Tài liệu miễn phí Kỹ năng lãnh đạo

Download Tài liệu học tập miễn phí Kỹ năng lãnh đạo

Bài giảng Lãnh đạo và tạo động lực - TS.Nguyễn Hữu Xuyên

Bài giảng Lãnh đạo và tạo động lực do TS.Nguyễn Hữu Xuyên biên soạn trình bày các nội dung sau: Các yếu tố cấu thành lãnh đạo, lãnh đạo và quản lý, tiền đề để lãnh đạo thành công, tiếp cận theo đặc điểm lãnh đạo, phân loại phong cách lãnh đạo,...Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:39:09 AM +00:00

Lecture Leadership: Chapter 1 - Art Padilla

Chapter 1 - Prologue. After you have mastered the material in this chapter, you will be able to: Understand the full meaning of leadership and see the leadership potential in yourself and others, recognize and facilitate the six fundamental transformations in today’s organizations and leaders, identify the primary reasons for leadership derailment and the new paradigm skills that can help you avoid it,...

8/30/2018 5:37:15 AM +00:00

Lecture Leadership: Chapter 2 - Art Padilla

Chapter 2 - On leadership. This chapter presents the following content: Identify personal traits and characteristics that are associated with effective leaders, recognize autocratic versus democratic leadership behavior and the impact of each, know the distinction between people-oriented and task-oriented leadership behavior and when each should be used,...

8/30/2018 5:37:15 AM +00:00

Lecture Leadership: Chapter 3 - Art Padilla

Chapter 3 - Self-awareness and skill development. In this chapter you will learn: Understand how leadership is often contingent on people and situations; apply fiedler’s contingency model to key relationships among leader style, situational favorability, and group task performance; use the Vroom-Jago model to identify the correct amount of follower participation in specific decision situations;...

8/30/2018 5:37:15 AM +00:00

Lecture Leadership: Chapter 4 - Art Padilla

Chapter 4 - The leaders. When you finish this chapter, you should: Identify major personality dimensions and understand how personality influences leadership and relationships within organizations; clarify your instrumental and end values, and recognize how values guide thoughts and behavior; define attitudes and explain their relationship to leader behavior;...

8/30/2018 5:37:15 AM +00:00

Lecture Leadership: Chapter 5 - Art Padilla

Chapter 5 - The followers. After completing this unit, you should be able to: Recognize how mental models guide your behavior and relationships; engage in independent thinking by staying mentally alert, thinking critically, and being mindful rather than mindless; breaking out of categorized thinking patterns and open your mind to new ideas and multiple perspectives;…

8/30/2018 5:37:15 AM +00:00

Lecture Leadership: Chapter 6 - Art Padilla

Chapter 6 - The environments. This chapter include objectives: Combine a rational approach to leadership with a concern for people and ethics, recognize your own stage of moral development and ways to accelerate your moral maturation, apply the principles of stewardship and servant leadership,…

8/30/2018 5:37:15 AM +00:00

Lecture Leadership: Chapter 7 - Art Padilla

Chapter 7 - Toxic leadership. Learning objectives of this chapter include: Recognize your followership style and take steps to become a more effective follower; understand the leader’s role in developing effective followers; apply the principles of effective followership, including responsibility, service, challenging authority, participating in change, and knowing when to leave;

8/30/2018 5:37:15 AM +00:00

Lecture Leadership: Chapter 8 - Art Padilla

Chapter 8 – Epilogue. After completing this unit, you should be able to: Recognize and apply the difference between intrinsic and extrinsic rewards, motivate others by meeting their higher-level needs, apply needs-based theory of motivation implement individual and systemwide rewards,…

8/30/2018 5:37:15 AM +00:00

Tư duy hệ thống trong lãnh đạo - PGS.TS. Lưu Văn Quảng

Tư duy hệ thống trong lãnh đạo do PGS.TS. Lưu Văn Quảng biên soạn gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu chung về hệ thống, tư duy hệ thống trong nghiên cứu lãnh đạo, ứng dụng tư duy hệ thống trong thực tiễn lãnh đạo,...Mời các em cùng tham khảo!

