Tài liệu miễn phí Vật lý

Download Tài liệu học tập miễn phí Vật lý

Chế tạo màng mỏng bari đisilic trên đế gecmani bằng phương pháp bốc bay nhiệt và khảo sát một số tính chất của nó

Nghiên cứu này góp phần củng cố thêm kết luận về thời gian điều chỉnh đế tối ưu ở nghiên cứu trước. Phổ phát quang của BaSi2 cho thấy màng BaSi2 lắng đọng trên đế điều chỉnh với te = 15 phút có chất lượng kết tinh tốt hơn trên đế phẳng. Từ đó, giá trị vùng cấm của màng BaSi2 được thiết lập, đạt 1.17-1.2 eV.

10/19/2020 6:40:25 PM +00:00

Tổ chức hoạt động trải nghiệm chương Chất khí – Vật lí 10 theo định hướng giáo dục STEM

Bài viết trình bày về việc tổ chức hoạt động trải nghiệm Chương Chất khí – Vật lí 10 theo định hướng giáo dục STEM nhằm phát huy tính tích cực và bồi dưỡng năng lực sáng tạo của học sinh. Bên cạnh đó, hoạt động này cũng giúp học sinh hình thành và phát triển một số năng lực đặc thù STEM như: Năng lực thực hành, năng lực giao tiếp giao tiếp và hợp tác.

10/19/2020 6:36:44 PM +00:00

Ảnh hưởng của ánh sáng từ light emitting diode lên sinh trưởng và tích lũy astaxanthin của Haematococcus pluvialis được nuôi trong twin-layer porous substrate photobioreactor phương nghiêng

Trong nghiên cứu này, hệ thống twin-layer porous substrate photobioreactor được sử dụng để nuôi cố định H. pluvialis với chiếu sáng bằng Light Emitting Diode (LED) đơn sắc màu đỏ hoặc lam hoặc kết hợp đỏ và lam đồng thời.

10/19/2020 6:36:05 PM +00:00

Trạng thái 2p của ion phân tử hydro trong điện trường tĩnh

Trong bài viết này, các đại lượng vật lí quan trọng đặc trưng cho quá trình ion hóa như tốc độ ion hóa và phân bố động lượng ngang của electron cho trạng thái 2p của ion phân tử hydro được khảo sát chi tiết khi xoay phân tử quanh tâm của phân tử.

10/19/2020 6:35:39 PM +00:00

Giải pháp giảng dạy “hoạt động trải nghiệm” trong đào tạo sinh viên ngành sư phạm vật lí đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã xác định hoạt động trải nghiệm (HĐTN) là một hoạt động giáo dục chuyên biệt. Chính vì vậy, giáo viên (GV) đang dạy ở các trường phổ thông và các trường sư phạm phải sớm tiếp cận và chuẩn bị cho việc dạy học này. Bài viết giới thiệu quy trình tổ chức HĐTN trong dạy học ở phổ thông và một số biện pháp để bồi dưỡng cho sinh viên các ngành sư phạm nói chung và ngành Sư phạm Vật lí nói riêng.

10/19/2020 6:34:36 PM +00:00

Bài tập vật lí có nội dung thực tiễn nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học chương “dao động và sóng điện từ” Vật lí 12

Năng lực giải quyết vấn đề (NLGQVĐ) là một trong những năng lực cốt lõi cần được hình thành ở học sinh và đã được đưa vào mục tiêu của chương trình (CT) giáo dục phổ thông sau 2018. Bài viết cáo đề cập đến bồi dưỡng NLGQVĐ của HS qua giải quyết vấn đề trong BT có nội dung thực tiễn.

10/19/2020 6:34:24 PM +00:00

Cần hiểu đúng về kiến thức trong chương trình mới môn Vật lí

Bài viết phân tích những điểm chưa hợp lý trong xây dựng các kiến thức vật lí trong dự thảo chương trình môn vật lý mới, từ đó kiến nghị cần phải có quan niệm đúng về kiến thức vật lí khi dạy học vật lí ở trường phổ thông.

