Tài liệu miễn phí Y học thường thức

Download Tài liệu học tập miễn phí Y học thường thức

Sức khỏe tình dục dành cho vợ chồng trẻ (Tập 2): Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn Sức khỏe tình dục dành cho vợ chồng trẻ (Tập 2) tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Rối loạn chức năng tình dục nữ, tư vấn tình dục nữ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

5/22/2021 8:29:02 AM +00:00

Sức khỏe tình dục dành cho vợ chồng trẻ (Tập 2): Phần 1

Sức khỏe tình dục dành cho vợ chồng trẻ (Tập 2): Phần 1 gồm các nội dung chính sau: Những vấn đề của tình dục nữ, sự phát triển những quan niệm tích cực hơn về tính dục nữ, những đặc thù sinh học và tâm lý của tính dục nữ, bức tranh nhiều màu sắc của tình dục nữ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

5/22/2021 8:28:43 AM +00:00

Đánh giá các sai sót thường gặp trong phương pháp rửa tay thường quy theo quy định của bộ y tế

Rửa tay là biện pháp rất hiệu quả để bảo vệ cơ thể trong môi trường nhiều dịch bệnh như hiện nay. Ai ai cũng biết cách rửa tay, nhưng làm thế nào để tránh những sai sót trong rửa tay, đó là vấn đề nghiên cứu của đề tài này qua đánh giá rửa tay của 60 điều dưỡng đang công tác lâm sàng.

5/22/2021 7:48:21 AM +00:00

Standard motorcycle helmet usage and its effect on road traffic safety in the two major cities of Vietnam

This paper aims to analyze the reason of heavy injuries, TBI and deaths happening increased. The specific surveys were taken to motorcyclists, helmet market, traffic safety agencies and hospital in Hanoi and Ho Chi Minh City.

5/22/2021 4:45:36 AM +00:00

Một số hành vi nguy cơ khi tham gia giao thông đường bộ bằng xe máy điện, xe đạp điện của học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định năm 2019

Bài viết tiến hành mô tả một số hành vi nguy cơ khi tham gia giao thông đường bộ bằng xe máy điện, xe đạp điện của học sinh trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định năm 2019.

5/21/2021 11:44:07 PM +00:00

Liên hệ giữa thức ăn và sức khỏe

Ebook Thức ăn quyết định số phận của bạn với mục tiêu giáo dục con người thông qua thức ăn đã và sẽ là con đường và mục đích của hệ thống giáo dục toàn cầu bắt đầu từ nền minh triết cổ đại của người Việt cổ – “học ăn” được soi sáng bởi pháp Thiền nguyên thuỷ (Vipassana – Minh sát tuệ) của Đức Phật, vì chính điều này đã được ghi lại trong kinh điển nguyên thủy của Phật giáo.

5/21/2021 4:38:07 PM +00:00

Perceived stress and its’ association with college students

Stress refers to the perceived or actual threat on physical and/or psychological homeostasis of the human body. Disrupted homeostasis elicits the so called “stress response”, meaning the activation of central and peripheral neuroendocrine mechanisms responsible for various adaptive responses and behaviors. PSS was originally developed as a 14-item scale that assess the perception of stressful experiences by asking the respondent to rate the frequency of his/her feelings and thoughts related to events and situations that occurred over the previous month. Stress mainly refers to the perceived or actual threat to the physical and/or psychological homeostasis of the human body.

5/21/2021 2:38:55 PM +00:00

Một số yêu cầu nâng cao năng lực thực hành cho sinh viên Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, nhất là “Học đi đôi với hành” là định hướng cơ bản, quan trọng đối với nâng cao năng lực thực hành của sinh viên Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam. Để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện sinh viên theo mục tiêu đào tạo của Học viện và nhu cầu của xã hội; các tổ chức, lực lượng cần nhận thức và thực hiện tốt các yêu cầu về nâng cao năng lực thực hành theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

5/20/2021 4:04:11 AM +00:00

Viêm gan B – Những điều quí vị cần biết

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung nguyên nhân bị nhiễm viêm gan B; phòng ngừa việc bị nhiễm viêm gan B; thuốc chủng ngừa bệnh viêm gan B; chẩn đoán bệnh viêm gan B. Mời các bạn cùng tham khảo!

