu của đồ án tốt nghiệp là khảo sát những điều kiện cơ bản trong quá trình xúc tiến kinh doanh du lịch của Hải Phòng. Phân tích kết quả và hiệu quả trong kinh doanh du lịch thu hút khách du lịch của Hải Phòng. Trên cơ sở những nhận xét trên, kết luận được rút ra từ những phân tích trên đề tài sẽ đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác xúc tiến du lịch ở Hải Phòng đem lại cũng như những điểm mạnh, những hạn chế từ đó nhằm tăng cường khả năng thu hút khách đến Hải Phòng ngày một nhiều hơn.

9/16/2019 9:41:49 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp du lịch: Tìm hiểu các giá trị tài nguyên nhân văn tại khu vực đảo Hà Nam - Yên Hưng - Quảng Ninh

Đồ án tốt nghiệp mong muốn được góp phần nhỏ bé của mình vào vấn đề làm thế nào để khai thác tốt các giá trị tài nguyên nhân văn một cách hiệu quả nhất để đảo Hà Nam sẽ là một điểm đến lý tưởng của khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:41:26 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp du lịch: Lễ hội Báo Slao ở xã Quốc Khánh với phát triển du lịch văn hóa ở Trạng Định, Lạng Sơn

Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu về đặc điểm và các hình thức sinh hoạt văn hoá trong lễ và hội Báo slao ở xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, Lạng Sơn, gắn hoạt động lễ hội với kinh tế xã hội của địa phương trong đó có hoạt động du lịch. Cung cấp một hệ thống tư liệu về lễ và hội tại lễ hội Báo slao. Trình bày quá trình diễn biến lễ hội rút ra những giá trị văn hoá tiêu biểu, đề xuất những vấn đề cần bảo tồn phát huy và định hướng phát triển kinh tế du lịch trên địa bàn xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định nói riêng, Lạng Sơn nói chung.

9/16/2019 9:41:07 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp du lịch: Giải pháp phát triển du lịch biển đảo Cô Tô - Quảng Ninh

Trên cơ sở tổng cơ sở lý luận về loại hình du lịch biển, đảo đề tài nhằm mục đích đánh giá tiềm năng, thực trạng khai thác du lịch biển đảo. Từ đó đưa ra một số giải pháp trước mắt và lâu dài để thu hút khách du lịch và khai thác hợp lý biển đảo tại đảo Cô Tô.

9/16/2019 9:40:45 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Văn hóa du lịch: Khai thác Festival trà Thái Nguyên phục vụ phát triển du lịch

Mục tiêu của đề tài: Tổng quan về việc khai thác văn hóa trà trong hoạt động du lịch. Đánh giá khả năng khai thác Festival trà Thái Nguyên phục vụ phát tiển du lịch. Đề xuất những giải pháp nhằm khai thác tốt hơn những giá trị của Festival trà Thái Nguyên phục vụ phát triển du lịch.

9/16/2019 9:40:22 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Văn hóa du lịch: Một số giải pháp phát triển hoạt động du lịch tại huyện Ba Vì –TP Hà Nội

Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá đúng tiềm năng, hiện trạng khai thác tài nguyên phục vụ hoạt động du lịch của vùng, từ đó đi sâu tìm hiểu nguyên nhân và đề ra một số giải pháp nhằm phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả kinh tế của hoạt động du lịch tại huyện Ba Vì.

9/16/2019 9:40:02 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Văn hóa du lịch: Khai thác cụm đền và lễ hội đền tại Tràng Kênh - Minh Đức - Thuỷ Nguyên phục vụ phát triển du lịch

Mục tiêu của khóa luận: Tổng quan về tình hình khai thác các đền và lễ hội đền phục vụ du lịch Đánh giá khả năng khai thác đền Tràng Kênh và lễ hội Tràng Kênh phục vụ hoạt động du lịch. Đề xuất những giải pháp nhằm khai thác tốt hơn những giá trị của Tràng Kênh phục vụ phát triển du lịch. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:39:23 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Văn hóa du lịch: Khai thác di tích chùa Keo ở Thái Bình phục vụ phát triển du lịch

Đề tài nhằm mục đích nghiên cứu, tìm hiểu di tích chùa Keo tại tỉnh Thái Bình để thấy được một cách tổng thể nhất những giá trị của công trình này về lịch sử, về kiến trúc, về lễ hội cổ truyền và đặc biệt là những giá trị tiềm năng có thể khai thác cho du lịch.

9/16/2019 9:39:04 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Văn hóa du lịch: Tìm hiểu dịch vụ ăn uống tại khách sạn Monaco Hải Phòng

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hoá cơ sở lý luận về khách sạn, kinh doanh khách sạn,hiệu quả kinh doanh và hiệu quả kinh doanh khách sạn, hiệu quả kinh doanh dịch vụ ăn uống trong khách sạn, để từ đó có cái nhìn tổng quát về những vấn đề này. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:38:46 AM +00:00