Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Thực trạng thị trường sách tham khảo trên địa bàn Hà Nội hiện nay

Mục tiêu đề tài: Tìm hiểu thực trạng thị trường sách tham khảo ở địa bàn Hà Nội hiện nay nhằm đưa ra được những đánh giá khách quan để từ đó có thể đề xuất một số giải pháp giúp thị trường sách tham khảo trên địa bàn Thủ đô phát triển ổn định.

9/6/2018 10:59:12 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động kinh doanh sách thiếu nhi của Công ty TNHH TM&DV Văn hóa Đinh Tị từ năm 2008 – 2010

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa cơ sở kinh doanh sách nói chung và kinh doanh sách thiếu nhi nói riêng, từ đó chỉ ra vai trò của nó đối với Công ty TNHH TM&DV Văn hóa Đinh Tị. Trên cơ sở phân tích hoạt động kinh doanh sách thiếu nhi của Công ty TNHH TM&DV Văn hóa Đinh Tị trong thời gian qua. Khóa luận sẽ tìm hiểu những mặt đạt được, những mặt hạn chế và đề xuất những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

9/6/2018 10:59:01 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Thị trường truyện tranh ở Hà Nội hiện nay

Đề tài được đưa ra nhằm: Hệ thống hóa mặt lý luận về thị trường truyện tranh; khảo sát thực trạng thị trường truyện tranh; đề xuất giải pháp mang tính khả thi để phát triển thị trường truyện tranh trong thời gian tới.

9/6/2018 10:58:52 AM +00:00

Đề tài: Công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc

Đề tài Công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc trình bày nội dung như sau: Tình hình trước khi cải cách, một số đặc điểm của công cuộc cải cách ở Trung Quốc, thành tựu của công cuộc cải cách, bài học kinh nghiệm,...Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:49 AM +00:00

Đề cương luận văn Thạc sĩ Triết học: Tư duy biện chứng của Hồ Chí Minh và ý nghĩa của nó đối với công tác dân vận ở tỉnh Sơn La hiện nay

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm tư duy biện chứng của Hồ Chí Minh, từ đó tác giả hệ thống hóa, khái quát hóa những quan điểm, tư tưởng biện chứng của Người trong công tác dân vận trên cơ sở đó đưa ra những ý kiến đề xuất mang lại hiệu quả cho công tác dân vận ở tỉnh Sơn La hiện nay.

8/30/2018 5:54:38 AM +00:00

Tiểu luận Triết học: Vai trò của toán học đối với sự hình thành và phát triển thế giới quan khoa học

Tiểu luận Triết học: Vai trò của toán học đối với sự hình thành và phát triển thế giới quan khoa học có cấu trúc gồm 3 chương: Thế giới quan khoa học, vai trò của toán học trong việc hình thành và phát triển thế giới quan khoa học, toán học có đi xa rời thực tế không.

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Bài thuyết trình: Đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa trước và sau đổi mới

Bài thuyết trình: Đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa trước và sau đổi mới trình bày quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây dựng, phát triển nèn văn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:54:29 AM +00:00

Tiểu luận: Vận dụng lý luận giá trị thặng dư trong quá trình phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm làm rõ quá trình vận dụng lý luận giá trị thặng dư vào sự phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam. Qua nghiên cứu đề tài giúp chúng ta hiểu được quá trình vận dụng lý luận giá trị thặng dư vào sự phát triển nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay

8/30/2018 5:54:16 AM +00:00

Tiểu luận: Tìm năng thực trạng và phát triển du lịch cộng đồng tại rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh, Thành phố Hội An

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm hệ thống hóa các vấn đề lí luận và thực tiễn về du lịch cộng đồng. Đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch cộng đồng tại rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh. Đưa ra các giải pháp nhằm phát triển hiệu quả du lịch cộng đồng tại rừng dừa bảy mẫu Cẩm Thanh.

8/30/2018 5:54:16 AM +00:00

Tiểu luận: Phương pháp dạy học tích cực trong bộ môn Toán ở Trung học cơ sở

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm thấy được hai mặt ưu và nhược điểm của thầy và trò trong việt áp dụng phương pháp mới vào dạy và học. Từ đó rút ra những kinh nghiệm trong việc giảng dạy sau này, đồng thời mỗi người sẽ có những đóng góp riêng để cho môn học càng ngày đạt chất lượng cao.

8/30/2018 5:54:16 AM +00:00

Tiểu luận: Thực trạng giải quyết tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

Tiểu luận này có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Quan điểm chung về tôn giáo của chủ nghĩa Mác-Lênin. Chương 2: Tình hình giải quyết vấn đề tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. Chương 3: Những giải pháp để giải quyết vấn đề tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

8/30/2018 5:54:16 AM +00:00

Tiểu luận: Thực trạng xây dựng nền dân chủ trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Bài tiểu luận này sẽ trình bày về vấn đề Thực trạng xây dựng nền dân chủ trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Bài tiểu luận sẽ đi luận từng vấn đề nhỏ, từng khía cạnh để hiểu rõ những bản chất, đặc điểm, chức năng nhiệm vụ,... của những vấn đề nêu trên.

8/30/2018 5:54:16 AM +00:00

Tiểu luận: Đặc trưng của chủ nghĩa hiện thực

Bài tiểu luận này cung cấp một cái nhìn có tính hệ thống về chủ nghĩa hiện thực đồng thời thấy được tương quan giữa chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam với chủ nghĩa hiện thực trong văn học thế giới. Hình thành trong một hoàn cảnh lịch sử cụ thể, chủ nghĩa hiện thực Việt Nam mang những đặc điểm chung,phổ biến đồng thời lại có những đặc điểm riêng mang tính dân tộc độc đáo.

