Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Đề tài nghiên cứu: Hiện tượng con người trong chạm khắc nổi đình lành Việt Nam thế kỉ 17

Đề tài nghiên cứu: Hiện tượng con người trong chạm khắc nổi đình lành Việt Nam thế kỉ 17 trình bày kết cấu nội dung với 3 chương: Khái quát đình làng; Hình tượng con người trong chạm nổi đình làng Việt Nam thế kỉ 17; Sự độc đáo của nghệ thuật chạm khắc nổi đình làng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:46:58 AM +00:00

Báo cáo tổng kết dự án: Bảo tồn di sản thế giới Mỹ Sơn

Báo cáo tổng kết dự án Bảo tồn di sản thế giới Mỹ Sơn trình bày: Nghiên cứu khảo cổ; Bản đồ đánh giá mức độ rủi ro và danh mục bản đồ GIS của khu di tích Mỹ Sơn; Khai quật khảo cổ học; Nghiên cứu đặc tính vật liệu và kỹ thuật xây dựng Chăm Pa cổ đại; Công tác trùng tu và bảo tồn; Phát triển du lịch bền vững; Nâng cấp bảo tàng; Nâng cao năng lực cán bộ; Tổng hợp các bài học kinh nghiệm,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:46:44 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu: Một số chính sách chủ yếu phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam

Đề tài nghiên cứu Một số chính sách chủ yếu phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam trình bày: Cơ sở lý luận về chính sách phát triển bền vững làng nghề; Thực trạng chính sách phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam; Giải pháp hoàn thiện chính sách thúc đẩy phát triển bền vững làng nghề Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:46:44 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu: Chính sách, giải pháp phát triển tạo cơ hội cho người nghèo tăng thêm thu nhập ở Việt Nam

Đề tài nghiên cứu: Chính sách, giải pháp phát triển tạo cơ hội cho người nghẻo tăng thêm thu nhập ở Việt Nam trình bày nôi dung qua 4 chương: Mở đầu; Cơ sở lý thuyết; Thực trạng nghèo đói và chính sách, giải pháp phát triển tạo thu nhập cho người nghèo; Thực trạng nghèo đói và chính sách, giải pháp phát triển tạo thu nhập cho người nghèo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:46:27 AM +00:00

Tiểu luận: Chủ trương của Đảng về việc thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trong chiến lược phát triển đất nước ta hiện nay

Tiểu luận Chủ trương của Đảng về việc thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trong chiến lược phát triển đất nước ta hiện nay trình bày nội dung gồm 2 chương: Khái quát chung về vấn đề nghèo đói và chính sách xóa đói giảm nghèo ở nước ta hiện này; Chủ trương và giải pháp thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào các dân tộc thiểu số,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:46:27 AM +00:00

Tiểu luận: Một số giải pháp hỗ trợ người khuyết tật

Bài tiểu luận Một số giải pháp hỗ trợ người khuyết tật trình bày nội dung về: Một số khái niệm cơ bản về người khuyết tật; Thực trạng về công tác chăm sóc, giúp đỡ người khuyết tật tại xã Bình Thạnh Đông; Một số giải pháp hỗ trợ người khuyết tật,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:19 AM +00:00

Tiểu luận: Chính sách an sinh xã hội đối với trẻ em khuyết tật tại xã Bình Thạnh Đông

Tiểu luận Chính sách an sinh xã hội đối với trẻ em khuyết tật tại xã Bình Thạnh Đông trình bày nội dung về: Một số khái niệm liên quan; Thực trạng số lượng trẻ em khuyết tật; Thực trạng thực hiện chính sách ASXH; Nguồn lực thực hiện chính sách ASXH đối với trẻ em khuyết tật; Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách ASXH đối với trẻ em khuyết tật,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:19 AM +00:00

Báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu: Đánh giá thực trạng khả năng và cơ hội tiếp cận dịch vụ xã hội của nhóm người nghèo, đối tượng dễ bị tổn thương, đặc biệt là tại các vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số

Báo cáo đề cập đến các nội dung về: Cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo tại cùng đồng bào dân tộc tiểu số và miền núi; Đánh giá thực trạng khả năng tiếp cận DVXHCB của người nghèo tại vùng DTTS và miền núi; Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:19 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Hoa ban trong đời sống Văn hóa dân tộc Thái vùng Tây Bắc

Khóa luận tốt nghiệp trình bày 3 chương: Khái quát đặc trưng văn hóa vùng Tây Bắc; Hoa ban - Biểu tượng văn hóa vùng Tây Bắc, một số đề xuất về việc bảo tồn, khôi phục biểu tượng hoa ban vùng Tây Bắc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:19 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay

Nghiên cứu nhằm phân tích cơ sở lý luận - thực tiễn và xác định yêu cầu xây dựng và hoàn thiện chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay để từ đó đề xuất phương hướng và các giải pháp chủ yếu tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:19 AM +00:00

Báo cáo tốt nghiệp: Thực trạng văn hóa trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay

Kết cấu của bài báo cáo tốt nghiệp gồm có 3 chương: Cơ sở lý luận về văn hóa công sở, thực trạng về văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay ở Việt Nam. giải pháp và kiến nghị nâng cao văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:10 AM +00:00

Tiểu luận: Đạo đức công vụ và vấn đề thẩm mỹ, tác phong, nếp sống trong công sở

Bài tiểu luận gồm có 3 chương: Cơ sở lý luận về đạo đức công vụ và văn hóa công sở, thực trạng đạo đức công vụ và văn hóa công sở ở một số cơ quan nhà nước hiện nay, thực tiễn và ứng dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:09 AM +00:00

Bài tiểu luận môn Luật lao động: Pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình

Bài tiểu luận trình bày các vấn đề về luật lao động cho đối tượng là người giúp việc gia đình, cơ sở lý luận của lao động là người giúp việc gia đình trong pháp luật Việt Nam, thực trạng pháp luật Việt Nam về lao động là người giúp việc gia đình và định hướng hoàn thiện,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:02 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác Thi đua – khen thưởng tại Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

Đề tài trình bày Nghiên cứu về thi đua, khen thưởng và quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước, đề xuất những giải pháp và kiến nghị chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác thi đua, khen thưởng để nâng cao chất lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:01 AM +00:00

Khóa luận văn hóa di lịch: Tìm hiểu loại hình du lich phượt trong giới trẻ hiện nay – khảo sát qua một số điểm du lịch tiêu biểu tại Tây Bắc

vấn đề lí luận chung về Du lịch phượt trong và ngoài nước, tìm hiểu thực trạng thị trường khách du lịch Phượt tại Việt Nam, đồng thời phân tích đánh giá thực trạng khai thác loại hình Du lịch phượt tại khu vực Tây Bắc Việt Nam thời gian gần đây. Phân tích thực trạng, tiến tới đề xuất một số ý kiến, giải pháp nhằm phát triển hơn nữa đối với loại hình du lịch mới mẻ này tại Tây Bắc nói riêng và Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:44:59 AM +00:00

Tóm tắt luận văn thạc sĩ du lịch: Nghiên cứu tác động của hoạt động du lịch đến đời sống văn hoá xã hội của cộng đồng người H’mông ở Sa Pa, Lào Cai

Tài liệu mô tả bản tóm tắt luận văn Nghiên cứu tác động của hoạt động du lịch đến đời sống văn hoá xã hội của cộng đồng người H’mông ở Sa Pa, Lào Cai. Nếu thành phần luận văn bao gồm 3 chương,... Mời các bạn cùng tham khảo

8/30/2018 5:44:59 AM +00:00

Tóm tắt luận văn thạc sĩ chuyên ngành văn học Việt Nam: Đặc điểm thể chân dung văn học của Hồ Anh Thái

Bài tóm tắt luận văn bao gồm phần mục lục và phần mở đầu: Lý do chọn đè tài, lịch sử nghiên cứu vấn đề, mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu, đóng góp mới và cấu trúc của luận văn,... Mời các bạn cùng tham khảo

8/30/2018 5:44:59 AM +00:00

Luận văn thạc sĩ giáo dục học: Phương pháp khai thác các kiến thức lý luận văn học trong đọc – hiểu văn bản văn học lớp 11 chương trình nâng cao

tìm ra được những phương pháp thích hợp, hiệu quả để khai thác, vận dụng những kiến thức LLVH vào việc dạy học các tác phẩm văn chương ở trường phổ thông, biến lý luận khô khan thành những yếu tố tự thân, quan trọng. Từ đó, hình thành kĩ năng tự đọc, tự nghiên cứu tác phẩm văn học ở học sinh phổ thông qua các phương pháp nghiên cứu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:44:59 AM +00:00

Luận văn thạc sĩ du lịch học: Nghiên cứu điều kiện phát triển du lịch homestay ở Sa Pa (Lào Cai)

Luận văn thạc sĩ du lịch học nghiên cứu với mục đích: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về du lịch homestay, phân tích những điều kiện và thực trạng khai thác các điều kiện phát triển du lịch homestay ở Sa Pa. Đề xuất định hướng và giải pháp nhằm phát triển du lịch homestay ở Sa Pa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:44:59 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ ngành Văn học Việt Nam: Đặc điểm truyện ngắn Tô Hoài qua Chuyện cũ Hà Nội

Nội dung luận văn gồm 3 chương: chương 1 - khái lược về truyện ngắn và vị trí truyện ngắn trong sáng tác của Tô Hoài, chương 2 - bức tranh hiện thực về cuộc sống con người qua Chuyện cũ Hà Nội, chương 3 - những nét nổi bật về nghệ thuật của truyện ngắn Tô Hoài qua Chuyện cũ Hà Nội.

