Tài liệu miễn phí Vật lý

Download Tài liệu học tập miễn phí Vật lý

Nghiên cứu sản xuất khí hêli từ khí thiên nhiên

Bài viết này giới thiệu tóm tắt các phương pháp tách khí hêli hiện đang được áp dụng trên thế giới, phân tích ưu, nhược điểm của các phương pháp này, đồng thời giới thiệu, tính toán, thiết kế một hệ thống lạnh cryo để tách khí hêli từ khí thiên nhiên.

5/22/2021 5:47:33 AM +00:00

Ứng dụng sóng siêu âm để xác định ứng suất bên trong vật liệu

Trong nghiên cứu này, sóng siêu âm được sử dụng để xác định cơ tính của vật liệu ứng với từng giá trị ứng suất cho trước, từ đó xây dựng mối quan hệ thể hiện sự thay đổi của cơ tính phụ thuộc vào ứng suất (E-σ) và (v-σ). Ứng suất sẽ được cung cấp bằng máy thử kéo - nén.

5/22/2021 5:47:21 AM +00:00

Bài giảng Vật lý 2

Bài giảng Vật lý 2 gồm có 6 chương, trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: Trường tĩnh điện, từ trường không đổi, cảm ứng điện từ, trường điện từ, tính chất sóng của ánh sáng, tính chất lượng tử của các bức xạ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/22/2021 5:35:52 AM +00:00

Bài giảng Vật lý 1

Bài giảng Vật lý 1 gồm 8 chương, trang bị cho người học những nội dung chính sau: Cơ học chất điểm, hệ chất điểm và vật rắn, năng lượng, trường hấp dẫn, dao dộng và sóng cơ, cơ học tương đối, nguyên lý I nhiệt động lực học, nguyên lý II nhiệt động lực học. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/22/2021 5:35:44 AM +00:00

A moving element method using timoshenko’s beam theory for dynamic analysis of train-track systems

The paper presents a dynamic analysis of train-track systems supported by viscoelastic foundations by combining Timoshenko’s beam theory and moving element method (MEM). In the proposed method, a three-node beam element is utilized to get a high order approximation for the deflection of Timoshenko beam. The reduced integral method is applied in order to avoid the shear-locking phenomenon when computing the shear strain energy of the rail beam.

5/22/2021 4:46:33 AM +00:00

Tìm hiểu về Albert Einstein và Vật lý học hiện đại: Phần 2

Phần 2 của cuốn Albert Einstein và sự tiến triển của vật lý học hiện đại là phần phụ lục. Phần này sẽ gồm một số bài viết về sự phát triển của lý thuyết lượng tử, một số bài đọc thêm về vấn đề thời gian trong vật lý học, về thượng đế và Big Bang, về bản chất của các tín hiệu lan truyền nhanh hơn ánh sáng,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/22/2021 3:44:19 AM +00:00

Tìm hiểu về Albert Einstein và Vật lý học hiện đại: Phần 1

Một thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Einstein công bố các công trình vĩ đại của ông về vật lý học. Những công trình này đã làm thay đổi cái nhìn của chúng ta về thế giới và cùng với những khám phá trong hai chục năm sau đó, đã làm xuất hiện một nền văn minh mới trên hành tinh. Cuốn sách Albert Einstein và sự tiến triển của vật lý học hiện đại không chỉ là phác thảo chân dung của nhà bác học vĩ đại A. Einstein mà còn mô tả bức tranh toàn cảnh về sự tiến triển của vật lý học hiện đại. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 nội dung và phần 2 là phụ lục. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách sau đây.

