Tài liệu miễn phí Y học thường thức

Download Tài liệu học tập miễn phí Y học thường thức

Sàng lọc vector biểu hiện kháng thể scFv-CH2 kháng CD20

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm lựa chọn vector biểu hiện kháng thể scFv-CH2 kháng CD20 và xác định khả năng liên kết của kháng thể scFv-CH2 với CD20. Bài viết nghiên cứu nghiên cứu sử dụng phương pháp cắt, gắn gen anti-CD20Fa vào 3 vector biểu hiện pET28a, pET30GB1, MPB; biến nạp, tách ADN plasmid và phương pháp biểu hiện protein (kháng thể) được tiến hành theo Sambrook và CS (2001), phương pháp ELISA và Western blot.

9/18/2018 11:17:08 PM +00:00

Nghiên cứu vai trò của D-dimer trong chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch não

Bài viết đánh giá vai trò của D-dimer trong chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch não. Kết quả nghiên cứu cho thấy D-dimer có giá trị cao trong chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch não. Có tương quan nghịch về nồng đồ của D-dimer với thang điểm Glasgow và thời điểm của bệnh huyết khối tĩnh mạch não.

9/18/2018 11:16:28 PM +00:00

Nghiên cứu ứng dụng độc chất phóng xạ 99mTc xác định hạch gác trong phẫu thuật điều trị ung thư vú giai đoạn sớm (I, IIa)

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá vai trò của phương pháp xác định hạch gác bằng dược chất phóng xạ 99mTc trong phẫu thuật điều trị ung thư vú (UTV) giai đoạn sớm (I, IIa).

9/18/2018 11:16:17 PM +00:00

Nghiên cứu tỷ lệ, sự phân bố và mức độ kháng kháng sinh của một số chủng trực khuẩn Gram âm sinh beta-lactamase carbapenemase tại Bệnh viện Quân y 103 giai đoạn 2010 - 2013

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm xác định tỷ lệ, sự phân bố của các chủng Enterobacteriaceae sinh ESBL, carbapenemase phân lập tại Bệnh viện Quân y 103 giai đoạn 2010 - 2013 và xác định mức độ kháng kháng sinh của một số chủng Enterobacteriaceae sinh ESBL phân lập được.

9/18/2018 11:16:08 PM +00:00

Nghiên cứu tỷ lệ, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân suy tim mạn tính có rung nhĩ

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm khảo sát tỷ lệ rung nhĩ ở bệnh nhân suy tim, đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân suy tim mạn tính có rung nhĩ. Bài viết nghiên cứu 213 bệnh nhân suy tim do bệnh tăng huyết áp, bệnh mạch vành mạn tính và bệnh cơ tim thể giãn từ tháng 11 - 2011 đến 12 - 2014.

9/18/2018 11:15:58 PM +00:00

Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm virut ở bệnh nhân bệnh phổ tắc nghẽn mạn tính trong đợt cấp

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm xác định tỷ lệ nhiễm virut trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và xác định mối liên quan giữa nồng độ PCT huyết thanh với căn nguyên nhiễm virut và nhiễm khuẩn trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

9/18/2018 11:15:48 PM +00:00

Nghiên cứu trình tự một số gen độc lực của yersinia pestis và phát triển kỹ thuật multiplex PCR xác định Yersinia pestis gây bệnh ở Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm xác định trình tự đầy đủ gen ypo2088 (trên nhiễm sắc thể [NST]), pla, caf1 (trên hai plasmid độc lực là pPCP1 và pMT1) của chủng vi khuẩn (VK) Yersinia pestis Yp1 phân lập ở Việt Nam và phát triển kỹ thuật PCR đa mồi xác định nhanh, chính xác Y. pestis gây bệnh. Nghiên cứu đã góp phần làm phong phú thêm những kết quả về đa dạng di truyền các gen độc lực của VK dịch hạch cũng như cung cấp công cụ phân tử hữu hiệu cho phép chẩn đoán nhanh và chính xác Y. pestis có độc lực.

9/18/2018 11:15:38 PM +00:00

Nghiên cứu triệu chứng, mô bệnh học phổi thỏ được gây ngộ độc bằng bánh ngô mốc lấy tại Hà Giang

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm xác định triệu chứng, hình ảnh mô bệnh học phổi thỏ được gây ngộ độc bằng mẫu bánh ngô mốc gây chết người tại Hà Giang.

9/18/2018 11:15:22 PM +00:00

Nghiên cứu toàn bộ trình tự gen pagA trên một số chủng Bacillus anthracis phân lập ở miền Bắc Việt Nam

Bài viết nghiên cứu trình tự đầy đủ gen pagA (protective antigen gene) mã hóa kháng nguyên bảo vệ PA (protein quan trọng tham gia tạo độc tố bệnh than) trên một số chủng Bacillus anthracis có độc lực phân lập ở miền Bắc Việt Nam.

