Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Xuất bản phẩm, Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty cổ phần Tiền Phong từ năm 2010 đến nay

Mục đích nghiên cứu: đề tài nghiên cứu nhằm mục đích khẳng định vai trò của việc nâng cao khả năng cạnh tranh, thấy được thực trạng hoạt động của Nhà sách Tiền Phong, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Nhà sách.

9/6/2018 11:20:47 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Xuất bản phẩm, Hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm của công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục Trí Tuệ từ năm 2009 – 2011

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là tìm hiểu sâu hơn về chuyên ngành mình đã được đào tạo, đặc biệt là hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm của công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục Trí Tuệ từ năm 2009- 2011. Mời các bạn tham khảo!

9/6/2018 11:20:38 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Nghiên cứu hoạt động chăm sóc khách hàng trong kinh doanh Xuất bản phẩm tại Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học tỉnh Tuyên Quang trong 3 năm 2011-2013

Đề tài tập trung nghiên cứu các hoạt động chăm sóc khách hàng trong doanh nghiệp. Với mục đích khái quát một cách cơ bản những kiến thức về các hoạt động này, có những đánh giá đúng thực trạng, đồng thời đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao công tác chăm sóc khách hàng trong hoạt động kinh doanh Xuất bản phẩm.

9/6/2018 11:20:28 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Ảnh hưởng của sách điện tử tới sách in truyền thống ở Việt Nam hiện nay

Bài khóa luận này nghiên cứu về ảnh hưởng của sách điện tử tới sách in truyền thống ở Việt Nam hiện nay. Góp phần làm rõ đặc điểm, tính năng, quy trình xuất bản của sách điện tử. Khẳng định rõ vai trò của sách điện tử cùng với sách in truyền thống hiện nay.

9/6/2018 11:20:18 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động xúc tiến tiêu thụ của công ty Cổ phần SGD Hà Nội

Đề tài đi sâu vào nghiên cứu, tìm hiểu cơ sở lý luận chung về các biện pháp xúc tiến tiêu thụ trong cơ chế thị trường và tình hình tiêu thụ của các Nhà xuất bản hiện nay, trong đó đặc biệt đi sâu tìm hiểu thực trạng hoạt động xúc tiến tiêu thụ XBP tại Công ty Cổ phần SGD Hà Nội trong 2 năm qua.

9/6/2018 11:20:09 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Xúc tiến tiêu thụ Xuất bản phẩm tại Nhà xuất bản Phụ Nữ trong năm 2008-2009

Nội dung khóa luận chia thành 3 chương như sau: Chương 1 - Xúc tiến tiêu thụ Xuất bản phẩm và vai trò của nó đối với Nhà xuất bản Phụ Nữ. Chương 2 - Thực trạng xúc tiến tiêu thụ Xuất bản phẩm tại Nhà xuất bản Phụ Nữ trong năm 2008-2009. Chương 3 - Giải pháp nâng cao hiệu quả xúc tiến tiêu thụ Xuất bản phẩm tại Nhà xuất bản Phụ Nữ.

9/6/2018 11:20:00 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Kênh phân phối xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Lao Động năm 2008 - 2009

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn hoạt động của nhà xuất bản Lao Động về việc tổ chức hoạt động phân phối xuất bản phẩm từ đó đề xuất một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện kênh phân phối xuất bản phẩm của nhà xuất bản Lao Động.

9/6/2018 11:19:51 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần văn hóa Phương Nam chi nhánh Hà Nội năm 2010

Bài khóa luận đi sâu vào một số vấn đề sau: Cơ sở lí luận về phân tích hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm (XBP) trong đó đi sâu vào phân tích vai trò đặc biệt của phân tích hoạt động kinh doanh đối với công ty cổ phần văn hóa Phương Nam chi nhánh Hà Nội.

9/6/2018 11:19:42 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản – thực trạng và giải pháp

Đề tài nghiên cứu tình hình vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản trên những thị trường xuất bản phẩm lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội. Đề tài trình bày dưới góc độ thực tiễn, phân tích, lý giải các văn bản xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản và những quy định xử lý vi phạm ở Việt Nam.

9/6/2018 11:19:32 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Thị trường lịch bloc năm 2010 tại Hà Nội

Mục đích của nghiên cứu đề tài “thị trường lịch bloc năm 2010 tại Hà Nội” nhằm đánh giá thực trạng của hoạt động kinh doanh lịch bloc năm 2010 tại Hà Nội, những tích cực và những hạn chế của thị trường lịch bloc năm 2010. Đưa ra một số kiến giải để không ngừng nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động kinh doanh lịch bloc trong cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng.

9/6/2018 11:19:23 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản ở Việt Nam hiện nay

Khóa luận phân tích và lý giải nội dung các văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản. Hy vọng sẽ đem đến một cái nhìn mới mẻ, tổng quát về các quy phạm pháp luật, những hình thức xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản. Từ đó, góp một phần không nhỏ vào định hướng phát triển của những người tham gia vào hoạt động xuất bản ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay.

