Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Tiểu luận Quốc phòng an ninh: An ninh phi truyền thống và tác động của nó tới độc lập dân tộc ở Việt Nam hiện nay

Tiểu luận nghiên cứu quá trình bảo vệ độc lập dân tộc của Việt Nam trước mối đe dọa an ninh phi truyền thống; quá trình bảo vệ độc lập dân tộc của Việt Nam trước mối đe dọa an ninh phi truyền thống từ năm 2015 đến nay. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

12/29/2020 3:40:45 PM +00:00

Tiểu luận Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho Công chức TP-HT: Phân tích một tình huống thực tế về cải chính hộ tịch

Tiểu luận Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho Công chức TP-HT: Phân tích một tình huống thực tế về cải chính hộ tịch thông qua tình huống, đưa ra các kiến nghị, đề xuất giải pháp và các kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trên thực tế hiện nay.

12/29/2020 4:29:23 AM +00:00

Kỷ yếu khoa học: Đạo đức trong marketing thách thức của doanh nghiệp trong kỷ nguyên hội nhập

Nội dung chính của kỷ yếu này trình bày và phân tích đạo đức trong marketing thách thức của doanh nghiệp trong kỷ nguyên hội nhập. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung kỷ yếu.

12/29/2020 12:40:33 AM +00:00

Tiểu luận Triết học: Lý luận về cái riêng – cái chung của phép biện chứng duy vật, liên hệ thực tiễn

Tiểu luận tìm hiểu lý luận cơ bản của quan điểm của phép biện chứng duy vật về cái riêng, cái chung, cái đơn nhất; mối quan hệ biện chứng giữa cái riêng, cái chung, cái đơn nhất; vận dụng phép biện chứng duy vật với cặp phạm trù “cái chung – cái riêng”.

12/29/2020 12:08:00 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Quản lý văn hóa: Ẩm thực vỉa hè một nét văn hóa độc đáo ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Luận văn nghiên cứu với mục tiêu làm sáng tỏ một số vấn đề về lý luận và thực tế ẩm thực vỉa hè ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đóng góp các luận cứ và luận chứng cho việc bảo tồn và phát huy văn hóa ẩm thực vỉa hè thành phố Vinh trong thời kỳ phát triển và hội nhập.

12/28/2020 5:50:11 PM +00:00

Luận văn Giáo dục học: Nhu cầu giáo dục giới tính về sức khỏe sinh sản ở học sinh trường THPT Nguyễn Thái Bình

Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận liên quan đến vấn đề giáo dục giới tính của học sinh THPT; đề xuất các giải pháp giáo dục giới tính về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình – Thăng Bình – Quảng Nam nhằm nâng cao nhận thức và trang bị kiến thức cho các em học sinh.

10/19/2020 11:11:11 AM +00:00

Đề án Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở: Phát triển trường đại học Quảng Nam giai đoạn 2018–2020

Đề án nghiên cứu, phân tích nghiêm túc bối cảnh trong nước, quốc tế; đánh giá toàn diện thực trạng của nhà trường trong thời gian qua, đề ra phương hướng phát triển, các nhiệm vụ, giải pháp, đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động của Trường Đại học Quảng Nam trong bối cảnh toàn toàn cầu hóa và sự đổi mới công nghệ thông tin cũng như nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân.

9/24/2020 9:00:24 PM +00:00

Tiểu luận Giáo dục Mầm non: Thực trạng giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo thông qua các tác phẩm văn học tại trường Mầm non 1 và Mầm non Hoa Mai - TP.Huế

Tiểu luận nghiên cứu thực trạng giáo dục đạo đức cho trẻ thông qua các tiết học cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học để hiểu thêm về vấn đề giáo dục đạo đức cho trẻ ở các trường mầm non, từ đó đề xuất một số biện pháp. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

9/24/2020 9:00:11 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp Quản lý xã hội: Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý xã hội cấp cơ sở của trưởng thôn, bản trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn hiện nay

Luận văn tốt nghiệp nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của trưởng thôn, bản, trong hoạt động quản lý xã hội cấp cơ sở, từ đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của trưởng thôn, bản trong quản lý xã hội trên địa bàn huyện.

9/24/2020 1:57:09 PM +00:00

Tiểu luận môn Quản trị đa văn hóa: Chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể theo học thuyết Hofstede

Tiểu luận tìm hiểu về chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể; so sánh chủ nghĩa tập thể và chủ nghĩa cá nhân trên từng lĩnh vực; nguồn gốc của sự khác biệt giữa chủ nghĩa cá nhân-tập thể; tương lai của chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể.

