Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Tiểu luận: Thực trạng xây dựng nền dân chủ trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Bài tiểu luận này sẽ trình bày về vấn đề Thực trạng xây dựng nền dân chủ trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Bài tiểu luận sẽ đi luận từng vấn đề nhỏ, từng khía cạnh để hiểu rõ những bản chất, đặc điểm, chức năng nhiệm vụ,... của những vấn đề nêu trên.

8/30/2018 5:54:16 AM +00:00

Tiểu luận: Đặc trưng của chủ nghĩa hiện thực

Bài tiểu luận này cung cấp một cái nhìn có tính hệ thống về chủ nghĩa hiện thực đồng thời thấy được tương quan giữa chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam với chủ nghĩa hiện thực trong văn học thế giới. Hình thành trong một hoàn cảnh lịch sử cụ thể, chủ nghĩa hiện thực Việt Nam mang những đặc điểm chung,phổ biến đồng thời lại có những đặc điểm riêng mang tính dân tộc độc đáo.

8/30/2018 5:54:16 AM +00:00

Báo cáo: Công tác giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường

Báo cáo: Công tác giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong năm học. Tăng cường tuyên truyền về việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong tiết sinh hoạt dưới cờ, tiết Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tiết sinh hoạt Đội,... Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở các lớp.

8/30/2018 5:54:16 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Quy hoạch và tổ chức giao thông nút giao Trần Hưng Đạo, Đề Thám, Tp. Hồ Chí Minh

Đồ án này có kết cấu nội dung gồm 7 chương. Chương 1: Điều kiện tự nhiên và khái quát giao thông vận tải TP.HCM. Chương 2: Cơ sở lí luận về nút giao thông và tổ chức giao thông. Chương 3: Hiện trạng giao thông tại nút. Chương 4: Đề xuất phương án cải tạo nút. Chương 5: Tổng quan phương án thiết kế cầu vượt bằng thép tại nút giao Nguyễn Thái Học – Trần Hưng Đạo, Quận 1. Chương 6: Tổ chức phân luồng giao thông cho giải pháp xây dựng cầu vượt bằng thép tại nút giao. Chương 7: Đánh giá tác động môi trường công trình cầu vượt bằng thép.

8/30/2018 5:54:16 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Sử dụng phần mềm Địa cầu ảo (Google Earth) trong thiết kế một số bài giảng Địa lí lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực

Mục đích nghiên cứu nhằm giúp người đọc thấy được tầm quan trọng, tính tất yếu, tính hiệu quả của việc kết hợp dạy học trên lớp và ứng dụng công nghệ thông tin đối với quá trình học tập, dạy học môn Địa lí cho đối tượng học sinh THPT. Đồng thời đưa ra được các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả học tập và hình thành cho các em các năng lực tư duy, năng lực chủ động, năng lực sáng tạo trong tập trên lớp và được trải nghiệm những ứng dụng của tin học ngay trong quá trình dạy và học địa lí nói chung và địa lí 11 nói riêng ở trường THPT.

8/30/2018 5:54:16 AM +00:00

Bài tập nghiệp vụ cuối khoá: Tổ chức trò chơi học tập nhằm hình thành những biểu tượng về hình khối cho trẻ 5 - 6 tuổi

Đề tài góp phần làm sáng tỏ tính đúng đắn của các vấn đề lý luận về học tập và vui chơi của trẻ em, về phương châm Học mà chơi, Chơi mà học trong trường mầm non, làm phong phú hơn cách hiểu, cách nhìn Trẻ em hiện đại trong giáo dục mẫu giáo.

8/30/2018 5:54:11 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 49 - Phép biện chứng về mâu thuẫn và việc phân tích mâu thuẫn giữa xây dựng kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận triết học, triết học Mac Lenin, phép biện chứng về mâu thuẫn và việc phân tích mâu thuẫn giữa xây dựng kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 50 - Quan điểm toàn diện và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận triết học, triết học Mac Lenin, quan điểm toàn diện và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt nam hiện nay,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 51 - Quan điểm lịch sử cụ thể với công cuộc đối mới kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận triết học, triết học Mac Lenin, quan điểm lịch sử cụ thể với công cuộc đối mới kinh tế ở Việt Nam hiện nay,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 52 - Lênin nói Sự phát triển là cuộc đấu tranh của các mặt đối lập từ luận điểm trên làm rõ cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của Việt Nam trong thời kỳ quá độ

