Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Khóa luận tốt nghiệp: Khôi phục bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống trong lễ hội Xên Mường của người Thái Đen tại Sơn La

Tiểu luận gồm 3 chương: Chương 1 - Lễ hội truyền thống trong sinh hoạt văn hoá của dân tộc Việt Nam; Chương 2 - Lễ hội truyền thống “Xên Mường” của người Thái đen, xã Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơ La; Chương 3 - Khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị Văn hoá trong lễ hội “Xên Mường” của người Thái đen xã Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

8/30/2018 5:49:44 AM +00:00

Tiểu luận Lý luận chính trị: Bài học về phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và vận dụng vào công cuộc đổi mới hiện nay

Tiểu luận Lý luận chính trị: Bài học về phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và vận dụng vào công cuộc đổi mới hiện nay trình bày: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc; nội dung bài học về phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc trong kháng chiến chống Mỹ; vận dụng bài học về phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc trong cuộc đổi mới đất nước hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:49:38 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu: Nâng cao hiệu quả giáo dục thẩm mỹ cho học sinh trường THCS Nguyễn Huệ, thành phố Tam Kỳ

Đề tài nghiên cứu: Nâng cao hiệu quả giáo dục thẩm mỹ cho học sinh trường THCS Nguyễn Huệ, thành phố Tam Kỳ trình bày nội dung với kết cấu 3 chương: Cơ sở lý luận; thực trạng giáo dục thẫm mỹ cho học sinh trường THCS Nguyễn Huệ, thành phố Tam Kỳ; giải pháp nâng cao giáo dục thẫm mỹ cho học sinh trường THCS Nguyễn Huệ, thành phố Tam Kỳ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:49:38 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu: Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 2 tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ ở tỉnh Gia Lai

Đề tài nghiên cứu: Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 2 tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ ở tỉnh Gia Lai trình bày nội dung với kết cấu 3 chương: Cơ sở khoa học của việc nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học nói chung và trường tiểu học Hoàng Văn Thụ nói riêng; thực trạng vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ ở tỉnh Gia Lai; biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 2 tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ ở tỉnh Gia Lai,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:49:38 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu: Nâng cao chất lượng học Toán hình thông qua việc sử dụng hình ảnh trực quan ở học sinh lớp 1, trường tiểu học Lê Hồng Phong, Ia Trốk Iapa Gia Lai

Đề tài nghiên cứu: Nâng cao chất lượng học Toán hình thông qua việc sử dụng hình ảnh trực quan ở học sinh lớp 1, trường tiểu học Lê Hồng Phong, Ia Trốk Iapa Gia Lai trình bày nội dung nghiên cứu như sau: Mục tiêu dạy học môn toán lớp 1; định hướng của đối tượng mời phương pháp dạy học toán hình lớp 1; sử dụng hợp lý các hình ảnh trực quan và đồ dùng dạy học toán hình là thiết thực, góp phần đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học toán hình lớp 1; một số biện pháp sử dụng trực quan để nâng cao chất lượng dạy và môn toán,... Mời các bạn cùng tham khảo

8/30/2018 5:49:38 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu: Nâng cao kỹ năng đọc cho học sinh lớp 2 tại trường tiểu học Lê Hồng Phong, Gia Lai, thông qua việc rèn phát âm và củng cố vốn từ

Đề tài nghiên cứu: Nâng cao kỹ năng đọc cho học sinh lớp 2 tại trường tiểu học Lê Hồng Phong, Gia Lai, thông qua việc rèn phát âm và củng cố vốn từ trình bày nội dung cơ bản với 4 chương: Cơ sở lý luận; cơ sở của việc dạy học; một số biện pháp rèn đọc cho học sinh; kết luận chung,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:49:38 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu: Nâng cao kỹ năng đọc cho học sinh lớp 3 trường tiểu học Trần Phú – Huyện Phú Thiện – Tỉnh Gia lai

