Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng vi điều khiển Arduino và cảm biến lực chế tạo bộ thí nghiệm khảo sát lực từ tác dụng lên dòng điện thẳng phục vụ giảng dạy Vật lí 11

Đề tài được thực hiện nhằm mục đích chế tạo một bộ thí nghiệm vừa có thể thao tác thí nghiệm thủ công, vừa khảo sát tự động và chính xác tương tác từ trên dòng điện thẳng và cập nhật các giá trị lực từ lên máy tính để dễ dàng xử lý, vẽ đồ thị kiểm chứng với lí thuyết. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 9:29:57 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Xác định sai số của hệ đo quang trắc dùng kính thiên văn Takahashi ở trường Đại học Sư Phạm Tp.HCM

Mục tiêu của đề tài là thu nhận bộ số liệu về size seeing và cấp sao của các ngôi sao chụp được bằng kính thiên văn tại trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Xác định sai số của cấp sao nhìn thấy đo được bằng hệ đo quang trắc dùng kính thiên văn Takahashi ở trường Đại học Sư phạm TP.HCM so với cấp sao chính xác của các ngôi sao. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 9:28:51 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Tổ chức hoạt động trải nghiệm một số kiến thức chương Chất Khí - Vật lý 10 theo định hướng giáo dục STEM

Cấu trúc của luận văn gồm phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, cấu trúc của đề tài nghiên cứu có 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về tổ chức hoạt động trải nghiệm theo định hướng giáo dục STEM. Chương 2 - Tổ chức hoạt động trải nghiệm một số kiến thức chương “Chất khí - Vật lý 10” theo định hướng giáo dục STEM. Chương 3 - Thực nghiệm sư phạm. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 9:27:54 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Đại học: Ứng dụng vi điều khiển arduino và cảm biến cường độ ánh sáng để thiết kế bộ thí nghiệm khảo sát sự phân bố cường độ các vân giao thoa nhiễu xạ

Nghiên cứu nhằm xây dựng bộ thí nghiệm có khả năng khảo sát được vị trí và sự phân bố cường độ của các vân giao thoa, nhiễu xạ ánh sáng. Bộ thí nghiệm có khả năng truyền nhận dữ liệu cường độ sáng theo vị trí về máy tính cá nhân thông qua công nghệ Bluetooth và hiển thị, xử lí kết quả trên giao diện. Thực hiện một số thí nghiệm về giao thoa, nhiễu xạ ánh sáng để kiểm tra tính ổn định của bộ thí nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 9:27:14 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Đại học: Thiết kế bộ mẫu trò chơi sử dụng cho bảng tương tác hỗ trợ dạy học Hóa học ở trường phổ thông

Nhiệm vụ của khoá luận là nghiên cứu tổng quan về việc sử dụng trò chơi và bảng tương tác hỗ trợ dạy học hóa học. - Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc sử dụng trò chơi tương tác trong dạy học hóa học. Nghiên cứu quy trình thiết kế và sử dụng trò chơi tương tác. Thiết kế bộ mẫu trò chơi tương tác hỗ trợ dạy học hóa học ở trường phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 9:26:38 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng tài liệu tham khảo các kiến thức cơ học lượng tử cho học sinh trung học phổ thông

Bài nghiên cứu này tập trung xây dựng nội dung cho tài liệu tham khảo về cơ học lượng tử cơ bản cho học sinh trung học phổ thông. Nội dung nghiên cứu: Tâm lí học sinh, nội dung kiến thức cơ học lượng tử, các ứng dụng cơ học lượng tử. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 9:26:11 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng xây dựng các chủ đê tích hợp kiến thức Vật lí - Y học – Sinh bậc Trung học phổ thông

Mục tiêu của đề tài là xây dựng được các chủ đề tích hợp kiến thức Vật lí – Y học – Sinh học bậc Trung học phổ thông để củng cố kiến thức Vật lí và Sinh học, bổ sung các kiến thức Y học và các kĩ năng cần thiết trong cuộc sống. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 9:25:37 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Vận dụng quy trình 6E trong dạy học Vật lý trung học cơ sở theo định hướng STEM thông qua chủ đề năng lượng gió

