Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Tiểu luận: Những thành tựu nhân quyền ở Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến nay

Mục tiêu của tiểu luận là khẳng định những thành quả về nhân quyền mà nhân dân ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, góp phần bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của kẻ thù, lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá sự nghiệp cách mạng do Đảng ta lãnh đạo. Mời các bạn tham khảo!

12/20/2018 12:13:05 PM +00:00

Tiểu luận: Việt Nam và chính sách đối ngoại sau khi gia nhập ASEAN - nhóm Athena lớp B

Nội dung chính của tiểu luận gồm có 2 chương: Chương 1 - Việt Nam với vấn đề gia nhập ASEAN và chương 2 - Chính sách đối ngoại của Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

12/20/2018 12:12:55 PM +00:00

Đề tài: Mục tiêu và sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ sau Chiến tranh lạnh

Tiểu luận gồm có 2 phần: Phần 1 - Cơ sở hoạch định chiến lược đối ngoại và phần 2: - Thực trạng điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ. Mời các bạn tham khảo!

12/20/2018 12:12:45 PM +00:00

Chuyên đề 4: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân

Mục tiêu của nhà nước pháp quyền là xây dựng và thực thi một nền dân chủ, đảm bảo quyền lực chính trị thuộc về nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền dân chủ của mình thông qua dân chủ trực tiếp; dân chủ đại diện.

12/20/2018 10:18:18 AM +00:00

Chuyên đề 3: Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế của Việt Nam

Chuyên đề khái quát quá trình phát triển của lịch sử nhân loại, trong đó, kinh tế thị trường được xác định là một nấc thang tất yếu, mang tính phổ biến. Tính phổ biến của kinh tế thị trường thể hiện ở cấu trúc khung chung cho mọi nền kinh tế thị trường.

12/20/2018 10:17:57 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học: Trầm cảm ở HS THPT, thực trạng và giải pháp

Mục đích nghiên cứu của dự án: Tìm ra các giải pháp thiết thực, có tính khả thi nhằm giúp các bạn học sinh THPT giảm bớt những căng thẳng khi bị mọi người trong xã hội, bản thân mình tự áp đặt cho mình. Từ đó giúp các bạn sống đúng với độ tuổi và kiểm soát hành vi của mình, sống hết mình với tuổi trẻ, với đam mê.

12/20/2018 10:13:46 AM +00:00

Bài thu hoạch Triết học: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Bài thu hoạch Triết học phân tích nhận thức lý luận về chế độ Pháp quyền trong hoạt động Nhà nước và xã hội vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển đất nước hiện nay và do vậy chưa tạo lập được cơ sở khoa học vững chắc cho việc tìm kiếm các giải pháp cải cách thực tiễn với đời sống Nhà nước.

12/8/2018 11:00:47 PM +00:00

Đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và sự vận dụng của Đảng ta, liên hệ bản thân

Bài tiểu luận trình bày những cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, những cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và liên hệ bản thân. Mời các bạ n tham khảo!

11/27/2018 5:49:39 PM +00:00

Tiểu luận Triết Học: Quan điểm của triết học Mác- Lênin về con người và vấn đề xây dựng nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta

Mục tiêu của đề tài là đưa ra cái nhìn tổng quát về thực trạng nguồn lực con người ở Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp phát huy thế mạnh, khắc phục hạn chế nhân tố con người Việt Nam.

11/27/2018 5:24:22 PM +00:00

Báo cáo tóm tắt: Nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám hồng ngoại nhiệt Landsat xác định nhiệt độ bề mặt và độ ẩm đất phục vụ công tác giám sát hạn hán

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm xây dựng quy trình xác định nhiệt độ và đổ ẩm đất từ dữ liệu ảnh hồng ngoại phục vụ công tác giám sát hạn hán.

11/27/2018 11:57:35 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của nhân viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng

Nghiên cứu này nhằm phân tích các nhân tố có ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của nhân viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Từ đó giúp lãnh đạo Bệnh viện có hướng đi phù hợp trong công tác quản trị nguồn nhân lực, đồng thời có những động thái tích cực và biện pháp hữu hiệu để nâng cao mức độ hài lòng trong công việc cho nhân viên ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

11/5/2018 2:35:01 PM +00:00

Đề tài: Cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND xã Hố Nai 3

Mục đích của đề tài này là tăng cường củng cố xây dựng mối quan hệ gắn bó gần gũi giữa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với nhân dân.

