Tài liệu miễn phí Y học thường thức

Download Tài liệu học tập miễn phí Y học thường thức

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định kiểm tra sức khỏe định kỳ: Bằng chứng từ dữ liệu khảo sát người dân tại tỉnh Khánh Hòa

Nghiên cứu cũng xác định rằng giới tính và tình trạng hôn nhân không có ảnh hưởng đến việc tham gia kiểm tra sức khỏe định kỳ. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự cần thiết phải xem xét sự ưu tiên về thời gian, cũng như vấn đề chi phí khi xây dựng các chính sách khuyến khích kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người dân.

12/29/2020 12:04:13 PM +00:00

Nutritional quality of commercially available unbranded cereal snacks consumed by school children

The present study was undertaken to evaluate the nutrition quality of commercial snacks prepared from blended flour of different fractions of milling industry.

12/28/2020 9:53:33 PM +00:00

Dietary diversity in relation to micronutrient adequacy in the diets of adolescents of Fatehabad Haryana, India

Dietary diversity (DD) has been identified as a potentially useful indicator of micronutrient status. Adolescents eating less number of food groups may be at the risk of nutritional deficiency. This study was aimed to determine the dietary diversity in the diets of adolescents and to find its correlation with the probability of adequacy of five micronutrients. Two hundred adolescents (13-17y) were selected randomly from the rural Govt. Senior Secondary School of Dhanger and urban Govt. Senior Secondary School Fatehabad, Haryana.

12/28/2020 9:47:28 PM +00:00

Dịch cân kinh: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mật Tông Dịch cân kinh, có bốn luyện pháp là Dịch cân kinh toản quyền mật truyền, Dịch cân kinh báo thức Nam truyền, 14 thức Dịch cân kinh truyền thế của họ Hùng, 24 thức Dịch cân kinh cổ truyền.

12/28/2020 8:28:03 PM +00:00

Dịch cân kinh: Phần 1

Dịch là biến đổi, Cân là gân cốt, Kinh là bài học quý giá. Dịch cân kinh tức là chỉ cho ta phương pháp luyện tập gân cốt và ý chí chuyển yếu thành mạnh, là phương pháp kết hợp nguyên tắc Thiền và động tác (Động và Tĩnh), giữa Cương và Nhu, giữa Thần và Khí (Tâm và Hơi thở), giữa Khí và Lực (Hơi thở và Sức mạnh). Phần 1 gồm các nội dung chính sau: 12 thức Dịch cân kinh Thiếu Lâm Đạt Ma, 14 thức Dịch cân kinh Thiếu lâm Vi Đà, 18 thức Dịch cân kinh Nam Thiếu Lâm Kim Cương, 8 đoạn Dịch cân kinh dưỡng sinh của Thiếu Lâm,...

12/28/2020 8:27:30 PM +00:00

Một số giải pháp nhằm nâng cao sức khỏe người lao động trí óc

Bài viết tập trung phân tích thực trạng một số vấn đề sức khỏe của người lao động trí óc. Các phân tích cho thấy người lao động trí óc Việt Nam đang gặp nhiều vấn để về sức khỏe, đặc biệt là các rối loạn bệnh lí của hệ thần kinh song hiện nay chưa có một hệ thống dữ liệu quốc gia về tình hình sức khỏe của đội ngũ lao động này cũng như chưa có một hệ thống chăm sóc sức khỏe riêng biệt.

12/28/2020 4:08:36 PM +00:00

Tỷ lệ bệnh nhân được tư vấn ngắn cai thuốc lá 5A tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Bệnh nhân xem lời khuyên cai thuốc lá từ nhân viên y tế là động lực quan trọng giúp họ cai thuốc lá. Tư vấn ngắn cai thuốc lá 5A được chứng minh là khả thi có hiệu quả. Tỷ lệ bệnh nhân được tư vấn cai thuốc lá 5A tại Việt Nam chưa được nghiên cứu. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ bệnh nhân tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định được tư vấn ngắn cai thuốc lá 5A.