9/18/2018 11:15:12 PM +00:00

Nghiên cứu tính an toàn của dịch chiết tỏi đen lý sơn trên thực nghiệm

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của dịch chiết tỏi đen Lý Sơn trên động vật thực nghiệm. Qua đó xác định tính an toàn của dịch chiết tỏi đen Lý Sơn.

9/18/2018 11:15:03 PM +00:00

Nghiên cứu thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng tại bộ môn - Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Quân y 103 - Học viện Quân y số liệu thu thập của 10 năm gần đây (2004 - 2013) với 4.718 bệnh nhân

Bài viết này phân tích tỷ lệ, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lương tại Khoa nội thần kinh trong 10 năm (2004 - 2013) và điểm lại các mốc phát triển trong lịch sử nghiên cứu thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lương tại bộ môn và những thành thích đã đạt được trong chẩn đoán và điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lương.

9/18/2018 11:14:52 PM +00:00

Nghiên cứu tác dụng hạ huyết áp của bài thuốc HA-02 trên động vật thực nghiệm

Bài viết nghiên cứu tác dụng hạ huyết áp (HA) của thuốc HA-02 nhằm tìm hiểu cơ chế gây hạ HA của thuốc và đánh giá hiệu quả hạ HA của thuốc trên mô hình chuột gây tăng HA.

9/18/2018 11:14:32 PM +00:00

Nghiên cứu tác dụng điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng của phương pháp tiêm ngoài màng cứng kỹ thuật hai kim

Bài viết mô tả đặc điểm lâm sàng, hình ảnh cộng hưởng từ cột sống thắt lưng ở BN thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và đánh giá kết quả lâm sàng của phương pháp tiêm NMC với kỹ thuật hai kim so với kỹ thuật một kim hiện đang được sử dụng tại Khoa A4 - Bệnh viện Quân y 103. Nhận xét tác dụng không mong muốn, tai biến, biến chứng của các phương pháp này.

9/18/2018 11:14:21 PM +00:00

Nghiên cứu tác dụng bảo vệ của kháng thể IgY kháng vi khuẩn tả và kháng độc tố tả trên chuột nhất trắng sơ sinh

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm khảo sát tác dụng bảo vệ của kháng thể IgY nguồn gốc lòng đỏ trứng gà gây miễn dịch với kháng nguyên vi khuẩn tả và kháng nguyên độc tố tả trên chuột nhắt trắng sơ sinh nhiễm vi khuẩn tả thực nghiệm.

9/18/2018 11:14:11 PM +00:00

Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ cortisol và đường máu trong mổ tim mở có chạy tuần hoàn ngoài cơ thể

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá sự thay đổi nồng độ cortisol và đường máu trong mổ tim mở dưới tuần hoàn ngoài cơ thể trên nhóm bệnh nhân không bị đái tháo đường.

9/18/2018 11:14:01 PM +00:00

Nghiên cứu phát triển bộ kít ELISA định lượng nọc rắn hổ mang Najia atra

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm xây dựng và tối ưu hóa những điều kiện chủ yếu cho một hệ thống kít ELISA sử dụng lượng nọc rắn Hổ mang Naja atra trên in vitro.

9/18/2018 11:13:52 PM +00:00

Nghiên cứu mối liên quan giữa một số chỉ số xét nghiệm, các yếu tố đông máu cơ bản với thể bệnh sốt xuất huyết dengue

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm so sánh một số chỉ số cận lâm sàng và yếu tố đông máu cơ bản với các thể bệnh xuất huyết dengue. Bài viết nghiên cứu mô tả 120 bệnh nhân bị sốt xuất huyết dengue điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 từ 09 - 2013 đến 12 - 2014.

9/18/2018 11:13:16 PM +00:00

Nghiên cứu kết quả phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại tràng trái

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm nhận xét về chỉ định và đặc điểm kỹ thuật cắt đại tràng trái nội soi điều trị ung thư đại tràng trái và đánh giá kết quả phẫu thuật nội so điều trị ung thư đại tràng trái tại bệnh viện Quân y 103.

9/18/2018 11:13:06 PM +00:00

Nghiên cứu kết quả điều trị hóa chất ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Bệnh viện TWQĐ 108

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm Đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ không còn chỉ định phẫu thuật bằng phác đồ paclitaxel kết hợp carboplatin và nhận xét một số tác dụng phụ của phác đồ.