3/18/2021 5:51:21 PM +00:00

Systematic review of non-surgical treatments for early Dupuytren’s disease

Dupuytren’s disease is a common fibrotic disorder of the palm characterized by the development of progressive flexion deformities in the digits, leading to significant functional impairment. Surgical excision remains the most common treatment.

3/18/2021 1:07:26 PM +00:00

Multiple drilling combined with simvastatin versus multiple drilling alone for the treatment of avascular osteonecrosis of the femoral head: 3-year follow-up study

Multiple small drilling for core decompression is widely used to preserve the femoral head in patients with avascular necrosis of the femoral head (ANFH). Nevertheless, the clinical outcome remains controversial. Simvastatin has been demonstrated to promote bone formation and reduce bone adsorption.

3/18/2021 1:07:18 PM +00:00

The relationship between Modic changes and intervertebral disc degeneration

Recent reported results have added to the weight of evidence supporting association between disc degeneration and Modic changes. Endplate or Modic changes are also associated with increased body mass index.

3/18/2021 1:07:11 PM +00:00

Early Endothelial Progenitor Cells (eEPCs) in systemic sclerosis (SSc) - dynamics of cellular regeneration and mesenchymal transdifferentiation

Patients with systemic sclerosis (SSc) are endagered by tissue fibrosis and by microvasculopathy, with the latter caused by endothelial cell expansion/proliferation. SSc-associated fibrosis potentially results from mesenchymal transdifferentiation of endothelial cells.

3/18/2021 1:07:03 PM +00:00

Determinants of patient satisfaction and their willingness to return after primary total hip replacement: A cross-sectional study

Surveys of patient satisfaction and their willingness to return can be used for the optimization of processes, improving their quality, and increasing the satisfaction and loyalty in customers. This study looked at the factors significantly associated with patient satisfaction after primary total hip replacement (THR), and which affect the patients’ willingness to return to the same hospital for future treatment, even when unrelated to their THR.

3/18/2021 1:06:55 PM +00:00

Meta-analysis of long-term joint structural deterioration in minimally treated patients with rheumatoid arthritis

Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic autoimmune disease characterized by inflammation and joint structural deterioration. Driven by recent expectations that patients in clinical trials randomized to placebo should be ‘rescued’ with active therapy within 6 months of starting treatment, the relative benefit of arresting joint damage with biologic agents beyond this period is unclear.

3/18/2021 1:06:46 PM +00:00

Managing chronic widespread pain in primary care: A qualitative study of patient perspectives and implications for treatment delivery

Clinical guidelines recommend a combination of physical, pharmacological and psychological treatments for chronic widespread pain, but published accounts of treatment acceptability are lacking.

3/18/2021 1:06:38 PM +00:00

Correlations between the feature of sagittal spinopelvic alignment and facet joint degeneration: A retrospective study

Sagittal spinopelvic alignment changes associated with degenerative facet joint arthritis have been assessed in a few studies. It has been documented that patients with facet joint degeneration have higher pelvic incidence, but the relationship between facet joint degeneration and other sagittal spinopelvic alignment parameters is still disputed.

3/18/2021 1:06:30 PM +00:00

Factors predicting pain and early discontinuation of tumour necrosis factorα-inhibitors in people with rheumatoid arthritis: Results from the British society for rheumatology biologics register

We examined pain levels in 2 cohorts assembled from the British Society for Rheumatology Biologics Register (BSRBR), and investigated which factors predicted Bodily Pain scores and discontinuation of TNFα-inhibitors.

3/18/2021 1:06:22 PM +00:00

Hypophosphatasia and the risk of atypical femur fractures: A case-control study

Case reports have linked adult hypophosphatasia as a possible cause of atypical femur fractures (AFF) associated with bisphosphonate use. Adult hypophosphatasia is an asymptomatic genetic condition which results in low alkaline phosphatase and elevated pyridoxal phosphate.

3/18/2021 1:06:14 PM +00:00

The pathophysiology associated with primary (idiopathic) frozen shoulder: A systematic review

Frozen shoulder is a common yet poorly understood musculoskeletal condition, which for many, is associated with substantial and protracted morbidity. Understanding the pathology associated with this condition may help to improve management.

