Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

English language graduation thesis: A study on the vocabulary learning strategies employed by 2nd-year English majors students at Hai Phong private University

The objective of the study is to explore what strategies are commonly used by students in learning vocabulary and the relationship between the use of vocabulary learning strategies and the gender.

5/20/2021 12:04:24 AM +00:00

English language graduation thesis: A study on dictation method to improve students’ listening skill

This study aims to explore the role of dictation as a technique in developing English as a Foreign Language (EFL) students’ listening and: to investigate whether the use of dictation as a technique is useful in developing students listening or not; in addition to find out how students would respond to dictation as a teaching technique and to attract teachers’ attention towards the effectiveness of dictation as a technique in improving listening ability.

5/20/2021 12:04:17 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Khai thác văn hóa tộc người Cơ Tu ở tỉnh Quảng Nam để phục hoạt động du lịch

Khóa luận giới thiệu chi tiết về văn hóa của người Cơ Tu và tiềm năng khai thác du lịch; đưa ra các phương án phục hồi và bảo tồn văn hóa của người Cơ Tu ở Quảng Nam. Kiến nghị với chính quyền cao cấp, ngành du lịch, văn hóa, và các ngành có liên quan phối hợp chỉ đạo, nhằm bảo tồn, khai thác các giá trị văn hóa của tộc người Cơ Tu nhằm phát triển văn hóa.

5/20/2021 12:02:58 AM +00:00

Graduation thesis in English - Japanese language: A study on the influence of Japanese manga and anime on primary schoolers in Haiphong city

This study aims at analyzing the influence of Japanese manga and anime on primary schoolers in Hai Phong city and giving solutions to develop active effect and limit their negative effect.

5/20/2021 12:02:33 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Khai thác văn hóa tộc người H’mong ở Sapa để phục vụ hoạt động du lịch

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận này nhằm tổng hợp và khai thác văn hóa tộc người H’mong ở Sapa để phục vụ du lịch; thực trạng, tìm hiểu nét văn hóa tộc người H’mong tại Lào Cai , Sapa, trong hoạt động phát triển du lịch; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác văn hóa tộc người H’mong để phục vụ du lịch trong thời gian tới.

5/20/2021 12:02:16 AM +00:00

Graduate thesis in English-Japanese language: Difficulties of learning Japanese kanji faced by HPU first-year English majors

The general aim of this study is to identify the major causes of difficulties in learning Japanese Kanji in first-year English majors at Haiphong Private University. In addition, the study is expected to give some solutions for them to deal with their problems.

5/20/2021 12:01:58 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Tìm hiểu một số điểm du lịch được học sinh sinh viên yêu thích ở Hải Phòng

Khóa luận thông qua quan sát các kênh thông tin thì có thể thấy rõ ngày càng có nhiều những bạn trẻ đi du lịch, thích du lịch và chính những người trẻ đã tạo ra những xu thế, những trào lưu mới trong du lịch làm cho sản phẩm du lịch ngày một đa dạng để tìm hiểu một số điểm du lịch được học sinh sinh viên yêu thích ở Hải Phòng.

5/20/2021 12:01:49 AM +00:00

English language graduation thesis: How to help first year English majors ats HPU avoid common mistakes in speaking lessons

The aim of this study is finding out features and characteristics of speaking skills, some common mistakes and difficulties of students when learning speaking skills as well as suggest appropriate techniques for students to improve their speaking skill in which the study focuses on finding the reality of the first year English majors learning English speaking and giving them the suggestions for better communication. The expectation is that the first year English majors at HPU can improve English speaking skill.

5/20/2021 12:01:42 AM +00:00

English language graduation thesis: How to improve reading skills for students at An Duong high school

The main aim of this research is to investigate the reading comprehension level of 12th-grade students at ADHS, as well as explore the results of improved reading comprehension after students apply some strategies to the reading process. And, it will be able to help students improve their reading skills and prepare their luggage for the national high school graduation exam.

5/19/2021 11:59:31 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Tìm hiểu khả năng khai thác và phát triển một số tuyến du lịch phục vụ du lịch Trekking tại Sa Pa

Khóa luận nhằm mục đích giới thiệu về loại hình du lịch còn khá là mới mẻ ở nước ta đó là du lịch Trekking. Đồng thời nghiên cứu một số tour du lịch phát triển loại hình du lịch này tại Sa Pa, Lào Cai để khẳng định đây là một điểm đến đầy tài năng rất thích hợp để phát triển loại hình du lịch này. Cuối cùng trên cơ sở phân tích thực trạng, tiến tới đề xuất một số ý kiến, giải pháp nhằm phát triển hơn nữa đối với loại hình du lịch mới mẻ này tại Sa Pa nói riêng và Việt Nam nói chung.

