Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Đặc điểm tiểu thuyết Nguyễn Đình Chính nhìn từ lý thuyết phân tâm học

Luận văn nhằm mục đích khẳng định những đóng góp mới mẻ trong tư duy nghệ thuật cũng như phong cách nhà văn. Qua đó khẳng định giá trị nhân văn và những đóng góp đáng ghi nhận của tiểu thuyết Nguyễn Đình Chính vào tiến trình cách tân tiểu thuyết Việt Nam đương đại.

10/5/2018 1:35:25 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Tác giả hàm ẩn trong tiểu thuyết Nguyễn Việt Hà

Luận văn gồm có ba chương: Chương 1 - Tu từ học tiểu thuyết và tiểu thuyết Nguyễn Việt Hà. Chương 2 - Tác giả hàm ẩn và người kể chuyện, trong tiểu thuyết Nguyễn Việt Hà. Chương 3 - Tác giả hàm ẩn và điểm nhìn trần thuật trong tiểu thuyết Nguyễn Việt Hà. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 1:35:15 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Đặc điểm nghệ thuật truyện thơ Nôm khuyết danh

Luận văn sẽ đề cập đến nguồn gốc, mô hình cốt truyện, kết cấu tác phẩm, đặc điểm hình tượng nghệ thuật và ngôn từ nghệ thuật của truyện thơ Nôm khuyết danh. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 1:35:05 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Quan niệm nghệ thuật của Phan Khôi qua một số sáng tác trước năm 1945

Nội dung chính của luận văn gồm có 3 chương: Chương 1 - Phan Khôi – bậc trí giả buổi giao thời. Chương 2 - Những quan niệm nghệ thuật nổi bật của Phan Khôi Chương 3 - Những đặc điểm nổi bật biểu hiện quan niệm nghệ thuật của Phan Khôi. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 1:34:55 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Nhân vật nữ trong truyện ngắn Võ Thị Xuân Hà

Luận văn gồm 3 chương: Chương 1 - Truyện ngắn Võ Thị Xuân Hà trong dòng chảy truyện ngắn nữ Việt Nam đương đại. Chương 2 - Những đặc điểm nổi bật của nhân vật nữ trong truyện ngắn Võ Thị Xuân Hà. Chương 3 - Nghệ thuật xây dựng nhân vật nữ trong truyện ngắn Võ Thị Xuân Hà. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 1:34:45 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Thế giới nghệ thuật tiểu thuyết Lê Khâm qua Bên kia biên giới và Trước giờ nổ súng

Luận văn được triển khai thành 3 chương: Chương 1 - Về khái niệm thế giới nghệ thuật và hành trình sáng tác của Lê Khâm. Chương 2 - Bức tranh hiện thực và hình tượng nhân vật trong Bên kia biên giới và Trước giờ nổ súng. Chương 3 - Những phương thức nghệ thuật nổi bật trong Bên kia biên giới và Trước giờ nổ súng. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 1:34:36 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý của Hiệu trưởng đối với công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Mục đích nghiên cứu của luận văn là đề xuất các biện pháp QL công tác GDĐĐ cho HS của Hiệu trưởng góp phần nâng cao chất lượng GDĐĐ cho HS ở các trường THPT trên địa bàn huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 1:25:51 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý công tác đào tạo ở Trường Chính trị Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện nay

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý công tác đào tạo ở Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi, đề xuất biện pháp quản lý công tác đào tạo của Trường nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 1:25:40 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng trường THPT các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi

Mục đích nghiên cứu: Qua việc nghiên cứu lý luận và thực trạng về quản lý HĐDH trường THPT các huyện miền núi, tỉnh Quảng Ngãi tác giả đề xuất các biện pháp quản lý HĐDH của Hiệu trưởng một cách phù hợp, sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy học của các trường khu vực này. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 1:25:30 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý quá trình đào tạo tại trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay

Mục đích nghiên cứu của luận văn là đề xuất biện pháp quản lý quá trình đào tạo tại Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 1:25:21 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm ở trường Phổ thông dân tộc nội trú Tỉnh Quảng Ngãi

Mục đích nghiên cứu của luận văn là: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, khảo sát thực trạng quản lý của HT luận văn đề xuất các biện pháp quản lý ñội ngũ GVCN các trường 4 phổ thông DTNT trên ñịa bàn huyện miền núi Tỉnh Quảng Ngãi. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 1:25:11 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông tỉnh Quảng Ngãi

Mục đích nghiên cứu: Từ kết quả nghiên cứu lý luận và khảo sát, ñánh giá thực trạng của vấn đề nghiên cứu, luận văn ñề xuất các biện pháp QL hoạt ñộng GDHN của HT các trường THPT tỉnh Quảng Ngãi hiện nay.

10/5/2018 1:25:01 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT Nguyễn Hiền, Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu lý luận và thực trạng nhằm xác định các biện pháp HĐGDNGLL để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 1:24:52 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo tại Trung tâm Phát triển Phần mềm, Đại học Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thông qua việc khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động đào tạo của Trung tâm PTPM, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động đào tạo nhằm nâng cao chất lượng ñào tạo của Trung tâm PTPM trong giai ñoạn hiện nay.

10/5/2018 1:24:36 PM +00:00

Đề tài: Giáo dục hành vi văn hóa thông qua hoạt động làm quen tác phẩm văn học cho trẻ 5-6 tuổi

Mục đích nghiên cứu thực hiện nghiên cứu này tôi hướng tới mục đích: Thông qua thực trạng giáo dục hành vi văn hoá cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học tại trường mầm non Xuân Lộc. Để đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao việc giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học tại các trường mầm non.