Đề tài nghiên cứu: Nâng cao kỹ năng đọc cho học sinh lớp 3 trường tiểu học Trần Phú – Huyện Phú Thiện – Tỉnh Gia lai trình bày nội dung chính qua 4 chương: Cơ sở lý luận chung; cơ sở của việc dạy học; một số biện pháp rèn đọc cho học sinh; kết luận chung,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:49:38 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu: Định kiến giới trong chọn nghề nghiệp của giới trẻ hiện nay

Đề tài nghiên cứu: Định kiến giới trong chọn nghề nghiệp của giới trẻ hiện nay trình bày nội dung chính với kết cấu 3 chương: Cơ sở lý luận về định kiến giới trong chọn nghề nghiệp của giới trẻ hiện nay; thực trạng định kiến giới trong chọn nghề nghiệp NCUAR giới trẻ hiện nay; những giải pháp định kiến giới trong chọn nghề nghiệp của giới trẻ hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:49:38 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu: Công tác xã hội cá nhân với phụ nữ nghèo đơn thân tại xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Đề tài nghiên cứu: Công tác xã hội cá nhân với phụ nữ nghèo đơn thân tại xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam trình bày bố cục nội dung gồm các phần như sau: Cơ sở lý luận về công tác xã hội cá nhân với phụ nữ nghèo đơn thân; tiến trình công tác xã hội các nhân đối với phụ nữ nghèo đơn thân tại xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:49:38 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu: Thực trạng công tác giáo dục đạc biệt cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ tại trường mầm non Bình Minh, Núi Thành, Quảng Nam

Đề tài nghiên cứu trình bày nội dung như sau: Cơ sở lý luận về thực trạng công tác giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ tại trường mầm non “Bình Minh”, Núi Thành, Quảng Nam; thực trạng công tác giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ tại trường mầm non “Bình Minh”, Núi Thành, Quảng Nam; một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ tại trường mầm non “Bình Minh”, Núi Thành, Quảng Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:49:38 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu: Quan điểm lí luận gắn với thực tiễn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

Đề tài nghiên cứu: Quan điểm lí luận gắn với thực tiễn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục trình bày nội dung như sau: Cơ sở lý luận và thực tiễn(Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, đường lối đổi mới quan điểm của đảng về giáo dục, Hồ Chí Minh cuộc sống và hoạt động của người, thực tiễn cách mạng việt nam); thực trạng và giải pháp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:49:38 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu: Đổi mới hình thức tổ chức giáo dục hoạt động ngoài giờ lên lớp tại các trường THCS

Đề tài nghiên cứu: Đổi mới hình thức tổ chức giáo dục hoạt động ngoài giờ lên lớp tại các trường THCS trình bày nội dung về: Cơ sở lý luận; thực trạng của hoạt động giáo dục NGLL trong nhà trường thcs ở việt nam; đề xuất, cải tiến một số biện pháp quản lý và tổ chức thực hiện HĐGDNGLL ở trường THCS; kết quả, nhận xét, đánh giá,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:49:38 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu: Phương pháp dạy học môn Toán 1 trường tiểu học BLăng – xã Chơ Chun – huyện Nam Giang

Đề tài nghiên cứu: Phương pháp dạy học môn Toán 1 trường tiểu học BLăng – xã chơ chun – huyện Nam Giang trình bày nội dung chính với cấu trúc 3 chương: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài; đề xuất một số một số phương pháp dạy học toán 1 trương tiểu học BLăng – xã Chơ Chun – huyện Nam Giang; thể nghiệm sư phạm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:49:38 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu: Vấn đề trầm cảm ở nghệ sĩ Hàn Quốc hiện nay

Đề tài nghiên cứu: Vấn đề trầm cảm ở nghệ sĩ Hàn Quốc hiện nay trình bày nội dung về: Cơ sở lý luận và tổng quan; nguyên nhân và biểu hiện của căn bệnh trầm cảm ở nghệ sĩ Hàn Quốc; mô hình quản lý nghệ sĩ của công ty giải trí Hàn Quốc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:48:29 AM +00:00