5/19/2021 11:59:05 PM +00:00

English language graduation thesis: A study on common hand gestures used by Vietnamese and American

The study is aimed at investigating hand gesture used by American and Vietnamese people in nonverbal communication. Therefore, the following objectives need fulfilling.

5/19/2021 11:58:57 PM +00:00

English language graduation thesis: Difficulties of learning listening comprehension faced by first-year students of foreign languages department at Hai Phong University

In recent years, a raising problem encountered by students in general and first year ones in particular in the foreign languages department at Hai Phong Private University is extremely bad listening comprehension. This leads to a serious subsequence is that student’s language proficiency is low as well as learning and teaching have to face many difficulties due to the reason that listening skill is an essential instrument when learning communication in any another languages.

5/19/2021 11:58:50 PM +00:00

Foreign Language graduation thesis: Effective methods for further reading improvement of first year English majors at Hai Phong private University

Investigating reading difficulties of learners learning English as a foreign language and finding out appropriate techniques for students are the general aim of this study. To summarize the above.

5/19/2021 11:58:42 PM +00:00

English graduation thesis: An investigation into animal – related metaphors in English and Vietnamese

This study primarily focused on metaphors relating to a certain number of animals and how people use it in both speaking and writing.

5/19/2021 11:58:16 PM +00:00

English language graduation thesis: Active learning-the impact of active learning on student performance and student's attitudes toward active learning in English class

The aim of the research presented in this paper is to give a detailed overview of what active learning is. The presented information about forms, models and methods of active learning are supposed to raise the reader’s interest and awareness for the importance of students’ active participation in their learning process. Various methods, ideas and researches are discussed in order to acquire information about the meaning of active learning and its background.

5/19/2021 7:48:32 PM +00:00

Graduation thesis English - Japanese: A study on English idioms related to hands

Dioms are extremely difficult topics and merely well-understood by foreign English learners and even native speakers of English who take the idioms and proverbs for granted because when they use idioms, they do not know if they are using them. However, they really appreciate the idioms associated to attitudes and behaviors of speakers, so when they hear foreigners make grammatical or pronunciation mistakes, they are quite willing to accept and understand them, they might not understand what that person means and that leads to a misunderstanding and boring conversation.

5/19/2021 7:46:02 PM +00:00

Graduation thesis in English: Factors affecting speaking skills in English of children

The purpose of the study was to identify the factors affecting the speaking skills in English amongst children; limits itself on focusing on the characteristic of speakers, passage and testing conditions and students’ perception about these factors.

5/19/2021 7:45:35 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Ngôn ngữ Anh-Nhật: Tìm hiểu văn hóa chào hỏi của Việt Nam và Nhật Bản

Khóa luận so sánh sự giống và khác nhau trong việc sử dụng lời chào ở Nhật Bản và Việt Nam. Bên cạnh đó, nghiên cứu này cũng giới thiệu một số cách chào hỏi thông dụng ở Nhật Bản và Việt Nam để mọi người có thể mở rộng kiến thức về cách chào hỏi ở hai nước. Hơn nữa, nghiên cứu cũng đưa ra một số yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng lời chào ở Nhật Bản và Việt Nam để mọi người có thể tránh sai lầm, cư xử đúng mực và giao tiếp hiệu quả khi giao tiếp giữa các nền văn hóa.

5/19/2021 7:43:59 PM +00:00

English language graduation thesis: Factors affecting speaking skills in English of children

This study is aimed at comparing wedding customs in Vietnamese and American cultures. Therefore, the following objectives are set to fulful; typical features and stages of wedding customs in Vietnamese culture; stages of wedding customs in American culture...

5/19/2021 7:43:32 PM +00:00

English language graduation thesis: A study on translation of English terminologies related to logistics

The study on translation of education terms aims to figure out an overview on translation strategies and procedures commonly employed in translation of Logistics terms.

