Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Bài thuyết trình môn Mạng thông tin

Bài thuyết trình với các nội dung: giới thiệu về trình duyệt web Firefox; tính năng của trình duyệt web Firefox; hướng dẫn sử dụng trình duyệt Firefox; ưu và nhược điểm của trình duyệt web Firefox. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình.

9/16/2019 8:05:43 AM +00:00

Bài thuyết trình môn Thư viện Điện tử

Bài thuyết trình về đề án xây dựng Thư viện điện tử của một Thư viện công cộng có quy mô như Thư viện tỉnh, về hạng mục máy tính và mạng cho thư viện. Khảo sát về máy tính và mạng máy tính của Thư viện tỉnh Tây Ninh và Thư viện tỉnh Sóc Trăng; áp dụng vào đề án Thư viện công cộng. Để nắm chi tiết các nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình.

9/16/2019 8:05:36 AM +00:00

Bài thuyết trình môn Tra cứu thông tin: Thực hiện yêu cầu tin và nêu rõ nguồn tài liệu tra cứu

Các nội dung của bài thuyết trình trình bày một số câu hỏi của độc giả và cách tìm kiếm thông tin, giải đáp thắc mắc để tham khảo cho các bộ nhân viên Thư viện. Các câu hỏi, thắc mắc được đưa ra: giải thích các thuật ngữ; tóm tắt tiểu sử; địa chỉ chùa Nam Thiện nhất trụ ở Tp.HCM; thời điểm Sông Bé chia thành hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước; mối liên hệ giữa Trần Quốc tảng và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn; diện tích và độ sâu của biển Đen.

9/16/2019 8:02:37 AM +00:00

Bài thuyết trình Unit 8: Academic Library

Presentation with content kinds of people do think academic Libraries serve; name some of the academic Libraries, describe in academic Library; the library often considered to be the most important resource of a University, are all university libraries divided into undergraduate and graduate divisions... To get details about the content, please visit the presentation.

9/16/2019 8:01:52 AM +00:00

Bài thuyết trình Thư viện thiếu nhi

Bài thuyết trình gồm các nội dung: yêu cầu về hình thức và yêu cầu về nội dung của tài liệu đối với tài liệu phục vụ đối tượng thiếu nhi; phân tích rèn luyện, phát triển kỹ năng đọc và lĩnh hội sách để đưa ra một số loại tài liệu khi bổ sung vào thư viện phục vục cho các em thiếu nhi.

9/16/2019 8:01:42 AM +00:00

Bài thuyết trình Marketing trong hoạt động Thông tin – Thư viện

Các nội dung của bài thuyết trình: Marketing khu vực phi lợi nhuận, các mức độ của nhu cầu, nhu cầu thích thú, nhu cầu bí mật. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình.

9/16/2019 8:01:29 AM +00:00

Thuyết trình Giới thiệu sách: Đất và người Sài Gòn

Bài thuyết trình nhằm giới thiệu sách theo chủ đề Đất và người Sài Gòn, nhằm quảng bá hình ảnh con người Sài Gòn xưa và nay đồng thời biên soạn, tóm tắt nội dung tài liệu chủ đề giúp độc giả đễ dàng theo dõi và phát triển, nâng cao văn hóa đọc của mọi người.

9/16/2019 8:01:07 AM +00:00

Tiểu luận tốt nghiệp: Ứng dụng công nghệ thông tin tại Thư viện Quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

Tiểu luận mới mục đích nâng cao hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện tại Thư viện Quận 6 Hồ Chí Minh; hệ thống hoá các vấn đề về cở sở lý luận về việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực trạng việc ứng dụng công nghệ thông tin, giải pháp nhằm nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin tại Thư viện Học viện Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh.