10/19/2020 6:43:37 PM +00:00

Tỷ lệ nghiện Facebook và các yếu tố liên quan ở học sinh trung học phổ thông tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Tại Việt Nam, có 57% dân số đang sử dụng Facebook, là một trong mười quốc gia có số người sử dụng Facebook nhiều nhất (2018). Sử dụng Facebook quá mức có thể gây tác động bất lợi đến sức khỏe. Bài viết xác định tỷ lệ nghiện Facebook và các yếu tố liên quan ở học sinh trung học phổ thông tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai năm 2019.

10/19/2020 6:43:04 PM +00:00

Hành vi tình dục an toàn và tình trạng sử dụng rượu bia, metamphetamine, dung môi trên đồng tính nam và chuyển giới nữ tại các tỉnh phía Nam năm 2019

Tình dục không an toàn là con đường chính lây truyền HIV và STIs, hành vi này có mối liên hệ sâu sắc với việc sử dụng chất. Trong khi đó, đồng tính nam và chuyển giới nữ có tỉ lệ sử dụng chất rất phổ biến trong nhiều năm qua. Nghiên cứu được tiến hành nhằm mô tả thực trạng quan hệ tình dục và sử dụng chất (rượu bia, metamphetamine, popper) trên đồng tính nam (MSM) và chuyển giới nữ (TG) ở 04 tỉnh phía Nam, năm 2019.

10/19/2020 6:41:33 PM +00:00

Intellectual capital and BI-tools in private healthcare value creation

The study’s outcomes will provide valuable information and a deep understanding concerning the influence of BI tools and IC dimensions on value creation in private health care in Finland. In addition, it will provide insight into future-oriented value creation factors that can enable new business concepts for private healthcare companies. Advanced capability of data utilisation will increase the value creation ability in private healthcare sector companies.

10/19/2020 12:11:22 PM +00:00

Khảo sát quan điểm và trải nghiệm của người dân về chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm tại một số xã, phường thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Bài viết trình bày khảo sát quan điểm, trải nghiệm của người dân về chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm, xác định mối liên quan giữa quan điểm trải nghiệm về chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm với tình hình sử dụng dịch vụ y tế.

10/19/2020 9:00:33 AM +00:00

Biện pháp hỗ trợ bệnh nhân cai nghiện ma túy bằng methadone tham gia chương trình điều trị phục hồi tại cơ sở của huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

Điều trị phục hồi cho bệnh nhân cai nghiện ma túy bằng methadone tại cơ sở Tiên Lãng đã được áp dụng các biện pháp cụ thể với các hoạt động và dịch vụ trợ giúp về y tế, tâm lý, hiểu biết pháp luật, việc làm... từ các cá nhân và cơ quan chuyên môn trên địa bàn thành phố với sự quản lý và giám sát của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hải Phòng.

9/25/2020 1:06:35 AM +00:00

Goat milk in human nutrition and health – A Review

Goats are earliest domesticated animals. Number of the individuals are maintained them either as a source of the income or as a hobby. Mostly goats are maintained as a source of the milk and were milked even before cows. Goat is also called as “Cow of poor man”. Many scientists focused on the functional properties of the goat milk along with sheep milk. It is concluded that, these milks have not only high nutritional value but also therapeutic value and dietary characteristics.

9/24/2020 8:35:38 PM +00:00

Kiểm định thang đo năng lực sức khỏe về sơ cứu ban đầu trong du lịch ba lô năm 2019

Bảng câu hỏi chuyển đổi từ thang đo năng lực sức khỏe của Châu Âu (HLS-EU-Q47) phù hợp với sinh viên một số Trường Đại học ở Hà Nội khi du lịch ba lô. Nghiên cứu là mô tả cắt ngang lấy mẫu thuận tiện thu được 200 đối tượng sinh viên 2 trường Đại học Y Hà Nội và Đại học Bách Khoa Hà Nội, từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2019.

9/24/2020 8:22:09 PM +00:00

Resistant starch: A potential impact on human health

Dietary starches are important sources of energy for many human societies and it is clear that they can also make quite specific contributions to health. Resistant starch has received much attention for both its potential health benefits (similar to soluble fibre) and functional properties. Resistant starch (RS) encompasses forms of starch, which are not digested in the small intestine by enzymes but fermented in the large intestine.