8/29/2020 10:08:24 AM +00:00

Tiểu luận môn Hành vi con người và môi trường xã hội

Tiểu luận nghiên cứu trường hợp của học sinh Nguyễn Thị K.X, lớp 12A2 và những vấn đề về sức khỏe, giới tính, tình cảm học đường, học tập từ đó đề xuất một số giải pháp áp dụng nhằm hỗ trợ cho em học sinh nêu trên.

8/28/2020 11:36:44 PM +00:00

Tiểu luận cuối kì môn Chính sách xã hội

Tiểu luận trình bày các thành tố căn bản của một chính sách nhằm đảm bảo cho chính sách xã hội để vận hành trong thực tiễn. Dựa trên chuyến tham quan thực tế các chính sách công (Điện khí gió và đê bao chuẩn bị cho dự án lọc dầu) tại hai xã Thạnh Phong và Thanh Hải của Huyện Thanh Phú, Tỉnh Bến Tre từ đó dự báo các chính sách xã hội cần triển khai; tư vấn cho các nhà quản lý tại địa phương nhằm giúp họ hình thành chính sách xã hội cụ thể cho nhóm người yếu thế.

8/28/2020 11:36:37 PM +00:00

Tiểu luận giữa kì môn Hành vi con người và môi trường

Tiểu luận thông qua điển cứu trường hợp của gia đình nghệ sĩ Quốc Tuấn trong chương trình “Điều ước thứ 7” số 126 tiến hành nhận diện và phân tích những quan điểm lý thuyết về hành vi con người.

8/28/2020 11:36:25 PM +00:00

Tiểu luận môn Tâm lý học đại cương

Tiểu luận tìm hiểu ý thức phản ánh tâm lý cao nhất chỉ có ở con người; các con đường, điều kiện và biện pháp giúp hình thành ý thức cho sinh viên trong quá trình dạy học của bản thân. Bằng kiến thức tâm lý giải thích câu Nhìn gà hóa cuốc, rút ra bài học trong công tác dạy học, giáo dục.

8/28/2020 9:00:17 PM +00:00

Tiểu luận môn Phương pháp nghiên cứu khoa học: Thực trạng công tác xóa đói giảm nghèo tại huyện Hàm Yên – tỉnh Tuyên Quang

Luận án phân tích thực trạng đói nghèo tại huyện Hàm Yên, các mô hình giải pháp thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo trong thời gian qua. Tìm ra những mặt tồn tại và hạn chế trong khi thực hiện. Đưa ra những khuyến nghị, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo. Trên cơ sở đó đề ra các biện pháp, khuyến nghị để nâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo.

8/28/2020 3:53:45 PM +00:00

Graduation Thesis: Strategies to deal with non-equivalence at word level in translation

This study primarily investigates the problem of non-equivalence at word level in translation between English and Vietnamese which is observed as the weakness of the majority of students in English Department – Hanoi University.

7/8/2020 9:11:48 PM +00:00

Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế: Quan điểm của Hồ Chí Minh về kinh tế đối ngoại - Ý nghĩa và định hướng vận dụng

Tiểu luận tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về sự cần thiết của quan hệ đối ngoại và kinh tế đối ngoại; nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế đối ngoại; quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát triển kinh tế đối ngoại; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

7/8/2020 7:13:13 PM +00:00

Tiểu luận Học thuyết của Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: Quan điểm của V.I.Lênin về sử dụng quan hệ hàng hóa tiền tệ trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội - Ý nghĩa và định hướng vận dụng cho Việt Nam

Tiểu luận trình bày khái niệm hàng hóa, tiền tệ; quan điểm của V.I.Lênin về sử dụng quan hệ hàng hóa tiền tệ trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; ý nghĩa và định hướng vận dụng việc sử dụng quan hệ hàng hóa tiền tệ trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

7/8/2020 7:11:52 PM +00:00

Tiểu luận môn Pháp luật đại cương: Vi phạm quyền tác giả ở Việt Nam

Tiểu luận nghiên cứu vấn đề cơ bản nhất về trách nhiệm pháp luật của cá nhân, tổ chức đã có hành vi xâm phạm quyền tác giả tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

7/8/2020 6:03:04 PM +00:00

Tiểu luận tình huống bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: Giải quyết tranh chấp khiếu nại hành chính liên quan đến đất đai - Thực tiễn áp dụng pháp luật và một số giải pháp

Tiểu luận qua thực tiễn công tác tại Thanh tra Huyện Khánh Sơn với nhiệm vụ là tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện giải quyết các khiếu nại của công dân, tổ chức liên quan đến công tác quản lý nhà nước trên địa bàn huyện để tìm ra một giải pháp tốt nhất phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của địa phương.

