Tài liệu miễn phí Kỹ năng tổ chức

Download Tài liệu học tập miễn phí Kỹ năng tổ chức

Bài giảng Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc

Mục tiêu của Bài giảng Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc Giúp cho học viên nắm vững được một số kiến thức cơ bản về Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc hiệu quả, giúp cho học viên học hỏi được một số kỹ năng quan trọng, giúp cho học viên luôn luôn tự tin với khả năng lập kế hoạch của mình.

8/30/2018 5:43:30 AM +00:00

Bài giảng Kỹ năng lập kế hoạch và điều phối công việc - Nguyễn Tuấn Anh

Mục tiêu của bài giảng giúp học viên có thể: Lập kế hoạch một cách hiệu quả, truyền đạt được các mục tiêu công việc đến các thành viên nhóm, hiệu quả trong giám sát thực hiện công việc, biết cách báo cáo tiến độ công việc và kết quả cho người quản lý, giải quyết các vấn đề xảy ra trong nhóm và hỗ trợ các thành viên nhóm trong quá trình thực hiện công việc.

8/30/2018 5:43:30 AM +00:00

Bài giảng Lập kế hoạch và triển khai công việc hiệu quả - Nguyễn Tuấn Anh

Mục tiêu chính của bài giảng nhằm giúp các bạn Biết được lợi ích và tầm quan trọng của lập kế hoạch, lập kế hoạch và tổ chức công việc theo quy trình, xây dựng kế hoạch công việc hàng ngày hiệu quả, sắp xếp công việc, quản lý thông tin hiệu quả;

8/30/2018 5:43:30 AM +00:00

Ebook Sổ tay 6: Kỹ năng làm giảng viên - Phần 2

Nội dung của ebook Kỹ năng làm giảng viên trình bày về nguyên lý học tập và thay đổi hành vi, khả năng học và ghi nhớ thông tin, quy trình thay đổi hành vi và các kỹ năng cần có trong việc điều hành của giảng viên.

8/30/2018 5:39:24 AM +00:00

Ebook Sổ tay 6: Kỹ năng làm giảng viên - Phần 1

Nội dung của ebook Kỹ năng làm giảng viên trình bày về nguyên lý học tập và thay đổi hành vi, khả năng học và ghi nhớ thông tin, quy trình thay đổi hành vi và các kỹ năng cần có trong việc điều hành của giảng viên.

8/30/2018 5:39:24 AM +00:00

Bài giảng Kỹ năng đặt mục tiêu

Mục tiêu của kỹ năng đặt mục tiêu là gì, tầm quan trọng của mục tiêu, kỹ năng đặt mục tiêu như thế nào,... Nhằm giúp các bạn giải đáp những thắc mắc trên, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng Kỹ năng đặt mục tiêu dưới đây.

8/30/2018 5:06:33 AM +00:00

Bài giảng Kỹ năng tổ chức hội nghị, hội thảo

Bài giảng Kỹ năng tổ chức hội nghị, hội thảo trình bày tổng quan về kỹ năng tổ chức hội nghị, hội thảo, quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo, lập kế hoạch hội nghị, hội thảo, điều khiển, tổng kết hội nghị, hội thảo,...

8/30/2018 5:06:33 AM +00:00

Nhận diện những yếu tố liên quan đến kỹ năng làm việc hiệu quả của cán bộ, công chức - GS.TSKH. Nguyễn Văn Thẩm

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết Nhận diện những yếu tố liên quan đến kỹ năng làm việc hiệu quả của cán bộ, công chức dưới đây. Nội dung bài viết trao đổi về các yếu tố liên quan đến kỹ năng làm việc hiệu quả của cán bộ, công chức. Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 5:06:31 AM +00:00

Bài giảng môn Phát triển kỹ năng: Buổi 1 - ThS. Dương Thị Hoài Nhung

 Bài giảng môn "Phát triển kỹ năng - Buổi 1: Kỹ năng làm việc tổ đội" do ThS. Dương Thị Hoài Nhung biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm làm việc tổ đội và vai trò của làm việc tổ đội. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:31 AM +00:00

Bài giảng môn Phát triển kỹ năng: Buổi 2 - ThS. Dương Thị Hoài Nhung

Bài giảng môn "Phát triển kỹ năng - Buổi 2: Kỹ năng làm việc tổ đội" do ThS. Dương Thị Hoài Nhung biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức phần "Tổ chức hoạt động tổ đội "  bao gồm: Trình tự làm việc tổ đội, xây dựng tổ đội làm việc hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:31 AM +00:00

