Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Quy hoạch phát triển mạng lưới các trường mầm non tỉnh Trà Vinh đến năm 2020

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là: Nhằm đạt được mục tiêu phát triển bậc học mầm non theo đề án của tỉnh Trà Vinh đến năm 2020. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:49:19 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về QL, QLGD, QL công tác BDCM cho GV tiếng Anh THCS, tiến hành đánh giá thực trạng QL công tác BDCM cho GV tiếng Anh THCS ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long 2 hiện nay, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý công tác BDCM cho GV tiếng Anh THCS ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:49:10 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam đáp ứng chuẩn nghề nghiệp

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng vấn đề có liên quan, đề tài đề xuất một số biện pháp phát triển đội ngũ GVTH huyện Núi Thành đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp. Từ đó, góp phần tham mưu cho các cấp quản lý trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GVTH đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, hợp lý về cơ cấu, nâng cao hiệu quả công tác dạy học tại các trường tiểu học trên địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

10/5/2018 10:49:00 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trường mầm non ngoài công lập quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu của luận văn là: Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên các trường mầm non ngoài công lập ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

10/5/2018 10:48:50 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học của đội ngũ giáo viên ở các trường THPT huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum

Mục tiêu nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học của đội ngũ giáo viên, nhận diện điểm mạnh, hạn chế của vấn đề, t đó đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học của đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các trường THPT huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum.

10/5/2018 10:48:40 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý dạy học thực hành nghề Kỹ thuật chế biến món ăn của Trường cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về dạy học, dạy học thực hành và thực trạng quản lý dạy học thực hành nghề KTCBMA của Trường CĐN Du lịch Đà Nẵng, luận văn đề xuất các biện pháp quản lý dạy học thực hành nghề KTCBMA của Trường trong giai đoạn hiện nay.

10/5/2018 10:48:30 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Tiểu học ở huyện Sukhuma tỉnh Champasắc nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực trạng về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học huyện Sukhuma tỉnh Champasắc nước CHDCND Lào, trong giai đoạn hiện nay đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ CBQL, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học ở địa phương.

10/5/2018 10:48:21 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý công tác phối hợp các lực lượng trong giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông huyện Salavăn, tỉnh Salavăn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất các biện pháp QL công tác phối hợp các lực lượng trong GDĐĐ cho học sinh ở các trường THPT huyện Salavăn. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:48:11 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Quản lý công tác xã hội hóa giáo dục trung học cơ sở ở huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý công tác XHH GD ở các trường THCS huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai để thực hiện quan điểm phát triển GD là sự nghiệp của toàn XH. Đồng thời nâng cao kết quả GD THCS và xây dựng XH học tập.

10/5/2018 10:48:01 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý công tác huy động cộng đồng tại các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp quản lý công tác huy động cộng đồng áp dụng ở trường tiểu học huyện Thăng Bình nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu học.

10/5/2018 10:47:51 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở các trường trung học cơ sở Huyện Đắc Tô tỉnh KonTum

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất một số biện pháp quản lý của Hiệu trưởng đối với hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đắc Tô. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:47:42 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lí hoạt động tự học của học sinh phổ thông dân tộc bán trú huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lí hoạt động tự học, đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động tự học của học sinh góp phần nâng cao kết quả tự học của học sinh PTDTBT huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum.

10/5/2018 10:47:33 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động dạy Nghề phổ thông tại Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp Tỉnh Quảng Ngãi

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở phân tích lý luận và tìm hiểu thực trạng việc triển khai hoạt động dạy NPT của Trung tâm DN-GDTX&HN Tỉnh Quảng Ngãi và một số trung tâm, trường THPT của tỉnh Quảng Ngãi, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy NPT tại Trung tâm DN-GDTX&HN Tỉnh Quảng Ngãi nhằm góp phần nâng cao hiệu quả và ý nghĩa của công tác GDHN.

10/5/2018 10:47:24 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn vật lý của học sinh trung học phổ thông tỉnh Gia Lai

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn công tác quản lý của Hiệu trưởng về hoạt động KTĐG KQHT môn vật lý của HS ở các trường THPT tỉnh Gia Lai, đề xuất biện pháp quản lý của Hiệu trưởng trong việc đổi mới hoạt động KTĐG KQHT, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn vật lý ở các trường THPT tỉnh Gia Lai.

