Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý đào tạo nghề cho học sinh dân tộc thiểu số tại trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam trong bối cảnh hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất các biện pháp quản lý đào tạo cho học sinh dân tộc thiểu số học tại trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:54:04 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý công tác đào tạo từ xa của Trường Đại học Trà Vinh trong giai đoạn hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng công tác quản lý đào tạo từ xa đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả ĐTTX tại Trường Đại học Trà Vinh trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:53:54 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý thiết bị dạy học tại Trường Đại học Trà Vinh trong giai đoạn hiện nay

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu lý luận, nhận diện thực trạng công tác quản lý thiết bị dạy học trong nhà trường, đề xuất các biện pháp quản lý hợp lý, khoa học nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thiết bị dạy học tại Trường Đại học Trà Vinh trong giai đoạn hiện nay

10/5/2018 10:53:45 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Dự báo phát triển đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2012 - 2020

Nội dung luận văn gồm có 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận dự báo phát triển đội ngũ giáo viên. Chương 2 - Thực trạng giáo dục Trung học phổ thông và đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông tỉnh Trà Vinh. Chương 3 - Dự báo nhu cầu phát triển giáo viên Trung học phổ thông tỉnh Trà Vinh đến năm 2020. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:53:36 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Trà Vinh

Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất các biện pháp QL hoạt động này theo hướng đẩy mạnh công tác NCKH và nâng cao chất luợng NCKH của GV của nhà trường. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:53:27 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Quản lý quá trình đào tạo tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và QLQTĐT theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, tiến hành đánh giá thực trạng công tác QLQTĐT cử nhân hệ chính quy tại Trường CĐ CNTT hữu nghị Việt – Hàn theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, đồng thời đề xuất các biện pháp QLQTĐT tại Trường CĐ CNTT hữu nghị Việt – Hàn theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

10/5/2018 10:53:18 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý quá trình giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh trong giai đoạn hiện nay

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, khảo sát thực trạng quản lý quá trình GDCTTT cho SV ở Trường Đại học Trà Vinh, đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

10/5/2018 10:53:08 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh ở Trường Đại học Trà Vinh

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở khảo sát thực trạng quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh ở Trường Đại học Trà Vinh, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

10/5/2018 10:52:59 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Giao thông Vận tải II

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất một số biện pháp quản lý đội ngũ giảng viên của trường Cao đẳng Giao thông Vận tải II đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện của giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

10/5/2018 10:52:48 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo của Trường Đại học Trà Vinh

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn đề xuất những biện pháp quản lý hoạt động LKĐT của Trường ĐH Trà Vinh nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động LKĐT của nhà trường.

10/5/2018 10:52:39 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý tổ chuyên môn ở trường trung học cơ sở quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu đề xuất biện pháp quản lý tổ chuyên môn của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

10/5/2018 10:52:30 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Quản lý hoạt động dạy học ở trường Trung cấp nghề Việt - Úc Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu: Xây dựng các biện pháp quản lý HĐDH học đáp ứng được đặc thù các nghề du lịch và dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường TCN Việt – Úc. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:52:20 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh ở Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng quản lý chất lượng dạy học tiếng Anh ở Trường trung cấp nghề Quảng Ngãi, đề xuất các biện pháp QLCL dạy học môn tiếng Anh ở Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện nay.

10/5/2018 10:52:11 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý công tác kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh tại Trường Trung cấp nghề Việt Á

Qua nghiên cứu lý luận, thực tiễn về công tác kiểm tra – đánh giá và thực trạng quản lý công tác kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh tại Trường Trung cấp nghề Việt Á. Trên cơ sở đó, đề xuất các biện pháp để quản lý kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh tại Trường trong giai đoạn hiện nay.

10/5/2018 10:52:01 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý phương tiện dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất các biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện dạy học, góp phần đổi mới phương pháp dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:51:52 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng công tác quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh THPT, đề xuất những biện pháp quản lý giáo dục đạo đức nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh của các trường THPT.

