Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Đồ án tốt nghiệp du lịch: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ tiệc cưới nhà khách Bến Bính Hải Phòng

Đề tài nêu lên thực trạng chất lượng dịch vụ của tiệc cưới Bến Bính. Từ đó, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại tiệc cưới tại nhà khách Bến Bính. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:45:16 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp du lịch: Khai thác và phát triển loại hình du lịch thiện nguyện tại bản Mển - xã Thanh Nưa - huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên

Mục đích chính của đề tài là khai thác và phát triển loại hình du lịch Thiện nguyện ở bản Mển - xã Thanh Nưa - huyện Điện Biên - tỉnh Điện Biên, trên cơ sở tìm hiểu điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, đánh giá tiềm năng khai thác du lịch Thiện nguyện và tình hình phát triển du lịch, từ đó đưa ra một số định hướng và giải pháp nhằm phát triển loại hình du lịch mới mẻ này, cũng góp phần tạo cơ hội việc làm, nâng cao đời sống, tạo điều kiện thoát nghèo cho cộng đồng địa phương.

9/16/2019 9:44:45 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp du lịch: Tìm hiểu một số lễ hội truyền thống tiêu biểu ở huyện Kiến Thụy - Hải Phòng phục vụ phát triển du lịch

Đề tài đi sâu tìm hiểu về một số lễ hội tiêu biểu truyền thống ở huyện Kiến Thụy nhằm tìm ra những giá trị đặc sắc của lễ hội, từ đó góp phần vào việc giới thiệu và bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc. Mặt khác, đề xuất một số định hướng, giải pháp nhằm khai thác có hiệu quả những lễ hội đó phục vụ phát triển du lịch địa phương. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:44:26 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp du lịch: Tìm hiểu điều kiện phát triển du lịch sinh thái ở Na Hang, Tuyên Quang

Đề tài “Tìm hiểu điều kiện phát triển du lịch sinh thái ở Na Hang, Tuyên Quang” nhằm nghiên cứu và đánh giá hoạt động du lịch tại Na Hang, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển du lịch, nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường tự nhiên của địa phương, góp phần tăng hiệu quả kinh tế xóa đói giảm nghèo , nâng cao đời sống cho người dân địa phương.

9/16/2019 9:44:01 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp du lịch: Giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp ở huyện Mù Cang Chải - Yên Bái

Mục tiêu chung: Đề xuất các giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp thông qua việc đánh giá thực trạng phát triển du lịch nông nghiệp của huyện Mù Cang Chải cùng với việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của du lịch nông nghiệp tại đây.

9/16/2019 9:43:38 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp du lịch: Thực trạng và giải pháp đối với công tác quản trị nhân lực tại khách sạn Hải Đăng Plaza

Mục đích của đồ án là tìm hiểu công tác quản trị nhân lực trong khách sạn Hải Đăng Plaza cũng như đưa ra các giải pháp nhằm, hoàn thiện công tác quản trị nhân lực khách sạn, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách sạn.

9/16/2019 9:43:21 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp du lịch: Tìm hiểu và khai thác văn hóa Then của người Tày tại huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh phục vụ du lịch

Đề tài giới thiệu chi tiết về Văn hóa Then và tiềm năng khai thác du lịch nó. Đưa ra các phương án phục hồi và bảo tồn văn hóa của người Tày tại huyện Bình Liêu. Kiến nghị với chính quyền cao cấp, ngành du lịch, văn hóa, và các ngành có liên quan phối hợp chỉ đạo, nhằm bảo tồn, khai thác các giá trị văn hóa của tộc người Tày nhằm phát triển văn hóa.

9/16/2019 9:42:58 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp du lịch: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của một số công ty du lịch hoạt động tại khu vực Vịnh Hạ Long

Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu, phấn tích, đánh giá thực trạng hoạt động du lịch tại VHL từ khi được công nhận cho đến nay. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của một số công ty hoạt dộng tại khu vực VHL.

