Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Khóa luận tốt nghiệp: Phương pháp kỷ luật tích cực và kỷ luật không nước mắt cho học sinh Tiểu học

Mục đích nghiên cứu của khóa luận: giới thiệu một số kiến thức và kỹ năng cơ bản của phương pháp kỷ luật tích cực, kỷ luật không nước mắt nhằm thay thế các hình thức trừng phạt, kỷ luật học sinh tiêu cực. Giúp học sinh tự do phát triển khả năng, chủ động trong hành vi và sáng tạo trong các hoạt động tập thể, cá nhân những vẫn đảm bảo được kỷ luật của nhà trường. Giáo viên chủ nhiệm đổi mới cách quản lý học sinh một cách chủ động, khoa học, thay đổi cách xử lý sai phạm của học sinh với thái độ động viên, khuyến khích giúp học sinh có hành vi và thái độ ứng xử đúng. Nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh Tiểu học đồng thời giải quyết được các vấn đề thực tiễn trong trường Tiểu học

8/15/2019 4:26:38 PM +00:00

Human trafficking in the wake of natural disasters: Is the united states any different than third world countries

This research compares the impacts of devastating natural disasters on levels of human trafficking in developed countries to the impacts experienced in third world countries. The two disasters selected for this study were Hurricane Isaac in Louisiana and the Indian Ocean earthquake and tsunami in Indonesia. Factors selected to measure the impacts of the natural disaster include income level, homelessness, and unemployment rates.

7/16/2019 7:11:48 AM +00:00

Tiểu luận: Vị thế và vai trò của ngôi chùa khmer trong đời sống cộng đồng cư dân người Khmer hiện nay

Tiểu luận Vị thế và vai trò của ngôi chùa khmer trong đời sống cộng đồng cư dân người Khmer hiện nay gồm các nội dung chính như: những vấn đề chung, vị thế vai trò của ngôi chùa trong đời sống người khmer. Mời các bạn cùng tham khảo!

7/4/2019 2:45:55 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực tiễn phần hóa học vô cơ lớp 11 để phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực tiễn phần Hóa học vô cơ 11 nhằm phát triển năng lực VDKT cho HS, qua đó góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học hoá học ở trƣờng trung học phổ thông(THPT).

6/9/2019 8:49:25 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Lý luận văn học: Bi kịch trong văn học Việt Nam hiện đại (qua một số tác phẩm tiêu biểu)

Luận án nhằm đạt những mục đích sau đây: Bước đầu khái quát được tiến trình phát triển bi kịch Việt Nam thế kỷ XX, qua việc tìm hiểu đánh giá một số tác phẩm tiêu biểu. Rút ra được hệ thống nhận định, đánh giá về bi kịch trong văn học Việt Nam thế kỷ XX trên các yếu tố cơ bản: Xung đột, nhân vật và sự thanh lọc. Tìm hiểu vấn đề bi kịch trong văn học Việt Nam nhằm minh định các đặc trưng của thể loại, làm rõ thêm những giá trị về nội dung, nghệ thuật của các tác phẩm bi kịch tiêu biểu trong văn học hiện đại...

6/2/2019 10:49:50 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lí luận văn học: Bi kịch tình yêu, hôn nhân trong tiểu thuyết của Lê Lựu

Dựa vào đặc điểm thể loại tiểu thuyết và các tác phẩm, trong đề tài này, đề tài tìm hiểu những chuyển biến về quan niệm con người trong văn học Việt Nam thời kì đổi mới, đi sâu tìm hiểu những bi kịch tình yêu và hôn nhân, nguyên nhân của bi kịch, tìm hiểu cách nhà văn xây dựng bi kịch … trên những trang tiểu thuyết của nhà văn Lê Lựu.

6/2/2019 10:49:41 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Bảo vệ quyền con người của người chưa thành niên phạm tội bằng chế định hình phạt trong Luật hình sự Việt Nam (qua thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang)

Mục đích của Luận văn đó là làm sáng tỏ về mặt lý luận, những vấn đề pháp lý của hệ thống pháp luật Việt Nam có liên quan đến chế định hình phạt trong Luật hình sự Việt Nam đối với NCTN phạm tội, và các văn kiện Luật 6 nhân quyền quốc tế về lĩnh vực này. Đồng thời xem xét thực tiễn áp dụng những quy định nêu trên tại địa bàn tỉnh Hà Giang.

6/2/2019 10:49:31 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Hoạt động áp dụng pháp luật của Tòa án nhân dân trong giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn Hà Nội

Luận văn nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai của Tòa án nhân dân ở thành phố Hà Nội theo pháp luật đất đai (Luật Đất đai năm 2003 và Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành từ 1/7/2014) đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm đảm bảo hiệu quả áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai.

6/2/2019 10:49:23 PM +00:00

Tiểu luận: Tập tục đốt vàng mã tại Việt Nam, lợi và hại

Mục đích nghiên cứu của tiểu luận: Nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quát và khách quan về việc sử dụng vàng mã hiện nay tại Việt Nam. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tiểu luận.

