Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Tóm tắt Luận văn: Khía cạnh triết học trong Mo Mường Hòa Bình

Mục đích nghiên cứu của luận văn Khía cạnh triết học trong Mo Mường Hòa Bình là phân tích làm rõ một số nội dung và giá trị triết học trong Mo Mường Hòa Bình. Mời các bạn tham khảo!

3/15/2019 2:33:57 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Báo chí học: Hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, đảng viên trên báo điện tử ở Việt Nam hiện nay

Mục đích nghiên cứu: Phân tích thực trạng tiếp cận thông điệp pháp luật trên báo điện tử của CBĐV. Đồng thời khảo sát, trắc nghiệm, phân tích về mức độ tác động đến nhận thức; mức độ tác động và thay đổi thái độ, hành vi của CBĐV sau khi tiếp cận thông điệp pháp luật trên báo điện tử. Qua đó, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho CBĐV trên báo điện tử. Mời các bạn tham khảo!

3/15/2019 2:33:46 AM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Chính trị học: Giáo dục chuẩn mực đạo đức kinh doanh cho nông dân thành phố Hà Nội hiện nay

Mục đích Mục đích của luận án là làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn của giáo dục CMĐĐKD cho ND ở Hà Nội, từ đó đề xuất quan điểm, giải pháp cơ bản nhằm tăng cường giáo dục CMĐĐKD cho ND Hà Nội hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

3/15/2019 2:33:30 AM +00:00

Tóm tắt Luận án tiến sĩ Chính trị học: Giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho sinh viên các trường đại học, học viện thuộc lực lượng Công an nhân dân khu vực phía Bắc nước ta hiện nay

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho sinh viên các trường đại học, học viện thuộc lực lượng Công an nhân dân hiện nay, luận án đề xuất quan điểm và giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho sinh viên các trường đại học, học viện thuộc lực lượng Công an nhân dân khu vực phía Bắc nước ta thời gian tới. Mời các bạn tham khảo!

3/15/2019 2:33:14 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Triết học: Nhân sinh quan Phật giáo trong truyện cổ tích Việt Nam

Mục đích của luận án là nghiên cứu một số vấn đề lý luận và nội dung cơ bản của nhân sinh quan Phật giáo trong truyện cổ tích Việt Nam, từ đó làm rõ các Phật giáo trong truyện cổ tích Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

3/15/2019 2:32:40 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Báo chí học: Hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, đảng viên trên báo điện tử ở Việt Nam hiện nay

Mục đích nghiên cứu: Phân tích thực trạng tiếp cận thông điệp pháp luật trên báo điện tử của CBĐV. Đồng thời khảo sát, trắc nghiệm, phân tích về mức độ tác động đến nhận thức; mức độ tác động và thay đổi thái độ, hành vi của CBĐV sau khi tiếp cận thông điệp pháp luật trên báo điện tử. Qua đó, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho CBĐV trên báo điện tử. Mời các bạn tham khảo!

3/15/2019 2:31:57 AM +00:00

Luận án tiến sĩ Chính trị học: Giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho sinh viên các trường đại học, học viện thuộc lực lượng Công an nhân dân khu vực phía Bắc nước ta hiện nay

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho sinh viên các trường đại học, học viện thuộc lực lượng Công an nhân dân hiện nay, luận án đề xuất quan điểm và giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức người công an cách mạng cho sinh viên các trường đại học, học viện thuộc lực lượng Công an nhân dân khu vực phía Bắc nước ta thời gian tới. Mời các bạn tham khảo!

3/15/2019 2:31:14 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Chính trị học: Giáo dục chuẩn mực đạo đức kinh doanh cho nông dân thành phố Hà Nội hiện nay

Mục đích Mục đích của luận án là làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của giáo dục CMĐĐKD cho ND Việt Nam, từ đó đề xuất quan điểm, giải pháp cơ bản nhằm tăng cường giáo dục CMĐĐKD cho ND Hà Nội hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

3/15/2019 2:30:14 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Báo chí học: Chiến lược và giải pháp phát triển công chúng thị trường báo Wiener Zeitung (Cộng hòa Áo)

Mục đích nghiên cứu: Cung cấp tổng quan tình hình nghiên cứu: công chúng, công chúng báo chí, công chúng thị trường báo chí - truyền thông (CCTT BC-TT), chiến lược, chiến lược phát triển CCTT BC-TT, giải pháp, giải pháp phát triển CCTT BC-TT. - Nghiên cứu thực trạng, kinh nghiệm xây dựng chiến lược và giải pháp phát triển CCTT báo WZ (tham chiếu APA, ORF); khuyến nghị, đề xuất một số ý tưởng cho báo WZ (APA, ORF) nói riêng và các cơ quan/doanh nghiệp BC-TT Việt Nam, Cộng hòa Áo, nói chung.