Nhiệm vụ của khoá luận là tìm hiểu hệ thống lý thuyết về mô hình dạy học 6E kết hợp dạy học theo định hướng STEM và quy trình thiết kế kỹ thuật. Phân tích và xây dựng nội dung chủ đề Năng lượng gió trong chương trình THCS và THPT. Thiết kế tổ chức dạy học chủ đề STEM về Năng lượng gió theo quy trình dạy học 6E. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 9:25:09 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Chế tạo và sử dụng buồng sương Wilson trong dạy học bài

Nội dung chính của khoá luận là Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của hoạt động ngoại khóa trong dạy học vật lí. Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của năng lực thực nghiệm. Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn thí nghiệm vật lí. Điều tra thực trạng về việc sử dụng các thí nghiệm liên quan tới chương Vật lí hạt nhân và nguyên tử lớp 12 ở trưởng THPT. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 9:23:24 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Biên soạn hệ thống lý thuyết và bài tập phần đạo hàm và vi phân của hàm nhiều biến cho giáo trình giải tích 2

Đề tài nhằm hoàn thiện ý tưởng một giáo trình Giải tích bằng tiếng Việt có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên vật lý – Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của khoá luận này.

10/15/2021 9:22:07 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Xây dựng tài liệu điện tử hướng dẫn sinh viên sử dụng phần mềm microsoft powerpoint và activinspire để thiết kế các hoạt động dạy học tương tác trong dạy học hóa học ở trường phổ thông

Nhiệm vụ của đề tài là nghiên cứu tổng quan về dạy học tương tác và dạy học tương tác có sử dụng phương tiện bảng tương tác. Nghiên cứu tổng quan về một số tính năng có thể dùng để thiết kế hoạt động dạy học tương tác của phần mềm MS Powerpoint (2016) và Activinspire, và trang web site.google.com để thiết kế tài liệu học tập điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 9:21:11 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Thiết kế và sử dụng bộ câu hỏi đánh giá sự phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn của học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông

Mục tiêu của đề tài là thiết kế và sử dụng bộ câu hỏi đánh giá NL vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn của HS lớp 12 trường THPT, góp phần nâng cao chất lượng dạy học hóa học ở trường THPT nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 9:20:03 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Phương pháp toán tử FK giải phương trình Schrödinger cho Exciton hai chiều trong điện trường đều

Nội dung chính của đề tài là tìm hiểu tổng quan. Thiết lập Hamiltonian của hệ và đưa về dạng toán tử sinh hủy. Xây dựng bộ hàm sóng cơ sở và tính toán các yếu tố ma trận. Sử dụng ngôn ngữ lập trình FORTRAN để tìm nghiệm số chính xác. Phân tích, so sánh, nhận xét kết quả. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 9:19:30 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Đường tán sắc của exciton-polariton hai chiều trong tương tác với phonon âm học

Khoá luận này trình bày các phương pháp tính toán được sử dụng để chéo hoá Hamiltonian mô tả sự tương tác giữa polariton và phonon âm học, cụ thể là định lý Floquet. Tìm hiểu về hình thức luận lượng tử hoá lần hai trong cơ học lượng tử, quá trình phát xạ polariton LASER và sóng âm học bề mặt. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 8:48:30 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Nghiên cứu quy trình xác định đồng thời Auramine o và Rhodamine B trong một số mẫu thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng kết nối Detector tử ngoại khả kiến

Đề tài này nhằm mục đích nghiên cứu xây dựng một phương pháp xác định đồng thời hai chất màu Auramine O và Rhodamine B trong thực phẩm và tiến hành phân tích trên một số mẫu thực tế. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của khoá luận này.