8/30/2018 5:37:01 AM +00:00

Đề cương thảo luận môn: Kỹ năng lãnh đạo quản lý

Quản lý hay Lãnh đạo là tác động có mục đích giữa nhà quản lý lãnh đạo và đối tượng quản lý của mình sao cho cả hệ thống quản lý đều hướng về 1 mục tiêu và thực hiện tốt mục tiêu đó. Đối tượng quản lý ở đây bao gồm cơ sở vật chất và con người (nhân viên thừa hành).

8/30/2018 5:34:54 AM +00:00

Ebook Leadership - Theory, application, & skill development (4th edition): Part 1

(BQ) Part 1 ebook Leadership - Theory, application, & skill development has contents: Leadership traits and ethics; leadership behavior and motivation; influencing: power, politics, networking, and negotiation; contingency leadership theories; communication, coaching, and conflict skills.

8/30/2018 5:34:51 AM +00:00

Ebook Leadership - Theory, application, & skill development (4th edition): Part 2

(BQ) Part 2 ebook Leadership - Theory, application, & skill development has contents: Leader–Follower relations; team leadership and self managed teams; leadership of culture, ethics, and diversity; strategic leadership and change management; strategic leadership and change management.

8/30/2018 5:34:51 AM +00:00

Ebook The leadership experience (4th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book The leadership experience has contents: What does it mean to be a leader, contingency approaches, the leader as an individual, leadership mind and heart, leadership mind and heart, followership, traits, behaviors, and relationships.

8/30/2018 5:34:24 AM +00:00

Ebook The leadership experience (4th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book The leadership experience has contents: Motivation and empowerment, leadership communication, leadership communication, developing leadership diversity, leadership power and influence, creating vision and strategic direction, shaping culture and values, leading change.

8/30/2018 5:34:24 AM +00:00

Ebook The leadership experience (6th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book The leadership experience has contents: What does it mean to be a leader; traits, behaviors, and relationships; contingency approaches to leadership; leadership mind and emotion, the leader as an individual, courage and moral leadership, followership.

8/30/2018 5:32:42 AM +00:00

Ebook The leadership experience (6th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book The leadership experience has contents: Motivation and empowerment, leadership communication, leading teams, developing leadership diversity, leadership power and influence, creating vision and strategic direction, shaping culture and values, leading change.

8/30/2018 5:32:42 AM +00:00

Ebook Sức mạnh của việc đặt câu hỏi đúng: Phần 1

Làm thế nào để đưa ra một câu hỏi đúng đắn? Cuốn sách Sức mạnh của việc đặt câu hỏi đúng sẽ là lời giải đáp thỏa đáng cho câu hỏi của bạn. Nó cung cấp cho bạn phương pháp đặt câu hỏi đúng và hiệu quả nhất kết hợp với việc sử dụng bảng Mandala Ma thuật đặt câu hỏi nhằm hỗ trợ bạn trong quá trình lãnh đạo và ủy quyền. Mời các bạn cùng đón đọc phần 1 của cuốn sách.

8/30/2018 5:28:06 AM +00:00

Ebook Sức mạnh của việc đặt câu hỏi đúng: Phần 2

Tiếp nối phần 1 của cuốn sách Sức mạnh của việc đặt câu hỏi đúng, trong phần 2 sẽ giới thiệu về bảy quy tắc vàng giúp bạn thăng tiến trong công việc, việc áp dụng bảng mandala ma thuật đặt câu hỏi vào thực tiễn,... Để biết rõ hơn về nội dung của phần này, mời các bạn cùng đón đọc.

