Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Đề tài: Cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND xã Hố Nai 3

Mục đích của đề tài này là tăng cường củng cố xây dựng mối quan hệ gắn bó gần gũi giữa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với nhân dân.

11/5/2018 1:45:21 PM +00:00

Bài tiểu luận: Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường tiểu học

Bài tiểu luận trình bày hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường tiểu học. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài tiểu luận.

11/5/2018 1:12:08 PM +00:00

Đề tài: Lịch sử chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên và Triều Tiên sau chiến tranh

Mục tiêu chính của đề tài là phân tích lịch sử chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên và Triều Tiên sau chiến tranh. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung đề tài.

11/5/2018 10:12:45 AM +00:00

Tiểu luận công nghệ kim loại

Tiểu luận công nghệ kim loại trình bày công nghệ đúc, các yếu tố cơ bản trong quá trình đúc và các khuyết tật thường gặp trong khuôn đúc.

10/21/2018 10:54:15 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 – 1945 nhìn từ góc độ văn hóa

Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu, phân tích để xác định rõ giá trị và đóng góp của hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 – 1945 từ góc độ văn hóa nhằm nhận thức toàn diện về hội họa Việt Nam giai đoạn này. Đánh giá vai trò của nó trong tiến trình phát triển nghệ thuật hội họa Việt Nam và rút ra bài học kinh nghiệm cho sự phát triển hội họa trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

10/21/2018 10:46:33 PM +00:00

Đề tài: Tìm hiểu, mô tả, đánh giá và đề xuất để bảo tồn nhũng giá trị văn nghệ dân gian của tộc người Thái

Mục tiêu: Hoàn thành đề tài nghiên cứu: “Tìm hiểu về khu di tích lịch sử hang Co Phương tại Phú Lệ, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. ”

10/21/2018 10:26:32 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Tổ chức và bảo quản vốn tài liệu tại Thư viện Quân Đội

Khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu nhằm tìm hiểu công tác tổ chức và bảo quản vốn tài liệu tại thư viện Quân Đội qua đó đánh giá những ưu nhược điểm để đưa ra giải pháp hoàn thiện hơn nữa công tác tổ chức và bảo quản tài liệu ở Thư viện Quân Đội.

10/21/2018 3:20:34 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu DDC Việt hóa 14 và khả năng ứng dụng ở Việt Nam

Khóa luận tốt nghiệp được nghiên cứu nhằm tìm hiểu cấu trúc, đặc điểm và những ưu, nhược điểm của khung phân loại DDC và nêu lên quá trình, phương pháp sử dụng triển khai Việt hoá DDC rút gọn ấn bản 14 tại Việt Nam.

10/21/2018 3:20:17 PM +00:00

Chuẩn nghiệp vụ Thư viện – Thông tin

Nội dung tiểu luận gồm 4 chương: Chương 1. Chuẩn biên mục mô tả AACR2; Chương 2: Chuẩn biên mục phân loại DDC22; Chương 3:Chuẩn biên mục chủ đề LCSH ; Chương 4: Chuẩn biên mục đọc máy. Mời các bạn tham khảo.

10/21/2018 3:13:17 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Chất lượng lao động Thanh niên dân tộc thiểu số, trường hợp nghiên cứu tại huyện Quan Hóa Tỉnh Thanh Hóa

Mục đích nghiên cứu của luận văn là khám phá những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng lao động trẻ trong các nhóm dân tộc thiểu số từ các nghiên cứu trường hợp của huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Kiểm tra vai trò của đào tạo nghề nâng cao chất lượng lao động trẻ trong các nhóm dân tộc thiểu số.

10/5/2018 2:07:51 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn tốt nghiệp: Chất lượng lao động Thanh niên dân tộc thiểu số, trường hợp nghiên cứu tại huyện Quan Hóa Tỉnh Thanh Hóa

Mục đích nghiên cứu của luận văn là khám phá những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng lao động trẻ trong các nhóm dân tộc thiểu số từ các nghiên cứu trường hợp của huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Kiểm tra vai trò của đào tạo nghề nâng cao chất lượng lao động trẻ trong các nhóm dân tộc thiểu số.

