Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn các trường tiểu học trên địa bàn huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình theo hướng chuẩn hóa

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ cở nghiên cứu lý luận và khảo sát đánh giá thực trạng công tác phát triển ĐNTTCM của các trường tiểu học huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, đề xuất các biện pháp phát triển ĐNTTCM nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, đáp ứng NNL cho GD&ĐT tiểu học huyện Lệ Thủy trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:44:28 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý công tác phối hợp với doanh nghiệp trong đào tạo của Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm Đà Nẵng

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đề xuất các biện pháp QL công tác phối hợp với DN trong đào tạo của Trường Cao đẳng LTTP Đà Nẵng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.

10/5/2018 10:44:18 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý công tác GVCN lớp ở các trường THPT trên địa bàn huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất một số biện pháp QL công tác GVCN lớp ở các trường THPT huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:44:07 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Sinh học tại các trường Trung học cơ sở trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng việc quản l hoạt động dạy học môn Sinh học ở các trường THCS quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, đề xuất các biện pháp quản lý, giúp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Sinh học ở các trường THCS.

10/5/2018 10:43:57 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn toán của học sinh THPT tỉnh KonTum

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn công tác QL của HT về hoạt động KTĐG KQHT môn toán của HS ở các trường THPT tỉnh Kon Tum, đề xuất các biện pháp QL của HT trong việc đổi mới hoạt động KTĐG KQHT, góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở các trường THPT tỉnh Kon Tum.

10/5/2018 10:43:47 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở các trường trung học phổ thông miền núi tỉnh Quảng Ngãi

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng đổi mới PPDH của các trường THPT miền núi tỉnh Quảng Ngãi, đề xuất các biện pháp QL đổi mới PPDH ở các trường THPT miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

10/5/2018 10:43:37 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học cơ sở theo hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng việc tổ chức, quản lý các HĐGDNGLL tại các trường THCS trên địa bàn huyện Chư Păh, đề tài đề xuất biện pháp quản lý HĐGDNGLL ở các trường THCS huyện Chư Păh theo hướng tổ chức HĐTNST nhằm nâng cao chất lượng GD trong nhà trường THCS.

10/5/2018 10:43:26 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Trung học cơ sở khu vực thành phố và thị xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đáp ứng chuẩn nghề nghiệp

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng đội ngũ CBQL trường THCS, đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ CBQL (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng) các trường THCS khu vực thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đáp ứng quy định của chuẩn nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

10/5/2018 10:43:16 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục các trường mầm non trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý công tác TĐG trong KĐCLGD trường mầm non và khảo sát việc quản lý công tác TĐG ở các trường mầm non trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, đề xuất các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo chất lượng của báo cáo TĐG theo quy định, thực hiện công tác TĐG đúng tiến độ và là cơ sở để các trường mầm non nâng cao chất lượng các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của các trường mầm non trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

10/5/2018 10:43:05 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh các trường trung học cơ sở dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh các trường THCS DTNT tỉnh Gia Lai, luận văn đề xuất các biện pháp quản lý công tác giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các Trường THCS DTNT tỉnh Gia Lai.

10/5/2018 10:42:56 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản lý công tác Bồi dưỡng học sinh giỏi ở các trường trung học phổ thông tại tỉnh Gia Lai

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng về “Quản lý công tác BDHSG trung học phổ thông tại tỉnh Gia Lai”, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý BDHSG ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

10/5/2018 10:42:46 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn Thể dục của học sinh các trường THCS Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động KTĐG KQHT môn Thể dục của HS THCS, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động KTĐG KQHT môn Thể dục, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Thể dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:42:36 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai

Mục đích nghiên cứu: Từ kết quả nghiên cứu lý luận và khảo sát, đánh giá thực trạng của vấn đề nghiên cứu, luận văn đề xuất các biện pháp quản lý công tác GDHN cho học sinh các trường THPT huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:42:27 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý giáo dục nếp sống văn hóa cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh KonTum

Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất các biện pháp quản lý công tác GD NSVH cho HS ở các trường PTDTNT tỉnh Kon Tum. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung luận văn.

