Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở các trường tiểu học trên địa bàn huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý hoạt động BD GVTH đề xuất các biện pháp quản lý của Hiệu trưởng ở các trường TH đối với công tác bồi dưỡng giáo viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ GVTH. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:41:20 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Biện pháp quản lý công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, xác lập các biện pháp quản lý công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng ở Trường Cao đẳng GTVT II. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:41:10 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản lý đổi mới hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường trung học phổ thông tỉnh Kon Tum

Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất được biện pháp quản lý việc đổi mới hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm nâng cao chất lượng quá trình dạy học tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:40:57 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý dạy học tự chọn ở các trường THPT tỉnh Quảng Ngãi

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn luận văn đề xuất những biện pháp quản lý DHTC ở các trường THPT tỉnh Quảng Ngãi, nhằm góp phần nâng cao chất lượng GD nhà trường.

10/5/2018 10:40:47 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường Trung học phổ thông huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, từ đó đề xuất những biện pháp quản lý hoạt động GDNGLL ở các trường Trung học phổ thông huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trung học phổ thông trên địa bàn huyện Đức Cơ.

10/5/2018 10:40:37 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động Tổ chuyên môn ở các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lý hoạt động TCM ở trường Tiểu học và khảo sát thực tiễn công tác quản lý hoạt động TCM ở các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, có đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động TCM của HT nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động TCM ở các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum hiện nay.

10/5/2018 10:40:27 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh - sinh viên trường Cao đẳng Giao thông vận tải II

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát đánh giá thực trạng công tác quản lý GDĐĐ cho HSSV trường Cao đẳng GTVT II từ đó đề xuất các biện pháp quản lý GDĐĐ cho HSSV góp phần nâng cao ch t lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

10/5/2018 10:40:18 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp quản lý về ĐMPPDH áp dụng ở trường THCS huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:40:08 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý công tác bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn các trường THPT tỉnh Gia Lai

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng NVQL cho đội ngũ TTCM trường THPT tỉnh Gia Lai nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ TTCM và thông qua đó nâng cao chất lượng GD ở các trường THPT Gia Lai trong giai đoạn hiện nay.

10/5/2018 10:39:59 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai

Đề tài “Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn tiếng Anh ở các trường THCS huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai” đề xuất các biện pháp QL thiết thực, hiệu quả và khả thi, nhằm khắc phục những hạn chế trong hoạt động KT-ĐG KQHT môn tiếng Anh, góp phần nâng cao chất lượng học tập (CLHT) môn tiếng Anh ở các trường THCS huyện Chư Prông - tỉnh Gia Lai.

10/5/2018 10:39:49 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý xây dựng tập thể sư phạm trường phổ thông Hermann Gmeiner Đà Nẵng theo hướng tổ chức biết học hỏi

Nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng quản lý xây dựng TTSP hiện nay ở trường phổ thông Hermann Gmeiner Đà Nẵng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp quản lý xây dựng TTSP nhà trường theo hướng xây dựng tổ chức biết học hỏi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

10/5/2018 10:39:39 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động thực tập của sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý hoạt động thực tập (QLHĐTT) của sinh viên Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, luận văn đề xuất những biện pháp quản lý hữu hiệu góp phần nâng cao hiệu quả TT của sinh viên, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường – sinh viên với đơn vị tiếp nhận TT để nâng cao chất lượng đào tạo.

10/5/2018 10:39:29 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý hoạt động GDNGLL tại các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL, đáp ứng mục tiêu phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh các trường PTDTNT.

10/5/2018 10:39:19 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động NCKH của sinh viên đáp ứng yêu cầu phát triển của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

10/5/2018 10:39:09 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Sinh học của học sinh các trường Trung học cơ sở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu: Đề tài đưa ra biện pháp quản lý để góp phần tích cực vào đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:38:59 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động đánh giá học sinh tiểu học trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động đánh giá học sinh tiểu học trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

10/5/2018 10:38:48 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trung học phổ thông tỉnh KonTum

Mục đính nghiên cứu: Đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh tại các trường THPT tỉnh KonTum. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:38:38 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường cho học sinh THCS trên địa bàn thành phố Kon Tum

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng công tác quản lý giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường ở các trường THCS để nhận diện ra được điểm mạnh, hạn chế của vấn đề, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý của Hiệu trưởng đối với hoạt động giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường ở các trường THCS trên địa bàn thành phố Kon Tum.

10/5/2018 10:38:29 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Xây dựng tập thể sư phạm trường THPT trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai theo hướng tổ chức biết học hỏi

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng xây dựng TTSP các trường THPT trên địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, từ đó đề xuất các biện pháp xây dựng TTSP các trường này theo hướng TCBHH. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:38:20 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát thực tế, đánh giá thực trạng công tác CNL của GVCN, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả QL công tác CNLCNL tại các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

10/5/2018 10:38:11 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Hàm sinh bởi các ước số và một số bài toán liên quan

Trong luận văn này tôi sẽ trình bày những tính chất của hàm sinh bởi các ước số và các bài toán ứng dụng quan trọng liên quan của hàm sinh bởi các ước số. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung luận văn.