9/6/2018 11:19:14 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Thực trạng sách lậu trên địa bàn Hà Nội năm 2013

Ngoài phần lời mở đầu, phần kết thúc thì nội dung của bài khóa luận sẽ bao gồm những phần chính sau: Chương 1 - Nhận thức cơ bản về sách lậu. Chương 2 - Thực trạng sách lậu trên địa bàn Hà Nội năm 2013. Chương 3: Giải pháp hạn chế tình trạng sách lậu trên địa bàn Hà Nội. Mời các bạn tham khảo!

9/6/2018 11:19:05 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Nghệ thuật quảng cáo trong kinh doanh xuất bản phẩm ở Việt nam hiện nay

Bài khóa luận nhằm mục đích hệ thống hóa lí luận về nghệ thuật quảng cáo xuất bản phẩm. Khảo sát thực trạng quảng cáo trong kinh doanh sách. Từ đó đề xuất những giải pháp hiệu quả để nâng cao hơn nữa nghệ thuật quảng cáo, nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xuất bản phẩm ở Việt nam hiện nay.

9/6/2018 11:18:58 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Chiến lược sản phẩm của công ty cổ phần sách Alpha

Nghiên cứu chiến lược sản phẩm của công ty cổ phần sách Alpha để có cái nhìn tổng thể về quá trình thực hiện chiến lược sản phẩm cuả doanh nghiệp này, làm nổi bật những thành tích của công ty trên thị trường. Đồng thời đánh giá những thách thức và khó khăn trong quá trình thực hiện chiến lược, từ đó đưa ra những ý kiến đóng góp để chiến lược sản phẩm của công ty được hoàn thiện hơn.

9/6/2018 11:18:48 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động kinh doanh sách thiếu nhi của Nhà xuất bản Kim Đồng năm 2013-2014

Đề tài góp phần hệ thống một số vấn đề lý luận cơ bản, nghiên cứu hoạt động và hiệu quả kinh doanh sách thiếu nhi của Nhà xuất bản Kim Đồng. Ngoài ra đề tài cũng đi sâu tìm hiểu những ưu điểm và hạn chế trong hoạt động kinh doanh của Nhà xuất bản Kim Đồng để đưa ra những biện pháp khắc phục.

9/6/2018 11:18:40 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động kinh doanh sách tham khảo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo Dục Hà Nội trong hai năm 2013-2014

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng kinh doanh sách tham khảo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo Dục Hà Nội trong 2 năm 2013-2014 từ đó đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao kết quả kinh doanh sách tham khảo của công ty trong thời gian tới.

9/6/2018 11:18:31 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động tiêu thụ mặt hàng sách ở Công ty TNHH Một thành viên Sách và Thương mại Hà Nội từ năm 2010 – 2013

Mục đích nghiên cứu: Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động tiêu thụ mặt hàng sách của Công ty TNHH Một thành viên Sách và Thương mại Hà Nội. Tìm hiểu thực trạng hoạt động tiêu thụ sách tại Công ty TNHH MTV Sách và thương mại Hà Nội từ năm 2010 – 2013 để thấy được những thành tựu cũng như những tồn tại để đề ra những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động tiêu thụ các các mặt hầng sách trong giai đoạn tới.

9/6/2018 11:18:21 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động chăm sóc khách hàng trong kinh doanh xuất bản phẩm

Khóa luận với mục đích khái quát một cách cơ bản những kiến thức về chăm sóc khách hàng, đánh giá đúng thực trạng, đồng thời đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao công tác chăm sóc khách hàng trong hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm

9/6/2018 11:18:12 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động kinh doanh Văn hóa phẩm của Tổng Công ty Sách Việt Nam trong 2 năm 2009-2010

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa trên cơ sở lý luận về Văn hóa phẩm và tình hình kinh doanh Văn hóa phẩm từ đó thấy được vai trò cũng như tác động của nó đối với Tổng công ty và xã hội. Nghiên cứu thực trạng kinh doanh Văn hóa phẩm của Tổng Công ty. Đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh Văn hóa phẩm

9/6/2018 11:18:03 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động khai thác sách của công ty TNHH Một thành viên sách và thương mại Hà Nội trong hai năm từ 2012 – 2013

Mục đích nghiên cứu: Vận dụng lý luận vào thực tiễn hoạt động khai thác mặt hàng xuất bản phẩm. Nghiên cứu thực trạng khai thác các mặt hàng sách của công ty TNHH MTV sách và thương mại Hà Nội. Đưa ra đánh giá và đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện hoạt động khai thác của công ty TNHH MTV sách và thương mại Hà Nội. Mời các bạn tham khảo!