10/5/2018 12:55:37 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Tư tưởng Nguyễn Đức Đạt qua tác phẩm “Nam Sơn tùng thoại

Mục tiêu: Trên cơ sở phân tích và luận giải nội dung chủ yếu của tác phẩm Nam Sơn tùng thoại, luận văn trình bày những tư tưởng cơ bản của Nguyễn Đức Đạt về triết học, chính trị - xã hội, đạo đức, văn hóa, giáo dục và ý nghĩa của nó trong lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam thế kỷ XIX.

10/5/2018 11:21:57 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức vào việc thực hành đạo đức cho cán bộ công chức tỉnh Quảng Nam hiện nay

Mục tiêu trên cơ sở nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và thực hành đạo đức của cán bộ công chức tỉnh Quảng Nam hiện nay. Luận văn đưa ra phương hướng và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hành đạo đức cho cán bộ công chức tỉnh Quảng Nam.

10/5/2018 11:21:27 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo cụm gối đỡ dùng cho động cơ DC cỡ nhỏ

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Tính toán,thiết kế máy lắp ráp comi ở Công ty TNHH Mabuchi Đà Nẵng. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

10/5/2018 11:21:17 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Ảnh hưởng học thuyết Âm dương, Ngũ hành đến đời sống văn hóa tinh thần người Việt hiện nay

Luận văn tìm hiểu ảnh hưởng của học thuyết Âm dương, Ngũ hành đến đời sống văn hoá tinh thần người Việt. Trên cơ sở đó xây dựng các giải pháp để phát huy giá trị tích cực và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của học thuyết này nhằm xây dựng đời sống văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 11:20:30 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Quan điểm lịch sử, cụ thể với vấn đề thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay

Luận văn gồm 3 chương cụ thể: Chương 1 - Lý luận về quan điểm lịch sử, cụ thể. Chương 2 - Thực trạng công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay. Chương 3 - Các giải pháp thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 11:20:03 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Vận dụng tư tưởng của Ph. Ăngghen về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong tác phẩm Biện chứng của tự nhiên‟ vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Đắk Lắk

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu quan điểm của Ph. Ăngghen về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong tác phẩm “Biện chứng tự nhiên” và thực trạng của vấn đề này ở tỉnh Đắk Lắk, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt mối quan hệ này trên địa bàn của tỉnh hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 11:19:33 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Nam hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu tình hình xây dựng nông thôn mới ở Quảng Nam, luận văn đề xuất phương hướng và một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò nông dân tỉnh uảng Nam trong xây dựng nông thôn mới hiện nay.

10/5/2018 11:19:25 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho thanh niên ở tỉnh Quảng Ngãi hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là: Trên cơ sở phân tích lý luận và từ thực trạng giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo cho thanh niên ở tỉnh Quảng Ngãi hiện nay; đề tài đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho thanh niên tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới.

10/5/2018 11:19:06 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Tăng cường giáo dục ý thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là làm rõ lý luạn về ý thức pháp luật, từ thực trạng giáo dục ý thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên. Để hiểu rõ hơn mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 11:18:48 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Quan điểm toàn diện của triết học với vấn đề phát triển bền vững ngành Du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu: Từ cơ sở lý luận về quan điểm toàn diện trong triết học, luận văn trình bày và luận giải thực trạng phát triển du lịch của thành phố Đà Nẵng. Từ đó, đề xuất phương hướng và biện pháp để thực hiện tốt hơn vấn đề phát triển du lịch ở Đà Nẵng hiện nay.

10/5/2018 11:12:47 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Quan điểm tự do trong triết học hiện sinh: giá trị và hạn chế

Mục đích của luận văn là nghiên cứu một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của lý luận về tự do trong triết học hiện sinh, từ đó rút ra những giá trị và hạn chế cũng như ảnh hưởng của quan điểm đó tới giáo dục ý thức về tự do cho thế hệ trẻ hiện nay

10/5/2018 11:12:29 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Vận dụng quy luật mâu thuẫn trong giải quyết mối quan hệ biện chứng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu vận dụng quy luật mâu thuẫn và từ thực trạng tỉnh Quảng Nam, từ đó đề xuất phương hướng và một số giải pháp nhằm giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam hiện nay.

10/5/2018 11:12:19 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Đức tin và lý tính trong triết học Tây Âu trung cổ

Luận văn trình bày quan niệm của các nhà triết học Tây Âu trung cổ về vấn đề đức tin và lý tính; nhằm khẳng định giá trị của vấn đề này. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 11:11:58 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Ý thức pháp luật với việc thực hành dân chủ cơ sở ở tỉnh Quảng Nam hiện nay

Mục tiêu: Trên cơ sở làm rõ vai trò của ý thức pháp luật với việc thực hành dân chủ ở tỉnh Quảng Nam, luận văn đề xuất những phương hướng và giải pháp để góp phần nâng cao ý thức pháp luật với việc thực hành dân chủ cơ sở ở tỉnh Quảng Nam thời gian tới.

10/5/2018 11:10:53 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Triết học: Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn tại huyện Hải Lăng - tỉnh Quảng Trị

Mục đích nghiên cứu của luận văn: Đánh giá thực trạng phân loại, thu gom và quản lý CTR tại huyện Hải Lăng, Quảng Trị và đề xuất biện pháp quản lý CTR góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Hải Lăng.

10/5/2018 11:09:34 AM +00:00