10/19/2020 6:34:18 PM +00:00

Dạy học theo chủ đề trong môn Vật lí ở trường trung học phổ thông

Dạy học theo chủ đề là sự kết hợp giữa mô hình dạy học truyền thống và hiện đại, ở đó giáo viên không dạy học chỉ bằng cách truyền thụ (xây dựng) kiến thức mà chủ yếu là hướng dẫn học sinh tự lực tìm kiếm thông tin, sử dụng kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ có ý nghĩa thực tiễn. Bài viết đề cập đến việc xây dựng nội dung dạy học theo chủ đề trong môn Vật lí ở trường phổ thông.

10/19/2020 6:34:11 PM +00:00

Chế tạo bộ thí nghiệm đo đạc tự động đặc tuyến Volt - Ampere một số linh kiện điện tử nhằm phục vụ giảng dạy vật lí 11 trung học phổ thông

Bài viết trình bày việc nghiên cứu và chế tạo một bộ thí nghiệm có khả năng đo đạc tự động đặc tuyến Volt - Ampere của một số linh kiện điện tử (điện trở, diode, transistor) trong khoảng thời gian ngắn (1 phút/thí nghiệm), có khả năng kết nối với máy vi tính thông qua Bluetooth nhằm tương tác với người sử dụng.

10/19/2020 6:34:05 PM +00:00

Nghiên cứu ứng dụng WebQuest để giảng dạy học phần vật lí ứng dụng tại trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Vận dụng những cơ sở lí luận về WebQuest kết hợp với việc sử dụng công cụ thiết kế trang web google sites, chúng tôi đã thiết kế WebQuest dạy học học phần Vật lí ứng dụng, qua đó nâng cao kết quả học tập của sinh viên (SV).

10/19/2020 6:33:59 PM +00:00

Thực trạng và một số giải pháp dạy học phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh ở môn Vật lí trường trung học phổ thông tỉnh Quảng Bình hiện nay

Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng dạy học môn Vật lí hiện nay ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình về việc phát triển năng lực sáng tạo và đề xuất một số giải pháp phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh.

10/19/2020 6:33:52 PM +00:00

Chế tạo và sử dụng bộ thí nghiệm quang học trong dạy học vật lí theo hướng phát triển năng lực thực hành cho học sinh

Bài viết này tập trung giới thiệu về bộ thí nghiệm Quang học tự tạo, hệ thống năng lực thực hành của học sinh trong dạy học Vật lí và nêu một số định hướng áp dụng bộ thí nghiệm vào dạy học theo định hướng phát triển năng lực thực hành cho học sinh.

10/19/2020 6:33:46 PM +00:00

Tổ chức dạy học theo định hướng giáo dục STEM một số kiến thức vật lí 10 thông qua chế tạo đồ chơi đơn giản

Mục đích của nghiên cứu này là đề xuất quy trình thiết kế, chế tạo đồ chơi STEM đơn giản trong dạy học ở trường trung học, xây dựng các kế hoạch bài dạy sử dụng xe bong bóng trong dạy học nhằm phát huy tính tích cực và phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh.

10/19/2020 6:33:40 PM +00:00

Tổ chức dạy học chủ đề “chế tạo máy lạnh mini di động” - vật lí 10 theo định hướng giáo dục STEM

Bài viết đề xuất tiến trình tổ chức dạy học chủ đề “Chế tạo máy lạnh mini di động” theo định hướng giáo dục STEM sau khi học xong nội dung kiến thức chương “Cơ sở của nhiệt động lực học” và chương “Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể” thuộc chương trình Vật lí 10.

10/19/2020 6:33:33 PM +00:00

Thiết kế tiến trình dạy học kiến thức “máy phát điện, động cơ điện xoay chiều” - vật lí 12 theo định hướng giáo dục STEM

Bài viết này, đề xuất quy trình thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học kiến thức về nguồn điện, máy phát điện trong dạy học bài “Máy phát điện, động cơ điện xoay chiều” theo định hướng giáo dục STEM.