5/22/2021 3:43:53 AM +00:00

Sử dụng cực tiểu hóa từng đoạn sai lệch đầu ra trong miền thời gian để điều khiển dự báo hệ buồng sấy giấy đa biến

Bài viết đề xuất một phương pháp điều khiển dự báo cho hệ MIMO với mô hình dự báo là hệ phương trình sai phân trong miền thời gian. Phương pháp điều khiển dự báo đề xuất này làm việc theo nguyên tắc cực tiểu hóa từng đoạn sai lệch đầu ra của hệ trong miền thời gian. Bộ điều khiển này có cấu trúc tương tự như của GPC truyền thống, chỉ thay đổi khâu dự báo tín hiệu ra và khâu tối ưu hóa để tính hàm điều khiển trục tiếp trên miền thời gian thay vì trong miền tần số, nhờ đó không cần phải tìm nghiệm phương trình Diophaltine mà vẫn đảm bảo được chất lượng điều khiển bám giá trị đặt trước.

5/22/2021 2:49:44 AM +00:00

Phương pháp xác định chính xác chiều dài làm việc của cánh tay đòn trên thiết bị chuẩn mômen

Bài viết giới thiệu phương pháp do đùng để xác định chính xác chiều dài làm việc của cánh tay đòn của máy chuẩn mô men dùng ổ khí quay, góp phần đánh giá nâng cao độ chính xác của các máy chuẩn mô men.

5/22/2021 2:49:26 AM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí xếp container đến đặc tính khí động đoàn xe chở container

Bài viết khảo sát các đặc tính khí động lực học thân vỏ đoàn xe chở container 40 feet và nghiên cứu sự ảnh hưởng của vị trí xếp container 20 feet đến đặc tính khí động học đoàn xe chở loại container có kích thước này. Thông qua việc sử dụng công cụ mô phỏng số, tính toán động lực học chất lỏng CFD (Computation Fluid Dynamics), tác giả cụ thể tính toán mô phỏng số các yếu tố phân bố áp suất, vận tốc dòng bao quanh thân vỏ đoàn xe và lực cản khí động tác dụng lên thân vỏ đoàn xe.

5/22/2021 2:48:20 AM +00:00

Nghiên cứu độ linh động của hạt tải trong kênh dẫn Ge pha tạp điều biến phụ thuộc vào nhiệt độ

Bài viết tính toán sự phụ thuộc của độ linh động lỗ trống vào thành phần nhiệt độ trong cấu trúc kênh dẫn Ge pha tạp điều biến ở nhiệt độ cao. Trong vùng nhiệt độ này, chúng tôi đưa ra hàm tự tương quan cho sự phân bố của hạt tải và các cơ chế tán xạ của chúng.

5/21/2021 11:39:22 PM +00:00

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của dung môi đến quá trình tổng hợp nano composite SiO2/PPy

Trong bài viết này, nanocompozit silica/polypyrol (SiO2/PPy) được tổng hợp bằng phương pháp vi nhũ in situ, ứng dụng trong lớp phủ hữu cơ bảo vệ chống ăn mòn cho thép CT3. Ảnh hưởng của thành phần dung môi đến các đặc trưng, tính chất của nanocompozit SiO2/PPy được đánh giá thông qua các phương pháp đo IR, SEM, EDX, XPS, độ dẫn điện.

5/21/2021 11:30:28 PM +00:00

An enhanced control strategy of three-phase four-wire inverters under nonlinear load conditions

The proposed scheme is verified by the simulation results which show that three-phase split-capacitor inverter gives a low total harmonic distortion (THD) for the load voltages under the balanced or unbalanced nonlinear load conditions.

5/21/2021 9:53:15 PM +00:00

Fabrication of a normally-on organic thin film transistor for active sensor construction

In this paper, we propose an approach to fabricate normally-on OTFT based on floating gate, photoactive gate dielectric layer and programming process using external UV source. After fabrication, measurements of OTFT characteristics, including transfer and output, were performed. Estimation of the critical parameters including the threshold voltage and field effect mobility was also described.

5/21/2021 9:04:57 PM +00:00

Computation of bounds elastic properties of polycrystals based on fast fourier transform method

The present paper derives numerical bounds of the elastic properties of polycrystals. The homogenized elastic coefficients are computed from Voronoi-type unit cells. The main result of the article detemines the upper and lower bounds for a case of polycrystals made up of cubic single crystals by using the fast Fourier transform method (FFT) based on the shape function.

