Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Ảnh hưởng của sự tái va chạm nhiều lần lên quá trình ion hóa kép không liên tục

Bài nghiên cứu này thực hiện nhằm khảo sát quá trình ion hóa hai lần không liên tiếp của nguyên tử Argon dưới tác dụng của laser phân cực thẳng bằng mô hình tập hợp ba chiều cổ điển. Khảo sát những đóng góp của sự tái va chạm nhiều lần của electron thứ nhất lên quá trình NSDI trên. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:55:36 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Thiết kế và sử dụng thí nghiệm gắn kết cuộc sống trong dạy học Hóa học phần vô cơ lớp 11 Trung học phổ thông

Mục đích của đề tài là thiết kế và sử dụng các thí nghiệm gắn kết cuộc sống hàng ngày trong dạy học môn Hóa học phần Vô cơ lớp 11 nhằm góp phần nâng cao khả năng vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn của học sinh và đồng thời nâng cao chất lượng dạy học hóa học ở trường THPT. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:54:43 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Vận dụng dạy học dự án theo hướng tích hợp vào phần vô cơ chương trình Hóa học 10 cơ bản

Khoá luận này nghiên cứu, xây dựng và sử dụng dạy học dự án theo hướng tích hợp phần Vô Cơ Hóa học lớp 10 Cơ bản trung học phổ thông (THPT) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học và khả năng vận dụng kiến thức môn Hóa học và môn số môn học có liên quan vào cuộc sống. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:53:42 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Thiết kế và sử dụng thí nghiệm gắn kết với cuộc sống trong dạy học Hoá học lớp 10 THPT

Đề tài này thực hiện nhằm thiết kế và sử dụng thí nghiệm gắn kết cuộc sống trong dạy học hoá học lớp 10 nhằm nâng cao khả năng vận dụng kiến thức hoá học vào thực tiễn của HS, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Hoá học ở trường THPT. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:53:02 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Thiết kế và sử dụng thí nghiệm gắn kết với cuộc sống trong dạy học Hóa học phần Vô cơ lớp 12 THPT

Bài nghiên cứu này được thực hiện nhằm thiết kế và sử dụng các thí nghiệm gắn kết với cuộc sống trong dạy học hóa học phần vô cơ lớp 12 nhằm nâng cao khả năng vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng dạy học hóa học ở trường THPT. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:52:06 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Sư phạm Hoá học: Tổng hợp và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình điều chế Zeolite X từ tro trấu

Khoá luận Tổng hợp và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình điều chế Zeolite X từ tro trấu nghiên cứu điều chế zeolite X từ tro trấu sẽ giúp giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường và có thể tăng thêm thu nhập cho người dân. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:51:19 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Sử dụng phương pháp tình huống trong dạy học Hóa học để phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh Trung học phổ thông

Đề tài này nghiên cứu cơ sở lí luận việc đổi mới chương trình giáo dục môn Hóa học, phương pháp đổi mới phương pháp dạy học. Nghiên cứu lí luận về năng lực mà học sinh cần có khi học tập bộ môn Hóa học. Nghiên cứu chương trình sách giáo khoa, sách giáo viên hóa học phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:50:25 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Khảo sát thái độ của học sinh Trung học cơ sở đối với môn Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh

Bài nghiên cứu này tìm hiểu thái độ của học sinh Trung học cơ sở đối với môn Hóa học tại TP.HCM. Đề xuất các giải pháp nâng cao thái độ học tập của học sinh theo hướng tích cực nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình dạy học Hóa học. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của khoá luận này.