9/6/2018 11:17:54 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Giá trị văn hoá trong các ấn phẩm lịch Việt Nam hiện nay

Mục đích của bài viết là chỉ ra giá trị văn trong các ấn phẩm lịch. Những giá trị văn hoá trong các ấn phẩm lịch gồm những giá trị nào? Đề ra một số giải pháp nhằm phát huy các giá trị văn hoá trong các ấn phẩm lịch Việt Nam hiện nay.

9/6/2018 11:17:44 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Tìm hiểu văn hóa đọc của sinh viên Đại học Văn Hóa Hà Nội hiện nay

Mục đích nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tình hình thực trạng văn hóa đọc của sinh viên Đại học Văn Hóa Hà Nội hiện nay. Trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp pháp nhằm gìn giữ, xây dựng và phát triển văn hóa đọc cho sinh viên nói chung và sinh viên Đại học Văn Hóa Hà Nội nói riêng.

9/6/2018 11:17:34 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Nhu cầu đọc sách văn học nghệ thuật của sinh viên Hà Nội hiện nay

Nghiên cứu nhu cầu đọc sách văn học nghệ thuật của sinh viên một số trường Đại học ở Hà Nội nhằm giới thiệu khái quát về tầm quan trọng của việc đọc sách nói chung và sách văn học nghệ thuật nói riêng; tìm hiểu nhu cầu thực tế của những độc giả này, từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao nhu cầu đọc sách văn học nghệ thuật trên thị trường hiện nay.

9/6/2018 11:17:19 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Nghiên cứu Thị trường băng đĩa tại thủ đô Hà Nội hiện nay

Mục đích nghiên cứu của đề tài: Hệ thống hóa lí luận về thị trường băng đĩa, các đặc trưng cơ bản về thị trường băng đĩa và vai trò của việc nghiên cứu nhu cầu băng đĩa. Khảo sát thực trạng, phân tích và đánh giá thị trường băng đĩa tại thủ đô Hà Nội. Đề xuất giải pháp mang tính khả thi để thúc đẩy thị trường băng đĩa phát triển mạnh trong năm tới.

9/6/2018 11:17:09 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Thực thi quyền Sở hữu trí tuệ trong hoạt động Xuất bản sách ở Việt Nam từ năm 2006 – 2009

Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quyền Sở hữu trí tuệ trong hoạt động xuất bản sách ở Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng thực thi quyền Sở hữu trí tuệ trong hoạt động xuất bản sách Việt Nam từ năm 2006 – 2009; phân tích và đánh giá những ưu điểm, nhược điểm, những tồn tại, bất cập cản trở việc thực thi quyền Sở hữu trí tuệ trong hoạt động xuất bản sách ở Việt Nam.

9/6/2018 11:17:00 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Phân tích hoạt động kinh doanh tại NXB Đại học Quốc gia năm 2013 – 2014

Mục đích nghiên cứu đề tài: Giúp doanh nghiệp tìm ra được các biện pháp sát thực để tăng cường các hoạt động kinh tế, nhằm huy động mọi khả năng tiềm tàng về vốn, lao động, tài sản cố định…vào quá trình sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

9/6/2018 11:16:51 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Văn hóa đọc của học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội hiện nay

Mục đích của em khi nghiên cứu đề tài “Văn hóa đọc của học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội hiện nay” là tìm hiểu tình hình văn hóa đọc của học sinh sinh viên.Từ đó đưa ra những giải pháp, biện pháp nhằm giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, thúc đẩy văn hóa đọc của học sinh, sinh viên phát triển trong thời đại khoa học công nghệ thông tin phát triển như hiện nay.

9/6/2018 11:16:40 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Xuất bản phẩm, Hoạt động Quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Sách Alpha

Đề tài đi sâu vào nghiên cứu, tìm hiểu cơ sở lý luận chung về các biện pháp quản trị nhân sự trong cơ chế thị trường và tình hình về nhân lực của các nhà kinh doanh xuất bản phẩm hiện nay, trong đó đặc biệt đi sâu tìm hiểu thực trạng hoạt động quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần sách Alpha.

9/6/2018 11:16:32 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động xúc tiến tiêu thụ xuất bản phẩm tại Nhà sách Tân Việt năm 2013 – 2014

Đề tài nghiên cứu lí luận chung về các biện pháp xúc tiến tiêu thụ trong cơ chế thị trường và tìm hiểu thực trạng hoạt động xúc tiến tiêu thụ của nhà sách Tân Việt năm 2011 – 2014.

9/6/2018 11:16:13 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Phân tích hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm tại nhà xuất bản Mĩ Thuật năm 2012

Do thời gian và kiến thức có hạn bài khóa luận chỉ tập chung vào 3 vấn đề sau: Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm, trong đó tập chung phân tích vai trò đặc biệt của phân tích hoạt động kinh doanh đối với NXB Mĩ thuật. Phân tích một số chỉ tiêu kinh tế về tình hình kinh doanh của NXB Mĩ thuật năm 2012. Mời các bạn tham khảo!

9/6/2018 11:07:40 AM +00:00