5/21/2021 9:04:41 PM +00:00

Numerical investigation of microstructure effect on acoustic properties of underwater anechoic coatings

This paper presents a simulation-based model for predicting the acoustic properties of underwater anechoic structures with its main layer made of viscoelastic sound absorbing materials including air-filled cavities. Some preliminary numerical results are first compared with the published analytical and experimental data to validate the proposed modeling.

5/21/2021 9:04:34 PM +00:00

Examining evaporation characteristics of typical aviation fuels including JP-4, JP-5, JP-7, RT, jet A-1 AND TS-1

This work numerically studies the evaporation characteristics of 6 typical gas turbine fuels (JP-4, JP-5, JP-7, RT, Jet A-1, and TS-1, respectively). In this work, the influence of ambient temperature and liquid properties on the droplet lifetime is examined. At the same initial conditions (e.g. fuel temperature Ts0 = 300 K, droplet diameter D0 = 1 mm and atmospheric pressure p = 101.33 kPa) and low ambient temperature (e.g. 500 K), significant differences in evaporation characteristics among these fuels are observed. JP-4 has the longest droplet lifetime while JP-7’s is the shortest.

5/21/2021 9:04:28 PM +00:00

Nonlinear control of a tri-rotor based on the decomposition the dynamic model and feedback linearization

This paper presents the tri-rotor UAV dynamic modeling and divides it to the control loops under the condition that the response of the inner loop is faster than the response of the outer loop. From diagram of the control loops, attitude, velocity and position controllers have been synthesized based on feedback linearization and module optimization methods.

5/21/2021 9:02:57 PM +00:00

Mesoporous carbon, vanadium pentoxide, and prussian blue for energy storage: A preliminary study

In this work, we present a preliminary study on the synthesis, characterization and electrochemical properties of three different nanoscale materials recently synthesized in our lab: mesoporous carbon (MPC), vanadium pentoxide (VPO), and Prussian Blue (PB).

5/21/2021 9:02:34 PM +00:00

Synthesis of reduced graphene oxide - Mn0.8Zn0.2Fe2O4 - porous polyaniline nanocomposite materials for effective microwave absorption in X-band

In this paper, a composite of reduced graphene oxide (RGO), manganese/zinc ferrite (Mn0.8Zn0.2Fe2O4 - MZF) nanoparticles, and porous polyaniline (PANI) was successfully synthesized to improve microwave absorption properties exclusively in X-band. The experimental results demonstrate that the synthesized ternary composite had RGO nanosheets decorated mostly with MZF nanoparticles, and porous PANI was uniformly coated onto the surface of RGO-MZF.

5/21/2021 9:02:27 PM +00:00

Investigation on unsteady behavior of near-wake flow of a blunt-base body by an optical-flow algorithm

In this study, an optical-flow algorithm was applied to analyzing unsteady behavior of nearwake flow. The experiment was conducted at low-speed conditions and at Reynolds number around ReD = 1.97×104 to obtain image database for optical-flow processing. Measurement frequency was at 2000 fps.

5/21/2021 9:02:04 PM +00:00

Determination of the refractive index of optical ceramics by using transmission data in the mid-wave infrared region

In this work, a model is delivered, which highlights a simple mathematic relationship between the refractive index of an optical material and its transmittance spectrum measured by Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Such model allows determining the refractive index of ceramics fabricated by hot-pressing of MgF2 nanoparticles. The reliability of this method has been verified on a silicon wafer taken as a reference (< 0.5%, discrepancy with data from literature on Si). Our approach can be applied to a variety of promising novel optical materials being developed.

5/21/2021 9:01:31 PM +00:00

Electronic, optical and mechanical properties of graphene/MoS2 nanocomposite

The paper simulates and studies the electronic, optical and mechanical properties of the graphene / MoS2 nanofilm system using the density function theory.