9/16/2019 9:42:42 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp du lịch: Thực trạng và giải pháp phát triển loại hình du lịch sinh thái tại Tràng An, Ninh Bình

Mục đích nghiên cứu: Dựa trên những kiến thức đã được học và trải nghiệm về khái niệm DLST để nghiên cứu thực trạng và phát triển DLST tại Tràng An để nhằm quảng bá địa danh của Việt Nam đến với nhiều du khách trong và ngoài nước hơn. Và quan trọng hơn là tìm hiểu về cách khai thác du lịch của địa phương để từ đó xác định được hướng khai thác tốt nhất cho danh thắng, song song đó cũng đưa ra một số biện pháp phát triển kinh tế và biện pháp bảo vệ môi trường cho Tràng An.

9/16/2019 9:42:27 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp du lịch: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ở nhà hàng Tuấn Bảo

Mục tiêu nghiên cứu của đồ án là điều tra thu thập ý kiến đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ ăn uống của nhà hàng Tuấn Bảo, từ đó đánh giá đúng thực trạng chất lượng dịch vụ ăn uống của nhà hàng Tuấn Bảo. Từ việc đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ, đưa ra các giải pháp cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống của nhà hàng Tuấn Bảo.

9/16/2019 9:42:09 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp du lịch: Hoạt động xúc tiến du lịch Hải Phòng chào đón 1000 năm Thăng Long

Mục tiêu nghiên cứu của đồ án tốt nghiệp là khảo sát những điều kiện cơ bản trong quá trình xúc tiến kinh doanh du lịch của Hải Phòng. Phân tích kết quả và hiệu quả trong kinh doanh du lịch thu hút khách du lịch của Hải Phòng. Trên cơ sở những nhận xét trên, kết luận được rút ra từ những phân tích trên đề tài sẽ đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác xúc tiến du lịch ở Hải Phòng đem lại cũng như những điểm mạnh, những hạn chế từ đó nhằm tăng cường khả năng thu hút khách đến Hải Phòng ngày một nhiều hơn.

9/16/2019 9:41:49 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp du lịch: Tìm hiểu các giá trị tài nguyên nhân văn tại khu vực đảo Hà Nam - Yên Hưng - Quảng Ninh

Đồ án tốt nghiệp mong muốn được góp phần nhỏ bé của mình vào vấn đề làm thế nào để khai thác tốt các giá trị tài nguyên nhân văn một cách hiệu quả nhất để đảo Hà Nam sẽ là một điểm đến lý tưởng của khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:41:26 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp du lịch: Lễ hội Báo Slao ở xã Quốc Khánh với phát triển du lịch văn hóa ở Trạng Định, Lạng Sơn

Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu về đặc điểm và các hình thức sinh hoạt văn hoá trong lễ và hội Báo slao ở xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, Lạng Sơn, gắn hoạt động lễ hội với kinh tế xã hội của địa phương trong đó có hoạt động du lịch. Cung cấp một hệ thống tư liệu về lễ và hội tại lễ hội Báo slao. Trình bày quá trình diễn biến lễ hội rút ra những giá trị văn hoá tiêu biểu, đề xuất những vấn đề cần bảo tồn phát huy và định hướng phát triển kinh tế du lịch trên địa bàn xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định nói riêng, Lạng Sơn nói chung.

9/16/2019 9:41:07 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp du lịch: Giải pháp phát triển du lịch biển đảo Cô Tô - Quảng Ninh

Trên cơ sở tổng cơ sở lý luận về loại hình du lịch biển, đảo đề tài nhằm mục đích đánh giá tiềm năng, thực trạng khai thác du lịch biển đảo. Từ đó đưa ra một số giải pháp trước mắt và lâu dài để thu hút khách du lịch và khai thác hợp lý biển đảo tại đảo Cô Tô.

