Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Thị trường băng đĩa tại Hà Nội năm 2008

Mục đích nghiên cứu: Khẳng định vị trí cũng như vai trò của thị trường băng đĩa trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực trạng thị trường băng đĩa tại thủ đô Hà Nội trong năm 2008. Đề xuất một số giải pháp giúp cho công tác quản lý thị trường băng đĩa của các cơ quan chức năng được tốt hơn.

9/6/2018 11:02:18 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Phân tích tình hình tài chính của Nhà xuất bản Văn học năm 2009

Mục đích chủ yếu của phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là đánh giá thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm phân tích, thông qua đó cung cấp những thông tin cần thiết cho những đối tượng đang quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp để họ có những quyết định cần thiết, phù hợp với các lợi ích kinh tế khác nhau. Mỗi đối tượng đó lại có những lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp từ kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

9/6/2018 11:02:09 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động kinh doanh sách thiếu nhi của Nhà xuất bản Kim Đồng năm 2011 – nay

Đề tài góp phần hệ thống một số vấn đề lý luận cơ bản, nghiên cứu hoạt động và hiệu quả kinh doanh sách thiếu nhi của Nhà xuất bản Kim Đồng. Ngoài ra đề tài cũng đi sâu tìm hiểu những ưu điểm và hạn chế trong hoạt động kinh doanh của Nhà xuất bản Kim Đồng để đưa ra những biện pháp khắc phục.

9/6/2018 11:01:56 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Thực trạng sách lậu trên địa bàn Hà Nội từ năm 2012 đến nay

Mục đích của bài nghiên cứu này là tìm ra nguyên nhân cốt lõi gây ra vấn nạn sản xuất, tiêu thụ cũng như sử dụng sách lậu và biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề này. Nhiệm vụ của bài nghiên cứu giúp cho người đọc hiểu được tầm quan trọng cũng như tác hại của việc sản xuất, tiêu thụ và sử dụng sách lậu, để từ đó có ý thức hơn trong việc tiêu dùng các xuất bản phẩm.

9/6/2018 11:01:47 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động quảng cáo xuất bản phẩm tại công ty Fahasa Tp Hồ Chí Minh tại Hà Nội hiện nay

Mục tiêu của khóa luận là đánh giá thực trạng hoạt động quảng cáo xuất bản phẩm tại công ty Fahasa Tp Hồ Chí Minh tại Hà Nội hiện nay, qua đó đưa ra các hình thức quảng cáo tốt hơn, hiệu quả hơn trong những năm tiếp theo. Mời các bạn tham khảo!

9/6/2018 11:01:39 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Giải pháp mở rộng thị trường xuất bản phẩm cho Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật

Trên cơ sở kiến thức lý luận được tiếp thu trên lớp và kiến thức thực tế đã quan sát và học hỏi được để đề xuất một số ý kiến nhằm thúc đẩy hoạt động mở rộng thị trường ở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật.

9/6/2018 11:01:30 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Thực trạng nâng cao năng lực kinh doanh của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật trong hai năm 2007 – 2008

Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận được chia thành 3 chương: Chương 1 - Năng lực kinh doanh và ý nghĩa của việc nâng cao năng lực kinh doanh đối với nhà xuất bản Chính trị quốc gia hiện nay. Chương 2 - Thực trạng hoạt động nâng cao năng lực kinh doanh của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia trong hai năm 2007 – 2008. Chương 3 - Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao năng lực kinh doanh của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia trong điều kiện hiện nay.

9/6/2018 11:01:21 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Vi phạm trong hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm, thực trạng và giải pháp

Đề tài tập trung nêu ra những thực trạng trong vi phạm trong hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm trên thị trường từ thực trạng đó đưa ra giải pháp nhằm khắc phục tình trạng vi phạm trong kinh doanh xuất bản phẩm trên thị trường hiện nay .

9/6/2018 11:01:12 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động tham gia hội chợ sách của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu sách báo Xunhasaba

Đề tài được tìm hiểu với mục đích xem xét hội chợ sách nói chung, hoạt động tham gia hội chợ sách của Công ty Xunhasaba, đánh giá những ưu điểm và hạn chế để góp phần nâng cao hoạt động tham gia hội chợ của Công ty.

9/6/2018 11:01:02 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động quảng cáo trong kinh doanh xuất bản phẩm của nhà xuất bản trẻ

Mục đích của đề tài là muốn nghiên cứu thực trạng quảng cáo tại nhà xuất bản Trẻ - Một trong số ít những doanh nghiệp xuất bản phẩm đang đi đầu và rất thành công trong hoạt động quảng cáo xuất bản phẩm tại Việt Nam. Từ đó tìm hiểu về những mặt tích cực cũng như những mặt còn tồn tại của nhà xuất bản để đề xuất những giải pháp cho hoạt động quảng cáo của nhà xuất bản Trẻ trên con đường góp phần xây dựng, duy trì và phát triển nền văn hóa đọc nước ta hiện nay.