Tiểu luận Khoa học lãnh đạo và quản lý: Khoa học và nghệ thuật trong lãnh đạo, quản lý, vận dụng vào thực tiễn của cơ quan

Tiểu luận Khoa học lãnh đạo và quản lý: Khoa học và nghệ thuật trong lãnh đạo, quản lý, vận dụng vào thực tiễn của cơ quan trình bày nội dung về: Cơ sở lý luận về khoa học và nghệ thuật trong lãnh đạo, quản lý; phân tích về khoa học và nghệ thuật trong lãnh đạo, quản lý,... Mời các bạn cùng tham khảo

8/30/2018 5:48:25 AM +00:00

Báo cáo công tác chuẩn bị cho năm học mới 2017 - Trường mần non Yên Phụ

Báo cáo công tác chuẩn bị cho năm học mới 2017 trình bày đánh giá kết quả về xây dựng, tu sửa, mua sắm cơ sở vật chất đã đạt được năm học 2016-2017 và những thuận lợi, khó khăn của nhà trường khi bước vào năm học mới: Kết quả về xây dựng, tu sửa, mua sắm cơ sở vật chất đã đạt được năm học 2016-2017; những thuận lợi, khó khăn khi bước vào năm học mới 2017-201,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:48:25 AM +00:00

Báo cáo Thực hiện công tác phổ biến GDPL, công tác pháp chế năm học 2017-2018 - Trường mần non Yên Phụ

Báo cáo thực hiện công tác phổ biến GDPL, công tác pháp chế năm học 2017-2018 trình bày nội dung như sau: Tình hình chung (thuận lợi, khó khăn); Công tác tổ chức, xây dựng và thực hiện kế hoạch; việc thực hiện công tác nâng cao chất lượng công tác pháp chế, phổ biến GDPL tại đơn vị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:48:25 AM +00:00

Ebook Báo cáo điều tra lao động việc làm quý 1 năm 2017

Ebook Báo cáo điều tra lao động việc làm quý 1 năm 2017 trình bày nội dung: Lực lượng lao động; việc làm; thiếu việc làm và thất nghiệp; tình trạng hoạt động trong 12 tháng qua,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:48:22 AM +00:00

Báo cáo tham luận về việc sử dụng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu giảm nghèo và bảo trợ xã hội (Mis posasoft)

Báo cáo tham luận về việc sử dụng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu giảm nghèo và bảo trợ xã hội (Mis posasoft) trình bày nội dung được báo cáo đánh giá tại hội nghị đánh giá tình hình triển khai, thực hiện công tác giảm nghèo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:48:04 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu: Hiện tượng con người trong chạm khắc nổi đình lành Việt Nam thế kỉ 17

Đề tài nghiên cứu: Hiện tượng con người trong chạm khắc nổi đình lành Việt Nam thế kỉ 17 trình bày kết cấu nội dung với 3 chương: Khái quát đình làng; Hình tượng con người trong chạm nổi đình làng Việt Nam thế kỉ 17; Sự độc đáo của nghệ thuật chạm khắc nổi đình làng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:46:58 AM +00:00

Báo cáo tổng kết dự án: Bảo tồn di sản thế giới Mỹ Sơn

Báo cáo tổng kết dự án Bảo tồn di sản thế giới Mỹ Sơn trình bày: Nghiên cứu khảo cổ; Bản đồ đánh giá mức độ rủi ro và danh mục bản đồ GIS của khu di tích Mỹ Sơn; Khai quật khảo cổ học; Nghiên cứu đặc tính vật liệu và kỹ thuật xây dựng Chăm Pa cổ đại; Công tác trùng tu và bảo tồn; Phát triển du lịch bền vững; Nâng cấp bảo tàng; Nâng cao năng lực cán bộ; Tổng hợp các bài học kinh nghiệm,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:46:44 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu: Một số chính sách chủ yếu phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam

Đề tài nghiên cứu Một số chính sách chủ yếu phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam trình bày: Cơ sở lý luận về chính sách phát triển bền vững làng nghề; Thực trạng chính sách phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam; Giải pháp hoàn thiện chính sách thúc đẩy phát triển bền vững làng nghề Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:46:44 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu: Chính sách, giải pháp phát triển tạo cơ hội cho người nghèo tăng thêm thu nhập ở Việt Nam

Đề tài nghiên cứu: Chính sách, giải pháp phát triển tạo cơ hội cho người nghẻo tăng thêm thu nhập ở Việt Nam trình bày nôi dung qua 4 chương: Mở đầu; Cơ sở lý thuyết; Thực trạng nghèo đói và chính sách, giải pháp phát triển tạo thu nhập cho người nghèo; Thực trạng nghèo đói và chính sách, giải pháp phát triển tạo thu nhập cho người nghèo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:46:27 AM +00:00

Tiểu luận: Chủ trương của Đảng về việc thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trong chiến lược phát triển đất nước ta hiện nay

Tiểu luận Chủ trương của Đảng về việc thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trong chiến lược phát triển đất nước ta hiện nay trình bày nội dung gồm 2 chương: Khái quát chung về vấn đề nghèo đói và chính sách xóa đói giảm nghèo ở nước ta hiện này; Chủ trương và giải pháp thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:46:27 AM +00:00

Tiểu luận: Một số giải pháp hỗ trợ người khuyết tật

Bài tiểu luận Một số giải pháp hỗ trợ người khuyết tật trình bày nội dung về: Một số khái niệm cơ bản về người khuyết tật; Thực trạng về công tác chăm sóc, giúp đỡ người khuyết tật tại xã Bình Thạnh Đông; Một số giải pháp hỗ trợ người khuyết tật,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:19 AM +00:00

Tiểu luận: Chính sách an sinh xã hội đối với trẻ em khuyết tật tại xã Bình Thạnh Đông

Tiểu luận Chính sách an sinh xã hội đối với trẻ em khuyết tật tại xã Bình Thạnh Đông trình bày nội dung về: Một số khái niệm liên quan; Thực trạng số lượng trẻ em khuyết tật; Thực trạng thực hiện chính sách ASXH; Nguồn lực thực hiện chính sách ASXH đối với trẻ em khuyết tật; Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách ASXH đối với trẻ em khuyết tật,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:19 AM +00:00

Báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu: Đánh giá thực trạng khả năng và cơ hội tiếp cận dịch vụ xã hội của nhóm người nghèo, đối tượng dễ bị tổn thương, đặc biệt là tại các vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số

Báo cáo đề cập đến các nội dung về: Cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo tại cùng đồng bào dân tộc tiểu số và miền núi; Đánh giá thực trạng khả năng tiếp cận DVXHCB của người nghèo tại vùng DTTS và miền núi; Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:19 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Hoa ban trong đời sống Văn hóa dân tộc Thái vùng Tây Bắc

Khóa luận tốt nghiệp trình bày 3 chương: Khái quát đặc trưng văn hóa vùng Tây Bắc; Hoa ban - Biểu tượng văn hóa vùng Tây Bắc, một số đề xuất về việc bảo tồn, khôi phục biểu tượng hoa ban vùng Tây Bắc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:19 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay

Nghiên cứu nhằm phân tích cơ sở lý luận - thực tiễn và xác định yêu cầu xây dựng và hoàn thiện chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay để từ đó đề xuất phương hướng và các giải pháp chủ yếu tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:19 AM +00:00

Báo cáo tốt nghiệp: Thực trạng văn hóa trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay

Kết cấu của bài báo cáo tốt nghiệp gồm có 3 chương: Cơ sở lý luận về văn hóa công sở, thực trạng về văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay ở Việt Nam. giải pháp và kiến nghị nâng cao văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:10 AM +00:00