7/8/2020 12:06:03 PM +00:00

Tiểu luận môn Công tác xã hội với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: Hoạt động trợ giúp trẻ em khuyết tật vận động tiếp cận

Tiểu luận tìm hiểu những nhu cầu và khó khăn của trẻ em khuyết tật vận động; quy trình công tác xã hội cá nhân với trẻ em khuyết tật vận động thông qua các hoạt động và yếu tố ảnh hưởng để từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hoạt động công tác xã hội đối với trẻ em khuyết tật vận động nhằm giúp cho đời sống của trẻ em khuyết tật vận động có cuộc sống ngày một tốt hơn, phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

6/18/2020 1:47:54 PM +00:00

Tiểu luận Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính: Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông huyện Đồng Hỷ

Tiểu luận Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính: Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông huyện Đồng Hỷ

6/18/2020 1:05:00 PM +00:00

Tiểu luận môn Tiếng Việt thực hành: Hiện tượng từ vay mượn trong Tiếng Việt

Tiểu luận nhằm giúp người đọc hiểu được nguồn gốc, vai trò xuất hiện của từ thuần Việt và từ vay mượn trong tiếng Việt. Làm rõ vai trò của từ thuần Việt và từ vay mượn trong ngôn ngữ tiếng Việt; làm rõ vai trò của từ thuần Việt và từ vay mượn trong ngôn ngữ tiếng Việt.

6/18/2020 12:45:06 PM +00:00

Tiểu luận môn Phát triển chương trình giáo dục phổ thông: Phân tích các vai trò của lực lượng tham gia phát triển chương trình giáo dục phổ thông và rút ra kết luận sư phạm cần thiết

Tiểu luận bao gồm 2 chương với các nội dung: phát triển chương trình giáo dục phổ thông; chương trình môn Hóa học 11. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

6/18/2020 10:41:46 AM +00:00

Tiểu luận: Giải pháp nâng cao tỉ lệ thị phần xe buýt tại Hà Nội

Tổng hợp số liệu về hoạt động giao thông vận tải bằng xe buýt, để từ đó đánh giá được các chính sách chính phủ đã thực hiện, nêu ra các hạn chế từ các chính sách đó. Cuối cùng tổng hợp ra các giải pháp phù hợp thực tiễn để tăng tỉ lệ hành khách sử dụng xe buýt góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm, ùn tắc giao thông, cũng như nâng cao hiệu quả kinh tế của chính sách trợ giá xe buýt.

6/18/2020 4:10:38 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học: Một số biện pháp nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên trong dạy học Vật lí đại cương

Mục tiêu nghiên cứu của báo cáo nghiên cứu khoa học là nghiên cứu một số biện pháp nhằm bồi dưỡng năng lực GQVĐ cho sinh viên khối kĩ thuật trong dạy học VLĐC. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 4:00:10 AM +00:00

Tiểu luận môn Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin: Lý luận tích lũy tư bản của học thuyết kinh tế Mác-Lênin và ý nghĩa thực tiễn đối với quá trình phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Tiểu luận tìm hiểu lý luận về tích lũy tư bản của học thuyết kinh tế Mác Lênin; ý nghĩa thực tiễn đối với quá trình phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam; một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của tích lũy tư bản đối với quá trình phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam.

6/18/2020 1:39:39 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy xã Tân Đông, huyện Tân Châu đối với công tác dân vận giai đoạn 2019-2020

Qua nghiên cứu một số vấn đề lý luận về công tác dân vận, khóa luận sẽ phân tích, đánh giá thực trạng và rút ra một số kinh nghiệm trong công tác dân vận của cấp ủy ở Đảng bộ xã Tân Đông. Đồng thời, khóa luận sẽ đề xuất những phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường công tác dân vận của cấp ủy Đảng bộ xã Tân Đông trong thời gian tới.

6/18/2020 12:25:13 AM +00:00

Tiểu luận Kinh tế chính trị: Vận dụng lý luận về hình thái kinh tế - xã hội giải thích quá trình phát triển của Việt Nam ngày nay

Tiểu luận nghiên cứu đề tài vận dụng lý luận về hình thái kinh tế - xã hội giải thích quá trình phát triển của việt nam ngày nay” giúp chúng ta thêm phần hiểu rõ về hình thái kinh tế - xã hội của mác và áp dụng lý luận này vào thực tiễn ở nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

5/20/2020 5:59:03 AM +00:00

Bài giảng Chương 6: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

Bài giảng Chương 6: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước trình bày nguyên nhân hình thành, những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền, chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước; phân tích các biểu hiện của chủ nghĩa tư bản ngày nay.

5/20/2020 5:55:24 AM +00:00