Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Khoá luận tốt nghiệp: Tìm hiểu công tác tổ chức và bảo quản vốn tài liệu tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Học viện Ngân hàng

Kết cấu của Khoá luận này gồm phần mở đầu và kết luận. Nội dung Khoá luận có ba chương. Chương 1 - Một số vấn đề chung về tổ chức và bảo quản tài liệu trong cơ quan thông tin - thư viện; Chương 2 - Thực trạng công tác tổ chức và bảo quản tài liệu tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Học viện Ngân hàng và phương pháp tổ chức quản lý tài liệu tối ưu; Chương 3 - Nhận xét, kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao công tác tổ chức và bảo quản tài liệu tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Học viện Ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/1/2021 10:23:35 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Tìm hiểu sản phẩm và dịch vụ thông tin nguồn tài liệu “xám” của Trung tâm thông tin- thư viện đại học Xây dựng Hà Nội

Mục đích nghiên cứu của Khoá luận này nhằm Làm rõ vai trò nguồn tài liệu “xám” hiện nay nói chung và đối với công tác nghiên cứu khoa học và giáo dục đào tạo của trường đại học Xây dựng Hà Nội nói riêng. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của Khoá luận này.

10/1/2021 10:23:10 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Tìm hiểu công tác tự động hóa tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội

Bố cục của Khóa luận này gồm lời nói đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo. Khóa luận gồm 3 chương: Chương 1 - Vai trò của công tác tự động hóa tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội; Chương 2 - Thực trạng công tác tự động hóa trong hoạt động thông tin – thư viện tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội; Chương 3 - Một số nhận xét và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tự động hóa tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/1/2021 10:22:44 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Tìm hiểu công tác tự động hóa tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nộ

Mục đích nghiên cứu của Khoá luận này nhằm đưa ra những nhận xét và đề xuất mang tính định hướng cho công tác tự động hoá tại cơ quan này, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin – thư viện của Trung tâm. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của Khoá luận này.

10/1/2021 10:22:29 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Tìm hiểu sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện của Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội

Mục đích nghiên cứu của Khoá luận này nhằm đề xuất các giải pháp hoàn thiện và phát triển hệ thống Sản phẩm và dịch vụ Thông tin - Thư viện của Trung tâm TT–TV Trường ĐH GTVTHN. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của Khoá luận này.

10/1/2021 10:22:10 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Tìm hiểu nguồn tin Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Mục đích nghiên cứu của Khoá luận này nhằm tìm hiểu thực trạng hiện nay nguồn tin KH&CN ở Trung tâm - đánh giá chung. Đồng thời đưa ra các giải pháp trong thời gian tới trong công tác phục vụ người dùng tin tại Trung tâm. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của Khoá luận này.

10/1/2021 10:21:52 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Công nghệ Thông tin: Nghiên cứu và ứng dụng giải pháp vCloud Automation Center cho công tác tự động hóa cấp phát tài nguyên doanh nghiệp

Nội dung chính của luận văn được chia thành 3 chương. Chương 1 - Tổng quan; Chương 2 - Giải pháp VMware vCloud Automation Center (VCAC); Chương 3 - Ứng dụng giải pháp VMware vCloud Automation Center (VCAC) cho doanh nghiệp BIDV. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/1/2021 10:16:48 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn: Nghiên cứu xây dựng chương trình ngoại khoá môn cầu lông cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang

Mục đích nghiên cứu của Luận văn này nhằm xây dựng được chương trình ngoại khóa môn cầu lông cho sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Kiên Giang, góp phần nâng cao thể lực cho sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Kiên Giang. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của Luận văn này.

10/1/2021 10:16:26 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Nghiên cứu lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá trình độ thể lực chuyên môn và kỹ thuật cho nam sinh viên chuyên sâu bóng chuyền chuyên ngành huấn luyện thể thao trường Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh

Mục đích nghiên cứu của Luận văn này nhằm lựa chọn các chỉ tiêu và xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực, kỹ thuật của sinh viên chuyên sâu bóng chuyền chuyên ngành Huấn luyện thể thao. Đồng thời kết quả nghiên cứu còn là tài liệu tham khảo cho bộ môn bóng chuyền có thể áp dụng vào thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/1/2021 10:16:08 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực cho nam vận động viên Judo năng khiếu Trà Vinh lứa tuổi 12-14

Mục đích nghiên cứu của Luận văn này nhằm xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực cho nam vận động viên năng khiếu Trà Vinh, từ đó có cơ sở để áp dụng các bài tập vào chương trình huấn luyện thể lực cho vận động viên Judo Trà Vinh, đồng thời làm tài liệu tham khảo cho các huấn luyện viên, chuyên gia, vận động viên có nhận định về thể lực. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/1/2021 10:15:49 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Nghiên cứu thực trạng và những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bình Định