10/15/2021 7:49:39 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học Hóa học ở trường Trung học phổ thông – phần Hóa hữu cơ 11 nâng cao

Đề tài này được thực hiện nhằm tổ chức các hoạt động nhóm trong bài lên lớp thành những nhiệm vụ học tập cụ thể, thích hợp với lứa tuổi, trình độ và vốn kinh nghiệm của học sinh nhằm hình thành và phát triển các kỹ năng hoạt động và các năng lực xã hội. Thông qua hoạt động nhóm, học sinh trở thành chủ thể phát hiện kiến thức mới, góp phần nâng cao chất lượng dạy học nói chung và dạy học hóa học nói riêng ở trường THPT. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:48:52 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Thiết kế phần mở đầu và củng cố bài giảng môn Hóa học lớp 11 Trung học phổ thông theo hướng đổi mới

Mục tiêu của đề tài là thiết kế phần mở đầu và củng cố bài lên lớp theo hướng đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc dạy học hóa học ở lớp 11 trung học phổ thông (THPT). Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của luận văn này.

10/15/2021 7:47:06 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp:Thực trạng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy- học phần thực hành Phân tích định lượng Hóa học

Đề tài “Thực trạng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy- học phần thực hành Phân tích định lượng Hóa học nhằm phân tích định lượng được, xác định quan hệ định lượng giữa các thành phần của chất nghiên cứu, trong đó phân tích đóng vai trò là trung tâm. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:46:28 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Thiết kế e-book “Các phần mềm tiện ích trong dạy học Hóa học ở trường phổ thông”

Nhiệm vụ của đề tài là nghiên cứu tổng quan về một số phần mềm hóa học trong và ngoài nước. Nghiên cứu cơ sở lí thuyết của các phần mềm. Nghiên cứu về nội dung E-Book, phương pháp thiết kế E-Book. Thiết kế E-Book. Khảo sát để đánh giá kết quả của đề tài nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:45:07 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Thiết kế từ điển điện tử các chất vô cơ (Hoá học 10 - Trung học phổ thông)

Nhiệm vụ của luận văn là nghiên cứu tổng quan về một số từ điển điện tử hiện có trong và ngoài nước. Nghiên cứu cơ sở lí thuyết của ngôn ngữ lập trình C#. Thiết kế từ điển điện tử các chất vô cơ hóa học 10 THPT. Thực nghiệm để đánh giá kết quả của đề tài nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:44:11 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Ứng dụng sơ đồ tư duy và các phương pháp ghi nhớ vào dạy học lý thuyết Hóa học hữu cơ lớp 11 THPT ban nâng cao

Nhiệm vụ của đề tài là nghiên cứu cơ sở lý luận của sự hình thành các phương pháp ghi nhớ và SĐTD. Thiết kế các SĐTD, giáo án dạy học vận dụng SĐTD và các phương pháp ghi nhớ phục vụ cho việc dạy học hóa học phổ thông. Tiến hành thực nghiệm và đo lường kết quả học tập của HS nhằm kết luận hiệu quả của việc ứng dụng SĐTD và các phương pháp ghi nhớ vào giảng dạy hóa học hữu cơ ở lớp 11 ban nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:42:59 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Sử dụng rubric trong kiểm tra đánh giá chất lượng học tập môn Hóa học lớp 11 ban nâng cao

Nhiệm vụ của đề tài là sử dụng rubric để xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng học tập môn Hóa học lớp 11 ban nâng cao. Xây dựng hệ thống câu hỏi TNKQ cho chương 8: “Dẫn xuất Halogen – Ancol – Phenol” và chương 9: “Anđehit – Xeton – Axit Cacboxylic” trong chương trình Hóa 11 ban nâng cao dựa trên các tiêu chí đã đề ra. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:42:20 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Kỹ thuật biên soạn phương án nhiễu trong trắc nghiệm khách quan (phần Kim loại – Hóa học 12 nâng cao)