11/5/2018 1:45:21 PM +00:00

Bài tiểu luận: Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường tiểu học

Bài tiểu luận trình bày hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường tiểu học. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài tiểu luận.

11/5/2018 1:12:08 PM +00:00

Đề tài: Lịch sử chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên và Triều Tiên sau chiến tranh

Mục tiêu chính của đề tài là phân tích lịch sử chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên và Triều Tiên sau chiến tranh. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung đề tài.

11/5/2018 10:12:45 AM +00:00

Tiểu luận công nghệ kim loại

Tiểu luận công nghệ kim loại trình bày công nghệ đúc, các yếu tố cơ bản trong quá trình đúc và các khuyết tật thường gặp trong khuôn đúc.

10/21/2018 10:54:15 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 – 1945 nhìn từ góc độ văn hóa

Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu, phân tích để xác định rõ giá trị và đóng góp của hội họa Việt Nam giai đoạn 1925 – 1945 từ góc độ văn hóa nhằm nhận thức toàn diện về hội họa Việt Nam giai đoạn này. Đánh giá vai trò của nó trong tiến trình phát triển nghệ thuật hội họa Việt Nam và rút ra bài học kinh nghiệm cho sự phát triển hội họa trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

10/21/2018 10:46:33 PM +00:00

Đề tài: Tìm hiểu, mô tả, đánh giá và đề xuất để bảo tồn nhũng giá trị văn nghệ dân gian của tộc người Thái

Mục tiêu: Hoàn thành đề tài nghiên cứu: “Tìm hiểu về khu di tích lịch sử hang Co Phương tại Phú Lệ, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. ”

10/21/2018 10:26:32 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Tổ chức và bảo quản vốn tài liệu tại Thư viện Quân Đội

Khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu nhằm tìm hiểu công tác tổ chức và bảo quản vốn tài liệu tại thư viện Quân Đội qua đó đánh giá những ưu nhược điểm để đưa ra giải pháp hoàn thiện hơn nữa công tác tổ chức và bảo quản tài liệu ở Thư viện Quân Đội.

10/21/2018 3:20:34 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu DDC Việt hóa 14 và khả năng ứng dụng ở Việt Nam

Khóa luận tốt nghiệp được nghiên cứu nhằm tìm hiểu cấu trúc, đặc điểm và những ưu, nhược điểm của khung phân loại DDC và nêu lên quá trình, phương pháp sử dụng triển khai Việt hoá DDC rút gọn ấn bản 14 tại Việt Nam.

10/21/2018 3:20:17 PM +00:00

Chuẩn nghiệp vụ Thư viện – Thông tin

Nội dung tiểu luận gồm 4 chương: Chương 1. Chuẩn biên mục mô tả AACR2; Chương 2: Chuẩn biên mục phân loại DDC22; Chương 3:Chuẩn biên mục chủ đề LCSH ; Chương 4: Chuẩn biên mục đọc máy. Mời các bạn tham khảo.

10/21/2018 3:13:17 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Chất lượng lao động Thanh niên dân tộc thiểu số, trường hợp nghiên cứu tại huyện Quan Hóa Tỉnh Thanh Hóa

Mục đích nghiên cứu của luận văn là khám phá những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng lao động trẻ trong các nhóm dân tộc thiểu số từ các nghiên cứu trường hợp của huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Kiểm tra vai trò của đào tạo nghề nâng cao chất lượng lao động trẻ trong các nhóm dân tộc thiểu số.

10/5/2018 2:07:51 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn tốt nghiệp: Chất lượng lao động Thanh niên dân tộc thiểu số, trường hợp nghiên cứu tại huyện Quan Hóa Tỉnh Thanh Hóa

Mục đích nghiên cứu của luận văn là khám phá những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng lao động trẻ trong các nhóm dân tộc thiểu số từ các nghiên cứu trường hợp của huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Kiểm tra vai trò của đào tạo nghề nâng cao chất lượng lao động trẻ trong các nhóm dân tộc thiểu số.

