Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc: Khách sạn du lịch biển Đà Nẵng

Đồ án trình bày khái quát về Ngũ Hành Sơn - Hải Phòng; định hướng phát triển kinh tế xã hội; điều kiện hệ thống kỹ thuật hạ tầng; chức năng sử dụng của công trình khách sạn du lịch biển Đà Nẵng.

5/20/2021 4:43:22 AM +00:00

English-Japanese graduation thesis: How to make a succussful oral presentation

This study is aimed at making a successful presentation for the 1st year students at Haiphong Private University. It includes the participation of 60 the first year English majors who are in their second semester at Haiphong Private University. Some possible solutions are given to help my students overcome those difficulties so as to make a successful a presentation. To be specific, the aims of the study are finding the factors that causes the difficulties for the student in their presentation in order to clarify how to solve difficulties and give some tips for a successful presentation of the 1st year students at Haiphong Private University. To investigate the students' perceptions about the importance of presentation skills in their future work.

5/20/2021 4:43:15 AM +00:00

Graduate thesis in English language: A study of English – Vietnamese translation of journal article abstracts

The study starts with some related concepts in translation to lay the foundation for the research, particularly, the translation methods, procedures and equivalence are of great importance. Then, in the main part, the study comes to investigate the translation of selected journal-article abstracts with focus on their terminology and translation strategies. The main part deals with the strategies of the translation of scientific texts in general and journal-article abstracts in particular.

5/20/2021 4:42:17 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Tìm hiểu thực trạng và đề xuất giải pháp khai thác phát triển du lịch đối với chùa An Phú

Khóa luận thông qua nghiên cứu khảo sát, tiếp cận thực tế đã dặt ra những nhiệm vụ cần thiết là phải nắm rõ tình hình , di vật văn hóa, kiến trúc, cảnh quan trong khuôn viên chùa cũng như là những thực trạng về việc bảo tồn các loại di sản trong chùa và những yếu tố tác động bên ngoài.

5/20/2021 4:41:54 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Thực trạng và giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn Imperial Boat

Khóa luận trình bày lý luận, tổng hợp và phân tích những giải pháp về quản trị nhân lực khách sạn Imperial Boat; thực tiễn tìm hiểu thực trạng về nhân lực khách sạn; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nhân lực của khách sạn trong thời gian tới.

5/20/2021 4:41:37 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Thực trạng và giải pháp khai thác nhà thờ Bác Trạch Thái Bình phục vụ phát triển du lịch

Khóa luận tìm hiểu thực trạng khai thác các công trình đó những năm gần đây; những mặt được và chưa được trong công trình khai thác; đề xuất định hướng phát triển, giải pháp và biện pháp khai thác du lịch hiệu quả với công trình kiến trúc Công giáo của nhà thờ Bác trạch, góp phần phát triển du lịch địa phương nói riêng và cả nước nói chung

5/20/2021 4:40:37 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Tìm hiểu tiềm năng phát triển du lịch ở Y Tý – Lào Cai

Nội dung của khóa luận này là tìm hiểu tiềm năng phát triển du lịch ở Y Tý – Lào Cai; đề xuất định hướng và giải pháp phát triển du lịch ở Y Tý. Mời các bạn cùng tham khảo khóa luận để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

5/20/2021 4:40:30 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chính sách xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh lữ hành tại Công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng

Khóa luận phân tích khảo sát thực trạng hoạt động kinh doanh lữ hành, đánh giá việc triển khai thực hiện chính sách xúc tiến hỗn hợp tại công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng, nhận diện một số thách thức và nguyên nhân tồn đọng trong hoạt động kinh doanh của công ty; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chính sách xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh lữ hành tại công ty du lịch Vietravel chi nhánh Hải Phòng trong thời gian tới.

5/20/2021 4:39:56 AM +00:00

Graduate thesis in English language: A study on English idioms related to parts of body

Idioms are extremely difficult topics and merely well-understood by foreign English learners and even native speakers of English who take the idioms and proverbs for granted because when they use idioms, they do not know if they are using them.