9/16/2019 9:40:45 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Văn hóa du lịch: Khai thác Festival trà Thái Nguyên phục vụ phát triển du lịch

Mục tiêu của đề tài: Tổng quan về việc khai thác văn hóa trà trong hoạt động du lịch. Đánh giá khả năng khai thác Festival trà Thái Nguyên phục vụ phát tiển du lịch. Đề xuất những giải pháp nhằm khai thác tốt hơn những giá trị của Festival trà Thái Nguyên phục vụ phát triển du lịch.

9/16/2019 9:40:22 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Văn hóa du lịch: Một số giải pháp phát triển hoạt động du lịch tại huyện Ba Vì –TP Hà Nội

Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá đúng tiềm năng, hiện trạng khai thác tài nguyên phục vụ hoạt động du lịch của vùng, từ đó đi sâu tìm hiểu nguyên nhân và đề ra một số giải pháp nhằm phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả kinh tế của hoạt động du lịch tại huyện Ba Vì.

9/16/2019 9:40:02 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Văn hóa du lịch: Khai thác cụm đền và lễ hội đền tại Tràng Kênh - Minh Đức - Thuỷ Nguyên phục vụ phát triển du lịch

Mục tiêu của khóa luận: Tổng quan về tình hình khai thác các đền và lễ hội đền phục vụ du lịch Đánh giá khả năng khai thác đền Tràng Kênh và lễ hội Tràng Kênh phục vụ hoạt động du lịch. Đề xuất những giải pháp nhằm khai thác tốt hơn những giá trị của Tràng Kênh phục vụ phát triển du lịch. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:39:23 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Văn hóa du lịch: Khai thác di tích chùa Keo ở Thái Bình phục vụ phát triển du lịch

Đề tài nhằm mục đích nghiên cứu, tìm hiểu di tích chùa Keo tại tỉnh Thái Bình để thấy được một cách tổng thể nhất những giá trị của công trình này về lịch sử, về kiến trúc, về lễ hội cổ truyền và đặc biệt là những giá trị tiềm năng có thể khai thác cho du lịch.

9/16/2019 9:39:04 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Văn hóa du lịch: Tìm hiểu dịch vụ ăn uống tại khách sạn Monaco Hải Phòng

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hoá cơ sở lý luận về khách sạn, kinh doanh khách sạn,hiệu quả kinh doanh và hiệu quả kinh doanh khách sạn, hiệu quả kinh doanh dịch vụ ăn uống trong khách sạn, để từ đó có cái nhìn tổng quát về những vấn đề này. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:38:46 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Văn hóa du lịch: Đề xuất các giải pháp góp phần bảo tồn và phát triển “Thăng Long Tứ trấn” thành sản phẩm du lịch đặc thù của Hà Nội

Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu và đưa ra những đánh giá về những giá trị văn hóa - lịch sử quý báu cũng như hiện trạng khai thác kinh doanh du lịch của Thăng Long Tứ trấn, từ đó nhấn mạnh khả năng phục vụ du lịch tâm linh trên địa bàn Hà Nội, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển Thăng Long Tứ trấn trở 12 thành sản phẩm du lịch đặc thù của Hà Nội, thu hút du khách đến với di tích văn hóa tâm linh ngày càng nhiều hơn.

9/16/2019 9:38:27 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Văn hóa du lịch: Tìm hiểu loại hình du lịch phượt trong giới trẻ hiện nay - khảo sát qua một số điểm du lịch tiêu biểu tại Tây Bắc

Đề tài tiến hành nghiên cứu các vấn đề lí luận chung về Du lịch phượt trong và ngoài nước, tìm hiểu thực trạng thị trường khách du lịch Phượt tại Việt Nam, đặc biệt với đối tượng khách là giới trẻ và vai trò của thị trường khách này trong phát triển du lịch, đồng thời phân tích đánh giá thực trạng khai thác loại hình Du lịch phượt tại khu vực Tây Bắc Việt Nam thời gian gần đây.

