Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Thị trường sách điện tử ở Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Nghiên cứu thị trường sách điện tử tại Việt Nam nhằm khảo sát thị trường sách điện tử hiện tại của Việt Nam, đánh giá cơ hội và thách thức của các nhà xuất bản, các doanh nghiệp tham gia phát hành xuất bản phẩm đồng thời tìm đáp án để trả lời cho câu hỏi “ liệu sách điện tử có trở thành một xu thế tất yếu trong tương lai” và các doanh nghiệp nên làm gì trước sự thay đổi này?

9/6/2018 11:22:39 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Chiến lược sản phẩm của công ty cổ phần Alphabooks

Trên cơ sơ nghiên cứu lý luận và thực tiễn trong hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Alphabooks về việc tổ chức chiến lược sản phẩm của công ty trong những năm vừa qua, từ đó em xin đóng góp một số ý kiến từ đề tài nghiên cứu này làm cho chiến lược sản phẩm của công ty có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

9/6/2018 11:22:30 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Thị trường lịch bloc năm 2014 trên địa bàn Hà Nội

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài “Thị trường lịch bloc năm 2014 trên địa bàn Hà Nội” nhằm đánh giá về thực trạng của hoạt động kinh doanh lịch bloc năm 2014 tại Hà Nội, những tích cực và hạn chế của thị trường lịch bloc năm 2014. Đưa ra một vài giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh và phát triển thị trường lịch trong năm tới.

9/6/2018 11:22:21 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Xuất bản phẩm, Nghiên cứu thị trường sách thiếu nhi tại Hà Nội trong 2 năm 2010- 2011

Bài khóa luận góp phần hệ thống những vấn đề cơ bản và thực trạng của thị trường sách thiếu nhi tại Hà Nội trong 2 năm 2010- 2011. Qua đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, phát huy những mặt tích cực đẩy lùi hạn chế đối với thị trường sách đặc thù này.

9/6/2018 11:22:11 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Kênh phân phối của Công ty Cổ phần Phát hành sách Hà Tây năm 2009 – 2010

Mục đích của khi nghiên cứu đề tài này là đi sâu vào phân tích, đánh giá thực trạng kênh phân phối của Công ty Cổ phần Phát hành sách Hà Tây, những điểm và nhược điểm, tìm hiểu phương hướng của Công ty CP PHS Hà Tây để đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện kênh phân phối và duy trì lợi thế cạnh tranh của Công ty Cổ phần Phát hành sách Hà Tây trên thị trường hiện nay.

9/6/2018 11:22:02 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Phát hành sách Lý luận - Chính trị của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật trong 5 năm 2007 - 2011

Mục đích của đề tài: Phân tích tầm quan trọng của sách Lý luận - Chính trị và hoạt động phát hành sách Lý luận - Chính trị đối với xã hội nói chung và đối với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật nói riêng. Đánh giá thực trạng hoạt động phát hành sách Lý luận - Chính trị của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật trong 5 năm 2007 - 2011. Mời các bạn tham khảo!

9/6/2018 11:21:53 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động tiêu thụ xuất bản phẩm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sách Việt Nam trong 2 năm 2011 – 2012

Mục đích của khóa luận là tìm hiểu thực trạng hoạt động tiêu thụ xuất bản phẩm tại Công ty SAVINA trong thời gian qua, tìm ra những ưu điểm, những hạn chế và nguyên nhân của những thành công và hạn chế đó. Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ xuất bản phẩm ở Công ty SAVINA trong thời gian tới.

9/6/2018 11:21:43 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Thị trường sách thiếu nhi ở Hà Nội từ năm 2010 đến năm 2013

Mục tiêu của đề tài: Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận về thị trường sách thiếu nhi, khẳng định vai trò quan trọng của thị trường này đối với các nhà xuất bản, các doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm. Đánh giá những mặt mạnh, yếu của thị trường sách thiếu nhi. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện thị trường sách thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay.

9/6/2018 11:21:34 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động quảng cáo trong kinh doanh xuất bản phẩm của Công ty cổ phần Tiền Phong

Mục đích của đề tài là nghiên cứu cơ sở lý luận về Quảng cáo trong kinh doanh xuất bản phẩm. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động quảng cáo tại Công Ty Cổ Phần Tiền Phong. Từ đó đề xuất những giải pháp cho hoạt động quảng cáo của Công ty để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

9/6/2018 11:21:25 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Tình hình kinh doanh sách báo nhập khẩu của công ty XUNHASABA năm 2011

Ngoài lời nói đầu và kết luận thì bài viết gồm 3 chương: Chương 1 - Nhận thức chung về hoạt động kinh doanh sách báo nhập khẩu. Chương 2 - Thực trạng kinh doanh sách báo nhập khẩu của công ty XUNHSABA năm 2011. Chương 3 - Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh sách báo nhập khẩu tại công ty XUNHSABA trong những năm tới. Mời các bạn tham khảo!