9/6/2018 11:00:52 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại Công ty Cổ phần sách Alpha từ năm 2007 đến năm 2009

Đề tài nghiên cứu một cách toàn diện có hệ thống tình hình sử dụng lao động của Công ty từ khâu tuyển chọn lao động, phân công lao động, đào tạo và phát triển lao động, tạo động lực cho lao động đến khâu kiểm tra đánh giá lao động tai công ty để thấy được những ưu điểm và hạn chế. Từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động.

9/6/2018 11:00:43 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Xây dựng và phát triển thương hiệu của Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam

Mục đích nghiên cứu là hy vọng thông qua bài khóa luận tốt nghiệp này có thể tiếp cận, đánh giá và tìm hiểu sâu hơn việc xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm hiện nay Nâng cao hiểu biết về vấn đề thương hiệu trong ngành kinh doanh xuất bản phẩm hiện nay- một vấn đề còn khá mới mẻ, tạo điều kiện thuận lới cho công việc chuyên môn sau này.

9/6/2018 11:00:34 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Tìm hiểu hoạt động tiêu thụ sách giáo khoa tại công ty cổ phần sách giáo dục Hà Nội năm 2010 – 2011

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa về cơ sở lý luận tiêu thụ sách giáo khoa trong bối cảnh nền kinh tế thị trường. Đồng thời phản ánh đúng thực trạng tiêu thụ ở công ty cổ phần sách giáo dục Hà Nội. Thông qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sách giáo dục ở Việt Nam.

9/6/2018 11:00:24 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Tình hình phát hành sách giáo khoa của Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam từ năm 2005 đến nay

Mục đích nghiên cứu: Khẳng định vị trí, tầm quan trọng của hoạt động phát hành sách giáo khoa trong nền kinh tế thị trường- hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa, tinh thần và trí tuệ. Thực trang việc phát hành sách giáo khoa của NXBGDVN từ năm 2005 đến 4 tháng đầu năm 2009 . - Một số đề xuất nhằm tăng cường hiêu quả phát hành sách giáo khoa của NXBGDVN .

9/6/2018 11:00:13 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Phân tích hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH văn hoá và truyền thông Trí Việt năm 2008

Bài luận văn đi sâu làm rõ một số vấn đề sau: Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh XBP, trong đó đi sâu vào phân tích vai trò đặc biệt của phân tích hoạt động kinh doanh đối với công ty TNHH văn hoá và truyền thông Trí Việt. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với công ty trong thời gian tới.

9/6/2018 11:00:03 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động Phát hành của Tạp chí Gỗ Việt tại công ty cổ phần truyền thông IP Media năm 2010

Khóa luận nghiên cứu sẽ góp phần đưa ra một số điểm mới về mặt lý luận trong việc phát hành tạp chí. Từ đó, nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau,đưa được những nhận xét, quan điểm về lĩnh vực này triển khai trong thực tế. Là tài liệu tham khảo, so sánh với các đề tài có liên quan.

9/6/2018 10:59:52 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động xúc tiến tiêu thụ Xuất bản phẩm tại công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Trí Việt từ năm 2008 – 2010

Mục tiêu của đề tài: Tìm hiểu chung về hoạt động XTTT, nghiên cứu thực trạng hoạt động XTTT của các XBP tại công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Trí Việt, tìm ra những mặt đạt được, những hạn chế và nguyên nhân để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động XTTT XBP tại công ty TNHH Văn hóa và Truyền Thông Trí Việt.

9/6/2018 10:59:41 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động xúc tiến tiêu thụ XBP tại công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Trí Việt từ năm 2009-2011

Mục đích của đề tài: Tìm hiểu chung về hoạt động xúc tiến tiêu thụ, nghiên cứu thực trạng hoạt động xúc tiến tiêu thụ của các XBP tại công ty TNHH Văn hóa và truyền Trí Việt, tìm ra những mặt đạt được và những hạn chế và nguyên nhân để từ đó đề xuất một số các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến tiêu thụ XBP tại công ty

9/6/2018 10:59:31 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Thực trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất bản hiện nay

Kết cấu của đề tài: Chương 1 - Nhận thức chung về vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất bản hiện nay. Chương 2 - Tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất bản hiện nay. Chương 3 - Một số giải pháp nhằm hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất bản hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

9/6/2018 10:59:21 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Thực trạng thị trường sách tham khảo trên địa bàn Hà Nội hiện nay

Mục tiêu đề tài: Tìm hiểu thực trạng thị trường sách tham khảo ở địa bàn Hà Nội hiện nay nhằm đưa ra được những đánh giá khách quan để từ đó có thể đề xuất một số giải pháp giúp thị trường sách tham khảo trên địa bàn Thủ đô phát triển ổn định.