9/18/2018 11:12:57 PM +00:00

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình xác định đột biến gen SMNt gây bệnh teo cơ tủy từ một tế bào bằng phương pháp nested-PCR và enzym giới hạn

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm hoàn thiện quy trình xác định đột biến gen SMNt từ 1 tế bào bạch cầu, tách từ máu ngoại vi của các gia đình bệnh nhân, là cơ sở trong chẩn đoán tiền làm tổ bệnh teo cơ tủy.

9/18/2018 11:12:48 PM +00:00

Nghiên cứu hiện tượng kích thích dây thần kinh bịt và tai biến thủng bàng quang trong phẫu thuật cắt nội soi qua niệu đạo bằng dao lưỡng cực điều trị ung thư bàng quang nông

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá tai biến thủng bàng quang trong phẫu thuật cắt nội soi lưỡng cực điều trị ung thư bàng quang nông, nguyên nhân và cách khắc phục.

9/18/2018 11:12:38 PM +00:00

Nghiên cứu giá trị chẩn đoán của Cyfra 21-1 và ProGRP trong ung thư phổi nguyên phát

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm xác định nồng độ Cyfra 21-1, ProGRP và giá trị chẩn đoán của chúng trong ung thư phổi tế bào nhỏ và ung thư phổi không tế bào nhỏ.

9/18/2018 11:12:29 PM +00:00

Nghiên cứu giá trị biến thiên thể tích nhát bóp và chỉ số thể tích cuối tâm trương toàn bộ đo bằng PiCCO trong đánh giá đáp ứng bù dịch ở bệnh nhân sau mổ tim mở

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm xác định giá trị của biến thiên thể tích nhát bóp và chỉ số thể tích cuối tâm trương toàn bộ đo bằng phương pháp PiCCO trong đánh giá đáp ứng bù dịch ở bệnh nhân sau mổ tim mở. Bài viết nghiên cứu trên 62 bệnh nhân sau mổ tim mở, đánh giá đáp ứng dương tính với bù dịch thông qua thay đổi chỉ số SVV > 15%, sau khi truyền tĩnh mạch HAES-sterin 6% x 7 ml/kg trong 30 phút.

9/18/2018 11:12:19 PM +00:00

Nghiên cứu độc tính cấp, độc tính bán trường diễn của bài thuốc HA-02 trên động vật thực nghiệm

Để tìm hiểu một cách có khoa học và đầy đủ về tính an toàn của thuốc HA-02 làm cơ sở cho điều trị, bài viết nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu: Xác định độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của thuốc HA-02.

9/18/2018 11:11:59 PM +00:00

Nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn trên thực nghiệm của altretamin tổng hợp tại Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đã đánh giá độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của altretamin được tổng hợp tại Việt Nam nhằm nghiên cứu sử dụng altretamin trong điều trị.

9/18/2018 11:11:49 PM +00:00

Nghiên cứu định lượng berberin chlorid trong “Viên nén đại tràng 105” bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Bài viết nghiên cứu định lượng berberin chlorid trong “Viên nén đại tràng 105” bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao nhằm góp phần tiêu chuẩn hóa chất lượng sản phẩm, cũng như xây dựng công thức bào chế.

9/18/2018 11:11:37 PM +00:00

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh mô bệnh học nhu mô gan, một số xét nghiệm sinh hóa gan mật ở người phơi nhiễm với chất da camdioxin

Bài viết bước đầu nghiên cứu hình ảnh mô bệnh học nhu mô gan và một số xét nghiệm sinh hóa gan mật, đặc điểm lâm sàng ở người phơi nhiễm với chất da cam/dioxin sống gần khu vực sân bay Đà Nẵng.

9/18/2018 11:11:28 PM +00:00

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học thần kinh và một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân tái đột quỵ nhồi máu não

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm mô tả đặc điểm lâm sàng, kết quả hình ảnh cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ ở bệnh nhân tái đột quỵ nhồi máu não và đánh giá một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân tái đột quỵ nhồi máu não.

9/18/2018 11:11:18 PM +00:00

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân đột quỵ chảy máu não có viêm phổi bệnh viện

Bài viết mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân đột quỵ chảy máu não và xác định mối liên quan giữa đột quỵ chảy máu não và viêm phổi bệnh viện. Bài viết nghiên cứu trên 98 bệnh nhân đột quỵ chảy máu não bằng phương pháp nghiên cứu mô tả.

9/18/2018 11:11:09 PM +00:00

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng rối loạn trầm cảm, lo âu ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm khảo sát các biểu hiện rối loạn trầm cảm, lo âu ở bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trong và ngoài đợt bùng phát.

9/18/2018 11:11:00 PM +00:00