3/18/2021 1:06:06 PM +00:00

Are online symptoms checkers useful for patients with inflammatory arthritis

Online symptom checkers are increasingly used by patients however there is little published evidence of their effectiveness in real patients. The aim of this study was to evaluate how patients with inflammatory arthritis and inflammatory arthralgia use the internet to look for health information and to assess the advice given and diagnoses suggested by the NHS and WebMD symptom checkers in relation to the patients’ actual diagnoses.

3/18/2021 1:05:58 PM +00:00

Symptomatic discoid lateral meniscus: A clinical and arthroscopic study in a Chinese population

Discoid lateral meniscus (DLM) is relatively common in East Asia Symptomatic discoid lateral meniscus (SDLM) is an important indication for knee arthroscopic surgery. However, studies investigating SDLM are rare. The purpose of this study was to evaluate the clinical characteristics and intra-articular variants of SDLM in a Chinese population.

3/18/2021 1:05:50 PM +00:00

A large two-centre study in to rates of influenza and pneumococcal vaccination and infection burden in rheumatoid arthritis in the UK

Infections are a common complication of RA with associated morbidity and mortality. The aetiology of increased risk is complex and multifactorial. Despite this, strategies to mitigate against risk of infection including vaccination are not always addressed in primary or secondary care with wide variation in practice from multiple small single centre audits.

3/18/2021 1:05:42 PM +00:00

Combined unicompartmental knee arthroplasty and anterior cruciate ligament reconstruction in knees with osteoarthritis and deficient anterior cruciate ligament

Relative young and more active patients with osteoarthritis (OA) of the isolated medial femorotibial compartment in conjunction with anterior cruciate ligament (ACL) deficiency are difficult to treat.

3/18/2021 1:05:34 PM +00:00

Drug retention and safety of TNF inhibitors in elderly patients with rheumatoid arthritis

The concerns about the development of adverse events (AEs) in elderly RA patients as a result of age-related changes in drug metabolism and the presence of comorbid illnesses are emphasizing due to increasing prevalence of rheumatoid arthritis (RA) in old age.

3/18/2021 1:05:26 PM +00:00

Comparison of titanium elastic intramedullary nailing versus injection of bone marrow in treatment of simple bone cysts in children: A retrospective study

Simple bone cysts are common benign lytic bone lesions in children. The main goals of treatment for bone cysts are to prevent pathological fractures, support the healing process, and prevent recurrence. This retrospective study compared fixation with titanium elastic intramedullary nailing (TEN) versus aspiration and injection of autogenous bone marrow (ABM) for the treatment of simple bone cysts in children.

3/18/2021 1:05:16 PM +00:00

MRI signal intensity of anterior cruciate ligament graft after transtibial versus anteromedial portal technique (TRANSIG): Design of a randomized controlled clinical trial

There are two primary surgical techniques to reconstruct the anterior cruciate ligament (ACL), transtibial (TT) technique and anteromedial portal (AMP) technique. Currently, there is no consensus which surgical technique elicits the best clinical and functional outcomes.

3/18/2021 1:05:08 PM +00:00

Modified posteromedial approach for treatment of posterior pilon variant fracture

Posterior pilon variant fracture is a recently described posterior malleolus fracture characterized by the involvement of both posterolateral and posteromedial malleolar fragment.

3/18/2021 1:04:57 PM +00:00

A case of epidemic myalgia with symptoms resembling acute purulent spondylitis and discitis

Epidemic myalgia is a disease that presents with fever and extreme myalgia of the trunk due to an acute enterovirus infection. The trunk pain is mainly in the chest or in the epigastrium. We aimed to highlight a case of epidemic myalgia where initial diagnosis needed differentiation from acute purulent spondylitis and discitis.

3/18/2021 1:04:48 PM +00:00

Tài liệu Hướng dẫn thực hành chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Tài liệu Hướng dẫn thực hành chăm sóc sức khỏe cộng đồng trình bày các nội dung chính sau: Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Khái niệm cơ bản, mục tiêu và phạm vi hoạt động, công tác xã hội trong thực hành chăm sóc sức khỏe cộng đồng, một số vấn đề và bệnh thường gặp trong cộng đồng.

3/18/2021 11:39:08 AM +00:00