8/30/2018 5:44:50 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ ngành Văn học Việt Nam: Đặc điểm truyện viết cho thiếu nhi của Bùi Tự Lực và Trần Trung Sáng

Nội dung của đề tài được chia làm 3 chương: Chương 1 - Bùi Tự Lực, Trần Trung Sáng và hành trình sáng tác cho thiếu nhi; chương 2 - những đặc sắc về nội dung trong truyện viết cho thiếu nhi của Bùi Tự Lực và Trần Trung Sáng, chương 3 - những đặc sắc về nghệ thuật trong truyện viết cho thiếu nhi của Bùi Tự Lực và Trần Trung Sáng.

8/30/2018 5:44:50 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Hoa phượng đỏ biểu tượng của thành phố Hải Phòng

Đề tài nghiên cứu nhằm những mục đích sau: Làm rõ khái niệm biểu tượng, biểu tượng văn hóa, biểu tượng hoa Phượng đỏ; tìm hiểu giá trị, ý nghĩa của biểu tượng hoa Phượng đỏ trong đời sống người dân Hải Phòng; đề xuất và kiến nghị các giải pháp nhằm bảo vệ và phát huy giá trị biểu tượng hoa Phượng đỏ.

8/30/2018 5:44:50 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên: Nâng cao khả năng giới thiệu sách cho sinh viên ngành Khoa học Thư viên khoa Thư viện văn phòng trường Đại học Sài Gòn

Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu thực trạng kỹ năng giới thiệu sách của sinh viên ngành Khoa học Thư viện, từ đó đưa ra giải pháp nâng cao kỹ năng giới thiệu sách cho sinh viên. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết đề tài.

8/30/2018 5:44:50 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Khoa học xã hội và nhân văn: Diễn ngôn lịch sử trong biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 của Trần Mai Hạnh

Luận văn nghiên cứu Diễn ngôn lịch sử trong tiểu thuyết Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 của Trần Mai Hạnh qua các biểu hiện của nó để tìm ra những điểm nổi bật trong tài năng và phong cách sáng tạo của tác giả trong việc khai thác và phục dựng các tài liệu lịch sử thành tác phẩm văn học.

8/30/2018 5:44:50 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiếu di tích miếu Mạch Lũng

Mục đích nghiên cứu luận án là tìm hiểu vùng đất, con người, đời sống kinh tế - xã hội của người dân, các làng nghề thủ công truyền thống, hoạt động tinh thần, vui chơi giải trí... nơi di tích miếu Mạch Lũng tồn tại, làm cơ sở cho việc nghiên cứu di tích.

8/30/2018 5:44:49 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp ngành Bảo tàng: Tìm hiểu các di vật tiêu biểu trong cụm di tích đình - chùa Phương Độ xã Xuân Phương - huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên

Mục đích nghiên cứu là khái quát về cụm di tích đình - chùa Phương Độ và hệ thống những di vật tiêu biểu trong di tích. Xác định giá trị về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật… của các di vật tiêu biểu trong cụm di tích. Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát thực tế đưa ra một số giải pháp góp phần bảo tồn và phát huy tốt nhất giá trị của các di vật.

8/30/2018 5:44:49 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu di tích chùa Dĩnh Lan

Mục đích của khóa luận là tìm hiểu lịch sử, sự ra đời và quá trình tồn tại của chùa Đĩnh Lan qua kiến trúc và các di vật cụ thể. Qua tìm hiểu thực trạng của di tích, vận dụng nhưng kiến thức lý luận đã học, bước đầu đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di tích trong giai đoạn hiện nay

8/30/2018 5:44:49 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp Quản lý văn hóa: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý làng nghề sơn điêu khắc mỹ nghệ truyền thống Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là thấy được hiện trạng phát triển của làng nghề, nguyên nhân của những thực trạng đó và đặc biệt là phân tích được những bất cập, hạn chế trong công tác quản lý ở làng nghề hiện nay, từ đó có những đề xuất, biện pháp để tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

8/30/2018 5:44:49 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp ngành Bảo tàng: Tìm hiểu di tích chùa Dầu

Khoá luận nhằm mục đích tìm hiểu các mặt giá trị về lịch sử văn hoá và kiến trúc nghệ thuật của di tích Chùa Dầu. Trên cơ sở khảo sát thực địa tại di tích và qua tham khảo ý kiến của các nhà khoa học về di tích Chùa Dầu, cùng với những hiểu biết của bản thân, người viết mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị về vấn đề bảo tồn và phát huy tác dụng, giá trị của di tích.

8/30/2018 5:44:49 AM +00:00

Khóa luận cử nhân Văn hóa học: Tìm hiểu chiến lược phát triển văn hóa Hàn Quốc thông qua trường hợp làn sóng hallyu

Đề tài nghiên cứu làn sóng văn hóa Hàn Quốc HallyU để từ đó phân tích, tìm hiểu phương thức, chiến lược văn hóa mà Hàn Quốc đã áp dụng để quảng bá hình ảnh đất nước mình trên khắp thế giới thông qua những sản phẩm văn hóa mang tính giải trí có tính đại chúng cao.

8/30/2018 5:44:49 AM +00:00