6/2/2019 5:47:26 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Ngữ văn: Nghiên cứu văn bia tỉnh Bắc Giang

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục bài viết của tác giả luận án, Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung của luận án được chia làm 4 chương: Chương 1 - Tổng quan về văn bia và tình hình sưu tầm, bảo tồn, nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án. Chương 2 - Đặc điểm văn bia tỉnh Bắc Giang. Chương 3 - Nghiên cứu một số nội dung lịch sử phản ánh qua VBBG. Chương 4 - Nghiên cứu một số nội dung văn hóa truyền thống phản ánh qua VBBG.

5/19/2019 9:02:15 PM +00:00

Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Hoạt động thương mại và truyền giáo của Bồ Đào Nha tại Ấn Độ, Trung Quốc (thế kỷ XVI - thế kỷ XIX)

Mục tiêu nghiên cứu: Tái hiện một cách chân thực về hoạt động thương mại và truyền giáo của Bồ Đào Nha tại Trung Quốc và Ấn Độ từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX; phân tích cơ sở xác lập, đặc điểm, so sánh sự tương đồng và khác biệt trong hoạt động trên lĩnh vực thương mại và tôn giáo của Bồ Đào Nha ở Ấn Độ, Trung Quốc cũng như đánh giá tác động của các hoạt động này đối với các chủ thể: Bồ Đào Nha, Ấn Độ, Trung Quốc.

5/19/2019 9:01:06 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống từ thực tiễn tỉnh Long An

Mục đích tổng quát của luận văn là xây dựng luận cứ khoa học cho việc đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống tại tỉnh Long An nói riêng, trên địa bàn cả nước nói chung, góp phần vào việc bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội truyền thống, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

5/9/2019 4:10:19 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Phòng ngừa tội phạm trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về tình hình tội phạm và phòng ngừa tình hình tội phạm dưới góc độ tội phạm học và phòng ngừa tội phạm phân tích thực trạng phòng ngừa tội phạm trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, qua đó đề xuất một số biện pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tình hình tội phạm trên địa bàn này trong thời gian tới.

5/9/2019 4:10:00 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Nhân thân người phạm tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở làm rõ những đặc điểm nhân thân người phạm tội XPSH xảy ra trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, nghiên cứu phân tích các yếu tố tác động đến sự hình thành các đặc điểm nhân thân xấu ở người phạm tội, luận văn hướng đến mục đích đề xuất các giải pháp thiết thực, đồng bộ để tăng cường phòng ngừa tình hình tội XPSH trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong giai đoạn hiện nay từ khía cạnh nhân thân người phạm tội.

5/9/2019 4:09:38 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Nhân thân người phạm tội trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nghiên cứu nhân thân người phạm tội chính là dựng lại còn đường phạm tội của người đấy. Ý thức được tầm quan trọng của nhân thân trong cơ chế hành vi phạm tội, định tội danh, định khung và quyết định hình phạt một cách chính xác và xuất phát từ yêu cầu của hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm và ngăn ngừa tội phạm trộm cắp tài sản phát sinh trong thời gian tới của các cấp chính quyền tại Bình Dương.

5/9/2019 4:09:19 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Nhân thân người phạm tội cướp giật tài sản trên địa bàn quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

Mục tiêu của luận văn nhằm làm rõ nhân thân người phạm tội cướp giật tài sản trên địa bàn quận Tân Phú, góp phần tăng cường phòng ngừa tội cướp giật tài sản nói riêng, phòng ngừa tội phạm nói chung trên địa bàn quận Tân Phú trong giai đoạn hiện nay.

5/9/2019 4:08:59 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Nhân thân người phạm các tội xâm phạm tình dục trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Mục tiêu chính của luận văn là góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và tội XPTD nói riêng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Mời các bạn tham khảo!

5/9/2019 4:08:37 PM +00:00

Luận văn Tiến sĩ Luật học: Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác tại Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở những vấn đề lý luận về nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm, Luận văn nghiên cứu nhận diện các nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác tại Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phòng ngừa tình hình tội tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác tại Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

5/9/2019 4:08:20 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Triết học: Vai trò của khoa học và công nghệ hiện đại đối với việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài: Làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn vai trò của khoa học và công nghệ hiện đại đối với việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam; từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam trong điều kiện phát triển khoa học và công nghệ hiện đại.

5/9/2019 4:08:09 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Văn học: Người kể chuyện trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm khảng định sự vận động và phát triển của tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 sẽ đem lại một cách nhìn đa chiều về diện mạo văn xuôi đương đại. Mời các bạn tham khảo!