10/5/2018 2:07:43 PM +00:00

Phân tích tình hình trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

Phân tích tình hình trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 là một báo cáo dựa trên quyền và tập trung vào các vấn đề công bằng nhằm cung cấp bằng chứng về tình hình và xu hướng thực hiện quyền trẻ em. Báo cáo cũng cung cấp phân tích nguyên nhân của các thiếu hụt và sự khác biệt, vai trò, trách nhiệm và khoảng trống năng lực của các cơ quan thực hiện quyền và cuối cùng Báo cáo sẽ đưa ra các khuyến nghị và ưu tiên để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) và nhằm đảm bảo hạnh phúc cho trẻ em.

10/5/2018 1:44:38 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Nhật Bản: Omotenashi - Văn hóa phục vụ bằng trái tim của người Nhật

Với đề tài là: Omotenashi - Văn hóa phục vụ bằng trái tim của người Nhật”, khóa luận đi sâu vào việc khám phá những nét tinh túy trong tinh thần phục vụ của con người Nhật Bản, từ đó rút ra được giá trị văn hóa qua tinh thần này. Khóa luận không phân tích hết tất cả những khía cạnh của đời sống Nhật mà chỉ chọn lọc ra những nét đặc trưng và điển hình, làm nổi bật lên được văn hóa Omotenashi trong từng vấn đề đưa ra.

10/5/2018 1:43:41 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Thế giới nghệ thuật thơ Phạm Phú Thứ

Luận văn đi sâu nghiên cứu thế giới nghệ thuật thơ Phạm Phú Thứ, bao gồm hệ thống các hình tượng; chủ thể trữ tình; các phương thức nghệ thuật mà tác giả sử dụng để thể hiện trong các tác phẩm. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 1:36:24 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Tư tưởng Nho - Lão trong hát nói Việt Nam

Với đề tài “Tư tưởng Nho – Lão trong hát nói Việt Nam” đi vào nghiên cứu nội dung tư tưởng của thể loại hát nói trong sự ảnh hưởng của tư tưởng Nho - Lão, một phạm trù chưa có một công trình nghiên cứu qui mô, từ đó góp thêm tiếng nói vào việc nghiên cứu văn chương hát nói và khẳng định sự ảnh hưởng lâu bền của tư tưởng Nho - Lão trong đời sống văn hóa xã hội Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 1:36:13 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Hiện tượng phóng tác lịch sử trong sáng tác của Lan Khai

Đề tài Hiện tượng phóng tác lịch sử trong sáng tác của Lan Khai nghiên cứu về hiện tượng phóng tác lịch sử của Lan Khai thì chưa có một công trình chuyên biệt nào, có chăng một số nhà nghiên cứu chỉ mới dừng lại ở những đánh giá mang tính chất gợi mở trong các bài viết, công trình nghiên cứu về văn nghiệp Lan Khai.

10/5/2018 1:36:03 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Môtip kỳ ngộ trong truyện truyền kỳ Việt Nam

Luận văn này giúp các bạn tìm hiểu sâu sắc hơn di sản văn học truyền thống và ngoài ra còn có thể vận dụng vào công việc giảng dạy, học tập một cách hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 1:35:54 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Thơ Nguyễn Quang Thiều từ góc nhìn liên văn bản

Luận văn gồm ba chương: Chương 1 - Hiện tượng Nguyễn Quang Thiều trong tiến trình thơ Việt Nam đương đại. Chương 2 - Thơ Nguyễn Quang Thiều - Tính đối thoại trong tư duy nghệ thuật. Chương 3 - Thơ Nguyễn Quang Thiều - Sự tương tác giữa các mã hình thức nghệ thuật. Mời các bạn tham khảo!

10/5/2018 1:35:44 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Cái tôi trữ tình trong thơ Bằng Việt

Tìm hiểu Cái tôi trữ tình trong thơ Bằng Việt không chỉ để hiểu thêm một phong cách thơ, mà qua đó còn cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của một thời thơ, một thế hệ nhà thơ trưởng thành từ trong khói lửa của cuộc chiến tranh vệ quốc. Thiết nghĩ việc làm này cũng sẽ đem lại bài học bổ ích góp phần định hướng cho sự phát triển của nền thơ nước ta trước công cuộc đổi mới và hội nhập đang diễn ra hiện nay.

10/5/2018 1:35:35 PM +00:00