10/19/2020 6:33:27 PM +00:00

Bồi dưỡng năng lực thiết kế công cụ đánh giá năng lực cho sinh viên sư phạm

Bài viết trình bày khái niệm và cấu trúc của năng lực thiết kế công cụ đánh giá năng lực của sinh viên sư phạm, bồi dưỡng cho sinh viên sư phạm năng lực thiết kế công cụ đánh giá năng lực (nghiên cứu trường hợp thiết kế công cụ đánh giá năng lực thực nghiệm trong dạy học Vật lí).

10/19/2020 6:33:21 PM +00:00

Xây dựng một số loại động cơ nhiệt để tổ chức hoạt động STEM và dạy học vật lí phổ thông

Bài viết trình bày về việc nghiên cứu thiết kế và chế tạo một số động cơ nhiệt ứng dụng trong dạy học Vật lí và tổ chức các hoạt động giáo dục STEM cho học sinh phổ thông. Sản phẩm của đề tài bao gồm các động cơ nhiệt, tiến trình và thiết bị đi kèm cho hoạt động trải nghiệm, hoạt động STEM, kết quả thực nghiệm và đánh giá tại trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trường Liên cấp Olympia.

10/19/2020 6:33:14 PM +00:00

Dạy học vật lí theo định hướng phát triển năng lực ở trường phổ thông - những khó khăn, thách thức và quan điểm về giải pháp thực hiện

Bài viết chỉ ra một số điểm mới, những khó khăn, thách thức trong tổ chức thực hiện, đồng thời trình bày một số quan điểm về giải pháp nâng cao hiệu quả việc triển khai tổ chức dạy học Vật lí theo định hướng phát triển năng lực ở các trường phổ thông hiện nay.

10/19/2020 6:33:08 PM +00:00

Tổ chức hoạt động trải nghiệm vận dụng kiến thức dòng điện xoay chiều, vật lí 12 cho học sinh

Bài viết đề xuất quy trình thiết kế một hoạt động trải nghiệm trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông. Từ đó vận dụng thiết kế tiến trình tổ chức 3 HĐTN vận dụng kiến thức dòng điện xoay chiều - Vật lí 12 là Hoạt động 1: Tìm hiểu thực trạng đề xuất giải pháp và đánh giá hiệu quả giải pháp trong sử dụng các dụng cụ điện ở gia đình,...

10/19/2020 6:33:01 PM +00:00

Tổ chức hoạt động nhận thức sáng tạo theo con đường sáng chế trong dạy học vật lí ở trường phổ thông

Để góp phần thực hiện được mục tiêu của chương trình, sách giáo khoa môn Vật lí phổ thông mới sau năm 2018. Bài viết trình bày một biện pháp dạy học ở môn Vật lí phổ thông “Dạy học theo con đường sáng chế” nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho HS.

10/19/2020 6:32:55 PM +00:00

Định hướng tiếp cận giáo dục STEM trong giảng dạy vật lí ở trường sư phạm

Bài viết này trình bày một số vấn đề định hướng tiếp cận giáo dục STEM cho sinh viên trong giảng dạy Vật lí ở trường sư phạm, trong đó chú trọng đến việc xây dựng kế hoạch bài học theo định hướng giáo dục STEM trong các học phần của chương trình đào tạo.

10/19/2020 6:32:49 PM +00:00

Tính đối ngẫu dạng Wolfe cho bài toán tối ưu tuyến tính với ràng buộc cân bằng

Bài viết xây dựng và nghiên cứu một mô hình đối ngẫu dạng Wolfe cho bài toán tối ưu tuyến tính với ràng buộc cân bằng. Đầu tiên chúng đề xuất mô hình đối ngẫu dạng Wolfe và cung cấp một ví dụ để minh họa cho mô hình đối ngẫu. Thứ hai, chúng tôi thiết lập các định lí về tính đối ngẫu mạnh và tính đối ngẫu yếu cho cặp bài toán gốc (LOPEC) và bài toán đối ngẫu dạng Wolfe (DWLOPEC).