10/5/2018 2:07:43 PM +00:00

Phân tích tình hình trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

Phân tích tình hình trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 là một báo cáo dựa trên quyền và tập trung vào các vấn đề công bằng nhằm cung cấp bằng chứng về tình hình và xu hướng thực hiện quyền trẻ em. Báo cáo cũng cung cấp phân tích nguyên nhân của các thiếu hụt và sự khác biệt, vai trò, trách nhiệm và khoảng trống năng lực của các cơ quan thực hiện quyền và cuối cùng Báo cáo sẽ đưa ra các khuyến nghị và ưu tiên để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) và nhằm đảm bảo hạnh phúc cho trẻ em.

10/5/2018 1:44:38 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Nhật Bản: Omotenashi - Văn hóa phục vụ bằng trái tim của người Nhật

Với đề tài là: Omotenashi - Văn hóa phục vụ bằng trái tim của người Nhật”, khóa luận đi sâu vào việc khám phá những nét tinh túy trong tinh thần phục vụ của con người Nhật Bản, từ đó rút ra được giá trị văn hóa qua tinh thần này. Khóa luận không phân tích hết tất cả những khía cạnh của đời sống Nhật mà chỉ chọn lọc ra những nét đặc trưng và điển hình, làm nổi bật lên được văn hóa Omotenashi trong từng vấn đề đưa ra.

10/5/2018 1:43:41 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Thế giới nghệ thuật thơ Phạm Phú Thứ

Luận văn đi sâu nghiên cứu thế giới nghệ thuật thơ Phạm Phú Thứ, bao gồm hệ thống các hình tượng; chủ thể trữ tình; các phương thức nghệ thuật mà tác giả sử dụng để thể hiện trong các tác phẩm. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 1:36:24 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Tư tưởng Nho - Lão trong hát nói Việt Nam

Với đề tài “Tư tưởng Nho – Lão trong hát nói Việt Nam” đi vào nghiên cứu nội dung tư tưởng của thể loại hát nói trong sự ảnh hưởng của tư tưởng Nho - Lão, một phạm trù chưa có một công trình nghiên cứu qui mô, từ đó góp thêm tiếng nói vào việc nghiên cứu văn chương hát nói và khẳng định sự ảnh hưởng lâu bền của tư tưởng Nho - Lão trong đời sống văn hóa xã hội Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 1:36:13 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Hiện tượng phóng tác lịch sử trong sáng tác của Lan Khai

Đề tài Hiện tượng phóng tác lịch sử trong sáng tác của Lan Khai nghiên cứu về hiện tượng phóng tác lịch sử của Lan Khai thì chưa có một công trình chuyên biệt nào, có chăng một số nhà nghiên cứu chỉ mới dừng lại ở những đánh giá mang tính chất gợi mở trong các bài viết, công trình nghiên cứu về văn nghiệp Lan Khai.

10/5/2018 1:36:03 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Môtip kỳ ngộ trong truyện truyền kỳ Việt Nam

Luận văn này giúp các bạn tìm hiểu sâu sắc hơn di sản văn học truyền thống và ngoài ra còn có thể vận dụng vào công việc giảng dạy, học tập một cách hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 1:35:54 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Thơ Nguyễn Quang Thiều từ góc nhìn liên văn bản

Luận văn gồm ba chương: Chương 1 - Hiện tượng Nguyễn Quang Thiều trong tiến trình thơ Việt Nam đương đại. Chương 2 - Thơ Nguyễn Quang Thiều - Tính đối thoại trong tư duy nghệ thuật. Chương 3 - Thơ Nguyễn Quang Thiều - Sự tương tác giữa các mã hình thức nghệ thuật. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 1:35:44 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Cái tôi trữ tình trong thơ Bằng Việt

Tìm hiểu Cái tôi trữ tình trong thơ Bằng Việt không chỉ để hiểu thêm một phong cách thơ, mà qua đó còn cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của một thời thơ, một thế hệ nhà thơ trưởng thành từ trong khói lửa của cuộc chiến tranh vệ quốc. Thiết nghĩ việc làm này cũng sẽ đem lại bài học bổ ích góp phần định hướng cho sự phát triển của nền thơ nước ta trước công cuộc đổi mới và hội nhập đang diễn ra hiện nay.