Khoá luận này nghiên cứu xây dựng hệ thống kĩ thuật biên soạn PAN hỗ trợ GV xây dựng hệ thống câu hỏi TNKQ nhiều lựa chọn có chất lượng có thể dùng để KTĐG chính xác chất lượng HS trong quá trình dạy học hóa học ở trường THPT, qua đó phát hiện những nhầm lẫn và sai sót trong quá trình lĩnh hội cũng như hướng tư duy giải bài tập của HS và có biện pháp điều chỉnh và hướng dẫn kịp thời. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:41:41 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Biên soạn Ebook giáo khoa Hoá học lớp 12 nâng cao bằng phần mềm Adobe Acrobat 9.0 Pro Extended

Mục đích của đề tài nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, hỗ trợ, nâng cao chất lượng dạy và học trong trường THPT. Tăng cường sử dụng các phương tiện hiện đại và áp dụng công nghệ thông tin phục vụ đắc lực cho việc giảng dạy và học tập, nhất là bộ môn hóa học. Tạo hứng thú cho học sinh, tạo niềm say mê vào bộ môn hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:40:42 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Vận dụng phương pháp Webquest trong dạy học – chương “Nhóm oxi” (Hoá học lớp 10 nâng cao)

Nội dung chính của đề tài là nghiên cứu tổng quan về Google Sites và cách tạo một trang web trên Google Sites. Nghiên cứu tổng quan và cơ sở lý luận của phương pháp webquest. Nghiên cứu về nội dung, PPDH của chương “Nhóm Oxi” - Hoá học lớp 10 nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:39:55 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Thiết kế E-book hỗ trợ dạy và học chương “Liên kết hoá học” chương trình Trung học phổ thông chuyên

Khoá luận này nghiên cứu một số nội dung làm cơ sở lí luận cho đề tài: Cơ sở lí luận về e-book; cơ sở lí luận và thực tiễn về bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học; Cơ sở lí luận về dạy học và tự học; Cơ sở lí thuyết liên kết hoá học; Lí thuyết các phần mềm để thiết kế e-book. Tìm hiểu thực trạng việc dạy và học môn Hóa ở các trường THPT chuyên. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:39:04 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Lựa chọn hệ thống bài tập, hướng dẫn giải và giải bài tập Vật lí (Chương “Dòng điện xoay chiều” Lớp 12 - Chương trình nâng cao)

Mục đích của luận văn là xây dựng hệ thống bài tập, hướng dẫn phương pháp giải các dạng bài tập của chương “Dòng điện xoay chiều”. Từ đó vạch ra tiến trình hướng dẫn hoạt động dạy học (gồm hoạt động của giáo viên và hoạt động của học sinh) nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức về chương này, trên cơ sở đó học sinh có thể tự lực vận dụng kiến thức để giải các bài tập cùng dạng theo phương pháp đã đưa ra. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:38:28 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan chương Cảm ứng điện từ và chương Trường điện từ trong chương trình Vật lí đại cương

Nhiệm vụ của đề tài là nghiên cứu một số hình thức phổ biến trong đo lường đánh giá, các vấn đề của kỹ thuật trắc nghiệm. Xây dựng hệ thống 50 câu trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn trong chương “Cảm ứng điện từ” và chương “Trường điện từ”. Phân tích đánh giá kết quả KS trên cơ sở đó nhận xét trình độ kiến thức của lớp KS. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:37:51 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Sử dụng phim Lịch sử nhằm phát triển tư duy phản biện cho học sinh ở trường THPT (phần LSVN – lớp 12 – chương trình chuẩn)

Đề tài này thực hiện nhằm nghiên cứu hiện trạng sử dụng phim LS trong phát triển tư duy phản biện cho HS ở trường THPT (Phần LSVN – Lớp 12 – Chương trình chuẩn), từ đó đề xuất những PP làm phong phú hơn phương pháp dạy học môn Lịch sử. Đề hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của khoá luận này.