9/6/2018 11:21:15 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Hà Tây 2013

Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích nhắc lại những lí luận về phân tích hoạt động kinh doanh, đồng thời đưa ra những giải pháp tăng cường hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp.

9/6/2018 11:21:06 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Xuất bản phẩm, Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty cổ phần Tiền Phong từ năm 2010 đến nay

Mục đích nghiên cứu: đề tài nghiên cứu nhằm mục đích khẳng định vai trò của việc nâng cao khả năng cạnh tranh, thấy được thực trạng hoạt động của Nhà sách Tiền Phong, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Nhà sách.

9/6/2018 11:20:47 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Xuất bản phẩm, Hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm của công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục Trí Tuệ từ năm 2009 – 2011

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là tìm hiểu sâu hơn về chuyên ngành mình đã được đào tạo, đặc biệt là hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm của công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục Trí Tuệ từ năm 2009- 2011. Mời các bạn tham khảo!

9/6/2018 11:20:38 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Nghiên cứu hoạt động chăm sóc khách hàng trong kinh doanh Xuất bản phẩm tại Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học tỉnh Tuyên Quang trong 3 năm 2011-2013

Đề tài tập trung nghiên cứu các hoạt động chăm sóc khách hàng trong doanh nghiệp. Với mục đích khái quát một cách cơ bản những kiến thức về các hoạt động này, có những đánh giá đúng thực trạng, đồng thời đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao công tác chăm sóc khách hàng trong hoạt động kinh doanh Xuất bản phẩm.

9/6/2018 11:20:28 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Ảnh hưởng của sách điện tử tới sách in truyền thống ở Việt Nam hiện nay

Bài khóa luận này nghiên cứu về ảnh hưởng của sách điện tử tới sách in truyền thống ở Việt Nam hiện nay. Góp phần làm rõ đặc điểm, tính năng, quy trình xuất bản của sách điện tử. Khẳng định rõ vai trò của sách điện tử cùng với sách in truyền thống hiện nay.

9/6/2018 11:20:18 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động xúc tiến tiêu thụ của công ty Cổ phần SGD Hà Nội

Đề tài đi sâu vào nghiên cứu, tìm hiểu cơ sở lý luận chung về các biện pháp xúc tiến tiêu thụ trong cơ chế thị trường và tình hình tiêu thụ của các Nhà xuất bản hiện nay, trong đó đặc biệt đi sâu tìm hiểu thực trạng hoạt động xúc tiến tiêu thụ XBP tại Công ty Cổ phần SGD Hà Nội trong 2 năm qua.

9/6/2018 11:20:09 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Xúc tiến tiêu thụ Xuất bản phẩm tại Nhà xuất bản Phụ Nữ trong năm 2008-2009

Nội dung khóa luận chia thành 3 chương như sau: Chương 1 - Xúc tiến tiêu thụ Xuất bản phẩm và vai trò của nó đối với Nhà xuất bản Phụ Nữ. Chương 2 - Thực trạng xúc tiến tiêu thụ Xuất bản phẩm tại Nhà xuất bản Phụ Nữ trong năm 2008-2009. Chương 3 - Giải pháp nâng cao hiệu quả xúc tiến tiêu thụ Xuất bản phẩm tại Nhà xuất bản Phụ Nữ.

9/6/2018 11:20:00 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Kênh phân phối xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Lao Động năm 2008 - 2009

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn hoạt động của nhà xuất bản Lao Động về việc tổ chức hoạt động phân phối xuất bản phẩm từ đó đề xuất một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện kênh phân phối xuất bản phẩm của nhà xuất bản Lao Động.

9/6/2018 11:19:51 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần văn hóa Phương Nam chi nhánh Hà Nội năm 2010

Bài khóa luận đi sâu vào một số vấn đề sau: Cơ sở lí luận về phân tích hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm (XBP) trong đó đi sâu vào phân tích vai trò đặc biệt của phân tích hoạt động kinh doanh đối với công ty cổ phần văn hóa Phương Nam chi nhánh Hà Nội.

9/6/2018 11:19:42 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản – thực trạng và giải pháp

Đề tài nghiên cứu tình hình vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản trên những thị trường xuất bản phẩm lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội. Đề tài trình bày dưới góc độ thực tiễn, phân tích, lý giải các văn bản xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản và những quy định xử lý vi phạm ở Việt Nam.

9/6/2018 11:19:32 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Thị trường lịch bloc năm 2010 tại Hà Nội

Mục đích của nghiên cứu đề tài “thị trường lịch bloc năm 2010 tại Hà Nội” nhằm đánh giá thực trạng của hoạt động kinh doanh lịch bloc năm 2010 tại Hà Nội, những tích cực và những hạn chế của thị trường lịch bloc năm 2010. Đưa ra một số kiến giải để không ngừng nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động kinh doanh lịch bloc trong cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng.