10/19/2020 6:31:15 PM +00:00

Vận dụng thuyết kiến tạo hình thành và phát triển năng lực chuyên biệt của học sinh trong dạy học chương “cảm ứng điện từ” vật lý 11 THPT

Đề tài nghiên cứu xây dựng tiến trình dạy học kiến tạo phát triển các năng lực chuyên biệt của HS trong dạy học chương “Cảm ứng điện từ” vật lí 11 - THPT góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Vật lí và đưa ra hướng tiếp cận mới trong dạy học phát triển năng lực ở các trường trung học phổ thông hiện nay.

10/19/2020 6:28:45 PM +00:00

Tổng hợp và đặc trưng tính chất của Graphene oxit (GO) ứng dụng làm phụ gia gia cường cho nanocomposite trên nền nhựa epoxy

Hệ nanocomposite graphene oxit/epoxy được chế tạo thành công trong nghiên cứu này. Graphene oxit (GO) được chế tạo bằng phương pháp Hummer cải biến từ graphite. Hình ảnh tế vi cho thấy GO đã được phân lớp rõ nét sau khi oxi hóa trong môi trường H2SO4 đậm đặc.

10/19/2020 6:23:53 PM +00:00

Đề thi kết thúc học kỳ năm học 2018-2019 môn Nhiệt động học và vật lý phân tử - ĐH KHTN

Đề thi kết thúc học kỳ năm học 2018-2019 môn Nhiệt động học và vật lý phân tử gồm 4 câu hỏi hệ thống lại kiến thức học phần và giúp các bạn sinh viên ôn tập kiến thức đã học, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

10/19/2020 5:06:03 PM +00:00

Đề thi kết thúc học kỳ II năm học 2015-2016 môn Nhiệt động học và vật lý phân tử - ĐH KHTN

Nhằm giúp các bạn sinh viên có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới được tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi Nhiệt động học và vật lý phân tử để có thêm tài liệu ôn thi.

10/19/2020 5:05:57 PM +00:00

Đề thi kết thúc học kỳ II năm học 2013-2014 môn Nhiệt động học và vật lý phân tử - ĐH KHTN

Đề thi môn Nhiệt động học và vật lý phân tử của trường ĐH KHTN sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên củng cố, rèn luyện, nâng cao kiến thức môn học này. Để nắm chi tiết nội dung các bài tập mời các bạn cùng tham khảo đề thi.

10/19/2020 5:05:51 PM +00:00

Đề thi kết thúc học kỳ I năm học 2012-2013 môn Nhiệt động học và vật lý phân tử - ĐH KHTN

Cùng tham khảo đề thi môn Nhiệt động học và vật lý phân tử sau đây để biết được cấu trúc đề thi, cách thức làm bài thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn sinh viên có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.

10/19/2020 5:05:45 PM +00:00

Đề thi kết thúc học kỳ I năm học 2014-2015 môn Nhiệt động học và vật lý phân tử - ĐH KHTN

Để giúp các bạn sinh viên củng cố lại phần kiến thức đã học, nắm bắt được cấu trúc đề thi và thử sức mình khi thực hiện thử các bài thi. Mời các bạn cùng tham khảo Đề thi Nhiệt động học và vật lý phân tử dưới đây để có thêm tài liệu ôn thi.

10/19/2020 5:05:38 PM +00:00

Đề thi học kỳ I năm học 2016-2017 môn Vật lý đại cương 1 - ĐH KHTN

Đề thi Vật lý đại cương 1 gồm 5 câu hỏi hệ thống lại kiến thức học phần và giúp các bạn sinh viên ôn tập kiến thức đã học, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Tài liệu hữu ích cho các các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm đến môn học này dùng làm tài liệu tham khảo.

10/19/2020 5:05:32 PM +00:00