5/19/2021 7:43:07 PM +00:00

English language graduation thesis: A study on synonyms and antonyms in English

This study gives the overview of antonym and synonym on English; analyzes types of antonyms as well as synonyms in detail; gives the common problems of English learning when using antonym and synonym; exercises are given in order that learner practice and enrich their vocabulary.

5/19/2021 7:43:00 PM +00:00

English-Japanese graduation thesis: Improve speaking skill of first-year English majors at Haiphong management and Technology University by shadowing method

As can be seen from the Introduction chapter, this study purposes are to investigate students’common speaking problems when speaking English, their perspective about the use of shadowing and some difficulties they faced when applying it to practice speaking

5/19/2021 7:41:56 PM +00:00

Graduate thesis in English language: A study on second year English major students’ dificulties in listening comprehension skills at HPU

This study was conducted with thirty of Second year English major students at Hai Phong private University with the aim of investigating their English listening problems and listening proficiency. Questionnaire, and Interview were used in this study as tools to collect data. As a result, the data will be analyzed by using SPSS.

5/19/2021 7:41:35 PM +00:00

Graduation thesis of foreign Language : An investigation into some of the factors affecting the motivation of the third year English major students in speaking classes at Haiphong private University

Motivation factors are regarded as one of the most important parts in learning English, especially speaking skill. A positive motivation factor not only helps students have a good performance in learning English but also improves their speaking skill. Accordingly, this thesis concentrates on investigating the factors influencing third year English-major students’ motivation to speak English in English classes at Hai Phong Private University and gives some suggestions for enhancing the positive factors and reducing the negative ones.

5/19/2021 7:41:28 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: Khai thác múa xòe Thái tại Mường Lò, Yên Bái phục vụ cho phát triển du lịch

Khóa luận tìm hiểu về múa Xòe Thái tại Mường Lò, Yên Bái; phân tích thực trạng khai thác múa Xòe Thái tại Mường Lò, Yên Bái cho sự phát triển du lịch; đề suất giải pháp nhằm khai thác múa xòe nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và công tác quản lý phục vụ cho sự phát triển của du lịch Yên Bái.

5/19/2021 7:41:11 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Xây dựng chương trình du lịch trải nghiệm sông nước miền Tây dành cho đối tượng khách văn phòng của Hải Phòng

Khóa luận tìm hiểu thực trạng làm du lịch của vùng miền Tây sông nước và nhu cầu đi du lịch đến với miền Tây của từng đối tượng khách trong tệp khách văn phòng tại Hải Phòng; đề xuất một số giải pháp, ý kiến đối với Sở du lịch Hải Phòng, các công ty lữ hành Hải Phòng và với các Sở, ban ngành du lịch của các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long.

5/19/2021 7:38:44 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Tìm hiểu chất lượng dịch vụ ở nhà hàng Tong Hua, Hải Phòng

Khóa luận được nghiên cứu nhằm cải thiện, hoàn thiện chất lượng dịch vụ ăn uống nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của nhà hàng Tong Hua, Hải Phòng.

5/19/2021 7:37:52 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Tìm hiểu tín ngưỡng thờ Phạm Tử Nghi ở hải phòng và một số hướng khai thác phục vụ du lịch

Khóa luận đánh giá khách quan nhất về lễ hội Phạm Tử Nghi; thực trạng và nêu ra giải pháp khai thác di tích, lễ hội thờ Phạm Tử Nghi phục vụ hoạt động du lịch. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo khóa luận.

5/19/2021 7:36:03 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp Việt Nam học: Thực trạng và giải pháp thu hút khách du lịch tại khách sạn Hữu Nghị - Hải Phòng

Nội dung của khóa luận trình bày lý luận, tổng hợp và phân tích những giải pháp về thu hút khách du lịch tại khách sạn Hữu Nghị - Hải Phòng; chất lượng dịch vụ tại nhà hàng; đề xuất một số giải pháp nhằm thu hút khách du lịch tại khách sạn Hữu Nghị - Hải Phòng.

5/19/2021 7:34:04 PM +00:00

Graduate thesis in English - Japanese: How to appropriately assign reading homework to third year English major at Hai Phong management and technology University

This study used a quantitative method. For the quantitative method, two questionnaires were made and delivered to seven teachers and 23 students who were chosen randomly from 2 classes of the third-year English majors at Foreign Language Department, Hai Phong Management and Technology University.

5/19/2021 7:29:45 PM +00:00