3/15/2019 2:28:04 AM +00:00

Đề tài: Phương pháp sử dụng và khai thác tranh minh họa trong môn ngữ văn lớp 6

Mục đích nghiên cứu: Nâng cao tỷ lệ hiểu bài và vận dụng kiến thức bằng cách sử dụng tranh ảnh minh họa trong dạy học Ngữ văn lớp 6.

2/22/2019 10:28:11 PM +00:00

Tóm tắt báo cáo: Phân tích tình hình trẻ em và phụ nữ tỉnh Kon Tum

Mục tiêu của nghiên cứu là đưa ra một bức tranh toàn diện về tình hình trẻ em và phụ nữ tỉnh Kon Tum, khu vực Tây Nguyên, Việt Nam nhằm cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách, tăng cường công tác kế hoạch và việc phân bổ nguồn lực trong kế hoạch PTKT-XH của tỉnh cũng như kế hoạch hàng năm của các ngành, để từ đó những kế hoạch này trở nên thân thiện hơn với trẻ em và căn cứ nhiều hơn vào các bằng chứng thực tiễn.

2/22/2019 5:33:38 PM +00:00

Đề tài: Tìm hiểu lễ hội chùa Ông tại xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Nội dung đề tài gồm 3 chương: Chương 1 - Đôi nét sơ lược vùng đất Thanh Hóa, Quan Hóa và về lễ hội Mường Ca Da, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, chương 2 - Diễn trình lễ Mường Ca Da, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa lần thứ III năm 2018 và chương 3 - Thực trạng, một số giải pháp giữ gìn bảo tồn và phát triển lễ hội Mường Ca Da, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Mời các bạn tham khảo!

1/28/2019 7:35:53 PM +00:00

Đề tài: Văn hóa ẩm thực của dân tộc Thái ở huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Nghiên cứu tìm hiểu những nét chung và nét riêng về phong tục tập quán của các dân tộc khác so với dân tộc Thái ở Quan Hóa.Đồng thời quảng bá các món ăn truyền thống đặc sắc của dân tộc và giữ gìn phát huy truyền thống văn hóa ăn uống của dân tộc Thái ở Quan Hóa-Thanh Hóa

1/28/2019 7:35:40 PM +00:00

Tiểu luận môn Cơ sở lý luận báo chí: Một số vấn đề về tính nhân văn của báo chí hiện nay

Tiểu luận môn Cơ sở lý luận báo chí “Một số vấn đề về tính nhân văn của báo chí hiện nay” trình bày quan điểm và góc nhìn cá nhân chỉ xin phép đề cập đến một số vấn đề cơ bản và chỉ ra một số ví dụ cụ thể trong một số bài báo trên một vài tờ báo in, báo điện tử hiện nay.

1/28/2019 6:02:46 PM +00:00

Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2004 - 2018

Thuyết minh đề tài khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2004 - 2018”.

1/28/2019 6:02:37 PM +00:00

Đề tài: Giải pháp thu hút FDI vào dịch vụ môi trường tại Việt Nam

Việc nghiên cứu đề tài này là nhằm: Hiểu rõ lý luận chung về vốn đầu tư và thu hút vốn đầu tư FDI vào dịch vụ môi trường tại Việt Nam. Vận dụng những lý thuyết nghiên cứu được để tìm hiểu về thực trạng thu hút vốn đầu tư vào các dịch vụ môi trường tại Việt Nam.

1/17/2019 3:00:41 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ ngành Tâm lý học: Nghiên cứu mối liên hệ giữa đặc điểm nhân cách và hiện tượng bắt nạt ở học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Tìm hiểu và hệ thống hóa các lý thuyết cơ bản về nhân cách và hiện tượng bắt nạt, bị bắt nạt ở học sinh phổ thông. Nghiên cứu khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng hiện tượng bắt nạt của 303 học sinh phổ thông ở Bắc Ninh. Chỉ ra mối liên hệ giữa hiện tượng bắt nạt, bị bắt nạt và đặc điểm nhân cách của học sinh phổ thông, qua đó chỉ ra được những đặc điểm nhân cách chủ chốt của thủ phạm và nạn nhân của bắt nạt.

1/17/2019 2:48:43 PM +00:00

Báo cáo: Nghiên cứu thực trạng kinh tế hộ và đề xuất giải pháp sinh kế bền vững tại xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Nghiên cứu thực trạng kinh tế hộ gia đình và các nhân tố ảnh hướng đến việc phát triển kinh tế hộ từ đó đề xuất giải pháp thực tế từ địa phương cho việc phát triển kinh tế hộ theo hướng Sinh kế bền vững tại xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình.