Mục đích nghiên cứu của Luận văn này nhằm khảo sát thực trạng Giáo dục thể chất tại trường Cao đẳng Y tế Bình Định, tìm ra những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục thể chất cho sinh viên của trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/1/2021 10:15:34 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Nghiên cứu xây dựng chương trình môn bóng đá ngoại khoá cho học sinh trường THPT Huynh Văn Nghệ tỉnh Đồng Nai

Mục đích nghiên cứu của Luận văn này nhằm xây dựng chương trình tập luyện bóng đá ngoại khóa cho học sinh trường THPT Huỳnh Văn Nghệ tỉnh Đồng Nai đáp ứng nhu cầu tập luyện, góp phần nâng cao thể chất và làm phong phú thêm hoạt động ngoại khóa của nhà trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/1/2021 10:15:12 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Nghiên cứu đánh giá sự phát triển thể lực của sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại – cơ sở Cần Thơ

Cấu trúc của Luận văn gồm có 3 chương. Chương 1 - Tổng quan vấn đề nghiên cứu; Chương 2 - Phương pháp và tổ chức nghiên cứu; Chương 3 - Kết quả nghiên cứu; Chương 4 - Bàn luận kết quả nghiên cứu. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của Luận văn này.

10/1/2021 10:14:57 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Nghiên cứu sự phát triển hình thái và thể lực của học sinh nam lớp 11 trường trung học phổ thông Hiệp Bình - Quận Thủ Đức - Thành Phố Hồ Chí Minh thông qua việc học tập ngoại khoá môn bóng chuyền

Mục đích nghiên cứu của Luận văn này nhằm cung cấp những thông tin về thực trạng và sự phát triển 2 hình thái và thể lực của học sinh nam lớp 11 trường THPT Hiệp Bình thông qua việc học ngoại khóa môn bóng chuyền. Qua đó xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hình thái và thể lực cho học sinh nam lớp 11 của nhà trường. Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo cho các nhà chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thể chất của trường ngày một tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/1/2021 10:14:35 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu môn võ cổ truyền khoá 35 trường Đại học TDTT Tp. Hồ Chí Minh

Mục đích nghiên cứu của Luận văn này nhằm phát triển thể lực chuyên môn cho nam sinh viên chuyên sâu môn Võ Cổ Truyền khóa của trường Đại học Thể Dục Thể Thao Thành Phố Hồ Chí Minh. Đồng thời nâng cao chất lượng chuyên môn góp phần cải tiến bài tập giảng dạy của bộ môn Võ – Vật – Judo. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/1/2021 10:14:16 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Nhu cầu, động cơ và khó khăn của sinh viên khi tham gia các hoạt động thể thao ngoại khoá tại một số trường đại học Thành phố Hồ Chí Minh

Cấu trúc của Luận văn gồm có 3 chương. Chương 1 - Tổng quan vấn đề nghiên cứu; Chương 2 - Phương pháp và tổ chức nghiên cứu; Chương 3 - Kết quả nghiên cứu; Chương 4 - Bàn luận kết quả nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/1/2021 10:13:57 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện cho Nam VĐV Bắn súng ngắn hơi 10m đội Bắn súng TP. Hồ Chí Minh qua một năm tập luyện

Mục đích nghiên cứu của Luận văn này nhằm xác định các chỉ tiêu đánh giá trình độ tập luyện của nam VĐV bắn súng ngắn hơi 10m đội bắn súng TP. Hồ Chí Minh. Từ đó cung cấp cho các Huấn Luyện Viên những tư liệu có cơ sở khoa học về trình độ tập luyện. Để xây dựng kế hoạch huấn luyện một cách khoa học góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo VĐV Bắn súng ở TP. Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/1/2021 10:13:36 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập và chương trình huấn luyện tốc độ cho đội bóng rổ U16 Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh năm 2013

Mục đích nghiên cứu của Luận văn này nhằm xây dựng hệ thống bài tập và chương trình huấn luyện nâng cao tốc độ cho đối tượng vận động viên bóng rổ U16 Tân Bình TP.HCM một cách khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/1/2021 10:13:13 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Xây dựng hệ thống bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho cho nam sinh viên chuyên sâu bóng chuyền khóa 35 chuyên ngành huấn luyện thể thao trường đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh

Mục đích nghiên cứu của Luận văn này nhằm xây dựng hệ thống bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam sinh viên chuyên sâu bóng chuyền khóa 35 chuyên ngành huấn luyện thể thao trường đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/1/2021 10:12:55 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Phát triển du lịch sinh thái tại đảo Cô Tô, Quảng Ninh theo hướng bền vững

Khóa luận gồm 3 chương với các nội dung cơ sở lý luận về du lịch sinh thái và phát triển du lịch bền vững; thực trang hoạt động du lịch sinh thái tại Cô Tô Quảng Ninh; định hướng và giải pháp phát triển du lịch sinh thái tại Cô Tô - Quảng Ninh theo hướng bền vững.