10/15/2021 8:47:32 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp Đại học: Tổ chức dạy học một số kiến thức chương Cơ sở của nhiệt động lực học - Vật lý 10 theo định hướng giáo dục STEM

Bố cục của luận văn gồm phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn có 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về dạy học theo định hướng giáo dục STEM; Chương 2 - Tổ chức dạy học một số kiến thức chương cơ sở của nhiệt động lực học – Vật lý 10 theo định hướng giáo dục STEM. Chương 3 - Thực nghiệm sư phạm. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 8:46:07 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Lý thuyết phương trình vi phân phi tuyến và ứng dụng trong việc khảo sát hiện tượng bùng nổ nhiệt trong chất bán dẫn

Khoá luận giới thiệu những phương pháp giải cho những phương trình vi phân phi tuyến đơn giản từ cấp một đến cấp ba và ở phần cuối sẽ tập trung vào khai thác phương trình truyền nhiệt phi tuyến, cụ thể hơn là hiện tượng truyền nhiệt trong chất bán dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 8:45:33 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp Đại học: Động học của nguyên tử siêu lạnh trong bẫy quang học

Mục tiêu của luận văn là khảo sát quá trình động học của nguyên tử 87Rb siêu lạnh trong mạng quang học thông qua nghiên cứu dao động Bloch bằng chương trình giải số phương trình Schr¨odinger phụ thuộc thời gian (TDSE) trong giới hạn của mô hình gần đúng đơn mạng. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 8:43:58 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Xây dựng cơ sở học liệu hỗ trợ dạy học hòa nhập cho học sinh khiếm thị một số kiến thức quang hình học – Vật lí 11 (cơ bản)

Luận văn này xây dựng một cơ sở học liệu phù hợp và tích cực hơn cho HSKT học Quang hình học, nhằm tăng khả năng tiếp thu và giảm bớt những khó khăn, giúp các em nắm rõ kiến thức môn học; đồng thời rút ra những kiến thức bổ ích cho chính bản thân mình, phát triển tư duy, trở thành một người có ích cho gia đình và xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 8:42:52 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Nghiên cứu chuyển động của electron ion hóa từ nguyên tử Rydberg trong trường laser xung cực ngắn

Đề tài Nghiên cứu chuyển động của electron ion hóa từ nguyên tử Rydberg trong trường laser xung cực ngắn với mục tiêu đưa ra lời giải thích chi tiết bằng mô hình cổ điển sự hình thành công thức vị trí điểm dừng phổ HHG được tạo ra từ quá trình tương tác giữa laser xung cực ngắn với nguyên tử Rydberg ở trạng thái chồng chập. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 8:42:10 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Hệ thống hóa các bài toán cơ học lượng tử trong việc giải phương trình Schrodinger ứng với các trường thế năng khác nhau

Đề tài luận văn đưa vào phương pháp Nikiforov–Uvarov để giải và hệ thống lại các bài toán cơ học lượng tử trong việc giải phương trình Schr¨odinger ứng với các hố thế khác nhau. Bên cạnh việc giải để tìm nghiệm (hàm sóng) và trị riêng năng lượng dưới dạng những biểu thức toán học, trong khoá luận cũng sẽ trình bày hình vẽ minh họa cho các kết quả tính được trên phần mền Maple. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 8:41:02 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Tách khối tâm cho bài toán nguyên tử tương tác với từ trường đều

Đề tài này nghiên cứu kĩ về các bước để có thể tách khối tâm cho bài toán nguyên tử. Đối tượng nghiên cứu ban đầu là nguyên tử hydro và heli khi chưa có từ trường. Khi đặt nguyên tử trung hòa trong từ trường, do có sự xuất hiện của thế vector nên toán tử xung lượng của các hạt sẽ bị biến đổi. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 8:40:26 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: So sánh kỹ thuật gamma tán xạ ngược và kỹ thuật gamma truyền qua trong xác mật độ dung dịch bằng chương trình MCNP

Khoá luận này bước đầu tiến hành mô phỏng thí nghiệm gamma tán xạ và gamma truyền qua cho 17 dung dịch và xác định mật độ của chúng. Những kết quả mô phỏng này góp phần xây dựng cơ sở cho tiến hành xác định mật độ các dung dịch trên trong thực nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 8:39:34 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh THPT bằng việc vận dụng thí nghiệm mở thông qua chương “Chất khí” Vật lý 10 cơ bản