1/6/2019 6:25:37 PM +00:00

Tiểu luận: Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đa Cát Ha Mang, Thôn Đa Xế, xã Đạ M’Rông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng về việc không được công nhận hộ nghèo năm 2018

Tiểu luận gồm 3 phần: Phần 1 - Trình bày mục đích, ý nghĩa, lý do việc lựa chọn đề tài, phần 2 - Gồm 5 bước theo trình tự, tập trung giải quyết việc khiếu kiện của ông Đa Cát Ha Mang đến khi hoàn thành việc giải quyết và phần 3 - Kiến nghị một số ý kiến xung quanh việc giải quyết đã nêu ở trên, để trong thời gian tới công tác quản lý nhà nước. Mời các bạn tham khảo!

1/6/2019 5:28:17 PM +00:00

Tiểu luận: Những thành tựu nhân quyền ở Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến nay

Mục tiêu của tiểu luận là khẳng định những thành quả về nhân quyền mà nhân dân ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, góp phần bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của kẻ thù, lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá sự nghiệp cách mạng do Đảng ta lãnh đạo. Mời các bạn tham khảo!

12/20/2018 12:13:05 PM +00:00

Tiểu luận: Việt Nam và chính sách đối ngoại sau khi gia nhập ASEAN - nhóm Athena lớp B

Nội dung chính của tiểu luận gồm có 2 chương: Chương 1 - Việt Nam với vấn đề gia nhập ASEAN và chương 2 - Chính sách đối ngoại của Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

12/20/2018 12:12:55 PM +00:00

Đề tài: Mục tiêu và sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ sau Chiến tranh lạnh

Tiểu luận gồm có 2 phần: Phần 1 - Cơ sở hoạch định chiến lược đối ngoại và phần 2: - Thực trạng điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ. Mời các bạn tham khảo!

12/20/2018 12:12:45 PM +00:00

Chuyên đề 4: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân

Mục tiêu của nhà nước pháp quyền là xây dựng và thực thi một nền dân chủ, đảm bảo quyền lực chính trị thuộc về nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền dân chủ của mình thông qua dân chủ trực tiếp; dân chủ đại diện.

12/20/2018 10:18:18 AM +00:00

Chuyên đề 3: Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế của Việt Nam

Chuyên đề khái quát quá trình phát triển của lịch sử nhân loại, trong đó, kinh tế thị trường được xác định là một nấc thang tất yếu, mang tính phổ biến. Tính phổ biến của kinh tế thị trường thể hiện ở cấu trúc khung chung cho mọi nền kinh tế thị trường.

12/20/2018 10:17:57 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học: Trầm cảm ở HS THPT, thực trạng và giải pháp

Mục đích nghiên cứu của dự án: Tìm ra các giải pháp thiết thực, có tính khả thi nhằm giúp các bạn học sinh THPT giảm bớt những căng thẳng khi bị mọi người trong xã hội, bản thân mình tự áp đặt cho mình. Từ đó giúp các bạn sống đúng với độ tuổi và kiểm soát hành vi của mình, sống hết mình với tuổi trẻ, với đam mê.

12/20/2018 10:13:46 AM +00:00

Bài thu hoạch Triết học: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Bài thu hoạch Triết học phân tích nhận thức lý luận về chế độ Pháp quyền trong hoạt động Nhà nước và xã hội vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển đất nước hiện nay và do vậy chưa tạo lập được cơ sở khoa học vững chắc cho việc tìm kiếm các giải pháp cải cách thực tiễn với đời sống Nhà nước.

12/8/2018 11:00:47 PM +00:00

Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và sự vận dụng của Đảng ta, liên hệ bản thân

Bài tiểu luận trình bày những cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, những cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và liên hệ bản thân. Mời các bạ n tham khảo!

11/27/2018 5:49:39 PM +00:00

Tiểu luận Triết Học: Quan điểm của triết học Mác- Lênin về con người và vấn đề xây dựng nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta

Mục tiêu của đề tài là đưa ra cái nhìn tổng quát về thực trạng nguồn lực con người ở Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp phát huy thế mạnh, khắc phục hạn chế nhân tố con người Việt Nam.

11/27/2018 5:24:22 PM +00:00

Báo cáo tóm tắt: Nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám hồng ngoại nhiệt Landsat xác định nhiệt độ bề mặt và độ ẩm đất phục vụ công tác giám sát hạn hán

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm xây dựng quy trình xác định nhiệt độ và đổ ẩm đất từ dữ liệu ảnh hồng ngoại phục vụ công tác giám sát hạn hán.

11/27/2018 11:57:35 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của nhân viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng

Nghiên cứu này nhằm phân tích các nhân tố có ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của nhân viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Từ đó giúp lãnh đạo Bệnh viện có hướng đi phù hợp trong công tác quản trị nguồn nhân lực, đồng thời có những động thái tích cực và biện pháp hữu hiệu để nâng cao mức độ hài lòng trong công việc cho nhân viên ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

11/5/2018 2:35:01 PM +00:00