Bài giảng môn Phát triển kỹ năng: Buổi 3 - ThS. Dương Thị Hoài Nhung

 Bài giảng môn "Phát triển kỹ năng - Buổi 3: Kỹ năng làm việc tổ đội" cung cấp cho người học các kiến thức phần "Xây dựng văn hóa tiểu đổi bao gồm các nội dung: Khái niệm văn hóa tổ đội, các biểu hiện của văn hóa tổ đội - Cấu trúc phân tầng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:31 AM +00:00

Bài giảng môn Phát triển kỹ năng: Buổi 4 - ThS. Dương Thị Hoài Nhung

  Bài giảng môn "Phát triển kỹ năng - Buổi 4: Kỹ năng làm việc tổ đội" cung cấp cho người học các kiến thức phần Phương pháp giải quyết các xung đột đội nhóm bao gồm: Khái niệm về xung đột, nguyên nhân xung đột trong nhóm, các cách giải quyết xung đột. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:31 AM +00:00

Bài giảng Kỹ năng xây dựng ý tưởng đề xuất đề tài, dự án khoa học và công nghệ

Với mục đích phục vụ tập huấn kỹ năng xây dựng đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp quận, huyện thuộc thành phố Cần Thơ, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng Kỹ năng xây dựng ý tưởng đề xuất đề tài, dự án khoa học và công nghệ dưới đây. Hy vọng nội dung bài giảng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

8/30/2018 4:58:46 AM +00:00

Bài thuyết trình: Đào tạo phát triển là gì?

Đào tạo phát triển là tiến trình nỗ lực cung cấp cho nhân viên những thông tin, kỹ năng và sự thấu hiểu về tổ chức công việc trong tổ chức cũng như mục tiêu. Cùng tìm hiểu Bài thuyết trình: Đào tạo phát triển là gì? để nắm bắt thêm thông tin về vấn đề trên.

8/30/2018 4:58:42 AM +00:00

Bài giảng Kế hoạch hành động: Từ ý tưởng đến kết quả thực tế

Bài giảng Kế hoạch hành động: Từ ý tưởng đến kết quả thực tế giúp người học có thể hiểu rõ khái niệm và lợi ích của công tác lập kế hoạch, phân tích quy trình lập kế hoạch triển khai công việc và thực hành lập kế hoạch triển khai một công việc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:56:43 AM +00:00

Bài giảng Kỹ năng huấn luyện

Việc nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên và xác định được các mục tiêu lâu dài để họ hướng tới trong quá trình làm việc là một kỹ năng vô cùng quan trọng của một người quản lý giỏi. Thông qua việc huấn luyện, cấp quản lý có thể giúp đội ngũ nhân viên của mình phát triển năng lực để họ có khả năng đảm nhận những nhiệm vụ cao hơn, còn cấp quản lý sẽ có nhiều thời gian hơn cho công tác quản lý của mình. Cùng tham khảo bài giảng sau đây để biết thêm các nội dung chi tiết trong hoạt động huấn luyện nhân viên.

8/30/2018 4:56:43 AM +00:00

Bài giảng Kỹ năng tổ chức công việc

Cùng tham khảo bài giảng Kỹ năng tổ chức công việc sau đây để biết cách tổ chức công việc được giao, tổ chức mạng lưới công việc, sắp xếp hồ sơ, sắp xếp vị trí làm việc, xác định thứ tự ưu tiên công việc, sắp xếp kế hoạch công việc ngắn hạn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:56:43 AM +00:00

Bài giảng Kỹ năng tổ chức cuộc họp hiệu quả

Nội dung Bài giảng Kỹ năng tổ chức cuộc họp hiệu quả trình bày nguyên nhân tổ chức cuộc họp, bố trí phòng họp, chương trình cuộc họp, việc chuẩn bị của người tổ chức họp, vai trò của người ghi biên bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:55:01 AM +00:00

Quản trị cuộc đời - TS. Lê Thẩm Dương

Tào liệu Quản trị cuộc đời do TS. Lê Thẩm Dương biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được các việc cần làm để quản trị cuộc đời như xác lập chiến lược cuộc đời; tổ chức cuộc sống của mình; hoạt động điều khiển chính mình; kiểm tra hoạt động điều khiển chính mình.

8/30/2018 4:54:44 AM +00:00

Bài giảng Kỹ năng thu thập, xử lý, trình bày thông tin - Lê Trọng Duận

Bài giảng Kỹ năng thu thập, xử lý, trình bày thông tin của Lê Trọng Duận cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm và phân loại thông tin; tiêu chí để thu thập thông tin; nguồn để thu thập thông tin; nguồn cung cấp thông tin; tiêu chí để xử lý thông tin; phân tích thông tin; trình bày thông tin.