9/16/2019 8:00:03 AM +00:00

Tiểu luận Thư viện Thông tin: So sánh các biểu ghi MARC21 của Thư viện Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh với biểu ghi MARC 21 của Thư viện Quốc hội Mỹ Hoa Kỳ

Nội dung tiểu luận gồm khái quát về biên mục mô tả; Thư viện trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh với công tác biên mục mô tả MARC 21; giải pháp và kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết các nội dung nghiên cứu.

9/16/2019 7:59:53 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Dược học: Ánh giá hiệu quả can thiệp tăng cường sử dụng hợp lý fosfomycin tĩnh mạch tại Bệnh viện Thanh Nhàn

Mục tiêu chính của luận văn trình bày Đánh giá tác động của các can thiệp của Hội đồng Thuốc và điều trị lên tình hình tiêu thụ fosfomycin IV tại bệnh viện Thanh Nhàn. Đánh giá tác động của các can thiệp của Hội đồng Thuốc và điều trị lên việc sử dụng fosfomycin IV. Mời các bạn tham khảo!

9/15/2019 6:39:31 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp học tập đến kết quả học tập của sinh viên trường đại học Trà Vinh

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu lý luận và thực trạng phương pháp học ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh, đề xuất các biện pháp học tập hiệu quả nhằm nâng cao kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh.

9/15/2019 6:10:22 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất phương pháp học từ vựng tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngành tiếng Anh Trường Đại học Trà Vinh

Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng học từ vựng của sinh viên không chuyên tiếng Anh, nêu rõ những vấn đề và tìm ra bản chất của việc học từ vựng của sinh viên. Những thông tin, số liệu được thu thập trong phần khảo sát sẽ được phân tích và từ đó xây dựng phương pháp học tự vựng cho sinh viên.

9/15/2019 6:09:04 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất phương pháp học từ vựng tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngành tiếng Anh Trường Đại học Trà Vinh

Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng học từ vựng của sinh viên không chuyên tiếng Anh, nêu rõ những vấn đề và tìm ra bản chất của việc học từ vựng của sinh viên. Những thông tin, số liệu được thu thập trong phần khảo sát sẽ được phân tích và từ đó xây dựng phương pháp học tự vựng cho sinh viên.

9/15/2019 6:04:57 AM +00:00

xây dựng tiêu chuẩn đánh giá phẩm chất của giảng viên dạy tiếng anh ở bậc cao đẳng và đại học

ội dung nghiên cứu: Tìm hiểu quan điểm của giảng viên và sinh viên về tiêu chuẩn phẩm chất của giảng viên dạy tiếng Anh giỏi ở bậc Cao đẳng và Đại học. Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá. Mời các bạn tham khảo!

9/15/2019 6:03:59 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu bổ sung các môn thể thao tự chọn vào chương trình giảng dạy môn Giáo dục thể chất tại trường Đại học Trà Vinh

Mục tiêu nghiên cứu chính của báo cáo là đề xuất những môn thể thao tự chọn phù hợp với điều kiện thực tế của trường Đại học Trà Vinh. Đề xuất chương trình (hình thức) đào tạo các môn thể thao tự chọn nhằm mang lại hiệu quả trong quá trình giảng dạy. Mời các bạn tham khảo!

9/15/2019 6:03:44 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu thực trạng cận thị học đường và một số yếu tố liên quan đối tượng học sinh trên địa bàn thành phố Trà Vinh năm 2014

Mục tiêu nghiên cứu của báo cáo này là xác định tỷ lệ cận thị ở học sinh tại Thành phố Trà Vinh năm 2014. Mô tả một số yếu tố liên quan tật cận thị ở đối tượng học sinh tại thành phố Trà Vinh năm 2014. Đề xuất một số biện pháp nhằm dự phòng và hạn chế tật cận thị ở học sinh trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Mời các bạn tham khảo!