5/20/2021 4:39:40 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động du lịch mùa thấp điểm tại Cát Bà

Mời các bạn cùng tham khảo khóa luận để nắm chi tiết đánh giá tài nguyên du lịch tại khu du lịch Cát Bà; thực trạng và những thiếu sót về dịch vụ phát triển du lịch tại Cát Bà; thực trạng du lịch mùa thấp điểm của đảo Cát Bà; giải pháp phát triển, cung cấp thêm dịch vụ, thu hút khách du lịch mùa thấp điểm.

5/20/2021 4:39:33 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Khai thác các giá trị lịch sử văn hóa để phát triển du lịch tỉnh Bình Định

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận nhằm đánh giá thực trạng khai thác sản phẩm du lịch văn hóa; phát triển du lịch văn hóa Bình Định; bảo tồn di sản văn hóa trong du lịch.

5/20/2021 4:39:06 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Nghiên cứu điều kiện phát triển du lịch sinh thái tại vườn quốc gia Xuân Thủy, Nam Định

Nội dung của khóa luận này tìm hiểu thực trạng du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Nam Định; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy trong thời gian tới.

5/20/2021 4:38:59 AM +00:00

English graduation thesis: A comparison of expression of tenses between English and Vietnamese

Offer some general knowledge of the tenses in each of the languages as well as the contrast between them in their forms and meanings. Describe the current reality of the English tense learning of Vietnamese students at Kien An high school, Hai Phong, thereby recommending solutions to students’ English study and teachers’ methodology of language teaching.

5/20/2021 4:38:52 AM +00:00

Foreign language graduation thesis: How to motivate the first year English nonmajor students at Haiphong private Unversity in listening activities

Investigate the current situation of learning listening skill to the first year English non-major students at Haiphong Private University (HPU). Propose some suggestions to motivate first-year English non-major students in learning listening skill.

5/20/2021 4:38:19 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Khai thác E-marketing (marketing online) trong quảng bá, xúc tiến du lịch - Áp dụng tại công ty cổ phần du lịch Hạ Long, Quảng Ninh

Khóa luận tập trung nghiên cứu các khái niệm cơ bản về EMarketing, chiến lược E-Marketing, cách thức và hiệu quả hoạt động của các công cụ E-Marketing nhằm dùng các khái niệm này làm cơ sở lý luận vững chắc để phân tích trong những nội dung tiếp theo.

5/20/2021 4:37:56 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Tìm hiểu nhu cầu du lịch công vụ của khách Đài Loan tại Hải Phòng

Khóa luận tìm hiểu ưu nhược điểm Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của khách công vụ Đài Loan, sự giao thương kinh tế giữa hai quốc gia và đặc điểm tâm lý của khách công vụ Đài Loan; đề xuất một số giải pháp nhằm nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ phục vụ Du lịch.

5/20/2021 4:37:22 AM +00:00

Graduate thesis in English - Japanese: Improving speaking skill for English non-major freshmen at Haiphong private University

This study is about to help the first year English non-major students at Haiphong Private University improve their speaking skill through many activities and to prepare for them to the basic knowledge of speaking skill with higher requirement for the next graders.

5/20/2021 4:37:05 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vui chơi giải trí tại khu du lịch quốc tế Tuần Châu Hạ Long

Khóa luận tìm hiểu thực tiễn tìm hiểu về chất lượng dịch vụ vui chơi giải trí tại khu du lịch; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vui chơi giải trí tại khu du lịch quốc tế Tuần Châu.

5/20/2021 4:36:58 AM +00:00

English language graduation thesis: Factor afecting speaking skill of first year English major at HPU

The study aims to explore the factor affecting English speaking of the first year English majors at HPU and suggest some main techniques which include the methods of strengthening the teaching of English speaking to help students enhance their English speaking skill. Only in this way, students who are learning English speaking can learn it well so that they can communicate in English fluently.

5/20/2021 4:36:50 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Tiềm năng phát triển du lịch văn hóa tâm linh tại một số nhà thờ Công giáo huyện Xuân Trường, Nam Định

Nội dung của khóa luận gồm 3 chương với các nội dung cơ sở lý luận về du lịch văn hóa tâm linh; tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch văn hóa tâm linh tại một số nhà thờ Công giáo huyện Xuân Trường, Nam Định; định hướng và giải pháp phát triển du lịch văn hóa tâm linh tại một số nhà thờ Công giáo huyện Xuân Trường, Nam Định.