8/30/2018 4:54:39 AM +00:00

Bài giảng Kỹ năng thu thập, xử lý, trình bày thông tin - TS. Phùng Văn Hùng

Bài giảng Kỹ năng thu thập, xử lý, trình bày thông tin do TS. Phùng Văn Hùng thực hiện cung cấp cho các bạn những kiến thức về định nghĩa thông tin; mục đích sử dụng thông tin; phương tiện tìm kiếm thông tin; nguồn thông tin; các kỹ năng cần thiết; thông tin phục vụ các đại biểu Quốc hội.

8/30/2018 4:54:39 AM +00:00

Ebook Big book of absolutely everything

(BQ) Ebook Big book of absolutely everything is packed full of everything you need from classroom management hints to reproducible worksheets. And to help you find just the idea you need in a n instant, it's organized by season and subject, with a thumb index on each page and a subject index in the back.

8/30/2018 4:53:06 AM +00:00

Biểu đồ kế hoạch học tập: Năm học 2015-2016 (ĐH Bách Khoa Hà Nội)

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Biểu đồ kế hoạch học tập" năm học 2015-2016 dưới đây để nắm bắt được cách lên một kế hoạch học tập, những nội dung chính trong một biểu đồ kế hoạch học tập. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

8/30/2018 4:51:08 AM +00:00

Biểu đồ kế hoạch học tập: Năm học 2015-2016

Nhằm giúp quý thầy cô và các bạn có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình lên kế hoạch học tập, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Biểu đồ kế hoạch học tập: Năm học 2015-2016" dưới đây. Nội dung biểu đồ cung cấp những thông tin về những móc thời gian quan trọng, ngày nghỉ, tốt nghiệp, các trang thông tin,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

8/30/2018 4:51:08 AM +00:00

Ebook Cẩm nang tổng hợp về kỹ năng hoạt động thanh thiếu niên (Tập 1): Phần 1 - Phạm Văn Nhân (biên soạn)

Cuốn sách Cẩm nang tổng hợp về kỹ năng hoạt động thanh thiếu niên (Tập 1) giới thiệu đến bạn đọc làm thế nào để tổ chức một cuộc trại, chuẩn bị thức ăn mang theo, cách tìm phương hướng khi bị lạc vào một khu rừng theo ánh mặt trời,... và các nội dung khác. Cuốn sách gồm 5 mục, được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc các nội dung từ mục I đến mục IV về đời sống trại, tổ chức sinh hoạt tập thể, nghề rừng, nút dây.

8/30/2018 4:45:39 AM +00:00

Ebook Cẩm nang tổng hợp về kỹ năng hoạt động thanh thiếu niên (Tập 1): Phần 2 - Phạm Văn Nhân (biên soạn)

Phần 2 cuốn sách Cẩm nang tổng hợp về kỹ năng hoạt động thanh thiếu niên (Tập 1) tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung mục V về sống giữa thiên nhiên. Cuốn sách là tài liệu cần thiết cho các anh chị, thầy cô phụ trách Đoàn, Đội trong sinh hoạt tập thể và huấn luyện kỹ năng sinh hoạt dã ngoại cho các bạn.

8/30/2018 4:45:39 AM +00:00

Bài giảng Kỹ năng thu thập, xử lý và cung cấp thông tin - ThS. Phạm Thị Diệu Linh

Bài giảng Kỹ năng thu thập, xử lý và cung cấp thông tin trình bày những nội dung sau: tại sao phải thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng thu thập, xử lý và cung cấp thông tin, xác định nhu cầu thông tin,...

8/30/2018 4:45:17 AM +00:00

Bài giảng về Kỹ năng lập kế hoạch

Cùng nắm kiến thức trong bài giảng Kỹ năng lập kế hoạch thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: nếu không có tầm nhìn, cơ sở hoạch định mục tiêu, xác định mục tiêu yêu cầu, xác định nội dung công việc,...

8/30/2018 4:45:16 AM +00:00

Ebook Manual on Descriptive Analysis Testing for Sensory Evaluation

The Manual on Descriptive Analysis Testing for Sensory Evaluation was sponsored by Com-mittee E-18 on Sensory Evaluation. Descriptive analysis is a sensory method by which the attributes of a food or product are identified and quantified, using human subjects who have been specifically trained for this purpose.

8/30/2018 4:43:35 AM +00:00

Bài giảng Kỹ năng tổ chức công việc và Quản lý thời gian - ĐH Ngoại thương

Bài giảng Kỹ năng tổ chức công việc và Quản lý thời gian có nội dung trình bày tổng quan về kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả (khái niệm, phân loại, vai trò), các phương pháp để quản lý công việc hiệu quả, kỹ năng quản lý thời gian (khái niệm, vai trò và phương pháp quản lý thời gian hiệu quả.

8/30/2018 4:38:25 AM +00:00