10/15/2021 7:36:54 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Sử dụng ứng dụng Kahoot hỗ trợ việc thiết kế bài tập phần Lịch sử thế giới lớp 11 cho học sinh ở trường THPT

Đề tài xác định mục tiêu, lựa chọn nội dung kiến thức và đề xuất biện pháp sử dụng công cụ Kahoot hỗ trợ việc thiết kế bài tập học phần Lịch sử thế giới lớp 11”, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn lịch sử ở trường THPT. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:36:04 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Thiết kế bài tập Lịch sử lớp 10 trên cơ sở vận dụng thuyết đa trí tuệ cho học sinh THPT (Áp dụng phần Lịch sử Việt Nam giai đoạn từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX)

Bố cục của khoá luận gồm phần mở đầu, kết luận và nội dung của khóa luận gồm 2 chương:Chương 1 - Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc thiết kế bài tập Lịch sử lớp 10 trên cơ sở vận dụng thuyết đa trí tuệ cho học sinh ở trường THPT; Chương 2 - Một số biện pháp thiết kế bài tập Lịch sử lớp 10 trên cơ sở vận dụng thuyết đa trí tuệ cho học sinh THPT (áp dụng phần LSVN giai đoạn từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX). Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:35:16 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Sử dụng câu hỏi trong day học phần Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX lớp 10 nhằm phát triển năng lực tìm hiểu Lịch sử cho học sinh ở trường THPT

Đề tài góp phần khẳng định tầm quan trọng của việc sử dụng câu hỏi trong dạy học Lịch sử phần Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX lớp 10 nhằm phát triển năng lực tìm hiểu lịch sử cho học sinh ở trường THPT. Đề xuất một số biện pháp sử dụng câu hỏi trong DH Lịch sử. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:34:37 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Sử dụng phương pháp Graph trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường THPT

Cấu trúc của khóa luận gồm phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, khóa luận bao gồm 2 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sử dụng phương pháp Graph trong dạy học phần lịch sử thế giới cận đại lớp 10 ở trường THPT; Chương 2 - Một số biện pháp sử dụng phương pháp Graph trong dạy học phần lịch sử thế giới cận dại lớp 10 ở trường THPT. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:33:13 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Thiết kế dạy học chủ đề STEM “Cối giã gạo bằng sức nước”

Nội dung chính của đề tài là nghiên cứu về lí luận và cách sử dụng mô hình giáo dục STEM. Nghiên cứu quy trình thiết kế và tổ chức chủ đề STEM. Nghiên cứu cách thức thiết kế và tổ chức dạy học chủ đề STEM “Cối giã gạo bằng sức nước”. Đề xuất tiêu chí đánh giá biểu hiện năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác nhóm, năng lực giải quyết vấn đề của học sinh khi học chủ đề STEM “Cối giã gạo bằng sức nước”. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:32:25 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Trải nghiệm và sáng tạo với chủ đề mực dẫn điện

Nhiệm vụ của khoá luận là nghiên cứu sở lý luận về hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Nghiên cứu nội dung kiến thức Vật lý có liên quan đến mạch điện, các chất dẫn điện. Xây dựng tiến trình các hoạt động dạy học trải nghiệm sáng tạo về mực dẫn điện. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:31:55 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Vận dụng lý thuyết khảo thí cổ điển để phân tích bài kiểm tra 45 phút tự thiết kế phần Các định luật bảo toàn và chương Chất khí Vật lí 10 - THPT

Khoá luận này nghiên cứu và sử dụng bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập phần các định luật bảo toàn và chương chất khí Vật Lí lớp 10 – THPT, vận dụng lý thuyết khảo thí cổ điển để đánh giá năng lực của HS đạt hiệu quả cao trong dạy học môn Vật lí ở nhà trường THPT. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 7:31:24 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Xây dựng và sử dụng mô hình vật chất chức năng của mắt trong dạy học bài 31: Mắt – Vật lý 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm

Mục tiêu nghiên cứu của khoá luận nhằm xây dựng và sử dụng mô hình vật chất chức năng của mắt vào dạy học bài „Mắt và các tật của mắt‟ – Vật lý 11 nhằm phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của khoá luận này.

10/15/2021 7:30:47 PM +00:00