9/24/2020 7:37:54 PM +00:00

Sự thay đổi hình thái tuổi dậy thì - cơ sở đề xuất một số hình thức giáo dục giới tính phù hợp cho học sinh trung học cơ sở ở Hà Nội

Nghiên cứu được thực hiện trên nhóm đối tượng gồm 1926 học sinh (942 nam và 984 nữ) có độ tuổi từ 12 đến 15 thuộc 3 trường trung học cơ sở (THCS) tại Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trình tự xuất hiện các đặc điểm sinh dục phụ của học sinh THCS tuân theo các quy luật sinh trưởng và phát triển bình thường của lứa tuổi.

9/24/2020 1:48:00 PM +00:00

Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục sức khoẻ sinh sản cho học sinh các trường trung học cơ sở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quản lý hoạt động giáo dục (HĐGD) sức khỏe sinh sản (GDSKSS) cho học sinh (HS) chỉ có hiệu quả khi các nhà quản lý biết phối hợp đồng bộ các biện pháp hợp lý trên cơ sở 5 yếu tố trụ cột của quản lý: Chế định giáo dục và đào tạo, bộ máy tổ chức nhân lực, nguồn tài lực, vật lực, môi trường giáo dục và thông tin giáo dục. Bài viết trình bày một số biện pháp quản lý HĐGD SKSS ở trường trung học cơ sở (THCS) thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

8/29/2020 6:47:40 AM +00:00

Kiến thức và thực hành sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật của người nông dân tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam năm 2015

Bài viết trình bày nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm đánh giá kiến thức và thực hành về sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật của người nông dân tại xã Lê Hồ và Hoàng Tây huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam năm 2015.

8/29/2020 6:38:39 AM +00:00

Một số đặc điểm bệnh tật cộng đồng dân cư 5 tỉnh ven biển miền Bắc

Bài viết trình bày nghiên cứu một số đặc điểm bệnh tật của cộng đồng dân cư 5 tỉnh ven biển miền Bắc. Đối tượng và phương pháp: mô tả cắt ngang có phân tích ở 4.360 hộ gia đình tại 8 khu vực kinh tế đặc thù ven biển miền Bắc.

8/29/2020 6:21:54 AM +00:00

Thực trạng thấm nhiễm kim loại nặng và một số chỉ số sức khỏe của dân cư ở một khu ven biển Hải Phòng năm 2017

Ô nhiễm môi trường, đặc biệt do kim loại nặng là một trong những thách thức toàn cầu hiện nay. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mô tả thực trạng thấm nhiễm kim loại nặng và một số chỉ số sức khỏe của người dân khu vực này.

8/29/2020 6:21:36 AM +00:00

Mức độ hài lòng người bệnh tại phòng khám đa khoa vệ tinh của Bệnh viện quận 2 đặt tại Trạm y tế phường Thảo Điền, thành phố Hồ Chí Minh năm 2019

Nghiên cứu cắt ngang thực hiện năm 2019, với mục tiêu nhằm mô tả mức độ hài lòng người bệnh và phân tích một số yếu tố liên quan đến hài lòng người bệnh tại phòng khám đa khoa vệ tinh của Bệnh viện Quận 2 đặt tại Trạm y tế phường Thảo Điền.

8/29/2020 6:21:18 AM +00:00

Tỷ lệ hài lòng người bệnh tại phòng khám đa khoa của Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Hài lòng người bệnh là một trong những yếu tố quan trọng giúp đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ sở y tế. Nghiên cứu mô tả tỷ lệ hài lòng của người bệnh và một số yếu tố liên quan tại phòng khám đa khoa (PKĐK) quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.

8/29/2020 6:21:09 AM +00:00

Thực trạng điều kiện vệ sinh môi trường hộ gia đình của đồng bào dân tộc Thái tại huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

Hiện nay thực trạng vệ sinh môi trường hộ gia đình cũng trong tình trạng như các huyện miền núi khác, để có cái nhìn toàn diện hơn giúp các nhà quản lý có sở để nâng cao điều kiện vệ sinh môi trường hộ gia đình cho người dân đồng bào Dân tộc nói chung và Dân tộc Thái nói riêng, bài viết tiến hành nghiên cứu đề tài với mục tiêu: Mô tả thực trạng điều kiện vệ sinh môi trường hộ gia đình của đồng bào dân tộc Thái huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên năm 2018.