9/15/2019 6:03:27 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại thành phố Trà Vinh

Trên cơ sở tìm hiểu lí luận, khảo sát và phân tích thực trạng, tiến hành thực nghiệm tác giả tác giả hướng đến hai mục tiêu sau: Mục tiêu 1: Đánh giá thực trạng KNS và hoạt động giáo dục KNS cho học sinh trong các trường Tiểu học tại thành phố Trà Vinh. Mục tiêu 2: Đề xuất biện pháp giáo dục KNS thông qua hoạt động ngoài giờ cho học sinh tiểu học

9/15/2019 6:01:20 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Xây dựng ứng dụng quản lý điểm rèn luyện trực tuyến

Mục tiêu chung: Đáp ứng việc đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên và việc quản lý, khai thác điểm rèn luyện của sinh viên cho cán bộ quản lý. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.

9/15/2019 5:57:22 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Cổng thông tin bản đồ ngôn ngữ dân tộc học (trường hợp tỉnh Trà Vinh)

Đề tài nghiên cứu hướng đến phương pháp và công cụ nghiên cứu về cảnh huống ngôn ngữ một cách linh hoạt và hiện đại, áp dụng công nghệ nhằm thuận lợi cho quá trình tiếp nhận và cập nhật kịp thời các diễn biến ngôn ngữ. Từ đó, hoạt động quản lý dân cư, triển khai thực hiện các chính sách ngôn ngữ, nghiên cứu tình hình ngôn ngữ đang được sử dụng sẽ được hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo!

9/15/2019 5:55:35 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Phương pháp kỷ luật tích cực và kỷ luật không nước mắt cho học sinh Tiểu học

Mục đích nghiên cứu của khóa luận: giới thiệu một số kiến thức và kỹ năng cơ bản của phương pháp kỷ luật tích cực, kỷ luật không nước mắt nhằm thay thế các hình thức trừng phạt, kỷ luật học sinh tiêu cực. Giúp học sinh tự do phát triển khả năng, chủ động trong hành vi và sáng tạo trong các hoạt động tập thể, cá nhân những vẫn đảm bảo được kỷ luật của nhà trường. Giáo viên chủ nhiệm đổi mới cách quản lý học sinh một cách chủ động, khoa học, thay đổi cách xử lý sai phạm của học sinh với thái độ động viên, khuyến khích giúp học sinh có hành vi và thái độ ứng xử đúng. Nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh Tiểu học đồng thời giải quyết được các vấn đề thực tiễn trong trường Tiểu học

8/15/2019 4:26:38 PM +00:00

Human trafficking in the wake of natural disasters: Is the united states any different than third world countries

This research compares the impacts of devastating natural disasters on levels of human trafficking in developed countries to the impacts experienced in third world countries. The two disasters selected for this study were Hurricane Isaac in Louisiana and the Indian Ocean earthquake and tsunami in Indonesia. Factors selected to measure the impacts of the natural disaster include income level, homelessness, and unemployment rates.

7/16/2019 7:11:48 AM +00:00

Tiểu luận: Vị thế và vai trò của ngôi chùa khmer trong đời sống cộng đồng cư dân người Khmer hiện nay

Tiểu luận Vị thế và vai trò của ngôi chùa khmer trong đời sống cộng đồng cư dân người Khmer hiện nay gồm các nội dung chính như: những vấn đề chung, vị thế vai trò của ngôi chùa trong đời sống người khmer. Mời các bạn cùng tham khảo!

7/4/2019 2:45:55 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực tiễn phần hóa học vô cơ lớp 11 để phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực tiễn phần Hóa học vô cơ 11 nhằm phát triển năng lực VDKT cho HS, qua đó góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học hoá học ở trƣờng trung học phổ thông(THPT).