5/20/2021 4:36:17 AM +00:00

English language graduation thesis: How English clubs can be helpful for HPU English majors in improving speaking skill

The data obtained from the questionnaire with 60 students. The findings show that students first-year faced both internal and external challenges, especially the latter ones regarding the limitation of English speaking environment and extracurricular activities. Possible measures are proposed to tackle such challenges in helping students speak English more effectively. The study also show some benefits of English Club in improving student’s Speaking Skill.

5/20/2021 4:36:02 AM +00:00

Graduation course English - Japanese: A study on translation of movie titles from English into Vietnamese

In order to fulfill the study, the following methods are fully employed: Firstly, internet accessing is necessary because it supplies such a large source of information as well as images that all of data relating to the subject of my paper graduation are easily found out.

5/20/2021 4:35:55 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Tiềm năng phát triển du lịch văn hóa tại khu du lịch Đặng Thùy Trâm – Quảng Ngãi

Khóa luận tìm hiểu tiềm năng phát triển du lịch văn hóa tại khu du lịch Đặng Thùy Trâm tỉnh Quảng Ngãi; định hướng, đề ra giải pháp phát triển du lịch văn hóa tại khu du lịch Đặng Thùy Trâm.

5/20/2021 4:35:47 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Thực trạng kinh doanh du lịch và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của hệ thống khách sạn, nhà nghỉ ở Cát Bà

Khóa luận tìm hiểu thực trạng hoạt động kinh doanh du lịch khách sạn nhà nghỉ, nhận diện một số thách thức và nguyên nhân tồn đọng trong hoạt động kinh doanh du lịch ở Cát Bà; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh du lịch khách sạn, nhà nghỉ ở Cát Bà trong thời gian tới.

5/20/2021 4:35:29 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Hải Đăng

Nội dung của khóa luận này là tổng hợp và phân tích những giải pháp về nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Hải Đăng; thực tiễn tìm hiểu về chất lượng dịch vụ tại nhà hàng; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Hải Đăng.

5/20/2021 4:35:03 AM +00:00

English-Japanese graduation thesis: Difficulties in communication of the 1ST English majors at Haiphong management and technology University

The aim of this study is finding out the main problems for students to improve their communication skill in which the study focuses on the reality of the first year English majors' difficulties in English speaking and giving them the suggestions for better communication.

5/20/2021 4:34:56 AM +00:00

10 mẫu bìa Tiểu luận đẹp nhất

Bìa tiểu luận là một phần vô cùng quan trọng không thể thiếu được trong một bài tiểu luận. Việc lựa chọn và tạo ra mẫu bìa tiểu luận đẹp, chuyên nghiệp cũng chính là thể hiện sự đầu tư kỹ lưỡng, sự trân trọng và tâm huyết dành cho bài tiểu luận. Mời các bạn tham khảo 10 mẫu bìa Tiểu luận đẹp nhất mà TaiLieu.Vn tổng hợp dưới đây!

5/20/2021 2:08:40 AM +00:00

8 mẫu kết luận ấn tượng nhất dành cho bài Tiểu luận

Kết luận tiểu luận là phần tóm tắt lại vấn đề nghiên cứu một cách cô đọng, súc tích và khái quát nhất những ý chính bạn đã trình bày trong bài tiểu luận. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm các bước,lưu ý để viết kết luận và một số mẫu kết luận.

5/20/2021 2:08:34 AM +00:00

Hướng dẫn viết lời mở đầu tiểu luận chuẩn nhất

Tài liệu Hướng dẫn viết lời mở đầu tiểu luận được chia sẽ cách viết lời mở đầu tiểu luận và một số mẫu lời mở đầu tham khảo, nhằm giúp các bạn có lời mở đầu hay với dòng văn mạch lạc, thu hút ngay từ đầu. Mời các bạn cùng tham khảo!

5/20/2021 2:08:28 AM +00:00

Cách viết bài tiểu luận thật chi tiết

Để hoàn thành bài tiểu luận đúng quy định chuẩn về cỡ chữ, khoảng cách giữa các dòng, canh lề, kiểu chữ, tiêu đề, trình bày lời cảm ơn, ghi chú, trích dẫn, tài liệu tham khảo… Mời các bạn cùng tham khảo Hướng dẫn viết bài tiểu luận thật chi tiết dưới đây nhé!

5/20/2021 2:08:23 AM +00:00