8/30/2018 5:28:06 AM +00:00

Ebook 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo: Phần 1

Ebook 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo: Phần 1 trình bày từ nguyên tắc thứ nhất đến nguyên tắc thứ 10 như: Nguyên tắc giới hạn, nguyên tắc ảnh hưởng, nguyên tắc tiến trình, nguyên tắc hàng hải, nguyên tắc E. F. Hutton, nguyên tắc nền tảng, nguyên tắc tôn trọng, nguyên tắc trực giác, nguyên tắc hấp dẫn, nguyên tắc kết nối. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:01 AM +00:00

Ebook 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo: Phần 2

Ebook 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo: Phần 2 bao gồm các nguyên tắc như: Nguyên tắc thân tín, nguyên tắc chia sẻ quyền lực, nguyên tắc tái tạo, nguyên tắc tin cậy, nguyên tắc chiến thắng, nguyên tắc động lực, nguyên tắc ưu tiên, nguyên tắc hi sinh, nguyên tắc thời cơ, nguyên tắc phát triển bùng nổ nguyên tắc di sản. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:01 AM +00:00

Ebook Biết người, dùng người, quản người: Phần 1

Biết người, dùng người, quản người là cuốn sách thuộc tủ sách kiến thức xã hội giới thiệu những bí quyết để hiểu biết về con người, đối sách sử dụng người và phương sách quản lý con người một cách khoa học thực tiễn và hiệu quả. Cuốn sách gồm có 3 nội dung chính, trong phần 1 sẽ trình bày về biết người (Nhìn thấu trái tim người xấu, tốt), và dùng người (Lựa chọn nhân tài xấu tốt). Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:01 AM +00:00

Ebook Biết người, dùng người, quản người: Phần 2

Phần 1 của cuốn sách Biết người, dùng người, quản người đã trình bày về việc biết người (Nhìn thấu trái tim người xấu, tốt), và dùng người (Lựa chọn nhân tài xấu tốt). Trong phần 2 cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn kiến thức về việc quản người (giúp bạn thành công trong công việc). Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:28:01 AM +00:00

Ebook Học làm lãnh đạo: Phần 1

(BQ) Phần 1 cuốn sách Học làm lãnh đạo giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Lãnh đạo cho một tương lai thành công, tìm hiểu lại bản thân để trở thành nhà lãnh đạo, cơn khủng hoảng lãnh đạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:27:41 AM +00:00

Ebook Học làm lãnh đạo: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Học làm lãnh đạo cung cấp cho người học các kiến thức: Hiểu được bản thân, tạo lập và truyền đạt tầm nhìn, duy trì niềm tin thông qua sự chính trực, nhận thức được ý định thông qua hành động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:27:41 AM +00:00

Ebook Những kinh nghiệm xử thế bạn cần phải học: Phần 1

Phần 1 cuốn sách Những kinh nghiệm xử thế bạn cần phải học cung cấp cho người học các kiến thức: Làm người không cần để ý đến danh lợi và tiền bạc, làm người không cần để ý đến xuất thân nghèo hèn, làm người không cần để ý đến việc không được đứng đầu, làm người không cần để ý đến cái được cái mất trong công việc. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:41 AM +00:00

Ebook Những kinh nghiệm xử thế bạn cần phải học: Phần 2

Phần 2 cuốn sách Những kinh nghiệm xử thế bạn cần phải học cung cấp cho người học các kiến thức: Làm người không cần để ý đến việc bị đả kích, chịu nhục; làm người không cần để ý đến khuyết tật sinh lý, làm người không cần để ý đến vấp váp thật bại;... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:41 AM +00:00

Ebook Nghệ thuật quản lý kinh doanh: Phần 1

Phần 1 cuốn sách Nghệ thuật quản lý kinh doanh do Lưu Quân Sư biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Bí quyết đầu tư, nghệ thuật mưu lợi. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai đam mê kinh doanh dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 5:27:41 AM +00:00

Ebook Nghệ thuật quản lý kinh doanh: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Nghệ thuật quản lý kinh doanh giới thiệu tới người đọc những tuyệt chiêu trong kinh doanh như: Hét giá cao nhưng lại bán chạy, dùng hương thơm che đậy mùi ôi, hàng tốt cần phải có bao bì tốt,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:41 AM +00:00

Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 1: Ý nghĩa và vai trò của lãnh đạo

Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 1: Ý nghĩa và vai trò của lãnh đạo cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của lãnh đạo, mô hình người lãnh đạo mới, quản trị và lãnh đạo, quyền lực vị trí, quản trị và viễn cảnh, sự tiến triển của lý thuyết lãnh đạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:37 AM +00:00