5/21/2021 9:01:25 PM +00:00

Temperature dependence of anharmonic exafs oscillation of crystalline silicon

In this work, the anharmonic extended X-ray absorption fine structure (EXAFS) oscillation of crystalline silicon (c-Si) is presented in terms of the Debye-Waller factor using the cumulant expansion approach up to the fourthorder. The first four EXAFS cumulant has been calculated based on the classical anharmonic correlated Einstein (ACE) model and suitable analysis procedure, in which thermodynamic parameters are derived from the anharmonic effective potential obtained using the first shell near-neighbor contribution approach. The analysis of the temperature dependence of the EXAFS oscillation is performed via evaluating the influence of the cumulants on the amplitude reduction and the phase shift of the anharmonic EXAFS oscillation.

5/21/2021 8:32:49 PM +00:00

Nghiên cứu động học quá trình phân hủy nhiệt của thuốc nổ HMX và Ocfol

Động học quá trình phân hủy nhiệt của thuốc nổ Octogen (HMX) và thuốc nổ Octogen thuần hóa (Ocfol) đã được nghiên cứu bằng các kỹ thuật phân tích nhiệt trọng lượng (TG/DTG) và phân tích nhiệt vi sai (DTA) ở các tốc độ gia nhiệt khác nhau. Các thông số động học quá trình phân hủy nhiệt được xác định bằng các phương pháp truyền thống (phương pháp Kisinger, phương pháp Ozawa) và phương pháp mô hình tự do (phương pháp Kisinger-Akahira-Sunose).

5/21/2021 8:15:50 PM +00:00

Một số bảng tra môn Thủy văn công trình (Tài liệu được sử dụng trong phòng thi)

Tài liệu này cung cấp đến các bạn sinh viên một số bảng tra môn Thủy văn công trình hỗ trợ cho quá trình tra cứu, học tập, nghiên cứu và đặc biệt được phép mang vào phòng thi để hỗ trợ làm bài tập vận dụng hiệu quả hơn.

5/21/2021 11:26:33 AM +00:00

Hướng dẫn thí nghiệm thủy lực cơ sở

Tài liệu này với mục tiêu hướng dẫn các bước chuẩn bị và tiến hành thí nghiệm thủy lực cơ sở cụ thể đó là lý thuyết mô hình SWMM; ứng dụng phần mềm SWMM tính toán cho các đường ống.

5/21/2021 11:26:26 AM +00:00

Bài giảng Vật lý đại cương 2 - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định

Tập bài giảng gồm 9 chương được chia thành 2 phần Điện từ học và Quang học. Phần Điện từ học gồm các chương: Trường tĩnh điện; Vật dẫn; Từ trường không đổi; Hiện tượng cảm ứng điện từ; Trường điện từ. Phần Quang học gồm các chương: Cơ sở của quang hình học và các đại lượng trắc quang; Giao thoa ánh sáng; Nhiễu xạ ánh sáng; Quang học lượng tử.

5/21/2021 11:08:41 AM +00:00

Bài giảng Dao động kỹ thuật - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định

Tập bài giảng được viết trên cơ sở chương trình môn học Dao động kỹ thuật. Bài giảng trình bày những vấn đề cơ bản của Dao động kỹ thuật theo quan điểm hiện đại, đảm bảo tính sư phạm và yêu cầu chất lượng của một bài giảng giảng dạy đại học. Những kiến thức trình bày trong bài giảng này là những kiến thức tối thiểu, cần thiết để sinh viên có thể học các môn học tiếp theo của các ngành Công nghệ hàn, Công nghệ Ô tô, Công nghệ chế tạo máy…

5/21/2021 10:53:46 AM +00:00

Chế tạo đầu đo nhấp nháy CsI(Tl) ghép nối quang đi ốt ghi đo bức xạ gamma

Bài nghiên cứu này đưa ra một số kết quả mới trong việc chế tạo thử nghiệm đầu đo nhấp nháy sử dụng quang đi ốt thác lũ. Các đầu đo này có thể được sử dụng trong các trạm quan trắc môi trường, các hệ trinh sát bức xạ, các bệnh viện và các phòng thí nghiệm hạt nhân của các trường đại học phục vụ đào tạo và huấn luyện sinh viên…

5/21/2021 3:15:13 AM +00:00