10/5/2018 10:42:17 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp xây dựng Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng thành tổ chức biết học hỏi

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng vấn đề, đề tài đề xuất các biện pháp xây dựng Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng thành TCBHH nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:42:07 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý hoạt động tự bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên tiểu học quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động tự bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên tiểu học quận Hải Châu nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, phục vụ công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay ở thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung.

10/5/2018 10:41:58 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý công tác giáo dục lao động cho học sinh tại các trường tiểu học trên địa bàn quận hải châu thành phố Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu lý luận và thực tiễn vấn đề nghiên cứu công tác giáo dục lao động cho học sinh tại các trường tiểu học trên địa bàn quận hải châu thành phố Đà Nẵng. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:41:50 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh tại các trường tiểu học trên địa bàn quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

Nội dung luận văn gồm có 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về quản lý HĐ KT-ĐG KQHT của HS tiểu học. Chương 2 - Thực trạng về quản lý HĐ KT-ĐG KQHT của HS tại các trường Tiểu học trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Chương 3 - Biện pháp quản lí hoạt động KT-ĐG KQHT của HS. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:41:40 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu lý luận về xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:41:30 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở các trường tiểu học trên địa bàn huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý hoạt động BD GVTH đề xuất các biện pháp quản lý của Hiệu trưởng ở các trường TH đối với công tác bồi dưỡng giáo viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ GVTH. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:41:20 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, xác lập các biện pháp quản lý công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng ở Trường Cao đẳng GTVT II. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:41:10 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản lý đổi mới hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường trung học phổ thông tỉnh Kon Tum

Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất được biện pháp quản lý việc đổi mới hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm nâng cao chất lượng quá trình dạy học tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:40:57 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý dạy học tự chọn ở các trường THPT tỉnh Quảng Ngãi

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn luận văn đề xuất những biện pháp quản lý DHTC ở các trường THPT tỉnh Quảng Ngãi, nhằm góp phần nâng cao chất lượng GD nhà trường.

10/5/2018 10:40:47 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường Trung học phổ thông huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, từ đó đề xuất những biện pháp quản lý hoạt động GDNGLL ở các trường Trung học phổ thông huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trung học phổ thông trên địa bàn huyện Đức Cơ.

10/5/2018 10:40:37 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động Tổ chuyên môn ở các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý hoạt động TCM ở trường Tiểu học và khảo sát thực tiễn công tác quản lý hoạt động TCM ở các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, có đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động TCM của HT nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động TCM ở các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum hiện nay.

10/5/2018 10:40:27 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh - sinh viên trường Cao đẳng Giao thông vận tải II

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát đánh giá thực trạng công tác quản lý GDĐĐ cho HSSV trường Cao đẳng GTVT II từ đó đề xuất các biện pháp quản lý GDĐĐ cho HSSV góp phần nâng cao ch t lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

10/5/2018 10:40:18 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp quản lý về ĐMPPDH áp dụng ở trường THCS huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:40:08 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý công tác bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn các trường THPT tỉnh Gia Lai

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng NVQL cho đội ngũ TTCM trường THPT tỉnh Gia Lai nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ TTCM và thông qua đó nâng cao chất lượng GD ở các trường THPT Gia Lai trong giai đoạn hiện nay.

10/5/2018 10:39:59 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai

Đề tài “Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn tiếng Anh ở các trường THCS huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai” đề xuất các biện pháp QL thiết thực, hiệu quả và khả thi, nhằm khắc phục những hạn chế trong hoạt động KT-ĐG KQHT môn tiếng Anh, góp phần nâng cao chất lượng học tập (CLHT) môn tiếng Anh ở các trường THCS huyện Chư Prông - tỉnh Gia Lai.

10/5/2018 10:39:49 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý xây dựng tập thể sư phạm trường phổ thông Hermann Gmeiner Đà Nẵng theo hướng tổ chức biết học hỏi

Nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng quản lý xây dựng TTSP hiện nay ở trường phổ thông Hermann Gmeiner Đà Nẵng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp quản lý xây dựng TTSP nhà trường theo hướng xây dựng tổ chức biết học hỏi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

10/5/2018 10:39:39 AM +00:00