9/6/2018 10:59:12 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động kinh doanh sách thiếu nhi của Công ty TNHH TM&DV Văn hóa Đinh Tị từ năm 2008 – 2010

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa cơ sở kinh doanh sách nói chung và kinh doanh sách thiếu nhi nói riêng, từ đó chỉ ra vai trò của nó đối với Công ty TNHH TM&DV Văn hóa Đinh Tị. Trên cơ sở phân tích hoạt động kinh doanh sách thiếu nhi của Công ty TNHH TM&DV Văn hóa Đinh Tị trong thời gian qua. Khóa luận sẽ tìm hiểu những mặt đạt được, những mặt hạn chế và đề xuất những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

9/6/2018 10:59:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Thị trường truyện tranh ở Hà Nội hiện nay

Đề tài được đưa ra nhằm: Hệ thống hóa mặt lý luận về thị trường truyện tranh; khảo sát thực trạng thị trường truyện tranh; đề xuất giải pháp mang tính khả thi để phát triển thị trường truyện tranh trong thời gian tới.

9/6/2018 10:58:52 AM +00:00

Đề tài: Công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc

Đề tài Công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc trình bày nội dung như sau: Tình hình trước khi cải cách, một số đặc điểm của công cuộc cải cách ở Trung Quốc, thành tựu của công cuộc cải cách, bài học kinh nghiệm,...Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:49 AM +00:00

Đề cương luận văn Thạc sĩ Triết học: Tư duy biện chứng của Hồ Chí Minh và ý nghĩa của nó đối với công tác dân vận ở tỉnh Sơn La hiện nay

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm tư duy biện chứng của Hồ Chí Minh, từ đó tác giả hệ thống hóa, khái quát hóa những quan điểm, tư tưởng biện chứng của Người trong công tác dân vận trên cơ sở đó đưa ra những ý kiến đề xuất mang lại hiệu quả cho công tác dân vận ở tỉnh Sơn La hiện nay.

8/30/2018 5:54:38 AM +00:00

Tiểu luận Triết học: Vai trò của toán học đối với sự hình thành và phát triển thế giới quan khoa học

Tiểu luận Triết học: Vai trò của toán học đối với sự hình thành và phát triển thế giới quan khoa học có cấu trúc gồm 3 chương: Thế giới quan khoa học, vai trò của toán học trong việc hình thành và phát triển thế giới quan khoa học, toán học có đi xa rời thực tế không.

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Bài thuyết trình: Đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa trước và sau đổi mới

Bài thuyết trình: Đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa trước và sau đổi mới trình bày quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây dựng, phát triển nèn văn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Tiểu luận: Vận dụng lý luận giá trị thặng dư trong quá trình phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm làm rõ quá trình vận dụng lý luận giá trị thặng dư vào sự phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam. Qua nghiên cứu đề tài giúp chúng ta hiểu được quá trình vận dụng lý luận giá trị thặng dư vào sự phát triển nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay

8/30/2018 5:54:16 AM +00:00

Tiểu luận: Tìm năng thực trạng và phát triển du lịch cộng đồng tại rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh, Thành phố Hội An

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm hệ thống hóa các vấn đề lí luận và thực tiễn về du lịch cộng đồng. Đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch cộng đồng tại rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh. Đưa ra các giải pháp nhằm phát triển hiệu quả du lịch cộng đồng tại rừng dừa bảy mẫu Cẩm Thanh.

8/30/2018 5:54:16 AM +00:00

Tiểu luận: Phương pháp dạy học tích cực trong bộ môn Toán ở Trung học cơ sở

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm thấy được hai mặt ưu và nhược điểm của thầy và trò trong việt áp dụng phương pháp mới vào dạy và học. Từ đó rút ra những kinh nghiệm trong việc giảng dạy sau này, đồng thời mỗi người sẽ có những đóng góp riêng để cho môn học càng ngày đạt chất lượng cao.

8/30/2018 5:54:16 AM +00:00

Tiểu luận: Thực trạng giải quyết tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

Tiểu luận này có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Quan điểm chung về tôn giáo của chủ nghĩa Mác-Lênin. Chương 2: Tình hình giải quyết vấn đề tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. Chương 3: Những giải pháp để giải quyết vấn đề tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

8/30/2018 5:54:16 AM +00:00