10/5/2018 1:35:35 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Đặc điểm tiểu thuyết Nguyễn Đình Chính nhìn từ lý thuyết phân tâm học

Luận văn nhằm mục đích khẳng định những đóng góp mới mẻ trong tư duy nghệ thuật cũng như phong cách nhà văn. Qua đó khẳng định giá trị nhân văn và những đóng góp đáng ghi nhận của tiểu thuyết Nguyễn Đình Chính vào tiến trình cách tân tiểu thuyết Việt Nam đương đại.

10/5/2018 1:35:25 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Tác giả hàm ẩn trong tiểu thuyết Nguyễn Việt Hà

Luận văn gồm có ba chương: Chương 1 - Tu từ học tiểu thuyết và tiểu thuyết Nguyễn Việt Hà. Chương 2 - Tác giả hàm ẩn và người kể chuyện, trong tiểu thuyết Nguyễn Việt Hà. Chương 3 - Tác giả hàm ẩn và điểm nhìn trần thuật trong tiểu thuyết Nguyễn Việt Hà. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 1:35:15 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Đặc điểm nghệ thuật truyện thơ Nôm khuyết danh

Luận văn sẽ đề cập đến nguồn gốc, mô hình cốt truyện, kết cấu tác phẩm, đặc điểm hình tượng nghệ thuật và ngôn từ nghệ thuật của truyện thơ Nôm khuyết danh. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 1:35:05 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Quan niệm nghệ thuật của Phan Khôi qua một số sáng tác trước năm 1945

Nội dung chính của luận văn gồm có 3 chương: Chương 1 - Phan Khôi – bậc trí giả buổi giao thời. Chương 2 - Những quan niệm nghệ thuật nổi bật của Phan Khôi Chương 3 - Những đặc điểm nổi bật biểu hiện quan niệm nghệ thuật của Phan Khôi. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 1:34:55 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Nhân vật nữ trong truyện ngắn Võ Thị Xuân Hà

Luận văn gồm 3 chương: Chương 1 - Truyện ngắn Võ Thị Xuân Hà trong dòng chảy truyện ngắn nữ Việt Nam đương đại. Chương 2 - Những đặc điểm nổi bật của nhân vật nữ trong truyện ngắn Võ Thị Xuân Hà. Chương 3 - Nghệ thuật xây dựng nhân vật nữ trong truyện ngắn Võ Thị Xuân Hà. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 1:34:45 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Thế giới nghệ thuật tiểu thuyết Lê Khâm qua Bên kia biên giới và Trước giờ nổ súng

Luận văn được triển khai thành 3 chương: Chương 1 - Về khái niệm thế giới nghệ thuật và hành trình sáng tác của Lê Khâm. Chương 2 - Bức tranh hiện thực và hình tượng nhân vật trong Bên kia biên giới và Trước giờ nổ súng. Chương 3 - Những phương thức nghệ thuật nổi bật trong Bên kia biên giới và Trước giờ nổ súng. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 1:34:36 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý của Hiệu trưởng đối với công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Mục đích nghiên cứu của luận văn là đề xuất các biện pháp QL công tác GDĐĐ cho HS của Hiệu trưởng góp phần nâng cao chất lượng GDĐĐ cho HS ở các trường THPT trên địa bàn huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 1:25:51 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý công tác đào tạo ở Trường Chính trị Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện nay

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý công tác đào tạo ở Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi, đề xuất biện pháp quản lý công tác đào tạo của Trường nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 1:25:40 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng trường THPT các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi

Mục đích nghiên cứu: Qua việc nghiên cứu lý luận và thực trạng về quản lý HĐDH trường THPT các huyện miền núi, tỉnh Quảng Ngãi tác giả đề xuất các biện pháp quản lý HĐDH của Hiệu trưởng một cách phù hợp, sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy học của các trường khu vực này. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 1:25:30 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý quá trình đào tạo tại trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay

Mục đích nghiên cứu của luận văn là đề xuất biện pháp quản lý quá trình đào tạo tại Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 1:25:21 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm ở trường Phổ thông dân tộc nội trú Tỉnh Quảng Ngãi

Mục đích nghiên cứu của luận văn là: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát thực trạng quản lý của HT luận văn đề xuất các biện pháp quản lý ñội ngũ GVCN các trường 4 phổ thông DTNT trên ñịa bàn huyện miền núi Tỉnh Quảng Ngãi. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 1:25:11 PM +00:00