10/5/2018 10:47:13 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về trường MN ĐCQG, xây dựng trường MN ĐCQG, tiến hành đánh giá thực trạng công tác xây dựng MN ĐCQG trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, đề tài đề xuất các biện pháp xây dựng các trường mầm non trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng trở thành trường MN ĐCQG trong giai đoạn hiện nay.

10/5/2018 10:47:02 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc trẻ tại các trường mầm non huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng nhằm đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ tại các trường mầm non huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng góp phần thực hiện tốt chiến lược nâng cao sức khỏe, nâng cao thể lực, nâng cao tầm vóc góp phần giáo dục và phát triển toàn diện cho trẻ. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:46:52 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Quản lý hoạt động đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu lý luận, khảo sát, đánh giá thực trạng đào tạo của Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai nhằm xác lập các biện pháp quản lý hoạt động đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:46:43 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở các trường trung học phổ thông thành phố Kon Tum

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng vấn đề nghiên cứu, từ đó đề xuất các biện pháp QLHĐGDHN ở các trường THPT TP Kon Tum góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục này. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:46:33 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lí hoạt động giáo dục phòng ngừa tệ nạn xã hội cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lí luận, khảo sát và đánh giá thực trạng của vấn đề nghiên cứu, đề xuất các biện pháp quản lí của Hiệu trưởng trong công tác giáo dục phòng ngừa TNXH ở các trường THPT thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:46:24 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý công tác giáo dục bảo vệ môi trường ở các trường THPT thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý công tác giáo dục BVMT ở các trường THPT thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, đề xuất các biện pháp quản lý công tác giáo dục BVMT ở các trường THPT thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

10/5/2018 10:46:14 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề Điện công nghiệp tại Trường Trung cấp Xây dựng Miền Trung

Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất biện pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề Điện công nghiệp tại Trường Trung cấp Xây dựng Miền Trung trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng quản lý đào tạo nghề Điện công nghiệp của trường. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:46:05 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý công tác học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải II

Mục đích nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý công tác HSSV của trường Cao đẳng GTVT II góp phần nâng cao chất lượng trong công tác quản lý HSSV cũng như công tác giáo dục toàn diện cho HSSV tại trường Cao Đẳng GTVT II.

10/5/2018 10:45:55 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý các hoạt động phong trào của học sinh THPT trên địa bàn thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam

Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất các biện pháp quản lý (QL) nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả các HĐPT của HS THPT trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn hoạt động QL các hoạt động này tại 4 trường THPT ở thành phố Hội An. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:45:46 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý giáo dục học sinh chưa ngoan tại các trường THPT huyện Chư păh tỉnh Gia Lai

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực tiễn, đề tài đề xuất được các biện pháp quản lý công tác giáo dục học sinh chưa ngoan tại các trường THPT huyện Chư păh, tỉnh Gia Lai.

10/5/2018 10:45:36 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Quản lý hoạt động dạy học ở các trường THPT trên địa bàn huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lí HĐDH ở các trường THPT trên địa bàn huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, từ đó đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động này nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng DPT của huyện, đáp ứng yêu cầu chung về đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

10/5/2018 10:45:27 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường THPT thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THPT trên địa bàn thành phố Pl iku, tỉnh Gia Lainhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh.

10/5/2018 10:45:18 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý giáo dục nếp sống văn hóa cho học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý giáo dục nếp sống văn hóa cho HSSV ở trường cao đẳng sư phạm, tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng quản lý giáo dục nếp sống văn hóa cho HSSV ở Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai hiện nay và đề xuất các biện pháp quản lý giáo dục NSVH cho HSSV nhằm nâng cao NSVH cho HSSV Nhà trường.

10/5/2018 10:45:08 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động phát triển chương trình đào tạo nghề của Trường Trung cấp nghề Kon Tum

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng QL hoạt động PT CTĐT nghề của Trường TCN Kon Tum, đề tài đề xuất một số biện pháp QL hoạt động PT CTĐT nghề để nâng cao yếu tố chất lượng CTĐT nghề của NT trong giai đoạn hiện nay.

10/5/2018 10:44:59 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Gia Lai

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở tìm hiểu thực trạng quản lý đào tạo tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Gia Lai, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý để nâng cao hiệu quả đào tạo tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Gia Lai. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:44:47 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học Âm nhạc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất biện pháp QL HĐDH môn Âm nhạc tại trường CĐSP Gia Lai. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung luận án.

10/5/2018 10:44:38 AM +00:00