Nhiệm vụ của đề tài là nghiên cứu các kiến thức dạy học chương “Chất khí” trong chương trình vật lý 10 cơ bản, các thí nghiệm cần thiết để sử dụng trong dạy học sử dụng thí nghiệm mở, các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm, phương án hướng dẫn thí nghiệm cho học sinh. Tìm hiểu các bài tập thí nghiệm đánh giá được các thành phần năng lực thực nghiệm khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 8:38:40 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp: Vận dụng mô hình dạy học vừa đúng lúc vào dạy chương Các định luật bảo toàn – Vật lí 10 cơ bản

Đề tài này nghiên cứu, vận dụng mô hình dạy học vừa đúng lúc vào việc tổ chức dạy học một số bài chương Các định luật bảo toàn – Vật lí 10 cơ bản nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, rèn luyện tính tự lực học tập và nâng cao chất lượng dạy học. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 8:37:37 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Phương pháp R-matrix cho nghiên cứu hiệu ứng phi định xứ của thế quang học nucleon – hạt nhân

Khóa luận trình bày những cơ sở lí thuyết của bài toán tán xạ, thiết lập và giải phương trình Schrodinger vi tích phân sử dụng thế quang học phi định xứ (NLOMP) bằng phương pháp R-matrix. Và để đánh giá sự phù hợp so với thực nghiệm, khóa luận so sánh các kết quả thu được từ phương pháp R-matrix với dữ liệu thực nghiệm từ IAEA. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 8:36:53 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Thiết kế mô hình Mặt trời – Trái đất – Mặt trăng phục vụ giảng dạy thiên văn học cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở

Mục đích của đề tài là xây dựng được mô hình mô phỏng chuyển động tương đối của Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng với kích thước, vị trí, khoảng cách và tốc độ quay phù hợp; mô hình nhỏ gọn dễ quan sát cho các nhóm học; có hiển thị tốc độ quay lên LCD trong hộp điều khiển và các nút nhấn giúp người sử dụng dễ thực hiện các thao tác đơn giản. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 8:36:04 PM +00:00

Khoá luận tốt nghiệp Đại học: Khảo sát các tham số suy giảm của chùm tia gamma theo năng lượng đối với một số loại vật liệu

Đề tài Khảo sát các tham số suy giảm của chùm tia gamma theo năng lượng đối với một số loại vật liệu giúp mở rộng phương pháp xác định hai thông số nguyên tử số hiệu dụng Zeff và mật độ electron hiệu dụng Neff, cho thấy ngoài tính toán lý thuyết và tiến hành thực nghiệm, chúng ta còn có thể dùng phương pháp mô phỏng Monte Carlo để xác định các tham số suy giảm cần thiết. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 8:35:00 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Xây dựng và sử dụng các bài tập thực tiễn tích hợp liên môn trong dạy học phần “Nhiệt học”- Vật lí 10 THPT

Nhiệm vụ của đề tài là tìm hiểu khái niệm về năng lực, năng lực giải quyết vấn đề; các tiêu chí, cấu trúc, mức độ biểu hiện, công cụ đánh giá của năng lực giải quyết vấn đề của HS THPT. Tìm hiểu các khái niệm về thực tiễn, bài tập, bài tập thực tiễn, bài tập thực tiễn tích hợp liên môn; vai trò của các bài tập thực tiễn tích hợp liên môn. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 8:01:41 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Vận dụng phương pháp dạy học theo góc phần Hoá học hữu cơ lớp 11 Trung học phổ thông theo quan điểm dạy học phân hoá

Đề tài Vận dụng phương pháp dạy học theo góc phần Hoá học hữu cơ lớp 11 Trung học phổ thông theo quan điểm dạy học phân hoá nhằm giúp HS cải thiện chất lượng học tập môn Hoá học, đồng thời giúp GV vận dụng hiệu quả phương pháp dạy học theo góc trong dạy học phần hoá học hữu cơ, góp phần thúc đẩy động cơ học tập tích cực và nâng cao kết quả học tập môn Hoá học ở trường PT. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/15/2021 8:00:31 PM +00:00