10/5/2018 10:38:03 AM +00:00

Tiểu luận Lịch sử các học thuyết kinh tế: Học thuyết kinh tế của adam smith

Tiểu luận Lịch sử các học thuyết kinh tế: Học thuyết kinh tế của adam smith trình bày về đôi nét về Adam Smith, đặc điểm phương pháp luận của Adam Smith và những lý luận kinh tế cơ bản của Adam Smith. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:34:05 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động thực tập nghề làm bánh của học sinh Trường nghiệp vụ nhà hàng, thành phố Hồ Chí Minh

Mục đích nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn từ đó đề xuất các biện pháp nhằm quản lý, tổ chức điều khiển hoạt động thực tập nghề làm bánh của học sinh trường Nghiệp vụ Nhà hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

9/25/2018 7:29:03 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Các giải pháp nhằm tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho sinh viên trường Cao đẳng kinh tế - tài chính Thái Nguyên

Mục đích nghiên cứu: Luận giải cơ sở lý luận, thực tiễn về quản lý GDCT, đề xuất những biện pháp quản lý GDCT cho cán bộ, nhân viên nhằm nâng cao chất lượng công tác GDCT và chất lượng tổng hợp của Công ty TECAPRO hiện nay.

9/25/2018 7:28:36 PM +00:00

Luận văn Tiến sỹ Tôn giáo học: Người công giáo Bắc bộ và Nam bộ với kháng chiến chống thực dân Pháp

Mục đích của luận án là Phân tích, chứng minh một cách hệ thống và toàn cảnh về sự kiện người Công giáo tại Bắc Bộ và Nam Bộ tham gia kháng chiến chống lại sự tái chiếm Việt Nam của thực dân Pháp (1945-1954).

9/18/2018 9:50:31 PM +00:00

Luận án Tiến sĩ Văn học Việt Nam: Ảnh hưởng văn học dân gian trong truyện thiếu nhi Việt Nam 1975-2010

Để thực hiện đề tài này, luận án đặt ra những nhiệm vụ nghiên cứu sau: tìm hiểu lịch sử vấn đề nghiên cứu để xác định tính mới của đề tài. Nhận diện, phân tích dấu ấn văn học dân gian trong truyện thiếu nhi đương đại. Lý giải nguyên nhân làm nên hiện tượng tương tác, dung hợp giữa truyện thiếu nhi Việt Nam 1975-2010 với văn học dân gian; phân tích phương thức tiếp nhận văn học dân gian của truyện thiếu nhi Việt Nam giai đoạn này và đánh giá hiệu ứng thẩm mĩ mà văn học dân gian đã đưa đến cho các tác phẩm. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.

9/18/2018 9:38:22 PM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Văn học Việt Nam: Ảnh hưởng văn học dân gian trong truyện thiếu nhi Việt Nam 1975-2010

Tóm tắt luận án: Ảnh hưởng văn học dân gian trong truyện thiếu nhi Việt Nam 1975-2010 có nội dung gồm 4 chương. Chương 1: tổng quan vấn đề nghiên cứu. Chương 2: ảnh hưởng văn học dân gian trong truyện thiếu nhi Việt Nam 1975-2010 - nhìn từ cảm hứng nghệ thuật, cốt truyện và môtip. Chương 3: ảnh hưởng văn học dân gian trong truyện thiếu nhi Việt Nam 1975-2010 - nhìn từ hình tượng nhân vật, không gian nghệ thuật và thời gian nghệ thuật. Chương 4: phương thức tiếp nhận văn học dân gian của truyện thiếu nhi Việt Nam 1975-2010. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.

9/18/2018 9:38:07 PM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ: Mối liên hệ giữa đa trí năng và chiến thuật học từ vựng tiếng Anh của sinh viên Đại học

Tóm tắt luận án: Mối liên hệ giữa đa trí năng và chiến thuật học từ vựng tiếng Anh của sinh viên Đại học có nội dung gồm 5 chương. Chương 1 là chương mở đầu giới thiệu lý do, mục đích nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu và cấu trúc của luận án. Chương 2 trình bày những cơ sở lý luận. Chương 3 giới thiệu về phương pháp nghiên cứu được sử dụng. Chương 4 bàn về các kết quả nghiên cứu cũng như những thảo luận từ những kết quả đó và kết thúc bằng chương 5 kết luận và ngầm định cho việc dạy và học. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.

9/18/2018 9:37:46 PM +00:00

Luận án: Thiết kế, tổng hợp một số sensor huỳnh quang từ dẫn xuất của cyanine và coumarin để xác định biothiol và Hg(II)

Luận án: Thiết kế, tổng hợp một số sensor huỳnh quang từ dẫn xuất của cyanine và coumarin để xác định biothiol và Hg(II) được thực hiện với nhiệm vụ nghiên cứu là: nghiên cứu thiết kế, tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng sensor L từ dẫn xuất của cyanine dựa trên phản ứng tạo phức và phản ứng trao đổi phức, nhằm phát hiện các biothiol và ion Hg(II). Nghiên cứu thiết kế, tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng sensor AMC từ dẫn xuất của coumarin phát hiện các biothiol, dựa trên phản ứng cộng Michael. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.

9/18/2018 9:37:15 PM +00:00

Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học: Từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người trong tục ngữ, ca dao tiếng Hán và tiếng Việt dưới góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận

Luận án tập trung giải quyết những nhiệm vụ cơ bản như: hệ thống hóa các vấn đề NNHTN làm cơ sở lí thuyết trực tiếp cho đề tài; thống kê, phân loại, phân tích các ADYN và HDYN BPCTN. Mô tả miền ý niệm BPCTN trong tiếng Hán và tiếng Việt, xác lập hệ thống ánh xạ và xây dựng mẫu ADYN, HDYN, xác lập sơ đồ hình ảnh, sơ đồ tâm lan tỏa cho các từ ngữ chỉ BPCTN và các biểu thức ngôn ngữ điểm mẫu trong tục ngữ ca dao người Hán và tiếng Việt. Sau khi mô tả hệ thống ánh xạ, mẫu ADYN, HDYN, xác lập sơ đồ tâm lan tỏa, sơ đồ hình ảnh của các từ ngữ chỉ BPCTN qua tục ngữ ca dao tiếng Hán và tiếng Việt, tiến hành so sánh đối chiếu những điểm này trong hai ngôn ngữ.

9/18/2018 9:34:31 PM +00:00