6/9/2019 8:49:25 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Lý luận văn học: Bi kịch trong văn học Việt Nam hiện đại (qua một số tác phẩm tiêu biểu)

Luận án nhằm đạt những mục đích sau đây: Bước đầu khái quát được tiến trình phát triển bi kịch Việt Nam thế kỷ XX, qua việc tìm hiểu đánh giá một số tác phẩm tiêu biểu. Rút ra được hệ thống nhận định, đánh giá về bi kịch trong văn học Việt Nam thế kỷ XX trên các yếu tố cơ bản: Xung đột, nhân vật và sự thanh lọc. Tìm hiểu vấn đề bi kịch trong văn học Việt Nam nhằm minh định các đặc trưng của thể loại, làm rõ thêm những giá trị về nội dung, nghệ thuật của các tác phẩm bi kịch tiêu biểu trong văn học hiện đại...

6/2/2019 10:49:50 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lí luận văn học: Bi kịch tình yêu, hôn nhân trong tiểu thuyết của Lê Lựu

Dựa vào đặc điểm thể loại tiểu thuyết và các tác phẩm, trong đề tài này, đề tài tìm hiểu những chuyển biến về quan niệm con người trong văn học Việt Nam thời kì đổi mới, đi sâu tìm hiểu những bi kịch tình yêu và hôn nhân, nguyên nhân của bi kịch, tìm hiểu cách nhà văn xây dựng bi kịch … trên những trang tiểu thuyết của nhà văn Lê Lựu.

6/2/2019 10:49:41 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Bảo vệ quyền con người của người chưa thành niên phạm tội bằng chế định hình phạt trong Luật hình sự Việt Nam (qua thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang)

Mục đích của Luận văn đó là làm sáng tỏ về mặt lý luận, những vấn đề pháp lý của hệ thống pháp luật Việt Nam có liên quan đến chế định hình phạt trong Luật hình sự Việt Nam đối với NCTN phạm tội, và các văn kiện Luật 6 nhân quyền quốc tế về lĩnh vực này. Đồng thời xem xét thực tiễn áp dụng những quy định nêu trên tại địa bàn tỉnh Hà Giang.

6/2/2019 10:49:31 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Hoạt động áp dụng pháp luật của Tòa án nhân dân trong giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn Hà Nội

Luận văn nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai của Tòa án nhân dân ở thành phố Hà Nội theo pháp luật đất đai (Luật Đất đai năm 2003 và Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành từ 1/7/2014) đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm đảm bảo hiệu quả áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai.

6/2/2019 10:49:23 PM +00:00

Tiểu luận: Tập tục đốt vàng mã tại Việt Nam, lợi và hại

Mục đích nghiên cứu của tiểu luận: Nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quát và khách quan về việc sử dụng vàng mã hiện nay tại Việt Nam. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tiểu luận.

6/2/2019 5:47:26 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Ngữ văn: Nghiên cứu văn bia tỉnh Bắc Giang

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục bài viết của tác giả luận án, Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung của luận án được chia làm 4 chương: Chương 1 - Tổng quan về văn bia và tình hình sưu tầm, bảo tồn, nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án. Chương 2 - Đặc điểm văn bia tỉnh Bắc Giang. Chương 3 - Nghiên cứu một số nội dung lịch sử phản ánh qua VBBG. Chương 4 - Nghiên cứu một số nội dung văn hóa truyền thống phản ánh qua VBBG.

5/19/2019 9:02:15 PM +00:00

Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Hoạt động thương mại và truyền giáo của Bồ Đào Nha tại Ấn Độ, Trung Quốc (thế kỷ XVI - thế kỷ XIX)

Mục tiêu nghiên cứu: Tái hiện một cách chân thực về hoạt động thương mại và truyền giáo của Bồ Đào Nha tại Trung Quốc và Ấn Độ từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX; phân tích cơ sở xác lập, đặc điểm, so sánh sự tương đồng và khác biệt trong hoạt động trên lĩnh vực thương mại và tôn giáo của Bồ Đào Nha ở Ấn Độ, Trung Quốc cũng như đánh giá tác động của các hoạt động này đối với các chủ thể: Bồ Đào Nha, Ấn Độ, Trung Quốc.

5/19/2019 9:01:06 PM +00:00