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận triết học, triết học Mac Lenin, Lênin nói Sự phát triển là cuộc đấu tranh của các mặt đối lập từ luận điểm trên làm rõ cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của Việt Nam trong thời kỳ quá độ,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 53 - Mâu thuẫn biện chứng và biểu hiện của nó trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận triết học, triết học Mac Lenin, mâu thuẫn biện chứng và biểu hiện của nó trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 54 - Phép biện chứng duy vật về mối liên hệ phổ biến

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận triết học, triết học Mac Lenin, phép biện chứng duy vật về mối liên hệ phổ biến,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 55 - Phật giáo là một nhu cầu tinh thần của người việt nam trong lịch sử

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận triết học, triết học Mac Lenin, Phật giáo là một nhu cầu tinh thần của người việt nam trong lịch sử,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 56 - Phép biện chứng về mối hệ phổ biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận triết học, triết học Mac Lenin, phép biện chứng về mối hệ phổ biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 57 - Những ảnh hưởng của Phật giáo đến nến văn hoá nước ta

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận triết học, triết học Mac Lenin, những ảnh hưởng của Phật giáo đến nến văn hoá nước ta,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 58 - Đặc điểm địa vị pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận Triết học, triết học Mac Lenin, đặc điểm địa vị pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 59 - Cơ sở lí luận về quy luật giá trị và vai trò của quy luật giá trị với nền kinh tế thị trường

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận Triết học, triết học Mac Lenin, cơ sở lí luận về quy luật giá trị và vai trò của quy luật giá trị với nền kinh tế thị trường,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 60 - Những mâu thuẫn biện chứng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận Triết học, triết học Mac Lenin, những mâu thuẫn biện chứng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 61 - Quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận Triết học, triết học Mac Lenin, quan hệ biện chứng, cơ sở hạ tầng Việt Nam, kiến trúc thượng tầng, hình thái kinh tế xã hội,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 62 - Hội nhập thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận Triết học, triết học Mac Lenin, hội nhập thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 63 - Thực trạng giao thông ở các đô thị

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận Triết học, triết học Mac Lenin, thực trạng giao thông ở các đô thị, mối quan hệ biện chứng, phương pháp luận,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 64 - Mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung và vận dụng trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường ở nước ta

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận Triết học, triết học Mac Lenin, mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung và vận dụng trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường ở nước ta,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 65 - Phép biện chứng về mối liên hệ phố biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận Triết học, triết học Mac Lenin, phép biện chứng về mối liên hệ phố biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 66 - Nguy cơ xói lở và nạn ô nhiễm ở sông Sài Gòn và sông Đồng Nai

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận Triết học, triết học Mac Lenin, nguy cơ xói lở và nạn ô nhiễm ở sông Sài Gòn và sông Đồng Nai,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 67 - Lịch sử và kiến trúc Hà Nội

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận Triết học, triết học Mac Lenin, lịch sử và kiến trúc Hà Nội, bảo tồn phố cổ với du lịch thủ đô, phát triển đô thị, bản sắc dân tộc,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 68 - Công nghiệp hoá-hiện đại hoá. Thực trạng và giải pháp ở nước ta hiện nay

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận Triết học, triết học Mac Lenin, công nghiệp hoá-hiện đại hoá, thực trạng và giải pháp ở nước ta hiện nay,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 69 - Vai trò của tri thức khoa học công nghệ đối với việc phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận Triết học, triết học Mac Lenin, vai trò của tri thức khoa học công nghệ đối với việc phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 70 - Trong thời kỳ đổi mới khẳng định phải đổi mới tư duy lý luận trước khi đổi mới thực tiễn

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận Triết học, triết học Mac Lenin, trong thời kỳ đổi mới khẳng định phải đổi mới tư duy lý luận trước khi đổi mới thực tiễn, vận dụng những tư tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 71 - Vận dụng Lý luận về Hình thái kinh tế - xã hội giải thích quá trình phát triển của Việt Nam ngày nay

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận Triết học, triết học Mac Lenin, vận dụng lý luận về hình thái kinh tế - xã hội, giải thích quá trình phát triển của Việt Nam ngày nay,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 72 - Hình thái kinh tế - xã hội, giải thích quá trình phát triển của Việt Nam ngày nay

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận Triết học, triết học Mac Lenin, hình thái kinh tế - xã hội, giải thích quá trình phát triển của Việt Nam ngày nay,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00