8/30/2018 5:54:16 AM +00:00

Báo cáo: Công tác giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường

Báo cáo: Công tác giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong năm học. Tăng cường tuyên truyền về việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong tiết sinh hoạt dưới cờ, tiết Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tiết sinh hoạt Đội,... Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở các lớp.

8/30/2018 5:54:16 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Quy hoạch và tổ chức giao thông nút giao Trần Hưng Đạo, Đề Thám, Tp. Hồ Chí Minh

Đồ án này có kết cấu nội dung gồm 7 chương. Chương 1: Điều kiện tự nhiên và khái quát giao thông vận tải TP.HCM. Chương 2: Cơ sở lí luận về nút giao thông và tổ chức giao thông. Chương 3: Hiện trạng giao thông tại nút. Chương 4: Đề xuất phương án cải tạo nút. Chương 5: Tổng quan phương án thiết kế cầu vượt bằng thép tại nút giao Nguyễn Thái Học – Trần Hưng Đạo, Quận 1. Chương 6: Tổ chức phân luồng giao thông cho giải pháp xây dựng cầu vượt bằng thép tại nút giao. Chương 7: Đánh giá tác động môi trường công trình cầu vượt bằng thép.

8/30/2018 5:54:16 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Sử dụng phần mềm Địa cầu ảo (Google Earth) trong thiết kế một số bài giảng Địa lí lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực

Mục đích nghiên cứu nhằm giúp người đọc thấy được tầm quan trọng, tính tất yếu, tính hiệu quả của việc kết hợp dạy học trên lớp và ứng dụng công nghệ thông tin đối với quá trình học tập, dạy học môn Địa lí cho đối tượng học sinh THPT. Đồng thời đưa ra được các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả học tập và hình thành cho các em các năng lực tư duy, năng lực chủ động, năng lực sáng tạo trong tập trên lớp và được trải nghiệm những ứng dụng của tin học ngay trong quá trình dạy và học địa lí nói chung và địa lí 11 nói riêng ở trường THPT.

8/30/2018 5:54:16 AM +00:00

Bài tập nghiệp vụ cuối khoá: Tổ chức trò chơi học tập nhằm hình thành những biểu tượng về hình khối cho trẻ 5 - 6 tuổi

Đề tài góp phần làm sáng tỏ tính đúng đắn của các vấn đề lý luận về học tập và vui chơi của trẻ em, về phương châm Học mà chơi, Chơi mà học trong trường mầm non, làm phong phú hơn cách hiểu, cách nhìn Trẻ em hiện đại trong giáo dục mẫu giáo.

8/30/2018 5:54:11 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 49 - Phép biện chứng về mâu thuẫn và việc phân tích mâu thuẫn giữa xây dựng kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận triết học, triết học Mac Lenin, phép biện chứng về mâu thuẫn và việc phân tích mâu thuẫn giữa xây dựng kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 50 - Quan điểm toàn diện và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận triết học, triết học Mac Lenin, quan điểm toàn diện và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt nam hiện nay,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 51 - Quan điểm lịch sử cụ thể với công cuộc đối mới kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận triết học, triết học Mac Lenin, quan điểm lịch sử cụ thể với công cuộc đối mới kinh tế ở Việt Nam hiện nay,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 52 - Lênin nói Sự phát triển là cuộc đấu tranh của các mặt đối lập từ luận điểm trên làm rõ cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của Việt Nam trong thời kỳ quá độ

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận triết học, triết học Mac Lenin, Lênin nói Sự phát triển là cuộc đấu tranh của các mặt đối lập từ luận điểm trên làm rõ cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của Việt Nam trong thời kỳ quá độ,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 53 - Mâu thuẫn biện chứng và biểu hiện của nó trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận triết học, triết học Mac Lenin, mâu thuẫn biện chứng và biểu hiện của nó trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 54 - Phép biện chứng duy vật về mối liên hệ phổ biến

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận triết học, triết học Mac Lenin, phép biện chứng duy vật về mối liên hệ phổ biến,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 55 - Phật giáo là một nhu cầu tinh thần của người việt nam trong lịch sử

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận triết học, triết học Mac Lenin, Phật giáo là một nhu cầu tinh thần của người việt nam trong lịch sử,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 56 - Phép biện chứng về mối hệ phổ biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận triết học, triết học Mac Lenin, phép biện chứng về mối hệ phổ biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 57 - Những ảnh hưởng của Phật giáo đến nến văn hoá nước ta

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận triết học, triết học Mac Lenin, những ảnh hưởng của Phật giáo đến nến văn hoá nước ta,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 58 - Đặc điểm địa vị pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận Triết học, triết học Mac Lenin, đặc điểm địa vị pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 59 - Cơ sở lí luận về quy luật giá trị và vai trò của quy luật giá trị với nền kinh tế thị trường

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận Triết học, triết học Mac Lenin, cơ sở lí luận về quy luật giá trị và vai trò của quy luật giá trị với nền kinh tế thị trường,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 60 - Những mâu thuẫn biện chứng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận Triết học, triết học Mac Lenin, những mâu thuẫn biện chứng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00

Tiểu luận Triết học số 61 - Quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận Triết học, triết học Mac Lenin, quan hệ biện chứng, cơ sở hạ tầng Việt Nam, kiến trúc thượng tầng, hình thái kinh tế xã hội,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:07 AM +00:00