5/9/2019 4:07:55 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Chính sách hình sự Việt Nam đối với người dưới 18 tuổi phạm tội: Khía cạnh so sách

Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ về mặt lý luận cũng như nội dung cơ bản của chính sách pháp luật hình sự Việt Nam đối với người dưới 18 tuổi phạm tội ở khía cạnh so sách giữa Bộ luật Hình sự năm 1999 và Bộ luật Hình sự năm 2015 có sửa đổi năm 2017, để đưa ra những giải pháp, kiến nghị góp phần vào việc hoàn thiện chính sách pháp luật hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo quy định của Pháp luật hình sự nước ta.

5/9/2019 4:05:54 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Luật học: Các tình tiết giảm nhẹ TNHS theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài nghiên cứu so sánh những điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 so với Bộ luật Hình sự năm 1999, nhằm tìm ra những bất hợp lý, những hạn chế, thiếu sót trong việc áp dụng thực tiễn tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và quy định của Bộ luật Hình sự trong quá trình tố tụng xét xử, góp phần hoàn thiện pháp luật hình sự và nâng cao áp dụng pháp Bộ luật Hình sự và giá trị pháp lý của “Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam”.

5/9/2019 4:05:35 PM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Thực hiện pháp luật về hộ tịch của Ủy ban nhân dân phường - qua thực tiễn quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về hộ tịch và thực hiện pháp luật về hộ tịch, phân tích thực trạng thực hiện pháp luật về hộ tịch và đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hộ tịch cấp phường trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Mời các bạn tham khảo!

5/9/2019 4:05:25 PM +00:00

Luận văn Tiến sĩ Giáo dục: Giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông từ thực tiễn Thành phố Hà Nội

Mục đích nghiên cứu của luận án là góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận khoa học nhằm tăng cường GDPL cho học sinh THPT ở thành phố Hà Nội nói riêng và ở Việt Nam nói chung, đáp ứng những yêu cầu của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay. Mời các bạn tham khảo!

5/9/2019 3:31:08 PM +00:00

Đề tài khoa học: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và bố trí cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức là công việc mà đòi hỏi các cấp, các ngành phải thực hiện thường xuyên và liên tục, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của từng ngạch công chức và chức danh cán bộ quản lý; trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản, bổ sung kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và quản lý nhà nước nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ, có trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu kiện toàn và nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước; tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả chương trình cải cách hành chính nhà nước.

5/9/2019 12:50:09 PM +00:00

Luận văn Tiến sĩ Luật học: Pháp luật tố tụng phong kiến Việt Nam từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX

Thông qua nghiên cứu quá trình hình thành phát triển, hình thức và nội dung của pháp luật tố tụng PKVN từ thế kỷ XV – XIX, luận án làm sáng tỏ những thành tựu, giá trị và khả năng tiếp thu, ứng dụng trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật tố tụng và cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay.

5/9/2019 11:32:40 AM +00:00

Tiểu luận: Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại trường THPT trong giai đoạn hiện nay

Trên cơ sở làm rõ một số nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ cùng với đó là quá trình khảo sát thực tiễn tại trường THPT Đông Tiền Hải, tiểu luận đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại nhà trường trong giai đoạn hiện nay.

4/25/2019 12:07:10 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Giảm thiểu tối đa thiệt hại do thông tin sai lệch gây ra trên mạng xã hội trực tuyến

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đóng góp: Thứ nhất-đề xuất một mô hình ngưỡng tuyến tính cho bài toán Cực tiểu hóa thiệt hại do thông tin sai lệch gây ra, đồng thời chứng mình bài toán này thuộc lớp bài toán NP-khó, thứ hai-đề xuất hai thuật toán tham lam nhằm giải quyết bài toán đặt ra, thứ ba-kết quả thực nghiệm cho thấy ưu điểm nổi trội của hai thuật toán đề xuất so với các thuật toán thông dụng khác như thuật toán bậc cực đại (Max Degree) và thuật toán ngẫu nhiên (Random) trong việc hạn chế thông tin sai lệch lan truyền trên mạng.

4/24/2019 9:50:57 PM +00:00

Bài thu hoạch: Chuyên đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài thu hoạch trình bày các câu hỏi và đưa ra đáp án xoay quanh vấn đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mời các bạn tham khảo!

4/3/2019 2:31:32 AM +00:00

Tiểu luận: Đặc tính cá nhân của Thúy Kiều trong Truyện Kiều của Nguyễn Du

Với đề tài này, tiểu luận sẽ đi tìm hiểu đặc tính cá nhân của nhân vật Thúy Kiều thông qua nghệ thuật xây dựng nhân vật của Nguyễn Du. Do tầm hiểu biết còn non kém nên tiểu luận này chỉ tập trung tìm hiểu một cách khái quát đặc tính cá nhân của nhân vật Thúy Kiều để hiểu rõ tư tưởng, tình cảm của tác giả muốn gửi gắm khi xây dựng nhân vật Kiều.

4/3/2019 1:47:20 AM +00:00