5/22/2021 8:56:45 AM +00:00

Graduation thesis English: A study on specialized terminology translation for footwear manufacturing industr

This study attempted to identify how to translate english related terms in the Footwear manufacturing industry into Vietnamese that are often applied as well as finding commonly used as terminologies in Footwear Manufacture fields.

5/22/2021 8:56:27 AM +00:00

Graduation thesis English: The effects of non-verbal communication on interpersonal communications

The aim of this study is applying techniques for students to improve their nonverbal communication. Besides, this is also a way to help both the teacher and students love nonverbal communication more and get higher effectiveness in communication. The author wants to change the students’ attitude on nonverbal communication and let them find nonverbal communication more interesting.

5/22/2021 8:56:18 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Phát triển loại hình du lịch Homestay theo hướng bền vững tại làng chài Việt Hải, Cát Bà, Hải Phòng

Với mong muốn tìm hiểu các điều kiện và thực trạng phát triển loại hình du lịch homestay tại làng chài Việt Hải - Cát Bà, trên cơ sở đó em muốn vận dụng những kiến thức đã học trong nhà trường về chuyên ngành du lịch để đánh giá thực trạng phát triển từ đó khai thác được các thế mạnh du lịch trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp nhằm phát triển loại hình du lịch homestay tại làng chài Việt Hải - Cát Bà.

5/22/2021 8:55:39 AM +00:00

Graduation paper English: A study on common errors in sentence construction by secondary schoolers in Haiphong city

This study aims at locating the most common grammatical errors in sentence construction done by secondary schoolers in Hai Phong city. In addition, the study is expected to give some suggestions for students to deal with those errors.

5/22/2021 8:54:46 AM +00:00

Graduation thesis English: A study on common methods to translate marketing terms from English to Vietnamese

This graduation is studied to help learners widen their knowledge of Maketing terms and could have general understaning about translating these terms from English into Vietnamese.

5/22/2021 8:54:25 AM +00:00

Graduation thesis English: A study on commonpronunciation mistakes of the thiird year English major students at Haiphong private university and some suggested solutions

The purpose of this study is to help English learners, the third year English major students at Haiphong Private University realize some common errors when they speak English including some difficult consonants, ending sounds, intonation and stress errors and give to them some ideas how to cope with this problems.

5/22/2021 8:53:29 AM +00:00

Graduation course in foreign Languages: A cross-culture study on greeting ways of Vietnam and American people

This research is based on both theoretical discussion and data analysis. The theoretical background was selected with reference to many sources such as books, articles, and websites. All the data has been carefully collected and analyzed to compare and contrast the similarities and differences between the two languages and cultures.

5/22/2021 8:53:01 AM +00:00

Graduation thesis English language: A study on specialized terminology translation of maritime logistics

The study on translation of specialized maritime logistics terminology aims to figure out an overview on translation strategies and procedures to have an effective understanding and communication in maritime logistics.

5/22/2021 8:51:55 AM +00:00

Graduation thesis English language: A study on how to improve English speaking skill for rural highschoolers in Hai Phong

In recent years, a raising problem encountered by high school students in general and rural ones in particular is extremely bad speaking skill. This leads to a serious subsequence is that quality of students is low as well as learning and teaching have to face to many difficulties due to the reason that speaking skill is an essential instrument when learning communication in any another language. The problems were related to speaking materials, students’ physical limits, and supporting equipment. This paper deals with the effective methods which can be employed in teaching English to the rural students for their enhancement.

5/22/2021 8:51:37 AM +00:00

Graduation course in English: Difficulties facing first-year English majors in English speaking skill at Haiphong private University

Speaking skill is one of the most necessary skills to communicate in the real life. In learning a foreign language, it is more and more important to learn this skill. This study aims to enhance the oral communication skills (conversations) of HPU (Hải Phòng Private University) first-year English majors. The sample of the study consists of 25 students (20 female students and 5 male students from NA2101); all of them are juniors students at English department (ED) at HPU. I have used random sample method. To achieve the objectives of the present study, I have used semi structured interview as an instrument for data collection. Regarding the difficulties in speaking English, this study has revealed four difficulties: difficulty in pronouncing English words, lack of lexical resources, lack of self-confidence, and confusion of grammar use. Second, the factors that have affected the difficulties in speaking English are lack of knowledge and practice, the audience attention, English speaking environment…

5/22/2021 8:49:52 AM +00:00