9/16/2019 9:38:00 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp ngành Văn hóa du lịch: Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại khách sạn Classic Hoàng Long

Mục tiêu của đề tài là phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại khách sạn Classic Hoàng Long. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:37:40 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp ngành Văn hóa du lịch: Tìm hiểu điều kiện phát triển loại hình du lịch mạo hiểm tại Hà Giang

Đề tài này nhằm mục đích giới thiệu về một loại hình du lịch còn khá mới mẻ ở nước ta - du lịch mạo hiểm, đồng thời tìm hiểu các điều kiện phát triển loại hình du lịch này ở tỉnh Hà Giang để khẳng định đây là một nơi đầy tiềm năng để phát triển loại hình du lịch này.

9/16/2019 9:37:13 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Văn hóa du lịch: Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức và quản lý lễ hội Chọi Trâu Đồ Sơn - Hải Phòng

Mục đích nghiên cứu đề tài: Tìm hiểu, đánh giá thực trạng và sự phát triển của Lễ hội Chọi Trâu Đồ Sơn, qua đó tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu trong công tác tổ chức và quản lý. Từ đó đề xuất các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng tổ chức và quản lý lễ hội, nâng cao giá trị tinh thần, nét đẹp truyền thống của lễ hội; bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc phục vụ phát triển du lịch lễ hội.

9/16/2019 9:36:51 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Văn hóa du lịch: Giải pháp phát triển loại hình du lịch homestay theo hướng bền vững tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long - Ninh Bình

Mục đích: Tìm hiểu các điều kiện và thực trạng phát triển loại hình du lịch homestay tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long - Ninh Bình, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển loại hình du lịch homestay theo hướng bền vững tại Vân Long.

9/16/2019 9:36:30 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Văn hóa du lịch: Giải pháp bảo tồn và khai thác nghệ thuật múa rối nước truyền thống tại làng Nhân Mục, xã Nhân Mục, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng cho phát triển du lịch

Mục tiêu của đề tài là đề xuất giải pháp bảo tồn và khai thác nghệ thuật múa rối nước truyền thống tại làng Nhân Mục, xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng cho phát triển du lịch. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:36:07 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Văn hóa du lịch: Khai thác các giá trị của Thăng Long Tứ Trấn phục vụ phát triển du lịch tôn giáo tín ngưỡng

Phần nội dung khóa luận bao gồm 3 chương : Chương 1 - Cơ sở lý luận về du lịch tôn giáo tín ngưỡng, chương 2 - Hiện trạng khai thác các giá trị của Thăng Long Tứ Trấn (Hà Nội) phục vụ phát triển du lịch tôn giáo tín ngưỡng và chương 3. Một số giải pháp và kiến nghị. Mời các bạn tham khảo!

9/16/2019 9:35:49 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Khai thác các giá trị của Chùa Ba Vàng (Uông Bí - Quảng Ninh) phục vụ phát triển du lịch văn hóa

Mục đích: Chỉ ra các giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh của chùa Ba Vàng(Uông Bí – Quảng Ninh) phục vụ phát triển du lịch văn hóa. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung đồ án.

9/16/2019 9:35:23 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp ngành Việt Nam học: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing thu hút khách du lịch nội địa của công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thái Bình Dương

Mục tiêu nghiên cứu: Đề tài đề xuất một số giải pháp và kiến nghị có tính khả thi trong việc thu hút khách du lịch nội địa có thể áp dụng cho Công ty Du lịch Dịch vụ Thái Bình Dương nhằm đóng góp một phần nhỏ ý kiến của cá nhân em cho sự phát triển của Công ty. Mời các bạn tham khảo1

9/16/2019 9:30:49 AM +00:00

Bài thuyết trình môn Tìm tin

Bài thuyết trình giải đáp câu hỏi về tìm kiếm thông tin, lựa chọn, mô tả và ghi lại địa chỉ của 20 tài liệu tra cứu và ấn phẩm thông tin, trong đó có: 5 tài liệu chỉ đạo, 5 từ điển, bách khoa toàn thư, 5 cẩm nang, sổ tay tra cứu, 5 ấn phẩm thông tin. Để nắm chi tiết nội dung, mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình.

9/16/2019 8:06:00 AM +00:00