Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở lí luận và thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên của các trung tâm GDTX cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đề xuất một số biện pháp cải tiến công tác quản lý đội ngũ giáo viên của trung tâm GDTX cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:55:50 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý công tác bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn Trường THCS trên địa bàn Quận Sơn trà, thành phố Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu của luận văn là: Nghiên cứu đề xuất biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng 2 TTCM của Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục ở các trường THCS trên địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:55:41 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động đào tạo nghề, lao động nông thôn tại Trung tâm dạy nghề tỉnh Kon Tum

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất biện pháp quản lý đào tạo nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề (ĐTN) cho lao động nông thôn (LĐNT) tại các trung tâm trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:55:30 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động KT-ĐG kết quả học tập của SV phù hợp với thực tiễn của Trường Đại học Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường trong giai đoạn mới.

10/5/2018 10:55:20 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, xác lập các biện pháp quản lý công tác TĐG trong KĐCLGD ở Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:55:11 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia tại huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất các biện pháp quản lý xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia của huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:55:01 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động dạy nghề cho học sinh THPT tại trường Cao đẳng nghề Gia Lai

Luận văn nghiên cứu và hệ thống những vấn đề cơ bản về quản lý hoạt động DNPT, trên cơ sở đ đề xuất các biện pháp QL hoạt động dạy nghề phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy nghề ph thông ở trường Cao đẳng nghề Gia Lai. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:54:51 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh các trường THPT thành phố Quảng Ngãi

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động GDPL cho HS góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh các trường THPT thành phố Quảng Ngãi.

10/5/2018 10:54:41 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Mục tiêu nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý HĐDH tiếng Anh, đề xuất các biện pháp quản lý HĐDH tiếng Anh ở các trường THCS vùng KTXH ĐBKK huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai nhằm nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh của nhà trường.

10/5/2018 10:54:32 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh hiện nay

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng công tác quản lý giáo dục đạo đức cho HS ở các trường THCS, từ đó đề xuất cho cán bộ quản lý cấp trường những biện pháp quản lý GDĐĐ nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS các trường THCS trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:54:22 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý công tác giáo dục sức khoẻ sinh sản cho học sinh THCS huyện Hoà Vang thành phố Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng quản lý công tác giáo dục SKSS cho học sinh các trường THCS trên đia bàn 2 huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, luận văn đề xuất các biện pháp quản lý công tác giáo dục SKSS cho học sinh THCS.

10/5/2018 10:54:13 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý đào tạo nghề cho học sinh dân tộc thiểu số tại trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam trong bối cảnh hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất các biện pháp quản lý đào tạo cho học sinh dân tộc thiểu số học tại trường Trung cấp nghề Nam Quảng Nam. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:54:04 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý công tác đào tạo từ xa của Trường Đại học Trà Vinh trong giai đoạn hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng công tác quản lý đào tạo từ xa đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả ĐTTX tại Trường Đại học Trà Vinh trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:53:54 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý thiết bị dạy học tại Trường Đại học Trà Vinh trong giai đoạn hiện nay

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu lý luận, nhận diện thực trạng công tác quản lý thiết bị dạy học trong nhà trường, đề xuất các biện pháp quản lý hợp lý, khoa học nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thiết bị dạy học tại Trường Đại học Trà Vinh trong giai đoạn hiện nay

10/5/2018 10:53:45 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Dự báo phát triển đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2012 - 2020

Nội dung luận văn gồm có 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận dự báo phát triển đội ngũ giáo viên. Chương 2 - Thực trạng giáo dục Trung học phổ thông và đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông tỉnh Trà Vinh. Chương 3 - Dự báo nhu cầu phát triển giáo viên Trung học phổ thông tỉnh Trà Vinh đến năm 2020. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:53:36 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Trà Vinh

Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất các biện pháp QL hoạt động này theo hướng đẩy mạnh công tác NCKH và nâng cao chất luợng NCKH của GV của nhà trường. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:53:27 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Quản lý quá trình đào tạo tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và QLQTĐT theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, tiến hành đánh giá thực trạng công tác QLQTĐT cử nhân hệ chính quy tại Trường CĐ CNTT hữu nghị Việt – Hàn theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, đồng thời đề xuất các biện pháp QLQTĐT tại Trường CĐ CNTT hữu nghị Việt – Hàn theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

10/5/2018 10:53:18 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý quá trình giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên Trường Đại học Trà Vinh trong giai đoạn hiện nay

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, khảo sát thực trạng quản lý quá trình GDCTTT cho SV ở Trường Đại học Trà Vinh, đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

10/5/2018 10:53:08 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh ở Trường Đại học Trà Vinh

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở khảo sát thực trạng quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh ở Trường Đại học Trà Vinh, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

10/5/2018 10:52:59 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Giao thông Vận tải II

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất một số biện pháp quản lý đội ngũ giảng viên của trường Cao đẳng Giao thông Vận tải II đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện của giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

10/5/2018 10:52:48 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo của Trường Đại học Trà Vinh

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn đề xuất những biện pháp quản lý hoạt động LKĐT của Trường ĐH Trà Vinh nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động LKĐT của nhà trường.

10/5/2018 10:52:39 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý tổ chuyên môn ở trường trung học cơ sở quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu đề xuất biện pháp quản lý tổ chuyên môn của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

10/5/2018 10:52:30 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Quản lý hoạt động dạy học ở trường Trung cấp nghề Việt - Úc Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu: Xây dựng các biện pháp quản lý HĐDH học đáp ứng được đặc thù các nghề du lịch và dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường TCN Việt – Úc. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:52:20 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh ở Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng quản lý chất lượng dạy học tiếng Anh ở Trường trung cấp nghề Quảng Ngãi, đề xuất các biện pháp QLCL dạy học môn tiếng Anh ở Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện nay.

10/5/2018 10:52:11 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý công tác kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh tại Trường Trung cấp nghề Việt Á

Qua nghiên cứu lý luận, thực tiễn về công tác kiểm tra – đánh giá và thực trạng quản lý công tác kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh tại Trường Trung cấp nghề Việt Á. Trên cơ sở đó, đề xuất các biện pháp để quản lý kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh tại Trường trong giai đoạn hiện nay.

10/5/2018 10:52:01 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý phương tiện dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất các biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện dạy học, góp phần đổi mới phương pháp dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:51:52 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng công tác quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh THPT, đề xuất những biện pháp quản lý giáo dục đạo đức nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh của các trường THPT.

10/5/2018 10:51:43 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục thể chất Trường Cao đẳng công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng công tác quản lý hoạt động GDTC của Trường Cao đẳng CNTT Hưu nghị Việt - Hàn, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động GDTC nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học môn GDTC tại trường. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:51:35 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng cán bộ cơ sở tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất những biện pháp QL công tác bồi dưỡng cán bộ cơ sở tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:51:25 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề tại trường Cao đẳng nghề số - Bộ quốc phòng trong giai đoạn hiện nay

Mục đích nghiên cứu của luận văn là: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn đề xuất biện pháp phát triển ĐNGV dạy nghề tại Trường Cao đẳng nghề số 5 - Bộ Quốc phòng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề của Nhà trường, đáp ứng y u cầu đào tạo nguồn nhân lực hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 10:51:15 AM +00:00