9/6/2018 11:19:23 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản ở Việt Nam hiện nay

Khóa luận phân tích và lý giải nội dung các văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản. Hy vọng sẽ đem đến một cái nhìn mới mẻ, tổng quát về các quy phạm pháp luật, những hình thức xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản. Từ đó, góp một phần không nhỏ vào định hướng phát triển của những người tham gia vào hoạt động xuất bản ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay.

9/6/2018 11:19:14 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Thực trạng sách lậu trên địa bàn Hà Nội năm 2013

Ngoài phần lời mở đầu, phần kết thúc thì nội dung của bài khóa luận sẽ bao gồm những phần chính sau: Chương 1 - Nhận thức cơ bản về sách lậu. Chương 2 - Thực trạng sách lậu trên địa bàn Hà Nội năm 2013. Chương 3: Giải pháp hạn chế tình trạng sách lậu trên địa bàn Hà Nội. Mời các bạn tham khảo!

9/6/2018 11:19:05 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Nghệ thuật quảng cáo trong kinh doanh xuất bản phẩm ở Việt nam hiện nay

Bài khóa luận nhằm mục đích hệ thống hóa lí luận về nghệ thuật quảng cáo xuất bản phẩm. Khảo sát thực trạng quảng cáo trong kinh doanh sách. Từ đó đề xuất những giải pháp hiệu quả để nâng cao hơn nữa nghệ thuật quảng cáo, nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xuất bản phẩm ở Việt nam hiện nay.

9/6/2018 11:18:58 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Chiến lược sản phẩm của công ty cổ phần sách Alpha

Nghiên cứu chiến lược sản phẩm của công ty cổ phần sách Alpha để có cái nhìn tổng thể về quá trình thực hiện chiến lược sản phẩm cuả doanh nghiệp này, làm nổi bật những thành tích của công ty trên thị trường. Đồng thời đánh giá những thách thức và khó khăn trong quá trình thực hiện chiến lược, từ đó đưa ra những ý kiến đóng góp để chiến lược sản phẩm của công ty được hoàn thiện hơn.

9/6/2018 11:18:48 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động kinh doanh sách thiếu nhi của Nhà xuất bản Kim Đồng năm 2013-2014

Đề tài góp phần hệ thống một số vấn đề lý luận cơ bản, nghiên cứu hoạt động và hiệu quả kinh doanh sách thiếu nhi của Nhà xuất bản Kim Đồng. Ngoài ra đề tài cũng đi sâu tìm hiểu những ưu điểm và hạn chế trong hoạt động kinh doanh của Nhà xuất bản Kim Đồng để đưa ra những biện pháp khắc phục.

9/6/2018 11:18:40 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động kinh doanh sách tham khảo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo Dục Hà Nội trong hai năm 2013-2014

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng kinh doanh sách tham khảo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo Dục Hà Nội trong 2 năm 2013-2014 từ đó đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao kết quả kinh doanh sách tham khảo của công ty trong thời gian tới.

9/6/2018 11:18:31 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động tiêu thụ mặt hàng sách ở Công ty TNHH Một thành viên Sách và Thương mại Hà Nội từ năm 2010 – 2013

Mục đích nghiên cứu: Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động tiêu thụ mặt hàng sách của Công ty TNHH Một thành viên Sách và Thương mại Hà Nội. Tìm hiểu thực trạng hoạt động tiêu thụ sách tại Công ty TNHH MTV Sách và thương mại Hà Nội từ năm 2010 – 2013 để thấy được những thành tựu cũng như những tồn tại để đề ra những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động tiêu thụ các các mặt hầng sách trong giai đoạn tới.

9/6/2018 11:18:21 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động chăm sóc khách hàng trong kinh doanh xuất bản phẩm

Khóa luận với mục đích khái quát một cách cơ bản những kiến thức về chăm sóc khách hàng, đánh giá đúng thực trạng, đồng thời đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao công tác chăm sóc khách hàng trong hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm

9/6/2018 11:18:12 AM +00:00

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Xuất bản - Phát hành: Hoạt động kinh doanh Văn hóa phẩm của Tổng Công ty Sách Việt Nam trong 2 năm 2009-2010

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa trên cơ sở lý luận về Văn hóa phẩm và tình hình kinh doanh Văn hóa phẩm từ đó thấy được vai trò cũng như tác động của nó đối với Tổng công ty và xã hội. Nghiên cứu thực trạng kinh doanh Văn hóa phẩm của Tổng Công ty. Đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh Văn hóa phẩm

9/6/2018 11:18:03 AM +00:00