8/29/2020 6:21:00 AM +00:00

Kiến thức, thực hành về vệ sinh môi trường của đồng bào dân tộc Thái tại huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

Nghiên cứu được tiến hành tại 304 hộ gia đình tại 2 xã PaHam và Nậm Nèn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Kết quả nghiên cứu cho thấy kiến thức của người dân về tiêu chuẩn nhà ở đạt 24,8%. Kiến thức về nguồn nước hợp vệ sinh của người dân tại 2 xã PaHam và Nậm Nèn có sự khác biệt với p< 0,05. Có 81,1% người dân biết nhà tiêu tự hoại là nhà tiêu hợp vệ sinh.

8/29/2020 6:20:51 AM +00:00

Thực trạng tai nạn lao động và một số yếu tố liên quan ở công nhân thu gom rác thải tại hai chi nhánh nội thành Hà Nội

Thu gom rác thải là một ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động (TNLĐ), tuy nhiên hiện có rất ít số liệu về vần đề này. Nghiên cứu xác định được mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa nhóm tuổi, ca làm việc và trang bị bảo hộ cá nhân với tình trạng tai nạn lao động ở công nhân thu gom rác thải Hà Nội.

8/29/2020 6:20:23 AM +00:00

Khảo sát ảnh hưởng của các phương pháp làm giảm nồng độ Tinopal CBS-X của thực phẩm

Để kiểm soát triệt để việc sử dụng Tinopal CBS-X trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm đã có Công văn gửi các Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp truy nguyên nguồn gốc nguyên liệu, kiểm soát Tinopal CBS-X trong sản xuất thực phẩm. Nghiên cứu thực nghiệm lâm sàng từ tháng 2/2019 đến tháng 12/2019, với mục tiêu của nghiên cứu là khảo sát ảnh hưởng của các phương pháp làm giảm nồng độ Tinopal CBS-X trong thực phẩm.

8/29/2020 6:18:09 AM +00:00

Indian vegetable diet in immunity development against viral diseases

Viral infections in human beings nowadays due to advent of globalization and ease of travel have underscored their prevention as a critical issue in safeguarding public health. Outbreak of many viral diseases, with the recent COVID 19, is globally lethal to human beings. The dietary management should be considered in terms of improving immunity and utilizing the anti-viral properties of few nutrients.

8/29/2020 4:08:43 AM +00:00

Lợi ích liệu pháp massage trong chăm sóc trẻ sinh non

Đã có rất nhiều tiến bộ trong công tác điều trị và chăm sóc trẻ sinh non, góp phần làm giảm tỷ lệ tử vong, tăng khả năng cứu sống trẻ sinh non. Tuy nhiên việc chăm sóc trẻ sinh non còn đang dừng lại ở việc phát triển thể chất, chưa chú trọng tới việc phát triển tinh thần và trí tuệ của trẻ.

8/28/2020 11:39:31 PM +00:00

Herbal flavoured milk and sensory evaluation

This study deals with the consumer sensory evaluation of herbal flavoured milk prepared with the help of herbs having medicinal properties. Three herbs that have been chosen are Fennel, Tulsi and Lemongrass Oil. This herbal flavored milk is prepared for with different compositions of these flavours and the effect is studied. The correlation has been established between different age group, gender and weight with their liking (sensory evaluation).

8/28/2020 9:19:25 PM +00:00

Quality assessment of chia and Basella alba (L.) based complementary food formulation

Promotion of optimal growth in infants calls for introduction of adequate food supplements in the form of complementary foods in addition to continued breast feeding from the age of 6 months onwards as complementary feeding plays critical role in children. Study was carried out to develop complementary food formulation, sensory evaluation, nutrient and antinutrients analysis. Finger millet, oilseeds, milk solids, jaggery, processed chia seeds and basella alba leaves were used in different proportion.

8/28/2020 9:17:06 PM +00:00