10/5/2018 10:51:43 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục thể chất Trường Cao đẳng công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng công tác quản lý hoạt động GDTC của Trường Cao đẳng CNTT Hưu nghị Việt - Hàn, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động GDTC nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học môn GDTC tại trường. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:51:35 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng cán bộ cơ sở tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất những biện pháp QL công tác bồi dưỡng cán bộ cơ sở tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:51:25 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề tại trường Cao đẳng nghề số - Bộ quốc phòng trong giai đoạn hiện nay

Mục đích nghiên cứu của luận văn là: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn đề xuất biện pháp phát triển ĐNGV dạy nghề tại Trường Cao đẳng nghề số 5 - Bộ Quốc phòng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề của Nhà trường, đáp ứng y u cầu đào tạo nguồn nhân lực hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:51:15 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp tăng cường xã hội hóa giáo dục tiểu học ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng XHH GDTH tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, đề xuất biện pháp tăng cường công tác XHH GDTH ở các trường tiểu học các huyện miền núi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam.

10/5/2018 10:51:06 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý công tác sinh viên của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn trong giai đoạn hiện nay

Mục đích nghiên cứu của luận văn: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý công tác sinh viên ở Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hưu nghị Việt – Hàn. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:50:57 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên trường Đại học Trà Vinh

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và khảo sát đánh giá thực trạng quản lý công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên. Đề xuất biện pháp 2 quản lý công tác GDĐĐ có hiệu quả cho sinh viên trường Đại học Trà Vinh, góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục nhân cách sinh viên phát triển một cách toàn diện, hài hòa, đáp ứng nhu cầu của xã hội trong thời kỳ mới.

10/5/2018 10:50:47 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Xây dựng quy trình đánh giá giảng viên trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở lý luận và thực trạng công tác đánh giá giảng viên tại Trường đề xuất xây dựng quy trình, phương pháp và kỹ thuật đánh 2 giá giảng viên nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giảng dạy của GV trường. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:50:38 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên khoa sư phạm trường đại học Trà Vinh trong giai đoạn hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý HĐTH của SV Khoa Sư phạm trường ĐHTV, đề xuất các biện pháp quản lý HĐTH của SV trong điều kiện áp dụng phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ ở Khoa Sư phạm trường ĐHTV, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

10/5/2018 10:50:28 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề ngắn hạn tại Trường Đại học Trà Vinh

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thông qua việc khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý ĐTN ngắn hạn, đề xuất các 2 biện pháp quản lý chất lượng (QLCL) ĐTN ngắn hạn tại Trường ĐHTV trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:50:18 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất các biện pháp QL công tác chủ nhiệm lớp tại các trường THPT trên địa bàn huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh, góp phần nâng cao chất lượng GD toàn diện của nhà trường.

10/5/2018 10:50:08 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý công tác giáo dục học sinh chưa ngoan ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn TP Trà Vinh

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận về quản lý hoạt động giáo dục và tìm hiểu thực trạng quản lý hoạt động giáo dục HSCN tại các trường THPT trên địa bàn TPTrà Vinh, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo HSCN ở các trường THPT trên địa bàn TPTrà Vinh, tỉnh Trà Vinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

10/5/2018 10:49:58 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý Trường Đại học Trà Vinh

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý đội ngũ CBQL của Trường Đại học Trà Vinh, đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ CBQL phù hợp đáp ứng nguồn nhân lực quản lý của nhà trường trong giai đoạn hiện nay.

10/5/2018 10:49:49 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý quá trình đào tạo nghề lái xe ở Trường Cao Đẳng nghề số 5-Bộ Quốc phòng

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng công tác đào tạo lái xe của Trường Cao Đẳng nghề số 5 - BQP, đề xuất các biện pháp quản lý quá trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo lái xe ở Trường Cao Đẳng nghề số 5 trong giai đoạn hiện nay.

10/5/2018 10:49:38 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý công tác tự bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên Trung học cở sở quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu, đề xuất biện pháp quản lý công tác tự bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên THCS quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ở các trường THCS trên địa bàn quận Cẩm Lệ.

10/5/2018 10:49:29 AM +00:00